5 stappen om duurzame energie  in het MKB te stimuleren Hoe kan een lokale overheid het MKBstimuleren om de ­ nergievoor...
InhoudVoorwoord                                3Waarom is het bedrijfsleven belangrijk bij...
Voorwoord    Het MKB is een belangrijke schakel in de transitie naar    een duurzame energiehuishouding in een gemee...
Waarom is het bedrijfsleven belangrijk bij  het energiebeleid?                   Bedrijven nemen een ...
nodeloos standby wordt gehouden    In productieprocessen komt bijvoorbeeld vaak veel                  ...
Wat motiveert bedrijven?                 Er zijn 6 motieven te noemen die bedrijven prikkelen om     ...
Ondernemers enthousiasmeren in 5 stappen       De aanpak van Energie Nodus om de energievoorziening       bij ...
Daarnaast nodigen we bedrijven uit voor kleinschalige,      lokale bijeenkomsten waarbij we laten zien wat er wel  ...
De business case is een cruciale schakel in de bewust-      wording. Vaak blijkt er veel meer mogelijk dan gedacht. ...
Ook in uw gemeente?        Gemeentes kunnen bedrijven dus aansporen tot bespa­        ring door ze aan te ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hoe kan een lokale overheid het MKB stimuleren om de energievoorziening te verduurzamen?

329 views

Published on

Het MKB is een belangrijke schakel in de transitie naar een duurzame energiehuishouding in een gemeente of regio.
Bedrijven betrekken bij het lokale klimaat- en energiebeleid is echter niet eenvoudig.
In deze whitepaper analyseren we de problemenen de kansen die lokale overheden hebben bij het benaderen van het MKB.
We bespreken daarnaast aan de hand van voorbeelden uit eigen ervaring een succesvol stappenplan waarmee lokale overheden het bedrijfsleven kunnen aanspreken

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
329
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hoe kan een lokale overheid het MKB stimuleren om de energievoorziening te verduurzamen?

 1. 1. 5 stappen om duurzame energie in het MKB te stimuleren Hoe kan een lokale overheid het MKBstimuleren om de ­ nergievoorziening te e ­v erduurzamen? Energie Nodus, 2012
 2. 2. InhoudVoorwoord 3Waarom is het bedrijfsleven belangrijk bij het energiebeleid? 4Waarom is het moeilijk bedrijven te ­ etrekken? b 5Wat motiveert bedrijven? 6Ondernemers enthousiasmeren in 5 stappen 7Ook in uw gemeente? 10
 3. 3. Voorwoord Het MKB is een belangrijke schakel in de transitie naar een duurzame energiehuishouding in een gemeente of regio. Bedrijven betrekken bij het lokale klimaat- en e ­ nergiebeleid is echter niet eenvoudig. In deze whitepaper analyseren we de problemen­ en de kansen die lokale overheden hebben bij het benaderen van het MKB. We bespreken daarnaast aan de hand van voorbeelden uit eigen ervaring een succesvol ­tappenplan ­ aarmee s w lokale overheden het bedrijfs­ even kunnen aanspreken. l3
 4. 4. Waarom is het bedrijfsleven belangrijk bij het energiebeleid? Bedrijven nemen een groot deel van het totale energie­ verbruik voor hun rekening. Daarbij gaat het om elek- triciteit en gas voor gebouwen en productiemiddelen en brandstof voor vervoer en transport. Relatief gezien stijgt het energieverbruik het meest in utiliteitsgebouwen. Toename energieverbruik per sector, 1998 – 2008 in procentenVoorbeelden: Terugdringen van het energieverbruik door bedrijven kan grote winst opleveren in het streven naar een duurzame- persluchtinstallaties die nog volin bedrijf staan te sissen na werk- energievoorziening. Er zijn veel snelle besparingen mo-tijd gelijk.- een oprit-verwarming naar een Bedrijven zijn niet alleen verbruikers van energie, zeparkeergarage die staat te loeienop 7 graden kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de opwekking en distributie van energie. Dat geldt voor veel verschil-- een noodstroomvoorziening die lende branches.is afgekoppeld maar die wel 4
 5. 5. nodeloos standby wordt gehouden In productieprocessen komt bijvoorbeeld vaak veel warmte vrij, die hergebruikt kan worden in een warmte­- computers en kopieermachinesdie standby staan i.p.v. uit net, of in een wamtekrachtkoppeling-installatie.- boilers zonder tijdschakeling die Denk ook aan grote loodsen met veel dakoppervlak waar-buiten werktijd het water op op zonnepanelen geplaatst kunnen worden, of bedrijfs-temperatuur houden terreinen met een eigen windmolen en een smart grid. Zo zijn er tal van voorbeelden die aantonen dat bedrij­ ven onmisbaar zijn bij het realiseren van het lokale k ­ limaat- en energiebeleid. Waarom is het moeilijk bedrijven te ­b etrekken? Gemeentes en provincies die actief bezig zijn met kli- maat en energie hebben vaak moeite om MKB-bedrijven te betrekken bij de uitvoering van hun beleid. Hoe komt dat? Energie is in veel gevallen nog een low interest-product. In de wat kleinere bedrijven zijn ondernemers dag-in- dag-uit druk bezig met hun zaak. Nadenken over ener- gieverbruik zullen ondernemers niet dagelijks doen. Bij de grotere bedrijven valt het energieverbruik vaak onder een facilitair manager die echter niet dagelijks bezig is met deze materie. De business units hebben geen direct zicht op het energieverbruik. In veel gevallen is men zich niet bewust van de kosten van energie en van de mogelijkheden om op deze kosten te besparen. In alle gevallen staat bij bedrijven winst maken boven­a an de agenda. Een project waar geen duidelijke business­ case of een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt, zal daarom snel als verloren tijd en/of geld worden beschouwd. 5
 6. 6. Wat motiveert bedrijven? Er zijn 6 motieven te noemen die bedrijven prikkelen om hun energiehuishouding aan te pakken. 1 Kostenverlaging Eenvoudige energiebesparende maatregelen kunnen al binnen een tot drie jaar geld opleveren. 2 Consumenten-marketing Steeds meer burgers en consumenten vragen om duur- zaam geproduceerde goederen en diensten. 3 AanbestedingenDe CO2 prestatieladder is een Organisaties vragen steeds vaker aan hun toeleveran­ iers cinstrument in het aanbeste­ om duurzaam geproduceerde goederen en diensten.dingsproces. Hiermee herken-nen en belonen aanbestedersbedrijven die CO2-reductie se-rieus nemen. En bedrijven kun- 4 Flexibiliserennen laten zien hoe ambitieus Makkelijker aanpassen aan de veranderende omgeving.zij daaraan werken. Minder afhankelijk worden van de energieprijzen bij­ voorbeeld. 5 Recruitment Organisaties die aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen, zijn een aantrekkelijkere werkgever. 6 Beleidsbeïnvloeding Bedrijven die actief aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen, hebben een streepje voor bij krediet- verleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers. 6
 7. 7. Ondernemers enthousiasmeren in 5 stappen De aanpak van Energie Nodus om de energievoorziening bij het bedrijfsleven in een gemeente te verduurzamen is een cyclus waarin de ene ondernemer de andere en- thousiasmeert: De 5 stappen om energievoorziening te verduurzamen bij het bedrijfsleven Stap 1: Ondernemers enthousiasmeren Geselecteerde ondernemers benaderen we persoonlijk om met hen in gesprek te komen over de verduurzaming van hun energievoorziening. We peilen welk motief het meest aanspreekt om met energie­esparing te beginnen, en spelen daar zoveel b m ­ ogelijk op in.7
 8. 8. Daarnaast nodigen we bedrijven uit voor kleinschalige, lokale bijeenkomsten waarbij we laten zien wat er wel en vooral ook wat er niet mogelijk is op het gebied van energiebesparing. Daarbij schakelen we experts in, maar laten we vooral an- dere bedrijven over hun ervaringen vertellen. Onderne- mers willen een realistisch beeld van de mogelijkheden. De gemeente kan hierin een natuurlijke rol spelen door haar naam te verbinden aan het project. Stap 2: Energiescan - meten is weten Zijn bedrijven enthousiast, dan spreken we af om een energiescan uit te voeren. Daarbij bekijken we de energieprestaties van het ge- bouw en de installaties. We berekenen het energieverbruik aan de hand van re­ ferentiegebouwen en we bekijken of dat strookt met de werkelijkheid. Daarnaast inventariseren we de financiële slagkracht van het bedrijf: in hoeveel jaar moeten eventuele in­ vesteringen terugverdiend zijn? Stap 3: Businesscase berekenen In het rapport laten we zien welke maatregelen resul- taten opleveren, en wat deze maatregelen kosten. Daarbij geven we aandacht aan: - Juridische (on)mogelijkheden - Financiering - Samenwerkingsmogelijkheden - Vergunningen - Subsidies - Technische systemen (proven technology)8
 9. 9. De business case is een cruciale schakel in de bewust- wording. Vaak blijkt er veel meer mogelijk dan gedacht. De gemeente kan bijdragen in de kosten van een energie­ scan om ondernemers eerder over de streep te halen. Ondernemers moeten zelf ook bijdragen in de kosten om de scan op waarde te kunnen schatten. Stap 4: Project uitvoeren De uitvoering van de voorgestelde maatregelen kan erg variëren: van het vervangen van de verlichting tot het beter afstellen van installaties (al gauw 5% besparing!). Denk ook aan het plaatsen van zonnepanelen, of het in- stalleren van warmteterugwin-faciliteiten. Energie Nodus neemt hierin de regisseursrol op zich en zorgt voor het aanhaken van de juiste deskundigen. Belangrijk hierin is dat we na uitvoering blijven meten of de berekende besparingen gerealiseerd worden en zo nodig sturen we bij. Stap 5: Ervaringen delen Om andere ondernemers enthousiast te maken organi­ seren we kleinschalige bijeenkomsten waarbij we ex- perts en ervaringsdeskundigen laten vertellen over hun eigen ervaringen. De bijeenkomsten worden bij voorkeur georganiseerd op locatie bij één van de ondernemers, zodat ook het netwerkaspect een rol speelt. De gemeente kan hierin een rol spelen door dergelijke bijeenkomsten te faciliteren.9
 10. 10. Ook in uw gemeente? Gemeentes kunnen bedrijven dus aansporen tot bespa­ ring door ze aan te spreken op hun ondernemerschap, er­ aringen te laten delen en faciliteiten aan te bieden. v Wilt u aan de slag met de verduurzaming van het be­ drijfsleven in uw gemeente, dan komen we graag onze ervaringen met u delen. Contact Sylvain van Ligtenberg 06-55183060 085-4010493 sylvainvanligtenberg@energienodus.nl www.energienodus.nl10

×