Tesaurus d'ACC1Ó

992 views
897 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
992
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
244
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tesaurus d'ACC1Ó

 1. 1. TESAURUS DEL CONEIXEMENT D’ACC1Ó Reunió 26/04/2010 Última versió: 12/07/2010
 2. 2. Índex 01/ Presentació i base conceptual 02/ Temes ACC1Ó 03/ Sectors 04/ Tecnologies 05/ Països 06/ Comarques 07/ Paraules clau www.acc10.cat
 3. 3. 01/ Presentació i base conceptual www.acc10.cat
 4. 4. 01/ Presentació i base conceptual Què és un Tesaurus? Un tesaurus és un glossari jerarquitzat que serveix per classificar i identificar un corpus de coneixement(s). Està format per un nombre finit de descriptors , que són cadascun dels termes o expressions escollits entre un conjunt de sinònims o quasi sinònims per representar de manera unívoca , un concepte susceptible d'aparèixer amb certa freqüència en els documents i en les consultes que es realitzin. Al món digital, els tesaurus són el fonament bàsic de qualsevol portal de gestió del coneixement . Com més ric, més segmentat, més jerarquitzat, més flexible i més fidel al corpus específic de coneixement que estigui descrivint, millor serà la capacitat de gestió de coneixement de la plataforma digital que l’utilitzi. www.acc10.cat
 5. 5. 01/ Presentació i base conceptual Com serà el Tesaurus d’ACC1Ó? És l’ eina conceptual que ajuda a organitzar el nostre coneixement. A compartir-lo. A trobar-lo. A difondre’l. Ens permet filtrar-lo, agrupar-lo, personalitzar-lo i interconnectar-lo. El tesaurus d’ACC1Ó treballa directament sobre el portal de l’Anella, la plataforma de coneixement i networking empresarial d’ACC1Ó, però també serveix com a eina transversal tant per elaborar indicadors globals de l’organització com per explicar i categoritzar o segmentar millor el que fem. www.acc10.cat
 6. 6. 01/ Presentació i base conceptual On actua el Tesaurus d’ACC1Ó? Gestió de Coneixement Intern Difusió i valorització coneixement extern Tesaurus / Conceptual Plataforma tecnològica Anella Actes Publicacions CRM Indicadors ..... www.acc10.cat
 7. 7. 01/ Presentació i base conceptual Metodologia El tesaurus d’ACC1Ó estarà composat per un seguit de “diccionaris” que segmenten les diferents tipologies o camps semàntics a partir del qual podem classificar la informació segons diferents descriptors. Alguns d’aquests diccionaris són llistes tancades (països, sectors, comarques i tecnologies); altres tenen un comportament més obert i “folksonòmic” (paraules clau). L’estructura que es presenta a continuació, ens explica com s’organitza la plataforma LifeRay i són incorporats per l’Anella. Igualment, cal recordar, que el tesaurus presentat en aquest document, engloba tot el coneixement d’ACC1Ó i s’espera que sigui utilitzat per totes les àrees de la casa. www.acc10.cat
 8. 8. 01/ Presentació i base conceptual Supercategoria Secció Tipus de contingut Comunitat Format Tipus d’esdeveniment Any Col·lecció Idioma Font de l’oportunitat Destí de l’oportunitat DICCIONARIS FUNCIONALS Prioritat Els diccionaris funcionals , tenen com a missió organitzar i posicionar els continguts dins l’estructura de continguts del web. Els diccionaris funcionals del grup 1 són diccionari particulars de determinats tipus de continguts i només s’oferiran per filtrar aquests tipus de continguts. Els diccionaris funcionals del grup 2 tenen com a funció principal donar suport a la construcció de la navegació i de l’organització de la informació, tot i que en algunes ocasions també s’oferiran als usuaris per a filtrar els articles. Grup 1 Grup 2 www.acc10.cat
 9. 9. 01/ Presentació i base conceptual Països Temes ACC1Ó Comarques Sectors Paraules clau Coneixement DICCIONARIS SEMÀNTICS Els diccionaris semàntics , són els que realment aporten significat als usuaris , i seran els que els usuaris utilitzin per filtrar els continguts. Per seleccionar les categories d’aquests diccionaris s’haurà d’analitzar ‘de què parla’ el contingut que estem catalogant. Aquest és realment el centre del Tesaurus de coneixement d’ACC1Ó, on tots aquests conceptes han estat avaluats per escollir els que millor reflecteix l’organització. Tecnologies www.acc10.cat
 10. 10. 01/ Presentació i base conceptual ... segons el volum de termes Piràmide representativa de la importància dels temes a representar en el tesaurus d’ACC1Ó en relació al volum de paraules que inclou cadascun. Temes ACC1Ó Sectors Tecnologies País Comarca Paraules clau www.acc10.cat
 11. 11. 01/ Presentació i base conceptual ... segons el pes dins el tesaurus Aquesta piràmide representa el pes de cada diccionari dins l’estructura completa del tesaurus d’ACC1Ó. Paraules clau País Comarca Sectors Tecnologies Temes ACC1Ó Categoria oberta (Folksonomia) amb molta riquesa semàntica i potencial de catalogació www.acc10.cat
 12. 12. 01/ Presentació i base conceptual Resultat final Després de l’anàlisi de totes les dades i les conclusions extretes de la reunió feta, el resultat ha estat el següent: - 8 Temes d’ACC1Ó que descriuen els àmbits estratègics d’actuació d’ACC1Ó. - 22 sectors que representen l’activitat sectorial a nivell nacional, representant tots els segments. - 7 tecnologies utilitzades, actualment, per la xarxa TECNIO. - 187 països extrets del llistat de països del CRM i revisats amb el llistat ISO. - 41 comarques catalanes. - 179 paraules clau , que són el resultat de les diverses aportacions més l’anàlisi inicial de l’organització. www.acc10.cat
 13. 13. 02/ Temes ACC1Ó www.acc10.cat
 14. 14. 02/ Temes ACC1Ó Són els conceptes que representen els àmbits estratègics d’actuació d’ACC1Ó amb les empreses. Aquests temes han estat extrets després de l’anàlisi del fons documental de l’Anella, els serveis que ACC1Ó presta, l’arbre de continguts del web corporatiu i el pla estratègic d’ACC1Ó. Per escollir aquests conceptes s’ha tingut en compte la capacitat de ser significatius i diferenciables per als usuaris, cercant-se què: - no siguin massa genèrics - siguin prou tangibles i descriptius (autoexplicatius) - siguin prou amplis i sòlids (tangibles, no es solapin) Temes ACC1Ó (8) www.acc10.cat
 15. 15. 02/ Temes ACC1Ó www.acc10.cat creativitat, nova conceptualització d’activitats i productes d’una empresa, R+D, transferència tecnològica, avenços tecnològics, projectes europeus fa referència a la innovació creativa; nous productes; incorporar tecnologia a l'empresa; és la innovació que ve de l'R+D Innovació i R+D macroeconomia, polítiques públiques mecanismes i polítiques econòmiques i la seva incidència en el món empresarial Entorn econòmic mercats emergents, tendències de consum, avenços tecnològics, investigació de mercat visió de futur dels mercats sectorials internacionals Prospectiva internacional recursos humans, cursos, gestió del coneixement el talent d’un individu és el que permet millorar, fer evolucionar i fins i tot revolucionar les pràctiques de gestió. I el coneixement és el que permet avançar, aportar millores significatives en la direcció empresarial, Talent i coneixement sortida de mercats, creació de filials, exportacions, atracció d'inversors, consolidació empresarial a l'exterior, cooperació internacional, CPI, inversió internacional activitat que fa una empresa per sortir a l'exterior; capacitat de veure la innovació fora; on es va a vendre, exportar, atreure inversors Internacionalització formes de finançament: creixement, creació, inversió, ajuts aconseguir recursos econòmics per destinar-los a l'adquisició de béns i serveis, necessaris per al desenvolupament de les funcions de l'empresa Finançament comercialització, tècniques de comunicació, màrqueting, xarxes socials, web 2.0 difusió i venda de productes; preparar-se per la venda Màrqueting productivitat, incorporació de TIC, estratègia, àrees funcionals, reinventar el negoci; clústers, networking, col·laboracions sectorials, projectes europeus com organitzem els recursos per millorar el treball dins l'empresa + gestió empresarial (management) + estratègia empresarial; aliances per a facilitar o desplegar en comú l'activitat empresarial dels seus membres, anàlisi de la situació Gestió i estratègia empresarial Exemples de quan s'utilitzarà Que entenem per... TEMES
 16. 16. 03/ Sectors www.acc10.cat
 17. 17. 03/ Sectors Sectors (22) Llistat basat amb els conceptes que apareixen al registre d’usuaris de l’Anella i al CRM. Aquest llistat ha estat modificat i matisat en funció de les noves necessitats que s’han detectat al llistat original i intenta representar tots els sectors. Per veure que inclou cadascun dels nostres sectors, s’ha utilitzat com a font el CNAE que engloba l’activitat sectorial a nivell nacional. www.acc10.cat
 18. 18. 03/ Sectors www.acc10.cat Fabricació de màquines i equips; Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs; Fabricació d'altres materials de transport; Activitats de lloguer Automoció, aeronàutic i ferroviària Transport terrestre i transport per canonades; Transport marítim i per vies de navegació interiors; Transport aeri; Emmagatzematge i activitats afins al transport; Activitats postals i de correus Logística Indústria del paper, Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Paper, Edició i Arts gràfiques Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical; Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió Audiovisual Indústria química; Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques; Fabricació de jocs i joguines Químic Extracció d’antracita, hulla i lignit; extracció de petroli brut i de gas natural; extracció de minerals no metàl·lics ni energètics; activitats de suport a les indústries extractives Indústries extractives Silvicultura i explotació forestal; fabricació de mobles; Fabricació d’instruments Fusta i Moble Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics; fabricació de materials i equips elèctrics; Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics Equips Elèctrics i Electrònics Educació Educació i formació Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes; Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç; Comerç al detall Distribució i comerç Construcció d’immobles, construcció d’obres d’enginyeria civil; Activitats especialitzades de la construcció; Telecomunicacions; Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics; Activitats immobiliàries i activitats de lloguer Construcció i infraestructures Agricultura, ramaderia, caça i activitats que s’hi relacionen; silvicultura i explotació forestal; Pesca i aqüicultura; Indústries manufactureres de productes alimentaris; fabricació de begudes i lloguer d’equips agrícoles Alimentació i begudes CNAE ... què inclou PROPOSTA SECTORS TESAURUS ACC1Ó
 19. 19. 03/ Sectors www.acc10.cat Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat; Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació Medi ambient i energia Administració pública, defensa, seguretat social obligatòria Sector públic Activitats jurídiques i de comptabilitat; Activitats de les seus centrals; Activitats de consultoria de gestió empresarial; Recerca i desenvolupament; Publicitat i estudis de mercat; Altres activitats professionals, científiques i tècniques; Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses; Activitats relacionades amb l'ocupació; Activitats de seguretat i investigació; Serveis a edificis i activitats de jardineria Serveis a empreses Fabricació de productes farmacèutics Farmacèutica i Biotecnologia Mediació financera; Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria; Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances Banca i finances Indústries tèxtils; Confecció de peces de vestir; Indústria del cuir i del calçat Tèxtil, Confecció i moda Serveis de tecnologies de la informació; serveis d’informació TIC Activitats sanitàries; Activitats de serveis socials amb allotjament i sense allotjament; Altres activitats de serveis personals; Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi Salut Hostaleria; Lloguer d’articles d’oci i esport; Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen; Activitats de creació, artístiques i d'espectacles; Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals; Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes; Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment Restauració, turisme i oci Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges; Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Maquinària i Metal·lúrgia
 20. 20. 04/ Tecnologies www.acc10.cat
 21. 21. 04/ Tecnologies Tecnologies (7) Llistat de tecnologies TECNIO. Serà utilitzat per descriure les experiències, oportunitats de negoci i sempre que es parli d’innovació tecnològica. Es vol donar una visió del que s’està fent i del que ha de venir en relació a les tecnologies. www.acc10.cat Tecnologies Químiques Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient Tecnologies dels Materials Tecnologies de la Producció Tecnologies de l'Alimentació Tecnologies de la Informació i la Comunicació Biotecnologia i Ciències de la Salut TECNOLOGIES TECNIO
 22. 22. 05/ Països www.acc10.cat
 23. 23. 05/ Països Llistat extret del CRM d’ACC1Ó; comprovat amb el llistat de l’Idescat i fetes algunes modificacions de països que no apareixen o estan en anglès. País (187) www.acc10.cat
 24. 24. 05/ Països www.acc10.cat Haití HT Estònia EE Botswana BW Sri Lanka LK Croàcia HR Equador EC Bhutan BT Liechtenstein LI Hondures HN Algèria DZ Brasil BR Líban LB Hong Kong HK República Dominicana DO Bolívia BO Laos LA Guyana GY Dinamarca DK Brunei BN Kazakhstan KZ Guinea Bissau GW Alemanya DE Benín BJ Kuwait KW Guatemala GT República Txeca CZ Burundi BI Corea del Sud KR Grècia GR Xipre CY Bahrain BH Corea del Nord KP Guinea Equatorial GQ Cap Verd CV Bulgària BG Cambodja KH Guinea GN Cuba CU Burkina Faso BF Kirguizistan KG Gàmbia GM Sèrbia i Montenegro CS Bèlgica BE Kenya KE Groenlàndia GL Costa Rica CR Bangla Desh BD Japó JP Gibraltar GI Colòmbia CO Bòsnia i Hercegovina BA Jordània JO Ghana GH Xina CN Azerbaidjan AZ Jamaica JM Geòrgia GE Camerun CM Austràlia AU Itàlia IT Regne Unit GB Xile CL Àustria AT Islàndia IS Gabon GA Costa d'Ivori CI Argentina AR Iran IR França FR Suïssa CH Angola AO Iraq IQ Micronèsia FM Congo CG Armènia AM Índia IN Finlàndia FI República Centreafricana CF Albània AL Israel IL Etiòpia ET República Democràtica del Congo CD Anguilla AI Irlanda IE Espanya ES Canadà CA Afganistan AF Indonèsia ID Eritrea ER Belize BZ Unió dels Emirats Àrabs AE Hongria HU Egipte EG Bielorússia BY Andorra AD
 25. 25. 05/ Països www.acc10.cat Tunísia TN Rússia RU Namíbia NA Libèria LR Turkmenistan TM Sèrbia RS Moçambic MZ Timó Oriental TL Romania RO Malàisia MY Catalunya Tadjikistan TJ Reunió RE Mèxic MX Zimbabwe ZW Tailàndia TH Qatar QA Malawi MW Zàmbia ZM Togo TG Paraguai PY Maldives MV Sud-àfrica ZA Txad TD Portugal PT Maurici MU Iemen YE Swazilàndia SZ Palestina PS Malta MT Samoa WS Síria SY Puerto Rico PR Mauritània MR Vanuatu VU El Salvador SV Polònia PL Macao MO Vietnam VN Sao Tomé i Principe ST Pakistan PK Mongòlia MN Veneçuela VE Surinam SR Filipines PH Myanmar (Birmània) MM Vaticà VA Somàlia SO Papua Nova Guinea PG Mali ML Uzbekistan UZ Senegal SN Perú PE Macedònia MK Uruguai UY San Marino SM Panamà PA Madagascar MG Estats Units US Sierra Leone SL Oman OM Montenegro ME Uganda UG Eslovàquia SK Nova Zelanda NZ Moldàvia MD Ucraïna UA Eslovènia SI Nauru NR Mònaco MC Tanzània TZ Singapur SG Nepal NP Marroc MA Taiwan TW Suècia SE Noruega NO Líbia LY Tuvalu TV Sudan SD Països Baixos NL Letònia LV Trinitat i Tobago TT Seychelles SC Nicaragua NI Luxemburg LU Turquia TR Aràbia Saudí SA Nigèria NG Lituània LT Tonga TO Rwanda RW Níger NE Lesotho LS
 26. 26. 06/ Comarca www.acc10.cat
 27. 27. 06/ Comarca Comarques (41) Aquesta etiqueta permet fer una cerca geogràficament més exhaustiva dins l’empresa catalana. Font Idescat. www.acc10.cat Maresme Gironès Garrotxa Garrigues Garraf Conca de Barberà Cerdanya Berguedà Barcelonès Baix Penedès Baix Llobregat Baix Empordà Baix Ebre Baix Camp Bages Anoia Alta Ribagorça Alt Urgell Alt Penedès Alt Empordà Alt Camp Vallès Oriental Vallès Occidental Val d'Aran Urgell Terra Alta Tarragonès Solsonès Selva Segrià Segarra Ripollès Ribera d'Ebre Priorat Pla de l'Estany Pla d'Urgell Pallars Sobirà Pallars Jussà Osona Noguera Montsià
 28. 28. 07/ Paraules clau www.acc10.cat
 29. 29. 07/ Paraules clau Paraules clau (179)* Aquests termes són lliures i ajuden a la catalogació més exhaustiva i descriptiva dels continguts. S’utilitzarà en funció de cada contingut i ha de ser el concepte que acabi de descriure’l. Aquest ha de ser escollit pel catalogador i no ha d’estar inclòs en cap de les categories anteriorment citades. El corpus de paraules clau s’ha elaborat arran d’inputs de tota l’organització i ha incorporat una tasca d’homogeneïtzació. Com a resultat, s’ha construït un llistat de 179 paraules clau , endreçades per tipologies. Aquest llistat és viu i evolutiu, i podrà consultar-se a la intranet d’ACC1Ó. * Mirar excel adjunt www.acc10.cat
 30. 30. Centre de Desenvolupament del Coneixement Corporatiu ACC1Ó A BARCELONA Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona Servei d’orientació a l’empresa 902 62 77 88 [email_address] ACC1Ó A CATALUNYA Comarques Centrals Tel. 938 777 379 [email_address] Girona Tel. 972 940 120 [email_address] Lleida Tel. 973 728 000 [email_address] Tarragona Tel. 977 251 717 [email_address] Terres de l’Ebre Tel. 977 449 333 [email_address] www.acc10.cat

×