• Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Gebruikersonderzoek in de bib van VSPW-Gent

on

 • 1,063 views

Presentatie gemaakt in het kader van het vak Onderzoeks- en analysemethoden.

Presentatie gemaakt in het kader van het vak Onderzoeks- en analysemethoden.
Verwerking van enquête gehouden in okt. 2009
Groepswerk

Statistics

Views

Total Views
1,063
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,063
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Gebruikersonderzoek in de bib van VSPW-Gent Gebruikersonderzoek in de bib van VSPW-Gent Presentation Transcript

  • Gebruikersonderzoek in de bibliotheek van VSPW-Gent Peiling naar gebruik en tevredenheid over de collectie
  • ~ Presentatieopbouw ~
   • Deel 1: Inleiding { Els }
   • Deel 2: Enquêtevragen { Daisy }
   • Deel 3: Enquêtevragen { Eddy }
   • Deel 4: Conclusies { Isabelle }
  • ~ Deel 1 ~
   • Inleidend kader
  • Vaststelling: Bib trekt weinig bezoekers
   • DOELSTELLING :
   • via gebruikersonderzoek
   • bevestigen of weerleggen
   • PROBLEMEN:
   • geen ijkpunt
   • weinig cijfermateriaal
   • diverse doelgroepen
   • GEVOLG
   • ons beperken tot de COLLECTIE (gebruik en
   • tevredenheid)
  • Definities
   • conceptuele begrippen OPERATIONEEL maken voor
   • onszelf respondent
   • bibliotheek
   • cursist
   • gebruiker ≠ lid
   • collectie
   • gebruik
   • bronnen
   • niet-boek materialen
   • naslagwerken
  • Populatie WEL NIET
   • 2028 cursisten van alle afdelingen VSPW-Gent
   • opgedeeld in 5 groepen:
    • bibschool
    • orthopedagogie
    • personenzorg
    • sociaal werk
    • gebarentaal
   • gebruikers ICT en kopieerapparaat
   • gebruikers OLC
   • cursisten informatica
   • 140 docenten
   • cursisten zonder e-mail
  • Steekproef: 300 respondenten
   • Systematische steekproef met aselect begin
   • N = 2028 cursisten (anonieme stamnummers)
   • n = 300 respondenten
   • k = N/n = 6,76 (afronden naar 6)
   • r = 6 (willekeurig getal tussen 1 – 6)
   • 6 e , 12 e , 18 e , enz. cursist uit elk van de 5 afdelingen
  • Onderzoeksvragen
   • =
   • die vragen waarop we in onze conclusie een antwoord willen formuleren
   • In welke mate maken de cursisten GEBRUIK van de collectie?
   • In welke mate zijn de gebruikers TEVREDEN over de collectie?
   • Waarom maakt de NIET-GEBRUIKER geen gebruik van de collectie?
  • Enquêtevragen
   • Lijst van 11 vragen
    • 2 identificatievragen (onafhankelijke variabelen, nominaal niveau)
    • 9 vragen over de collectie (afhankelijke variabelen, enkel ordinaal niveau)
   • Soorten vragen
   FEITENVRAGEN OPINIEVRAGEN
   • dichotome vragen
   • lijst met 1 antwoord-mogelijkheid
   • lijst met meer dan 1 antwoordmogelijkheid
   • 5-puntenschaal met neutraal middelpunt
   • half-open en open vragen
  • Webenquête met Thesistools
   • VOORDELEN
   • gebruiksvriendelijk
   • lage kosten
   • hoge snelheid
   • verzamelen verwerken
   • NADELEN
   • cursisten zonder e-mail
   • responsverwachting van slechts ± 30%
   massa gegevens
  • Onze resultaten in Thesistools
   • 3 VISUALISATIEMOGELIJKHEDEN:
   • HTML-versie
   • 2 grafische versies:
    • responsratio per variabele inclusief non-respons
    • responsratio per variabele exclusief non-respons
   • Excelversie
   • RUWE DATAMATRIX
  • Datamatrix en codeboek
   • DATAMATRIX
   • = matrix van cijfers en lege cellen
   • rijen = respondenten
   • kolommen = variabelen
   • consequente cijfers
   • lege cellen omzetten in cijfercode
   • CODEBOEK
   • sleutel tot kwantitatieve data
   • = lijst van variabelen
   • codenaam per variabele
   • waarden per variabele (max. 5 + 99 voor non-respons)
   • betekenis van de waarden
   • verwijzing naar de enquêtevragen
   aanpassen
  • Frequentietabellen
   • berekenen in Excel van aantal waarnemingen per variabele
   • aantallen omzetten in proporties (%)
   • berekenen van:
    • cumulatieve frequentie
    • relatieve cumulatieve frequentie
   F f CF cf Vraag 11d : Boekencollectie voldoet aan verwachtingen   Waarde F f CF cf helemaal eens 1 2 0,05 2,00 0,05 eens 2 21 0,53 23,00 0,58 ik weet het niet 3 12 0,30 35,00 0,88 oneens 4 3 0,08 38,00 0,95 helemaal oneens 5 2 0,05 40,00 1,00 TOTAAL    40 1,00    
  • ~ Deel 2 ~
   • Enquêtevragen +
   • Interpretatie van resultaten
   • (1)
   • Vraag 1:
   • Welke opleiding/bijscholing volg je in het VSPW?
   • Geen onderverdeling per niveau (secundair, graduaat,..)
   • Alleen opleidingen fysiek hier in huis (niet vspw Roeselare..)
   • Gekozen voor de algemene domeinen
   • Vb. personenzorg = opvoeder, kinderzorg, gehandicapten,…
   • Totaal: 5 keuzemogelijkheden in enquête:
   Identificatievragen
  • Identificatievragen
   • Vraag 1: Welke opleiding/bijscholing volg je in het VSPW?
   • weergave in proporties
   • 21% bibschool
   • 23% ortho
   • 19% personenzorg
   • 20% sociaal werk
   • 13% gebarentaal
   • Alle studierichtingen, behalve gebarentaal, hebben bij benadering evenveel respondenten.
  • Achteraf beschouwd (vraag 1)
   • Info verloren door te grove categorieën
   • (vb. graduaat-initiatie)
   • Oplossing
   • niveau bevragen
  • Identificatievragen
   • Vraag 2 : Hoe ver zit je in je opleiding? Begin/midden/einde
   • Begin : nog niet voldoende verkend? Midden : wat meer verkend? Einde : deze cursisten zouden met meer kennis van zaken kunnen antwoorden.
   • Aantal respondenten (in proporties)
   • 36% begin
   • 24% midden
   • 32% einde
  • Achteraf beschouwd (vraag 2)
   • Wij hebben de indruk dat
   • Wie op het einde van de opleiding zit,
   • een andere visie heeft
   • dan wie in het begin van de opleiding zit.
   • (Indruk na het maken van kruistabellen)
  • Collectievragen
   • Vraag 3: Heb je al gebruik gemaakt van de collectie van de bibliotheek?
   • Antwoord: 60% (in proportie) is gebruiker
   • Routering:
    • Ja -> vraag 7 t.e.m 12
    • Nee -> vraag 4 t.e.m 6
  • Collectievragen
   • Vraag 4:
   • Weet je dat je aankoopsuggesties kunt doen?
   • Motivatie: vaststelling dat er geen suggestiebriefjes
   • aan de balie liggen.
   • Antwoord : 78% (proporties) onwetend
  • Collectievragen
   • Vraag 5 :
   • Noteer eventueel één of meer aankoopsuggesties
   • 5 antwoorden :
   •   1. Cornelis Arnold, Logica van het gevoel
   • 2. Boeken rond spelletjes in IBO
   •   3. Geen idee
   • 4. Daar moet ik over nadenken
   • 5. Ik heb nog niets tekort gehad i/d bib
  • Collectievragen
   • Vraag 6 :
   • Je gebruikt de bib niet omdat je info vindt ....
  • Collectievragen
   • Vraag 7 :
   • Waarom heb je de collectie geraadpleegd?
  • Collectievragen
   • Vraag 8 :
   • Wat heb je geraadpleegd en/of uitgeleend?
  • Collectievragen
   • Vraag 9 : Hoe vaak ontleen je met je bibkaart een werk uit de collectie?
  • ~ Deel 3 ~
   • Enquêtevragen +
   • Interpretatie van resultaten
   • (2)
  • Collectievragen
   • Vraag 10 : Vind je dat de bibliotheek moet investeren in niet-boek materialen (databases, documentaires, reportage, …)
  • Collectievragen
   • Vraag 11: De boekencollectie
  • Collectievragen
   • Vraag 11: De tijdschriftencollectie
  • Collectievragen
   • Vraag 11: De collectie naslagwerken
   • Ongeveer 70% v/d respondenten had hierop geen mening .
  • Collectievragen
   • Vraag 11: In welke mate voldoet de collectie aan de verwachtingen?
  • Collectievragen
   • Vraag 12: Heeft U nog suggesties of
   • opmerkingen i.v.m. de bibliotheek?
   • Gezellig gewoon. Leuk ingericht maar ingewikkeld kopieerapparaat
   • Nee, ik vind het daar heel tof .
   • Elke maandag hebben we les en ik vind het spijtig dat de bib deze dag vroeg sluit .
   • Er zijn veel items niet beschikbaar omdat ze vermist zijn. Erg vervelend!
  • ~ Deel 4 ~
   • Conclusies
  • Conclusies
   • Even terugblikken: wat waren onze onderzoeksvragen ?
   • In welke mate maken de cursisten van VSPW gebruik van de schoolbib?
   • In welke mate zijn de gebruikers tevreden over de collectie?
   • Waarom maakt de niet-gebruiker geen gebruik van de collectie?
  • Conclusies
   • i.v.m. het onderzoek
   • Populatie: 2028 personen
   • Steekproef: 300 personen
   • Respons: 76 personen
   • De respons is niet groot genoeg om representatief te zijn voor onze populatie > geen extrapolatie naar alle cursisten mogelijk
   • Onderzoek moet opnieuw gedaan worden
   • i.v.m. de resultaten
   • 76 respondenten waarvan:
   • - 40 gebruikers
   • - 36 niet-gebruikers
   • De datamatrix is te klein
   • De interpretatie van de resultaten is daarom hypothetisch
   • Geen correlatie tussen variabelen kunnen berekenen
  • Hypothetische conclusies (1)
   • 60% van de cursisten is gebruiker van de bib
   • Gemiddelde uitleenfrequentie van 1 x per semester
   • Slechts 1 op 5 gebruikers weet dat je aankoop-suggesties kan doen
   • Waar haalt
   • de
   • niet- gebruiker
   • zijn
   • informatie
   • ?
   • Internet
   • Syllabus
   • Andere bib
   • Boekhandel
   • Andere bron
   • E-vspw
   Hypothetische conclusies (2)
  • Hypothetische conclusies (3)
   • Wat is de motivatie of aanleiding voor een
   • collectieraadpleging
   • in de VSPW BIB
   • ?
   • schooltaak
   • eigen interesse
   • verplichte literauur
   • bronnen in cursus
   • bibliotheekintroductie
   • Top 5
   • uitgeleende of geraadpleegde collectie-onderdelen :
   • Boeken
   • Tijdschriften
   • Eindwerken
   • Naslagwerken
   • Mediargus
   Hypothetische conclusies (4)
   • Tevredenheid over de boekencollectie:
   • Wegens te weinig respondenten
   • Geven kruistabellen geen representatief beeld van de populatie.
   • Maar indruk is: dat mening wel degelijk verandert naarmate opleiding vordert.
   Hypothetische conclusies (5)
  • Hypothetische conclusies (6)
   • Tevredenheid over tijdschriftencollectie:
   • slechts 1 variabele met negatieve score:
   • 2.5% (representativiteit t.a.v cursus)
   • Dus tevredenheid groter dan bij boekencollectie
   • Tevredenheid over naslagwerken
   Hypothetische conclusies (6) 70% v/d respondenten vraag niet beantwoord. Conclusie: - vraag onduidelijk - collectie-onderdeel onvoldoende gekend - geen statistische verwerking mogelijk
  • Onze aanbeveling:
   • Het onderzoek opnieuw uitvoeren
   • met volgende aandachtspunten
   • Groep respondenten: véél groter, misschien zelfs hele populatie
   •  om tot betekenisvolle resultaten te komen
   • (Kostprijs v/h onderzoek blijft hetzelfde)
   • Min. 1 extra identificatievraag over het niveau van de opleiding
   •  info uit Initiatie BDI dan wel Graduaat BDI
   • Vragen over naslagwerken vervangen
   •  door vragen over gebruik van catalogus + opstelling van materialen
  • ~ Einde ~
   • Bedankt voor uw aandacht.
   • { Els - Daisy - Eddy - Isabelle }