Institucionet e be se

 • 4,640 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
4,640
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
134
Comments
0
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Institucionet e BE-së
 • 2. Institucionet e BE-së janë:
  • Këshilli evropian -Këshilli I ministrave
  • Parlamenti evropian
  • Këshilli I BE-së
  • Komisioni evropian
  • Gjykata evropiane e drejtësisë
  • Banka qendrore evropiane
 • 3. Këshilli Evropian
  • Këshilli Evropian nënkupton takimet e rregullta të krerëve të shteteve ose qeverisë së Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian. Këshilli Evropian u mblodh për herë të parë në vitin 1975 (në Dublin 10-11 mars).
 • 4.
  • Mbledhjet e Këshillit të Europës janë të drejtuara nga kryetarët e shteteve ose të qeverive, vendi i të cilëve mban presidencen e radhës së BE-së.
  • Këshilli I Europës mblidhet 4 herë në vit në Bruksel dhe këto janë takime zyrtare.
 • 5.  
 • 6. Këshilli I ministrave të BE-së
  • Këshilli I ministrave është organizëm ligjvënës.
  • Përbëhet nga përfaqësuesit e vendeve anëtare në nivelin ministror.
  • Ai udhëhiqet nga ministri I vendit anëtar I cili e mban Presidencën e Radhës.
  • Përbëhet nga 730 deputetë.
 • 7. Parlamenti Evropian
  • Parlamenti Evropian është asambleja e përfaqësuesve e qytetarëve të Bashkimit Evropian.
  • Që prej vitit 1979 zgjedhjet parlamentare janë bërë me votim të drejtpërdrejtë, të shpërndarë ndërmjet Shteteve Anëtare sipas popullsisë së tyre.
 • 8. Parlamenti evropian ushtron këto funksione :
  • Merr në konsideratë propozimet e Komisionit dhe bashkë me Këshillin merr pjesë në procesin ligjvënës në disa raste si bashkë-ligjvënës me anë të procedurave të ndryshme.
  • Kontrollon veprimtaritë e Bashkimit Evropian gjatë aprovimit të emërimit të Komisionit.
 • 9.
  • Ndan kompetencat me Këshillin në votimin e buxhetit vjetor, duke e miratuar ose rrëzuar buxhetin në tërësi dhe mbikëqyrur zbatimin e tij;
  • Emëron Avokatin e Popullit (Ombudsmanin) i cili është i autorizuar për të marrë ankesa nga qytetarët e Bashkimit Evropian në lidhje me keqadministrimin në veprimtaritë e institucioneve dhe organeve komunitare.
 • 10.  
 • 11. Këshilli I Bashkimit Evropian
  • Këshilli i Bashkimit Evropian është institucioni kryesor vendimmarrës i Bashkimit.
  • Përbëhet nga ministrat e 27 Shteteve Anëtare.
  • Çdo Shtet Anëtar mban drejtimin e Këshillit për një periudhë 6 mujore.
  • Secili prej ministrave në Këshill ka plotfuqishmëri.
 • 12. Këshilli ushtron këto funksione themelore:
  • Miraton normat komunitare në bashkëpunim me Parlamentin Evropian.
  • Koordinon politikat e përgjithshme ekonomike të shteteve anëtare.
  • Lidh marrëveshje ndërkombëtare, në emër të Bashkimit Evropian, me shtete ose organizata ndërkombëtare.
 • 13.
  • Aprovon buxhetin e Bashkimit së bashku me Parlamentin Evropian.
  • Zhvillon Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë, në baze të direktivave të Këshillit Evropian.
  • Koordinon bashkëpunimin në midis gjykatave dhe forcave policore të shteteve anëtare çështjet penale.
 • 14.
  • Gjithsej ekzistojnë nënte konfigurime të ndryshme të Këshillit :
  • Çështjet e Përgjithshme dhe Marrëdhëniet me Jashtë
  • Çështjet Ekonomike dhe Financiare
  • Drejtësia dhe Punët e Brendshme
  • Punësimi, Politikat Sociale, Shëndeti dhe Çështjet e Konsumatorit
  • Konkurrenca (Tregu i Brendshëm, Industria dhe Kërkimet)
  • Transporti, Telekomunikacionet dhe Energjia
  • Bujqësia dhe Peshkimi
  • Mjedisi
  • Edukimi, Rinia dhe Kultura
 • 15. Komisioni Evropian
  • Komisioni Evropian është organi me kompetencën e iniciativës, zbatimit, administrimit dhe kontrollit.
  • Komisioni përbëhet nga 27 anëtarë ku përfshihet Presidenti dhe Zv/presidentët
  • Anëtarët e Komisionit emërohen për mandat 5 vjeçar nga Këshilli.
  • Komisioni është një organ i pavarur politikisht.
 • 16. Funksionet e Komisionit Evropian:
  • Propozon aktet normative në Parlament dhe në Këshill
  • Administron dhe zbaton politikat e BE-se si dhe buxhetin
  • Luan rolin e "gardianit" të Traktateve (se bashku me Gjykaten e Drejtësisë)
  • Përfaqëson Bashkimin Evropian në arenën ndërkombëtare.
 • 17. Gjykata e evropiane drejtësisë
  • Gjykata e Drejtësisë siguron që e drejta Evropiane të interpretohet dhe të zbatohet në mënyre uniforme në të gjitha shtetet anëtare.
  • Gjykata gëzon edhe pushtetin e zgjidhjes se mosmarrëveshjeve gjyqësore ndërmjet shteteve anëtare, institucioneve të Bashkimit, personave fizike dhe juridike.
 • 18. Çështjet kryesore që shtrohen për zgjidhje përpara Gjykatës :
  • kërkesa për gjykim paraprak ;
  • procedimi për shkelje të detyrimeve që rrjedhin nga traktatet ;
  • procedimi për anullim të një vendimi ;
  • procedimi për mosveprim.
 • 19. Banka Qendrore Evropiane
  • Banka Qendrore Europiane çon përpara politikën monetare të Bashkimit Europian, kryen veprimet e këmbimit dhe garanton funksionimin korrekt të sistemit të pagesave.
  • Selia e saj ndodhet në Frankfurt.
 • 20. Falemnderit !!!
  • Punoi:
  • Egzona
  • Shabani