Ana presentation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ana presentation

on

 • 1,088 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,088
Views on SlideShare
1,088
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ana presentation Ana presentation Presentation Transcript

  • PROYEKTO SAARALING PANLIPUNAN
   Ana Katrina M. Mondido
   Unang-Taon Marvelous
  • PananaliksikngmgapangunahingSuliraninngPamayanan/Barangay
  • MapangBarangayMasagana
  • Kasaysayanngbarangaymasagana
  • Barangay Hall ngMasagana
  • LOGO NG BARANGAY MASAGANA
  • Kgd. Josefina B. Del Bario
   Committee on Education | GAD| Senior Citizen Affairs | Family Affairs
   Kgd. Nicanor C. Balolong
   Committee on Peace and Order | Anti-Drug Abuse
   Hon. Juliet Liporada-Ginete
   PunongBarangay
  • Noon ay Enero 1973, masiglangpinulongniKonsehal Eduardo Paredes, Estanislao G. Alinea Jr. Jose J. Paculdo at Mario Montenegro ngikalawangpurok at dalawangkinatawanngbawatkalye, sapulongito, inihalalangmgakagawadngunangsanggunianngBarangaylimang XII-5, isasalimang (5) asembliyangmgamamamayangitinatagsa Project 4, Angmganahalal ay sina Juan Pareja, bilangKapitanngBarangay: Willy Villarosa, NarcisoLorilla, Arnulfo Vargas, Eulalia Cruz, Nestor I. Papa Jose M. Flores: mgakagawadngsanggunian: Nonita Correa, Kalihim: at Napoleon Santos Ingat – Yaman.
  • Pagkaraanngisangtaon, bilangpag-alinsunodsaderektibang Quezon City Secretariat, Department of Local Govenrment and Community Development, binagoangpagkabuongBarangay XII-5, Mulinghinatisasampung (10) mgaBarangayYunitsailalimngBarangayZona 65. Sa ilalimngbagongkalagayanito, nagkaroonngbago ring mgakagawadsaSangguniannabinuonina Atty. SanchoNiedo, Jose M. Flores, NarcisoLorilla, Arnulfo Vargas, Napoleon Santos, Nestor Papa, Willy Villarosa, Santiago Gascon at Gng. Eulalia Cruz nananungkanbilangtagapagbuongbawatyunit.
  • Datapwatdi- gaanongnagtagal ay angpasongorganisasyongitongBarangay. Sa bias ngDekritongPangulobilang 557 napinalabasnoongSeptyembre 21, 1974, ipinagtuosngpangulongPilipinasnaang R.A. 3590 nalalongkilalabilangbinagongAlkadeNorbetoAmorantoangpasonangoraganisasyonngBarangay at humirangpamunuanngBagongSangguniangBarangay. Ang dating sampung (10) yunit n gating barangay ay nagging animnalawak – sangguniannalamang. Bawatisanito’ypamunuanngisang (1) councilman. Angmgasususnodnatayo ay angmganahirangngAlkaldena nagging KagawadngSangguniangBarangay: G. Jose Flore KapitanBarangay: Bb. Carmen Sese, G. Arsenio T. Olfindo, G Cecilia Z. Doctor, G. Arnulfo Vargas, G. Nestor I. Papa at AmbrosioRachonahirang ding KalihimsiKol. Cornelio G. Genito (Retirado) at siGng. Eulalia Cruz namanangingat-yaman. Nang ipagdiwangangArawngBarangaynoongSeptyembre 11, 1975, nanumpasatungkulinangsabagong Q.C. Hall angnaturangbagongKagawad.
  • KABATAANG BARANGAY
   KasabayngpagtatagngmgaAsembliyangmamamayannoong 1973, binuklodangmgakabataanngBarangaysaisangsamahangtinatawagna “Barangay Youth Corp.” Ito angpinakaugatngkabataangBarangaynoongAbril 15, 1975 sabisangkautusanngPangulobilang 684. Lahatngkabataang may edadnagulangnahindibababasa 15 taon at hindihihigitsaedadna 18 ay nagsipagtalaupangmagingopisyalnakasapingAsembliyangKabataangBarangay.
  • NagkaroonnghalalanangAsembliyang KB upangpiliinangpamunuanngsangguniangkabataangbarangay, nahalalsinaqMarieseElisesbilangtagapangulong KB, Ramon G. Genito, Athena Elises, Marissa Villanueva bilangmga Councilman; marie-Ingat-Yaman at Marissa Villanueva, Kalihim. Nagingkasaping ex-official ngSangguniangBarangayMasaganaangnahalalnatagapangulongKabataangBarangay.
    
  • MGA NAGAWA: 
   Sa loobngmgataongpagkakatatagngBarangayMasagana, itoangmganatatangingnagawa:
  • 1973 - Pagtatalangmgabotante ; magingmgakagawadng Referendum Komite; Nagtindang NGA bigas at mais; nakiisasakampanyasakalinisan at pagpapagandanagkaloobngmgabasurahangalingsa MERALCO at ibangmgakompanya; at hinikayatangbawatpookpangalakalnamagkaroonngsarilingbasurahan.
  • 1974 - SinimulanangampamilyangsensongBarangay; dumalosamga Seminars ngBarangay Police Relation; binilang at nireportangmgapostengwalangilaw; nagdaosngmgapulong-pulongngmgaBarangayLiderkaugnaynghimpilangPulisyangLungsodng Quezon; nagtatagngmgaboluntaryongtanodnanarorondasaBarangay; Tanod Brigade. Nakiisasa Seminar sapag-iwasngBawalnaGamot; nanghikayatngmgamag-aaralsaklasengpantay-init ngmataasnaPaaralang J.P Laurel, nakiisasamgapaligsahansa basketball nakiisasapaghingingdonasyonparasamganasalanta, nagdaosng seminar sanakisalisamgaproyektong”Operation Share a TV” sapara- kasaysayannglahisamgapaligsahanngpangkalahatangpag-awitnamahaginglangispanluto at nagkaroonngkampanyasapagbibigaykabatirantungkolsabuwisnakita.
  • 1975 - Nakiisasamgapakiki
   pagdayalogosamgakapitanngBarangay at kumanderngpresinto 2 tungkolsamgasuliraninsakatahimikan at kaayusanngpook; pumiling 10 kasapingbarangaynanagsesenso nag-isponsornglibrengklasesapananahingdamitpanlalaki; pagdaosng seminar sakooperatiba; tumulongsamgaopisyal at kawaningpamahalaansapagtugonsamgapangangailanganpambarangay; nagdaosngpulong-pulong; pagtatalangmgabotantesa Referendum (Feb.28) ngmgakawani at opisyalngpamahalaan at mgakasapingKabataangBarangaynakikiisasamgapalarong KB gawing pang-eleksyon at “Operation Overnight Parking”.
  • 1976 - Pagpapatuloysakampanyasakalinisanmgapulong-pulongpagtatalangbotante;boluntaryong propaganda ganapnapakikiisa s mgaKilusangKabataangBarangay at Barangay Ladies Auxillary Brigade; pagsaling KB samgapalarogayang Volleyball , Basketball, Chess at iba pa, sa 1976 proyektongunangGinangtungkolsaluntingHimagsikan, samgagawaingnauukolsarelihiyongayang St. Cruz de Mayo pagtanggapsaMahalnaBirhenng La Naval.
  • 1977 - Nakiisasamgasumusunod: puspusangkalinisan ’77 simposyumsapag-iingatsasunog, kampanyaparasakalinisanngkapaligiranpagdedeklaranghalagangmgaari-arianpagtatalangmgabotantesa Referendum; nagkaroonnglibrengimunisasyonparasamgasakitng Rabies ngmgaaso; pulong-pulongpagtatagngdalawangpangkatngbarangayTanod Brigade.
  • MGA PARANGAL AT PAGKILALA:
   Hindi nahuhuliangBarangayMasaganasasandaa’ttatlumpu’tpitongBarangaysaLungsodng Quezon, kung angpag-uusapan ay mgaparangal at pagkilalangnakakamit. Naritoangilan:
  • Isa sadalawampungpanghulingpagpipilianngLimangNatatangingBarangaysaLungsod Quezon noongOktubre 12, 1975.
   PampuroknaKampeonsa Inter KB Basketball tournament ngtaong 1975 (nagtamongtropeyongkaloobngPangulo).
   Pinakamahusaynaunipormesa basketball sataong 1975.
   NagwagisaPangkat I, Purok III- Unang KB SportfestngLungsod Quezon 1976.
   First Runner-up unang KB SportfestngLungsodng Quezon taong 1976.
   Kampeonng Senior Team, 1976 salarong ping pong sa Project 4, nanilahukanngwalongkoponan.
  • Kaalinsabayngpagkamitngmgatagumpay at parangalnanabanggitsalaranganngpalakasan, natamorinngpamunuanngBarangaymasaganaangkaukulangpagkilala, Si G. Jose M. Flores, KapitanngatingBarangay ay nahalalsakasapi at ingat-yamanng Directorate ngKatipunanngmgaBarangaysaikatlongpuroknoong 1974; at nahirangnakalihimngkatipunanngmgabarangay, ikatlongpuroknoong 1974. Si MarieseElises, Tagapngangulong KB ay nahalal ding kalihimng KB Secretariat saikatlongpurok, Lungsodng Quezon at siyang nagging kasapingSangguniangPanlunsod, Q.C.Bilangkinatawansakabataan, angatingkalihimnasi Cornelio Genito ay nahalal naming PangulongsamahanngmgaKalihimngBarangayngikatlongpurok at pangalawangpanguloparasapananaliksik at paglinangngnasabingsamahan, nahalalsiyangpangalawangpangulongsamahanngBarangay Volunteer’s Brigade salungsod Quezon City.
  • 1978 - Sa taongitosinimulangitayoangkasalukuyangBarangay Hall sapamumuno at pangangasiwangsumusunod:
   BARANGAY CAPTAIN: JOSE FLORES COUNCILMAN: NESTOR L. PAPA OLYMPIO ESTANISLAO FRANCISCO PREPENA CESAR DOMETITA AMBROCIO RANCHO
  • Sa diinaasahangsandali o pangyayari, nagkasakit noon siKapitan Flores nasiyangdahilanngkanyangpagyao.
   1980 – 1982 – nanungkulanbilangkapitanngBarangayMasaganasi Nestor I. Papa bilangkahalilini G. Jose Flores, kasamasina:
  •   
   COUNCILMAN: CARMEN SESE
   FRANCISCO PREPENA
   NAMIE PINEDA
   CESAR DOMETITA
   AMBROCIO RANCHO
     KALIHIM: CORNELIO GENITO
   INGAT – YAMAN: LILY MARTE
   KB CHAIRMAN: ANGELITO RACHO
  • Sa panahongitoipinagpatuloy at nataposangbagongBarangay Hall. Naisagawarinangmgasumusunodnaproyekto:
   Pagbabagongsiglang 30 BarangayTanodupangmapangalagaanangkatahimikan at kaayusanngbuhayngresidentengBarangayMasagana.
   Pagkaka- aspaltongmgakalye.
   Pakikilahokngmgakabataansamga Gawain.
  • Sa panunungkulanni G. Nestor I. Papa nahalalsiyangtagasuri (auditor) ngBarangay Captain Association Ikatlong Distrito.
   1982 – 1984 – Sa taongitonagsimulaanghalalanngmgapinunongBarangay. Nahalalangmgasumusunod:
  • 1982 – 1984 – Sa taongitonagsimulaanghalalanngmgapinunongBarangay. Nahalalangmgasumusunod:
   BARANGAY CAPTAIN: SILVERIO PINEDA
   COUNCILMAN: ANICETA BALOLONG
   HECTOR VILLANUEVA
   OLYMPIO ESTANISLAO
   CESAR DOMETITA
   AMBROCIO RANCHO
   BANITO VILLEGAS
   KALIHIM: CORNELIO GENITO
   LILY MARTE
  • 1984 – 1986 - Sa taongitonagsimulaanghalalanngmgapinunongBarangay. Nahalalangmgasumusunod:
   BARANGAY CAPTAIN: HECTOR VILLANUEVA COUNCILMAN: ANICETA BALOLONG
   CESAR DOMETITA
   AMBROCIO RANCHO
   NESTOR I. PAPA
   FRAMNCISCO PREPENA KALIHIM: CORNELIO GENITO
   INGAT–YAMAN: LILY MARTE
  • 1986 – 1994 – MgaSannguniangBarangay:
   BARANGAY CAPTAIN: ANICETA BALOLONG
   COUNCILMAN: ROMULO QUIZA
   TERESITA M. SEMILLA
   EUSEBIO L. MENDOZA ( 1989-1992)
   MILAGROS A. ALFONSO
   EDUARDO C. AVILLANO
   VICTOR CRISOSTOMO
   DONATO ABLAY (1992-1994)
   KB CHAIRMAN: MARIO A. FUNTILA 1ST HALF
   RONALD FRANCIA 2ND HALF 
   KALIHIM: BELLA B. BUGAYONG 1ST
   LYDIA C. VILLAMOR 2ND
   INGAT – YAMAN: AIDA FRANCIA
  • MGA NAGAWA:
   NagawanoongpanahonniKapitanaBalolong ay naipatayoangBarangayMasagana Covered Court napinundohannamanni Mayor Brigido M. Simon Jr. at pag-iimprovedngBarangay Hall.
  • 1994 – 1997 – MgaSangguniangBarangay:
   BARANGAY CAPTAIN: EDUARDO C. AVILLANO
   COUNCILMAN: RAYMUNDO A. BUENAVENTURA
   ROMULO QUIZA
   JAIME E. SARABIA
   DIONISIA M. REYES
   NARCISO M. LORILLA
   PIO F. SANTOS JR.
   ARNOLD ANTHONY C. KUNZ 
   SK CHAIRMAN: RONALD M. FRANCIA 1ST HALF
   JESUS EMMANUEL L. VARGAS 2ND HALF
   KALIHIM: FLORENTINA R. ESPINAS JUNE ’93-DEC.’95
   INGAT – YAMAN: AIDA M. FRANCIA
  • MGA NAGAWA:
   MganagawanoongpanahonniKapitanAvillanonagpailawngbuongKalantiaw Street nagkaroonng roving motorcycle parasamgatanod at multicabnaibinigayni Congressman Mike T. Defensornagpaayos at nagpagandangBarangay Hall at nagpalagayng Skating Ring sa Park at nagpagawangtatlongDeepwell.
  • 1997 – August 15, 2002 – SangguniangBarangay:
   BARANGAY CAPTAIN: DIONISIA M. REYES
   COUNCILMAN: RAYMUNDO A. BUENAVENTURA
   JULIET L. GINETE
   JAIME E. SARABIA
   VENANCIO C. BANCUYO
   NARCISO M. LORILLA
   WINONA Z. CHU
   ARNOLD ANTHONY C. KUNZ
   SK CHAIRMAN: JESUS EMMENUEL L. VARGAS KALIHIM: FLORENTINA R. ESPINAS JUNE ’93-DEC.’95 
   INGAT-YAMAN: LEFIGRACE MILLAN
  • MGA NAGAWA:
   MganagawanoongterminoniKapitanaDioning Reyes ay naipatayoang Senior Citizen Building napinondahanni Senator Nikki Coseteng at ang Daycare Center napinondahannamanni Mayor IsmaelMathay Jr. pinaayos din nyaang landscape sa Park at nagpaayos at nagpaganda din siyangBarangay Covered Court at nagpaoverlayngmgakalye, nagpagawa din siyangtatlongDeepwell at nagpailawngmgaiskinita. At siyaang nag-organized ng Senior Citizen ngBarangayMasagana at sakanyangterminorinnaibalikang Day Care.
    
  • August 15, 2002 – 2007 – SangguniangBarangay:
   BARANGAY CAPTAIN: ARNOLD ANTHONY C. KUNZ
   COUNCILMAN: RAYMUNDO A. BUENAVENTURA
   JULIET L. GINETE
   JUAN TENGCO
   VENANCIO C. BANCUYO
   VICTOR S. CRISISTOMO
   ROMULO QUIZA
   JOSEPH T. ALVARADO
   SK CHAIRMAN: CLARISSE ANNE M. SANTOS
   KALIHIM: ANGELITA DB. DEL BARRIO 2003-2004
   LAILA GONZALES 2003-2004
   THERESA PANCHO 2004-2007 
   INGAT – YAMAN: GIL G. CASTRO
  • MGA NAGAWA:
   AngmganagawanoongpanahonniKapitanArnie Kunz ay naipatayoangGazeebonapinondohanniKonsehalBolet Banal at ni Congressman Mat Defensoritinuloy din niyaangpagpapaganda at pagpapaayosngBarangay Covered Court nagparepair din siyangmganasirangilawngiskinita at naipagawaang Multi Purpose Hall napinondohanni Mayor Sonny Belmonte.
  • December 1,2007 – up to Present – SangguniangBarangay:
   BARANGAY CAPTAIN: JULIET L. GINETE COUNCILMAN: ALLAN FRANCIS A. PUMARADA
   PERLA U. DANIEGA
   ROLAND B. MOLINA
   JOEY M. LORENZANA
   EDUARDO C. AVILLANO
   VERGEL L. VARGAS II
   VENANCIO C. BANCUYO 
   SK CHAIRMAN: EDDIE DP. ALCANTARA KALIHIM: MARITES G. ANDRANEDA
   INGAT – YAMAN: GIL G. CASTRO
    
  • MGA NAGAWA:
   MganagawaniKapitanaJhetGinetesaterminoniya, siyaangkauna-unahangnagpababangPhilhealth at Social Security System (SSS) saBarangayMasagana at kauna- unahangnagbigayng one percent (1%) parasa Senior Citizen nagpaayos at nagpagandangGazeebo at nagpagawangBarangay Hall at patuloy pa rinangpagsisilbisaatingBarangay.
  • MAGBIGAY O MAGTALA NG LIMANG SULIRANIN/PROBLEMA NG ATING BARANGAY?
   - Pagkakalatngbasura
   - Kakulanganngpangkabuhayan
   -Akyatbahay.
   - Bukaskotse agawcellphone
   - Pagkakalatngduminghayop
  • I. PEACE AND ORDER (KATAHIMIKAN AT KAPAYAPAAN)
   PagtaasngbilangngmgaTanodsaatingBarangaymulasabilangnapito (7), sakasalukuyan ay labingpito (17) na , sinisiguradonating may kanya-kanyasilang shift ng duty bawat 24 orasngisangaraw.
   Nakikipag-ugnayantayosaKapulisan at iba’t-ibangahensyanggobyernoparasakarampatangpag-aalayupangmasiguronaangbawataraw at gabiparasaatingmgaresidente ay mapayapa at panatag.
    
  • II. HEALTH/ MEDICATION ( PANGKALUSUGAN)
   Paglagayng Health Station/Clinic at Gym saBarangay Hall, at taunangpagsasagawang activities parasamgakabataan at mga Senior Citizen.
   Pagbibigayng Medical Mission, mgagamot, diskwentosaOspital, samgagamotna Anti-Rabies nabiktimangkagatngaso o pusa at pagbibigaytulongsamganamatayan.
  • Regular napagbibigayngprogramangpangkalusuganparasamgabatatuladng (House to House LigtasTigdas) parasamgabata 8 months to below 9 years old, pagbibigayng Vitamins A at B samgabata at estudyantesaating Daycare).
  • III. CLEANLINESS AND BEAUTIFICATION OF ENVIRONMENT/SURROUNDINGS (KALINISAN AT KAGANDAHAN NG KAPALIGIRAN)
   Regular napagpapawalissadaan, saatingmgaBarangay Sweepers.
   Regular napagpapalinisngmgaimburnal, upanghindiitomagbara at magdulotngpagbahasatuwinguulan. Ganoon din ang regular napaglilinissaBuaya Creek at pagpapaputolngmgapunonanasagilidnito.
  • Pagpapaputolngmgasangangpunonanakakasagabalsamgalinyangkuryente,telepono at iba pa.
   Regular napanghuhulingmgaaso at pusang gala, pagkakaroonng Anti-Rabies Vaccination parasamgaalagangaso at pusangmgaresidente.
  • IV. LIVELIHOOD/PANGKABUHAYAN
   Pagsasagawang Livelihood Training parasamgawalangtrabaho, kabataanghindinakapag-aral, samgamaybahay at Senior Citizens.
  • V. 8EDUKASYON
   • Pagbibigayng Educational Scholarship at tuloy- tuloynapagbibigaypugay at parangalsamgamagagalingnaestudyantengatingBarangaysapamamagitanng “ProgramangBarangayAlkansiya’.
   • Pagbibigayngmga School Supplies parasamgabatangmag-aaralsaBarangayMasagana.
    
  • SarilingObserbasyon
   May mgapatunaynamarami pang mgataoangkulangnakulangsapagkakaisa at disiplinasasarili. Patuloyparinsilanggumagawangmgabagaynahindiayonsalayuninngbarangay. Normal langsakanilamagtaponngpinagbalutanngpagkain , uposngsigarilyo,tumawidsamapanganibnalugarkaysagumamitngpedestrial lane , sumingitsapila , at daloyngtrapiko , sirainangmgaswing o see saw saparke , magkalatngdumingaso . Mgagawaingmasamatuladng “bukaskotse “ at “ akyatbahay”.Kailangannatingmagkaisa at sama-samanggumawaupangmagkaroon ,malinis at maayos at tahimiknabarangay.
  • Rekomendasyon
   Napapadalianggawain at problemasaisangbarangay kung magtutulunganangbawatkasapi.Masayaangisangbarangay kung angmgataonito ay magtutulungan ,sama-samanggumagawangproyekto , pinapaganda at nag lilinisngmgapaligid,nagtatanimngmgahalamangnamumulaklak. Tumutulongsabarangaytanod at pulis , upangmahuliangmgataonggumagawangmasama at magkaroonngtahimik at maayosnabarangay.
  • Konklusyon
   Angpagkakaisa at pagtutulunganngmgakasapingbawa’tbarangayangkailanganupangmatugunanangatingmgapangangailangan. Makiisanangmaluwagsakaloobansamgakapaki-pakinabangnagawain. Masaraptumirasaisangmasaya at tahimiknalugar.Malulutas,magagawa at mapapadalinatinanglahatngbagay kung anglahat ay may pagkakaisa,pagtutulungan at disiplinasaatingmgasarili.