Big ppg panduan dan jadual pelaksanaan ppg10jan2012

712 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
712
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Big ppg panduan dan jadual pelaksanaan ppg10jan2012

 1. 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 2. 2. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Berkuat kuasa mulai Jun 2011 KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 2 2. Falsafah Pendidikan Guru 2 3. Model Konseptual Pendidikan Guru 3 4. Jadual Pelaksanaan BIG PPG 6 5 Pengenalan Program Bina Insan Guru 6 6. Matlamat dan Objektif Program BIG PPG 14 7. Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG 15 8. Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas 16 9 Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja 17 10. Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG 19 11. Panduan dan Prosedur Pelaksanaan 20 12. Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG 25 13. Prosedur Keselamatan BIG PPG 25 14. Panel Modul 33 10JAN2012-IPGKIPTI MK 2
 3. 3. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara. Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 3
 4. 4. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama, iaitu kendiri, kemasyarakatan dan ketuhanan. Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 ROHANI Kemahiran Pengetahuan Nilai INTELEK EMOSI KEMASYARAKATANKENDIRI MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHANAN JASMANI
 5. 5. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu, penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin dan sebagai agen perubahan. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme, daya ketahanan, patriotisme, pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia. Selaras dengan FPK dan FPG, model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan, kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian, teori pembelajaran, bahan kurikulum, pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 5
 6. 6. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran, penyelesaian masalah dan membuat keputusan; penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran; dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Nilai : Merujuk kepada penerapan, penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat serta memiliki dan menampilkan nilai, etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6
 7. 7. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan 1 2 dan 3 WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) B. Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • Refleksi • Pelaporan • Refleksi • Persediaan Perkhemahan 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 40 Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7
 8. 8. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan 2 4 dan 5 WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1. Ceramah A. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran - rakan sejawat ) i. Guru sebagai insan mulia ii. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. iii. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. B. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran - masyarakat setempat ) i. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. ii. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. iii. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. C. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran - rakan sejawat ) i. Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. iii. Etika dan moral profesional. iv. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. 3 • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • Pelajar PPG boleh memilih tajuk A, B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8
 9. 9. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan 2. Aktiviti Kemasyarakatan A. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga emas dan lain- lain) ii. bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam) iii. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, khidmat kebajikan dan lain- lain). 7 • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. • Pelajar PPG boleh memilih tajuk i, ii atau iii untuk dilaksanakan WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. Bengkel ( kumpulan sasaran - murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i. Pengucapan awam ii. Kesantunan berbahasa iii. Tertib / adab di meja makan iv. Pengendalian Majlis v. Etika berpakaian 3 • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 2. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. Khidmat kepada komuniti i. Kelas tambahan ii. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. Kempen kesedaran ( AADK, ASNB dan sebagainya ) 7 • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9
 10. 10. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. Perkhemahan II - 3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a. Penyediaan tapak b. Interaksi dengan komuniti setempat c. Aktiviti kerohanian / moral d. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. Malaysia Cergas dan patriotik f. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. Reengineering – interpersonal ii. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) 35 • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan g. Jenis Khidmat Masyarakat – i. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga emas) ii. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, dan khidmat kebajikan). iii. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam) • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. • Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 10
 11. 11. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan 1. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. Akta 550 / Akta Pendidikan d. Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e. NKRA 3 • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah. 2. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. Pengurusan ( sistematik, misi sekolah, visi sekolah ) iii. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran - kumpulan pelajar PPG ) a. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11
 12. 12. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan 2. Bengkel a. Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG 3 Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12
 13. 13. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu, berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini, guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi, penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru, penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik, menekankan pembangunan ilmu pengetahuan, kemahiran, modal intelektual, pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. Selaras dengan hasrat ini, pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk, memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti, iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13
 14. 14. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian. Melalui aktiviti yang dirancang, pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu, kemahiran, daya intelek, nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus, usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG). 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14
 15. 15. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak, nilai- nilai kerohanian dan keguruan, daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1- Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. 2. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan atau aktiviti 3. Menghayati ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 4. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. 5. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi, kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. 6. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 7. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani, emosi, rohani ( spritual ) dan sosial. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 15
 16. 16. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8. Memupuk semangat berpasukan, bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. 9. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3. OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. . 10JAN2012-IPGKIPTI MK 16
 17. 17. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4. CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi : Guru Pelatih PPG Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan KK Setiausaha : Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) Bendahari : ( Lantikan sekolah ) Ahli Jawatankuasa : i. Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral ii. Pengerusi Jawatankuasa Peralatan iii. Pengerusi Jawatankuasa Makanan iv. Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti v. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 Dilantik mengikut keperluan aktiviti
 18. 18. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG - PERKHEMAHAN Bil Jawatan Bidang Tugas 1. Pelajar PPG • Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG • Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. • Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat • Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG • Menyediakan laporan penilaian BIG PPG • Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program • Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG. • Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG • Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral • Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral • Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan. • Menyediakan peralatan memasak • Menyediakan peralatan siaraya • Menyediakan bahan alat tulis • Menyediakan peralatan komunikasi • Menyediakan peralatan kembara dan orienteering • Mengawasi kuantiti bekalan makanan • Menyediakan menu makanan • Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan • Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa. • Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan. • Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam • Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual. • Sentiasa berada di tapak perkhemahan. • Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta • Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan • Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup 10JAN2012-IPGKIPTI MK 18
 19. 19. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan Bidang Tugas • Merancang dan mengendali aktiviti • Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran. • Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti. • Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan • Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan • Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan • Menguruskan insuran peserta • Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG • Dan lain-lain yang difikirkan perlu. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 19
 20. 20. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1.00 – 2.00 petang 2.00 – 4.00 petang 4.00 4.30 4.30 – 6.30 petang 6.30 – 8.00 malam 9.00 11.00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan, Ikatan asas & mendirikan khemah Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula Pengurusan Diri, Solat dan Tazkirah " Ice Breaking " Hari / Masa 5.30 – 6.30 pagi 6.30 – 7.30 pagi 8.00 – 10.00 pagi 10.00 – 10.30 pagi 10.30 – 12.30 tengahari 12.30 – 2.00 petang 2.00 – 5.00 petang 5.00 – 6.00 petang 6.00 – 8.00 mlm 8.00 – 11.00 mlm Hari 2 Qiyamullai/tazkirah/Moral MalaysiaCergas/Menaikkan Bendera/LaguNegaraku Aktiviti KUDAPAN Aktiviti Rehat / Solat . Makan Aktiviti Rehat / Solat Makan Malam Aktiviti Malam kebudayaan Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20
 21. 21. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. Oleh sebab itu, pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan, mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum, semasa dan sesudah program dijalankan. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja b. Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan c. Memilih dan menentukan lokasi program d. Merancang pengisian aktiviti. e. Merancang perbelanjaan f. Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia g. Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan h. Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21
 22. 22. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil Perkara Isi Kandungan Tindakan 1. Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar A. Taklimat Umum BIG a. Rasional BIG PPG b. Objektif BIG PPG c. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d. Struktur Organisasi B. Taklimat Perkhemahan a. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. Penulisan Refleksi / Folio c. Persiapan awal d. Etika Peserta BIG PPG e. Keadaan Fizikal f. Peralatan g. Status Kesihatan h. Kuatermaster makanan i. Kuatermaster peralatan j. Kebajikan dan Keselamatan k. Jadual Pelaksanaan C. Taklimat Keselamatan di air a. Teori keselamatan di air b. Arahan, ciri dan dan langkah keselamatan di air • Diadakan di IPG • Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG • Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22
 23. 23. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D. Taklimat LDK a. Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. b. Cara dan pengendalian LDK c. Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i. Lokasi Program ii. Tarikh Program iii. Lawatan Tapak iv. Perhubungan luar v. Peralatan vi. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii. Kos viii. Kebajikan / makanan • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah. SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil Perkara Isi Kandungan Tindakan 1. Taklimat kepada peserta program i. Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. ii. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. Keadaan Fizikal iv. Peralatan v. Status Kesihatan vi. Kuatermaster makanan vii. Kuatermaster peralatan viii. Kebajikan dan Keselamatan ix. Jadual Pelaksanaan x. Pergerakan Aktiviti • Urusan pelajar PPG 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23
 24. 24. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi. Disiplin Peserta xii. Peraturan Perkhemahan xiii. Jadual Aktiviti xiv. Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). 2. Pelaksanaan Aktiviti i. Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. ii. Melaksanakan semua komponen dalam jadual iii. Penilaian dan penulisan refleksi Urusan pelajar PPG 3. Penutup Aktiviti i. Protokol acara penutup siri BIG PPG ii. Perbarisan iii. Ucapan VVIP Urusan pelajar PPG 4. Tindakan sebelum perjalanan pulang 1. Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. 2. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. 3. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. 4. Menyusun peralatan. Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil Perkara Isi Kandungan Tindakan 1. Tindakan Selepas Aktiviti 1. Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG 2. Menyediakan dokumentasi audio/video Penyelaras Program BIG PPG IPG 10JAN2012-IPGKIPTI MK 24
 25. 25. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) 3. Menyiapkan portfolio. 4. Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis, Jabatan Hutan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, , Jabatan Laut / Marin, Penghulu) – jika perlu. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 25
 26. 26. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar, berdisiplin, selamat dan mencapai objektif. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. Mematuhi arahan, jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. 2. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim, kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. 3. Hendaklah mengawal diri sendiri, berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan 4. Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. 5. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. 6. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) 7. Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. 8. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. 9. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. 10. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. 11. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. 12. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan. 13. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26
 27. 27. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. 15. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11.00 malam. 16. Peserta dilarang memancing, berburu, menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. 17. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. 18. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. 19. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri, peralatan dan harta persendirian. 20. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. 21. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator. 22. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. 23. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. 24. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 27
 28. 28. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN JAM INTERAKSI 1. Aktiviti di IPG • Taklimat umum BIG • Taklimat perkhemahan • Taklimat keselamatan di air • Taklimat LDK 5 Jam 2. Mendirikan Khemah • Perancangan, pemilihan tapak, pembahagian tugas • Pembinaan khemah, penyediaan dan penyajian makanan • Pembubaran khemah 40 jam. 3. Malaysia cergas dan patriotik. • Nyanyian patriotik • Menaikkan bendera • Kawad kaki • Senamrobik / aktiviti kalistenik 4. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • Ice Breaking • Personaliti Guru dan Konflik Personaliti • Realiti persekitaran • Realiti diri dan motivasi keguruan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 28
 29. 29. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN JAM INTERAKSI • Perubahan sikap • Pembinaan self –esteem Catatan: Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. 5. Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering. • Berjalan lasak • Aktiviti penghayatan alam • Pengenalan arah mata angin / kiblat • Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan. • Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. 6. Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " .....perihal kepimpinan.."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29
 30. 30. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN JAM INTERAKSI Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. 7. Persembahan kumpulan • Pembahagian tajuk persembahan • Perlantikan hakim persembahan • Mengumumkan keputusan 8. Refleksi • Refleksi aktiviti • Refleksi umum 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30
 31. 31. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. Pelajar PPG a. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. b. Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB. c. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih, dan semua AJK. d. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar e. Memilih & Memastikan tapak perkhemahan f. Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan g. Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis,Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat h. Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas i. Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut j. Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama k. Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum, semasa dan selepas aktiviti BIG PPG l. Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik m. Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31
 32. 32. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. KEM KOMANDAN a. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik c. Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti d. Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar e. Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan f. Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan g. Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti b. ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat c. Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan d. Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan e. Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan f. Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat g. Memberi penerangan tentang keselamatan diri h. Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti i. Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32
 33. 33. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. KEM KOMANDAN a. Menerima Laporan ketua jurulatih b. Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan c. Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan d. Menerima Laporan Kuarter Master Makanan e. Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. f. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan g. Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik h. Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Marin, Jabatan Hutan dan lain-lain lagi i. Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. j. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33
 34. 34. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil. Nama Jabatan / Institut 1 Puan Hjh Dr.Noriati binti Abd,Rashid Penyelaras Pengarah Pusat Pengembangan Akademik, IPGM, KPM 2 Tuan Haji Ust.Aleas bin Mat Isa Pen.Penyelaras Pusat Pengembangan Akademik, IPGM, KPM 3 En.Baharuddin bin Ab. Latiff Pen.Penyelaras Pusat Pengembangan Akademik, IPGM, KPM 4 En. Ahmad Sukri b. Mustaffa Ahli IPG Kampus Darulaman, Kedah Darul Aman 5 Tuan Haji Ruslan bin Saad Ahli IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah Darul Aman 5 En. Mohamad Hafedz b. Salleh Ahli IPG Kampus Darulaman, Kedah Darul Aman 7 En. Hishamuddin bin Hassan Ahli IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Baharu DT 8 En.Zakaria bin Mustaffa Ahli IPG Kampun Bahasa Melayu, Kuala Lumpur 9 Tuan Haji Norhizan b. Zainol Ahli IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Baharu DT 10 En.Zulkapli bin Wagini Ahli IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34

×