• Save
Matematikk glu1 7uke34statistikk
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Matematikk glu1 7uke34statistikk

on

 • 716 views

 

Statistics

Views

Total Views
716
Views on SlideShare
702
Embed Views
14

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 14

http://wp.home.hive.no 14

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Matematikk glu1 7uke34statistikk Matematikk glu1 7uke34statistikk Presentation Transcript

  • Statistikk
   Matematikk GLU 1-7 høsten 2011
   Elise Klaveness
  • Mål for dagen
   Vite hva statistikk er
   Vite hva som står i kunnskapsløftet i forhold til statistikk og vite hva det innebærer å arbeide med statistikk i skolen
   Kunne en del grunnleggende begreper innenfor statistikk
   Forstå og kunne beregne grunnleggende statistiske mål
   Forstå og kunne representere data grafisk
   Med hovedmål om å bli en god lærer i statistikk!
  • Hva er statistikk?
   2
   1
   1
   5
   3
   Det handler om: På bakgrunn av datamateriale.
   Hvordan
   • samle inn,
   • behandle,
   • fremstille og
   • trekke slutninger.
   Det handler om hvordan vi kan trekke informasjon ut fra observasjoner og videreføre denne informasjonen på en mest mulig opplysende og vitenskapelig måte.
   Behandler...
   Konklusjon...
  • Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk i grunnskolen
   • Sortere
   • Samle inn data
   • Illustrere data (tabeller, søylediagrammer...osv.) og kommentere
   • Finn forskjellige statistiske mål
   (f.eks. middelverdi, median osv.)
   • Tolke
   • Sannsynlighet
   • Kritikk av datafremstilling
   • Kombinatorikk
  • 2. Årstrinn (Statistikk)
   Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
   samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagrammer og kommentere illustrasjonene
    
  • Ideer til hva som kan holdes statistikk over:
  • http://www.skoleipraksis.no/matematikk-1-4/filmar/tannfelling/
  • 4. Årstrinn (Statistikk)
   Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
   samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagrammer og kommentere illustrasjonene
  • 7.Årstrinn (Statistikk og sannsynlighet)
   Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
   planlegge og gjennomføre datainnsamling tilknyttet observasjoner, spørreundersøkelser og eksperimenter
   representere data i tabeller og diagrammer framstilt digitalt og manuelt, samt lese, tolke og vurdere hvor hensiktsmessige disse er
   finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere dem i forhold til hverandre
   vurdere sjanser i dagligdagse sammenhenger, spill og eksperimenter og beregne sannsynlighet i enkle situasjoner
  • Stasjonsoppgaver
   10 grupper, 2 grupper på hver stasjon
   Løs oppgave
   Bruk excel til å beregne og presentere noen resultater der det er naturlig
   Legg inn svar på oppgaven på egen side i wp.
   • Graf fra excel til wp: Marker grafen i excel og kopier, lim inn i word med bildefunksjon, høyreklikk og velg lagre som bilde. Velg sett inn bilde i wp.
   Legg link til svaret deres i kommentatorfeltet under oppgaven på nettet
   Ferdig til klokken
   Klokken
   I gruppe: Les svaret til den andre gruppen som har gjort samme oppgave og kommenter denne i wp.
   Individuelt: Les alle de andre oppgavene. Les minst én besvarelse. Kommenter minst én besvarelse i wp.
  • Mål om å forklare å forstå begreper
   Afrika: Gjennomsnitt, median og typetall, variasjonsbredde og gjennomsnittsavvik
   Asia: Utfall, utfallsrom, frekvens, frekvenstabell og søylediagram
   Asia: Utvalg, representativt utvalg, populasjon
   Europa: Grafer og kritisk representasjon av data.
   Oseania: Gjennomsnitt, median, typetall, variasjonsbredde, gjennomsnittsavvik
  • Noen definisjoner
   En størrelse som kan variere kaller vi en variabel
   Hvis vi funnet noen data for variabelen så kaller vi disse observasjoner
   Alt det som man muligens kan observere en variabel til å bli kalles utfallsrommet til variabelen.
   12
   Elise Klaveness, HIVE
  • 1
   2
   3
   4
   5
   6
   Noen definisjoner
   Variabel:
   Antall øyne vi får
   på terningen
   Observasjoner
   1
   6
   1
   Utfallsrom
   13
   Elise Klaveness, HIVE
  • Forskjellige typer variable
   Kvantitative variable har observasjoner som er tall.
   Kvalitative variable har observasjoner som ikke nødvendigvis er tall.
   14
   Elise Klaveness, HIVE
  • Forskjellige typer variable
   Diskrete variable– «hoppevariable»
   Kontinuerlige variable – «variable som ikke hopper»
   15
   Elise Klaveness, HIVE
  • Undersøkelser
   Populasjon
   Utvalg
   Vurderinger:
   • Er utvalget representativt
   • Hvor stor vil man anslå at feilmarginen er
   • I hvilken grad påvirker man undersøkelsen ved å spørre som man gjør
  • Statistiske mål
   Eksempel mål for beliggenhet:
   • Middelverdi
   • Median
   • Typetall
   Eksempel mål for spredning:
   • Variasjonsbredde
   • Kvartildifferanse
   • Gjennomsnittlig absoluttverdiavvik
   • Varians
   • Standardavvik
   17
   Elise Klaveness, HIVE
  • Middelverdi
   18
   Elise Klaveness, HIVE
  • Median
   ~
   19
   Elise Klaveness, HIVE
  • Middelverdiens og medianens egenskaper
   Medianen påvirkes ikke av utypiske verdier.
   Middelverdien påvirkes av utypiske verdier.
   Ligger verdiene ”jevnt spredd” vil medianen og middelverdien ligge ganske likt.
   Medianen og middelverdien vil bli mer og mer forskjellig dess mer en eller flere verdier skiller seg ut fra resten av verdiene.
   20
   Elise Klaveness, HIVE
  • Typetall
   Typetallet er gitt av den observasjonen det er flest av.
   21
   Elise Klaveness, HIVE
  • Mål for spredning
   Mål som skal beskrive hvilken spredning eller variasjon vi har i dataene.
   22
   Elise Klaveness, HIVE
  • Variasjonsbredde
   Variasjonsbredde er avstanden mellom den største verdien og den minste verdien.
   Variasjonsbredden er veldig følsom for ekstreme verdier.
   Det er derfor et lite brukt mål på spredning.
   23
   Elise Klaveness, HIVE
  • Kvartildifferans
   Første kvartil: Den verdien som er slik at en fjerdedel av dataene ligger UNDER eller er lik verdien.
   Andre kvartil: Det samme som median.
   Tredje kvartil: Den verdien som er slik at en fjerdedel av dataene ligger OVER eller er lik verdien.
   Kvartildifferans = Tredje kvartil – Første kvartil
   25% av dataene skal være under første kvartil og 25% skal være over tredje kvartil.
   24
   Elise Klaveness, HIVE
  • Gjennomsnittlig absoluttverdiavvik
   Gjennomsnittlig absoluttverdiavvik er gjennomsnittlig avstand fra alle punktene til middelverdien.
   25
   Elise Klaveness, HIVE
  • Varians
   Istedenfor å ta avstanden fra hvert tall til gjennomsnittet kan vi ta kvadratet av avstanden og ta gjennomsnittet av dette.
   Dette kalles varians .
   26
   Elise Klaveness, HIVE
  • Standardavvik
   Standardavviket et roten av variansen.
   Både variansen og standardavviket gir uttrykk for hvordan observasjonene i gjennomsnitt avviker fra middelverdien.
   27
   Elise Klaveness, HIVE
  • Strikkskyting
   I grupper på 4-5 personer. Konkurranse om å skyte strikk. Mål lengde på «skudd».
   Utfør konkurransen (innsamlingen av data). Fire forsøk per person.
   Regn ut relevante beliggenhetsmål og spredningsmål for hver person (hver regner sine egne).
   Tolk dataene og målene: Hvem vinner totalt? Hvem vinner på median? Hvem vinner på gjennomsnitt? Hvem er mest stabil i forhold til de forskjellige spredningsmålene? Hvem er mest ustabil?
   Alle på gruppa har ansvar for at alle gruppens
   medlemmer har forstått hvordan man regner ut de
   forskjellige målene.
   Lykke til! Måtte den beste vinne...;)
  • Å ordne data
  • Øyne
   Data over øyenfarge i klassen
   Blå? Grå? Grønne? Brune? Ubestemmelige?
   Representer dataene grafisk i Excel og på ark på flest mulige måter.
  • Frekvenstabeller
   Antall ganger et utfall i utfallsrommet forekommer når man har gjort noen observasjoner kalles frekvensen til utfallet.
   Setter vi dette inn i en tabell får vi en frekvenstabell.
   31
   Elise Klaveness, HIVE
  • Stolpediagram og søylediagram
   Vi kan plotte frekvenstabellen i et diagram. Da får vi et søylediagram.
   Et stolpediagram er det samme som et søylediagram hvor søylene ikke har noen bredde.
   …men disse to begrepene blir blandet sammen både i dagligtale og i aviser og bøker.
   32
   Elise Klaveness, HIVE
  • Stabeldiagram
   Et stabeldiagram (stablet søylediagram) er et søylediagram hvor søylene er delt i flere områder opp på hverandre.
   33
   Elise Klaveness, HIVE
  • Histogram
   Hvis vi har en kontinuerlig variabel, kan vi dele inn utfallsrommet i intervaller (eller også kalt klasser) og så telle hvor mange vi observasjoner vi gjør i hvert slikt intervall.
   Når vi tegner søylediagrammet ut fra frekvenstabellen vi får når vi gjør det slik får vi ett histogram.
   Histogrammet ligner et stolpediagram, men nå står stolpene tett inntil hverandre.
   34
   Elise Klaveness, HIVE
  • Histogram
   Lengden på et intervall kalles klassebredden.
   Vær obs på at diagrammet kan se forskjellig ut avhengig av forskjellige klassebredder.
   Vær også obs på hvor de tilfellene som havner ”midt i mellom” intervaller havner. Definer deg selv hvor du vil ha dem.
   35
   Elise Klaveness, HIVE
  • 36
   Elise Klaveness, HIVE
  • Sektordiagram
   37
   Elise Klaveness, HIVE
  • Punktdiagram og kurvediagram
   Et punktdiagram er et diagram hvor man tegner inn punkter som skal representere dataene.
   Et kurvediagram (linjediagram) er det samme som et punktdiagram, men her drar vi linjer mellom punktene.
   38
   Elise Klaveness, HIVE
  • Bildediagram
   39
   Elise Klaveness, HIVE
  • Misbruk av statistikk ved grafisk fremstilling
   Maries ukelønn
   Marie fikk 30 kr i uka i første klasse og 50 kroner i uka i femte klasse. Altså en stigning på 20 kroner eller 5 kroner i året.
   Se på graf 1 og 2. Hvilken vil dere tro Marie vil benytte i sin kamp om høyere ukelønn og hvilken ville foreldrene benytte?
  • Misbruk av statistikk ved grafisk fremstilling
   Grafiske og visuelle effekter kan noen ganger fordreie bildet av de statistiske data!
   H
   H
   Grafiske og visuelle effekter kan noen ganger fordreie bildet av de statistiske data!
  • Misbruk av statistikk ved grafisk fremstilling
   H
   H
   Grafiske og visuelle effekter kan noen ganger fordreie bildet av de statistiske data!
  • Misbruk av statistikk ved grafisk fremstilling
   Vi kan blant annet få fordreininger ved bruk av
   • forskjellige skalaer på aksene
   • bredde og høyde på selve diagrammet
   • inndeling i intervaller/klasser
   • bruk av tredimensjonale effekter
  • Oppgave
   Bruk dataene på gjennomsnitt for hver person fra strikkkonkurransen
   Lag en presentasjon av dataene som får deg til å se ut til å være bedre enn du var
   Bytt med sidemannen
   Avdekk hva denne har gjort for å «jukse»
  • Logg
   Ta frem wp-sida di.
   Skriv logg om det du har lært i dag.
   Kommenter sidemannens logg.
  • Mål for dagen
   Vite hva statistikk er
   Vite hva som står i kunnskapsløftet i forhold til statistikk og vite hva det innebærer å arbeide med statistikk i skolen
   Kunne en del grunnleggende begreper innenfor statistikk
   Forstå og kunne beregne grunnleggende statistiske mål
   Forstå og kunne representere data grafisk
   Med hovedmål om å bli en god lærer i statistikk!