6

591 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
591
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
265
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6

 1. 1. Лекц-6 Бичлэгийг форматлах @ Kh.Erkegul
 2. 2. Бичлэгийг форматлах • Бичлэгийг форматлах гэдэг түүний одоо байгаа хэлбэр, хэмжээг өөрчлөх, хувиргах гэсэн үг юм. Insert болон Page Layout õóóäàñíуудтай ажиллахын тулд эхлээд тэдгээрийн дотор агуулагдаж буй командуудын үүргийг тодорхой сайн ойлгох шаардлагатай.
 3. 3. ТЕКСТИЙГ ФОРМАТЛАХ • Font х/ц-ы (Ctrl+D) талбаруудыг тайлбарлая. Font харилцах цонх нь 2 хуудастай.
 4. 4. 1. Font хуудас  Font үсгийн шрифтийг сонгоно.  Size үсгийн хэмжээг сонгоно.  Font Style үсгийн хэлбэрийг тохируулна.  Bold үсгийг тодруулна.Ctrl+B  Italic үсгийг налуу болгоно. Ctrl+I  Regular үсгийг энгийн болгоно.  Font Color үсгийн өнгийг сонгоно.  Underline Style доогуур зураасны хэлбэрийг сонгоно. Ctrl+U  Underline Color доогуур зураасны өнгийг сонгоно.
 5. 5. Effects бүлэгт үсгэнд эффект оруулдаг.            Strikethrough – үсгийн дундуур нэг зурах Double Strikethrough – үсгийн дундуур хоёр зурах Superscript – зэрэгт бичлэг болгох Ctrl+Shift++ Subscript – индекс бичлэг болгох Ctrl++ Shadow – үсгэнд сүүдэр оруулах Outline - үсгийн гадуур хүрээг гаргана Emboss - үсгийг товойлгох Engrave - үсгийг хотойлгох Small Caps – жижиг үсгийн өндөртэй том үсэг болгох All Caps - бүх үсгийг том үсэг болгох Hidden – текстийг нуух.
 6. 6. 2. Character Spacing хуудас • Scale үсгийн өргөнийг өөрчлөх • Spacing тэмдэгт хоорондын зайг өөрчлөх  Normal – хэвийн болгох  Expanded – ихэсгэх 1pt  Condensed – багасгах 1pt • Position тэмдэгтийн мөрөн дэх байрлалыг тодорхойлох  Normal –үндсэн мөр дээр  Raised –үндсэн мөрөөс дээш  Lowered –үндсэн мөрөөс доош  By-талбарт хэмжээг өөрчлөх боломжтой • Default командаар х/ц-д хийсэн тохиргоог үндсэн тохиргоо болгох
 7. 7. Текстийг том ба жижиг үсгээр өөрчлөх
 8. 8. Арга 1. 1 1. Шрифтийг нь солих текстээ сонгож идэвжүүлнэ. 1.2. Гараас Shift+F3 товчлуурыг дарна.
 9. 9. Арга 2.
 10. 10. Арга 2. • 1. Шрифтийг нь солих текстээ сонгож идэвжүүлнэ. • 2. Home багцын Font бүлгийн Change Case хэрэглүүрийг сонгоод тохирох сонголтыг хийнэ. Үүнд: – Sentence case – Өгүүлбэрийн эхний үсгийг том үсэг болгоно. – lowercase – бүх үсгийг жижиг үсгээр солино. – UPPERCASE – бүх үсгийг том үсгээр солино. – Capitalize Each Word - үг бүрийн эхний үсгийг том үсгээр солино. – tOGGLE cASE - том үсгийг жижгээр, жижиг үсгийг том үсгээр солино.
 11. 11. Толгой үсэг оруулах • 1. Мөрийн эхний үсгийг сонгож идэвжүүлнэ. • 2. Insert багцын Text бүлгийн Drop Cap хэрэглүүрийг сонгоно. • 3. Нээгдэх Drop Cap х/ц цонхонд дараах тохиргоог хийнэ.  Position бүлэгт толгой үсгийн байрлалыг  None-толгой үсгийг жирийн үсэг болгох  Dropped-тодорхой мөрийн өмнө байрлуулах  In margin-цаасны зүүн хэсэгт байрлуулах  Font талбараас толгой үсгийн шрифтийг  Lines to drop: толгой үсгийг хэдэн мөрийн өмнө байрлуулахыг  Distance from text: толгой үсгээс текст хүртэлх зайг тус тус тохируулна • 4. ОК товчлуурыг дарна.
 12. 12. Параграфыг дугаарлах
 13. 13. Тэмдэгтээр дугаарлах 1. Дугаарлах параграфуудаа сонгож идэвжүүлнэ. 2. Home багцын Paragraph бүлгийн Bullets хэрэглүүрийн талбараас тэмдэгтээ сонгоно. 3. Define New Bullet командаар нээгдэх Define New Bullet х/ц-д дараах тохиргоог хийнэ. Font – тэмдэгтийн форматыг тохируулах Symbol – дугаарлах тусгай тэмдэгтээс сонгох Picture - дугаарлах зургаас сонгох  Alignment – тэмдэгтийг зэрэгцүүлэх хэлбэрийг сонгох 4. ОК т/д.
 14. 14. Тоогоор дугаарлах 1. Home багцын Paragraph бүлгийн Numbering хэрэглүүрийн талбараас дугаарлах хэлбэрийг сонгоно. 2. Define New Number Format командаар нээгдэх харилцах цонхонд дараах тохиргоог хийнэ. Font – дугаарийн форматыг тохируулах Number style - дугаарын тооны хэлбэрийг сонгох  Alignment – зэрэгцүүлэлт хийнэ. 3. Set Numbering Value... командаар нээгдэх цонхонд дараах тохиргоог хийнэ.  Start new list –шинэ жагсаалт үүсгэнэ. Set value list талбарт шинэ жагсаалтыг хэдээс эхлэн дугаарлахыг тодорхойлно.  Continue from previous list – үргэлжлүүлэн дугаарлана. Харин эхлэх дугаарыг нь өөрчлөх бол Advance value хяналтын товчийг идэвхжүүлж Set value to талбарт дугаарыг тодорхойлно.
 15. 15. Баримтанд тусгай тэмдэгт оруулах • 1. Тусгай тэмдэгт оруулах газраа курсор байрлуулна. • 2. Insert багцын Symbols бүлгийн Symbol хэрэглүүрийг сонгоно. • 3. Нээгдэх талбараас оруулах тэмдэгтээ сонгоно. Хэрэв өөр тэмдэгт оруулах бол More Symbols командыг сонгоно. • 4. Нээгдэх Symbol харилцах цонхноос оруулах тэмдэгтээ сонгоно. • 5. Insert товчлуурыг дарна. Close товчлуурыг дарна.
 16. 16. Хүрээ сүүдэр оруулах • 1. Хүрээ оруулах текстийг сонгож идэвжүүлнэ. • 2. Home багцын Paragraph бүлгийн Border хэрэглүүрийн жагсаалтаас хүрээний хэлбэрийг сонгох ба тохиргоо хийх бол Borders and Shading…к/с. • 3. Нээгдэх х/ц-ы Borders хуудсанд текстэнд хүрээ хийх тохиргоо хийнэ. Үүнд:  Setting бүлэгт хүрээний хэлбэрүүдээс сонгоно.  None: хүрээгүй болгох  Box: энгийн хүрээ  Shadow: сүүдэртэй хүрээ  3D: 3 хэмжээст хүрээ  Custom: тохиргоот хүрээ
 17. 17. Хүрээ сүүдэр оруулах • Style: шугамны хэлбэрүүдээс сонгох • Color: шугамны өнгийг сонгох • Width: шугамны өргөнийг сонгох Preview: хүрээний тохиргоог урьдчилан харах • Apply to: хүрээ хэрэгжих баримтын хэсгийг тодорхойлно. Үүнд:  Paragraph: параграфт хүрээ оруулах  Text: текстэнд хүрээ оруулах  Table: хүснэгтэнд хүрээ оруулах • Options...: текстээс хүрээ шугам хүртэлх зайг тохируулах • Horizontal Line…: хэвтээ шугамны тохиргоо бүхий харилцах цонхыг нээх
 18. 18. • 4. Page Border хуудсанд хуудасны хүрээний тохиргоо хийнэ. Үүнд: • Settings бүлгээс хүрээний хэлбэрийг сонгоно. • Style, Color, Width талбаруудад хүрээ шугамны хэлбэр, өнгө, өргөний хэмжээг тодорхойлно. • Зурган хүрээ оруулахдаа Art талбараас сонгоно. • Apply to жагсаалтын талбараас баримтын ямар хуудсанд хүрээ оруулахыг сонгоно. Үүнд: • Whole Document - баримтын бүх хуудсанд хүрээ оруулах • This Section - идэвхтэй бүлэгт хүрээ оруулах • This Section First Page Only - идэвхтэй бүлгийн зөвхөн эхний хуудсанд хүрээ оруулах • This Section All Except first page - идэвхтэй бүлгийн эхний хуудсаас бусад хуудсанд хүрээ оруулах
 19. 19. • 5. Shading хуудсанд фон оруулж сүүдэрлэх тохиргоо хийнэ. Үүнд: • Fill: фон оруулах өнгийг сонгох • Patterns: хээлэх • Style: хээний хэлбэр сонгох • Color: хээлэх өнгийг сонгох • 6. Ok т/д. •

×