Your SlideShare is downloading. ×
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Precizets regionala politika 2 decembrim (2)

455
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
455
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • 3.mērķis: Veicināt reģionālo un vietējo inovācijas sistēmu veidošanos, kas balstās uz teritoriju specializāciju un sadarbību starp izglītības un zinātnes institūcijām, uzņēmējiem un vietējās pārvaldes institūcijām
 • Transcript

  • 1. Reģionālās politikas ieviešanas prakse un nākotnes perspektīvas Latvijā Raivis Bremšmits Ilona Raugze Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Valsts attīstības plānošanas departaments
  • 2. Saturs
   • Reģionālās attīstības tendences Latvijā
   • Reģionālās politikas ieviešanas prakse Latvijā
   • Reģionālās politikas nākotnes perspektīva Latvijā līdz 2020.gadam
  • 3. Reģionālās attīstības atšķirības Eiropas Savienībā Latvijai ir augstākās reģionālās attīstības atšķirības Eiropas Savienībā Reģionālā IKP uz 1 iedz. dispersija, %, 2008
  • 4. Reģionālās atšķirības – IKP un nefinanšu investīcijas IKP atšķirība: 2008.g. 2,5 reizes Nefinanšu investīcijas: 2009.g. -3,4 reizes
   • Izaugsmes periodā nefinanšu investīcijas daudz veiksmīgāk piesaistīja attīstītākie reģioni (Rīga)
   • Nepieciešami papildus stimuli, kas sekmētu nefinanšu investīciju pieaugumu reģionos ārpus Rīgas
  • 5. Bezdarbs : darbavietu trūkums reģionos Bezdarba līmenis, 201 1 Bezdarba līmenis, 201 0
  • 6. Iedzīvotāju skaita samazināšanās – teritoriju iztukšošanās Pēdējo 5 gadu laikā iedz. skaits ir pieaudzis pamatā ap Rīgu Iedzīvotāju skaita izmaiņas pašvaldību teritorijās 2006.- 2011.
  • 7. Atšķirīgas pašvaldību iespējas finansēt savu attīstību Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pašvaldību budžetos 2008.gadā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pašvaldību budžetos 2010.gadā
  • 8. Reģionālās politikas mērķa teritorijas
   • Attīstības centri (nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri)
   Īpaši atbalstāmās teritorijas
  • 9. Reģionālās politikas pašreizējie ieviešanas instrumenti Mērķa teritorijas Atbalsta virzieni Finansējuma avots un apjoms Attīstības centri
   • Rīgas degradēto teritoriju sakārtošana
   • atbalsts pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības / pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai, sekmējot pilsētvides atjaunošanu, veicinot uzņēmējdarbību un tehnoloģiju attīstību, sociālo iekļaušanu, kā arī pilsētu un lauku partnerību
   ES fondu 2007.-2013.gadam prioritāte „Policentriska attīstība” Īpaši atbalstāmās teritorijas
   • atbalsts komercdarbības attīstībai
   • UIN un IIN atvieglojumi (īpaša pamatlīdzekļu nolietojuma norakstīšanas kārtība un īpaša zaudējumu segšanas kārtība)
   „ Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem ĪAT” (publiskais finansējums 25,6 milj. latu)
  • 10. Teritoriālā aspekta ievērošana ES fondos Teritoriju līdzsvarota attīstība – viena no horizontālajām prioritātēm - nozaru un teritoriju prioritāšu koordinācija Noteiktas aktivitātes (piem., atbalsts ĪAT) Atbilstības/vērtēšanas kritēriji Reģionālās kvotas Diferencēts līdzfinansējums
  • 11. 1.DP finansējums pa reģioniem (milj. EUR; %)
  • 12. 2.DP finansējums pa reģioniem (milj. EUR; %)
  • 13. 3.DP finansējums pa reģioniem (milj. EUR; %)
  • 14. ES fondu ieguldījumi ar vietēja līmeņa ietekmi uz 1 iedz. (01.01.2007-01.02.2011), Ls
  • 15. Līdzšinējās pieejas investīciju plānošanā trūkumi
   • Nenotiek investīciju koncentrācija attīstības centros – mazāks efekts uz reģionālās attīstības atšķirību mazināšanu
   • Investīcijas netiek balstītas uz reālām teritoriju vajadzībām – mazināta vietējās plānošanas nozīme
   • Dominē nozariska pieeja , pašvaldībām ir jāpielāgojas centralizēti izvirzītiem atbalsta nosacījumiem
   • Nav iespējams koordinēt laikā ar dažādām nozarēm/ jomām saistītās investīcijas
   • Pašvaldībām viena projekta ietvaros nav iespēju kompleksi realizēt ar vairākām nozarēm/ jomām saistītas aktivitātes
   • Nav iespēju savlaicīgi un elastīgi reaģēt un pielāgoties pārmaiņām vietējos apstākļos (piem., finanšu resursu pieejamībā projektu realizācijai)
  • 16. Latvijas Telpiskās attīstības perspektīva līdz 2030 .gadam
   • Politikas virzieni :
   • Sasniedzamība un mobilitātes iespējas
   • Policentriska apdzīvojuma struktūra (attīstības centri kā reģionu izaugsmes virzītāji)
   • Nacionālo interešu telpas – unikālas, specifiskas teritorijas, kas nozīmīgas visas valsts attīstībai (lauki, Rīgas metropoles areāls, Baltijas jūras piekraste, austrumu pierobeža)
  • 17. Reģionālās politikas ilgtermiņa mērķu rezultāti un rādītāji (LIAS 2030)
   • kāpināt attīstībā atpalikušo reģionu attīstības tempu, lai maksimāli pietuvotos valsts vidējā IKP līmenim, sekmējot reģionālo atšķirību samazināšanos
   • veicināt policentrisku apdzīvojuma struktūru, saglabājot pilsētu/ lauku iedzīvotāju attiecību 70/30
   • ierobežot iedzīvotāju skaita samazināšanos reģionos
   Iedzīvotāju skaita pieaugums pēdējos 5gados Iedzīvotāju blīvums novados un pilsētās 2008.gada sākumā 2030.g .
  • 18. Latvija 2030 īstenošana vidējā termiņā: galvenie uzstādījumi
   • Lielāka pašvaldību un reģionu rīcībspēja
   • Investīciju plānošanas pieejas maiņa
   • Uzņēmējdarbība un inovācija
   • Plašāks reģionālās attīstības veicināšanā iesaistīto pušu loks (nozaru ministrijas, uzņēmēji, NVO, sabiedrība)
  • 19. Jauna investīciju plānošanas/ atbalsta sniegšanas sistēma teritoriju attīstībai
   • Pamatprincipi :
   • Latvija 2030 mērķteritorijas (teritoriju atbalsta virzieni )
   • Pašvaldību un reģionu attīstības programmas (investīciju pieprasījums)
   • Pakalpojumu “grozs” katram apdzīvojuma līmenim (kritēriji)
   • Finansējuma kvotēšana (konkurences samazināšana)
  • 20. Atbalsta virzieni Latvija 2030 noteiktajām reģionālās politikas mērķteritorijām
   • Atbalsta virzieni attīstības centriem
   • Atbalsta virzieni lauku teritorijai
   • Atbalsta virzieni Rīgas metropoles areālam
   • Atbalsta virzieni Baltijas jūras piekrastei
   • Atbalsta virzieni austrumu pierobežai
  • 21. Atbalsta virzieni attīstības centriem
   • uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība investoru piesaistei (t.sk. industriālās teritorijas, komunikāciju attīstība, kūrortu teritoriju sakārtošana u.c.) atbilstoši pašvaldības noteiktajai specializācijai
   • transporta infrastruktūras attīstība , t.sk. nodrošinot pakalpojumu un darba vietu sasniedzamību arī lauku iedzīvotājiem (t.i. vietējie autoceļi, kas ir pašvaldību pārziņā)
   • publisko pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru līmenim noteiktajam pakalpojumu „grozam”
   • infrastruktūras bāze inovācijas, kultūras un radošo industriju potenciāla un pakalpojumu attīstībai
   Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām: Nacionālas un reģionālas nozīmes centri , kas noteikti Latvija 2030 (t.i. republikas pilsētas un novadi, kuros ietilpst reģionālas nozīmes centri)
  • 22. Atbalsta virzieni lauku teritorijai
    • uzņēmējdarbības konkurētspēja, produktivitāte, modernizācija, kooperācija, stimulējot inovatīvus risinājumus un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā un pārstādē
    • lauku ekonomikas dažādošana , sekmējot nodarbinātību laukos, attīstot atjaunojamo energoresursu ražošanu, amatniecību, lauku tūrismu u.c.
    • dabas resursu, vides, tradicionālās lauku ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana , integrētās augu aizsardzības ieviešanai
    • vietējo rīcības grupu nostiprināšana , iesaistot tās lauku attīstības aktivitāšu īstenošanā (LEADER pieejas turpināšana)
    • infrastruktūras sakārtošana un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana atbilstoši lauku teritorijai noteiktajam pakalpojumu „grozam”
   • Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām:
   • Novadi, kuros neietilpst nacionālas vai reģionālas nozīmes centrs un novadu, kuros ietilpst nacionālas vai reģionālas nozīmes centrs, teritorija ārpus attīstības centra
  • 23. Atbalsta virzieni Rīgas metropoles areālam
   • Rīgas pilsētas un Pierīgas transporta infrastruktūras, sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošana
   • kvalitatīvas pilsētvides nodrošināšana
   • kultūras mantojuma, kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstība
   • radošas vides veidošana – radošo kvartālu attīstība
   • Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām:
   • Rīgas pilsēta un Pierīgas pašvaldības
   • (Rīgas metropoles areālā ietilpstošās pašvaldības)
  • 24. Atbalsta virzieni Baltijas jūras piekrastei
   • atbalsts piekrastes biznesa infrastruktūrai , mazinot sezonalitātes ietekmi uz teritorijas ekonomiku
   • mazo ostu un piestātņu attīstīšana
   • veselības tūrisma attīstīšana, aktivizējot kūrortresursu izmantošanu
   • atjaunojamo energoresursu izmantošana (vēja enerģija, pilotprojekti jūras resursu izmantošanā)
   • vides kvalitātes uzlabošana – klimata pārmaiņu seku mīkstināšana jūras krastā un upju ietekās, Baltijas jūras un piekrastes piesārņojuma mazināšana
   • kuģošanas drošības uzlabošanas pasākumi
   • Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām:
   • Republikas pilsētas un novadi , kuru administratīvās teritorijas robežojas ar Baltijas jūru
  • 25. Atbalsta virzieni Austrumu pierobežai
   • transporta infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija tranzīta veicināšanai caur austrumu pierobežu (pašvaldību ceļi un ielas, kas ir daļa no robežšķērsošanas infrastruktūras, dzelzceļa infrastruktūra (piemēram, stacijas), ja tā ir pašvaldības pārziņā)
   • loģistikas kompleksu un citu ar tranzītu saistīto pakalpojumu un objektu attīstība
   • Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām:
   • Krievijas un Baltkrievijas pierobežas
   • pašvaldības
  • 26. Pašvaldības un reģiona attīstības programmas nozīme
   • Apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai
   • Sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu (pamats pašvaldības budžeta plānošanai)
   • Sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaistei)
   • Sekmēt teritorijas atpazīstamību (teritoriju “mārketings”)
  • 27. Pakalpojumu klāsta noteikšana Latvijas apdzīvojuma struktūrā: pamatojums un pielietojums
   • Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Telpiskās attīstības perspektīva nosaka apdzīvojuma (attīstītības centru) līmeņus
   • Pakalpojumu vēlamais klāsts (t.s. „grozs”) – attīstības centru piepildījums
   • Pakalpojumu vēlamais klāsts kā pamats jeb kritēriju kopums publisko investīciju plānošanai un veikšanai Latvijas teritorijās turpmākajos gados
  • 28. Pakalpojumu “grozs” atspoguļo:
   • pakalpojumu klāstu noteiktās jomās (veselība, kultūra, sports, izglītība, sociālā aprūpe utt.) atkarībā no apdzīvojuma līmeņa
   • pakalpojumu klāsta hierarhiju, t.i., augstākā līmenī tiek piedāvāts plašāks pakalpojumu klāsts, kas ietver arī zemākajiem līmeņiem noteikto pakalpojumu apjomu
   • gan ar valsts, gan pašvaldību funkcijām saistīto pakalpojumu nodrošinājumu
   • NB! Pakalpojumu «grozs» neatspoguļo tos pakalpojumus / jomas, kurās teritoriālā diferenciācija nav lietderīga
  • 29. Pakalpojumu klāsta noteikšana Latvijas apdzīvojuma struktūrā: izstrādes process
   • VARAM priekšlikums principiem vēlamā pakalpojumu groza noteikšanai:
    • līdzšinējais pakalpojumu teritoriālais izvietojums valsts apdzīvojuma sistēmā
    • pakalpojumu saņemšanas biežums/ regularitāte (biežāk saņemamie pakalpojumi jānodrošina pēc iespējas zemākā apdzīvojuma līmenī)
    • pakalpojumu raksturs (pamatpakalpojums, kas svarīgs visām iedzīvotāju grupām, vai specializēts pakalpojums, kas svarīgs noteiktām iedzīvotāju grupām)
    • nozaru politiku prioritātes un kritēriji pakalpojumu apjomam un izvietojumam reģionos (piem., pakalpojuma ņēmēju skaits, lai nodrošinātu optimālu pakalpojuma pieejamību un iestādes uzturēšanas rentabilitāti)
   • Sarunas ar nozaru ministrijām, LPS
  • 30. Finansējuma kvotēšana
   • Mērķis: izskaust neveselīgu konkurenci starp pašvaldībām teritoriju attīstības atbalsta pasākumu ieviešanā un dot pašvaldībām iespēju uzņemties lielāku atbildību par savas teritorijas attīstību
   • Kvotu noteikšanas būtība: noteikt finansējuma apjomu, kas iezīmēts katrai teritorijai (reģionam, pašvaldībai) tās attīstības programmā paredzētu investīciju projektu īstenošanai teritoriju attīstības atbalsta pasākumu ietvaros
   • Principi:
    • Finansējuma sadalījums starp reģioniem, lielāko finansējuma apjomu iezīmējot attīstībā atpalikušajiem reģioniem (IKP uz 1 iedz. statistikas reģionos)
    • Finansējuma koncentrācija attīstības centros (iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju koncentrācija pilsētās, nodokļu ieņēmumi, ceļu tīkls utt.)
  • 31. Investīciju pieprasījuma apzināšana
   • Vajadzības, kas izriet no pakalpojumu „groza”
   • Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamais finansējums
   • Nepieciešamība rekonstruēt/izbūvēt ceļus, kas nodrošina attīstības centru sasniedzamību
   • Papildus specifiskās vajadzības austrumu pierobežā (transporta infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija tranzīta veicināšanai caur austrumu pierobežu, loģistikas kompleksu attīstība u.tml.)
  • 32. Teritoriālā un tematiskā pieeja atbalsta plānošanā
   • Teritoriālā pieeja
   • reģionu un pašvaldību funkciju īstenošanai
   • reģionālo atšķirību samazināšanai
   • teritoriju grupu specifiskajiem izaicinājumiem
   • kompleksa atbalsta nodrošināšanai noteiktām teritorijām
   • Tematiskā pieeja
   • valsts funkciju īstenošanai
   • visām valsts teritorijām (vienotu standartu ieviešanai)
   • valsts nacionālajām interesēm
   • “ ekselences” iniciatīvām
  • 33. Sistēmā iesaistītās puses un to loma
   • Nozaru ministrijas :
    • tematiskie atbalsta pasākumi
    • metodisks atbalsts pašvaldībām
    • investīciju pieprasījumu novērtējums
   • Reģioni
    • līdzdalība teritoriju atbalsta pasākumu izstrādē
    • reģionālie projekti,
    • pasvaldību sadarbības veicināšana
   • Vietējās pašvaldības
    • attīstības programmas kā investīciju pieprasījumi
  • 34. Pašvaldību funkcionālā un finansiālā rīcībspēja (I)
   • Palielināt un dažādot pašvaldību budžetu finanšu avotus
    • Paplašināt pašvaldību tiesības noteikt NĪN slogu , dodot tiesības noteikt NĪN nodokļa likmes koridoros
    • Izvērtēt iespējas pašvaldību budžetiem pakārtot ar uzņēmējdarbību saistītos nodokļus
    • Pilnveidot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu
    • Atvieglot pašvaldību pieeju finanšu instrumentu resursiem , izvērtējot iespējas ratificēt Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 9.panta 8.punktu, kā arī sagatavojot priekšlikumus pašvaldību kreditēšanas nosacījumu noteikšanai ilgtermiņā
   • Paaugstināt pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā
    • Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu grozījumus par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, vienkāršojot kārtību, kādā pašvaldība slēdz nomas līgumus ar komersantiem
    • Nodrošināt pašvaldību radītā administratīvā sloga uzņēmējiem mērījumus , sagatavojot priekšlikumus šī sloga samazināšanai
    • atbalstīt uzņēmējdarbības speciālista darba vietas izveidi katrā reģionā un pašvaldībā
  • 35. Pašvaldību funkcionālā un finansiālā rīcībspēja (II)
   • Paplašināt reģionālās statistikas klāstu un ieguves iespējas
    • Nodrošināt pašvaldībām statistikas saņemšanu bez maksas
    • Paātrināt statistikas apkopošanu teritoriālā iedalījumā
    • Nodrošināt Valsts statistikas programmā iekļautās statistikas publisku pieejamību
    • Nodrošināt rādītāju vēsturiskās informācijas pārrēķināšanu atbilstoši situācijai pēc ATR
   • Nodrošināt reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbību
    • Izstrādāt indeksus/rādītājus , kas būtu piemērojami valsts investīciju, ES fondu ieviešanai reģionālā iedalījumā
    • Nodrošināt TAPIS RAIM izveidošanu un funkcionēšanu
    • Izstrādāt un ieviest metodi plānošanas dokumentu ietekmes uz teritoriju attīstību priekšnovērtēšanai
  • 36. Reģionālo un vietējo inovācijas sistēmu veidošana
   • Izstrādāt un ieviest pilotprojektus inovācijas sistēmu veidošanai reģionālā un vietējā līmenī
   • Veicināt pašvaldību aktīvāku iesaistīšanos izglītības samērošanā ar vietējām darba tirgus vajadzībām
   • Apmācīt pašvaldību un reģionu darbiniekus inovācijas un klasteru veidošanas jautājumu risināšanā
   • Nodrošināt reģionu/pašvaldību atbalstu inovatīvajai uzņēmējdarbībai , organizējot jauno ideju konkursu vietējā līmenī „Reģiona/novada Ideju Kauss”, rīkojot inovatīvo biznesa ideju autoru apmācības, uzņēmēju dienas
   • Veidot vietējo un reģionālo mentoru tīklu
   • Nodrošināt reģionus un pašvaldības ar informāciju par starptautiskajiem atbalsta instrumentiem (galvenokārt ES) inovācijas veicināšanai vietējā un reģionālā līmenī
   • popularizēt labās prakses piemērus gan no Latvijas, gan ārvalstīm inovācijas veicināšanā
   • Sekmēt vietējo identitātes produktu radīšanu un virzīšanu tirgū
  • 37. Ceram uz Jūsu atbalstu un sadarbību! i [email_address] [email_address]