Tekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksi

222 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto  ESR , Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset. Lisätietoja tekijänoikeuksista diasarjan viimeisessä diassa.
 • Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n (http://paokhanke.ning.com) rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto  ESR , Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset. Rahoituspäätöksessä todetaan kohdassa tekijänoikeudet seuraavasti: ” Hankkeen hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen ehtona on, että tuensaaja luovuttaa kaikki taloudelliset oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti suojattuihin aineistoihin, mukaan lukien oikeudet aineiston muokkaamiseen ja käyttöoikeuksien edelleen luovuttamiseen rahoittajaviranomaiselle sen varmistamiseksi, että aineistot ovat yleisesti käytettävissä korvauksetta rakennerahasto-ohjelmien tavoitteiden mukaisesti.   Tuensaaja vastaa siitä, että sillä on ennen viranomaiselle luovuttamista oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuihin aineistoihin tämän ehdon edellyttämässä laajuudessa, ja että aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta. Tuensaaja hankkii tarvittavat oikeudet niiltä, joiden teoksia tai muita suojattuja aineistoja on käytetty hankkeeseen syntyvien suojattujen aineistojen aikaansaamisessa. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi teosten luomiseen osallistuvat työntekijät tai alihankkijat. Taloudellisten tekijänoikeuksien haltijana rahoittajaviranomainen on päättänyt, että aineistoa saa käyttää ilman eri korvausta tai lupaa.   Saattaessaan aineistoa yleisön saataville aineiston käyttäjän tulee liittää oheen maininta aineistoon liittyvien taloudellisten tekijänoikeuksien kuulumisesta rahoittajaviranomaiselle sekä siitä, että aineistosta saa vapaasti valmistaa kappaleita ja saattaa sen yleisön saataviin sekä sisällyttää muuhun aineistoon tai muulla tavoin kehittää sitä edelleen kuitenkin loukkaamatta tekijän moraalisia oikeuksia, samoin kuin sitä, että käyttäjän sitoutuminen näihin ehtoihin on käyttöoikeuden ehto.”
 • Tekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksi

  1. 1. Tekstipohjaisista tehtävistämonimediaisiaEija Koski ja Kasper KouvoVammalan lukioKevät 2013PAOKpaokhanke.ning.com#paokhanke (Twitter)facebook.com/PAOK-verkosto
  2. 2. Learning by doing• Aitoamedialukutaitoa jatutkimuslukutaitoavoi oppia itsetekemällä. Näinnäkökulmamuuttuu seuraajannäkökulmastatekijännäkökulmaksi.Löydät Jenni Puhakan(kuvassa vas.)ja Sonja VuorisenKirkko-tv –videon tästä.
  3. 3. Itsenäisten tekstipohjaistentehtävien ongelma on,• että ne voidaan tehdä ns.ajattelematta ja oppimatta.• Opiskelija pyrkii vainmahdollisimman helpostisuorittamaan tehtävän Internetinavulla copy-paste -menetelmällä.
  4. 4. Päämäärä• Laadimme tässäprojektissatoiminnallisiatehtäviä, jotkaaktivoivat ja jopapakottavatopiskelijanajattelemaanasioita syvemmin.
  5. 5. Opetuksen nykyhaaste lukioissa• Tietomäärältäänpaisutettu opssitoo opettajanherkästi opettaja-keskeiseenopettamiseen.• Ylioppilaskirjoitusluotietopainotteisentausta-vaatimuksen.
  6. 6. AIDOT KOHTAAMISETLUOVAT TUNNEKOKEMUKSIA
  7. 7. RYHMÄTYÖTAIDOTKÄYTTÖÖN
  8. 8. Näkökulmia tehtävänantoon• 1.Median itsensä analysointi ja käyttäminenlähdemateriaalina.• 2.Opiskelijat itse tekevät kurssiin kuuluvan työn tvt-taitojakäyttäen esim. videoita, powerpointeja äänellä ja kuvillatäydennettynä, haastatteluja digitaalisesti tallentaen,nettikyselyjä ja pienimuotoisia tutkimuksia.• 3.Opiskelijoiden töiden julkaisu aidossa mediassa esim.paikallisradiossa, paikallislehden nettisivuilla japaikallislehden paperiversiossa. Lisäksi töitä on julkaistulukion omassa verkkolehdessä ja Youtubessa.• 4.Ryhmät käyttävät somea välineenä ryhmätöidentekemiseen ja suunnitteluun esim. Facebook –ryhmässäideoiden
  9. 9. Median itsensä analysointi jakäyttäminen lähdemateriaalina• UE3-kurssilla Eija Koski käytti ajankohtaisohjelmia jaYlen tallenteita arkistosta keskustelun pohjana vaikeissakysymyksissä ( esim. abortti, syöpäsairaskeskuudessamme tai perheessä, vammaisenkohtaaminen, paholainen—Riivaajat kirkossamme)• Etiikka ja dogmatiikka näyttäytyivät opiskelijoilleajankohtaisinaasioina.
  10. 10. … media lähdemateriaalina• FI2-kurssilla tehtiin sekäarvoanalyyseja ettädiskurssianalyysejaajankohtaisista aiheista esim.tasa-arvoinen avioliittolaki.
  11. 11. Opiskelijat itse tekevät kurssiinkuuluvan työn tvt-taitoja käyttäen• Esimerkiksi UE 3 –kurssilla opiskelijat tekivät etsiviennuorisotyöntekijöiden videohaastattelun, jonka kauttaopiskelijat kuulivat, mitä oikeita toimenpiteitä tehdäänsyrjäytymisen ehkäisemiseksi.• Opiskeljat käyttivät myös nettikyselyjä pienimuotoistentutkimustensa tekemisessä. Esim. eutanasiasta janetinkäytöstä.
  12. 12. …opiskelijoiden töitä• PS2-kurssilla opiskelijat tekivät videoita ja powerpointejalasten kehitysvaiheista ja esim. hienomotorisista taidoistaja piirustusvaiheista.• Näin opiskelijat näkivät eläviä lapsia arjen oikeissatilanteissa ja videomateriaalin avulla he kykenivätvälittämään tämän kokemuksen ryhmän muilleopiskelijoille.• Kehityspsykologia heräsi eloon! Tässä toinen näytelasten piirtämisen kehittymisestä.
  13. 13. Opiskelijoiden töiden julkaisuaidossa mediassa• Opiskelijoiden töitä on julkaistu paikallislehdenpaperiversiossa, paikallislehden nettisivuilla,paikallisradiossa ja lukion omilla verkkolehden sivuilla.
  14. 14. Ryhmät käyttävät somea välineenäryhmätöiden tekemiseen jasuunnitteluun• Opiskelijat käyttivät Facebook –ryhmää työnsäsuunnitteluun• Netissä kyselyjen tekeminen sujui mainiosti ja nopeasti.
  15. 15. HUOMIOITA JA OIVALLUKSIA• Opiskelijat osaavat jo paljon, muttaopiskelijoilletulee jatkossaantaaesiintymis-taito-ohjeita.
  16. 16. Asiat saivat todelliset kasvot
  17. 17. Sisältöjen analyysiinOpiskelijat tarvitsevat ohjaustaMuuten tekninensuoritus viepäähuomion
  18. 18. Monimediaisuus kaataa koulunseinätOpiskelijatpääsivätmuualletekemäänjasaimme koululleasiantuntijoitaOpiskelija menossa haastattelukäynnille tehostetun palveluasumisen yksikköön
  19. 19. Työelämätaidot käytössä• Rohkeus esiintyä• Ahkeruus• Töidensaattaminenloppuun• Tiimityöskentely-taidot• Sosiaaliset taidot
  20. 20. Omat vahvuudet esiin• Ei virheiden pelkoa• Oman kannan perustelu• Kehollisuus, ryhdikkyys jaselkeys, pois koneen takaaesiintymistilanteessa.
  21. 21. Monimediaisten tehtävienparista löytyy taitajia• jotka saavat positiivista palautetta näistäteknisistä tai luovista taidoistaan.• Erityislahjakkuudet pääsevät esille.• Näitä voi koulussa käyttää muihinkinprojekteihin ja vertaistukena toisilleopiskelijoille ja opettajille
  22. 22. Opiskelijan työmäärä• Voi nousta todella suureksi, jos samassajaksossa useita vastaavia projekteja.• Totesimme, että oppitunneista onannettava kohtalainen määrä tuntejaopiskelijoiden oman ryhmätyöntekemiseen.
  23. 23. Muut kuin älylliset taidot• Tehtävät toivat esille voimakkaitaeroja opiskelijoiden projektinhallintataidoissa.• Aikaansaamisen ongelma/tarttumattomuuden ongelma tuliesiin joillakin opiskelijoilla jaryhmillä. TÄMÄ ON KOULUNSUURI HAASTE!
  24. 24. ANTIA OPETTAJALLE• Projekti lisäsi yhteisideointia javuorovaikutusta.• Tapasimme säännöllisesti: Mahdollistityöskentelyn nopean arvioinnin ja jatkuvankehittämisen projektin aikana.• Opetimme toinen toisillemme tvt-taitoja javaihdoimme materiaaleja• Näkee opiskelijat uudella tavalla.
  25. 25. Antia opettajalle• Kevät oli hyvää aikaa kehittämistyölleväljemmän lukujärjestyksen takia.• Myönteistä ja motivoivaa oli, että omantyön kehittämisestä maksettiin palkkaa.(yöllä kykkii sohvan nurkassa oppimassatvt-taitoja koivet kankeana)• HERÄTTI JÄLLEEN KERRANAJATTELUPROSESSIN, MIKÄ ONKOULUSSA TÄRKEÄÄ.
  26. 26. Tiimimme wikispace -sivut• Tässä linkki wikispaces –sivuille, jossatyöstimme koko ajan projektiamme.
  27. 27. LogojaJokaisessa avoimessa verkossa olevassa sisällössä tulee olla•Teksti, missä mainittu, että sisältö tehty PAOK:n osarahoituksella +PAOK:n logo kuva, mistä linkki PAOK:n verkkosivuille (www.paokhanke.ning.com) tai kuva ja linkki erikseen•CC lisenssi kuvake, mistä linkki http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi•Rahoittajan logot (ELY, vipuvoimaa, EU)Logot löytyy alta kuvina. Voit tallentaa kuvat omalle koneelle ja sieltä viedä materiaaliisi.
  28. 28. Sinä saat• Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittuKahdella ehdolla• Viittaat aina alkuperäiseen tekijään• Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinunjakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä  Lisätietoja• CC-lisenssit: creativecommons.fi• CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/fi• Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselleTämä diasarja on lisensoitu CreativeCommons -lisenssillä CC BY-SA

  ×