Tedarik zinciri yonetimi-2010

3,991 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,991
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
121
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tedarik zinciri yonetimi-2010

 1. 1. Tedarik Zinciri Yönetimi KALDEM Kalite Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
 2. 2. Birbirimizi tanıyalım <ul><li>İsim.... </li></ul><ul><li>Eğitim.... </li></ul><ul><li>Meslek.... </li></ul><ul><li>Bölüm - Görev.... </li></ul><ul><li>Bu eğitimden almak istediklerim.... </li></ul><ul><li>ISO 9000 : 1994 hakkında bildiklerim.... </li></ul><ul><li>ISO 9000 : 2000 hakkında bildiklerim.... </li></ul>
 3. 3. EFQM Mükemmellik Modeli Süreçler Liderlik Temel Performans Sonuçları İşbirlikleri ve Kaynaklar GİRDİLER SONUÇLAR YENİLİKÇİLİK VE ÖĞRENME Politika ve Strateji Çalışanlar Toplumla İlgili Sonuçlar Müşterilerle İlgili Sonuçlar Çalışanlarla İlgili Sonuçlar İşbirlikleri ve Kaynaklar
 4. 4. EFQM Mükemmellik Modeli <ul><li>4a Kuruluş dışı işbirlikleri nasıl yönetilmektedir? </li></ul><ul><ul><li>Politika ve strateji ile uyumlu temel işbirliklerinin ve stratejik işbirlikleri olanaklarının belirlenmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>İşbirliği yapılan kuruluşlarla ilişkilerin değer yaratacak ve yaratılan değeri en üst düzeye çıkartacak şekilde biçimlendirilmesi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Katma değer yaratacak tedarik zinciri işbirliklerinin oluşturulması. </li></ul></ul><ul><ul><li>İşbirliği yapılan kuruluşlarla kültürel uyumun ve bilgi birikimi paylaşımının sağlanması. </li></ul></ul>
 5. 5. EFQM Mükemmellik Modeli <ul><li>4a Kuruluş dışı işbirlikleri nasıl yönetilmektedir? </li></ul><ul><ul><li>İşbirliği yapılan kuruluşlarla karşılıklı gelişmenin desteklenmesi. </li></ul></ul><ul><ul><li>İşbirliklerinden yararlanılarak yenilikçi ve yaratıcı düşünme tarzının oluşturulması ve desteklenmesi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreçlerin iyileştirilmesi ve müşteri-tedarikçi zincirinde katma değer yaratmak amacıyla birlikte yapılan işlerde sinerji yaratılması. </li></ul></ul>
 6. 6. Kalite Yönetim Prensipleri <ul><li>Başarı için kuruluşu sistematik ve saydam şekilde yönetmek gereklidir. </li></ul><ul><li>Başarı için ilgili tarafların ihtiyaçlarının ele alınması yanında performansı sürekli iyileştirmeye odaklanan bir yönetim sistemi gereklidir. </li></ul><ul><li>8 Kalite yönetim prensibi: </li></ul><ul><li>Müşteri odaklılık </li></ul><ul><li>Sistem yaklaşımı </li></ul><ul><li>Liderlik </li></ul><ul><li>Sürekli iyileştirme </li></ul><ul><li>Çalışanların katılımı </li></ul><ul><li>Karar vermede gerçekçi yaklaşım </li></ul><ul><li>Süreç yaklaşımı </li></ul><ul><li>Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri </li></ul>
 7. 7. Kalite Yönetim Prensipleri – ISO 9000:2005 <ul><li>Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri </li></ul><ul><li>Bir kuruluş ve onun tedarikçileri birbirlerine bağımlıdırlar ve karşılıklı ilişki her ikisinin de katma değer yaratma yeteneğini geliştirir. </li></ul><ul><li>Yararlar: </li></ul><ul><ul><li>Her iki tarafın da artan değer yaratma becerisi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Değişen pazara ya da değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermede ortak hız ve esneklik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maliyetlerin ve kaynakların optimizasyonu. </li></ul></ul>
 8. 8. Kalite Yönetim Prensipleri – ISO 9000:2005 <ul><li>Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri </li></ul><ul><li>Uygulama: </li></ul><ul><ul><li>Kısa dönem kazançları ile uzun dönem beklentilerini dengeleyebilecek ilişkiler. </li></ul></ul><ul><ul><li>Partnerler arasında uzmanlık ve kaynak paylaşımı. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kilit tedarikçilerin seçimi ve tanımlanması. </li></ul></ul><ul><ul><li>Açık ve net bir iletişim ortamı. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilginin ve gelecek planlarının paylaşılması. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ortak geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin oluşturulması. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tedarikçiler tarafından iyileştirmeleri ve başarıları tanıma ve takdir etme; ve onları cesaretlendirme. </li></ul></ul>
 9. 9. Tedarik Zinciri Yönetimi Giriş
 10. 10. Giriş <ul><li>Satın almada kalite güvence çalışmalarında, önleyici yaklaşım sayesinde, </li></ul><ul><ul><li>ürünlerdeki hata olasılığının kaynakta önlenmesi, </li></ul></ul><ul><ul><li>hatalı ürünlerin kullanılmasının engellenmesi, </li></ul></ul><ul><ul><li>sevkıyatlardaki gecikmelerin önlenmesi, </li></ul></ul><ul><ul><li>firma ilişkilerinde belirli bir düzey yakalanması, </li></ul></ul><ul><ul><li>yüksek maliyetlerin oluşmadan önlenmesi </li></ul></ul><ul><li>sağlanmış olur. </li></ul>
 11. 11. Giriş <ul><li>Satın aldığımız ürünler nelerdir ? </li></ul><ul><li>Bunlardan hangileri standardın şartlarına tabi tutulacaktır ? </li></ul><ul><li>Cevap : ürettiğimiz ürüne (mal ya da hizmet) doğrudan katkısı olanlar. </li></ul>
 12. 12. Giriş <ul><li>Mallar </li></ul><ul><li>Hammaddeler </li></ul><ul><li>Üretim teçhizatları </li></ul><ul><li>Muayene, ölçme ve deney teçhizatları </li></ul><ul><li>Ambalaj malzemeleri </li></ul><ul><li>Proses malzemeleri </li></ul><ul><li>Hizmetler </li></ul><ul><li>Kalibrasyon </li></ul><ul><li>Laboratuar </li></ul><ul><li>Sevkıyat </li></ul><ul><li>Eğitim - danışmanlık </li></ul><ul><li>Fason imalat </li></ul><ul><li>Bakım - onarım </li></ul><ul><li>Servis </li></ul><ul><li>Güvenlik </li></ul><ul><li>İşgücü taşeronluk hizmetleri </li></ul>Örnek (imalat sektöründe çalışan bir kuruluş) :
 13. 13. Giriş <ul><li>Asgari şartlar dışında kalan mal ve hizmetler: </li></ul><ul><ul><li>Personel taşımacılığı </li></ul></ul><ul><ul><li>Yemekhane hizmetleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Kırtasiye ve büro malzemeleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Bahçe ve çevre düzenleme hizmetleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Belediye hizmetleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektrik, su ve telefon </li></ul></ul><ul><ul><li>İnşaat ve yardımcı tesisler ile ilgili hizmetler </li></ul></ul><ul><ul><li>Seyahat, ulaşım ve konaklama hizmetleri </li></ul></ul>
 14. 14. Giriş <ul><li>Dikkat ! </li></ul><ul><li>Bunları belirlerken, sektörümüz ve ürünümüz belirleyicidir. </li></ul><ul><ul><li>Bir yayınevi için kağıt, </li></ul></ul><ul><ul><li>Bir hazır yemek üretim firması (catering) için mutfak malzemeleri </li></ul></ul><ul><ul><li>ana hammaddeler arasındadır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ancak makine imalat firması için sistem dışı tutulabilir. </li></ul></ul>
 15. 15. Giriş <ul><li>Bir mal hizmet alımında seçim için göz önünde tuttuğunuz kriterler nelerdir ? </li></ul><ul><li>Cevapların özeti: </li></ul><ul><ul><li>Fiyatı </li></ul></ul><ul><ul><li>İstediğim teknik özellikleri karşılama derecesi </li></ul></ul><ul><ul><li>İstediğim anda temin edilebilirliği </li></ul></ul>
 16. 16. Giriş <ul><li>“ Kalite” nin tanımı </li></ul>İşlev - Doğru- Zaman - İstendiğinde- Maliyet -Uygun- KALİTE
 17. 17. Giriş <ul><li>Taşeronları seçerken bu kriterler elbette göz önüne alınacak. </li></ul><ul><li>Bu değerlendirme, istediğimiz kalite seviyesinin sürekliliğini güvence altına alır mı ? </li></ul>
 18. 18. Giriş <ul><li>“ Kuruluş, tedarikçilerini, kuruluş şartlarını karşılayan ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirmeli ve seçmelidir.” </li></ul><ul><li>ISO 9001:2008 madde 7.4.1 </li></ul>
 19. 19. Giriş <ul><li>Vurgulanmak istenen, satın alınan ürünlerin kalitesini güvence altına alacak üretim süreçlerinin de değerlendirilmesi, güvence duyulan (güvenilen) sistemlerle çalışılarak kötü sürprizlerin kaynağında önlenmesi ve böylece yüksek maliyet unsurlarının engellenmesi gereğidir. </li></ul><ul><li>Yemek yanında mutfağı da değerlendirmek. </li></ul>
 20. 20. Grup Çalışması Bir tedarikçiye güvenme kriterleri nelerdir?
 21. 21. Tedarik Zinciri Yönetimi Yardımcı Sanayilerin Değerlendirilmesi
 22. 22. ISO 9001:2008 madde 7.4 Satın Alma <ul><li>7.4.1 Satın alma prosesi </li></ul><ul><li>Kurulu ş , sat ı n al ı nan ürünün, belirtilen sat ı n alma ş artlar ı na uygunlu ğ unu sa ğ lamal ı d ı r. Tedarikçiye ve sat ı n al ı nan ürüne uygulanan kontrolün tipi ve içeri ğ i, sat ı n al ı nan ürünün sonraki ürün gerçekle ş tirilmesine olan etkisine veya nihai ürüne ba ğı ml ı olmal ı d ı r . </li></ul><ul><li>Kurulu ş , tedarikçilerini, k urulu ş ş artlar ı n ı kar şı layan ürün sa ğ lama yetene ğ i temelinde de ğ erlendirmeli ve seçmelidir. Seçme, de ğ erlendirme ve tekrar de ğ erlendirme için kriterler olu ş turulmal ı d ı r. De ğ erlendirme sonuçlar ı ve bu de ğ erlendirme sonucu olarak ortaya ç ı kan gerekli faaliyetlerin kay ı tlar ı muhafaza edilmelidir (Madde 4.2.4). </li></ul>
 23. 23. ISO 9001:2008 madde 7.4 Satın Alma <ul><li>7.4.2 Satın alma bilgisi </li></ul><ul><li>Sat ı n alma bilgisi, sat ı n alınacak ürünü aç ı klamal ı ve uygun oldu ğ u yerlerde a ş a ğı dakileri içermelidir : </li></ul><ul><ul><li>Ürün onay ı , prosedürler, proses ve donan ı mlar için ş artlar ı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Personelin niteli ğ i için ş artlar ı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kalite yönetim sistemi ş artlar ı. </li></ul></ul><ul><li>Kurulu ş , tedarikçilere iletilmeden önce belirlenmi ş sat ı n alma ş artlar ı n ı n yeterlili ğ ini sa ğ lamal ı d ı r . </li></ul>
 24. 24. ISO/TS 16949:2009 madde 7.4 Satın Alma <ul><li>7.4.1.1 Yasal Gerekliliklere Uygunluk </li></ul><ul><ul><li>Üründe kullanılan ( ürünle birlikte giden – ambalaj malzemeleri dahil ) bütün satın alınan ürün ve malzemeler yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uyacaktır. </li></ul></ul>
 25. 25. ISO/TS 16949:2009 madde 7.4 Satın Alma <ul><li>7.4.1.2 Tedarikçi Kalite Sistemlerinin Geliştirilmesi </li></ul><ul><ul><li>Kuruluş, bu teknik şartnameye uygunluk amaçlı tedarikçi kalite yönetim sistemi geliştirmesi uygulayacaktır. Bu amaca ulaşmada ISO 9001:2008’e uygunluk ilk aşamadır. </li></ul></ul><ul><ul><li>NOT: Tedarikçi geliştirmesi için önceliklendirme örneğin tedarikçinin kalite performansı ve tedarik edilen ürün veya malzemenin önemine bağlıdır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe kuruluşun tedarikçileri akredite üçüncü bir belgelendirme kuruluşunca ISO 9001:2008’e göre belgelendirilmiş olmalıdır. </li></ul></ul>
 26. 26. Değerlendirme - Kriterler <ul><ul><li>Piyasadaki olumlu imaj </li></ul></ul><ul><ul><li>Kredibilite derecesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pazar payı </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürünlerine (mal ya da hizmet) duyulan güven derecesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Satış sonrası hizmet güvencesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizasyon yapısı </li></ul></ul><ul><ul><li>Firma yönetiminin kaliteye yaklaşımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Eğitilmiş uzman personel </li></ul></ul><ul><ul><li>Üretim yöntemlerinin ve teknolojisinin durumu </li></ul></ul><ul><ul><li>Muayene faaliyetlerinin etkinliği (uygun yöntemler, kalibrasyonlu cihazlar, raporlama v.b.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Yazılı hale getirilmiş bir kalite sisteminin varlığı </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürünlerinin sahip olduğu kalite onayları (ör. TSE, TÜV, Demko v.b.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sahip olduğu kalite sistem belgesi (ör. ISO 9001, AQAP v.b.) </li></ul></ul>
 27. 27. Değerlendirme - Kriterler <ul><li>Kriterler, </li></ul><ul><ul><li>sektöre göre, </li></ul></ul><ul><ul><li>alınan ürünün mal ya da hizmet olmasına göre, </li></ul></ul><ul><ul><li>alınan ürünün cinsine göre, </li></ul></ul><ul><ul><li>bunların bizim ürünümüz üzerindeki etkisine göre </li></ul></ul><ul><li>değişecektir. </li></ul>
 28. 28. Değerlendirme - Seçim <ul><li>Aday firmalardan ilk bilgilerin alınması </li></ul><ul><li>Numune kabulü (üretim için) </li></ul><ul><ul><li>Standart ürünler </li></ul></ul><ul><ul><li>Özel ürünler </li></ul></ul><ul><li>Kalite sistem kriterlerine göre değerlendirme </li></ul><ul><ul><li>Denetleme </li></ul></ul><ul><ul><li>Yazışma </li></ul></ul><ul><ul><li>Başka firmalarca yapılmış değerlendirmeler </li></ul></ul><ul><ul><li>Kalite sistem belgeleri </li></ul></ul>
 29. 29. Değerlendirme - Seçim <ul><li>Derecelendirme </li></ul><ul><li>Sözleşme (teknik, mali, hukuki) </li></ul><ul><ul><li>Girdi kabul yöntemleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaynakta kabul işlemleri (varsa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşterimizin kabulü (varsa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kalite sistemi bazlı değerlendirmeler </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürün performansına göre değerlendirme </li></ul></ul><ul><li>Onaylı kaynak firmalar listesine kayıt </li></ul>
 30. 30. Grup Çalışması Soru Listesi
 31. 31. Değerlendirme - Seçim <ul><li>Satıcılar ile ilişkilerde kalite güvence gerekleri: </li></ul><ul><ul><li>Kriterleri karşılama. </li></ul></ul><ul><ul><li>Üretici ile iletişim kurmada ve ortak çalışmalar yapmada aracı olma. </li></ul></ul>
 32. 32. Tedarik Zinciri Yönetimi Satın Alınan Ürünlerin Doğrulanması
 33. 33. ISO 9001:2008 madde 7.4 Satın Alma <ul><li>7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması </li></ul><ul><li>Kurulu ş , sat ı n al ı nan ürü n ü n belirtilmi ş sat ı n alma ş artlar ı n ı kar şı lamas ı n ı sa ğ lamak i ç in, gerekli muayene veya di ğ er faaliyetleri olu ş turmal ı ve uygulamal ı d ı r . </li></ul><ul><li>Kurulu ş veya onun m ü ş terisi, tedarik ç inin yerinde do ğ rulama yapmak istedi ğ inde, sat ı n alma bilgisinde, talep edilen do ğ rulama d ü zenlemelerini ve ü r ü n ü n serbest b ı rak ı lma metodunu belirtmelidir . </li></ul>
 34. 34. ISO/TS 16949:2009 madde 7.4 Satın Alma <ul><li>7.4.3.1 Girdi Ürünlerin Kalitesi </li></ul><ul><ul><li>Kuruluşun, satın alınan ürünün kalitesini güvence altına almak için aşağıdaki metotların birini veya birkaçını içeren bir süreci olmalıdır: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kuruluş tarafından istatistiksel verilerin alınması ve değerlendirilmesi, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Giriş muayene ve/veya deneyleri, performansa dayalı örnekleme gibi, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kabul edilebilir kalite performans kayıtları ile birlikte olduğunda, tedarikçi sahalarının ikinci veya üçüncü parti denetimleri, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atanan bir laboratuar tarafından parça değerlendirilmesi, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Müşteri tarafından kabul edilen diğer bir metot. </li></ul></ul></ul>
 35. 35. ISO/TS 16949:2009 madde 7.4 Satın Alma <ul><li>7.4.3.2 Tedarikçi İzleme </li></ul><ul><ul><li>Tedarikçi performansı aşağıdaki göstergeler kullanılarak izlenmelidir: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teslim alınmış parça kalitesi, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Saha iadelerini de içeren müşteride ortaya çıkan bozukluklar, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teslimat zamanlaması performansı (aşırı navlun olayları dahil), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kalite veya sevkıyat konularına ilişkin müşteri özel durum bildirimleri. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kuruluş, tedarikçilerini de kendi imalat süreçlerinin performanslarını izlemelerini teşvik edecektir. </li></ul></ul>
 36. 36. ISO 9001:2008 madde 8.2 İzleme ve Ölçme <ul><li>8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi </li></ul><ul><li>Kurulu ş , ü r ü n ş artlar ı n ı n yerine getirildi ğ ini do ğ rulamak i ç in ü r ü n ü n karakteristiklerini izlemeli ve ö l ç melidir . </li></ul><ul><li>Bu do ğ rulama, ü r ü n ger ç ekle ş tirme prosesinin uygun a ş amalar ı nda planlanan d ü zenlemelere g ö re ger ç ekle ş tirilmelidir (Madde 7.1). </li></ul><ul><li>Kabul kriterleri ile birlikte uygunlu ğ un kan ı tlar ı muhafaza edilmelidir. Kay ı tlar, ü r ü n ü n serbest b ı rak ı lmas ı nda yetkili ki ş i / ki ş ileri g ö stermelidir (Madde 4.2.4). </li></ul>
 37. 37. ISO 9001:2008 madde 8.2 İzleme ve Ölçme <ul><li>8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi </li></ul><ul><li>Ü r ü n ü n serbest b ı rak ı lmas ı ve hizmetin sunumu, ilgili yetkili taraf ı ndan ve uygulanabilen durumlarda m ü ş teri taraf ı ndan onaylanmad ı k ç a planl ı d ü zenlemelerin (Madde 7.1) tatmin edici olarak tamamlanmas ı na kadar yap ı lmamal ı d ı r . </li></ul>
 38. 38. ISO 9001:2008 madde 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü <ul><li>Kurulu ş , ü r ü n ş artlar ı na uymayan ü r ü n ü n, yanl ış l ı kla kullan ı m ı n ı n veya teslimat ı n ı n ö nlenmesi i ç in tan ı mlanmas ı n ı ve kontrol edilmesini sa ğ lamal ı d ı r. Kontroller ve uygun olmayan ü r ü n ü n ele al ı nmas ı yla ilgili sorumluluk ve yetkiler, dok ü mante edilmi ş bir prosed ü r i ç inde tan ı mlanmal ı d ı r . </li></ul>
 39. 39. ISO 9001:2008 madde 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü <ul><li> Uygulanabilir olduğunda kuruluş aşağıdaki yollardan bir veya birden fazlasıyla uygun olmayan ürünü ele almalıdır: </li></ul><ul><ul><li>Tespit edilen uygunsuzlu ğ u gidermek için tedbir al ı nmas ı ile , </li></ul></ul><ul><ul><li>İ lgili yetkili ve uygulanabildi ğ i durumlarda mü ş teri ile mutabakatla kullan ı m ı , serbest b ı rak ı lmas ı veya kabulü için yetkilendirme ile , </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürünün as ı l amaçlanan kullan ı m ı n ı veya uygulanmas ı n ı engellemek için gerekli önlemlerin al ı nmas ı ile . </li></ul></ul><ul><ul><li>Uygun olmayan ürün teslimden sonra fark edildiğinde ya da kullanılmaya başlandığında uygunsuzluğun etkilerine, ya da potansiyel etkilerine, karşı uygun önlem alarak. </li></ul></ul>
 40. 40. ISO 9001:2008 madde 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü <ul><li>Uygun olmayan ürün düzeltildi ğ inde, ş artlara uygunlu ğ unu göstermek için yeniden do ğ rulamaya tabi tutulmal ı d ı r . </li></ul><ul><li>Verilen özel izinlerin kayıtları dahil, uygunsuzlukların yapısı ve uygunsuzluklar sonrasında alınan tedbirlere ait kayıtlar muhafaza edilmelidir (bkz. 4.2.4). </li></ul>
 41. 41. Terimler ve Tanımlar – ISO 9000 <ul><li>Düzeltme </li></ul><ul><li>Saptanan uygunsuzluğu gidermek için yapılan faaliyet. </li></ul><ul><ul><li>NOT 1 : Düzeltme, düzeltici faaliyet ile beraber yapılır. </li></ul></ul><ul><ul><li>NOT 2 : Bir düzeltme, tekrar işleme veya yeniden derecelendirme gibi olabilir. </li></ul></ul><ul><li>Tekrar İşleme </li></ul><ul><li>Uygun olmayan bir ürünü , şartlara uygun hale getirmek için ürün üzerinde yapılan faaliyet. </li></ul><ul><ul><li>NOT : Tekrar işlemenin aksine, tamir işlemi uygun olmayan ürünün parçalarını etkiler veya onları değiştirir. </li></ul></ul>
 42. 42. Terimler ve Tanımlar – ISO 9000 <ul><li>Derece </li></ul><ul><li>Ürünler , prosesler ya da aynı fonksiyonel kullanıma sahip sistemler için farklı kalite şartlarına verilen kategori ya da sıralama </li></ul><ul><li>ÖRNEK : Bir uçak biletinin sınıfı ya da bir otelin sınıfı </li></ul><ul><li>NOT : Bir kalite şartı oluşturulurken, genellikle, derece belirtilir. </li></ul>
 43. 43. Terimler ve Tanımlar – ISO 9000 <ul><li>Yeniden derecelendirme </li></ul><ul><li>Uygun olmayan bir ürün derecesinin başlangıç şartlarından farklı olan şartlara uygun hale getirilmesi için yapılan derece değişikliği. </li></ul><ul><li>Tamir </li></ul><ul><li>Uygun olmayan bir ürünün derecesini amaçlanan kullanım için kabul edilebilir duruma getirmek için yapılan faaliyet. </li></ul><ul><ul><li>NOT 1 : Tamir, önceden uygun olan bir ürün üzerinde, mesela bakımın bir parçası olarak kullanılması için yapılan onarım faaliyetini de içerir. </li></ul></ul><ul><ul><li>NOT 2 : Tekrar işleminin aksine, tamir uygun olmayan ürünün parçalarını etkileyebilir veya onları değiştirebilir. </li></ul></ul>
 44. 44. Terimler ve Tanımlar – ISO 9000 <ul><li>Hurdaya ayırmak </li></ul><ul><li>Uygun olmayan bir ürünün üzerinde başlangıçta amaçlanan şekilde kullanımını önlemek için yapılan faaliyet. </li></ul><ul><ul><li>Örnek; yeniden kazandırmak, imha etmek. </li></ul></ul><ul><ul><li>NOT : Uygun olmayan bir hizmet verilmesi durumunda, hizmeti durdurarak kullanım önlenir. </li></ul></ul><ul><li>İmtiyaz (ayrıcalık) </li></ul><ul><li>Belirlenmiş şartlara uygun olmayan bir ürünün kullanılmasına veya serbest bırakılmasına verilen izin. </li></ul><ul><ul><li>NOT : Genellikle bir ayrıcalık izni uygunsuzluk karakteristikleri belirtilen bir sınır içinde olan mutabık kalınmış bir zamanla veya o ürünün belli bir miktarı ile sınırlandırılmıştır. </li></ul></ul>
 45. 45. Terimler ve Tanımlar – ISO 9000 <ul><li>Sapma İzni </li></ul><ul><li>Bir ürünün gerçekleştirilmeden önce başlangıçta belirlenen şartlarından sapması için verilen izin. </li></ul><ul><ul><li>NOT : Sapma izni genellikle ürünün sınırlı bir miktarı veya belirli bir süre için ve belirli bir kullanım için verilir. </li></ul></ul><ul><li>Serbest Bırakma </li></ul><ul><li>Bir prosesin bir sonraki aşamasına geçmek için verilen izin.. </li></ul>
 46. 46. Ürün Doğrulama - İlk Kabul <ul><ul><li>Sisteme alınış onayı. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tasarım, üretim, kalite ve satın alma fonksiyonlarının katılımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Yeterli sayıda ve nitelikte deneme partisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Numune dosyası </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proses akış şeması </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kalite planı </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İstenen aşamalardaki muayene raporları </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Son muayene ve deney raporu </li></ul></ul></ul>
 47. 47. Ürün Doğrulama - İlk Kabul <ul><li>İnceleme konuları: </li></ul><ul><ul><li>Teknik özellikler </li></ul></ul><ul><ul><li>Muayene ve deneyler </li></ul></ul><ul><ul><li>Seri alım için potansiyel hatalar </li></ul></ul><ul><ul><li>Ambalajlama ve sevkıyat yöntemi </li></ul></ul><ul><ul><li>Sevkıyatla birlikte gelecek dokümanlar (ör:son muayene raporu) </li></ul></ul>
 48. 48. Ürün Doğrulama - İlk Kabul <ul><li>İlk kabul aşağıdaki uygulamalar için gerçekleştirilmeli: </li></ul><ul><ul><li>Yeni yardımcı sanayi-yeni ürün </li></ul></ul><ul><ul><li>Çalıştığımız yardımcı sanayi-yeni ürün </li></ul></ul><ul><ul><li>Yeni yardımcı sanayi-daha önce sistemde bulunan ürün </li></ul></ul><ul><ul><li>Çalıştığımız yardımcı sanayi-daha önce sistemde bulunan, fakat başka bir yardımcı sanayiden alınan ürün </li></ul></ul>
 49. 49. Ürün Doğrulama - Giriş Kabulü <ul><li>TANIMLAMA </li></ul><ul><ul><li>Henüz muayene edilmeyenler </li></ul></ul><ul><ul><li>Muayene sonucu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kabul edilenler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>reddedilenler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>şartlı kabul edilenler </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>için </li></ul></ul>
 50. 50. Ürün Doğrulama - Giriş Kabulü <ul><li>TANIMLAMA - Yöntem </li></ul><ul><ul><li>Tanımlanmış ayrı alanlar/bölgeler </li></ul></ul><ul><ul><li>Farklı kasa, palet v.b. araçlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Etiketleme </li></ul></ul><ul><ul><li>Tanım levhaları </li></ul></ul><ul><ul><li>Ya da bunların bileşimi </li></ul></ul>
 51. 51. Ürün Doğrulama - Giriş Kabulü <ul><li>SEVKİYAT MUAYENESİ </li></ul><ul><ul><li>Gelen mallar şiparişle aynı mı ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Fatura/irsaliyedeki miktar, istenenle aynı mı ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Gelen miktar, fatura/irsaliye ile aynı mı ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiyat, anlaşılan ile aynı mı ? </li></ul></ul><ul><ul><li>İstenen zamanda gelmiş mi ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Sevkıyatta bir hasar meydana gelmiş mi ? </li></ul></ul>
 52. 52. Ürün Doğrulama - Giriş Kabulü <ul><li>MUAYENE VE DENEY </li></ul><ul><ul><li>Rapor incelenmesi ile (yard. sanayiye güveniliyorsa) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gerekli muayeneler yapılmış mı ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sonuçlar uygun çıkmış mı ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gerekli sevk onayları verilmiş mi ? </li></ul></ul></ul>
 53. 53. Ürün Doğrulama - Giriş Kabulü <ul><li>MUAYENE VE DENEY </li></ul><ul><ul><li>Örnekleme ile </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Örnek alma standartları / tabloları </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rasgele örnekleme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Muayene planları veya talimatları uyarınca muayene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Yapılacak muayene ve deneyler </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aranan kriterler ve toleranslar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Örnekleme metodu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sorumlular </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Raporlama yöntemi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Uygunsuzluk durumunda uygulanacak yöntem </li></ul></ul></ul></ul>
 54. 54. Ürün Doğrulama - Giriş Kabulü <ul><li>MUAYENE VE DENEY </li></ul><ul><li>TS 2756/1’e göre örnekleme seviyelerindeki geçiş: </li></ul><ul><li>Sıkı‘dan Normal’ e 5 ardışık parti kabul ise </li></ul><ul><li>Normal’ den İndirgenmiş‘e 10 ardışık parti kabul ise </li></ul><ul><li>İndirgenmiş‘den Normal’ e 1 parti ret ise </li></ul><ul><li>Normal’ den Sıkı‘ya 5 ardışık partiden 2’si ret ise </li></ul>
 55. 55. Ürün Doğrulama - Giriş Kabulü <ul><li>MUAYENE SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ </li></ul><ul><ul><li>Kabul </li></ul></ul><ul><ul><li>Ret </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>İade </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>% 100 muayene (ayıklama) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Şartlı kabul </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tamir / yeniden işleme </li></ul></ul></ul>
 56. 56. Ürün Doğrulama - Giriş Kabulü <ul><li>Şartlı kabul şu durumların aynı anda geçerli olması durumunda uygulanabilir: </li></ul><ul><ul><li>Uygunsuzluklar kritik özelliklerde değilse. </li></ul></ul><ul><ul><li>%100 muayene yapılamıyorsa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aciliyet nedeniyle iade yapılamıyorsa. </li></ul></ul>
 57. 57. Ürün Doğrulama - Giriş Kabulü <ul><ul><li>Şartlı kabul onayı (sapma kararı) belirli bir ürün veya parti için geçerlidir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aynı zamanda belirli bir periyot içinde alınacak partiler için de geçerli olabilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sapma, söz konusu ürünün teknik şartnamesinde değişiklik yapılmasına yol açmamalıdır. </li></ul></ul>
 58. 58. Ürün Doğrulama - Giriş Kabulü <ul><li>MUAYENE YAPMADAN KULLANMA </li></ul><ul><ul><li>Acil üretim amaçlı. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gerekli muayeneler başlatılmalı. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ayırt edilecek şekilde tanımlanmalı. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaydedilmeli. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sonuçlar olumsuz çıkarsa geri çekilmeli. </li></ul></ul>
 59. 59. Ürün Doğrulama - Giriş Kabulü <ul><li>KAYNAKTA KABUL </li></ul><ul><li>Biz ya da temsilcimiz tarafından doğrulama: </li></ul><ul><ul><li>Satın alınan ürünlerin muayene ve deneylere tabi tutmak. </li></ul></ul><ul><ul><li>Firmanın yaptığı muayeneleri incelemek, gözlemlemek ve/veya onaylamak. </li></ul></ul><ul><ul><li>Üretim süreçlerini ve ilgili kayıtları incelemek. </li></ul></ul>
 60. 60. Tedarik Zinciri Yönetimi Performans Değerlendirme
 61. 61. Performans Değerlendirme <ul><li>Mal kabul performansı </li></ul><ul><li>Teslimat performansı </li></ul>PERFORMANS DEĞERLENDİRME Kalite sistem performansı Ürün performansı
 62. 62. Performans Değerlendirme <ul><li>Bir örnek, </li></ul><ul><li>TPP = (KSP x %60) + (SP x %40) </li></ul><ul><li>SP = (GMP x %75) + (ZTP x %25) </li></ul>
 63. 63. Performans Değerlendirme <ul><li>Bir örnek, </li></ul><ul><li>Derece KSP Muayene Seviyesi </li></ul><ul><li>A 100-80 Rapor incelemesiyle </li></ul><ul><li>B 80-60 İndirgenmiş muayene </li></ul><ul><li>C 60-40 Normal muayene </li></ul><ul><li>D 40-20 Sıkılaştırılmış muayene </li></ul>

×