• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Energetska efikasnost
 

Energetska efikasnost

on

 • 227 views

Šta je energetska efikasnost, kako biti energetski efikasan, šta je zelena energija

Šta je energetska efikasnost, kako biti energetski efikasan, šta je zelena energija

Statistics

Views

Total Views
227
Views on SlideShare
211
Embed Views
16

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 16

http://ekosurcin.wordpress.com 13
http://www.slideee.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Energetska efikasnost Energetska efikasnost Presentation Transcript

  • Energetska efikasnost
  • Šta podrazumeva energetska efikasnost • Smanjenje utroška energije za proizvodnju i život ljudi. • Podrazumeva različite mere koje se primenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije (tehničke mere ili promene u ponašanju)
  • • Energetske efikasnost često pogrešno shvaćena kao smanjeni utrošak energije i organičavanje sopstvenih potreba, međutim ona zapravo podrazumeva racionalniju i efikasniju upotrebu energije, bez bilo kakvog odricanja (pr. koristićemo štedljive sijalice i tako štedeti struju, a ne sedeti u mraku).
  • 05. Mart Svetski dan energetske efikasnosti
  • Mere energetske efikasnosti Najčešće mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja gubitaka energije i povećanja energetske efikasnosti su: 1. zamena neobnovljivih energenata obnovljivim 2. zamena energetski neefikasnih portošača efikasnim 3. izolacija prostora koji se greje 4. zamena dotrajale stolarije u prostorima koji se greju 5. ugradnja mernih i regulacionih uređaja za potrošače energije
  • Energetski efikasan uređaj • Smatra se onaj koji ima veliki stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi. Na primer, "obična" sijalica veliki deo električne energije pretvara u toplotnu energiju, a samo mali u korisnu svetlosnu energiju, i u tom smislu ona (sijalica) predstavlja energetski neefikasan uređaj.
  • Energetski efikasan uređaj Energetska zvezdica
  • Kako biti energetski efikasan u svom domu
  • Prirodni resursi 1. Neobnovljivi 2. Obnovljivi Biljni i životinjski svet, zemljište, rude, minerali, fosilna goriva, vazduh, voda
  • Neobnovljivi resursi Obnovljivi resursi
  • Energija Neobnovljivi izvori Obnovljivi izvori •Fosilna goriva •Nuklearni (Uranijum) •Geotermalni •Plimska, hidraulična (kinetička) •Biomasa •Vetar •solarna
  • Obnovljivi izvori energije Korak ka čistijoj bududnosti ZELENA ENERGIJA
  • Rešenje za klimatske promene Neograničena čista energija: Obnovljivi izvori energije •Priroda nudi čitav niz mogudnosti •Zeleni, alternativni, obnovljivi izvori energije:  energija Sunca,  energija vetra, energija tekudih voda, energija biomase geotermalna energija
  • Postoje tri osnovna izvora energije: 1. solarna radijacija 2. energija plime 3. toplota iz zemljine unutrašnjosti (geotermalna energija) • Zemlja, Mesec i Sunce proizvode neiscrpan i čist izvor energije • Energija iz obnovljivih izvora se može petvoriti u elektricitet, toplotu, a takođe se može skladištiti ( u obliku goriva)
  • Prednosti obnovljivih izvora energije • ne zagađuju životnu sredinu • tehnologije niskog rizika • otvaraju se nova radna mesta u nekim bududim granama • veliki potencijal za izvoz na globalnom tržištu • prilika su za investiranje u moderne tehnologije • Ne troše se-obnovljivi su • Nema opsanog otpada • Mogu proizvesti mnogo više energije
  • Hidroenergija •Hidroelektene su energetska postrojenja. Električna energija Potencijalna energija vode Mehanička energija hidraulične turbine električni generator
  • • Hidroenergija je vodedi izvor među obnovljivim • Kada je jednom izgrađena hidroelektrana, hidroenergija je veoma jeftin izvor energije • Bez oslobađanja CO2 i bez skupog resursa •Do danas je aktivirano oko 60% hidroenergetskiog potencijal aSrbije. •Najvedi deo preostalog potencijala je u slivovima reka Drine i Morave.
  • Hidroelektrane •Mana - plavljenje zemljišta •Nije zanemariv uticaj na vodu i životinjski svet, jer se pregrađivanjem rečnog toka utiče na kvalitet i količinu vode nizvodno od brane i na menjanje mikro klime. •Ove pojave treba uključiti u ukupne troškove gradnje HE.
  • Elektrane na vetar •Vetar stvara 200 puta više energije nego što je to svetu danas potrebno •Elektrane na vetar na kopnu uglavnom koriste turbine s tri lopatice da bi zahvatile vetar •Jedna turbina na vetar može proizvesti dovoljno električne energije za 1000 domadinstava • Energija vetra je trenutno drugi najviše korišten obnovljivi izvor energije • Mogu biti okeanske ili kopnene, produkcija zavisi od vetra Potencijali u Srbiji su Vršadke planine i okolina
  • •Kritike su upudene narušavanju predela svojim izgledom •Evropa je vodeda zemlja kada je proizvodnja električne energije turbinama na vetar u pitanju
  • UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU  stradanje slepih miševa i ptica prilikom sudara sa elisom  jedna turbina može u toku jedne selidbene nodi da ubije 49 ptica (Norveška), a ukoliko se gust splet turbina nalazi blizu gnezdilišta retkih vrsta može da ubije 60 surih orlova i 300 mišara godišnje (Altamont, Sjedinjene Američke Države) Orao belorepan - Norveška Beloglavi supovi - ŠpanijaKrilo beloglavog supa - Grčka
  • Energija Sunca
  • •Solarna energija se dobija tako što fotodelije konvertuju sunčevu svetlost direktno u elektricitet •Fotodelije su smeštene na krovovima kuda i poslovnim zgradama •Drugi način korišdenja solarne energije je direktno grejanje vode (solarni kolektori)
  • Naša zemlja poseduje velike potencijale za iskorišćavanje sunčeve energije u odnosu na neke evropske zemlje, s obzirom na veliki broj sunčevih sati ( 2000 do 2300) u godini.
  • 0 5 0 1 0 0 1 st Q t r 4t h Q t r E a st W e st N o r t h
  • •Energija talasa, plime i oseke: okeani poseduju ogromnu količinu nekorištene energije
  • Energija biomase: •podrazumeva energiju dobijenu od ne-fosilnog organskog materijala •Ova biomasa dolazi iz fabrika za preradu drveta, urbanog drvog otpada, otpada sa poljoprivrednih farmi i šumskih gazdinstava