A Ke Llogaritur NdonjëHerë Se Sa ShpëRblime Je Duke Fituar

689 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Re: A ke llogaritur ndonjëherë se sa shpërblime je duke fituar?
  Përsa i përket xhamisë së Profetit salallahu alejhi ue selem janë transmetuar hadithe për mirësinë e saj. Thotë Profeti salallahu alejhi ue selem:'Nuk ndërmerret udhëtim përveçse për në tre xhami: Mesxhidul Haram (Qabe), në këtë xhaminë time dhe xhaminë Aksa.' (Transmeton Buhari dhe Muslim). Në këtë qytet pra gjendet njëra nga këto tre xhami të cilat janë ndërtuar nga profetër dhe nuk lejohet udhëtimi për në ndonjë xhami tjetër veç këtyre tre xhamive. Është transmetuar çfarë tregon për vlerën e namazit në xhaminë e Profetit salallahu alejhi ue selem dhe se një namaz në të është më i mirë se 1000 namaze diku tjetër, thotë salallahu alejhi ue selem:'Një namaz në këtë xhaminë time është më i mirë se 1000 namaze diku tjetër përveç Mesxhidul Haram (Qabes).' (Transmeton Buhari dhe Muslim)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Transmetohet nga Imrane bin Husejni - radijall-llahu anhu - se ka thënë: Erdhi një njeri te i Dërguari i Allahut - paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të - dhe tha: 'Esselamu alejkum', e i Dërguari ia ktheu selamin. Njeriu u ul e i Dërguari i Allahut - paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të - tha: “Dhjetë.” Pastaj, erdhi një njeri tjetër dhe tha: 'Esselamu alejkum ue rahmetull-llah', e i Dërguari i Allahut - paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të - ia ktheu selamin. Njeriu u ul dhe Pejgamberi tha: “Njëzet.” Më vonë erdhi një njeri tjetër dhe tha: 'Esselamu alejkum ue rahmetull-llahi ue berekatuhu', i Dërguari i Allahut - paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të - ia ktheu selamin. Njeriu u ul dhe i Dërguari i Allahut tha: “Tridhjetë.” (Ebu Davudi dhe Tirmidhiu)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A Ke Llogaritur NdonjëHerë Se Sa ShpëRblime Je Duke Fituar

 1. 1. A ke llogaritur ndonjëherë se sa shpërblime je duke fituar?
 2. 2. Po nëse lexon më shumë, bëje llogari sa ke për të fituar! E nderuara muslimane, a je prej atyre që falin 5 kohë namaz dhe lexojnë Kuran? Elhamdulilah! A ke llogaritur ndonjëherë se sa shpërblime je duke fituar? Shife se sa Allahu i Madhërishëm.
 3. 3. Es-selamu alejkum = 10 sevape Es-selamu alejkum ve Rahmetullah = 20 sevape Es-selamu alejkum ve Rahmetullahi ve berekatuhu = 30 sevape
 4. 4. A lexon Kuran? Për një shkronjë që lexon nga Kurani, Allahu të shpërblen me 10 sevape. -1 resht në Kuran ka 30-40 shkronja. 40 × 10 = 400 sevape -1 faqe në Kuran ka 15 reshta. 15 × 400 = 6000 sevape Do të thotë se nëse lexon 1 faqe Kuran në ditë ke fituar 6000 sevape. Po nëse lexon më shumë, bëje llogari sa ke për të fituar!
 5. 5. A fal NAMAZ? -Surja El-Fatiha (Elhami) ka 122 shkronja arabe. 122 × 10 = 1220 sevape. -Suren El-Fatiha në 5 kohë të namazit e lexon 17 herë vetëm në farze. 17 × 1220 = 20740 sevape. - Nëse falë edhe 12 rekat sunnet jashtë farzeve në ditë. 12 × 1220 = 14640 sevape. 20740 + 14640 = 35380 sevape ke fituar vetëm me Suren El-Fatiha që ke lexuar, e sa shpërblime do të fitosh kur lexon edhe Sure të tjera, edhe nëse janë të shkurta, por tek Allahu vlejnë shumë
 6. 6. -E nëse di dhe lexon nga gjysmë ose nga 1 faqe në çdo rekat, kështu ke fituar më shumë se 80‘000 sevape. A nuk është Allahu Bujar dhe shpërblen pa masë. Mos i le këto shpërblime, a mos ke shumë sevape që i lë këta?! „Nuk ka XHENNET pa NAMAZ“! „Vërtet midis njeriut dhe shirkut dhe kufrit qëndron lënia e namazit.“ „Lexoni Kuran, sepse në Ditën e Kiametit ai do të vjen dhe do të dëshmojë për ata të cilët e kanë lexuar atë (do të bëj shefat për ta).
 7. 7. “ Kurani ka 604 Faqe. 604 × 6000 sevape = 3΄624΄000 sevape. A ke bërë Haxhillëkun ose Umrën? Vlera e namazit në Mekë dhe Medinë 1 NAMAZ në Qabe ka vlerë sa 100΄000 namaze jashtë Qabesë 5 NAMAZE sikur me i falë 500΄000 namaze 500΄000 NAMAZE është si me i falë jashtë Qabesë më shumë se 270 vjet. 270 vjet për 5 namaze në ditë që ke bërë. A akoma po pret dhe nuk ke vendosur ta bëjnë Haxhillëkun ose Umren?!
 8. 8. 1 NAMAZ në MEDINE është e barabartë me 1΄000 namaze jashtë Medinës 5 NAMAZE sa 5΄000 namaze. Do të thotë se për 5΄000 namaze diku tjetër të duhen afër 3 vite që t’i falësh këta (5 namaze × 365 ditë = 1825 namaze për 1 vit) Llogariti ato ditë që qëndron në Meke dhe falesh në Qabe dhe në Xhaminë e të Dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, në Medine gjatë Haxhillëkut ose Umres sa shpërblime Allahu xheleshanehu të shkruan. Nxito dhe shpëtoje vetën. “Kurse për Haxhin e pranuar,nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit.“ (hadith, transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)
 9. 9. Llogaria e 1 njeriut 63 vjeçar 1 ditë = 24 orë. Njeriu 8 orë fle, 8 orë punon dhe 8 orë i ka të lira (1 orë gjatë një dite ka bërë namaz) = 24 orë. 63 vjet e ndajmë në 3 pjesë. Kështu 21 vjet ka qenë në gjumë, 21 vjet në punë dhe 21 vjet i ka kaluar ashtu të lira, kurse me ibadet ndaj Allahut duke falur namaz i ka kaluar vetëm 3 vjet! Ja Allah, na mundëso që të Të bëjmë sa më shumë ibadet, na i prano veprat tona, na fal, dhe me Mëshirën Tënde na fut në Xhenet! AMIN! E-dini

×