монгол хэлний тест

11,623 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
185
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

монгол хэлний тест

  1. 1. 87­р сургуулийн 11 жилийн 3­р ангийн  “Монгол хэлний” тест1.Үеэр зөв тасалсан үгийг ол.А.Тө­рөл­хт­ний      Б.Тө­рөлхт­ний         В.Тө­рөл­х­т­ний Г.Төр­өлхт­ний2.Зөөлөрсөн гийгүүлэгчийн дараа эгшигт гийгүүлүүлэгчээр эхэлсэн бүтээвэр залгасан зөөлний тэмдэг И болох үгийг ол.А.Хариу      Б.Холих       В.Бодит       Г.Соливол3.Нөхцөл залгахад эцсийн гийгүүлэгчийн өмнөх балархай эгшиг гээхгүй бичих үгийг ол.А.Суртал­аар     Б.хөгжим­ийг         В. намар+аас    Г. Самбар­аас4.Цэгийн оронд бичигдэх үгийг тэмдэглэ.Ээж дэлгүүрээс.....................................худалдаж авав.А.Жигмэг         Б. Жигнэмэг                      В. Жигмэгэ Г.Жигмэнэг5.­лд нөхцөл залгахад бусдаасаа өвөрмөц бичигдэх үгийг ол.А.Тул         Б.өрс      В.гүй             Г.ноц6.Зөөлний тэмдэг И болох дүрмийн жишээг зөв холбо.1.ь+у.э=И                     а. Тавих                           2.ь+т=И                        б.болиод                             3.ь+х=И                        В.бодит                      4.ь+э/г=И                         Г.ярига.1г,2в,3а,4б,     б.1а,2б,3г,4в   В.4г,1б,2в,3а  
  2. 2. г. 3а,1б, 2г 4в 7.Буруу бичсэн үгийг ол.А.Нөхрөөс          Б.Түгжэнгүүт                 В.Эмнэлэг Г.Бодлогошроод8.Урт эгшигтэй үгийг ол.А.Уяа         Б.хайрхан             В. Гахай                     Г. Шаламгай9.Балархай эгшиг хэдэн үүрэгтэй А.4    Б.6     В.5     Г.310.Магтаалын ойролцоо утгатай үгийг ол.А.сайхан    Б.сайшаах    В. Муулах        Г.өхөөрдөх 11.Аймаг гэдэг үгэнд  ХТЯ­ын нөхцөлийн аль хувилбарыг залгах.А.­ын      Б.­ы     В. ­ийн    г.­ий   д. ­н12.Дараах үгийн алинд нь ө.о тя­ын  ­д нөхцөлийг шууд залгаж бичих вэ?  а.хаалга      б.мал        в.ном     г. гэр 13.Жинхэнэ нэрд дараах хувилбаруудаас аль нь тохирох вэ?а.Оноосон нэр       б.үйл үг       в. тэмдэг нэр         г.төлөөний үг14.Өвөрмөц хэлцийг ол.  а.Нүд тайлах       б. Модоор нүдэх       в.нүд өвдөх    г. 
  3. 3. Шүүгээний нүд15.Зүйр үгийн эсрэг утгатай тэмдэг нэрийг бич.Ой мод ….......      .............. Олон хүн..........    .............                    а.өндөр, нам урт богино                                  б. Урттай,богинотой,сайнтай, муутай                    в.сайнтай муутай, өндөр намтай 16.Төлөөлөх үгийг олж тэмдэглэ.а. маш их   б. Тэдгээр       В. Хязгааргүй        Г. Тунгалаг 17.Жинхэнэ нэр нь хүн амьтан юм үзэгдлийг.............................заана.а. шинжээр нь б.нэрлэж                   В.өнгө зүсээр нь18.ЗТЯ­ын нөхцөлийг ол.а.ийн,ын,ий,ы,н         б. ийг,ыг,г, н,д               В.ийг,ыг,н,ий г. ийг,ыг,г19.Аль нь оноосон нэр вэ?а.Нохой        б. Сэлэнгэ        в. Ширүүн20.ЗТЯ­ын нөхцөлөөр БИ, ЭНЭ гэдэг 2 үгийг зөв хувилгасан хэсгийг ол.а.миний, үүний         б.надыг, үүнийг        в.намайг үүнийг г.надаас, үүгээр
  4. 4. алга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2р 0лхүү б б г б а а б а г б в а а а б б б г б б

×