Chuc Nang Nhiem Vu 3 Khoa

2,073 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,073
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
358
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuc Nang Nhiem Vu 3 Khoa

  1. 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 908 /QĐ -TCCB Hà Nội, ngày25 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Căn cứ vào Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính Phủ về Đại học Quốc Gia; Căn cứ Quyết định số 14/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc Gia Hà Nội; Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc Gia ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc Gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội; Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ”. Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị trong toàn Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lưu: HCTH, TCCB. GS. Nguyễn Hoà
  2. 2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC KHOA TIẾNG ANH THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (Ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-TCCB ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ) A. Chức năng, nhiệm vụ chung của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh 1. Chức năng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh là những đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường có chức năng tổ chức thực hiện đào tạo và quản lý sinh viên bậc đại học của một số ngành học, đồng thời triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong đơn vị. 2. Nhiệm vụ 2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì quá trình tổ chức đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường. 2.2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. 2.3. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. 2.4. Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. 2.5. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học. 2.6. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. 2.7. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy- học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. 2
  3. 3. 2.8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên của Khoa. 2.9. Tham gia xây dựng và phát triển đào tạo sau đại học một số ngành trong Khoa. 2.10. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa. 2.11. Được quan hệ với các đơn vị và cá nhân ngoài Trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Khoa. B. Chức năng, nhiêm vụ riêng của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh I. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh Tên giao dịch quốc tế: The Faculty of Linguistics and Cultures of English - Speaking Countries. 1. Chức năng 1.1. Đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ học tiếng Anh và Văn hoá của các nước nói tiếng Anh ở bậc cử nhân, bậc thạc sĩ, tiến sĩ và các lĩnh vực liên quan; 1.2. Tiến hành nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực ngôn ngữ học, văn hóa của các nước nói tiếng Anh và các lĩnh vực liên quan; 1.3. Tham gia công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu tại các Khoa chuyên về Anh ngữ khác của Nhà trường. 2. Nhiệm vụ 2.1. Giảng dạy toàn bộ các môn thuộc chuyên ngành ngôn ngữ học tiếng Anh hệ cử nhân; 2.2. Giảng dạy toàn bộ các môn thuộc chuyên ngành văn hóa các nước nói tiếng Anh; 2.3. Giảng dạy các môn bắt buộc và các môn lựa chọn trong chương trình đào tạo sư phạm tiếng Anh và chương trình tiếng Anh theo định hướng phiên dịch; 2.4. Giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tiếng Anh thuộc hai lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa cũng như các lĩnh vực liên quan; 2.5. Tiến hành nghiên cứu các vấn đề thuộc hai chuyên ngành Ngôn ngữ học Anh và Văn hoá của các nước nói tiếng Anh và các lĩnh vực liên quan; 3
  4. 4. 2.6. Giảng dạy, nghiên cứu và tham gia các hoạt động đào tạo khác tại các Khoa Tiếng Anh và Khoa Sư phạm tiếng Anh; 2.7. Tham gia giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh ở các Khoa khác theo năng lực của cán bộ và điều động của Hiệu trưởng; 2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. II. Khoa Sư phạm tiếng Anh Tên giao dịch quốc tế: The Faculty of English Language Teacher Education. 1. Chức năng 1.1. Đào tạo chuyên ngành sư phạm tiếng Anh và tiếng Anh ở bậc cử nhân các hệ chuẩn, hệ chất lượng cao, và hệ cử tuyển; đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh và các lĩnh vực liên quan; 1.2. Tham gia công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu tại các Khoa chuyên về Anh ngữ khác của Nhà trường; 1.3. Tiến hành nghiên cứu ở lĩnh vực khoa học giáo dục ngoại ngữ. 2. Nhiệm vụ 2.1. Giảng dạy toàn bộ các môn thuộc chuyên ngành giáo dục sư phạm tiếng Anh bậc cử nhân; 2.2. Giảng dạy toàn bộ các môn ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh và các lĩnh vực liên quan; 2.3. Tiến hành nghiên cứu khoa học các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ; 2.4. Giảng dạy, nghiên cứu và tham gia các hoạt động đào tạo khác tại các Khoa Tiếng Anh và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh; 2.5. Tham gia giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh ở các Khoa khác theo năng lực của cán bộ và điều động của Hiệu trưởng; 2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. III. Khoa Tiếng Anh Tên giao dịch quốc tế: The Faculty of English 1. Chức năng 4
  5. 5. 1.1. Đào tạo tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên của ĐHQGHN ở các bậc đào tạo đại học và sau đại học; 1.2. Bồi dưỡng tiếng Anh cho đội ngũ CBVC, sinh viên ĐHQGHN theo nhu cầu; 1.3. Tham gia công tác đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn tại các Khoa về Anh ngữ của Nhà trường; 1.4. Tiến hành nghiên cứu ở lĩnh vực khoa học giảng dạy và sử dụng tiếng Anh trong các ngành, chuyên ngành. 2. Nhiệm vụ 2.1. Giảng dạy tiếng Anh không chuyên ở các chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình đạt chuẩn quốc tế, cử nhân tài năng ở bậc đào tạo đại học và sau đại học trong ĐHQGHN; 2.2. Tham gia thực hiện các khoá bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo nhu cầu cho đội ngũ CBVC, sinh viên của ĐHQGHN và các cơ quan, đơn vị ngoài ĐHQGHN; 2.3. Tham gia giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động đào tạo khác tại các Khoa Sư phạm tiếng Anh và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh; 2.4. Tham gia giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh ở các Khoa khác theo năng lực của cán bộ và điều động của Hiệu trưởng; 2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. Trong quá trình thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ nếu có gì vướng mắc, đề nghị thủ trưởng đơn vị báo cáo Hiệu trưởng (qua Phòng TCCB) để xem xét, giải quyết. HIỆU TRƯỞNG GS. Nguyễn Hòa 5

×