Bài 12 hình vuông

14,102 views
13,588 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,102
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
3
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bài 12 hình vuông

 1. 1. TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU GV: VƯƠNG THỊ CẨM NHUNG TỔ TOÁN LÝ NĂM HỌC 2010 - 2011
 2. 2. KIỂM TRA BÀI CŨ: <ul><ul><li>1/.PHÁT BIỂU ĐỊNH NGHĨA HÌNH CHỮNHẬT, HÌNH THOI? </li></ul></ul><ul><ul><li>(VIẾT ĐỊNH NGHĨA DƯỚI DẠNG TỔNG QUÁT) </li></ul></ul>2/.CÁC CÂU PHÁT BIỂU SAU ĐÚNG HAY SAI? a/.Hình chữ nhật là hình bình hành. b/.Hình chữ nhật là hình thoi. c/.Trong hình thoi,hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và vuông góc với nhau. d/.Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. Đ S Đ Đ
 3. 3. Bài 12: HÌNH VUÔNG <ul><li>I/. ĐỊNH NGHĨA: </li></ul>Hình vuông là tứ giác có 4góc vuông và 4 cạnh bằng nhau AB=BC=CD=DA Định nghĩa hình vuông từ hình chữ nhật? *Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau Định nghĩa hình vuông từ hình thoi? *Hình vuông là hình thoi có 4 góc vuông A C D B Tứ giác ABCD là hình vuông
 4. 4. A B    x y C D Cách vẽ hình vuông Cách 1: Dùng thước và Êke 
 5. 5. A x B Cách 2 : Compa và Êke C D y
 6. 6. Vậy hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi . Hình chữ nhật Hình thoi
 7. 7. II/TÍNH CHẤT: Hình chữ nhật <ul><li>Cạnh </li></ul><ul><li>- Các cạnh đối bằng nhau </li></ul><ul><li>Cạnh </li></ul><ul><li>- Các cạnh bằng nhau </li></ul><ul><li>Góc </li></ul><ul><li>- Các góc bằng nhau (=90 0 ) </li></ul> Góc - Các góc đối bằng nhau <ul><li>Đường chéo </li></ul><ul><li>- Hai đường chéo cắt nhau </li></ul><ul><li>tại trung điểm mỗi đường </li></ul><ul><li>- Hai đường chéo bằng nhau </li></ul><ul><li>Đường chéo </li></ul><ul><li>- Hai đường chéo cắt nhau </li></ul><ul><li>tại trung điểm mỗi đường </li></ul><ul><li>- Hai đường chéo vuông góc với nhau </li></ul><ul><li>- Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc </li></ul>Hình vuông Cạnh: - Các cạnh bằng nhau. Góc: - Các góc bằng nhau và bằng 90 o . Hình thoi <ul><ul><li>Đường chéo: Hai đường chéo: </li></ul></ul><ul><ul><li>*Bằng nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. *Vuông góc với nhau. </li></ul></ul><ul><ul><li>*L à các đường phân giác của các góc. </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>GT </li></ul><ul><li>KL </li></ul>ABCD là hình vuông A C D B O 1/.AB=BC=CD=DA 2/. 3/.AC BD, OA=OB=OC=OD 4/.
 9. 9. D. 6cm Bài 79/t108.SGK a/.Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng bao nhiêu? B. 4cm C. 5cm A.
 10. 10. d3 d4 d1 d2 Truïc ñoái xöùng o Taâm ñoái xöùng BÀI 80/ SGK TRANG 108
 11. 11. d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4
 12. 12. Hình chữ nhật <ul><li>1/.Hai cạnh kề bằng nhau </li></ul><ul><li>2/.Hai đường chéo vuông góc </li></ul><ul><li>3/.Mỗi đường chéo là đường phân giác của một góc. </li></ul>Hình thoi 4/.Một góc vuông. 5/.Hai đường chéo bằng nhau Hình vuông
 13. 13. ?2 Tìm các hình vuông trên hình 105 ? Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông. 2 1 Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông. 4 5 Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông. 3 III. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HÌNH VUÔNG : SGK U T S R D C B A O F E H G I Q P N M O
 14. 14. Tứ giác ABCD có là hình vuông (vì là hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau). Tứ giác EFGH không phải là hình vuông (dễ thấy 2 đường chéo không bằng nhau). Tứ giác MNPQ là hình vuông (hình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc hoặc hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau). Tứ giác RSTU là hình vuông (hình thoi có 1 góc vuông) Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 B A C D O a G F E H b N M P Q c S R U T d
 15. 15. -HỌC ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT, DẦU HIỆU NHẬN BIẾT HÌNH VUÔNG - LÀM BÀI 79 b, 82 SGK HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - CHUẨN BỊ TIẾT 23: LUYỆN TẬP
 16. 16. EFGH LÀ HÌNH VUÔNG EFGH LÀ HÌNH THOI HEF = 90 0 D HƯỚNG DẪN BÀI 82/108/SGK HE = EF = FG = GH  AEH =  BFE =  CGH =  DHG E F G H A B C
 17. 17. Một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế:

×