Pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di malaysia

 • 16,096 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
16,096
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1,190
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
 • 2. PENGENALAN
  2
 • 3. MODENISASI EKONOMI
  3
 • 4. SISTEM EKONOMI SEBELUM MERDEKA
  4
 • 5. SISTEM EKONOMI SEBELUM MERDEKA
  5
 • 6. 6
 • 7. 7
 • 8. RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN
  8
 • 9. RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN
  9
 • 10. 10
 • 11. 11
 • 12. 12
 • 13. 13
  Mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA.
  Persekitaran kondusif bagi menggerakkan ekonomi.
  5 TERAS STRATEGIK RMK-10:
  Pembangunan sosioekonomi secara inklusif.
  Membangun modal insan bertaraf dunia.
  Persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup.
 • 14. DASAR EKONOMI BARU (DEB)
  14
  Strategi
  • Memperbaikikehidupanrakyatdiluarbandar
  • 15. Menambahpeluangpekerjaan
  • 16. Menambahdayapengeluaran
  • 17. Mewujudkanmasyarakatperdagangandanperindustrian
  • 18. Menubuhkanagensiawamsebagaiagensipelaksana
  Objektif
  • Membasmikemiskinan
  • 19. Menyusunsemulamasyarakattanpamengirakaum
  LatarBelakang
  • Digubalselepasberlakuperistiwa 13 Mei 1969
 • 15
  DASAR EKONOMI
 • 20. INSTITUSI PERTANIAN
  16
  DASAR EKONOMI
 • 21. 17
  DASAR EKONOMI
 • 22. DASAR INDUSTRI BERAT NEGARA
  Fokus untuk mengurangkan pergantungan Malaysia kepada negara luar dari segi bekalan alat jentera bagi memenuhi keperluan tempatan.
  Secara tidak langsung dapat mewujudkan industri sokongan seperi IKS dalam proses perindustrian.
  Meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan negara.
  Organisasi khusus ditubuhkan untuk memikul tanggungjawab ini, iaitu Perbadanan Industri Berat Malaysia Berhad (HICOM) pada 1980.
  Antara projek penting HICOM ialah:
  PROTON
  Kedah Cement dan Perak-Hanjoong Cement yang mengeluarkan dan membekalkan simen.
  PERWAJA
  18
  DASAR EKONOMI
 • 23. INDUSTRI AUTOMOBIL NASIONAL
  19
 • 24. DASAR PENSWASTAAN
  20
 • 25. PERTUMBUHAN DAN AGIHAN
  21
 • 26. PEGANGAN EKUITI
  22
  DEB mensasaranekuitibumiputera, bukanbumiputeradanasingpadanisbah30: 40: 30.
  Pengukuhanasetbumiputeradibuatmelaluimelaluipelaburaninstitusiseperti MARA, PelaburanHartanahBerhad (PHB), PNB dan lain agensi
  Iabagimemastikanpemilikankekayaanhartanahdanasetperniagaansepertiruangniaga, hartabertanah, bangunankomersial, hartaintelekdanperkhidmatanolehbumiputera.
 • 27. KEMISKINAN
  23
  Kadar kemiskinan paling tinggidalamkalangan orang Melayu yang tertumpukepadaaktivitipertaniantradisional.
  MengikutBanciPerbelanjaan Isi Rumah [2004-2005) secarapuratasesebuahisirumah di bandarmemerlukan RM2,503 sebulanmanakalaangkauntukLuar Bandar adalah RM1,209.
  Usaha membasmi kemiskinan:
  • Mewujudkanpeluangpekerjaanuntuk yang menganggur
  • 28. Menambahdayapengeluarandanpendapatan
  • 29. Memberikanpeluangpeningkatankerjayabagipekerjasektorrendahdayapengeluarankepadasektor yang lebihlumayan
  • 30. Mengurangkanjurangpendapatanantarakelompoketnik, bandardanluarbandardanantarawilayah
  • 31. Memodenkankehidupan di luarbandar
  • 32. Memperbaikitarafdankualitihiduprakyatmelaluipelajaran, latihan, kesihatan, kemudahaninfrastrukturdan lain-lain
 • KESAMARATAAN DAN HAK KEISTIMEWAAN
  24
 • 33. MODEL BARU EKONOMI
  25
  EKONOMI SEMASA
 • 34. PEMBANGUNAN KORIDOR MALAYSIA
  26
  EKONOMI SEMASA
 • 35. PEMBANGUNAN EKONOMI MENURUT ISLAM
  27
 • 36. PEMBANGUNAN EKONOMI MENURUT ISLAM
  28
 • 37. PEMBANGUNAN EKONOMI MENURUT ISLAM
  29
 • 38. PENGUKUHAN
  Terangkan EMPAT (4) agenda kerajaan dalam memperkukuhkan ekonomi orang Melayu
  Bincangkan TIGA (3) kesan penjajahan dari sudut ekonomi.
  Huraikan TIGA (3) kepentingan hubungan etnik dalam menjana ekonomi negara.
  Jelaskan EMPAT (4) strategi merapatkan jurang ekonomi antara etnik di Malaysia.
  Jelaskan TIGA (3) bentuk projek modenisasi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha mencapai status "negara maju" pada tahun 2020.
  Huraikan TIGA (3) peranan utama yang telah dimainkan oleh institusi-institusi Islam dalam aspek pembangunan ekonomi Malaysia.
  Bincangkan EMPAT (4) hambatan yang boleh menjejaskan usaha kerajaan membangunkan ekonomi negara sebagaimana yang digariskan dalam DEB dan DPN.
  30
 • 39. PENGUKUHAN
  Jelaskan TIGA (3) ciri insan cemerlang dalam konteks pembangunan modal insan.
  Huraikan TIGA (3) cabaran pembangunan modal insan dalam masyarakat Malaysia.
  Bincangkan EMPAT (4) strategi pembangunan modal insan berkualiti dan berintegriti.
  Jelaskan TIGA (3) impak pengagihan aktiviti ekonomi oleh penjajah Inggeris kepada etnik utama di Tanah Melayu.
  Kemukakan EMPAT (4) ulasan anda terhadap usaha kerajaan memperkukuhkan ekonomi orang Melayu dengan mengambilkira saingan dalaman dan global.
  Bincangkan TIGA (3) cadangan berkesan ke arah mendirikan masyarakat Melayu Muslim berorientasikan perdagangan.
  31