Jednostavno dioničko društvo

14,380 views

Published on

POJEDNOSTAVLJENJE OKVIRA ZA POSLOVANJE - Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11,588
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jednostavno dioničko društvo

 1. 1. POJEDNOSTAVLJENJE OKVIRAZA POSLOVANJEJednostavno društvo s ograničenomodgovornošću (j.d.o.o.)Centar za poslovne informacijeZagreb, 18. prosinca 2012. g.
 2. 2. JEDINSTVENA KONTAKTNA TOČKA(JKT)Uspostavljena temeljem:• Implementacijskog plana za Direktivu o uslugama2006/123/EZ i• Zakona o uslugama (NN, br. 80/11 – čl. 6.)• web portal u HGK (http://www.hgk.hr/zk/jkt/)• pruža pomoć svim zainteresiranim za obavljanjeuslužnih djelatnosti u RH i EU(pravo poslovnog nastana i prekograničnopružanje usluga)
 3. 3. POSLOVNO-INFORMACIJSKI SERVISI•Registar poslovnih subjekata•Potvrde o članstvu•Bonitetna izvješća•Registar izvoznika i uvoznika•Statistička izvješća•Registar posrednika u prometu nekretninama•Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninama•Registar direktne prodaje•Registar stranih predstavništava•Očevidnik nekretnina i pokretnina•Javni komisionari•Burza robe, usluga i otpada
 4. 4. Jednostavno d.o.o. inačica je klasičnog društva s ograničenom odgovornošću i na njega se,izuzev kad se izričito Zakonom nešto drugo predviđa, na odgovarajućinačin primjenjuju odredbe koje vrijede za klasično društvo s ograničenomodgovornošću.KARAKTERISTIKE ima najviše 3 osnivača i 1 člana uprave - direktora, za osnivanje se koriste obrasci koje sastavlja javni bilježnik, a prilog su ZTD popunjeni obrazac vrijedi kao: Popis članova društva Popis osoba ovlaštenih za vođenje društva Izjava kojom prihvaća položaj člana uprave Potpis člana uprave koji se pohranjuje u sudskom registru
 5. 5.  ulozi se uplaćuju u cijelosti u novcu najniži nominalni iznos poslovnog udjela može iznositi 1,00 kn (morajuglasiti na pune iznose kuna). prijava za upis u sudski registar vrši se nakon uplate uloga društvo mora imati zakonske rezerve u koje se unosi ¼ iznosa dobitiiskazane u GFI, umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine.ČLANOVI DRUŠTVA (UPRAVE) J.d.o.o. ima najviše 3 osnivača najviše 1 član uprave – direktorDirektor - funkcija koja se može obavljati bez zasnivanja radnog odnosa.
 6. 6. Temeljni kapitalTEMELJNI KAPITAL ima 2 glavne uloge:1.on je protuteža okolnosti da članovi ne odgovaraju za obveze društva,2.pokazatelj vjerovnicima kolika je imovina društva u nekom trenutku – time jedana sigurnost vjerovnicima da društvo ima čime podmiriti tražbine vjerovnikakoja po vrijednosti odgovara iznosu TK.iznosi 10,00 kunaZakonske rezerve smiju se upotrijebiti:1.za povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapitaldruštva,2.za pokriće gubitka iskazanog za godinu za koju se podnose godišnjafinancijska izvješća ako nije pokriven iz dobiti prethodne godine i3.za pokriće gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobitiiskazane u godišnjim financijskim izvješćima za godinu za koju se podnose.
 7. 7. Postupak osnivanja j.d.o.o.1) Ime društvaOdabir imena društvaMora se jasno razlikovati od tvrtke drugoga trgovca upisane u sudskiregistar kod istoga registarskoga suda2) Javni bilježnikZapisnik o osnivanjuPrijava za upis društva u sudski registarIzjava o nepostojanju nepodmirenih dugova3) Bankovni računTemeljni kapital (10,00 kuna)Sudska pristojba za upis u Sudski registar (60,00 kuna)Objava u Narodnim novinama (200,00 kuna)
 8. 8. 4) Upis u sudski registarPrijava elektroničkim putem od strane javnog bilježnika ili HITRO.HRDokumentacija potrebna za upis j.d.o.o. u sudski registar:prijava za upis osnivanjazapisnik o osnivanjupopis članova društvadokaz o uplati temeljnog kapitaladokaz o uplati sudske pristojbedokaz o uplati za objavu u NNizjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja
 9. 9. 5) Državni zavod za statistikuRazvrstavanje po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiZahtjevu se prilaže:Rješenje o upisu u sudski registarRPS-1 obrazac6) Izrada pečata7) Posljednje radnje prije početka poslovanjaPrijava u HZMO i HZZOPrijava u nadležnu ispostavu porezne uprave
 10. 10. HITRO.HRVeći dio potrebnih radnji može se izvršiti u uredima HITRO.HR kaonpr.:uplata sudskih pristojbi i temeljnog kapitala;popunjavanje RPS obrasca koji je potreban za dobivanje Obavijesti orazvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikacijidjelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifreglavne djelatnosti);izrada pečata može se ugovoriti na šalteru servisa,otvaranje računa na šalteru servisa (u onim bankama za koje FINAobavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tihposlova);potrebne prve prijave društva, vlasnika društva i zaposlenika usustav mirovinskoga i zdravstvenoga osiguranja (HZMO i HZZO) moguse ugovoriti i izvršiti elektronički;HITRO.HR na vrijeme kompletira svu dokumentaciju i elektronskimputem šalje na Trgovački sud radi upisa u sudski registar.
 11. 11. Kontakt:HITRO.HRInfo phone: 0800 0080E-mail: info@hitro.hrwww.hitro.hr
 12. 12. TROŠAK OSNIVANJAOsnivanje jednostavnog društva iznosi 817,50 kuna. javnobilježnička naknada – 500 kuna,sudska pristojba i pristojba za upis u sudski registar su po 30 kuna,objava oglasa u Narodnim novinama stoji 200 kuna,izjava osnivača da nemaju nepodmirenih dugova u drugim tvrtkama 47,50kuna,temeljni kapital – 10 kuna.PRELAZAK U KLASIČNI D.O.O.Troškovi su isti kao kod povećanja temeljnog kapitala u društvu sograničenom odgovornošću.Poveća li društvo odlukom članova društva temeljni kapital tako da dosiže ilipostaje veći od najnižeg temeljnog kapitala 20.000,00 kn, na temeljni kapitaldruštva i na poslovne udjele tada se primjenjuju odredbe članka 390. stavka 1.Zakona o trgovačkim društvima.
 13. 13. RADNI ODNOSj.d.o.o. se može osnovati bez ijednog zaposlenog kao u slučaju d.o.o.Za osnivanje j.d.o.o. nema zapreka ako je osoba u radnom odnosu.ZATVARANJE J.D.O.O.Zatvaranje j.d.o.o. odvija se na isti način i pod istim uvjetima kao i zatvaranjed.o.o., načini prestanka propisani su člankom 466. ZTD-a.KONTAKT ZA DODATNA PITANJACentar za poslovne informacije pri HGKNova cesta 3-7, 10 000 ZagrebE-mail: poslovne-informacije@hgk.hrPropis: Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11, 111/12)www.nn.hr
 14. 14. Kontakt:Dodatne informacije:CENTAR ZA POSLOVNE INFORMACIJENova cesta 3-7, ZagrebTel: +385 1 4606 703Fax: +385 1 4606 782E-mail: poslovne-informacije@hgk.hrinfo@hgk.hr
 15. 15. HVALA NA PAŽNJI!

×