Ppt

517 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
517
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ppt

  1. 1. Kesan Penggunaan Laman Sosial ke atas Kaedah Perbincangan di dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Rossafri Mohamad & Shabariah binti Mohamad Shariff (2011) Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia Jilid 1, No. 1, Mac 2011
  2. 2. OBJEKTIFMengenalpasti samada pengajaran dan pembelajaranmenggunakan kaedah perbincangan dengan lamansosial dapat:i) meningkatkan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran Sejarahii) meningkatkan teknik dan gaya pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarahiii) meningkatkan kefahaman pelajar mengenai topik yang dipelajariiv) mengatasi masalah atau kekangan masa dalam pengajaran Sejarah.
  3. 3. METODOLOGI- kaedah tinjauan dengan penggunaan soal- selidik skala Likert 5 peringkat yang mengandungi empat konstruk- pembolehubah bersandar ialah motivasi dan kefahaman- pembolehubah moderator ialah jantina, aliran dan kemahiran- sampel dipilih daripada 60 pelajar Tingkatan 4 sebuah sekolah menengah harian biasa yang terletak di kawasan luar bandar di Pulau Pinang
  4. 4. DAPATANDapatan menunjukkan bahawa sampel bersetujubahawa kaedah pengajaran dan pembelajaransecara perbincangan dalam mata pelajaran Sejarahdengan menggunakan laman sosial mampu dapatmeningkatkan- motivasi,- teknik- gaya pembelajaran- kefahaman pelajarkerana aras aras nilai min berada pada tahap tinggiiaitu lebih daripada 3.66
  5. 5. Kaedah perbincangan dengan penggunaan aplikasilaman sosial dapat mengatasi masalah atau halangandalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah-data menunjukkan purata min keseluruhan beradapada tahap yang sederhanaSampel mempunyai pendapat yang berlainanterhadap masalah yang mungkin berlaku semasaproses pengajaran dan pembelajaran. Ada pelajaryang merasakan bahawa pembaziran masa akanberlaku jika pengajaran dan pembelajaranmenggunakan laman sosial dilaksanakan.
  6. 6. RUMUSAN-dapat meningkatkan motivasi dan juga kefahamanpelajar- kaedah ini adalah berpusatkan kepada pelajar danmembolehkan mereka untuk mengambil bahagiansecara aktif dalam proses pengajaran danpembelajaran- memberi peluang kepada pelajar untuk bebasbertanya mengenai sesuatu topik yang tidak difahamidengan lebih bebas

×