Oppgave 5 Dobbelside Tabloid

606 views

Published on

Double sided tabloid layout from my typograph exam

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oppgave 5 Dobbelside Tabloid

  1. 1. Oppgave 5. Svenneprøve Oppgave 5. Svenneprøve 2 11. - 15. mai 2009 11. - 15. mai 2009 3 Mattilsynet lar fjærfe gå ute Sendte frierbrev til Fredriksen Ekstrasjekk av Vil du bo i en sykestue? Har du bruk for en sykestue? I så NYHETER Mattilsynet lemper nå på forbudet mot utehold av fjærfe. Veterinærinstituttet Frps Siv Jensen spør Norges rikeste, skips- reder John Fredriksen, om hva som skal til alle barneparker tilfelle er sykestuen i Ulven leir i er kritisk til at det gis dispensasjoner for at han flytter milliardformuen hjem. Helsevernetaten i Bergen forbereder ekstrasjekk av Os lagt ut for salg. Opp gjennom fra forbudet mot utegang. Mattilsynet Tankrederen, riggkjempen og laksekongen alle barneparker i Bergen etter den tragiske ulykken i årene er mang en soldat på repe- er i gang med å innvilge dispensasjo- har en formue på anslagsvis 40 milliarder Steinsvik barnepark i Fana onsdag. tisjonsøvelse blitt plastret sammen ner fra forbudet mot utehold av fjærfe, kroner. Nå har Jensen sendt et brev til Fre- – Ekstrakontrollen blir en svært omfattende og res- i det hvite huset ved HV-leiren. De til tross for at tilsynet selv har sett at driksen der hun spør: «Hva må til av surskrevende jobb, men vi regner med å ta fatt på den siste årene er aktiviteten på Ulven situasjonen vil innebærer økt smitte- endringer i skatt og andre rammevilkår for så raskt som mulig, sier leder Sonja Skotheim i Helse- blitt betydelig redusert. Derfor fare, skriver Nationen. at du vil vurdere å flytte tilbake til Norge?» vernetaten i Bergen kommune til Bergens Tidende. selges huset. Slåss om fete advokatverv Eksplosiv økning i antall straffesaker Byens strafferettsadvo- I tallene er det også inntekter strafferett er både kjekt og vik- Bergen tingrett fikk kastet fra andre oppdrag enn straffe- tig. Grethe Gullhaug er den på seg hele 230 flere straf- kater kan nå sloss om saker. For eksempel har Kaj eneste BT har vært i kontakt fesaker i fjo enn året før. fire nye, potensielt svært Wigum en rekke oppdrag som med som sier hun ikke vil søke. Saksbehandlingen er ca. lukrative verv som faste bobestyrer. – Jeg jobber ikke så mye I en typisk straffesak vil en med strafferett. Jeg har hatt seks måneder. forsvarere ved Bergen forsvarer kunne fakturere for mye prosedyre, men først og tingrett. Tingretten ber 12.000-13.000 kroner i vare- fremst i sivilie saker. Det er det – Helt klart et rettssikkerhets- tektsperiodens første måned, jeg ønsker å fortsette med, med problem. kvinner søke. Det sier Martin Tenold, deretter rundt 10.000 per noen straffesaker inni-mellom. måned. Et fengslingsmøte gir 5 sorenskriver ved Bergen ting- – Det er helt klart mye penger i timer á 805 kroner, mens Gullkantet ordning rett, til BT. et slikt verv. Mange advokater hovedforhandlinger gir samme Mandag lyser Bergen tingrett – Når tiden fra hendelse til har antydet overfor oss at de timebetaling ganget med 2,25. ut de nye vervene. Selv om det rettssak blir lang, svekkes kunne tenke seg et slikt verv, så Store summer til tross, det er er Domstolsadministrasjonen bevisene fordi vitner ofte jeg tror interessen vil være stor, PROBLEM: - Det er et rettssikkerhets- ikke inntektene som motiverer som til syvende og sist avgjør, husker dårligere. Det er problem at saksbehandlingen er ca. sier Martin Tenold, sorenskri- de potensielle søkerne BT har har tingretten stor innflytelse et problem for rettssikkerhe- seks måneder, sier Martin Tenold, ver ved Bergen tingrett. vært i kontakt med. over valget gjennom sin inn- ten for både tiltalte og ofre, sorenskriver ved Bergen tingrett. stilling. sier han. Millioninntekter Ifølge Tenold tok de faste – Vi ønsker noen som både er forsvarerne rundt 700 av de ca. dyktige og erfarne på straffe- Økte med hele 29 prosent ning og påtalemessig vurde- saker, og som vil fungere fra I 2004 hadde tingretten ca. ring, kan det fort gå et par år 1000 straffesakene Bergen første dag. Dessuten ønsker vi 800 såkalte meddomssaker fra hendelse til dom. tingrett hadde i fjor. Dessuten Det er domstolenes oss flere kvinner. Men en som med hovedforhandling. I fjor – Ingen politikampanje hadde de en enda større andel ansvar at tiltalte får aldri har hatt en straffesak ver- økte antallet slike straffe- Tenold har ingen grundig av de godt over 1000 fengs- ken som forsvarer eller aktor, saker til ca. 1030, ifølge oversikt over hva slags saker lingssakene. gode forsvarere; de er nok uaktuell, sier sorenskri- Tenold. Altså en økning på som har ført til veksten. Slikt kan det bli penger av. Likningstallene for 2004 an- beste til enhver tid ver Martin Tenold. hele 29 prosent. – For oss virker det som en For å få et grunnlag for – Den største økningen økningen har kommet på alle tyder da også at dagens faste Martin Tenold avgjørelsen vil Tenold snakke kom i høst. Det virket som type saker, unntatt drap og forsvarere neppe kjøper dress- med sine kolleger som møter påtalemakten hadde en kraf- veldig grove voldssaker. Da jakkene sine på Fretex: forsvarerne i det daglige. tig opprydning da. Konse- tenker jeg på gjengangere, – Var jeg oppsatt på å tjene En annen nyskapning er at kvensen for oss var at vi ikke vinning, vanlige voldssaker, ■ Kaj Wigum: 2,1 mill. mest mulig ville jeg jobbet med de nye vervene blir tildelt for fikk sakene unna så fort som narko og veitrafikksaker, sier ■ Steinar Yndestad: 1,2 mill. sivile saker. Jeg jobber i snitt seks år av gangen. Ifølge vi ønsker, sier han. han. 70 timers uke. Innenfor den Domstoladministrasjonen kan Målet satt av Justisdeparte- Hildegunn Havsgård, poli- ■ Fredrik Verling: 1,4 mill. rammen er det ikke vanskelig å «Gjenoppnevning utover en mentet er tre måneder fra tiadvokat og leder for påtale- ■ Jostein Alvheim: 994.000 saken er mottatt av domsto- seksjonen ved Hordaland finne oppdrag som betaler periode bare skje når særlige ■ Gisle Didriksen: 1,1 mill. len til rettssaken skal være politidistrikt, sier at det ikke bedre, sier Arild Dyngeland. grunner tilsier det.» ■ Turid Mæland: 901.000 overstått. var noen spesiell kampanje i Han vil søke fordi han synes – Den gamle gullkantede ordningen med at faste for- Med nesten seks måneders fjor for å få ut flere saker. svarere kan sitte til de er 70, er behandlingstid i snitt i ting- Heller ikke antall kriminelle helt uforenlig med vår tids retten, på toppen av tiden hendelser skulle tilsi flere Søker ikke: politi bruker på etterforsk- saker for tingretten. Søker stillingen: tenkning. Det er domstolenes ansvar at tiltalte får gode for- svarere; de beste til enhver tid. Det er ikke sikkert at en for- svarer er like flink og engasjert de siste ti årene som de første ti av sin karriere, sier han. Fire skadd etter Den Hvordan kan relasjonelle kroppen fysioterapi være Foreløpig er det ikke avklart om dagens seks faste også skal inn på åremål. Men mye tyder på at nyordningen kun vil gjel- angrep mot moské til hjelp for mennesker med psykiske lidelser? Den naturvitenskapelige de de nye. En intern maktkamp i en En intern maktkamp i en kroppsforståelsen som er muslimsk menighet i Oslo muslimsk menighet i Oslo Fysioterapi i psykisk helsearbeid rådende i medisinsk psykiatri, Jørgen Riple Einar Røen Grethe Gullhaug førte til at menn i bønn ble førte til at menn i bønn ble kommer til kort når det gjelder TROND NYGARD-STURE angrepet med kniv og slag- angrepet med kniv og slag- å forstå kroppslige tegn og ERIK FOSSEN våpen fredag ettermiddag. våpen fredag ettermiddag. uttrykk som noe annet enn trond.nygard-sture@bt.no Det var syv personer utenfra symptomer på sykdom. Fra Vurderer å søke: som gikk inn i Central Det var syv personer utenfra dagliglivet vet vi at kroppen Jamaat-e Ahl-e Sunnat-mos- som gikk inn i Central Praksis er en viktig del av framstillingen i Den relasjonelle også kommuniserer mening. keen i Urtegata 11 under Jamaat-e Ahl-e Sunnat-mos- kroppen. Her møter vi erfarne fysioterapeuter i arbeid med Denne boken viser hvordan keen i Urtegata 11 under pasienter med ulike former for psykiske og kroppslige lidelser. kroppen bærer spor av erfaringer Fakta kveldsbønnen fredag kveld. og vitner om livet vi har levd, og Menn i bønn ble tildelt kniv- kveldsbønnen fredag kveld. stikk og slag med balltrær av Menn i bønn ble tildelt kniv- om hvordan vi har det. ■ Lektor, 360.000 325,- inntrengerne, og flere endte stikk og slag med balltrær av ■ Industriarbeider, 410.000 på legevakten. Et ukjent inntrengerne, og flere endte Forfatter: Anne Gretland Pris: ■ Journalist, 430.000 antall gjerningsmenn av på legevakten. Et ukjent ■ Fotograf, 440.000 utenlandsk opprinnelse antall gjerningsmenn av angrep flere personer inne i utenlandsk opprinnelse ■ Typograf, 570 000 moskeen angrep flere personer. Kjøp boken i din nærmeste bokhandel, eller bestill på www.fagbokforlaget.no Line H. Ingebrigtsen Egil Jordan Odd Drevland ■ Advokat, 1,2 millioner

×