Reģionu attīstība Latvijā           2010                       Māris Krastiņš      ...
Valsts reģionālās attīstības       aģentūras ikgadējais pārskats            8. izdevums11/22/2011
Pārskata sagatavošanas mērķi       Sniegt valsts teritoriju attīstību raksturojošu        informāciju:   ...
Mērķauditorija       •  Pašvaldību un valsts politikas veidotāji un         īstenotāji.       •  Zin...
Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centri, citas lielākās apdzīvotās vietas
Nacionālās nozīmes attīstības       centri un to ietekmes areāli11/22/2011
Nacionālie attīstības centri un to          ietekmes areāli – 7 pilsētreģioni       o Latvijas vidējam atb...
Pilsētreģionu atšķirības:          iedzīvotāju kustība un             potenciāls        Liep...
Teritorijas attīstības salīdzinājums pēc        attīstības līmeņa indeksa                     ...
Teritorijas attīstības salīdzinājums pēc          nodokļu ieņēmumiem                       ...
Teritorijas attīstības salīdzinājums pēc iedzīvotāju raksturojošiem rādītājiem          Iedzīvotāju   Demogrāfi...
Teritoriju attīstības pīlāri  Pārvaldība    Infrastruktūra      CilvēkresursiSociāli ekonomiskie dati piecu ga...
Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji          Iedzīvotāju skaits           Vecumgrupas       ...
Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji  Nodarbinātības    līmenis  Darba meklētāji   Iedzīvotāji   Reģistrētie ...
Iedzīvotāju nodarbinātības līmenis plānošanas reģionos 2006.–2010. gadā, %Nodarbinātības līmenis - nodarbināto iedzīvotāju...
Darba meklētāji, kā brīvais (potenciālais) darbaspēks uzņēmējdarbības uzsākšanai                     ...
Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji       Iedzīvotāji       Iedzīvotāju        ieņēmumi      St...
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa  plānošanas reģionos 2006.–2010. gadā, Ls
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1iedzīvotāju pašvaldību budžetos 2010.gadā, Ls
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz  vienu iedzīvotāju pašvaldību budžetos plānošanas reģionos 2006.–2010. gadā, Ls
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju Kurzemes reģiona pašvaldību      budžetos 2010.gadā, Ls Liepā...
Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji      Iedzīvotāju skaits       Vecumgrupas     Demogrāfiskā slodze ...
Demogrāfiskā slodze 2011.gada sākumā       (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma   ...
Iedzīvotāju blīvums 2011.gada sākumā
Iedzīvotāju blīvums Kurzemes reģiona  pašvaldībās 2011.gada sākumā Liepāja      1367,5  Nīcas novads    10,9 Ve...
Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji         Iedzīvotāju skaita           izmaiņas Iedzīvotāji    ...
Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2006.gada         sākuma līdz 2011.gada sākumam         (dzimušo un mirušo ...
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas plānošanasreģionos 2006.-2011.gada sākumā, tūkst. cilv.Kopš 2006.gada sākumā iedzīvotāju...
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Kurzemes reģiona        pašvaldībās no 2006.gada sākuma līdz            20...
Iedzīvotāju ilgtermiņa kopējais migrācijassaldo 2010.gadā, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiemMigrācijas saldo – starpība starp ...
Iedzīvotāju ārējā (starpvalstu) ilgtermiņa                migrācija Latvijā       2010.gadā - augstā...
Iedzīvotāju ārējā (starpvalstu) ilgtermiņa           migrācija plānošanas reģionos       2006.–2010. gada...
Iedzīvotāju ilgtermiņa kopējais migrācijas       saldo Kurzemes reģiona pašvaldībās 2010.gadā            ...
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums    (samazinājums) pašvaldību teritorijās   2010.gadā, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiemI...
Pārskats pieejams     latviešu un angļu valodā•http://www.vraa.gov.lv/lv/petnieciba/petijumi/
Paldies!Valsts reģionālās attīstības aģentūra Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010      Tel. 67079000      Fakss ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Regioforums 15 11-2011-mk-saldus

651 views
515 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
651
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regioforums 15 11-2011-mk-saldus

 1. 1. Reģionu attīstība Latvijā 2010 Māris Krastiņš Valsts reģionālās attīstības aģentūra 15.11.2011.11/22/2011
 2. 2. Valsts reģionālās attīstības aģentūras ikgadējais pārskats 8. izdevums11/22/2011
 3. 3. Pārskata sagatavošanas mērķi Sniegt valsts teritoriju attīstību raksturojošu informāciju: • apkopot galvenos sociāli ekonomiskos rādītājus par plānošanas reģioniem, republikas pilsētām, novadiem; • veikt teritoriju attīstības analīzi laika dinamikā, novērot tendences, izdarīt secinājumus. Veidot pamatu citiem informatīviem ziņojumiem un tematiskiem pētījumiem reģionālās attīstības jomā.11/22/2011
 4. 4. Mērķauditorija • Pašvaldību un valsts politikas veidotāji un īstenotāji. • Zinātnieki, pētnieki, studenti un eksperti. • Iedzīvotāji, kurus interesē attīstības procesi Latvijā.11/22/2011
 5. 5. Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centri, citas lielākās apdzīvotās vietas
 6. 6. Nacionālās nozīmes attīstības centri un to ietekmes areāli11/22/2011
 7. 7. Nacionālie attīstības centri un to ietekmes areāli – 7 pilsētreģioni o Latvijas vidējam atbilstoša demogrāfiskā struktūra. o Straujāka iedzīvotāju skaita samazināšanās. o Ekonomiskā aktivitāte ir tuva vidējam, bez Pierīgas. o Lielas iekšējās teritoriālās atšķirības (IIN, ekonomiskā aktivitāte.) o Pilsētreģionos (bez Pierīgas) relatīvi lielākas nekā citās teritoriju grupās iekšējo teritoriju attīstības līmeņa atšķirības. Reģionos ar mazākām līmeņa atšķirībām – labvēlīgāka, veicinošāka pilsētu ietekme Reģionos ar lielākām līmeņa atšķirībām – vājāks pilsētu iespaids, teritoriju līmeņa atšķirības pieaug11/22/2011
 8. 8. Pilsētreģionu atšķirības: iedzīvotāju kustība un potenciāls Liepājas pilsētreģionā - ilgākā laika posmā veidojusies nelabvēlīgāka demogrāfiskā struktūra • Iekšējās teritoriālās atšķirības - ievērojami augstāks novadu teritoriju iedzīvotāju skaita samazināšanās temps, kas pārsniedz Kurzemes, arī visas Latvijas vidējo rādītāju Ventspils pilsētreģionā – mazs lauku iedzīvotāju īpatsvars, nelielas izmaiņas pilsētā rada relatīvi lielāku ietekmi tās apkaimē • Augsts mobilitātes līmenis – veicinošas pilsētas – lauku saiknes11/22/2011
 9. 9. Teritorijas attīstības salīdzinājums pēc attīstības līmeņa indeksa Attīstības līmeņa indekss pēc 2010. gada datiem Attīstības līmeņa indekss vērtība rangs pēc 2010. gada datiem Aglonas novads -1,473 104 vērtība rangs Aizkraukles novads 0,739 14Daugavpils -0,693 6 Aizputes novads -0,764 88Jēkabpils -0,709 7Jelgava 0,213 4 Aknīstes novads -0,212 61Jūrmala 0,505 1 Alojas novads -0,439 74Liepāja -1,209 8 Alsungas novads -0,609 80Rēzekne -1,796 9 Alūksnes novads -0,484 75Rīga 0,291 2 Amatas novads 0,044 44Valmiera 0,215 3 Apes novads -0,657 84Ventspils 0,037 5 Auces novads -0,640 81 Ādažu novads 1,934 3 Babītes novads 1,683 4 Baldones novads 0,618 15 Baltinavas novads -1,767 110 Balvu novads -0,647 83 Bauskas novads 0,210 30 Beverīnas novads 0,187 32 Brocēnu novads -0,284 67 Burtnieku novads 0,105 38 Carnikavas novads 1,280 8 Cesvaines novads -0,331 70
 10. 10. Teritorijas attīstības salīdzinājums pēc nodokļu ieņēmumiem Iedzīvotāju ienākuma nodokļa Nekustamā īpašuma Nodokļu ieņēmumi ieņēmumi nodokļa ieņēmumi % no pamat- kopā, Ls uz 1 iedz., Ls kopā, Ls uz 1 iedz., Ls kopā, Ls uz 1 iedz., Ls budžetaĀdažu novads 4493108 449,0 72,7 3856081 385,3 627647 62,7Aglonas novads 564085 128,7 17,4 505726 115,4 58359 13,3Aizkraukles novads 3572540 361,1 37,1 3272490 330,8 280345 28,3Aizputes novads 2200977 213,4 39,1 1962366 190,3 238611 23,1Aknīstes novads 624957 196,3 33,8 559241 175,7 65716 20,6Alojas novads 1123743 187,5 35,5 1005999 167,8 117744 19,6Alsungas novads 352302 216,1 35,5 305160 187,2 47142 28,9Alūksnes novads 4035111 211,0 35,5 3624237 189,5 384630 20,1Amatas novads 1753939 277,0 39,2 1554567 245,5 199372 31,5Apes novads 803670 189,1 22,3 679577 159,9 124093 29,2Vārkavas novads 315498 134,0 25,6 245884 104,4 69614 29,6Vecpiebalgas novads 906920 192,0 33,2 806351 170,7 100569 21,3Vecumnieku novads 2378328 246,8 46,5 2150510 223,1 227818 23,6Ventspils novads 3512478 261,3 46,3 3030571 225,5 481907 35,9Viesītes novads 851603 186,2 39,0 740341 161,9 111262 24,3Viļakas novads 996730 157,7 28,6 898143 142,1 98587 15,6Viļānu novads 1048066 149,1 29,9 962663 137,0 85403 12,2Zilupes novads 448615 122,7 23,4 396643 108,5 51272 14,0Novados 39362884 247,6 39,5 34831220 219,1 4475635 28,2Latvijā 729221028 326,0 53,3 635586878 284,1 89688875 40,1
 11. 11. Teritorijas attīstības salīdzinājums pēc iedzīvotāju raksturojošiem rādītājiem Iedzīvotāju Demogrāfiskā Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma blīvums slodze grupām 2011.g. sākumā, % 2011.g. 2011.g. sākumā līdz darbspējas virs sākumā darbspējas vecumā darbspējas vecumam vecumaRīgas reģions 104,4 523,0 13,7 65,6 20,7Vidzemes reģions 15,2 519,7 13,6 65,9 20,5Kurzemes reģions 21,8 534,1 14,6 65,3 20,1Zemgales reģions 25,8 505,2 14,3 66,4 19,3Latgales reģions 23,0 507,2 12,7 66,3 20,9Latvijā 34,5 519,5 13,7 65,8 20,5
 12. 12. Teritoriju attīstības pīlāri Pārvaldība Infrastruktūra CilvēkresursiSociāli ekonomiskie dati piecu gadu periodā
 13. 13. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Iedzīvotāju skaits Vecumgrupas Demogrāfiskā slodze Iedzīvotāju blīvums Nodarbinātības Iedzīvotāju skaita līmenis izmaiņas Darba meklētāji Iedzīvotāji Dzimstība un mirstība Reģistrētie bezdarbnieki Migrācija Iedzīvotāju ieņēmumi Strādājošo mēneša darba samaksa
 14. 14. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Nodarbinātības līmenis Darba meklētāji Iedzīvotāji Reģistrētie bezdarbnieki
 15. 15. Iedzīvotāju nodarbinātības līmenis plānošanas reģionos 2006.–2010. gadā, %Nodarbinātības līmenis - nodarbināto iedzīvotāju (15-74 gadi)īpatsvars atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.
 16. 16. Darba meklētāji, kā brīvais (potenciālais) darbaspēks uzņēmējdarbības uzsākšanai Darba meklētāju īpatsvars ES dalībvalstīs 2007.–2010. gadā, %Darba meklētāju skaits vecumā no 15 līdz 74 gadiem 2006.–2010. gadā, tūkst. cilv. Latvijā darba meklētāju īpatsvars 2007.- 2010. gadu periodā palielinājās par 12,7 procentpunktiem - 5 reizēs straujāk nekā vidēji ES valstīs.
 17. 17. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Iedzīvotāji Iedzīvotāju ieņēmumi Strādājošo mēneša darba samaksa
 18. 18. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa plānošanas reģionos 2006.–2010. gadā, Ls
 19. 19. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1iedzīvotāju pašvaldību budžetos 2010.gadā, Ls
 20. 20. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pašvaldību budžetos plānošanas reģionos 2006.–2010. gadā, Ls
 21. 21. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju Kurzemes reģiona pašvaldību budžetos 2010.gadā, Ls Liepāja 252,6 Nīcas novads 201,6 Ventspils 328,6 Pāvilostas novads 178,0 Aizputes novads 190,3 Priekules novads 165,7 Alsungas novads 187,2 Rojas novads 194,2 Brocēnu novads 218,0 Rucavas novads 130,4 Dundagas novads 170,1 Saldus novads 214,8 Durbes novads 202,7 Skrundas novads 163,6 Grobiņas novads 224,0 Talsu novads 217,4 Kuldīgas novads 193,0 Vaiņodes novads 150,8 Mērsraga novads 213,5 Ventspils novads 225,5
 22. 22. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Iedzīvotāju skaits Vecumgrupas Demogrāfiskā slodze Iedzīvotāju blīvums Iedzīvotāji
 23. 23. Demogrāfiskā slodze 2011.gada sākumā (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000)11/22/2011
 24. 24. Iedzīvotāju blīvums 2011.gada sākumā
 25. 25. Iedzīvotāju blīvums Kurzemes reģiona pašvaldībās 2011.gada sākumā Liepāja 1367,5 Nīcas novads 10,9 Ventspils 732,9 Pāvilostas novads 6,2 Aizputes novads 16,1 Priekules novads 12,6 Alsungas novads 8,5 Rojas novads 22,1 Brocēnu novads 14,1 Rucavas novads 4,5 Dundagas novads 7,0 Saldus novads 16,9 Durbes novads 10,6 Skrundas novads 10,7 Grobiņas novads 20,9 Talsu novads 19,4 Kuldīgas novads 15,4 Vaiņodes novads 9,5 Mērsraga novads 16,8 Ventspils novads 5,5
 26. 26. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Iedzīvotāju skaita izmaiņas Iedzīvotāji Dzimstība un mirstība Migrācija
 27. 27. Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2006.gada sākuma līdz 2011.gada sākumam (dzimušo un mirušo starpība un migrācijas saldo)11/22/2011
 28. 28. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas plānošanasreģionos 2006.-2011.gada sākumā, tūkst. cilv.Kopš 2006.gada sākumā iedzīvotāju skaits Latvijā samazinājies par 64,9tūkst. jeb par 2,8 %, bet Kurzemes reģionā – par 11,9 tūkst. cilvēku jebpar 3,9%.
 29. 29. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Kurzemes reģiona pašvaldībās no 2006.gada sākuma līdz 2011.gada sākumam, % Liepāja -2,5 Nīcas novads -1,3 Ventspils -3,0 Pāvilostas novads -6,5 Aizputes novads -5,9 Priekules novads -4,6 Alsungas novads -13,3 Rojas novads -3,7 Brocēnu novads -5,2 Rucavas novads -6,4 Dundagas novads -7,0 Saldus novads -4,0 Durbes novads -5,8 Skrundas novads -6,2 Grobiņas novads -0,4 Talsu novads -3,4 Kuldīgas novads -3,4 Vaiņodes novads -6,5 Mērsraga novads -4,4 Ventspils novads -3,611/22/2011
 30. 30. Iedzīvotāju ilgtermiņa kopējais migrācijassaldo 2010.gadā, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiemMigrācijas saldo – starpība starp uz pastāvīgu dzīvi ieradušos un uz citāmpastāvīgās dzīves vietām izbraukušo iedzīvotāju skaitu.
 31. 31. Iedzīvotāju ārējā (starpvalstu) ilgtermiņa migrācija Latvijā 2010.gadā - augstākais negatīvais 2010. gadā izbraukušo darbspējas migrācijas rādītājs pēdējo desmit gadu vecuma iedzīvotāju skaits bija laikā – izbrauca par 7912 cilvēkiem piecreiz vairāk iebraukušo. vairāk nekā iebrauca.11/22/2011
 32. 32. Iedzīvotāju ārējā (starpvalstu) ilgtermiņa migrācija plānošanas reģionos 2006.–2010. gada periodā kopējās migrācijas dēļ iedzīvotāju skaits Kurzemes reģionā samazinājās par 6,0 tūkst. cilvēku. Rīgas reģionā kopumā migrācija nodrošināja 6,0 tūkst. iedzīvotāju pieaugumu.11/22/2011
 33. 33. Iedzīvotāju ilgtermiņa kopējais migrācijas saldo Kurzemes reģiona pašvaldībās 2010.gadā (-1498 cilv.) Liepāja -654 Nīcas novads -18 Ventspils -189 Pāvilostas novads 6 Aizputes novads -60 Priekules novads -24 Alsungas novads -5 Rojas novads 24 Brocēnu novads -129 Rucavas novads -3 Dundagas novads -25 Saldus novads -168 Durbes novads -10 Skrundas novads -24 Grobiņas novads 23 Talsu novads -157 Kuldīgas novads -5 Vaiņodes novads 4 Mērsraga novads 1 Ventspils novads -8511/22/2011
 34. 34. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums (samazinājums) pašvaldību teritorijās 2010.gadā, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiemIedzīvotāju dabiskais samazinājums Latvijā 2010.gadā veido 10,8 tūkst. cilvēku, Kurzemes reģionā– 1,5 tūkst. cilvēku.
 35. 35. Pārskats pieejams latviešu un angļu valodā•http://www.vraa.gov.lv/lv/petnieciba/petijumi/
 36. 36. Paldies!Valsts reģionālās attīstības aģentūra Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 Tel. 67079000 Fakss 67079001 pasts@vraa.gov.lv www.vraa.gov.lv IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

×