Zagađivanje i posledice zagađivanja

11,693 views
10,765 views

Published on

Šta je zagađivanje, koji su tipovi zagađivanja, šta su polutanti. Interaktivna prezentacija sa ukrštenicom, asocijacijom i zadacima koji će učenicima održati pažnju i aktivnost.

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
222
Actions
Shares
0
Downloads
130
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • World population estimates from 1800 to 2100, based on "high", "medium" and "low" United Nations projections in 2010 (colored red, orange and green) and US Census Bureau historical estimates (in black). Actual recorded population figures are colored in blue. According to the highest estimate, the world population may rise to 16 billion by 2100; according to the lowest estimate, it may decline to 6 billion.
 • Zagađivanje i posledice zagađivanja

  1. 1. Pojam, izvori i vrste zagađenja životne sredine
  2. 2. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P E S T I C I D I S A O B R A Ć A J M I N E R A L N A Đ U B R I V A I N D U S T R I J A P L A S T I K A Z A G A Đ E NJ E F O S I L N A G O R I V A O T P A D B I O D I V E R Z I T E T 1. Jedinjenja koja se koriste u poljoprivredu za kontrolu različitih štetočina.2. Jedan od najvedih zagađivača vazduha u gradovima. 3. Smeša materija koje se koriste u poljoprivredi ili vrtlarstvu za poboljšanje rasta biljaka. 4. Grana privrede koja zahveta veliku količinu prirodnih resusrsa i izvora energije i veliki je zagađivač svih životnih sredina. 5. Derivat nafte, u prirodi se razlaže više stotina, pa i hiljadu godina. 6. Neželjene promene u vazduhu, vodi i zemljištu koje mogu nepovoljno delovati na ekosistem i živi svet u njemu. 7. Goriva nastala putem procesa fosilizacije biljnih i životinjskih ostataka-treset, ugalj, nafta, zemni gas. 8. Materijali ili predmeti koji u procesu proizvodnje ili korišdenja dobara ostaje kao suvišan i nepotreban. 9. Sveukupna raznovrsnost živog sveta, tj. Raznovrsnost gena, vrsta i ekosistema.Zagađujuće materije
  3. 3. Zagađenje • Neželjene promene fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava životne sredine (vazduh, voda, zemljište) koje mogu nepovoljno delovati na ekosisteme i živa bida u njemu.
  4. 4. Zagađujuće materije • Polutanti su sve one materije koje, ukoliko se pojave u nepovoljnoj količini i na nepoželjnom mestu dovode do zagađenja životne sredine. Hmmmmm... Pitanje za razmišljanje... Da li je CO2 zagađujuda meterija? Da li je plastika zagađujuda materija? Da li je nafta zagađujuda materija?
  5. 5. Glavi uzrok povećanog zagađivanja Najviša procena Srednja procena Najniža procena
  6. 6. 7 milijardi ljudi Posledice? • Potreba za resursima • Stvaranje otpada • Zagađenje
  7. 7. Tipovi zagađenja U odnosu na životnu sredinu Voda Zamljište Vazduh
  8. 8. Tipovi zagađenja U odnosu na prirodu zagađujuće materije PESTICIDI BAKTERIJE BUKA Hemijsko Biološko Fizičko
  9. 9. Priroda zagađujuće materije Fizičko zagađivanje Hemijsko zagađivanje Biološko zagađivanje IZDUVNI GASOVI (CO2 , SO2, NO2, CO, met an, ugljovodonici) VEŠTAČKA OSVETLJENOSTDEFORESTACIJACRVIPRAŽIVOTINJEMINERALNA ĐUBRIVANAFTAEROZIJATOPLOTA BAKTERIJE I VIRUSIPESTICIDIBUKA I VIBRACIJE
  10. 10. Priroda zagađujuće materije Razgrađujuće materije Nerazgrađujuće materije
  11. 11. Izvori zagađivanja životne sredine Ko su zagađivači?
  12. 12. Posledice zagađenja • Uticaj čoveka na prirodu nije jednostran-različite promene u prirodi neposredno ili posredno utiču na njega. • Čovek seče granu na kojoj sedi.
  13. 13. Posledice zagađivanja • Uništavanje staništa • Izumiranje vrsta • Smanjenje biodiverziteta • Smanjenje prinosa • Nezdrava životna sredina • Bolesti (astma, rak, dizenterija, malarija i dr.)
  14. 14. zemljište eolska vodna erozija oksidi azota i sumpora kiseline padavina kisele kiše Ugljen-dioksid metan Globalno zagrevanje Efekat staklene bašte freoni rupe Uv zračenje Oštedenje ozonskog omotača sahara dezertifikacija pesak Širenje pustinja 1000x ubrzano Crna knjiga dodo Izumiranje vrsta Globalne posledice zagađenja životne sredine A1 A2 A3 A B1 B2 B3 B V1 V2 V3 V G1 G2 G3 G D1 D2 D3 D Đ1 Đ2 Đ3 Đ
  15. 15. Mere zaštite od zagađenja • Zakon • Osnivanje zaštidenih područja • Zelena (obnovljiva) energija • Čiste tehnologije i korišdenje prečišdivača • Pošumljavanje • Reciklaža • Energetska efikasnost • Promena ponašanja

  ×