Ekologija ponavljanje (3)

1,529 views
1,216 views

Published on

Ponavl

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekologija ponavljanje (3)

 1. 1. понављање Екологија
 2. 2. 1. Једноструки избор Међусобни утицаји између живих бића једним именом називају се: а. абиотички б. биотички в. антропогени г. физички д. хемијски
 3. 3. 1. Једноструки избор Међусобни утицаји између живих бића једним именом називају се: а. абиотички б. биотички в. антропогени г. физички д. хемијски
 4. 4. Једноструки избор Који ниво организације живог света укључује и абиотичке факторе? а. јединка б. популација в. биоценоза г. екосистем
 5. 5. Једноструки избор Који ниво организације живог света укључује и абиотичке факторе? а. јединка б. популација в. биоценоза г. екосистем
 6. 6. 2. Вишеструки избор Заокружи тачне одговоре. Примењене биолошке дисциплине су: а. Математика б. Пољопривреда в. Фармација г. Физика д. Заштита животне средине ђ. Хемија
 7. 7. 2. Вишеструки избор Заокружи тачне одговоре. Примењене еколошке дисциплине су: а. Математика б. Пољопривреда в. Фармација г. Физика д. Заштита животне средине ђ. Хемија
 8. 8. Вишеструки избор Заокружи тачне одговоре. Фактори који доводе до повећања броности популације су: а. наталитет б. морталитет в. емиграције г. имиграције
 9. 9. Вишеструки избор Заокружи тачне одговоре. Фактори који доводе до повећања броности популације су: а. наталитет б. морталитет в. емиграције г. имиграције
 10. 10. 3. Направи правилан низ Поређај биоме тако да се правилно смењују са променом географске ширине, идући у правцу север-југ. ( ) степе ( ) тундра ( ) листопадна шума ( ) тајга ( ) зона снега и леда
 11. 11. 3. Направи правилан низ Поређај биоме тако да се правилно смењују са променом географске ширине, идући у правцу север-југ. ( 5 ) степе ( 2 ) тундра ( 4 ) листопадна шума ( 3 ) тајга ( 1 ) зона снега и леда
 12. 12. Направи правила низ Од понуђених врста направи ланац исхране: ( ) гусеница ( )храст ( )ласица ( )детлић ( ) гљиве разлагачи
 13. 13. Направи правила низ Од понуђених врста направи ланац исхране: ( 2 ) гусеница ( 1 )храст ( 4 )ласица ( 3 )детлић ( 5 ) гљиве разлагачи
 14. 14. 4. Допуни реченицу Два основна процеса у екосистему су: и .
 15. 15. 4. Допуни реченицу Два основна процеса у екосистему су: кружење материје и пренос енергије .
 16. 16. Допуни реченицу. Животно окружење свих живих бића кога чине жива и нежива природа назива се .
 17. 17. Допуни реченицу. Животно окружење свих живих бића кога чине жива и нежива природа назива се животна средина .
 18. 18. 5. Разврстај На линији иза назива различитих биома упишите слова која означавају називе организама који су за њих карактеристични: А. какстус Б. морски коњиц В. поларна сова Г. ража Д.пустињска лисица Ђ. веверица Е. буква Ж. Четинари З. ниске полегле биљке И. врсте трава прилагођене летњој суши  биом степа:  биом пустиња:  биом тајге:  биом тундре:  биом листопадних шума:  морски екосистем: З, И А, Д, И В, Ж В, 3 Е, Ђ Б, Г
 19. 19. 6. Упиши назив појма Сви биоми на Земљи, сви делови планете у којима има живота.БИОСФЕРА
 20. 20. Упиши назив појма Улога и место сваке врсте у биоценози, животне могућности сваког организма. ЕКОЛОШКА НИША
 21. 21. 7. Повежи Повежи биом из леве колоне са његовим описом у десној колони: А. пустиња ( ) лета су кратка и хладна, зиме дуге, мала количина падавина Б. листопадна шума ( ) субтропска зона, далеко од мора, мала количина падавина В. тундра ( ) четинарске шуме, блажа зима и топлија лета Г. тајга ( ) смена годишњих доба, обилније падавине
 22. 22. 7. Повежи Повежи биом из леве колоне са његовим описом у десној колони: А. пустиња ( В ) лета су кратка и хладна, зиме дуге, мала количина падавина Б. листопадна шума ( А ) субтропска зона, далеко од мора, мала количина падавина В. тундра ( Г ) четинарске шуме, блажа зима и топлија лета Г. тајга ( Б ) смена годишњих доба, обилније падавине
 23. 23. Повежи На празна места у заградама упиши одговарајуће слово које одговара стручном називу за еколошки појам. Еколошки појам Пример А – биотоп ( ) леминзи у финској тундри Б – популација ( ) Власинско језеро В – биоценоза ( ) светско море Г – екосистем ( ) песак Сахаре Д – биом ( ) живи свет Ресавске пећине
 24. 24. Повежи На празна места у заградама упиши одговарајуће слово које одговара стручном називу за еколошки појам. Еколошки појам Пример А – биотоп ( Б ) леминзи у финској тундри Б – популација ( Г ) Власинско језеро В – биоценоза ( Д ) светско море Г – екосистем ( А ) песак Сахаре Д – биом ( В ) живи свет Ресавске пећине
 25. 25. 8. Један од два понуђена одговора Прецртај неодговарајућу реч, тако да добијеш тачну реченицу. Наталитет означава рађање/умирање јединки у популацији и доводи до смањења/повећања бројности популације.
 26. 26. 9. Питања отвореног типа Објасни шта утиче на смањење бројности популације?
 27. 27. 9. Питања отвореног типа Објасни шта утиче на смањење бројности популације? На смањење бројности популације утичу морталитет, емиграције, неодговарајући климатски услови.
 28. 28. Питања отвореног типа Опиши животну форму пењача.
 29. 29. Питања отвореног типа Опиши животну форму пењача. Животиње које живе на дрвету имају добро развијене екстремитете, покретљиве, добро равијене канџе и реп.
 30. 30. 10. Избаци уљеза У нивое ораганизације живог света које проучава екологија не убрајамо: а. популација б. атом в. екосистем г. јединка
 31. 31. 10. Избаци уљеза У нивое ораганизације живог света које проучава екологија не убрајамо: а. популација б. атом в. екосистем г. јединка
 32. 32. Избаци уљеза. Који од основни услови живота није потребан за већину врста живих бића: а. извор енергије б. земљишта в. вода г. ваздух
 33. 33. Избаци уљеза. Који од основни услови живота није потребан за већину врста живих бића: а. извор енергије б. земљиште в. вода г. ваздух
 34. 34. Обележи слике. На слици је приказан . А- Б- В- А Б В
 35. 35. Обележи слике. На слици је приказан Просторни распоред јединки у популацији . А- равномеран Б- неравномеран В- групни А Б В
 36. 36. 12. Тачно-нетачно 1.Однос предатора и плена је биотички фактор. Т Н 2.Четинарске шуме имају већи број спратова од листопадних. Т Н 3. Еколошка ниша је начин да се поспешује компетиција. Т Н 4. Лињање вука током пролећа представља адаптацију. Т Н 5. Једна врста може имати само једну животну форму. Т Н
 37. 37. 13. Укрштеница Земљиште ваздух река Вулкан озон вода Угаљ гасови светско море Литосфера Атмосфера Хидросфера БИОСФЕРА А1 А2 А3 А Б1 Б2 Б3 Б В1 В2 В3 Б КОНАЧНО РЕШЕЊЕ
 38. 38. 14. Венов дијаграм А. Изражен дневно-ноћни ритам биоценозе Б. Мања бројност врста у биоценози В. Одређене врсте дрвећа се опрашују инсектима Г. Листови дрвећа са дебелом кутикулом Д. Присутни лишајеви на кори дрвета Ђ. Дубоко, хумусно земљиште Листопадна шума Четинарска шума А Б В Г Д ђ
 39. 39. 15. Рачунски задатак  Израчунај бројност и густину популације бубамара по м2 у ружичњаку површине 4 м2. Бројност популације бубамара је: Густина популације бубамара је: 12 3 м2
 40. 40. 16. Укрштеница С Т А Н И Ш Т Е А Н Т Р О П О Г Е Н И О Т П О Р С Р Е Д И Н ЕА З О Т О Ф И К С А Т О Р И С Т Е П АМ Р Е Ж А Л А Н А Ц А В А Л Е Н Ц АД И В Е Р Г Е Н Ц И Ј АК О М П Е Т И Ц И Ј А С А В А Н А 1. Простор на коме се одвија живот, биотоп. 2. Скуп фактора из спољашње средине који не дозвољавају пренамножавање популације. 3. Бактерије које имају улогу у процесу кружења азота у природи.4. Утицај човека на природу. 5. Травни екосистем у умереној области, без дрвећа. 6. Скуп више ланаца исхране у једној биоценози. 7. Амплитуда варирања еколошког фактора, еколошка… 8. Појава морфолошких разлика код сродних група, услед прилагођавања на различите услове средине. 9. Биотички однос надметања врста за исте услове средине. 10. Тропски травњаци са високом травом и појединачним дрвећем.
 41. 41. 17. Исправи грешеке у тексту Група јединки различите врсте које живе на истом простору у исто време чине популацију. Јединке једне популације ступају у односе исхране. Више популација различитих врста чини екосистем. Два основна процеса у екосистему су проток материје у кружење енергије.
 42. 42. 17. Исправи грешеке у тексту Група јединки различите врсте које живе на истом простору у исто време чине популацију. Јединке једне популације ступају у односе исхране. Више популација различитих врста чини екосистем. Два основна процеса у екосистему су проток материје у кружење енергије.
 43. 43. 18. Одреди вредност појма (<, > или =)  Уколико се бројност популације повећава, у том сличају је Наталитет је од морталитета.>

×