Sähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkä
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkä

on

 • 2,226 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,226
Views on SlideShare
1,315
Embed Views
911

Actions

Likes
0
Downloads
37
Comments
0

4 Embeds 911

http://energia.fi 504
http://www.energia.fi 403
http://energiateollisuus.koje.fi 3
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkä Sähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkä Presentation Transcript

 • SÄHKÖMARKKINAVISIO 2030
  –Visio integroituvien eurooppalaisten sähkömarkkinoiden markkinamallista –
  • Hankkeen esittely
  • Taustoitus:
  • Sähkömarkkinat
  • EU:n energiapolitiikka
  • Sähkömarkkinoiden kehityspolkuja
  • Markkinamallit
  • Tukkusähkömarkkinat
  • Vähittäismarkkinat
  • Tutkimustyön tekeminen
  • Vision tausta ja muodostaminen
  • Visio
  • Yhteenveto
  Kalvopaketin sisältö
 • Sähkömarkkinavisio 2030 -hanke
  • Tehty huhtikuun 2010 – huhtikuun 2011 välisenä aikana
  • Toteuttajana Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkömarkkinalaboratorion tutkijat
  • Rahoittajina Sähkötutkimuspooli, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen ElFi Oy ja Nord PoolSpot
  • Tavoitteena muodostaa visio integroituvien eurooppalaisten sähkömarkkinoiden markkinamallista, joka on tehokas, vastaa ilmastohaasteeseen sekä turvaa sähkönsaannin kestävällä ja taloudellisella tavalla
  • Tutkimustyössä kerätty näkemyksiä suomalaisilta ja eurooppalaisilta sähkömarkkina-asiantuntijoilta sekä tehty kattava tutkimustyö erilaisten sähkömarkkinamallien ominaisuuksista
 • Sähkömarkkinat
  Sähkömarkkinat sisältävät sähkön toimituksen ja kulutuksen
  Sähkön toimitukseen kuuluvat tuotanto, myynti, siirto ja jakelu
  Siirto ja jakelu ovat valvottuja monopolitoimintoja
  Tuotanto ja myynti ovat kilpailun alaisia toimintoja
  Vapaiden sähkömarkkinoiden luomisen päätavoitteet ovat: valtion osallistumisen vähentäminen, kilpailun lisääminen ja kysyntäpuolen osallistumisen lisääminen
  Kilpailun katsotaan lisäävän tehokkuutta, alentavan kustannuksia ja parantavan laatua
 • Sähkömarkkinat
  Sähkömarkkinoiden erityispiirteitä:
  Tuotannon ja kulutuksen oltava tasapainossa joka hetki
  Sähkön varastointi suuressa mittakaavassa taloudellisesti kannattavasti ei ole toistaiseksi mahdollista
  Siirtoverkot määrittävät markkinamallin
  Siirtoverkot mahdollistavat sähkön siirron halvemman tuotannon alueelta kalliimman tuotannon alueelle
  Jos sähköä pystytään siirtämään lähes aina halutusti, voidaan ajatella, että siirtoverkko muodostaa markkinapaikan
  Jos sen sijaan siirtoverkot ruuhkautuvat toistuvasti ja estävät sähkön virtaamisen oikeaan suuntaan markkina-alueella, tarve löytää keinoja siirtoverkon ruuhkaisuuden hallintaan alkaa ohjata markkinamallia
 • Hinnoitteluperiaate
  Marginaalihinnoittelu ohjaa tuotannon oikean ajojärjestyksen halvimmasta kalleimpaan
  Marginaalihinta muodostuu viimeisen mukaan tulevan tuotannon mukaan eli se on kysyntä ja tarjontakäyrien leikkauspiste
  Hinta on sama kaikille tuotantomuodoille, tuottajille ja ostajille
  Vaihtoehtoinen malli on pay-as-bid, jolloin kullekin tuottajalle maksetaan sen oman tarjouksen mukaisesti. Ostajien maksama hinta on painotettu keskiarvo läpimenneistä tarjouksista.
  Luo epävarmuutta markkinoille, koska tuottajat eivät pysty ennakoimaan toistensa tarjouksia tai sitä miten ajojärjestys kulloinkin määräytyy
  Tuottajat lisäävät tarjouksiinsa riskilisiä ja alkavat arvata korkeinta läpimenevää tarjousta
 • EU:n energiapolitiikka
  EU:n tavoite on luoda vapaat sisämarkkinat erilaisille hyödykkeille
  ”Toinen energiamarkkinapaketti” 2003 ohjeisti muun muassa jäsenvaltioiden sähkömarkkinoiden avaamista kilpailulle
  ”Kolmas energiapaketti” tarkensi muun muassa ohjeita sähkön sisämarkkinoiden luomiseksi
  Alueelliset sähkömarkkinat  yhteinen sähkön sisämarkkina
  Maiden välisten siirtoverkkoyhteyksien pullonkaulatulojen käyttö ensisijaisesti siirtoverkon kapasiteetin varmistamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen (tai verkkotariffien alentamiseen)
  EU:n energiapolitiikan keskeisiä tavoitteita
  Toimitusvarmuus, kilpailukyky, kestävä kehitys
  20-20-20 tavoite vaikuttaa sähkön tuotantoon ja käyttöön tulevaisuudessa
  20 % vähennys kasvihuonekaasupäästöihin
  20 % lisäys energiatehokkuuteen
  20 % lisäys uusiutuvien energialähteiden käyttöön vuoteen 2020 mennessä
  Lähde: EU 2011
 • Sähkön tuotanto ja käyttö
  Sähkön tuotanto ja käyttö muuttuvat tulevaisuudessa
  Lähteet: Energiateollisuus ry Hiilineutraalivisio 2050, IEA World Energy Outlook 2009, Eurelectric Power Choices 2009
 • Sähkömarkkinoiden kehityspolkuja
  Toteutetaanko verkkojen investointisuunnitelmat?
 • Kehityspolkuja
  Sähkömarkkinoiden kehitysvaiheet sähkömarkkinoiden avaamisesta lähtien:
  Kansalliset kilpailulliset sähkömarkkinat (aluehinnoittelumalli)
  Kilpailun lisäämiseksi laajennetaan markkina-aluetta (alueelliset markkinat)
  Alueelliset markkinat kohtaavat tuotantokapasiteettihaasteen, kun kysyntä-tarjonta tilanne tiukkenee
  Markkina-aluetta laajennetaan edelleen, jotta lisää tuotantokapasiteettia saataisiin käyttöön
  Jos siirtokapasiteetti laajennetulla markkina-alueella ei kuitenkaan ole riittävä, ei tuotantokapasiteettia saada tehokkaaseen käyttöön
  Siirtoverkon lisäämiseksi tehdään investointisuunnitelmat
  Kriittinen käännepiste: saadaanko siirtoverkkoinvestointisuunnitelmat toteutettua?
  Jos saadaan toteutettua, voidaan jatkaa aluehinnoittelumallin käyttöä
  Jos siirtoverkko on edelleen ruuhkainen, eikä uusia investointeja toteuteta, on markkina-alue jaettava yhä pienempiin hinta-alueisiin
  • Hinta-aluejako saattaa riittää ja aluehinnoittelumallia voidaan käyttää edelleen
  • Jos hinta-alueiden sisällä on usein ruuhkaa, johtaa se tuotannon uudelleen aikataulukseen, joka voi antaa pelimahdollisuuksia markkinaosapuolille
  Ratkaisuna voidaan ottaa käyttöön uusia siirtoverkontilan laskentamenetelmiä, jotta verkkoa saadaan tehokkaampaan käyttöön. Jos verkontilan laskenta voidaan tehdä jokaiselle solmupisteelle, mutta hintalaskenta alueille, on kyseessä hybridimalli.
  Seuraava askel on siirtyminen nodaalihinnoitteluun, jossa sähkön hinta lasketaan jokaiselle verkon solmupisteelle verkon tilan mukaan
 • Markkinamallit
  Sähkömarkkinamalli tarkoittaa markkinoiden toimintaperiaatteita
  Pääasiallisia malleja on kaksi: alue- ja solmupistehinnoittelu
  Aluehinnoittelu: sähkön hinta lasketaan hinta-alueille ja siirtokapasiteetit huomioidaan erikseen
  Solmupistehinnoittelu: sähkön hinta lasketaan kaikille verkon solmuille, perustana siirtoverkon tehonjaon laskenta. Solmupisteen hinta koostuu energiasta, häviöistä ja verkon ruuhkamaksuista
 • Tukkusähkömarkkinat
  Tässä yhteydessä esitellään seuraavat alue- ja solmupistemarkkinat
  Aluehinnoittelumarkkinat:
  Pohjoismaat
  Keski-Eurooppa
  Solmupistemarkkinat:
  USA: PJM ja Teksas
  Australia
  Uusi-Seelanti
  Venäjä
 • Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa
  Pohjoismailla tarkoitetaan tässä yhteydessä Suomea, Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa
  Keski-Euroopan markkinoilla tarkoitetaan Ranskan, Hollannin, Belgian ja Saksan muodostamaa CWE-aluetta
  EU:n säädökset ohjaavat alueellisten markkinoiden kehittämistä sekä yhteisten markkinamallien muodostamista
  Kummallakin alueella käytössä aluehinnoittelu
  • Pohjoismaissa marketsplitting (yksi pörssi, lasketaan yksi systeemihinta ja rajasiirtokapasiteetin ollessa rajoitettu jakaudutaan hinta-alueisiin)
  • CWE-alueellamarketcoupling (useampi pörssi, jolloin lasketaan ensin aluehinnat ja yhdistetään niitä rajasiirtokapasiteetin sen salliessa)
  Pohjoismaiden ja CWE-alueen välillä myös markkinaehtoista kaupankäyntiä
  Pääasialliset tuotantomuodot energialähteittäin Pohjoismaissa vesi, ydin, hiili, kaasu ja tuuli, sähkönkulutus noin 400 TWh ja systeemihinta 53 €/MWh (2010)
  Pääasialliset tuotantomuodot energialähteittäin CWE-alueella hiili, ydin, uusiutuvat, kaasu ja öljy, sähkönkulutus yhteensä noin 1267 TWh vuodessa ja keskimääräinen hinta 50-70 €/MWh
 • PJM RTO
  PJM-alue USA:ssa käsittää Pennsylvanian, New Jerseyn ja Marylandin osavaltiot sekä osittain tai kokonaan muun muassa Delawaren, Ohion, Virginian ja Illinoisin
  Sähkön kulutus koko PJM:n alueella noin 710 TWh vuodessa ja keskimääräinen sähkön spot-hinta 40 €/MWh (2009)
  Pääasialliset tuotantomuodot energialähteittäin hiili ja kaasu
  Markkinoita operoi RTO (Regional Transmission System Operator), joka vastaa sekä siirtoverkoista että sähkön hinnan laskennasta
  Käytössä solmupistehinnoittelu eli sähkön hinta lasketaan yli 7000 verkon solmupisteelle sekä day-ahead että real-time –markkinoilla
  Markkinavalvonta on tiukka; tuottajien tarjouksia valvotaan lähes reaaliaikaisesti ja erilaisia hinta- ja tarjouskattoja on asetettu
  Solmujen välisiltä hintaeroilta suojaudutaan FTR (Financial Transmission Right) -tuotteilla
  Markkinatoimijoiden on osallistuttava myös pakollisille kapasiteettimarkkinoille
  • Taataan riittävät signaalit uusille tuotantoinvestoinneille
  Lähde: FERC Electric Power Markets 2011
 • Teksas Ercot
  Teksas Ercotin toimialue käsittää lähes koko Teksasin osavaltion USA:ssa
  Sähkön kulutus noin 312 TWh vuodessa ja keskimääräinen spot-hinta noin 30 €/MWh (2009)
  Pääasialliset tuotantomuodot energialähteittäin hiili ja kaasu
  Vaihtamassa parhaillaan markkinamallia aluehinnoittelusta solmupistehinnoitteluun
  4000 solmupistettä
  Hintakatot korkeammat kuin PJM:n alueella ja erillisiä kapasiteettimarkkinoita ei ole
 • Australia
  Itä-Australian sähkömarkkinat (NEM) käsittävät New South Walesin, Tasmanian, South Australian, Victorian, Queenslandin ja Australian Capital Territoryn
  Osavaltioilla on yhteiset sähkömarkkinat
  • Yksityistämiskysymyksistä kukin osavaltio saa päättää itse
  Sähkön kulutus noin 210 TWh vuodessa ja keskimääräinen sähkön spot-hinta 35-50 €/MWh (2010)
  Pääasialliset tuotantomuodot energialähteittäin hiili, kaasu ja vesi
  Nodaalihinnoittelu, mutta solmupisteitä on vain 5, joten laskentamekanismi yksinkertaisempi kuin esimerkiksi PJM:n alueella
  Pakollinen pooli, johon vain tuottajat osallistuvat
  • Markkina-operaattori arvioi kysynnän
  Ei erillisiä real-time –markkinoita
  • Tuottajat saavat muuttaa kerran ennen toimitusta day-ahead –markkinalle tekemiään tarjouksia (”hyvässä uskossa”)
  Sähkön hinnan suojaaminen kahdenvälisillä finanssisopimuksilla tai pörssin finanssituotteilla
  Lähde: AER 2009
 • Uusi-Seelanti
  Pääasialliset tuotantomuodot energialähteittäin vesi, kaasu, hiili, geoterminen ja tuuli
  Sähkön kulutus noin 37 TWh vuodessa ja keskimääräinen sähkön spot-hinta 35 €/MWh (2008)
  Nodaalihinnoittelu; 250 solmupistettä
  Pakollinen pooli, johon vain tuottajat osallistuvat
  • Markkina-operaattori arvioi kysynnän
  Käytössä vain muutama futuurituote sähkön hinnan suojaamiseen
  FTR-tuotteet eivät käytössä, joten solmujen välisiltä hintaeroilta ei voi suojautua
  • Vertikaalinen integraatio tuottajien ja vähittäismyyjien välillä sallittu ja sitä hyödynnetään suojauksessa
 • Venäjä
  Markkinarakenteen uudistukset 1990-luvulla sekä 2003, jolloin vertikaalisesti integroituneet monopolit jaettiin erilaisiin yhtiöihin
  Sähkön vuosikulutus Venäjällä noin 1023 TWh ja pääasialliset tuotantomuodot lämpö-, vesi- ja ydinvoima
  Markkinamallina nodaalihinnoittelu ja solmupisteitä 8000;
  • Systeemioperaattori valitsee seuraavan päivän tuottajat perustuen tuottajien tuotantoilmoituksiin, ennakoituun kysyntään ja verkon tilaan
  • ATS (Administrator of Trade System) vastaanottaa tuotantosuunnitelmat sekä kuluttajien tarjoukset ja laskee sen jälkeen sähkön hinnan ja määrän
  Suojaustuotteina on käytössä forwardeja ja futuureja (sekä pörssin kautta että kahdenvälisesti)
  FTR tuotteet on tarkoitus ottaa käyttöön myöhemmin
  Kapasiteettimarkkinat on perustettu kattamaan tuottajien kiinteät kulut ja kannustamaan uusiin tuotantoinvestointeihin. Tuottajat tekevät tarjoukset kapasiteetista ja ostajilla on velvoite ostaa huippukuormaansa vastaava kapasiteettimäärä markkinoilta
  Valtiolla on pitkiä kapasiteettisopimuksia uusien ydin- ja vesivoimalaitosten kanssa
  Uusille lämpövoimalaitoksille on oma kapasiteettisopimusjärjestelmänsä
 • Vähittäismarkkinat
  Sähkön vähittäismarkkinat ovat kansallisia myös niillä alueilla, joissa tukkumarkkinat ovat yhteiset
  Pohjoismaissa on suunnitelmia myös vähittäismarkkinoiden yhdistämisestä
  Tavoitteena vähentää regulatorisia ja teknisiä esteitä, jotta myyjät voivat toimia useammassa maassa
  Sopimusjärjestelyt jakeluverkko-operaattoreiden, myyjien ja asiakkaiden välillä; laskutuskäytännöt; vähittäismarkkinoiden prosessit ja taseselvitysmalli
  Yhteiset markkinat olisi tarkoitus saada toimintaan 2015, tosin esimerkiksi tietojärjestelmien luominen voi viedä kauemmin
  Australiassa Victorian osavaltion sähkön vähittäismarkkinat ovat yhdet maailman aktiivisimmat (eli asiakkaat vaihtavat sähkön myyjäänsä)
  Syitä tähän ovat mm. säästömahdollisuudet tai erillinen bonus, esimerkiksi lehtitilaus tai tyytymättömyys entiseen myyjään
 • Vähittäismarkkinat –kysynnän hintajousto
  Vähittäisasiakkaiden kulutus ei toistaiseksi juurikaan jousta tukkumarkkinahintoihin perustuen (raportissa käsitellyt maat)
  Usein vähittäisasiakkaiden tariffirakenteet eivät edes kannusta tähän
  Monissa maissa on kuitenkin tariffeja tai pilottikokeiluja, joilla pyritään saamaan kulutusta pois tyypillisiltä huippukuormatunneilta
  Älykkäiden mittareiden lisääntyminen mahdollistaa myös reaaliaikaisemman hinnoittelun
 • Tutkimustyö, 1
  Sähkömarkkinoiden tulevaisuudennäkymiä kartoitettiin erilaisten sidosryhmäprosessien avulla
  Skenaarioprosessi
  Kuvaus sähkömarkkinoiden mahdollisista kehityssuunnista ja kilpailun muodoista sähkömarkkinoilla erilaisten reunaehtojen vallitessa (skenaariot liitteessä)
  Laaja-alaisesti suomalaisille sähkömarkkina-asiantuntijoille
  GDSS-workshop (Group DecisionSupport System)
  Tunnistaa sähkömarkkinoiden kilpailullisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä arvioida tekijöiden merkittävyyttä
  Valikoitu joukko suomalaisia sähkömarkkina-asiantuntijoita
  Tuloksia hyödynnettiin Delfoi-kyselyn tekemisessä
 • Tutkimustyö, 2
  Delfoi-kysely
  Delfoi-menetelmä pyrkii ennustamaan tulevaa kehitystä, selvittämään millaista kehitystä pidetään toivottavana ja miten tulevaan kehitykseen voidaan vaikuttaa
  Vastaajapaneeli koostui eurooppalaisista sähkömarkkina-asiantuntijoista
  Kaksivaiheinen kysely
  • Ensimmäisellä kierroksen tuloksena saatiin vastaajapaneelin näkemys tärkeimmistä sähkömarkkinoiden kilpailullisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksestä Euroopan sähkömarkkinoiden kehitykseen.
  • Toisella kierroksella tarkennettiin kehityssuuntaa ja kerättiin keinoja vaikuttaa tavoitetilan toteutumiseen
  Vastausprosentti ensimmäisellä kierroksella oli 51,7 % ja toisella kierroksella 86,7 %
 • Delfoi-kysely
  1. kierroksen tuloksia
  Historiallisesta näkökulmasta merkittävin väite oli: Väitteet: ”Siirtoverkkoinvestointien pitkät luvitusprosessit hidastavat merkittävästi investointisuunnitelmien toteuttamista”
  Myös väite ”Siirtoverkkokapasiteetti jaetaan markkinaehtoisesti” nähtiin merkittävänä
  Kumpikin tulee kasvattamaan merkitystään myös tulevaisuudessa
  • Tulevaisuudessa tärkeää kiinnittää huomioita luvitusprosessien helpottamiseen ja siihen, että siirtokapasiteetti jaetaan aina markkinaehtoisesti
  Pörssien läheinen yhteistyö, harmonisoidut laskenta-algoritmit päivää edeltävillä markkinoilla sekä harmonisoidut päivän sisäiset markkinat nähtiin tärkeinä kilpailun kannalta.
  Näiden toteutumista pidettiin myös todennäköisenä
 • Delfoi-kysely
  2. kierroksen tuloksia
  Hyödynnettiin 1. kierroksen tuloksia ja kysyttiin, miten esimerkiksi siirtoverkkoinvestointien toteuttamiseen voitaisiin vaikuttaa
  Vastauksissa ehdotettiin esimerkiksi sääntely-yhteistyötä, siirtoverkkojen omistajuuden ja operoinnin eriyttämistä, pullonkaulatulojen kieltämistä, kaupallisia linjoja, ACER:n vahvaa roolia, helpompia luvistusprosesseja ja että kantaverkko-operaattorien on maksettava pullonkauloista
  Kysyttiin myös pienten hinta-alueiden merkityksestä, kapasiteettimarkkinoiden tarpeesta, yhteisistä vähittäismarkkinoista ja sähkön varastoinnista
  Pienet hinta-alueet nähtiin ongelmallisena kilpailun kannalta
  Vastaajat olivat sitä mieltä, että pelkät energiamarkkinat riittävät takamaan riittävät signaalit uusille tuotantoinvestoinneille
  Sähkön varastointi on villi kortti markkinoilla
 • Delfoi-kysely
  2. kierroksen vastauksia kysymyksiin, onko Euroopassa yksi sähköpörssi vuonna 2030 ja tarvitaanko erillisiä kapasiteettimarkkinoita
  2. kierroksen vastaus kysymykseen, onko samaa mieltä, ettei siirtoverkkoyhtiöillä ole riittäviä kannusteita siirtoverkkoinvestointien tekemiseen
 • Vapaa kilpailu – säännelty kilpailu
  Vapaiden sähkömarkkinoiden päätavoitteet: valtion osallistumisen vähentäminen, kilpailun lisääminen ja kysyntäpuolen osallistumisen lisääminen
  Keskeinen ero eri markkinamallien välillä on valvonnan määrä
  Vapaassa kilpailussa sähkön hinta on yhteinen suure koko markkinalle ja sähkö on kuin mikä tahansa muu hyödyke
  Säännellyssä kilpailussa sähkön hinta lasketaan jokaiselle verkon solmulle, jolloin markkina-alueet ovat pieniä  tarvitaan yksityiskohtaista kilpailunvalvontaa estämään markkinavoiman väärinkäyttöä
  Vapaan kilpailun käytännön vaatimuksia ovat riittävä siirtoverkko ja kysynnän hintajousto
  Kysyntäpuoli osallistuu markkinoille ilmoittamalla halukkuutensa maksaa sähköstä ja osallistumalla näin sähkön hinnan muodostukseen
  Säännellyssä kilpailussa kysyntäpuoli ei välttämättä osallistu lainkaan sähkön hinnan muodostukseen vaan kysyntä ennustetaan
  Säännelty kilpailu on usein ratkaisu, jos siirtoverkot eivät mahdollista vapaata kilpailua
  Sääntely saattaa kuitenkin heikentää markkinoiden dynaamista kehittymistä
 • Vision muodostaminen
  Sähkömarkkinavisio 2030:n perusperiaate on vapaa kilpailu
  Toimiva kilpailu tehokkaiden sähkömarkkinoiden ehto ja siitä hyötyy sekä tuottajat että ostajat
  Haasteita riittävän siirtokapasiteetin saaminen markkinoille ja hintajoustava kysyntä
  Jos näistä tavoitteista luovutaan, ajaudutaan kohti säänneltyä kilpailua
  Visio täyttää myös EU:n asettaman tavoitteen yhteisistä sähkömarkkinoista
  Muita vision täyttämiä ehtoja
  Ei rakenteellisia esteitä uusiutuvien markkinoille tulolle
  Energiatehokkuuden tukeminen
  CO2 -päästöjen vähentäminen sähkön tuotannossa
  Visiossa sähköverkot nähdään mahdollistajina
  Siirtoverkon pullonkaulat eivät häiritse markkinoiden toimintaa
  Jakeluverkot puolestaan mahdollistavat vähittäismyyjien toiminnan myös rajojen yli
 • Vision ja vaihtoehtoskenaarion rajoitteet
  Kummassakin sekä visiossa että vaihtoehtoskenaariossa perusoletuksena on marginaalihinnoittelu päivää edeltävässä sähkökaupassa
  Jos jokin tapahtuma tai ilmiö johtaa siihen, että päivää edeltävää hintaa ei pystytä muodostamaan marginaalihinnoittelumekanismilla, ajaudutaan täysin uuteen tilanteeseen
  Esimerkiksi erittäin suuri määrä vaihtelevaa tuotantoa, jonka seuraavan päivän tuotantomääriä ei pystytä ennustamaan, saattaa olla tällainen tapahtuma
  Päivää edeltäville markkinoille ei ehkä pystytä tarjoamaan tuotantoa, jolloin päivää edeltävää hintaa ei pystytä muodostamaan
  Tämä voi johtaa markkinamallin merkittäviin muutoksiin
  Myös sähkön varastointi suuressa mittakaavassa voi vaikuttaa markkinoiden toimivuuteen ja markkinamalliin
 • Visio - Siirtoverkko
  EU:n yhteinen sähkön sisämarkkina sekä tukku- että vähittäismarkkinoiden osalta
  Riittävä siirtoverkko markkina-alueella mahdollistaa laajat hinta-alueet, joissa ei ole rakenteellisia sisäisiä pullonkauloja
  Siirtoverkkojen suunnittelun lähtökohtana on koko markkinan etu, joista edetään maakohtaisiin suunnitelmiin
  TSO:illa on velvollisuus toteuttaa investoinnit ja koko markkina-aluetta hyödyttävien investointien kustannukset jaetaan hyötyjen suhteessa TSO:iden kesken
  Kantaverkkoyhtiöiden toimintojen valvontamallit ovat harmonisoidut ja ne ohjaavat pullonkaulojen poistamiseen ja niiden aiheuttamien haittojen pienentämiseen.
  Olemassa olevan siirtokapasiteetin tehokas jakaminen ja käyttö varmistetaan markkinaehtoisilla menetelmillä sekä päivää edeltävällä että päivän sisäisellä markkinoilla
 • Visio - Hinnoittelu
  Sähkön tukkukaupassa hinta muodostuu vapaasti ilman hintakattoja tai –lattioita
  Hinnoitteluperiaatteena on yleisesti hyväksytty marginaalihinnoittelu, joka ohjaa tuotannon ajojärjestyksen halvimmasta kalleimpaan
  Euroopassa on yksi tai muutama tiivistä yhteistyötä tekevä sähköpörssi, jotka käyttävät yhteistä single pricecoupling –mekanismia
  Päivän sisäisten markkinoiden toimintaperiaatteet on harmonisoitu
  Markkinatoimijoiden kannalta relevantti markkinatieto on kaikkien saatavilla ja markkinoiden toiminnasta pystytään viestimään uskottavasti
 • Visio - Tuotanto
  Sähköenergian hinta muodostaa riittävän signaalin uusille tuotantoinvestoinneille, eikä erillisiä kapasiteettimarkkinoita tai –maksuja tarvita
  Tuotannon markkinoille tulo ja poistuminen ovat markkinaehtoisia
  Uuden tuotannon lupamenettelyt ovat yhteisiä koko Euroopassa
  Satunnaisesti vaihteleva tuotanto osallistu markkinoille markkinaehtoisesti
  Hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseen on selkeä globaali menetelmä
  Sähkön siirtoverkko toimii mahdollistajana eli se ei rajoita uuden tuotannon sijoittumista
  Markkina-alueella on riittävästi säätö- ja varakapasiteettia ja vapaa hinnanmuodostus antaa myös niille riittävät kannusteet markkinoilla pysymiseen
 • Visio - Vähittäismarkkinat
  Yhteinen laaja tukkumarkkina-alue edistää myös yhteisten vähittäismarkkinoiden kehittymistä
  EU:n alueella on harmonisoitu vähittäismarkkinamalli, joka sisältää muun muassa asiakasrajapinnan prosessit, tiedon vaihdon ja siirron mekanismien periaatteet ja muut toimintaperiaatteet. Nämä mahdollistavat ylikansalliset vähittäismarkkinat, joilla toimii paljon myyjiä.
  Tukkumarkkinoiden hintasignaalit menevät läpi vähittäismarkkinoille, eikä vähittäismarkkinahintoja ole subventoitu
  Vähittäismyyntituotteiden valikoima on monipuolinen ja sähkön myyjän voi valita vapaasti
  Jakeluverkot mahdollistavat kilpailun vähittäismarkkinoilla
  Kaikki sähkön käyttäjät osallistuvat kysynnän hintajoustoon
  Osallistumista markkinoille edistää asiallinen tieto mahdollisuuksista ja riittävä kuluttajansuoja
  Sähköä voi varastoida laajassa mittakaavassa esimerkiksi sähköautojen akkuihin
  Osalla kotitalouksista on myös omaa pienimuotoista tuotantoa ja ylijäämäsähkön voi myydä markkinoille
 • Vision toteutuminen
  Vision toteutumisen kannalta keskeistä
  Riittävät siirtoverkot
  Kysyntäpuolen aktivoiminen
  • Mahdollisimman vapaa kilpailu
  Jos näistä tavoitteista luovutaan, ohjaudutaan kohti vaihtoehtovisiota
  Säännelty kilpailu voi vaikeuttaa markkinoiden dynaamista kehittämistä
  Sääntelyjärjestelmillä on taipumus ajautua monimutkaistumisen kierteeseen
 • Miten vaikuttaa vision toteutumiseen?
  Siirtoverkot
  TYNDP:n toteuttaminen huomioiden Euroopan sähkömarkkinoiden tarpeet
  Riittävät uudet siirtoverkkoinvestoinnit laajojen hinta-alueiden takaamiseksi ja kannusteet pullonkaulojen poistamiseen
  Luvitusprosessien nopeuttaminen ja yksinkertaistaminen
  Uusiutuva energia
  Siirtoverkot mahdollistavat markkinaehtoiset investoinnit tuotantoon
  Uusiutuvan energian tuet eivät häiritse markkinoiden toimintaa
  Sähköpörssit
  Hintakytkentä käyttäen yhteistä laskenta-algoritmia
  Päivän sisäisellä markkinalla EU:n laajuinen yhteinen tilauskirja ja siirtoverkon kapasiteetin hallintamekanismi
  Kysyntäpuolen aktivoiminen
  Smartgrid:n mahdollisuudet
  Sähkön varastoiminen
  Luottamus markkinoihin
 • Yhteenveto
  Sähkömarkkinavisio 2030 on tehty 4/2010 – 4/2011 välisenä aikana Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa
  Tutkimustyössä on muun muassa muodostettu erilaisia skenaarioita tulevaisuuden sähkömarkkinoista ja tehty asiantuntijahaastatteluja sekä Suomessa että Euroopassa
  Sähkömarkkinavisio 2030 tukee vapaata kilpailua, mahdollistaa EU:n tavoitteet sähkön sisämarkkinoista eikä tee uusiutuviin energialähteisiin perustuvasta sähköntuotannosta tukiaddiktia
  Sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella
  Tarvitaan riittävästi siirtokapasiteettia ja aktiivinen kysyntäpuoli
  Jos sähkömarkkinoille ei saada riittävästi siirtokapasiteettia ja hinnan suhteen joustavaa kysyntää, niin markkina ajautuu kohti säänneltyä kilpailua
  Markkinoiden dynaaminen kehittäminen vaikeutuu
  Toisin kuin vapaassa kilpailussa, sääntelyssä ei ole sisäänrakennettuna kannustinta tehokkaaseen toimintaan
  Tarvitaan erillisiä kannustinjärjestelmiä, jotka yrittävät matkia vapaata kilpailua
  Sääntelyjärjestelmistä tulee helposti raskaita ja ne ajautuvat monimutkaistumiskierteeseen
 • Liite 1 Skenaariokuvaukset
 • Liite 2 Skenaariokyselyn tuloksia
  Voiko skenaario toteutua vuoteen 2030 mennessä?