Menaxhimi i burimeve njerezore
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Menaxhimi i burimeve njerezore

on

 • 29,111 views

 

Statistics

Views

Total Views
29,111
Views on SlideShare
28,535
Embed Views
576

Actions

Likes
4
Downloads
483
Comments
1

2 Embeds 576

http://www.biznesi.net 575
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Program per menaxhimin e punetoreve dhe pagat tyre ne gjuhen shqipe
  http://alphasoft-ks.com/products/human-resources-payroll-management/
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Në këtë sllajd janë paraqitur përbërësit kryesorë të procesit të menaxhimit të burimeve njerëzore n ë një organizat ë.

Menaxhimi i burimeve njerezore Menaxhimi i burimeve njerezore Presentation Transcript

 • UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi
  • Lënda
  • BAZAT E MENAXHIMIT
  • Izet Çelaj, MSc - MBA
  • Prizren, 27 JANAR 2011
  • MENAXHIMI
  • I RESURSEVE
  • HUMANE
 • Rëndësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (resurseve humane)
  • Pjesë e rëndësishme e funksionit të organizimit në menaxhment
   • Selektimi, trajnimi dhe evaluimi i forcës punëtore
  • Është një mjet i rëndësishëm dhe strategjik
   • MBNJ ndihmon në krijimin e një përparësie të qëndrueshme konkurruese të organizatës.
  • Ia shton vlerën firmës
   • Puna me performancë të lartë çon përpara edhe performancen individuale dhe ate organizative.
 • Proçesi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Chapter 11, Stephen P. Robbins, Mary Coulter, and Nancy Langton, Management, Eighth Canadian Edition Copyright © 2005 Pearson Education Canada Inc. 1. Identifikimi dhe selektimi 2. Ruajtja (mbajtja) e punët. kompetent 3. Njohuritë (dija) dhe aftësitë Mjedisi Mjedisi Decruitment Rekrutimi Planifikimi i Burimeve Njerezore Selektimi Orientimi Trajnimi Menaxhimi I Performancës Zhvillimi i Karierës Kompensimi dhe Benefitet Identifikimi dhe selektimi i Punëtorëve Kompetent Punëtorët e adaptuar dhe kompetent të pajisur me shkathtesi dhe njohuri Punëtorët me kompetencë dhe performancë të lartë janë të aftë të mirëmbajnë performancën e dhe në afat të gjatë
 • Menaxhimi i Resurseve Humane
  • Planifikimi I Burimeve Njerëzore (BNJ)
   • Proçes me të cilin menaxherët sigurohen se e kanë numrin e duhur dhe llojet e punëtorëve në vendin e duhur, në kohën e duhur, të cilët janë të aftë për kryerjen e punëve në mënyre efektive dhe me efikasitet.
   • Ndihmon që të shmangen mungesat apo tepricat.
   • Hapat në planifikimin e BNJ:
    • Vlerësimi i burimeve njerëzore aktuale.
    • Vlerësimi i nevojave të ardhshme për BNJ.
    • Zhvillimi i një plani (programi ) për të përmbushur nevojat në të ardhmen
 • Vlerësimi aktual
  • Inventarizimi i Burimeve Njerëzore
   • Një përmbledhje e statusit të tanishëm të burimeve njerëzore të organizatës
   • Analiza e Punës
    • Një vlerësim që përcakton një punë dhe shkathtësitë e nevojshme për të kryer atë punë
     • Njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë
    • Kërkon mbajtjen e intervistave, angazh imin për vëzhgimi n e drejtpërdrejtë dhe mbledhjen e r aporte ve nga vet punonjës it dhe menaxherë t e tyre
 • Vlerësimi aktual
  • Përshkrimi i Punëve
   • Një përshkrim se çfarë bënë mbajtësi i atij vendi të punës, përgjegjësitë dhe detyrat e tij.
  • Specifikimi i punës
   • Një deklaratë me shkrim mbi kualifikimet minimale që një person duhet të zotëroj për ta kryer një punë të dhënë me sukses
 • Burimet Kryesore për Kandidatët potencial për punë
 • Rekrutimi dhe Largimi (nga puna)
  • Rekrutimi
   • Procesi i gjetje s , identifikimi t dhe tërheqjen e kandidatëve të aftë për një organizatë
  • Largimi
   • Procesi i reduktimit të një tepricë të të punësuarve në një organizat ë
  • E-rekrutimi
   • Rekrutimi i punonjësve nëpërmjet Internetit
    • Web-faqet e organizatave
    • Rekrutuesit online
 • Opcionet e Largimit
 • Selektimi (përzgjedhja)
  • Proçesi i selektimit
   • Procesi i shqyrtimit të aplikuesit për punë , për të siguruar që kandidatët më të përshtatsh ëm do të punës ohen .
  • Selektimi
   • Një proçes i parashikimit se cili apolkikant (kandidat) do të ishte më i përshtatshmi për t’u punësuar bazuar në kriteret e evaluimit të organizatës
 • Tipet e Selektimit
  • Forma e Aplikacionit
  • Testi i shkruar
  • Performanca e simulimit
  • Intervista
  • Prapavija e Investigimit
  • Ekzaminimi fizik
 • Testi me shkrim
  • Llojet e Testimit
   • Intelligjenca: sa temençur jeni?
   • Qëndrimi: a mund të mësoni ta bëni atë?
   • Aftësia: a mund ta jryeni atë (punë)?
   • Interesi: a dëshironi ta bëni atë (punë)?
 • Sygjerimet për Intervistim
  • Strukturoni nje set pyetjesh te njejta per te gjithe aplikantet.
  • Keni nje pershkrim detal mbi vendin ne punes per te cilin intervistoni aplikantin.
  • Perdorni forme te standardizuar evaluimi.
  • Mbani shenime gjate intervistes.
  • Menjanoni intervistat e shkurta ne menyre qe te mos merrni vendime te shpejta.
  Source: Based on D.A. DeCenzo and S.P. Robbins, Human Resource Management, 7th ed. (New York Wiley: 2002, p. 200)
 • Orientimi (në punë)
  • Tranzicioni i një punonjësi të ri në organizatë.
   • Orientimi në njësinë punuese
    • Familiarizimi I punetorit te ri me objektivat e njesise punuese
    • Sqarimi se si puna e tij/saj I kontribuon qellimeve te njesise
    • Njohja me bashkepunetoret apo koleget e puness
   • Orientimi në organizatë
    • Informimi i punetorit te ri me caqet e organizates
 • Llojet e Trajnimeve
  • Aftësitë profesionale
  • Teknike
  • Biznesi
  • I detyrueshëm
  • Menaxhimi i Performancës
  • Zgjidhja e Problemeve/Vendim Marrja
  • Personale
 • Metodat e Trajnimit të Punëtorëve
  • Metodat Tradicionale të Trajnimit:
   • Në punë
   • Rotacioni i punëve
   • Mentorim dhe trajnim
   • Ushtrime eksperience
   • Libra pune/manuale
   • Leksione në klasë
  • Metodat e Trajnimit të bazuara në Teknologji:
   • CD-ROM/DVD/Videokaseta/ Audiokasetat
   • Videokonferenca/ telekonferenca/ TV, Sateliti
   • E-mësimi ose module tjera interaktive
 • Menaxhimi i Performancës së Punëtorëve
  • Sistemi i Menaxhimit të Performancës
   • Një proces i vendosjes së standardeve të performancës dhe vlerësimin e performancës të punësuarve në mënyrë që të arrijë në vendime objektive për BNJ dhe të siguroj dokumentacionin në mbështetje të këtyre vendimeve.
 • Kompensimi dhe Benefitet
  • Përfitimet e një Sistemi fer , efektiv dhe të përshtatsh ëm Kompensimi
   • Ndihmon për të tërhequr dhe mbajtur të lartë performancë n e të punësuar ve
   • Ndikon në performancën strategjike të firmës
  • Tipet e Kompensimit
   • Paga bazë ose rroga
   • Shtesat në paga/rroga
   • Pagesat stimuluese (nxitëse)
   • Pagesa e bazuar në shkathtësitë
 • Faktorët që influencojnë Kompensimin dhe Benefitet Sources: Based on R.I. Henderson, Compensation Management, 6 th ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1994), pp. 3–24; and A. Murray, “Mom, Apple Pie, and Small Business,” Wall Street Journal, August 15, 1994, p. A1
 • Zhvillimi i Karrierës
  • Përcaktimi i Karrierës
   • Një mori pozitash që në person mban gjatë jetës së tij/saj.
  • Zhvillimi i Karrierës
   • Ofron informacion in , vlerësimin dhe trajnimi n
   • Ndihmon për të tërhequr dhe mbajtur njerëzit e talentuar .
  • Kufizimi i Karrierës
   • Një karrierë në të cilin individët e jo organizatat defin ojnë avancimin në karrierë dhe besnikëri në ndaj organizat ës.
 • Disa sygjerime për Menaxhimin e Suksesshëm të Karrierës
 • Çështjet bashkëkohore të BNJ
  • Zvogëlimi (shkurtimi)
   • Elimini i planifikuar i vendeve të punës në organizatë.
    • Siguron komunikim të hapur dhe të ndershëm.
    • Sigurimi i mbijetesës.
  • Menaxhimi i Diversitetit të Fuqisë Punëtore
   • Rekrutimi për diversitetin
   • Selektimi pa diskrimin
   • Orientimi dhe trajnimi që është efektiv