Corporate presentatie I Real

905 views
824 views

Published on

Corporate Presentatie I-Real

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Corporate presentatie I Real

 1. 1. Referenties I-Real projectreferentielijst
 2. 2. Referenties
 3. 3. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Totstandkoming Samenwerkingsverband tussen gemeenten en waterschappen op het gebied van afvalwaterbeheer. Combineren van meetgegevens van afvalwater en regenwater in verschillende gemeenten. Inzicht creëren in de vervuilingsgraad van het oppervlaktewater. Het beter op elkaar afstemmen van rioolstelsels zodat de RWZI het afvalwater optimaal kan verwerken.
 4. 4. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Oplossing door I-Real Ontsluiten van ruim 100 niveaumeters in overstorten en 15 niveaumeters in peilbuizen met H2gO. Met de meetgegevens kan meer inzicht worden verkregen in het overkoepelende afvalwaterstelsel. Ontsluiting via (open)telemetrie, GPRS. Kwaliteit van meetgegevens garanderen met H2gO Datavalidatie. Import van meetgegevens uit andere systemen.
 5. 5. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Voordelen Met een samenwerking tussen gemeenten en waterschappen kunnen meerdere voordelen worden bereikt. Een betere samenwerking tussen de gemeenten en waterschappen. Inzicht in het functioneren en de vervuilingsgraad van eigen rioolstelsels. Verkrijgen van betrouwbare meetgegevens door het analyseren en valideren met H2gO Datavalidatie.
 6. 6. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Overstort
 7. 7. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datavalidatie
 8. 8. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Grafieken
 9. 9. Gemeente Doetinchem Totstandkoming Grondwatermonitoring om gebiedsgericht en op basis van werkelijke waterstanden beslissingen te kunnen nemen. Monitoren van werkelijke grondwaterstanden. Nemen van beslissingen op basis van werkelijke waterstanden in het veld.
 10. 10. Gemeente Doetinchem Oplossing door I-Real Monitoren van grondwaterstanden door middel van nauwkeurige hydrostatische drukopnemers in het veld, (open) telemetrie en H2gO. Levering van een totaaloplossing van hard- en software. Visualisatie van locaties in het veld door schema’s, rapporten en grafieken. Overzicht van peilbuizen in het veld door de toepassing van de GIS functionaliteit.
 11. 11. Gemeente Doetinchem Voordelen Met het monitoren van grondwaterstanden op afstand worden een aantal voordelen bereikt. Het nemen van beslissingen op basis van werkelijke waterstanden die vanuit het veld worden uitgelezen. Kosten besparing doordat de Gemeente geen handmatige metingen meer behoeft te verrichten. Bij overschrijding van een grenswaarde wordt het alarm gegenereerd en verstuurd via SMS of e-mail.
 12. 12. Gemeente Doetinchem Grondwatermeting
 13. 13. Gemeente Doetinchem Gegevenspagina
 14. 14. Gemeente ‘s-Hertogenbosch Totstandkoming Het beheren van afvalwater met het monitoren van verschillende soorten objecten in het veld. Objecten als rioolgemalen, bergbezikbassin’s en overstorten worden ontsloten. Vervangen van de hoofdpost met het behoud van de reeds aanwezige gemaalcomputers van verschillende leveranciers.
 15. 15. Gemeente ‘s-Hertogenbosch Oplossing door I-Real Met H2gO wordt één centrale hoofdpost gerealiseerd. Een hoofdpost waarmee verschillende soorten gemaalcomputers worden ontsloten, zowel voor rioolgemalen als voor overstorten. Ontsluiten van meerdere gemaalcomputers van verschillende leveranciers. Één hoofdpost voor verschillende typen locaties. Visualisatie van locaties in het veld door schema’s, rapporten en grafieken
 16. 16. Gemeente ‘s-Hertogenbosch Voordelen Met de keuze voor H2gO heeft de Gemeente ‘s-Hertogenbosch een aantal voordelen bereikt. Één centrale hoofdpost gerealiseerd voor het herbergen van verschillende typen locaties en gemaalcomputers. De gemeente kan bij gemaalrenovatie of –nieuwbouw in de toekomst een vrije keuze maken in versschillende installateurs en type gemaalcomputers.
 17. 17. Gemeente ‘s-Hertogenbosch Kaart (GIS-kaart)
 18. 18. Gemeente ‘s-Hertogenbosch Bergbezikvoorziening
 19. 19. Gemeente ‘s-Hertogenbosch Alarmenoverzicht
 20. 20. Gemeente Nijmegen Totstandkoming De Gemeente Nijmegen wilde inzicht verkrijgen in het rioolstelsel. Inzicht in de waterkwantiteit en -kwaliteit. Het ontsluiten van diverse soorten locaties als inspectieputten, riooloverstorten, permeoriool, peilbuizen en vijvers. Voorbeelden van parameters die geregistreerd moeten worden zijn onder andere niveau, debiet, zuurstof en neerslag.
 21. 21. Gemeente Nijmegen Oplossing door I-Real Met H2gO heeft I-Real een datalogsysteem gerealiseerd voor circa 40 locaties in en rondom Nijmegen. Parameters die worden gemeten, ontsloten en geregistreerd zijn niveau, debiet, zuurstof en neerslag. Genereren van overstortrapportages conform CIW-aanbevelingen. Na de oplevering zijn afspraken gemaakt voor preventief onderhoud.
 22. 22. Gemeente Nijmegen Voordelen Met de keuze voor H2gO heeft de Gemeente Nijmegen een aantal voordelen bereikt. Gemeente Nijmegen heeft inzicht gekregen in het functioneren van het rioolstelsel. Kostenbesparing van enkele miljoenen euro’s doordat na metingen is gebleken dat enkele randvoorzieningen niet meer gerealiseerd hoefden te worden.
 23. 23. Gemeente Nijmegen Overzichtskaart
 24. 24. Gemeente Nijmegen Riooloverstort
 25. 25. Gemeente Nijmegen CIW-rapportage
 26. 26. Gemeente Berkelland Totstandkoming Gemeente Berkelland heeft een groot buitengebied. Hier wordt gebruik gemaakt van clusters met drukrioolgemalen. Deze moeten gemonitored, beheerd en onderhouden worden. Het ontsluiten van een grote hoeveelheid drukrioolgemalen in clusters. Een combinatie van monitoren, beheren en onderhoud van locaties in het veld.
 27. 27. Gemeente Berkelland Oplossing door I-Real Met H2gO in combinatie met OMS (Onderhoudsmanagement) heeft Gemeente Berkelland een systeem in huis gehaald om het gehele proces rondom de drukriolering te ontzorgen. Monitoren van drukrioolgemalen met H2gO. Vastleggen van onderhoudswerkzaamheden en het beheren van materialen met OMS. Visualiseren van drukrioolgemaalclusters met schema’s, grafieken en rapporten.
 28. 28. Gemeente Berkelland Voordelen Met de keuze voor H2gO in combinatie met OMS heeft de Gemeente Berkelland een aantal voordelen bereikt. Één webapplicatie voor het monitoren, beheren en onderhouden van drukrioolgemalen in het veld. Met onderhoudsmanagement kunnen werkzaamheden, investeringen en verwachte werkzaamheden inzichtelijk worden gemaakt.
 29. 29. Gemeente Berkelland Kaart (GIS-kaart)
 30. 30. Gemeente Berkelland Drukrioolgemaalcluster
 31. 31. Gemeente Berkelland Overzicht bezoeken
 32. 32. Gemeente Berkelland Onderhoudsbezoek aanpassen
 33. 33. Waterschap Groot Salland Totstandkoming Waterschap Groot Salland wil het onderhoud aan verschillende installaties en objecten vastleggen in één applicatie. Een applicatie die ook ingezet kan worden voor het plannen en budgetteren van het onderhoud. Vastleggen van gegevens rondom het onderhoud van meerdere kostbare installatie en objecten in het veld. De wens voor een applicatie die overal en altijd te benaderen is. Realisatie van een koppeling met het bestaande onderhoudsmanagementsysteem.
 34. 34. Waterschap Groot Salland Oplossing door I-Real OMS (Onderhoudsmanagement) is bij Waterschap Groot Salland geïmplementeerd om het onderhoud aan installaties en objecten te beheren. Inzichtelijk maken van alle objecten en leidingen door middel van de GIS-functionaliteit. De monteur kan met een laptop of PDA ter plaatse zijn werkbon invullen. Registratie van gebruikte materialen bij het onderhoud aan installaties en objecten.
 35. 35. Waterschap Groot Salland Voordelen Met de keuze voor OMS heeft Waterschap Groot Salland een aantal voordelen bereikt. Een internetapplicatie die 24 uur per dag, 7 dagen in de week met elke PC, laptop of PDA met een internet verbinding kan worden benaderd. Meerdere onderhoudspartijen kunnen werkzaamheden uitvoeren en de gegevens centraal vastleggen. Zonder dat zij gegevens van elkander kunnen zien. Er wordt inzicht verkregen in de kosten van het onderhoud, de te verwachten investeringen, het materiaalgebruik en de benodigde uren van de monteur.
 36. 36. Waterschap Groot Salland Kaart (GIS-kaart)
 37. 37. Waterschap Groot Salland OMS investeringen overzicht
 38. 38. Waterschap Groot Salland Onderhoudsbezoek aanpassen
 39. 39. Waterschap Rijn en IJssel Totstandkoming Waterschap Rijn en IJssel wil een telemetrie en procesinformatie- systeem ten behoeve van het oppervlaktewaterbeheer. Een koppelingen realiseren met bestaande locaties. Een centraal systeem voor het opslaan van gegevens van alle metingen, besturingen en alarmering. Een applicatie die de leveranciersonafhankelijkheid verminderd. Het realiseren van een open communicatie-infrastructuur.
 40. 40. Waterschap Rijn en IJssel Oplossing door I-Real H2gO is in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel ontwikkeld. Het systeem is ontwikkeld op basis van een open structuur, dit verminderd de leveranciersafhankelijkheid. Koppeling met bestaande locaties op basis van telemetrie. Een open systeem waardoor de leveranciers- afhankelijkheid wordt verminderd. Er zijn koppelingen met gerealiseerd met bestaande Management Informatie Systemen, Proces Informatiesystemen en INTWIS-Applicaties.
 41. 41. Waterschap Rijn en IJssel Voordelen Met de keuze voor H2gO heeft Waterschap Rijn en IJssel een aantal voordelen bereikt. Ontsluiten van meetgegevens via één centraal systeem. Koppelingen met meerdere bestaande applicaties binnen Waterschap Rijn en IJssel. Mogelijkheid om kwartierwaarden van alle beschikbare objecten voor meerdere jaren vast te houden.
 42. 42. Waterschap Rijn en IJssel Kaart (GIS-kaart)
 43. 43. Waterschap Rijn en IJssel Scada-weergave Gemaal
 44. 44. Waterschap Rijn en IJssel Alarmenoverzicht
 45. 45. Wie is I-Real? Missie I-Real
 46. 46. Wie is I-Real? Doelstelling:
 47. 47. Wie is I-Real? Software Oplossingen:
 48. 48. Wie is I-Real? Toepassingsgebieden: Sluizen Grondwater Stuwen Overstorten Rioolgemalen BBV’s (RWZI’s) Perceelbeheer Containers VRI’s Energie OV Onderhoud
 49. 49. Wie is I-Real? I-Real heeft nog meer te bieden:

×