Ekoizziv 2009/10 OŠ Lovrenc na Pohorju

950
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
950
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekoizziv 2009/10 OŠ Lovrenc na Pohorju

 1. 1. Ekokviz 2009/2010 SPREHOD PO POHORJU (državno tekmovanje) Matija Kralj, Urh Kraner, Domen Petrič Mentor: Andrej Čokl Lovrenc na Pohorju, 9. 4. 2010
 2. 2. OBČINA LOVRENC NA POHORJU  Površina: 84,4 km2,  Naselja: 7 (Činţat, Kumen, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Rdeči breg (del), Recenjak, Ruta),  Ulic: 31, hišnih številk: 829,  Prebivalcev: 3.153 (1.573 moških, 1.580 ţensk),  Ceste: 22,7 km drţavnih (20 km regionalnih R3, 2,7 km regionalnih turističnih RT), 76,6 km občinskih (37,1 km lokalnih; 1,6 km zbirnih lokalnih; 37,9 km javnih poti),  Ţupan: Franc Ladinek,  Podţupan: Borut Cotič.
 3. 3. OBČINA LOVRENC NA POHORJU IN NATURA 2000  Celotna površina: 8443,303 km2  Površina zaščitenega območja: 5243,916 km2  Deleţ: 62,11 %
 4. 4. NAŠ KRAJ V SLIKAH
 5. 5. OSNOVNI PODATKI O ZAŠČITENEM OBMOČJU  Pohorje je največje hribovje v slovenskem delu Vzhodnih oziroma Centralnih Alp. Hkrati je tudi zadnje višje pogorje v Sloveniji, preden se preteţno hribovita pokrajina zahodnega dela drţave prevesi v Panonski svet na vzhodu.  Osrednji del Pohorja je razgibana planota na nadmorskih višini med 1200 in 1500 metri. Zavzema 19.990 ha.
 6. 6. HABITATNI TIPI  kisoljubni smrekovi gozdovi,  barjanski gozdovi,  bukovi gozdovi,  silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok,  aktivna visoka barja,  alpske reke in zelnata vegetacija vzdolţ njihovih bregov,  naravna distrofna jezera in ostale stoječe vode.
 7. 7. ŽIVALSKE IN RASTLINSKE VRSTE  sršenar,  močvirski martinec,  gozdni jereb,  severni kovaček,  divji petelin,  siva pevka,  duplar,  gozdni postavneţ,  mali skovik,  bukov kozliček,  koconogi čuk,  ruševec.  črna ţolna,  triprsti detel,  belovrati muhar,
 8. 8. PREDSTAVITEV OBMOČJA – DOSEDANJA DEJAVNOST  Po podatkih, ki smo jih dobili na Občini Lovrenc na Pohorju, je občina vključena v projekt Natura 2000.  Dodatna zaščita območja in dejavnosti še niso določene, ker še ni sprejet nov prostorski plan občine.  Trenutni zastoj na tem področju bo odpravljen v naslednjih letih.
 9. 9. NAŠE IDEJE  Pri nabiranju idej za predstavitev, smo se malo sprehodili po dejavnostih, ki so ţe v našem kraju in bi jih lahko vključili v projekt in po dejavnosti, ki so jih naši predniki ţe izvajajo.  Pomagali smo si z izdelki učencev pri predmetu turistična vzgoja, z dejavnostjo Turističnega društva Lovrenc na Pohorju in z dejavnostjo ostali društev v našem kraju.
 10. 10. SPREHAJALNE POTI  Naš kraj leţi na rahlo vzpenjajoči kotlini, kar je idealno za telesne nenaporne sprehod.  Za vse tiste, ki si ţelijo po pravih planinskih poteh v sredogorju, pa je Lovrenc na Pohorju odlična izhodiščna točka za pohod po ţe označenih poteh na Lovrenška jezera in Klopni vrh, Roglo …
 11. 11. KOLESARSKE POTI – POT SRCA
 12. 12. GOBARSTVO  V gobarski sezoni območje Pohorja privabi veliko gobarjev iz bliţnje in daljne okolice.  Nekateri so pravi gobarji, ki spoštujejo naravo, še več pa je takih ki v količini pobranih gob nimajo meja.  Predlagamo organiziran gobarski turizem, z gobarskimi vodniki in predlagamo omejitev voţnje z avtomobili po gozdnih cestah v času gobarske sezone.
 13. 13. GOZDARSTVO, LESARSTVO  Območje Lovrenca na Pohorju je v večji meri poraščeno z gozdom.  Ţe sedaj je to ena glavnih gospodarskih dejavnosti na tem območju.  Predlagamo, da se tej dejavnosti doda višja dodana vrednost s predelavo lesa v unikatne in odlično oblikovane pohištvene izdelke v naravi prijazni tehnologiji.
 14. 14. KOVAŠTVO IN STEKLARSTVO  V našem kraju ima kovaštvo ţe dolgoletno tradicijo.  V Tovarni kos in srpov še vedno izdelujejo kovaške izdelke; kot so kose lopate, motike ...  Potrebno pa bi bilo ponovno obuditi steklarstvo oziroma glaţutarsvo.  Izdelovali bi umetniške steklarske in kovaške izdelke po tradicionalnih metodah.  Ker je kovaštvo predvsem pa steklarstvo obremenjujoče za naravo, bi morala ta dejavnost delovati tako, da bi čim manj obremenjevala naravno okolje.
 15. 15. ZDRAVILNA ZELIŠČA IN ČEBELARSTVO  V Lovrencu na Pohorju zelo dobro deluje čebelarsko društvo in zeliščarsko društvo.  Njihove izdelke bi lahko ponudili v okviru projekta Natura 2000.
 16. 16. EKOLOŠKO KMETOVANJE IN KULINARIKA  Zaradi čistega okolja je naše območje zelo primerno za ekološko kmetovanje.  Nekatere kmetije ţe vzrejajo govedo na ekološki način (Pohorje bif).  Dobro pa bi bilo ponuditi ekološko pridelano hrano kar na sami kmetiji.  Na turističnih kmetijah bi lahko ponujali značilno pohorsko hrano, kot je pohorski lonec, frika, grimpi .
 17. 17. ZAKLJUČEK  Ugotovili smo, da je v našem kraju veliko dejavnosti, ki bi jih lahko razvili v okviru projekta Natura 2000. Nekaj smo jih našteli v tej predstavitvi.  Povezali bi se z društvi, občino in ostalimi, ki ţe izvajajo določene dejavnosti in jih s pomočjo Turističnega društva Lovrenc na Pohorju ponudili in promovirali obiskovalcem zelenega Pohorja.
 18. 18. VIRI  www.natura2000.gov.si  www.geopedia.si  www.lovrenc.si  Občina Lovrenc na Pohorju  Izdelki učencev pri izbirnem premetu turistična vzgoja (Gregor Fabrici, Alen Napotnik, Nejc Zlodej, Matevţ Šumer, Ţiga Zupančič, Klavdija Sojč, Eva Hartman, Janez Pušnik, Nejc Grdadolnik, mentorica Darja Miglič)

×