Your SlideShare is downloading. ×
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Ana presentation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ana presentation

892

Published on

Published in: Health & Medicine, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
892
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. PROYEKTO SAARALING PANLIPUNAN
  Ana Katrina M. Mondido
  Unang-Taon Marvelous
 • 2. PananaliksikngmgapangunahingSuliraninngPamayanan/Barangay
 • 3. MapangBarangayMasagana
 • 4. Kasaysayanngbarangaymasagana
 • 5. Barangay Hall ngMasagana
 • 6. LOGO NG BARANGAY MASAGANA
 • 7. Kgd. Josefina B. Del Bario
  Committee on Education | GAD| Senior Citizen Affairs | Family Affairs
  Kgd. Nicanor C. Balolong
  Committee on Peace and Order | Anti-Drug Abuse
  Hon. Juliet Liporada-Ginete
  PunongBarangay
 • 8. Noon ay Enero 1973, masiglangpinulongniKonsehal Eduardo Paredes, Estanislao G. Alinea Jr. Jose J. Paculdo at Mario Montenegro ngikalawangpurok at dalawangkinatawanngbawatkalye, sapulongito, inihalalangmgakagawadngunangsanggunianngBarangaylimang XII-5, isasalimang (5) asembliyangmgamamamayangitinatagsa Project 4, Angmganahalal ay sina Juan Pareja, bilangKapitanngBarangay: Willy Villarosa, NarcisoLorilla, Arnulfo Vargas, Eulalia Cruz, Nestor I. Papa Jose M. Flores: mgakagawadngsanggunian: Nonita Correa, Kalihim: at Napoleon Santos Ingat – Yaman.
 • 9. Pagkaraanngisangtaon, bilangpag-alinsunodsaderektibang Quezon City Secretariat, Department of Local Govenrment and Community Development, binagoangpagkabuongBarangay XII-5, Mulinghinatisasampung (10) mgaBarangayYunitsailalimngBarangayZona 65. Sa ilalimngbagongkalagayanito, nagkaroonngbago ring mgakagawadsaSangguniannabinuonina Atty. SanchoNiedo, Jose M. Flores, NarcisoLorilla, Arnulfo Vargas, Napoleon Santos, Nestor Papa, Willy Villarosa, Santiago Gascon at Gng. Eulalia Cruz nananungkanbilangtagapagbuongbawatyunit.
 • 10. Datapwatdi- gaanongnagtagal ay angpasongorganisasyongitongBarangay. Sa bias ngDekritongPangulobilang 557 napinalabasnoongSeptyembre 21, 1974, ipinagtuosngpangulongPilipinasnaang R.A. 3590 nalalongkilalabilangbinagongAlkadeNorbetoAmorantoangpasonangoraganisasyonngBarangay at humirangpamunuanngBagongSangguniangBarangay. Ang dating sampung (10) yunit n gating barangay ay nagging animnalawak – sangguniannalamang. Bawatisanito’ypamunuanngisang (1) councilman. Angmgasususnodnatayo ay angmganahirangngAlkaldena nagging KagawadngSangguniangBarangay: G. Jose Flore KapitanBarangay: Bb. Carmen Sese, G. Arsenio T. Olfindo, G Cecilia Z. Doctor, G. Arnulfo Vargas, G. Nestor I. Papa at AmbrosioRachonahirang ding KalihimsiKol. Cornelio G. Genito (Retirado) at siGng. Eulalia Cruz namanangingat-yaman. Nang ipagdiwangangArawngBarangaynoongSeptyembre 11, 1975, nanumpasatungkulinangsabagong Q.C. Hall angnaturangbagongKagawad.
 • 11. KABATAANG BARANGAY
  KasabayngpagtatagngmgaAsembliyangmamamayannoong 1973, binuklodangmgakabataanngBarangaysaisangsamahangtinatawagna “Barangay Youth Corp.” Ito angpinakaugatngkabataangBarangaynoongAbril 15, 1975 sabisangkautusanngPangulobilang 684. Lahatngkabataang may edadnagulangnahindibababasa 15 taon at hindihihigitsaedadna 18 ay nagsipagtalaupangmagingopisyalnakasapingAsembliyangKabataangBarangay.
 • 12. NagkaroonnghalalanangAsembliyang KB upangpiliinangpamunuanngsangguniangkabataangbarangay, nahalalsinaqMarieseElisesbilangtagapangulong KB, Ramon G. Genito, Athena Elises, Marissa Villanueva bilangmga Councilman; marie-Ingat-Yaman at Marissa Villanueva, Kalihim. Nagingkasaping ex-official ngSangguniangBarangayMasaganaangnahalalnatagapangulongKabataangBarangay.
   
 • 13. MGA NAGAWA: 
  Sa loobngmgataongpagkakatatagngBarangayMasagana, itoangmganatatangingnagawa:
 • 14. 1973 - Pagtatalangmgabotante ; magingmgakagawadng Referendum Komite; Nagtindang NGA bigas at mais; nakiisasakampanyasakalinisan at pagpapagandanagkaloobngmgabasurahangalingsa MERALCO at ibangmgakompanya; at hinikayatangbawatpookpangalakalnamagkaroonngsarilingbasurahan.
 • 15. 1974 - SinimulanangampamilyangsensongBarangay; dumalosamga Seminars ngBarangay Police Relation; binilang at nireportangmgapostengwalangilaw; nagdaosngmgapulong-pulongngmgaBarangayLiderkaugnaynghimpilangPulisyangLungsodng Quezon; nagtatagngmgaboluntaryongtanodnanarorondasaBarangay; Tanod Brigade. Nakiisasa Seminar sapag-iwasngBawalnaGamot; nanghikayatngmgamag-aaralsaklasengpantay-init ngmataasnaPaaralang J.P Laurel, nakiisasamgapaligsahansa basketball nakiisasapaghingingdonasyonparasamganasalanta, nagdaosng seminar sanakisalisamgaproyektong”Operation Share a TV” sapara- kasaysayannglahisamgapaligsahanngpangkalahatangpag-awitnamahaginglangispanluto at nagkaroonngkampanyasapagbibigaykabatirantungkolsabuwisnakita.
 • 16. 1975 - Nakiisasamgapakiki
  pagdayalogosamgakapitanngBarangay at kumanderngpresinto 2 tungkolsamgasuliraninsakatahimikan at kaayusanngpook; pumiling 10 kasapingbarangaynanagsesenso nag-isponsornglibrengklasesapananahingdamitpanlalaki; pagdaosng seminar sakooperatiba; tumulongsamgaopisyal at kawaningpamahalaansapagtugonsamgapangangailanganpambarangay; nagdaosngpulong-pulong; pagtatalangmgabotantesa Referendum (Feb.28) ngmgakawani at opisyalngpamahalaan at mgakasapingKabataangBarangaynakikiisasamgapalarong KB gawing pang-eleksyon at “Operation Overnight Parking”.
 • 17. 1976 - Pagpapatuloysakampanyasakalinisanmgapulong-pulongpagtatalangbotante;boluntaryong propaganda ganapnapakikiisa s mgaKilusangKabataangBarangay at Barangay Ladies Auxillary Brigade; pagsaling KB samgapalarogayang Volleyball , Basketball, Chess at iba pa, sa 1976 proyektongunangGinangtungkolsaluntingHimagsikan, samgagawaingnauukolsarelihiyongayang St. Cruz de Mayo pagtanggapsaMahalnaBirhenng La Naval.
 • 18. 1977 - Nakiisasamgasumusunod: puspusangkalinisan ’77 simposyumsapag-iingatsasunog, kampanyaparasakalinisanngkapaligiranpagdedeklaranghalagangmgaari-arianpagtatalangmgabotantesa Referendum; nagkaroonnglibrengimunisasyonparasamgasakitng Rabies ngmgaaso; pulong-pulongpagtatagngdalawangpangkatngbarangayTanod Brigade.
 • 19. MGA PARANGAL AT PAGKILALA:
  Hindi nahuhuliangBarangayMasaganasasandaa’ttatlumpu’tpitongBarangaysaLungsodng Quezon, kung angpag-uusapan ay mgaparangal at pagkilalangnakakamit. Naritoangilan:
 • 20. Isa sadalawampungpanghulingpagpipilianngLimangNatatangingBarangaysaLungsod Quezon noongOktubre 12, 1975.
  PampuroknaKampeonsa Inter KB Basketball tournament ngtaong 1975 (nagtamongtropeyongkaloobngPangulo).
  Pinakamahusaynaunipormesa basketball sataong 1975.
  NagwagisaPangkat I, Purok III- Unang KB SportfestngLungsod Quezon 1976.
  First Runner-up unang KB SportfestngLungsodng Quezon taong 1976.
  Kampeonng Senior Team, 1976 salarong ping pong sa Project 4, nanilahukanngwalongkoponan.
 • 21. Kaalinsabayngpagkamitngmgatagumpay at parangalnanabanggitsalaranganngpalakasan, natamorinngpamunuanngBarangaymasaganaangkaukulangpagkilala, Si G. Jose M. Flores, KapitanngatingBarangay ay nahalalsakasapi at ingat-yamanng Directorate ngKatipunanngmgaBarangaysaikatlongpuroknoong 1974; at nahirangnakalihimngkatipunanngmgabarangay, ikatlongpuroknoong 1974. Si MarieseElises, Tagapngangulong KB ay nahalal ding kalihimng KB Secretariat saikatlongpurok, Lungsodng Quezon at siyang nagging kasapingSangguniangPanlunsod, Q.C.Bilangkinatawansakabataan, angatingkalihimnasi Cornelio Genito ay nahalal naming PangulongsamahanngmgaKalihimngBarangayngikatlongpurok at pangalawangpanguloparasapananaliksik at paglinangngnasabingsamahan, nahalalsiyangpangalawangpangulongsamahanngBarangay Volunteer’s Brigade salungsod Quezon City.
 • 22. 1978 - Sa taongitosinimulangitayoangkasalukuyangBarangay Hall sapamumuno at pangangasiwangsumusunod:
  BARANGAY CAPTAIN: JOSE FLORES COUNCILMAN: NESTOR L. PAPA OLYMPIO ESTANISLAO FRANCISCO PREPENA CESAR DOMETITA AMBROCIO RANCHO
 • 23. Sa diinaasahangsandali o pangyayari, nagkasakit noon siKapitan Flores nasiyangdahilanngkanyangpagyao.
  1980 – 1982 – nanungkulanbilangkapitanngBarangayMasaganasi Nestor I. Papa bilangkahalilini G. Jose Flores, kasamasina:
 • 24.   
  COUNCILMAN: CARMEN SESE
  FRANCISCO PREPENA
  NAMIE PINEDA
  CESAR DOMETITA
  AMBROCIO RANCHO
    KALIHIM: CORNELIO GENITO
  INGAT – YAMAN: LILY MARTE
  KB CHAIRMAN: ANGELITO RACHO
 • 25. Sa panahongitoipinagpatuloy at nataposangbagongBarangay Hall. Naisagawarinangmgasumusunodnaproyekto:
  Pagbabagongsiglang 30 BarangayTanodupangmapangalagaanangkatahimikan at kaayusanngbuhayngresidentengBarangayMasagana.
  Pagkaka- aspaltongmgakalye.
  Pakikilahokngmgakabataansamga Gawain.
 • 26. Sa panunungkulanni G. Nestor I. Papa nahalalsiyangtagasuri (auditor) ngBarangay Captain Association Ikatlong Distrito.
  1982 – 1984 – Sa taongitonagsimulaanghalalanngmgapinunongBarangay. Nahalalangmgasumusunod:
 • 27. 1982 – 1984 – Sa taongitonagsimulaanghalalanngmgapinunongBarangay. Nahalalangmgasumusunod:
  BARANGAY CAPTAIN: SILVERIO PINEDA
  COUNCILMAN: ANICETA BALOLONG
  HECTOR VILLANUEVA
  OLYMPIO ESTANISLAO
  CESAR DOMETITA
  AMBROCIO RANCHO
  BANITO VILLEGAS
  KALIHIM: CORNELIO GENITO
  LILY MARTE
 • 28. 1984 – 1986 - Sa taongitonagsimulaanghalalanngmgapinunongBarangay. Nahalalangmgasumusunod:
  BARANGAY CAPTAIN: HECTOR VILLANUEVA COUNCILMAN: ANICETA BALOLONG
  CESAR DOMETITA
  AMBROCIO RANCHO
  NESTOR I. PAPA
  FRAMNCISCO PREPENA KALIHIM: CORNELIO GENITO
  INGAT–YAMAN: LILY MARTE
 • 29. 1986 – 1994 – MgaSannguniangBarangay:
  BARANGAY CAPTAIN: ANICETA BALOLONG
  COUNCILMAN: ROMULO QUIZA
  TERESITA M. SEMILLA
  EUSEBIO L. MENDOZA ( 1989-1992)
  MILAGROS A. ALFONSO
  EDUARDO C. AVILLANO
  VICTOR CRISOSTOMO
  DONATO ABLAY (1992-1994)
  KB CHAIRMAN: MARIO A. FUNTILA 1ST HALF
  RONALD FRANCIA 2ND HALF 
  KALIHIM: BELLA B. BUGAYONG 1ST
  LYDIA C. VILLAMOR 2ND
  INGAT – YAMAN: AIDA FRANCIA
 • 30. MGA NAGAWA:
  NagawanoongpanahonniKapitanaBalolong ay naipatayoangBarangayMasagana Covered Court napinundohannamanni Mayor Brigido M. Simon Jr. at pag-iimprovedngBarangay Hall.
 • 31. 1994 – 1997 – MgaSangguniangBarangay:
  BARANGAY CAPTAIN: EDUARDO C. AVILLANO
  COUNCILMAN: RAYMUNDO A. BUENAVENTURA
  ROMULO QUIZA
  JAIME E. SARABIA
  DIONISIA M. REYES
  NARCISO M. LORILLA
  PIO F. SANTOS JR.
  ARNOLD ANTHONY C. KUNZ 
  SK CHAIRMAN: RONALD M. FRANCIA 1ST HALF
  JESUS EMMANUEL L. VARGAS 2ND HALF
  KALIHIM: FLORENTINA R. ESPINAS JUNE ’93-DEC.’95
  INGAT – YAMAN: AIDA M. FRANCIA
 • 32. MGA NAGAWA:
  MganagawanoongpanahonniKapitanAvillanonagpailawngbuongKalantiaw Street nagkaroonng roving motorcycle parasamgatanod at multicabnaibinigayni Congressman Mike T. Defensornagpaayos at nagpagandangBarangay Hall at nagpalagayng Skating Ring sa Park at nagpagawangtatlongDeepwell.
 • 33. 1997 – August 15, 2002 – SangguniangBarangay:
  BARANGAY CAPTAIN: DIONISIA M. REYES
  COUNCILMAN: RAYMUNDO A. BUENAVENTURA
  JULIET L. GINETE
  JAIME E. SARABIA
  VENANCIO C. BANCUYO
  NARCISO M. LORILLA
  WINONA Z. CHU
  ARNOLD ANTHONY C. KUNZ
  SK CHAIRMAN: JESUS EMMENUEL L. VARGAS KALIHIM: FLORENTINA R. ESPINAS JUNE ’93-DEC.’95 
  INGAT-YAMAN: LEFIGRACE MILLAN
 • 34. MGA NAGAWA:
  MganagawanoongterminoniKapitanaDioning Reyes ay naipatayoang Senior Citizen Building napinondahanni Senator Nikki Coseteng at ang Daycare Center napinondahannamanni Mayor IsmaelMathay Jr. pinaayos din nyaang landscape sa Park at nagpaayos at nagpaganda din siyangBarangay Covered Court at nagpaoverlayngmgakalye, nagpagawa din siyangtatlongDeepwell at nagpailawngmgaiskinita. At siyaang nag-organized ng Senior Citizen ngBarangayMasagana at sakanyangterminorinnaibalikang Day Care.
   
 • 35. August 15, 2002 – 2007 – SangguniangBarangay:
  BARANGAY CAPTAIN: ARNOLD ANTHONY C. KUNZ
  COUNCILMAN: RAYMUNDO A. BUENAVENTURA
  JULIET L. GINETE
  JUAN TENGCO
  VENANCIO C. BANCUYO
  VICTOR S. CRISISTOMO
  ROMULO QUIZA
  JOSEPH T. ALVARADO
  SK CHAIRMAN: CLARISSE ANNE M. SANTOS
  KALIHIM: ANGELITA DB. DEL BARRIO 2003-2004
  LAILA GONZALES 2003-2004
  THERESA PANCHO 2004-2007 
  INGAT – YAMAN: GIL G. CASTRO
 • 36. MGA NAGAWA:
  AngmganagawanoongpanahonniKapitanArnie Kunz ay naipatayoangGazeebonapinondohanniKonsehalBolet Banal at ni Congressman Mat Defensoritinuloy din niyaangpagpapaganda at pagpapaayosngBarangay Covered Court nagparepair din siyangmganasirangilawngiskinita at naipagawaang Multi Purpose Hall napinondohanni Mayor Sonny Belmonte.
 • 37. December 1,2007 – up to Present – SangguniangBarangay:
  BARANGAY CAPTAIN: JULIET L. GINETE COUNCILMAN: ALLAN FRANCIS A. PUMARADA
  PERLA U. DANIEGA
  ROLAND B. MOLINA
  JOEY M. LORENZANA
  EDUARDO C. AVILLANO
  VERGEL L. VARGAS II
  VENANCIO C. BANCUYO 
  SK CHAIRMAN: EDDIE DP. ALCANTARA KALIHIM: MARITES G. ANDRANEDA
  INGAT – YAMAN: GIL G. CASTRO
   
 • 38. MGA NAGAWA:
  MganagawaniKapitanaJhetGinetesaterminoniya, siyaangkauna-unahangnagpababangPhilhealth at Social Security System (SSS) saBarangayMasagana at kauna- unahangnagbigayng one percent (1%) parasa Senior Citizen nagpaayos at nagpagandangGazeebo at nagpagawangBarangay Hall at patuloy pa rinangpagsisilbisaatingBarangay.
 • 39. MAGBIGAY O MAGTALA NG LIMANG SULIRANIN/PROBLEMA NG ATING BARANGAY?
  - Pagkakalatngbasura
  - Kakulanganngpangkabuhayan
  -Akyatbahay.
  - Bukaskotse agawcellphone
  - Pagkakalatngduminghayop
 • 40. I. PEACE AND ORDER (KATAHIMIKAN AT KAPAYAPAAN)
  PagtaasngbilangngmgaTanodsaatingBarangaymulasabilangnapito (7), sakasalukuyan ay labingpito (17) na , sinisiguradonating may kanya-kanyasilang shift ng duty bawat 24 orasngisangaraw.
  Nakikipag-ugnayantayosaKapulisan at iba’t-ibangahensyanggobyernoparasakarampatangpag-aalayupangmasiguronaangbawataraw at gabiparasaatingmgaresidente ay mapayapa at panatag.
   
 • 41. II. HEALTH/ MEDICATION ( PANGKALUSUGAN)
  Paglagayng Health Station/Clinic at Gym saBarangay Hall, at taunangpagsasagawang activities parasamgakabataan at mga Senior Citizen.
  Pagbibigayng Medical Mission, mgagamot, diskwentosaOspital, samgagamotna Anti-Rabies nabiktimangkagatngaso o pusa at pagbibigaytulongsamganamatayan.
 • 42. Regular napagbibigayngprogramangpangkalusuganparasamgabatatuladng (House to House LigtasTigdas) parasamgabata 8 months to below 9 years old, pagbibigayng Vitamins A at B samgabata at estudyantesaating Daycare).
 • 43. III. CLEANLINESS AND BEAUTIFICATION OF ENVIRONMENT/SURROUNDINGS (KALINISAN AT KAGANDAHAN NG KAPALIGIRAN)
  Regular napagpapawalissadaan, saatingmgaBarangay Sweepers.
  Regular napagpapalinisngmgaimburnal, upanghindiitomagbara at magdulotngpagbahasatuwinguulan. Ganoon din ang regular napaglilinissaBuaya Creek at pagpapaputolngmgapunonanasagilidnito.
 • 44. Pagpapaputolngmgasangangpunonanakakasagabalsamgalinyangkuryente,telepono at iba pa.
  Regular napanghuhulingmgaaso at pusang gala, pagkakaroonng Anti-Rabies Vaccination parasamgaalagangaso at pusangmgaresidente.
 • 45. IV. LIVELIHOOD/PANGKABUHAYAN
  Pagsasagawang Livelihood Training parasamgawalangtrabaho, kabataanghindinakapag-aral, samgamaybahay at Senior Citizens.
 • 46. V. 8EDUKASYON
  • Pagbibigayng Educational Scholarship at tuloy- tuloynapagbibigaypugay at parangalsamgamagagalingnaestudyantengatingBarangaysapamamagitanng “ProgramangBarangayAlkansiya’.
  • 47. Pagbibigayngmga School Supplies parasamgabatangmag-aaralsaBarangayMasagana.
   
 • 48. SarilingObserbasyon
  May mgapatunaynamarami pang mgataoangkulangnakulangsapagkakaisa at disiplinasasarili. Patuloyparinsilanggumagawangmgabagaynahindiayonsalayuninngbarangay. Normal langsakanilamagtaponngpinagbalutanngpagkain , uposngsigarilyo,tumawidsamapanganibnalugarkaysagumamitngpedestrial lane , sumingitsapila , at daloyngtrapiko , sirainangmgaswing o see saw saparke , magkalatngdumingaso . Mgagawaingmasamatuladng “bukaskotse “ at “ akyatbahay”.Kailangannatingmagkaisa at sama-samanggumawaupangmagkaroon ,malinis at maayos at tahimiknabarangay.
 • 49. Rekomendasyon
  Napapadalianggawain at problemasaisangbarangay kung magtutulunganangbawatkasapi.Masayaangisangbarangay kung angmgataonito ay magtutulungan ,sama-samanggumagawangproyekto , pinapaganda at nag lilinisngmgapaligid,nagtatanimngmgahalamangnamumulaklak. Tumutulongsabarangaytanod at pulis , upangmahuliangmgataonggumagawangmasama at magkaroonngtahimik at maayosnabarangay.
 • 50. Konklusyon
  Angpagkakaisa at pagtutulunganngmgakasapingbawa’tbarangayangkailanganupangmatugunanangatingmgapangangailangan. Makiisanangmaluwagsakaloobansamgakapaki-pakinabangnagawain. Masaraptumirasaisangmasaya at tahimiknalugar.Malulutas,magagawa at mapapadalinatinanglahatngbagay kung anglahat ay may pagkakaisa,pagtutulungan at disiplinasaatingmgasarili.

×