Werken aan Textielverzorging        2008 - 2009        overzicht
FTN OVERZICHT 2008 - 2009                                                 ...
FTN OVERZICHT 2008 - 2009                                                 ...
FTN OVERZICHT 2008 - 2009                                                 ...
FTN OVERZICHT 2008 - 2009                                                 ...
FTN OVERZICHT 2008 - 2009                                                 ...
FTN OVERZICHT 2008 - 2009                                                 ...
FTN OVERZICHT 2008 - 2009                                                 ...
FTN OVERZICHT 2008 - 2009                                                 ...
FTN OVERZICHT 2008 - 2009                                                 ...
FTN OVERZICHT 2008 - 2009                            20  21                 ...
FTN OVERZICHT 2008 - 2009                                                 ...
FTN OVERZICHT 2008 - 2009                                                 ...
Ftn overzicht 2008 2009
Ftn overzicht 2008 2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ftn overzicht 2008 2009

860
-1

Published on

Dutch Textiles report from FTN

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
860
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ftn overzicht 2008 2009

 1. 1. Werken aan Textielverzorging 2008 - 2009 overzicht
 2. 2. FTN OVERZICHT 2008 - 2009 2 3 FTN OVERZICHT 2008 - 2009 Textielservice Inhoud Moderne, professionele textielservice levert een wezenlijke bijdrage aan tal van Textielservice 2 branches. De dienstverlening van de bij de Federatie Textielbeheer Nederland aangesloten bedrijven omvat onder meer onderstaande activiteiten: Voorwoord 4 FTN; werken aan textielverzorging 5 • Verhuur / lease van textiel en • Verhuur / sterilisatie van medische persoonsgebonden bedrijfskleding instrumenten Ontwikkelingen per segment 6 op maat, waaronder corporate imagekleding • Medische sets FTN: een nieuwe horizon 10 • Services plus producten naar • Milieuvriendelijke concepten Kwaliteit en CERTEX 16 behoefte, beschikbaar in de juiste hoeveelheden, op het juiste moment, • Hygiëneservice voor sanitaire ruimten Textielverzorger moet diensten visualiseren 17 op de juiste plaats • Persoonlijke beschermingsmiddelen Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA) 19 • Compleet advies over inzet van materialen en systemen, mede • Schoonloopmattensystemen Extra focus gewenst op organisatie en kosten 21 gebaseerd op wet- en regelgeving • Distributiesystemen op maat Herstellen van gebruikseigenschappen 23 • Reiniging, onderhoud en reparatie • Management informatiesystemen Textielservice; mogelijkheden en uitdagingen 25 • Periodieke aanvulling en voorraadbeheersing • Aftersales service Ledenoverzicht 27 • Verhuur / sterilisatie van afdeksystemen voor operatiekamers Foto’s: Berendsen Textiel Service B.V., Chaud Devant B.V., Kwintet KLM Kleding N.V., Lips Gezondheidszorg B.V., Medifort B.V. en het Vakblad TextielBeheer.
 3. 3. FTN OVERZICHT 2008 - 2009 4 5 FTN OVERZICHT 2008 - 2009 Voorwoord FTN; werken aan textielverzorging Voor u ligt het Overzicht 2008/2009 van de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN). Deze publicatie geeft een beeld van trends en ontwikkelingen in de textielservicebranche, van de FTN-activiteiten over de afgelopen twee jaar en biedt de visie van diverse professionals die bij de De marktomvang en geassocieerde producten opgeteld. Het branche betrokken zijn. De totale markt voor textielservice is hoofdzakelijk bedrag omvat ook de interne kosten van de business-to-business. De markt wordt verdeeld gebruikersorganisatie, ongeacht of het beheer/ in drie relevante segmenten: ‘gezondheidszorg’, reinigen in eigen huis wordt gedaan of uitbesteed De huidige economische crisis gaat ook de De Nieuwe Influenza A (H1N1), in de volksmond ‘handel’ en ‘industrie’ en ‘horeca en recreatie’. wordt. textielverzorgingsbranche niet ongemerkt de Mexicaanse griep, heeft Nederland en de voorbij. Kijkend naar de drie sectoren waarin wereld in 2009 in zijn greep gehouden en doet De marktomvang voor textielverzorging wordt De totale omzet gerealiseerd door textielservicebedrijven actief zijn, zien we dit nog steeds. Onder regie van FTN is er een voor 2008 geschat op € 1.202 miljoen. Deze textielverzorgingsbedrijven (inclusief diensten bij de gezondheidszorg een redelijk stabiele protocol opgesteld voor de branche over hoe schatting gaat uit van de aankoopwaarde van op locatie van de klant, die zijn uitbesteed aan situatie, waarbij met name procedures in om te gaan mocht een calamiteit zich voordoen. professioneel textiel, omgezet in verhuur/ de textielverzorger) wordt voor 2008 geschat aanbestedingen ter discussie stonden. In de Vooralsnog zijn de gevolgen minder ernstig dan leasevolume. Daarbij worden de jaarlijkse kosten op € 608 miljoen. Dat is 50,6% van de totale sector industrie heeft een daling van de omzet verwacht. voor onderhoud, reiniging, logistiek en beheer marktomvang. plaatsgevonden. Deze daling is echter minder dan verwacht. De sector horeca laat twee Per 1 juli jl. is er een nieuwe CAO Textielverzorging Tabel 1: Marktomvang en marktsegmenten Textielverzorging 2008 bewegingen zien: hotels hebben met name in tot stand gekomen voor de periode 2009 - 2011. Markt Marktomvang Marktaandeel in % moeten leveren op zakelijke overnachtingen, Tegen de achtergrond van een stagnerende het toerisme heeft het echter in de afgelopen economie werd niettemin een weloverwogen Gezondheidszorg € 541 mln 45,0 % zomer uitstekend gedaan. De bezetting is in basis gelegd voor een sociaal verantwoord beleid. de vakantieparken beduidend beter geweest. Industrie en handel € 492 mln 40,9 % Daardoor kon de daling in omzet over de Ook is het afgelopen jaar aandacht besteed gehele linie beperkt blijven. Deze lijn is ook bij aan de externe positie van FTN en zijn er Horeca en recreatie € 169 mln 14,1 % de restaurants te zien. Uit bovenstaande cijfers contacten geweest met (branche)organisaties Totale marktomvang € 1.202 mln 100 % valt af te leiden dat de groeicijfers van de laatste als Koninklijke Horeca Nederland, Actiz jaren achterwege blijven, maar het gaat minder (organisatie voor zorgondernemers), V&VN slecht dan verwacht. De crisis is het dieptepunt (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) (n.b.: marktomvang bij volledige uitbesteding in alle segmenten) nog niet echt voorbij. Ultimo 2010 wordt een en Cedris (brancheorganisatie voor sociale voorzichtig herstel verwacht. werkgelegenheid & arbeidsintegratie). In een steeds sneller veranderende maatschappij, waar technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, is de kennisoverdracht van vandaag de aanzet tot een nieuw toekomstbeeld voor de branche. Een toekomstbeeld gericht op meer toegevoegde waarde voor onze klanten en de maatschappij waarbinnen textielservicebedrijven opereren. Een verdere specialisatie en uitbreiding van duurzame, innovatieve diensten en producten, afgestemd op klanten wensen, staan daarbij centraal. FTN faciliteert haar leden en de bedrijfskolom om de uitdagingen voor de toekomst verder te concretiseren. Namens bestuur FTN, drs. A.M. van den Broek, voorzitter FTN
 4. 4. FTN OVERZICHT 2008 - 2009 6 7 FTN OVERZICHT 2008 - 2009 Ontwikkelingen per segment Gezondheidszorg De relevante trends zijn onder andere: Prognose ontwikkelingen van dat in de prognose zichtbaar is dat de markt De macro-economische ontwikkeling leidt niet - Verlies aan werkgelegenheid in de textielverzorgingsdiensten zich moet herstellen en dat pas in de loop van direct tot grote budgetaanpassingen in de industriële sectoren De segmenten ‘Industrie en handel’ en ‘Horeca de komende jaren weer sprake kan zijn van gezondheidszorg. De budgetdruk die al langer - Economische terugval in de bouw en en recreatie’ zijn conjunctuurgevoelig. Dat omzetgroei ten opzichte van 2007. Voor het speelt, leidde de afgelopen jaren al tot vele daaraan gerelateerde sectoren werd duidelijk in de tweede helft van 2008. segment gezondheidszorg geldt het voorgaande veranderingen. - Een afname in de groei van zakelijke De productie daalde behoorlijk. Dit werd ook niet. De zorgsector blijft licht groeien, onder Relevante trends zijn onder andere: dienstverlening gevoeld door de textielservicebedrijven. Vandaar andere door demografische ontwikkelingen. - Verdere vergrijzing - Stopzetting van tijdelijke contracten - Grotendeels behoud van werkgelegenheid - Voorzichtige tekenen van een licht - Meer marktwerking en verzakelijking economisch herstel Tabel 2: Prognose ontwikkelingen van textielverzorgingsdiensten 2004 – 2010 (in mln. €) - Verdere schaalvergroting en clustering instellingen Horeca en recreatie - Druk op kostenbesparingen en De horeca, inclusief verblijfsrecreatie en 2004 2007 2008 2010 inkoopprijzen cateringbedrijven, heeft in het eerste kwartaal Gezondheidszorg 482 529 541 548 - Invoering persoonsgebonden budgettering van 2009 5% minder omzet dan een jaar eerder - Vooralsnog uitstel van grote investeringen behaald, bij een gemiddelde prijsstijging van Industrie en handel 470 508 492 445 (tenzij belangrijke kostenbesparingen) 3%. Cafés en hotels zagen de omzet het meest teruglopen; ten opzichte van het tweede Horeca en recreatie 158 178 169 143 Industrie en handel kwartaal 2008 met ongeveer 9%. De omzet bij De industriële ontwikkeling laat in Nederland kampeerbedrijven en bungalowparken liet nog Totaal 1110 1215 1202 1136 al langer een afnemende groei zien. Grote een geringe stijging zien. industriële ondernemingen zijn minder Relevante trends zijn: aanwezig. De groei wordt daarom onder meer in - Minder (buitenlandse) toeristen Branchekenmerken marktverzadiging. Concurrentie en prijsdruk de zakelijke dienstverlening gezocht. - Daling zakelijke marktsegmenten Binnen de textielservicebranche zet de nemen toe, waardoor marges onder druk Juist in de sectoren waar de compensatie - Minder eten buiten de deur trend van schaalvergroting en verdergaande komen en de investeringsruimte beperkt is. voor verlies aan werkgelegenheid voor - Daling werkgelegenheid (gecorrigeerd specialisatie door. De omzet stagneert De optelsom van factoren hebben textielverzorgers aanwezig is, zijn de huidige seizoensinvloeden) en de marktsegmenten kennen een vooralsnog relatief weinig invloed op de ontwikkelingen weinig positief. - Negatief oordeel economisch klimaat enigszins negatieve groei, onder ander door werkgelegenheid. Tabel 3: Karakteristieken van de textielservicebranche 2006 2007 2008 Werkgelegenheid (personen) 7840 7860 7835 Aantal bedrijven *) 314 310 296 Aantal vestigingen 450 442 437 Totale omzet ondernemingen **) 611 623 608 Omzet per vestiging (€ 1.000) 1358 1409 1391 Werknemers per vestiging 17 18 17,9 Omzet per werknemer (€ 1.000) 78 78 77,6 *) Deze cijfers bevatten ook vele kleine wasserijen/wassalons met enkele werknemers (definitie bron CBS; wijkt af van FTN) **) Inclusief diensten/omzet op locatie eindgebruikers
 5. 5. FTN OVERZICHT 2008 - 2009 8 9 FTN OVERZICHT 2008 - 2009 Ontwikkeling branche per segment gemiddeld 1% verwacht. De belangrijkste trends Product-/dienstontwikkeling vergt een relatief De ontwikkeling binnen de branche per voor 2009 – 2011 zijn: hoge investering en daarvoor is slechts een segment is divers. - Overcapaciteit blijft beperkte capaciteit met beperkte financiële - Grote prijsdruk klanten middelen aanwezig. De penetratie van nieuwe Gezondheidszorg - Stagnatie volumegroei textielserviceconcepten in nieuwe markten, zoals Bedrijven in het gezondheidszorg marktsegment - Lagere bedrijfsrendementen de bouw, transport & logistiek, gemeentelijke behielden hun posities. De autonome groei was - Beperking kredietruimte voor noodzakelijke diensten en zakelijke dienstverlening, verloopt lager, maar door overnames en/of samenwerking investeringen (onder andere linnen) mede daarom niet altijd even snel. nam de schaalgrootte enigszins toe. Industrie en handel Relevante trends zijn: De stijging van het marktvolume ging gepaard Het aanbod van textielservice is jarenlang - Verwachte daling omzet en met een blijvende sterke prijsdruk, vooral op de geconcentreerd geweest bij een beperkt aantal bedrijfsrendement gevestigde marktsegmenten. De fragmentatie ondernemingen. Deze concentreerden zich op - Beperkte investeringsruimte is in een aantal productgroepen nog groot. De specifieke toepassingen en/of marktsegmenten. - Noodzaak kostenbesparingen sterke vraag naar kostenbesparingen zal tot Zoals eerder beschreven is de marktverschuiving - Noodzaak groei ontwikkelen in nieuwe procesveranderingen leiden, waarbij de kwaliteit groot. Tegelijkertijd zijn er diverse kleinere, marktsegmenten vaker als minder kritisch wordt beoordeeld. regionaal opererende concurrenten bijgekomen. - Toenemende concurrentie Product- en/of dienstvernieuwing is in belangrijke Beide ontwikkelingen hebben geleid tot een mate afhankelijk van de kostenbesparing die behoorlijke toename van de prijsdruk. Horeca daarmee integraal bij/voor de afnemer kan Voor horecawasserijen was 2008 een moeilijk worden behaald. Bedrijfsrendementen staan De verwachte groei in omzet (vooral door het jaar. De concurrentie was en is behoorlijk, onder druk. In 2010 zet deze daling zich wellicht ontwikkelen van nieuwe marktsegmenten) is onder andere door schaalvergroting en nieuwe nog verder door. uitgebleven. Onder meer door de grote afname toetreders, op een direct op de financiële crisis van de omzet van traditionele marktsegmenten reagerende markt. Met name de zakelijke De productiviteitsverbetering was in 2008, ten (onder andere industrie, metaal, automobiel) als hotelovernachtingen liepen terug. Dit leverde opzichte van 2007, gemiddeld naar schatting gevolg van een afnemende werkgelegenheid in voor de kleinere bedrijven problemen op. 1,2%. Voor 2009 wordt op grond van de resultaten deze sectoren, moesten de groeiverwachtingen Diverse faillissementen zijn inmiddels het gevolg tot op heden naar schatting een daling van fors worden bijgesteld. en de verwachtingen voor 2009 en 2010 zijn weinig positief. De grotere ondernemingen hadden hier aanvankelijk minder hinder van. Echter, verdere stagnatie/teruggang onder hotel(keten)s en een blijvend dalende trend in bestedingen door zowel particulieren als de zakelijke klanten vragen om aanpassing en nieuw beleid. Voor 2009 – 2011 wordt wel een omzetgroei van het segment vakantieparken, campings en dergelijke verwacht. Relevante trends zijn: - Schaalvergroting - Veel concurrentie en prijsdruk - Faillissementen (kleinere) ondernemingen - Noodzaak verdere kostenbesparingen - Trager herstel dan oorspronkelijk verwacht
 6. 6. FTN OVERZICHT 2008 - 2009 10 11 FTN OVERZICHT 2008 - 2009 Arbeidszaken FTN: een nieuwe horizon Gezonde arbeidsverhoudingen en modern arbeidsvoorwaardenbeleid vormen de basis Een brancheorganisatie behartigt vanzelfsprekend de belangen van haar leden. Een kerntaak voor een progressieve ontwikkeling van die bij FTN gesplitst is op een aantal aandachtsgebieden, te weten “Arbeidszaken” “Milieu & , de bedrijfstak textielverzorging. Dit wordt Techniek” en “Wet- & Regelgeving” In samenwerking met zo’n 70 vertegenwoordigers van leden . ondermeer geïllustreerd door het afsluiten van wordt in een grote diversiteit aan projecten en activiteiten intensief samengewerkt aan onder de CAO Textielverzorging, waarin alle afspraken meer de ontwikkeling en modernisering van de dienstverlening van de sector, afgestemd op de en brancheregelingen zijn vastgelegd. marktvraag van specifieke (nieuwe) klantengroepen. (Technologische) innovatie, duurzaamheid CAO-partners hebben ook in het afgelopen jaar en (marketing) kennis liggen aan de basis van de ontwikkeling van vooruitstrevende, nieuwe regelmatig overleg gevoerd, waarbij onder meer business concepten. de hiernavolgende onderwerpen aan de orde kwamen. die minder dan 35% arbeidsongeschikt Het uitbesteden van professionele technologische vernieuwing, et cetera. In CAO Textielverzorging zijn. Uit het onderzoek bleek dat het WIA- textielverzorging vergt betrouwbare kennis op toenemende mate zijn vertegenwoordigers van Arbeidsvoorwaardenbeleid is een belangrijk instroompercentage in de sector met 0,28% velerlei terreinen in de keten. Toepassing van marktpartijen en (branche)organisaties uit de speerpunt voor de FTN. Hiertoe werden lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Er werd moderne textielmaterialen, speciaal ontwikkeld keten bij deze activiteiten betrokken. met de vakorganisaties CAO-afspraken een handleiding Arbeidstherapie ontwikkeld voor gebruik in specifieke marktsegmenten, gemaakt die in overleg, gecoördineerd door die leden moet helpen in de begeleiding van verhoogt de toegevoegde waarde voor Netwerk de Raad voor Arbeidsverhoudingen voor werknemers die in het kader van hun herstel op afnemers en eindgebruikers en verlaagt de FTN investeert actief in het opzetten van Linnenverhuur- en wasserijbedrijven en voor therapeutische basis gaan werken. kosten. Een goede ketenoriëntatie is daarom netwerkcontacten in binnen- en buitenland. Textielreinigingsbedrijven (RALTEX), worden onontbeerlijk. Producten en diensten dienen Door een intensieve samenwerking en uitgevoerd. Op 1 juli 2009 werd een nieuwe CAO Arbocatalogus daarbij te voldoen aan (internationale) normen, informatie-uitwisseling worden ontwikkelingen Textielverzorging afgesloten met een looptijd FTN en haar leden besteden veel zorg aan de standaarden en richtlijnen. bevorderd en versneld. FTN werkt daarom van twee jaar. Arbo-omstandigheden. Door de jaren heen nauw samen met het Comité INternational zijn vele onderzoeken gedaan naar risico’s Tegen deze achtergrond initieert, stimuleert de L’Entretien du Textile (CINET), de European Flexibiliteit organisatie voor werknemers, onder andere via een en faciliteert FTN de totstandkoming van Textile Services Association (ETSA), alsmede In 2007 werd afgesproken een onderzoek te Arboconvenant. Deze hebben geleid tot vele nieuwe ontwikkelingen in textielverzorging. de stichting Engineering of Fibrous Smart doen naar het beter benutten van beschikbare maatregelen. Daarnaast is een Risico Preventie Textielservicebedrijven werken in FTN-verband Materials (EFSM) en tal van andere organisaties. tijd, middelen en menskracht en het analyseren Protocol ontwikkeld, waarin diverse risico’s en samen met specialisten aan projecten/ Op nationaal niveau is FTN onder andere van de mogelijkheden van een gefaseerde maatregelen beschreven staan. Deze wordt activiteiten op het gebied van duurzaamheid, aangesloten bij MKB Nederland en het uitbouw van de gemiddelde arbeidsduur, inmiddels omgezet in een Arbocatalogus. De kwaliteitszorg, arbeidsvoorwaarden, Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). met in het achterhoofd de gedachte dat de Arbocatalogus omvat alle belangrijke regels, toekomstige krapte op de arbeidsmarkt het protocollen en dergelijke op het gebied van Arbo. moeilijk(er) maakt om goed gekwalificeerd De catalogus is in concept gereed en zal begin personeel aan te trekken en houden. In 2008 2010 worden geïntroduceerd. is concreet gestart met de eerste fase van het onderzoek door Twijnstra en Gudde en Cytostaticaonderzoek eind 2008 werd het rapport opgeleverd. De persoonsgebonden goed uitkomsten daarvan worden in overleg met de Enkele jaren geleden is onderzoek gedaan naar vakorganisaties geconcretiseerd. de risico’s van met cytostatica besmet linnengoed dat aangeleverd wordt bij wasserijen. Dit heeft Arbeidstherapeutisch werken geleid tot protocollen die een veilige verwerking Voorts werd er een onderzoek uitgevoerd naar van dit wasgoed garanderen. Als vervolg hierop is het werken op arbeidstherapeutische basis. In een onderzoek gestart naar het risico van besmet het onderzoek werd onder andere de situatie persoonsgebonden goed dat van patiënten van 35-minners geïnventariseerd; werknemers afkomstig is. Het onderzoek wordt in twee
 7. 7. FTN OVERZICHT 2008 - 2009 12 13 FTN OVERZICHT 2008 - 2009 testcycli uitgevoerd. De uiteindelijke resultaten Opleidingen Milieu & Techniek Textielverzorging, dat samenwerkt met worden begin 2010 verwacht. Vakbekwaam personeel is een belangrijke vertegenwoordigers van de leden. voorwaarde voor een goede bedrijfsvoering. Binnen de module Milieu & Techniek worden Sociale werkplaatsen Daarom besteedt de sector veel aandacht allerlei technologische ontwikkelingen MJA-3 FTN zet zich in voor het –opnieuw- inzetten aan praktijkgerichte opleidingen. De Stichting en vraagstukken opgepakt op het gebied Dit is een belangrijk onderwerp binnen van mensen met een arbeidsindicatie. TrainingCentrum Textielverzorging (TCT) van onder andere procesverbetering, de module Milieu & Techniek. In 2008 Op dit vlak wordt concreet samengewerkt ontwikkelt en beheert deze opleidingen. TCT efficiency, productontwikkeling en hebben FTN en het Ministerie van VROM met de AM Groep in Hoofddorp. werd in 2008 opgericht. Tevens werd in 2008 duurzaamheidvraagstukken. Daarbij ligt de deze MeerJarenAfspraak in de vorm van Op 7 december 2007 ondertekenden beide een website geïntroduceerd en een brochure focus op de korte én de lange termijn. het convenant MJA-3 bekrachtigd. De partijen een samenwerkingsovereenkomst. uitgegeven met een volledig overzicht van doelstelling van MJA-3 is een energie- In deze samenwerking is afgesproken de beschikbare opleidingen. In het kader van Engineering of Fibrous Smart efficiency verbetering van 30 procent over dat een FTN-wasserij de regie van alle (door-)ontwikkeling van het programma, Materials (EFSM) de periode 2005 – 2020. In 2008 werd een textielverzorgingsactiviteiten van AM werd onder meer de praktijkgerichte cursus De stichting Engineering of Fibrous Smart verbetering van 3,5% gerealiseerd. Tot en Groep overneemt en AM Groep de inzet van Machineveiligheid toegevoegd aan het Materials ondersteunt het werk van de met 2008 is 24,4% gescoord ten opzichte van medewerkers organiseert. In de loop van programma. gelijknamige leerstoel aan de Universiteit 1998. Met dit gemiddelde van 2,44% wordt de 2008 heeft de AM Groep een samenwerking Twente. De stichting ondersteunt de leerstoel doelstelling van 2% per jaar dus ruimschoots tot stand gebracht met CleanLeaseFortex en Internationale samenwerking is ook binnen om, ten behoeve van de deelnemers, kennis te gehaald. Een mooi resultaat, te meer omdat Lamme Textielbeheer. Hierbij heeft AM Groep opleidingen actueel. Het project “Sustainable genereren die leidt tot toepasbare technologie de “quick wins” al jaren geleden geïncasseerd haar wasserijactiviteiten overgedragen aan Laundry” dat onderdeel is van het Europese , voor de deelnemers, dan wel hun marktpositie zijn. Opvallend is dat het grootste deel van deze twee organisaties. De medewerkers programma “Leonardo da Vinci: Een Leven Lang helpt verstevigen. Tevens wil EFSM de leerstoel de efficiencyverbetering gehaald wordt met van de wasserij in Hoofddorp zijn vanaf nu Leren” is hiervan een voorbeeld. Dit project kreeg , ondersteunen bij het ontwikkelen van een “EnergieZuinige Productontwikkeling” een , gedetacheerd bij de nieuwe organisatie in 2008 verdere invulling. Via internet (e-learning) sterke internationale positie. Kennis kan in trend die de zich komende jaren door zal gaan CleanLeaseLamme. Daarnaast wordt er zowel kunnen medewerkers van textielservicebedrijven deze tijd niet meer door een relatief kleine zetten. met Cedris (brancheorganisatie SW-bedrijven), middels de opleiding Sustainable Laundry alles groep in isolatie ontwikkeld worden. Door de alsmede andere SW-bedrijven overleg gevoerd leren over het reinigen van textiel. De aandacht dynamiek van de samenleving en de open Om de deelnemers aan het MJA-programma om een (dergelijke) samenwerking eveneens te is daarbij vooral gericht op duurzaamheid en grenzen moet ook internationaal erkenning en te stimuleren, reikt FTN jaarlijks de FTN realiseren. veiligheid. positie verkregen worden. Energieprijs uit. MJA-deelnemers kunnen hiervoor jaarlijks worden genomineerd op In 2008 werd het eerste PPE-congres grond van hun energiebesparing in het georganiseerd door EFSM. Een congres gericht afgelopen jaar, de besparingsresultaten van op Personal Protective Equipment (PPE) met de voorgaande drie jaren en de bijbehorende als centraal thema innovatie. De markt van maatregelen en vernieuwingen. In 2008 was PPE’s wordt op Europees niveau als erg het Newasco van Houten B.V. te Heemstede die belangrijk gezien, onder meer omdat deze de prijs in de wacht sleepte. In 2009 betrof dit TRAININGCENTRUM de gezondheid en veiligheid van 140 miljoen het bedrijf Rentex Awé Stein te Elsloo. TEXTIELVERZORGING werknemers binnen de EU betreft. Een initiatief met een duidelijk internationale insteek, Bleach gericht op de keten, welke door FTN werd Net als bij MJA-3 staat binnen het project OVERZICHT BRANCHETRAININGEN ondersteund. Bleach energiebesparing centraal. Het doel van TEXTIELVERZORGING dit project is het uitvoeren van een technische Projecten en economische haalbaarheidsanalyse van WWW.RALTEX.NL/TCT Onder FTN Milieu & Techniek worden een alternatief en meer kosteneffectief lage- jaarlijks meerdere projecten georganiseerd. temperatuur bleekproces, waarmee verdere De uitvoering gebeurt door de energiebesparing in de sector gerealiseerd stichting Technologisch Kenniscentrum kan worden, zonder dat getornd wordt aan de 2009
 8. 8. FTN OVERZICHT 2008 - 2009 14 15 FTN OVERZICHT 2008 - 2009 kwaliteitseisen die aan schoon textiel gesteld mogelijkheden die er zijn om textielslijtage in worden. Het onderzoek laat zien dat dit zowel de natwassector te beperken. Representatieve technisch als economisch haalbaar is. Daarmee artikelen en processen werden met elkaar kan de sector weer een stap in de goede vergeleken. Het doel was uiteindelijk om door richting zetten als het gaat om proces- en verantwoorde keuzes de levensduur van textiel efficiencyverbetering. Het project is eind 2009 te verlengen. Dit levert aanzienlijke besparingen afgerond. op grondstoffen en energie. Voorlopige conclusies zijn dat de combinatie van een goede Lifetime kwaliteit textiel en de toepassing van lagere Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp temperatuur wasprocessen de levensduur binnen de sector textielservicebedrijven. aanmerkelijk ten goede komen. Het project is Het onderzoek Lifetime richt zich op de eind 2009 afgerond. Wet- & Regelgeving FTN-leden bedienen de segmenten gezondheidszorg, horeca en recreatie en Industrie en handel. Segmenten waarbinnen bijvoorbeeld volop aandacht is voor de veiligheid van medewerkers en patiënten. Op beschrijft de prestatievereisten, testmethodes Het platform onderhoudt ook de zogenaamde nationaal en internationaal niveau worden en hoe producteigenschappen beschreven normenmatrix. Dit overzicht geeft alle relevante, daarom veel wetten en normen ontwikkeld, moeten worden van medische hulpmiddelen, geldende en in ontwikkeling zijnde normen waaraan producten die gebruikt worden OK-afdekmateriaal, OK-jassen en “clean air suits” . weer op het gebied van werkkleding. Daarmee binnen de segmenten moeten voldoen. is het een referentiekader voor zowel leden als Binnen de module Wet- & Regelgeving zijn drie Platform Industrie voor hun afnemers. Periodiek wordt deze matrix aandachtsgebieden ingericht om leden hierin Binnen de industrie is de veiligheid van geactualiseerd. Begin 2010 komt er een nieuwe optimaal te ondersteunen. werknemers een belangrijk onderwerp. versie. De hoeveelheid normen en wetten die op Platform Gezondheidszorg dit vlak ontwikkeld zijn, onderstrepen dit. Platform Horeca In de gezondheidszorg worden zware eisen Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn Voor horeca-bedrijven is textiel een visitekaartje. gesteld aan het textielpakket, met name voor bedrijven een belangrijk middel om de Dit textiel moet er daarom in alle opzichten op het gebied van hygiëne. Textiel mag de veiligheid voldoende te kunnen waarborgen. smetteloos uitzien en schoon zijn. Kwaliteit is veiligheid van personeel en patiënten niet Voor textielservicebedrijven is levering en ook hier belangrijk. Daarom is in 2008 aandacht in gevaar brengen. FTN heeft daarom een onderhoud van (beschermende) werkkleding geschonken aan het doorontwikkelen van het kwalititeitsprogramma ontwikkeld onder de een kerntaak. kwaliteitsprogramma CERTEX Horeca en de naam CERTEX. Elders kunt u hier meer over lezen. introductie hiervan. Deskundig onderhoud, in de vorm van Om de invulling van kwaliteitseisen te reiniging en reparatie, verlengt de levensduur FTN heeft in 2008 en 2009 deelgenomen aan waarborgen, is FTN betrokken bij de van deze kleding, maar zorgt er ook voor dat evenementen als bijvoorbeeld “Keeping Up” Dit . ontwikkelingen van en rond (inter-)nationale bepaalde extra eigenschappen van de kleding, is een initiatief van de Executive Housekeepers normen. Een belangrijke norm in dit verband zoals brandvertraging, blijven voldoen aan de Association, bedoeld om de Housekeeping is de norm EN 13795. Deze norm werkt de normen. FTN ontwikkelde in 2008, in verband Afdelingen van horeca-bedrijven op de algemene eisen die vastgelegd zijn in de met het specifieke karakter van deze kleding voorgrond te plaatsen. Winnaar werd dit jaar Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen en het onderhoud ervan, het Handboek PBM Bilderberg Hotel De Keizerskroon. Het afgelopen (93/42/EEG) en in het Nederlands Besluit en de brochure PBM. jaar was dat Amrâth Grand Hotel de l’Empereur. Medische Hulpmiddelen 243 nader uit. De norm
 9. 9. FTN OVERZICHT 2008 - 2009 16 17 FTN OVERZICHT 2008 - 2009 Kwaliteit en CERTEX Textielverzorger moet diensten visualiseren FTN-leden die leveren aan de segmenten gezondheidszorg en horeca, moeten voldoen aan De heer T.A.L. Boks is interim manager en strenge eisen. Om kwaliteit te borgen heeft FTN het CERTEX certificaat ontwikkeld. CERTEX is een consultant in de gezondheidszorg, ondermeer kwaliteitsmanagementsysteem dat door FTN, in samenwerking met vertegenwoordigers van gespecialiseerd in sterilisatie, infectiecontrole en leden en hun klanten, is opgezet en door TÜV Nederland wordt geëxploiteerd onder de Raad voor logistiek. Hij adviseert onder andere bedrijven van Accreditatie. Op dit moment zijn meer dan 50 bedrijven reeds CERTEX gecertificeerd. FTN-leden. In deze en eerdere functies heeft hij blijk gegeven van een vernieuwende visie, met name op organisatiemodellen binnen de logistiek. Hij is positief Al in de jaren zestig ontwikkelde de Kwaliteitseisen die specifiek betrekking hebben over uitbreiding van de rol van textielverzorgers in de textielverzorgingsbranche een eigen systeem op de textielverzorging worden voortdurend interne logistiek van bijvoorbeeld ziekenhuizen. Het voor kwaliteitsborging, gebaseerd op het afgestemd op de eisen van de eindgebruikers centraliseren en uitbesteden van inkoop en logistiek systeem van de Vereniging Kwaliteitsgarantie in de zorg, onder andere binnen een speciaal kan tot forse kostenbesparingen leiden. Ziekenhuizen (VKZ). Later is dit systeem college van deskundigen. vertaald naar de internationale ISO standaard en ontstond het CERTEX kwaliteitsprogramma. Binnen de textielverzorgingsbranche Kosten bewaken Aanvankelijk is CERTEX alleen toegepast onderscheidt CERTEX zich van ISO 9001 door Met de verandering van de bekostigingssystematiek zijn bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in het kwaliteitssysteem. Het door FTN opgestelde de afgelopen jaren in de gezondheidszorg ook sommige het marktsegment gezondheidszorg. CERTEX Kwaliteitshandboek Textielverzorging prioriteiten veranderd. “Ziekenhuizen worden voortaan Recentelijk zijn ook bedrijven die actief zijn voldoet niet alleen aan de meest recente afgerekend op basis van gedeclareerde verrichtingen en in de marktsegmenten industrie en horeca eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001:2000, moeten hun kosten bewaken en beheersen. Daarvoor overgegaan tot certificering volgens het CERTEX maar gaat zelfs nog verder en mag daarom moeten ze weten wat de daadwerkelijke kosten zijn systeem. aangeduid worden als ISO 9001 Plus. Het CERTEX van het zelf doen of uitbesteden van allerlei activiteiten, kwaliteitssysteem voegt aan de algemene waaronder de logistiek” zo stelt de heer Boks. Zelf heeft , Met CERTEX (dat voldoet aan de meest recente kwaliteitsnorm ISO 9001 branchespecifieke hij de ervaring dat het uitbesteden van de logistiek kan eisen van ISO 9001:2000) wordt ingespeeld elementen toe die op de eindgebruiker zijn leiden tot forse kostenbesparingen. Dat is al het geval, op de ontwikkeling naar meer aandacht afgestemd. De ISO 9001-norm is uitgebreid en maar wordt nog versterkt als de overheid een oplossing voor integrale kwaliteit in de zorgsector. volledig afgestemd op de dienstverlening van zou bieden voor het verschil in BTW van gemiddeld circa linnenverhuur- en wasserijbedrijven. CERTEX 13 procent tussen zelf doen en uitbesteden. richt de aandacht op een hoge kwaliteit van het product en de geleverde service. CERTEX Textielverzorging is hierdoor breder dan de ISO 9001 vereisten. In Nederland, maar ook daarbuiten, zijn ziekenhuizen In 2008 werden tevens de hygiëne-eisen die of zorgclusters bezig gezamenlijk in te kopen en hun vastgelegd zijn binnen norm EN 14065, ook wel logistiek te centraliseren. Bijvoorbeeld in één centraal bekend als RABC (Risk Analysis Biocontamination magazijn, van waaruit meerdere instellingen worden Control), opgenomen binnen CERTEX. bevoorraad. “Het gaat erom dat goederen op de juiste tijd en in de juiste conditie op de juist plaats worden In 2008 is de website van CERTEX vernieuwd. aangeleverd” aldus de heer Boks. Hij ziet in dit proces , Deze site (www.certex.info) biedt informatie een leidende rol weggelegd voor de textielverzorger, over onder andere het kwaliteitsprogramma, gezien diens al bestaande ervaring met de logistiek de procedures en de gecertificeerde bedrijven. voorbij de voordeur van de instelling. “Het bundelen Naast de site werden ook brochures ontwikkeld, van goederenstromen biedt diverse synergievoordelen. gericht op de sectoren gezondheidszorg en Zo wordt het aantal trucks voor de deur bijvoorbeeld horeca. aanzienlijk verminderd. In het ziekenhuis is geen extra magazijn nodig. De voorraad schuift stroomopwaarts
 10. 10. FTN OVERZICHT 2008 - 2009 18 19 FTN OVERZICHT 2008 - 2009 op, waardoor klantorder-ontkoppelpunten anders liggen. Zo kan beter worden ingespeeld voorkomt dat zorgmedewerkers zelf goederen moeten verzamelen. Deze taak verschuift Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA) op actuele vragen van instellingen.” Onnodige naar de logistiek medewerkers, zodat meer buffers worden weggehaald, waardoor gespecialiseerde handen vrijkomen aan het bed. Vrijwel alle industriële natwasserijen, verenigd in de voorraadkosten dalen. Vooral voor dat de FTN, participeren in de Meerjarenafspraken laatste is de leverbetrouwbaarheid overigens Showcase Energie-efficiency (MJA) tussen overheid en cruciaal, want wie terecht onzeker is over de Liefst moet de dienstverlener bij het aanbieden bedrijven voor het effectiever en efficiënter inzetten bevoorrading, gaat hamsteren. Ook oneigenlijk van logistieke oplossingen over een showcase van energie. Zij worden bij hun inspanningen gebruik van materialen kan sterk worden beschikken, zo meent de heer Boks. Een ondersteund door SenterNovem. De heer verminderd. distributiecentrum dus, dat de voordelen Mr. J.A.H.F. Munnich van SenterNovem is verheugd illustreert van het uitbesteden van de logistiek dat de FTN op meerder sporen actief is om aan het Volgende stap aan een externe partner. “Je moet diensten convenant succesvol uitvoering te geven. Een logische volgende stap binnen ziekenhuizen visualiseren.” Hij refereert in dit verband aan is volgens de heer Boks een aanpak van de de ervaringen van een bedrijf dat opdrachten Speelveld logistiek op basis van de patiëntenplanning. ontving om meerdere Centrale Sterilisatie- De FTN hecht veel waarde aan het inspelen op “Binnen de care kom je steeds dezelfde afdelingen in academische ziekenhuizen in maatschappelijke en technische ontwikkelingen, handelingen tegen, zoals het bed verschonen te richten, nadat men het eerste éénmaal had waaronder de zorg voor het milieu. Vandaar dat zij al en het wassen van de patiënt. De daarvoor gerealiseerd. Hij kijkt positief aan tegen de vanaf de start, begin jaren negentig, participeert in de benodigde zaken kunnen servicegericht ontwikkeling dat sommige ziekenhuizen hun Meerjarenafspraken Energie-efficiency. Op 1 juli 2008 worden aangeleverd. Dat is ook gemakkelijker sterilisatie geheel uitbesteden aan FTN-leden. ondertekende de heer Mark Nieuwland namens de FTN voor de financiering van de instelling.” Aan “Wat het interessant maakt, is vooral dat je het een tussentijdse wijziging van deze Meerjaren- de hand van goede informatie kunnen kennisniveau kunt bundelen voor meerdere afspraken (MJA3). De heer Mr. J.A.H.F. Munnich, als procedures geleidelijk worden verfijnd. “Ook instellingen. Je houdt dan altijd een hoog Contactpersoon Team Netwerk Bedrijven bij het leveren van informatie is een dienst.” Een niveau tegen relatief lage kosten.” Want juist SenterNovem ondermeer verantwoordelijk voor de goed informatiesysteem koppelt niet alleen binnen de gezondheidszorg is het zaak steeds begeleiding van onze sector, zegt over de resultaten tot de goederen- en informatiestroom, maar de vinger aan de pols te houden van de nieuwe nu toe:“Iedere sector zoekt economisch en technisch ook de geldstroom. De bedoelde aanpak ontwikkelingen. de beste oplossingen en doet wat ze aankan. De ene sector is goed in maatregelen in productieprocessen en de andere behaalt meer resultaten in de keten. Ik zie bij de natwasserijen activiteiten op diverse sporen, van fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek, tot het toepassen van maatregelen binnen de bedrijven. Maar ook ketensamenwerking en samenwerking onderling. Het is een heel mooie sector als het gaat om het hele speelveld dat men afdekt om de MJA te realiseren” zo is , zijn ervaring. Voordelen Actief ondersteund door de FTN is de textielverzorgingsbranche er volgens de heer Munnich vanaf de start van het convenant steeds goed in geslaagd aan de verbeteringen vast te houden en is de lijn van twee procent besparing per jaar steeds doorgetrokken.“Blijkbaar slaagt men erin flexibel op marktontwikkelingen in te spelen. De bezettingsgraad binnen de productie van de bedrijven bepaalt immers mede het rendement van genomen maatregelen.
 11. 11. FTN OVERZICHT 2008 - 2009 20 21 FTN OVERZICHT 2008 - 2009 Misschien is het wel dankzij de MJA dat bedrijven voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden voor Extra focus gewenst op organisatie en kosten verbeteringen.” Helaas zijn deze vaak economisch niet haalbaar op basis van besparingen alleen. “Vaak zijn er nog andere voordelen naast het “Een zegen van deze tijd” besparen van energie, zoals besparingen op logistieke kosten, of meer output. Veel projecten De heer J.P. Lemmens van Ernst & Young raadt komen rond door de winst uit de combinatie.” textielverzorgers aan om juist in deze tijd hun organisatie en kostenstructuur kritisch tegen het licht Controles te houden, vooral kapitaallasten en energieprijzen. Bij de herziening van de MJA in 2008 was een Om hun rentabiliteit te bewaken en marktconform te harde voorwaarde van de deelnemende bedrijven, blijven, maar ook om onnodige luxe te vermijden. “Dat onder andere verwoord door de FTN, dat de brengt alertheid en scherpte terug in de organisatie niet-deelnemers aan het convenant niet buiten en werkt positief door, ook als de economie weer schot mogen blijven bij controles. Bij de onder- aantrekt.” handelingen over de MJA3 is overeengekomen dat bij het klimaatakkoord tussen overheid en gemeenten afspraken zouden worden gemaakt hoe daarmee om te gaan.“In concreto Stabiele markt is afgesproken dat de aan de MJA deelnemende De heer J.P. Lemmens is Registeraccountant en bedrijven worden geacht aan hun verplichtingen partner bij Ernst & Young accountants. Op verzoek te voldoen. Gemeenten moeten zich met name van de FTN verdiepte hij zich de afgelopen richten op niet-deelnemende bedrijven.” Dit is jaren in de kostprijsontwikkeling binnen de inmiddels in gang gezet, maar volgens de heer textielverzorgingsbranche. Volgens hem een vrij stabiele Munnich is er bij gemeenten vaak nog sprake markt. “Positief voor de sector is dat deze in totaliteit van een kennisachterstand. Hij waardeert in dit op een zeker niveau blijft. Er is geen sprake van swings verband het initiatief van de FTN om regelmatig waarbij de markt met 40 tot 50 procent naar beneden een milieunieuwsbrief naar bevoegde gezagen te gaat. De sector kent niet de volatiliteit, zoals in sommige zenden. andere markten. Door mindere schommelingen heeft zij een relatief laag risicoprofiel.” Toekomst De heer Munnich is optimistisch over Topsport mogelijkheden tot verdere besparingen na de tot Waar tot voor kort bij veel bedrijven de focus vooral dusverre al behaalde resultaten.“Inderdaad is het lag op uitbreiden en overnemen, daar wordt deze laaghangende fruit al geoogst. Voor substantiële nu verlegd naar de marktpositie, het werkkapitaal en resultaten in de toekomst adviseren wij een de cashflow. “Eén van de zaken is kostenbeheersing” , routekaart die uitgaat van een werkhypothese aldus de heer Lemmens. “Succes komt niet vanzelf. Je in bijvoorbeeld 2030. Hoe zit de maatschappij moet vechten, topsport bedrijven, alert zijn. Enerzijds dan in elkaar? Hoe hoog zijn dan de olie- en processen zo organiseren dat je efficiënt en effectief aardgasprijzen? Wat betekent dat voor de blijft en anderzijds de klant oplossingen leveren bedrijven? De natwasserijen lopen daarin voorop binnen de afgesproken kaders. De onderneming moet en hebben al enkele jaren geleden zo’n routekaart competitief blijven en voldoende renderen. Als de ontwikkeld. De ervaring leert dat het goed is deze collega’s met kosten bezig zijn, dan moet jij ook mee.” na verloop van tijd te herijken.” Ook ontstaat er altijd weer nieuw laaghangend fruit. Voldoende Kostenontwikkeling reden dus tot optimisme over het toekomstige In de afgelopen jaren ging het goed met de economie besparingspotentieel. en is volgens de heer Lemmens in veel organisaties de
 12. 12. FTN OVERZICHT 2008 - 2009 22 23 FTN OVERZICHT 2008 - 2009 Herstellen van gebruikseigenschappen Textielverzorging krijgt een bredere betekenis Professor dr. ir. M.M.C.G. Warmoeskerken voorziet een verschuiving van het werkveld van de textielverzorger van het reinigen van textiel naar het herstellen van de gebruikseigenschappen in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld om de beschermende eigenschappen van werkkleding te behouden of te herstellen. Straks vragen nieuwe materialen met nieuwe functionaliteiten om dezelfde reden om aangepast, specialistisch onderhoud. Met het textiel veranderen ook de eisen aan de textielverzorger. EFSM De leerstoel Textieltechnologie van professor nodige luxe ontstaan. “Men moet weer terug de kapitaallasten baart hem echter zorgen. Warmoeskerken maakt deel uit van de faculteit naar de basis. Het heeft meteen voordelen als Waar de afgelopen jaren nog sprake was van Construerende Wetenschappen van de Universiteit je kosten terug kunt brengen. Dat brengt de een rentevoet van omstreeks 4 en 4,5 procent, Twente. Deze wordt mogelijk gemaakt door de Stichting alertheid en de scherpte terug in de organisatie. daar signaleert hij nu een opwaartse tendens. Engineering of Fibrous Smart Materials (EFSM), waarin Het ene bedrijf is daar meer toe gedwongen “Het is lastiger om aan de normen en eisen ondermeer de FTN participeert en die gezien haar dan het andere, maar men kan vanuit deze van de banken te voldoen. Zij zitten met hun grensoverschrijdende belang financieel wordt gesteund situatie sterker naar voren komen. Gemiddeld risicobeheersing en rekenen daar een prijs voor. door de Europese Unie. Achter de textieltechnologie staat de textielverzorging relatief sterk ten Daarom is het belangrijk dat bedrijven hun gaat een fascinerende wereld schuil, waarin de opzichte van andere bedrijfstakken, maar je cashflow in de gaten te houden. Werkkapitaal contouren zichtbaar worden van toekomstige hightech kunt deze niet los zien van de totale economie. beheersen en zorgen dat vorderingen op tijd materialen en waarin oplossingen worden ontwikkeld Daarom is dit een geschikt moment om heel worden geïnd.” Ook de energie heeft een grote om bijvoorbeeld bestaande textielmaterialen scherp naar de organisatie te kijken, ook in de invloed op de kostprijs. Deze is zeer volatiel en duurzamer te produceren en te veredelen en hun textielverzorging.” Door klanten wordt dit nu is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ondanks levensduur te verlengen. FTN onderkent het belang van ook meer geaccepteerd en begrepen. de sterke daling daarna adviseert de heer wetenschappelijk onderzoek, om tijdig oplossingen Lemmens bedrijven de inkoop van hun energie te vinden voor veranderende vraagstukken die de Risicobeheersing goed te managen. Men kan risico’s matigen textielverzorging raken. Geheel in de lijn van zijn adviserende rol raadt door bij een transactie voor meerdere jaren de de heer Lemmens bedrijven aan om vooral te kostprijs voor de energie af te dekken met een Wasproces kijken naar hun voornaamste kostensoorten, vaste prijs. Daarmee sluit men onaangename Vooral linnenverhuurders hebben belang bij een lange zoals lonen, kapitaallasten en energiekosten. verassingen door een plotseling sterk stijgende levensduur van textiel. Professor Warmoeskerken “De afgelopen jaren zijn de loonkosten fors energieprijs zoveel mogelijk uit. Alles overziend wijst daarbij ondermeer op de trend naar wassen met gestegen. In navolging van de macro-economi- ziet de heer Lemmens de huidige focus op lagere temperaturen, met aangepaste detergenten en sche ontwikkelingen zullen deze minder gaan kosten en organisatie als “een zegen van deze bleeksystemen. “Bij het wassen op hogere temperaturen stijgen” zo verwacht hij. De ontwikkeling van , tijd”. gaan vezels van vooral kunststoffen naar de glas
 13. 13. FTN OVERZICHT 2008 - 2009 24 25 FTN OVERZICHT 2008 - 2009 overgangstemperatuur, ze verweken, et cetera. Dat is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van slijtage. Ook verder zijn nog veel verbeteringen de resten van schaal- en schelpdieren. “Gehecht aan synthetische vezels kunnen deze vezels eigenschappen krijgen, vergelijkbaar met Textielservice; mogelijkheden in wasprocessen mogelijk. Bijvoorbeeld door het gebruik van sensoren in de wasbuis of de wastrommel om de zeepdosering aan te sturen. katoen. Waarschijnlijk is het straks ook mogelijk met deze techniek wol wasbaar te maken, zonder de huidige nadelen” zo verwacht de , en uitdagingen Ook zou met name in wasbuizen de effectiviteit professor. van de mechanische actie flink verbeterd kunnen worden.” Als andere mogelijkheden Textielverzorging Textielservice heeft in de afgelopen jaren bewezen een succesvol model te zijn. In de gevestigde om wasprocessen te verbeteren noemt hij de In de toekomst zal de rol van de textielverzorger Europese markten zijn inkomsten constant, alhoewel ze per regio en service verschillen. De mogelijke toepassing van ultrasoon reiniging, volgens de onderzoeker verschuiven van alleen vooruitzichten voor de toekomst blijven goed, zo concludeert dr. G. Böttger van Expo+Consulting waarnaar hij in het kader van een Europees reinigen naar het in veel bredere zin herstellen Associates in een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd in opdracht van FTN en andere Europese project onderzoek heeft gedaan. Verder ziet van de gebruikseigenschappen van textiel. De brancheorganisaties. Onderstaand de belangrijkste conclusies: hij veel in de toepassing van RF-ID techniek eerder genoemde geurstoffen en antibacteriële binnen de textielverzorging. “Daarbij wordt stoffen, maar ook medicijnen die via meestal gedacht aan de logistiek, maar ook bij nanotechnologie zijn aangebracht en geleidelijk • Textielservice is een dynamische markt. De industrie het wasproces zélf kan de chip veel betekenen” , door textiel worden vrijgegeven kunnen door en het management binnen de sector moeten zich zo stelt hij. “Bijvoorbeeld als daarin wordt de textielverzorger worden vervangen of aan hoge standaarden confirmeren. Aan de ene kant vastgelegd welk materiaal het betreft, zodat het aangevuld. Steeds meer aandacht krijgt ook heeft het de kenmerken van een groeiende markt reinigingsprogramma automatisch kan worden het in stand houden van de beschermende (groei van de markt is jarenlang groter geweest dan aangepast aan de inhoud van de trommel.” eigenschappen van (genormeerde) werkkleding. de groei van de economie), aan de andere kant die “De vraag komt op tafel hoe we beschermende van een redelijk ontwikkelde markt. Textiel kleding gaan onderhouden. Dat schept nieuwe De leerstoel Textieltechnologie onderzoekt mogelijkheden voor de textielverzorging. We • De drijvende kracht achter de inkomsten van onder andere de mogelijkheden om textiel met moeten het vraagstuk onderhoud als integraal textielservice is het all-inclusive servicepakket dat inktjettechnologie op vezelniveau van bepaalde onderdeel bij de productie meenemen” aldus , textielservice kan bieden. Dit pakket bestaat uit eigenschappen te voorzien. Bijvoorbeeld het de heer Warmoeskerken eind 2008 tijdens prefinanciering, aankoop, vernieuwing en logistiek. geleidelijk vrijgeven van antibacteriële stoffen een door de Stichting EFSM georganiseerde, Bij gebruik van deze service is het voor bedrijven en of geurstoffen. Interessant is het Marie Curie internationale conferentie over persoonlijke instanties zeker dat men altijd kan beschikken over Excellence project, gericht op het veranderen beschermingsmiddelen (PBM) in Almelo. het benodigde textiel. van de oppervlakten van textielvezels met Vandaar ook dat de FTN participeert in de EFSM behulp van biopolymeren. Bijvoorbeeld met en via het TKT investeert in diverse onderzoeken • In belangrijke servicegebieden staan verkoopprijzen Gitosan, dat onder andere wordt gewonnen uit elders. onder druk en stijgen de kosten van het bieden van service. Deze prijsveranderingen zorgen voor een steeds groter wordende uitdaging voor textielservicebedrijven. • Supply-chain management zal naar verwachting een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de industrie. Het belangrijkste doel daarbij is een optimale afstemming van voorraden op de vraag c.q. het (wisselende) gebruik van afnemers.

×