<ul><li>Programul PHARE CBC 2006 </li></ul><ul><li>COD PERSEUS RO 2006/018-445.01.03.04 </li></ul><ul><li>Refacerea habi...
<ul><li>Parteneri </li></ul><ul><ul><li>Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia – Romania </li></ul></ul><ul><ul><li>Asoci...
<ul><li>Obiectivul specific: </li></ul><ul><li>E labora rea de studii ş i cercet ă ri pentru a sprijini ş i promova d...
<ul><li>Refacerea habitatului natural î n zonele locuibile din teritoriile de dezvoltare Medgidia – Silistra </li></ul>Act...
<ul><li>1. Activitǎţi de mangement </li></ul><ul><li>întâlniri de lucru lunare a le partenerilor proiectului pentru a...
<ul><li>3. Activităţi de studii şi cercetări </li></ul><ul><li>elaborarea modelului de gestionare integrat ă a deşeurilo...
<ul><li>4. Activit ăţi de organizare  a unor sesiuni de lucru in România si in Bulgaria pentru a se prezenta studiile...
<ul><li>Titlu : Refacerea habitatului natural î n zonele locuibile din teritoriile de dezvoltare Medgidia – Silistra </li...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Refacerea habitatului natural

506
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
506
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Refacerea habitatului natural

 1. 1. <ul><li>Programul PHARE CBC 2006 </li></ul><ul><li>COD PERSEUS RO 2006/018-445.01.03.04 </li></ul><ul><li>Refacerea habitatului natural î n zonele locuibile din teritoriile de dezvoltare Medgidia – Silistra </li></ul> RO 2006/018-445.01.03.04 GUVERNUL ROMÂNIEI
 2. 2. <ul><li>Parteneri </li></ul><ul><ul><li>Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia – Romania </li></ul></ul><ul><ul><li>Asociatia pentru C olaborare si D ezvoltare T ransfrontaliera “Dobrogea Dunareana” din Silistra - Bulgaria </li></ul></ul><ul><ul><li>Oficiul pentru Studii Pedologice ş i Agrochimice Constan ţ a </li></ul></ul><ul><ul><li>Agen ţia pentru Protecţia Mediului Constanţa </li></ul></ul><ul><ul><li>Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia </li></ul></ul><ul><li>Durata proiectului 6 august 2008 - 30 noiembrie 2009 </li></ul><ul><li>Valoarea total ă a proiectului - 135.872 Euro din care : </li></ul><ul><ul><li>8 8 , 96 % - Comisia Europeana – 120.872 Euro </li></ul></ul><ul><ul><li>1 1, 04 % - Cofinantare – Consiliul Local Medgidia – 15.000 E uro </li></ul></ul> RO 2006/018-445.01.03.04 GUVERNUL ROMÂNIEI
 3. 3. <ul><li>Obiectivul specific: </li></ul><ul><li>E labora rea de studii ş i cercet ă ri pentru a sprijini ş i promova dezvoltarea zonelor de grani ţ a Medgidia ş i Silistra </li></ul><ul><li>Obiective generale: </li></ul><ul><li>Gestionarea integrat ă a deşeurilor urbane ş i rurale ; </li></ul><ul><li>Creşterea cantităţilor de materiale reciclate din masa de deşeu la peste 60%; </li></ul><ul><li>Creşterea gradului de recuperare a părţii valorificabile din deşeurile produse şi nereciclabile; </li></ul><ul><li>Diminuarea suprafeţelor de depozitare; </li></ul><ul><li>Depozitarea în condiţii controlate şi de securitate pentru mediu; </li></ul><ul><li>Î nt ă rirea cooper ă rii interinstitu ţ ionale î ntre zonele de dezvoltare Medgidia ş i Silistra. </li></ul> RO 2006/018-445.01.03.04 GUVERNUL ROMÂNIEI
 4. 4. <ul><li>Refacerea habitatului natural î n zonele locuibile din teritoriile de dezvoltare Medgidia – Silistra </li></ul>Activităţi derulate în cadrul proiectului RO 2006/018-445.01.03.04 GUVERNUL ROMÂNIEI
 5. 5. <ul><li>1. Activitǎţi de mangement </li></ul><ul><li>întâlniri de lucru lunare a le partenerilor proiectului pentru a se asigura implementarea acestuia în funcţie de calendarul propus; </li></ul><ul><li>2. Campanie de informare, interrelaţionare şi public-relation </li></ul><ul><li>organizarea unui eveniment local la Medgidia pentru a marca începerea proiectului </li></ul><ul><li>conferinţe de presǎ. apariţii în presa localǎ din RO şi BG , apariţii TV şi radio în fiecare ţarǎ </li></ul><ul><li>seminarii tematice organizate la Medgidia şi Silistra </li></ul> RO 2006/018-445.01.03.04 GUVERNUL ROMÂNIEI
 6. 6. <ul><li>3. Activităţi de studii şi cercetări </li></ul><ul><li>elaborarea modelului de gestionare integrat ă a deşeurilor urbane ş i rurale (model tranferabil ca metoda de lucru î n orice comunitate sau grup de comunit ăţ i)  </li></ul><ul><li>preg ă tirea documenta ţ iei ş i organizarea licita ţ iilor publice pentru atribuirea lucr ă rilor care se subcontracteaz ă </li></ul><ul><li>elaborarea studiilor de fezabilitate pentru colectarea selectiv ă a de ş eurilor î n comunit ă tile Castelu, Cuza Vod ă , Tortoman, Sili ş tea, Mircea Vod ă ş i Pe ş tera </li></ul><ul><li>elaborarea studiilor de fezabilitate pentru 4 sta ţ ii de compostare; </li></ul><ul><li>elaborarea studiilor de fezabilitate pentru punerea î n func ţ ie la Medgidia a instala ţ iilor de depozitare, sortare, reciclare ş i transformare a de ş eurilor rurale ş i urbane </li></ul> RO 2006/018-445.01.03.04 GUVERNUL ROMÂNIEI
 7. 7. <ul><li>4. Activit ăţi de organizare a unor sesiuni de lucru in România si in Bulgaria pentru a se prezenta studiile elaborate si posibilitatile legale de transfer ca metoda de lucru. </li></ul><ul><li>5. Activitate de public-relation </li></ul><ul><li>organizarea unor evenimente promo ţ ionale </li></ul><ul><li>apari ţ ii î n re ţ eaua de TV local ă </li></ul><ul><li>apari ţ ii î n presa scris ă </li></ul> RO 2006/018-445.01.03.04 GUVERNUL ROMÂNIEI
 8. 8. <ul><li>Titlu : Refacerea habitatului natural î n zonele locuibile din teritoriile de dezvoltare Medgidia – Silistra </li></ul><ul><li>Editor: Consiliul Local Medgidia </li></ul><ul><li>Publicat la Medgidia, noiembrie 2009 </li></ul><ul><li>Persoan ă de contact : Manager proiect Nichitu ş Valeria </li></ul><ul><li>Adresă Str. Decebal, nr. 35, cod poştal 905600, Constanţa </li></ul><ul><li>Telefon : 0241.820800 int. 138 </li></ul><ul><li>Fax : 0241.810619 </li></ul><ul><li>Email valnik4 @yahoo.com </li></ul><ul><li>Con ţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. </li></ul> RO 2006/018-445.01.03.04 GUVERNUL ROMÂNIEI
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×