Teori Pemerolehan Bahasa     Di s edi akan    ol eh:            - El ena Lul i a Luhat
Teori-Teori Pemerolehan Bahasa•  Teori Behavioris (Skinner)•  Teori Mentalis (Chomsky)•  Teori Kognitif (Piaget)•  Teo...
Teori Behaviorisme• Dipelopori oleh Bloomfield dalam bukunya Language (1933)• Penguasaan bahasa dikuasai melalui latihan...
Teori Behavioris• TB menganggap bahasa adalah peraturan-peraturan yang mempunyai tatabahasa yang sistematik dan sentias...
Hubungan Teori Behavioral dalam      P&P• Menekan analisis tatabahasa mengenai morfologi dan sintaksis berdasarkan ...
Prinsip Teori Behaviorisme• Bahasa yang diutamakan ialah lisan. Tulisan kedua penting• Bahasa adalah tabiaat / kebiasaan•...
TEORI BEHAVIORIS• Pendekatan: sintisis• Kaedah: Terus/dengar sebut• Teknik: Lakonan. Nahu diajar secara tidak formal
Teori Behavioris (Skinner)• Ahli psikologi di Harvard• Pembelajaran berlaku dengan adanya ransangan dan tindak balas yang...
Pembelajaran bahasa• Pembelajaran bahasa merupakan penguasaan atau kebiasaan yang diperoleh dengan mengulang-ulang aktiv...
2 jenis ransangan• Ransangan Automatik: contoh, lutut diketuk• Ransangan Operan: ransangan dan tindak balas yang wujud d...
Pandangan Skinner• Sebagai pengikut behaviur otak merupakan sebuah kotak yang gelap dan tidak dapat difahami, oleh itu t...
Teori Mentalis (nativis)• Dipelopori oleh Noam Chomsky, Miller, Katz dan Lakoff• Tidak bersetuju dengan teori sebelumnya•...
Mental/otak            kemampuan (set            rumus-rumus            tatabahasa)   ...
Pandangan Chomsky• Penutur pendengar mempunyai kamapuan dan prestasi• Otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang dipe...
Ciri-ciri Teori Mentalis• Penguasaan bahasa mempunyai hubungan erat dengan kebolehan mental• Manusia secara semula jadi m...
Ciri Tatabahasa• Terdiri daripada rumus-rumus yang berurutan dan teratur• Menghuraikan bagaimana bahasa boleh dihasilkan...
Kelebihan Menggunakan Teori Pemerolehan        Bahasa Mentalis• Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran ka...
Hubungan Teori Mentalis dalam       P&P• Ada dua perkara penting dalam penguasaan bahasa kecekapan dan prestasi• P...
Teori Kognitif (Piaget)• Manusia mempunyai peringkat otak dan saraf yang tinggi - berkebolehan mempelajari pelbagai perk...
Pemerolehan Bahasa - Piaget• Berasaskan perkembangan kognitif pusat• Kecekapan diperolehi kanak-kanak melalui pengalaman ...
Peringkat Perkembangan BahasaPeringkat deria motor - Perkembangan bahasa bermula 18 bulan hingga 2 tahun• Kanak-kanak sec...
Peringkat Praoperasi Konkrit: 2 – 7 Tahun• Bahasa makin berkembang akibat tindakannya dengan persekitaran• Dapat menguasa...
Sinclair –Menyokong Piaget• Kajian Sinclair menunjukkan kanak-kanak tidak mampu menggunakan bahasa yang kompleks sebelum...
Teori Interaksionalis (Haliday)• Berkembang dalan Tahun 60an• Tokoh-tokohnya ialah Bloom (1970),Bowennan (1973),Gromer (1...
Pandangan ahli Interaksionalis• Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi lingguistik bagi menggambarkan bentuk ling...
Pandangan Dalam P&P• Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan linguistik• Mementingkan proses p...
• Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid• Menganggap penyampaian makna (semantik) penting namun struktur bahasa ...
Prinsip P&P Interaksionalis• Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi• Pembelajaran bahasa merupakan proses mental da...
• SEKIAN, TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

teori pemerolehan-bahasa (2)

3,521

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,521
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
257
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

teori pemerolehan-bahasa (2)

 1. 1. Teori Pemerolehan Bahasa Di s edi akan ol eh: - El ena Lul i a Luhat
 2. 2. Teori-Teori Pemerolehan Bahasa• Teori Behavioris (Skinner)• Teori Mentalis (Chomsky)• Teori Kognitif (Piaget)• Teori Interaksionalis (Haliday)
 3. 3. Teori Behaviorisme• Dipelopori oleh Bloomfield dalam bukunya Language (1933)• Penguasaan bahasa dikuasai melalui latihan bukan semata-mata ilmu• Pendapat ini melahirkan aliran yang menganggap P&P bahasa adalah proses mekanikal untuk membentu tabiat dan melalui latihan pengulangan
 4. 4. Teori Behavioris• TB menganggap bahasa adalah peraturan-peraturan yang mempunyai tatabahasa yang sistematik dan sentiasa mengalami perubahan.• Aspek lisan diberi perhatian• Memberi penekanan kepada penghuraian jenis pola ayat – analisis konstituen terdekat
 5. 5. Hubungan Teori Behavioral dalam P&P• Menekan analisis tatabahasa mengenai morfologi dan sintaksis berdasarkan KT• Berfahaman bahawa data-data bahasa dapat dikaji (diperhati)• Mengkaji semua ayat/ujaran dengan tujuan melihat ciri yang berbeza• Kategori tatabahasa adalah berdasarkan struktur tiap-tiap aspek bahasa
 6. 6. Prinsip Teori Behaviorisme• Bahasa yang diutamakan ialah lisan. Tulisan kedua penting• Bahasa adalah tabiaat / kebiasaan• Pengukuhan penting dalam P&P• Latihan bahasa perlu diperkukuhkan• Model-model bahasa yang terbaik perlu diutamakan• Wujudkan unsur ransangan dan tindakabalas dalam P&P
 7. 7. TEORI BEHAVIORIS• Pendekatan: sintisis• Kaedah: Terus/dengar sebut• Teknik: Lakonan. Nahu diajar secara tidak formal
 8. 8. Teori Behavioris (Skinner)• Ahli psikologi di Harvard• Pembelajaran berlaku dengan adanya ransangan dan tindak balas yang berulang• Ujikaji dengan burung merpati dan tikus: bahasa adalah hasil proses perilaku hasil operasi RT• Pengukuhan menambah kemungkinan berulangnya sesuatu laku• Sangat penting RT dalam p&p
 9. 9. Pembelajaran bahasa• Pembelajaran bahasa merupakan penguasaan atau kebiasaan yang diperoleh dengan mengulang-ulang aktiviti yang hendak dikuasai
 10. 10. 2 jenis ransangan• Ransangan Automatik: contoh, lutut diketuk• Ransangan Operan: ransangan dan tindak balas yang wujud dalam keadaan tertentu yang ada kaitan dengan biologikal, sosial dan lain-lain.
 11. 11. Pandangan Skinner• Sebagai pengikut behaviur otak merupakan sebuah kotak yang gelap dan tidak dapat difahami, oleh itu tidak sesuai dalam linguistik
 12. 12. Teori Mentalis (nativis)• Dipelopori oleh Noam Chomsky, Miller, Katz dan Lakoff• Tidak bersetuju dengan teori sebelumnya• Memperkenalkan analisis bahasa Transformasi generatif (Chomsky)• Mendokong istilah generatif, kreatif, eksplisit, kegramatisan dan transformasi• Berandaian teori kod kognitif bahawa P&P bahasa sebagai satu proses kognitif
 13. 13. Mental/otak kemampuan (set rumus-rumus tatabahasa) Kalimat Prestasi PendengarPenutur Kalimat-kalimatSkim – laku ucapan Teori Chomsky
 14. 14. Pandangan Chomsky• Penutur pendengar mempunyai kamapuan dan prestasi• Otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang diperolehi semula jadi. Setelah 5 tahun membentuk tatabahasa generatif pada taraf kemampuannya• Bahasa merupakan proses mental yang dapat menghasilkan bahasa tanpa ransangan luar. Skim ini dikenali S-O-R (stimulus-organism-response)• Memperkenalkan Transformational Grammar (TG). Kanak-kanak semulajadi mempunyai LAD (Language Acquisition Device)
 15. 15. Ciri-ciri Teori Mentalis• Penguasaan bahasa mempunyai hubungan erat dengan kebolehan mental• Manusia secara semula jadi mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa• Competence dan performance mempunyai daya cipta untuk menghasilkan dan menggunakan bahasa yang diketahui• Bahasa dihuraikan melalui analisis transformasi- genaratif yang mengandungi struktur dalaman dan struktur luaran• Kesalahan membentuk rumus tidak dianggap sebagai kegagalan sebaliknya sebagai percubaan hipotesis.
 16. 16. Ciri Tatabahasa• Terdiri daripada rumus-rumus yang berurutan dan teratur• Menghuraikan bagaimana bahasa boleh dihasilkan dan difahami• Menganalisis fonologi, morfologi dan sintaksis
 17. 17. Kelebihan Menggunakan Teori Pemerolehan Bahasa Mentalis• Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak- kanak. Oleh itu pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut kematangan murid berkenaan. Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara berperingkat-peringkat.• Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat, kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri.• Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan bahan-bahan pembelajaran berbanding guru. Oleh itu ia amat sesuai digunakan untuk mengajar kemahiran berbahasa.
 18. 18. Hubungan Teori Mentalis dalam P&P• Ada dua perkara penting dalam penguasaan bahasa kecekapan dan prestasi• Prinsip: undang-undang bahasa ditekankan• Tulisan dan bacaan diutamakan• Pendekatan Analisis• Kaedah: koda-kognitif• Teknik: hafalan
 19. 19. Teori Kognitif (Piaget)• Manusia mempunyai peringkat otak dan saraf yang tinggi - berkebolehan mempelajari pelbagai perkara• P&P adalah proses mental bukan mekanis• Kanak-kanak menyerap dan menyesuaikan pengetahuan sedia ada dalam otaknya dengan data-data yang diperoleh daripada persekitaran
 20. 20. Pemerolehan Bahasa - Piaget• Berasaskan perkembangan kognitif pusat• Kecekapan diperolehi kanak-kanak melalui pengalaman dalam interaksi persekitaran
 21. 21. Peringkat Perkembangan BahasaPeringkat deria motor - Perkembangan bahasa bermula 18 bulan hingga 2 tahun• Kanak-kanak secara aktif meneroka persekitaran yang akhirnya membentuk pola- pola tindakan yang dinamakan skema atau struktur kognitif• Struktur kognitif membentuk ilmu pengetahuan• Hasil pembentukan skema dapat menggambarkan pengetahuannya dalam pelbagai bentuk simbolik, lukisan, gambaran mental, bahasa dll
 22. 22. Peringkat Praoperasi Konkrit: 2 – 7 Tahun• Bahasa makin berkembang akibat tindakannya dengan persekitaran• Dapat menguasai pola-pola tindakan yang kompleks seperti hukum pengekalan (conservation rules), konsep hubungan (relational concepts), pemasukan kelas (class inclution) dan persirian (seriation)• Dapat memperkembangkan pengetahuan mereka tentang objek-objek dalam persekitaran
 23. 23. Sinclair –Menyokong Piaget• Kajian Sinclair menunjukkan kanak-kanak tidak mampu menggunakan bahasa yang kompleks sebelum mencapai ke peringkat intelek tertentu (operasi konkrit)• Kanak-kanak hanya boleh menggunakan istilah tanpa dapat memahami
 24. 24. Teori Interaksionalis (Haliday)• Berkembang dalan Tahun 60an• Tokoh-tokohnya ialah Bloom (1970),Bowennan (1973),Gromer (1976) dll• Berpandangan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan penguasaan bahasa – hanya boleh manfsirkan makna yang tidak menjamin dilahirkan dalam bentuk bahasa
 25. 25. Pandangan ahli Interaksionalis• Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi lingguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat
 26. 26. Pandangan Dalam P&P• Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan linguistik• Mementingkan proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam p&p• Seseorang pelajar perlu menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna
 27. 27. • Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid• Menganggap penyampaian makna (semantik) penting namun struktur bahasa perlu berjalan serentak• Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari dengan betul
 28. 28. Prinsip P&P Interaksionalis• Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi• Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik• P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yang bermakna
 29. 29. • SEKIAN, TERIMA KASIH
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×