Hubungan Etnik 2011 - Cabaran Hubungan Etnik

18,460 views
18,159 views

Published on

Published in: Education
5 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1,391
Comments
5
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hubungan Etnik 2011 - Cabaran Hubungan Etnik

 1. 1. HUBUNGAN ETNIKMahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my
 2. 2. PENGENALAN TAHAP 7.1 Hasil PembelajaranHUB ETNIK • Mengenalpasti asasCABARAN hubungan antara etnik- 7.2 KANDUNGAN BAB 7 etnik di MalaysiaHUB ETNIK • Mengenalpasti cabaran-KEJAYAAN cabaran hubungan etnik 7.3 HUB ETNIK di Malaysia • Menghuraikan isu-isu penting dalam konteks cabaran hubungan etnik di Malaysia • Menjelaskan faktor-faktor pembinaan dan acuan jati diri rakyat Malaysia 2
 3. 3. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA TAHAPHUB ETNIKCABARANHUB ETNIKKEJAYAAN HUB ETNIK Kesepakatan 3 etnik terbesar negara ketika Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 membolehkan rakyat menikmati kuasa politik yang sama rata dengan dasar perkongsian kuasa. 3
 4. 4. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA TAHAPHUB ETNIK Begitu juga dasar pengagihan kekayaan, pembangunan masyarakat yang adilCABARAN di sisi undang-undang, amalan demokrasi sertaHUB ETNIK kontrak sosial di antara kepelbagaian kaum menghasilkan keharmonian masyarakat Malaysia.KEJAYAAN HUB ETNIK Konsep perkongsian kuasa, pengagihan pendapatan negara secara adil, peluang pendidikan yang sama di antara kaum, kebebasan beragama yang dijamin oleh perlembagaan negara, perlindungan terhadap kaum minoriti serta dasar-dasar yang lain, telah dapat menjamin keharmonian rakyat berbilang kaum dan etnik di negara kita. 4
 5. 5. TAHAP HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA TAHAPHUB ETNIKCABARANHUB ETNIKKEJAYAAN HUB ETNIK Zaman Zaman Zaman Zaman Zaman Empayar Selepas Penjajahan Penjajahan Pendudukan Melaka Keruntuhan Portugis Inggeris Jepun •Zaman Keemasan Empayar dan •Wujud polarisasi •Hubungan tegang Melaka Belanda kaum antara Melayu-Cina •Zaman Gelap •Kurang masalah hubungan etnik kerana majoriti penduduk adalah peribumi 5
 6. 6. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA TAHAP HUBUNGAN ETNIK DI SEMENANJUNG MALAYSIAHUB ETNIK Zaman PenjajahanCABARANHUB ETNIK • Penjajahan meninggalkan kesan terhadap hubungan etnik dan pembangunan politik Malaysia • Melalui penjajahan Inggeris, wujud masyarakat perlbagai etnikKEJAYAAN melalui kemasukan orang Cina dan India sebagai buruh HUB ETNIK • Mereka diasingkan dengan penduduk tempatan dari segi pekerjaan, tempat tinggal dan sistem persekolahan, dan menyukarkan untuk berinteraksi sesama kaum. • Penjajahan Jepun pula mengamalkan dasar pembahagian yang jelas antara kaum menyebabkan meningkatnya perasaan permusuhan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan antara kaum. Selepas Perang • Hubungan etnik dirumitkan lagi dengan penubuhan Malayan Union yang ditolak oleh Melayu dan diterima oleh kaum Cina dan India terutama berkaitan dengan isu kewarganegaraan. 6
 7. 7. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA TAHAP Zaman Darurat hingga Pembentukan MalaysiaHUB ETNIK • Menjadi semakin rumit selepas darurat diisytiharkan terutama antara kaum Melayu dan CinaCABARAN • Semakin teruk selepas British memperkenalkan rancangan penempatanHUB ETNIK semula yang membataskan pergaulan kaum Melayu yang ditempatkan di kampung Melayu dan Cina di kampung BaruKEJAYAAN • Isu utama politik ketika ini seperti penguasaan ekonomi oleh golongan HUB ETNIK pendatang, penglibatan Cina dalam politik Tanah Melayu serta perjuangan etnik mempertahankan budaya, bahasa dan pendidikan. • Penyatuan etnik dipupuk melalui dasar-dasar kerajaan berkaitan pendidikan dan ekonomi serta kerjasama politik melalui Perikatan Hubungan Etnik Masa Kini • Pelaksanaan dasar-dasar awam kerajaan berkaitan sosial, pendidikan dan ekonomi bagi mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia. • Antaranya melalui Majlis Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Gagasan 1Malaysia, Rancangan-Rancangan Ekonomi dan sebagainya. 7
 8. 8. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA TAHAP SabahHUB ETNIK •Hubungan etnik dicorakkan oleh penempatan penduduk bumiputera dan bukan bumiputera serta Bumiputera bukan Islam dan Bumiputera Islam.CABARAN •Sistem penempatan dibentuk melalui sistem kepercayaan di kalanganHUB ETNIK penduduk; Bumiputera Islam(Bajau,Idahan,Iranun,Sulu,Bisaya,Melayu-Brunei dan Orang Sungai) dan Bumiputera bukan Islam(Dusun,Murut,Rungus) •Mengamalkan hubungan etnik yang harmoni kerana penduduk meletakkanKEJAYAAN keutamaan kebudayaan dalam urusan kehidupan bermasyarakat berbanding HUB ETNIK pembezaan keagamaan serta ikatan kekeluargaan yang lebih kuat berbanding agama. Sarawak •Brooke mengamalkan dasar mengasingkan kumpulan etnik mengikut kepentingan kepada pentadbiran British di Sarawak •Perhubungan antara etnik-etnik berasaskan ekonomi. •Mengasingkan setiap kumpulan etnik di Sarawak mengikut petempatan dan pekerjaan yang berlainan bagi mengelakkan pertelingkahan dan pertumpahan darah yang membawa kepada pengenalan etnik berdasarkan tempat tinggal. •Perhubungan etnik semakin baik melalui perkahwinan campur, toleransi agama, kesedaran melalui pendidikan dan sebagainya 8
 9. 9. KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK TAHAPHUB ETNIK Fitrah kemanusiaanCABARANHUB ETNIKKEJAYAAN HUB ETNIK Elak dari Keperluan bergantung Tuntutan Hubungan dengan keagamaan Etnik kuasa luar Memenuhi keperluan hidup 9
 10. 10. FAKTOR KONFLIK MASYARAKAT MALAYSIA TAHAPHUB ETNIK • Perbezaan dalam unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, agama dan adat resam.CABARAN • Timbulnya jarak sosial antara anggota masyarakatHUB ETNIK kerana kurang interaksi. • Perbezaan pekerjaan dan tempat tinggal.KEJAYAAN HUB ETNIK • Prasangka dan prejudis yang menebal. • Keengganan anggota masyarakat untuk membuka dunia sosial kepada masyarakat lain dan kecenderungan untuk mengekalkan identiti masing- masing. • Dominasi sesuatu kaum dalam bidang-bidang tertentu seperti politik atau perniagaan. • Bilangan anggota masyarakat majoriti dan minoriti lebih kurang sama. 10
 11. 11. CABARAN HUBUNGAN ETNIK TAHAPHUB ETNIK POLITIKCABARANHUB ETNIKKEJAYAAN EKONOMI HUB ETNIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK SOSIAL AGAMA DAN BUDAYA 11
 12. 12. POLITIK TAHAPHUB ETNIK Setiap kaum di Malaysia diwakili olehCABARAN parti politik masing-HUB ETNIK masing. Menyuara, menjagaKEJAYAAN serta memperjuangkan kepentingan dan HUB ETNIK kelangsungan kaum masing-masing. Sukar menerima pemimpin dari kaum lain. Mengukuhkan semangat perkauman Politik Perkauman yang menebal. 12
 13. 13. EKONOMI TAHAPHUB ETNIK • Jurang yang luas dari segi • Menghalang interaksi yangCABARAN penguasaan ekonomi dan lebih kerap.HUB ETNIK ketidakseimbangan • Interaksi berlaku di kalangan pendapatan. etnik yang sama. • Tiap-tiap etnik berusaha • Semangat perkauman terusKEJAYAAN untuk mendapatkan hak dan menebal. HUB ETNIK keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud. Dominasi Perbezaan Sektor Pekerjaan Ekonomi 13
 14. 14. SOSIAL Pemisahan Fizikal TAHAP •Akibat dasar pecah perintah British.HUB ETNIK •Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi. •Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme.CABARANHUB ETNIK Sistem Pendidikan yang Berasingan •Setiap etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiriKEJAYAAN •Sistem persekolahan yang dipisahkan mengikut bahasa ibunda HUB ETNIK menyebabkan interaksi berkisar dikalangan etnik sendiri sahaja Polarisasi dalam Kalangan Pelajar •Keterasingan di peringkat sekolah rendah, kerenggangan di sekolah menengah serta di Institusi Pengajian Tinggi menyukarkan proses hubungan etnik di Malaysia Kontrak Sosial •Kontrak Sosial yang menjadi asas dalam pembinaan masyarakat Malaysia seringkali di pertikaikan 14
 15. 15. AGAMA & BUDAYA TAHAP Setiap etnik mempunyai agama, adatHUB ETNIK istiadat bahasa dan kebudayaan yang berlainanCABARANHUB ETNIK Mudah terjadinya konflik.KEJAYAAN HUB ETNIK Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri. Mengutamakan anggota dari etnik yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, memilih sahabat dan mencari teman hidup. 15
 16. 16. FAKTOR KEJAYAAN PEMBINAAN MASYARAKAT MALAYSIA TAHAP Keazaman politik (Political Will)HUB ETNIKCABARAN Golongan sasaran yang dikenalpasti (Critical Mass)HUB ETNIKKEJAYAAN Kekukuhan Ekonomi HUB ETNIK MASYARAKAT MALAYSIA Peranan Islam Wawasan yang dikongsi (Shared Vision) Penggunaan Sains dan Teknologi (S&T) 16
 17. 17. POLITICAL WILL TAHAPHUB ETNIKCABARANHUB ETNIKKEJAYAAN • Keazaman dan kemantapan politik Kesungguhan Politik HUB ETNIK • Pemimpin yang berwibawa • Pemimpin ada niat untuk menginstitusikan hubungan etnik. • Niat ini dicetuskan oleh kesedaran tentang pentingnya hubungan etnik. • Dari sini akan tercetus kemahuan serta aktiviti dalam bentuk pelan tindakan yang berkesan. 17
 18. 18. CRITICAL MASS TAHAP Golongan sasaran yang telahHUB ETNIK dikenalpastiCABARANHUB ETNIKKEJAYAAN Adanya badan induk yang menjadi faktor pemangkin kepada semua HUB ETNIK program hubungan etnik dan integrasi yang melibatkan critical mass seperti Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN) dan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN). 18
 19. 19. KEKUKUHAN EKONOMI TAHAPHUB ETNIKCABARAN Ekonomi yang berkembangHUB ETNIKKEJAYAAN Faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam HUB ETNIK menentukan kejayaan hubungan etnik di Malaysia. Pengajarannya ialah peristiwa 13 Mei 1969. Hubungan etnik dan integrasi hanya boleh terhasil jika keperluan asas untuk survival manusia dipenuhi. 19
 20. 20. PERANAN ISLAM TAHAPHUB ETNIK • Islam telah memberi pengaruh yangCABARAN mendalam dalam pertumbuhan danHUB ETNIK perkembangan Tamadun Malaysia. • Dengan majoriti pendudukKEJAYAAN beragama Islam, maka sewajar Islam HUB ETNIK menjadi asas hubungan etnik dan integrasi nasional kerana ia serasi dengan majoriti penduduk dan minoritinya. • Sebagai agama rasmi, Islam mestilah dihormati kerasmiannya namun ia tidak menghalang kebebasan beragama. 20
 21. 21. SHARED VISION TAHAPHUB ETNIK Wawasan yang jelas, konsisten dan dikongsi bersamaCABARANHUB ETNIKKEJAYAAN HUB ETNIK Mestilah mempunyai visi yang sama tentang hala tuju dan hasil integrasi yang diingini. Gagasan 1Malaysia dan Wawasan 2020 harus dijadikan salah satu paksi terpenting pada keseluruhan gagasan hubungan etnik dan integrasi nasional negara ini. 21
 22. 22. PENGGUNAAN SAINS DAN TEKNOLOGI TAHAPHUB ETNIK Rangkaian sosial seperti Facebook dan TwitterCABARANHUB ETNIK Kemudahan penerbangan yang lebih murah Air AsiaKEJAYAAN dan Firely HUB ETNIK Keupayaan memanfaatkan sains dan teknologi dapat menangani masalah Interaksi virtual dengan hubungan etnik dan penggunaan teknologi 3G integrasi nasional. dan WIMAX Penggunaan Mykad untuk mengatasi masalah imigresen 22
 23. 23. PENGUKUHAN  Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik di TAHAP MalaysiaHUB ETNIK  Huraikan TIGA (3) ciri asas untuk mengurangkan masalah polarisasi kaum yang terdapat dalam DasarCABARAN Kebudayaan KebangsaanHUB ETNIK  Bincangkan TIGA (3) kesan pengabaian hubungan antara etnik dalam menjalinkan perpaduan danKEJAYAAN keharmonian masyarakat Malaysia. HUB ETNIK  TIGA (3) pengajaran akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969.  TIGA (3) cabaran pembentukan masyarakat berintegrasi di Malaysia.  Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik.  Huraikan TIGA (3) Dasar Negara dalam menyelesai cabaran hubungan etnik.  Jelaskan TIGA (3) pelan tindakan dalam menangani masalah perpaduan di kalangan masyarakat. 23

×