Your SlideShare is downloading. ×
0
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Precizets regionala politika 2 decembrim (2)

472

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
472
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • 3.mērķis: Veicināt reģionālo un vietējo inovācijas sistēmu veidošanos, kas balstās uz teritoriju specializāciju un sadarbību starp izglītības un zinātnes institūcijām, uzņēmējiem un vietējās pārvaldes institūcijām
 • Transcript

  • 1. Reģionālās politikas ieviešanas prakse un nākotnes perspektīvas Latvijā Raivis Bremšmits Ilona Raugze Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Valsts attīstības plānošanas departaments
  • 2. Saturs <ul><li>Reģionālās attīstības tendences Latvijā </li></ul><ul><li>Reģionālās politikas ieviešanas prakse Latvijā </li></ul><ul><li>Reģionālās politikas nākotnes perspektīva Latvijā līdz 2020.gadam </li></ul>
  • 3. Reģionālās attīstības atšķirības Eiropas Savienībā Latvijai ir augstākās reģionālās attīstības atšķirības Eiropas Savienībā Reģionālā IKP uz 1 iedz. dispersija, %, 2008
  • 4. Reģionālās atšķirības – IKP un nefinanšu investīcijas IKP atšķirība: 2008.g. 2,5 reizes Nefinanšu investīcijas: 2009.g. -3,4 reizes <ul><li>Izaugsmes periodā nefinanšu investīcijas daudz veiksmīgāk piesaistīja attīstītākie reģioni (Rīga) </li></ul><ul><li>Nepieciešami papildus stimuli, kas sekmētu nefinanšu investīciju pieaugumu reģionos ārpus Rīgas </li></ul>
  • 5. Bezdarbs : darbavietu trūkums reģionos Bezdarba līmenis, 201 1 Bezdarba līmenis, 201 0
  • 6. Iedzīvotāju skaita samazināšanās – teritoriju iztukšošanās Pēdējo 5 gadu laikā iedz. skaits ir pieaudzis pamatā ap Rīgu Iedzīvotāju skaita izmaiņas pašvaldību teritorijās 2006.- 2011.
  • 7. Atšķirīgas pašvaldību iespējas finansēt savu attīstību Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pašvaldību budžetos 2008.gadā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pašvaldību budžetos 2010.gadā
  • 8. Reģionālās politikas mērķa teritorijas <ul><li>Attīstības centri (nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri) </li></ul>Īpaši atbalstāmās teritorijas
  • 9. Reģionālās politikas pašreizējie ieviešanas instrumenti Mērķa teritorijas Atbalsta virzieni Finansējuma avots un apjoms Attīstības centri <ul><li>Rīgas degradēto teritoriju sakārtošana </li></ul><ul><li>atbalsts pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības / pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai, sekmējot pilsētvides atjaunošanu, veicinot uzņēmējdarbību un tehnoloģiju attīstību, sociālo iekļaušanu, kā arī pilsētu un lauku partnerību </li></ul>ES fondu 2007.-2013.gadam prioritāte „Policentriska attīstība” Īpaši atbalstāmās teritorijas <ul><li>atbalsts komercdarbības attīstībai </li></ul><ul><li>UIN un IIN atvieglojumi (īpaša pamatlīdzekļu nolietojuma norakstīšanas kārtība un īpaša zaudējumu segšanas kārtība) </li></ul>„ Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem ĪAT” (publiskais finansējums 25,6 milj. latu)
  • 10. Teritoriālā aspekta ievērošana ES fondos Teritoriju līdzsvarota attīstība – viena no horizontālajām prioritātēm - nozaru un teritoriju prioritāšu koordinācija Noteiktas aktivitātes (piem., atbalsts ĪAT) Atbilstības/vērtēšanas kritēriji Reģionālās kvotas Diferencēts līdzfinansējums
  • 11. 1.DP finansējums pa reģioniem (milj. EUR; %)
  • 12. 2.DP finansējums pa reģioniem (milj. EUR; %)
  • 13. 3.DP finansējums pa reģioniem (milj. EUR; %)
  • 14. ES fondu ieguldījumi ar vietēja līmeņa ietekmi uz 1 iedz. (01.01.2007-01.02.2011), Ls
  • 15. Līdzšinējās pieejas investīciju plānošanā trūkumi <ul><li>Nenotiek investīciju koncentrācija attīstības centros – mazāks efekts uz reģionālās attīstības atšķirību mazināšanu </li></ul><ul><li>Investīcijas netiek balstītas uz reālām teritoriju vajadzībām – mazināta vietējās plānošanas nozīme </li></ul><ul><li>Dominē nozariska pieeja , pašvaldībām ir jāpielāgojas centralizēti izvirzītiem atbalsta nosacījumiem </li></ul><ul><li>Nav iespējams koordinēt laikā ar dažādām nozarēm/ jomām saistītās investīcijas </li></ul><ul><li>Pašvaldībām viena projekta ietvaros nav iespēju kompleksi realizēt ar vairākām nozarēm/ jomām saistītas aktivitātes </li></ul><ul><li>Nav iespēju savlaicīgi un elastīgi reaģēt un pielāgoties pārmaiņām vietējos apstākļos (piem., finanšu resursu pieejamībā projektu realizācijai) </li></ul>
  • 16. Latvijas Telpiskās attīstības perspektīva līdz 2030 .gadam <ul><li>Politikas virzieni : </li></ul><ul><li>Sasniedzamība un mobilitātes iespējas </li></ul><ul><li>Policentriska apdzīvojuma struktūra (attīstības centri kā reģionu izaugsmes virzītāji) </li></ul><ul><li>Nacionālo interešu telpas – unikālas, specifiskas teritorijas, kas nozīmīgas visas valsts attīstībai (lauki, Rīgas metropoles areāls, Baltijas jūras piekraste, austrumu pierobeža) </li></ul>
  • 17. Reģionālās politikas ilgtermiņa mērķu rezultāti un rādītāji (LIAS 2030) <ul><li>kāpināt attīstībā atpalikušo reģionu attīstības tempu, lai maksimāli pietuvotos valsts vidējā IKP līmenim, sekmējot reģionālo atšķirību samazināšanos </li></ul><ul><li>veicināt policentrisku apdzīvojuma struktūru, saglabājot pilsētu/ lauku iedzīvotāju attiecību 70/30 </li></ul><ul><li>ierobežot iedzīvotāju skaita samazināšanos reģionos </li></ul>Iedzīvotāju skaita pieaugums pēdējos 5gados Iedzīvotāju blīvums novados un pilsētās 2008.gada sākumā 2030.g .
  • 18. Latvija 2030 īstenošana vidējā termiņā: galvenie uzstādījumi <ul><li>Lielāka pašvaldību un reģionu rīcībspēja </li></ul><ul><li>Investīciju plānošanas pieejas maiņa </li></ul><ul><li>Uzņēmējdarbība un inovācija </li></ul><ul><li>Plašāks reģionālās attīstības veicināšanā iesaistīto pušu loks (nozaru ministrijas, uzņēmēji, NVO, sabiedrība) </li></ul>
  • 19. Jauna investīciju plānošanas/ atbalsta sniegšanas sistēma teritoriju attīstībai <ul><li>Pamatprincipi : </li></ul><ul><li>Latvija 2030 mērķteritorijas (teritoriju atbalsta virzieni ) </li></ul><ul><li>Pašvaldību un reģionu attīstības programmas (investīciju pieprasījums) </li></ul><ul><li>Pakalpojumu “grozs” katram apdzīvojuma līmenim (kritēriji) </li></ul><ul><li>Finansējuma kvotēšana (konkurences samazināšana) </li></ul>
  • 20. Atbalsta virzieni Latvija 2030 noteiktajām reģionālās politikas mērķteritorijām <ul><li>Atbalsta virzieni attīstības centriem </li></ul><ul><li>Atbalsta virzieni lauku teritorijai </li></ul><ul><li>Atbalsta virzieni Rīgas metropoles areālam </li></ul><ul><li>Atbalsta virzieni Baltijas jūras piekrastei </li></ul><ul><li>Atbalsta virzieni austrumu pierobežai </li></ul>
  • 21. Atbalsta virzieni attīstības centriem <ul><li>uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība investoru piesaistei (t.sk. industriālās teritorijas, komunikāciju attīstība, kūrortu teritoriju sakārtošana u.c.) atbilstoši pašvaldības noteiktajai specializācijai </li></ul><ul><li>transporta infrastruktūras attīstība , t.sk. nodrošinot pakalpojumu un darba vietu sasniedzamību arī lauku iedzīvotājiem (t.i. vietējie autoceļi, kas ir pašvaldību pārziņā) </li></ul><ul><li>publisko pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru līmenim noteiktajam pakalpojumu „grozam” </li></ul><ul><li>infrastruktūras bāze inovācijas, kultūras un radošo industriju potenciāla un pakalpojumu attīstībai </li></ul>Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām: Nacionālas un reģionālas nozīmes centri , kas noteikti Latvija 2030 (t.i. republikas pilsētas un novadi, kuros ietilpst reģionālas nozīmes centri)
  • 22. Atbalsta virzieni lauku teritorijai <ul><ul><li>uzņēmējdarbības konkurētspēja, produktivitāte, modernizācija, kooperācija, stimulējot inovatīvus risinājumus un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā un pārstādē </li></ul></ul><ul><ul><li>lauku ekonomikas dažādošana , sekmējot nodarbinātību laukos, attīstot atjaunojamo energoresursu ražošanu, amatniecību, lauku tūrismu u.c. </li></ul></ul><ul><ul><li>dabas resursu, vides, tradicionālās lauku ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana , integrētās augu aizsardzības ieviešanai </li></ul></ul><ul><ul><li>vietējo rīcības grupu nostiprināšana , iesaistot tās lauku attīstības aktivitāšu īstenošanā (LEADER pieejas turpināšana) </li></ul></ul><ul><ul><li>infrastruktūras sakārtošana un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana atbilstoši lauku teritorijai noteiktajam pakalpojumu „grozam” </li></ul></ul><ul><li>Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām: </li></ul><ul><li>Novadi, kuros neietilpst nacionālas vai reģionālas nozīmes centrs un novadu, kuros ietilpst nacionālas vai reģionālas nozīmes centrs, teritorija ārpus attīstības centra </li></ul>
  • 23. Atbalsta virzieni Rīgas metropoles areālam <ul><li>Rīgas pilsētas un Pierīgas transporta infrastruktūras, sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošana </li></ul><ul><li>kvalitatīvas pilsētvides nodrošināšana </li></ul><ul><li>kultūras mantojuma, kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstība </li></ul><ul><li>radošas vides veidošana – radošo kvartālu attīstība </li></ul><ul><li>Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām: </li></ul><ul><li>Rīgas pilsēta un Pierīgas pašvaldības </li></ul><ul><li>(Rīgas metropoles areālā ietilpstošās pašvaldības) </li></ul>
  • 24. Atbalsta virzieni Baltijas jūras piekrastei <ul><li>atbalsts piekrastes biznesa infrastruktūrai , mazinot sezonalitātes ietekmi uz teritorijas ekonomiku </li></ul><ul><li>mazo ostu un piestātņu attīstīšana </li></ul><ul><li>veselības tūrisma attīstīšana, aktivizējot kūrortresursu izmantošanu </li></ul><ul><li>atjaunojamo energoresursu izmantošana (vēja enerģija, pilotprojekti jūras resursu izmantošanā) </li></ul><ul><li>vides kvalitātes uzlabošana – klimata pārmaiņu seku mīkstināšana jūras krastā un upju ietekās, Baltijas jūras un piekrastes piesārņojuma mazināšana </li></ul><ul><li>kuģošanas drošības uzlabošanas pasākumi </li></ul><ul><li>Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām: </li></ul><ul><li>Republikas pilsētas un novadi , kuru administratīvās teritorijas robežojas ar Baltijas jūru </li></ul>
  • 25. Atbalsta virzieni Austrumu pierobežai <ul><li>transporta infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija tranzīta veicināšanai caur austrumu pierobežu (pašvaldību ceļi un ielas, kas ir daļa no robežšķērsošanas infrastruktūras, dzelzceļa infrastruktūra (piemēram, stacijas), ja tā ir pašvaldības pārziņā) </li></ul><ul><li>loģistikas kompleksu un citu ar tranzītu saistīto pakalpojumu un objektu attīstība </li></ul><ul><li>Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām: </li></ul><ul><li>Krievijas un Baltkrievijas pierobežas </li></ul><ul><li>pašvaldības </li></ul>
  • 26. Pašvaldības un reģiona attīstības programmas nozīme <ul><li>Apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai </li></ul><ul><li>Sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu (pamats pašvaldības budžeta plānošanai) </li></ul><ul><li>Sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaistei) </li></ul><ul><li>Sekmēt teritorijas atpazīstamību (teritoriju “mārketings”) </li></ul>
  • 27. Pakalpojumu klāsta noteikšana Latvijas apdzīvojuma struktūrā: pamatojums un pielietojums <ul><li>Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Telpiskās attīstības perspektīva nosaka apdzīvojuma (attīstītības centru) līmeņus </li></ul><ul><li>Pakalpojumu vēlamais klāsts (t.s. „grozs”) – attīstības centru piepildījums </li></ul><ul><li>Pakalpojumu vēlamais klāsts kā pamats jeb kritēriju kopums publisko investīciju plānošanai un veikšanai Latvijas teritorijās turpmākajos gados </li></ul>
  • 28. Pakalpojumu “grozs” atspoguļo: <ul><li>pakalpojumu klāstu noteiktās jomās (veselība, kultūra, sports, izglītība, sociālā aprūpe utt.) atkarībā no apdzīvojuma līmeņa </li></ul><ul><li>pakalpojumu klāsta hierarhiju, t.i., augstākā līmenī tiek piedāvāts plašāks pakalpojumu klāsts, kas ietver arī zemākajiem līmeņiem noteikto pakalpojumu apjomu </li></ul><ul><li>gan ar valsts, gan pašvaldību funkcijām saistīto pakalpojumu nodrošinājumu </li></ul><ul><li>NB! Pakalpojumu «grozs» neatspoguļo tos pakalpojumus / jomas, kurās teritoriālā diferenciācija nav lietderīga </li></ul>
  • 29. Pakalpojumu klāsta noteikšana Latvijas apdzīvojuma struktūrā: izstrādes process <ul><li>VARAM priekšlikums principiem vēlamā pakalpojumu groza noteikšanai: </li></ul><ul><ul><li>līdzšinējais pakalpojumu teritoriālais izvietojums valsts apdzīvojuma sistēmā </li></ul></ul><ul><ul><li>pakalpojumu saņemšanas biežums/ regularitāte (biežāk saņemamie pakalpojumi jānodrošina pēc iespējas zemākā apdzīvojuma līmenī) </li></ul></ul><ul><ul><li>pakalpojumu raksturs (pamatpakalpojums, kas svarīgs visām iedzīvotāju grupām, vai specializēts pakalpojums, kas svarīgs noteiktām iedzīvotāju grupām) </li></ul></ul><ul><ul><li>nozaru politiku prioritātes un kritēriji pakalpojumu apjomam un izvietojumam reģionos (piem., pakalpojuma ņēmēju skaits, lai nodrošinātu optimālu pakalpojuma pieejamību un iestādes uzturēšanas rentabilitāti) </li></ul></ul><ul><li>Sarunas ar nozaru ministrijām, LPS </li></ul>
  • 30. Finansējuma kvotēšana <ul><li>Mērķis: izskaust neveselīgu konkurenci starp pašvaldībām teritoriju attīstības atbalsta pasākumu ieviešanā un dot pašvaldībām iespēju uzņemties lielāku atbildību par savas teritorijas attīstību </li></ul><ul><li>Kvotu noteikšanas būtība: noteikt finansējuma apjomu, kas iezīmēts katrai teritorijai (reģionam, pašvaldībai) tās attīstības programmā paredzētu investīciju projektu īstenošanai teritoriju attīstības atbalsta pasākumu ietvaros </li></ul><ul><li>Principi: </li></ul><ul><ul><li>Finansējuma sadalījums starp reģioniem, lielāko finansējuma apjomu iezīmējot attīstībā atpalikušajiem reģioniem (IKP uz 1 iedz. statistikas reģionos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansējuma koncentrācija attīstības centros (iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju koncentrācija pilsētās, nodokļu ieņēmumi, ceļu tīkls utt.) </li></ul></ul>
  • 31. Investīciju pieprasījuma apzināšana <ul><li>Vajadzības, kas izriet no pakalpojumu „groza” </li></ul><ul><li>Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamais finansējums </li></ul><ul><li>Nepieciešamība rekonstruēt/izbūvēt ceļus, kas nodrošina attīstības centru sasniedzamību </li></ul><ul><li>Papildus specifiskās vajadzības austrumu pierobežā (transporta infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija tranzīta veicināšanai caur austrumu pierobežu, loģistikas kompleksu attīstība u.tml.) </li></ul>
  • 32. Teritoriālā un tematiskā pieeja atbalsta plānošanā <ul><li>Teritoriālā pieeja </li></ul><ul><li>reģionu un pašvaldību funkciju īstenošanai </li></ul><ul><li>reģionālo atšķirību samazināšanai </li></ul><ul><li>teritoriju grupu specifiskajiem izaicinājumiem </li></ul><ul><li>kompleksa atbalsta nodrošināšanai noteiktām teritorijām </li></ul><ul><li>Tematiskā pieeja </li></ul><ul><li>valsts funkciju īstenošanai </li></ul><ul><li>visām valsts teritorijām (vienotu standartu ieviešanai) </li></ul><ul><li>valsts nacionālajām interesēm </li></ul><ul><li>“ ekselences” iniciatīvām </li></ul>
  • 33. Sistēmā iesaistītās puses un to loma <ul><li>Nozaru ministrijas : </li></ul><ul><ul><li>tematiskie atbalsta pasākumi </li></ul></ul><ul><ul><li>metodisks atbalsts pašvaldībām </li></ul></ul><ul><ul><li>investīciju pieprasījumu novērtējums </li></ul></ul><ul><li>Reģioni </li></ul><ul><ul><li>līdzdalība teritoriju atbalsta pasākumu izstrādē </li></ul></ul><ul><ul><li>reģionālie projekti, </li></ul></ul><ul><ul><li>pasvaldību sadarbības veicināšana </li></ul></ul><ul><li>Vietējās pašvaldības </li></ul><ul><ul><li>attīstības programmas kā investīciju pieprasījumi </li></ul></ul>
  • 34. Pašvaldību funkcionālā un finansiālā rīcībspēja (I) <ul><li>Palielināt un dažādot pašvaldību budžetu finanšu avotus </li></ul><ul><ul><li>Paplašināt pašvaldību tiesības noteikt NĪN slogu , dodot tiesības noteikt NĪN nodokļa likmes koridoros </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvērtēt iespējas pašvaldību budžetiem pakārtot ar uzņēmējdarbību saistītos nodokļus </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilnveidot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu </li></ul></ul><ul><ul><li>Atvieglot pašvaldību pieeju finanšu instrumentu resursiem , izvērtējot iespējas ratificēt Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 9.panta 8.punktu, kā arī sagatavojot priekšlikumus pašvaldību kreditēšanas nosacījumu noteikšanai ilgtermiņā </li></ul></ul><ul><li>Paaugstināt pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā </li></ul><ul><ul><li>Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu grozījumus par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, vienkāršojot kārtību, kādā pašvaldība slēdz nomas līgumus ar komersantiem </li></ul></ul><ul><ul><li>Nodrošināt pašvaldību radītā administratīvā sloga uzņēmējiem mērījumus , sagatavojot priekšlikumus šī sloga samazināšanai </li></ul></ul><ul><ul><li>atbalstīt uzņēmējdarbības speciālista darba vietas izveidi katrā reģionā un pašvaldībā </li></ul></ul>
  • 35. Pašvaldību funkcionālā un finansiālā rīcībspēja (II) <ul><li>Paplašināt reģionālās statistikas klāstu un ieguves iespējas </li></ul><ul><ul><li>Nodrošināt pašvaldībām statistikas saņemšanu bez maksas </li></ul></ul><ul><ul><li>Paātrināt statistikas apkopošanu teritoriālā iedalījumā </li></ul></ul><ul><ul><li>Nodrošināt Valsts statistikas programmā iekļautās statistikas publisku pieejamību </li></ul></ul><ul><ul><li>Nodrošināt rādītāju vēsturiskās informācijas pārrēķināšanu atbilstoši situācijai pēc ATR </li></ul></ul><ul><li>Nodrošināt reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbību </li></ul><ul><ul><li>Izstrādāt indeksus/rādītājus , kas būtu piemērojami valsts investīciju, ES fondu ieviešanai reģionālā iedalījumā </li></ul></ul><ul><ul><li>Nodrošināt TAPIS RAIM izveidošanu un funkcionēšanu </li></ul></ul><ul><ul><li>Izstrādāt un ieviest metodi plānošanas dokumentu ietekmes uz teritoriju attīstību priekšnovērtēšanai </li></ul></ul>
  • 36. Reģionālo un vietējo inovācijas sistēmu veidošana <ul><li>Izstrādāt un ieviest pilotprojektus inovācijas sistēmu veidošanai reģionālā un vietējā līmenī </li></ul><ul><li>Veicināt pašvaldību aktīvāku iesaistīšanos izglītības samērošanā ar vietējām darba tirgus vajadzībām </li></ul><ul><li>Apmācīt pašvaldību un reģionu darbiniekus inovācijas un klasteru veidošanas jautājumu risināšanā </li></ul><ul><li>Nodrošināt reģionu/pašvaldību atbalstu inovatīvajai uzņēmējdarbībai , organizējot jauno ideju konkursu vietējā līmenī „Reģiona/novada Ideju Kauss”, rīkojot inovatīvo biznesa ideju autoru apmācības, uzņēmēju dienas </li></ul><ul><li>Veidot vietējo un reģionālo mentoru tīklu </li></ul><ul><li>Nodrošināt reģionus un pašvaldības ar informāciju par starptautiskajiem atbalsta instrumentiem (galvenokārt ES) inovācijas veicināšanai vietējā un reģionālā līmenī </li></ul><ul><li>popularizēt labās prakses piemērus gan no Latvijas, gan ārvalstīm inovācijas veicināšanā </li></ul><ul><li>Sekmēt vietējo identitātes produktu radīšanu un virzīšanu tirgū </li></ul>
  • 37. Ceram uz Jūsu atbalstu un sadarbību! i [email_address] [email_address]

  ×