Egely Wheel - Test Your Health - egelywheel.net

776 views
735 views

Published on

Egely Wheel - Test Your Health - egelywheel.net

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
776
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Egely Wheel - Test Your Health - egelywheel.net

 1. 1. „TEST YOUR HEALTH” 1. Mit mér a készülék……………………….…2 2. Használati utasítás……………………….…4 3. Vitalitás………………………………….…..6 4. Életenergia rövid története………………..14 5. Egely Kerék története……………………...22 6. Mégis mozgat az agy……………………….28 7. Nemzetközi díjak……………………….…..31 8. Dr. Egely György élete és munkássága…...36________________________________________________________ Order and Informations : www.egelywheel.net Contact : info@egelywheel.net
 2. 2. 1. Mit mér a készülék?A legújabb kutatási eredmények alapján meggy z désünk, hogy világegyetemünk alapvet enenergiákból épül fel. Azok számára, akik már alkalmaztak alternatív orvosi gyógymódokatvagy/és a holisztikus terápiák iránt érdekl dnek, valószín leg ismerik az energiákon alapulógyógyterápiás módszerek alkalmazását az egészség meg rzése és fokozása érdekébe.A nyugati és a keleti orvostudomány vizsgálati tárgya egyaránt, az emberi test. Célunkmegismerni azt, választ kapni arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen mik is vagyunk, miértbetegszünk meg, hogyan alakulnak ki a betegségek, hogyan küzdhetünk ellene, hogyanel zhet k meg, hogyan jelezhet k el re stb. A nyugati és a keleti szemlélet azonbanegymástól eltér magyarázattal szolgál.A nyugati orvostudomány modern tudományos technológiákra alapozva építette fel az emberanatómiáját. Ezen ismereteket felhasználva keressük a különböz betegségeket gyógyítókúrákat, terápiás eljárásokat, így pl. fert zések ellen antibiotikumok, b rbetegségek ellenkrémek, légzési problémákra inhalátorok, gyomorpanaszokra antisavas orvoslás alkalmazása.Azonban ezen módszerek gyakran csak „alkalmi” megoldást nyújtanak és nem többet.Miért van ez így? Az emberi test tudományosan megalapozott ismerete nem elegend -ekielégít , hatásos gyógymódok kidolgozására? Megoldást jelenthet az emberi testrevonatkozó ismereteink és elméleteink alapjaira fordítani figyelmünket. Az alapok „újraalapozása”! A nyugati orvoslás tudománya halott emberi testek és halott szövetekvizsgálatának eredménye. Azonban az ilyen módon nyert információ nem minden, ami az élemberi szervezet teljes ábrázolását jelentené. Következésképpen, érthetetlen hogy a nem élállapot alapos vizsgálata és az így szerzett tudás nem kielégít en alkalmas akkor, amikor azél szervezeteket támadó különböz betegségek elleni gyógymódok kidolgozásáraalkalmazzuk.Felmerül a kérdés, hogy mi is a különbség él és nem él állapotok között! Annak ellenére,hogy a kérdéses különbség triviálisnak t nhet, mégis a nyugati anatómiai vizsgálatokraalapozva a két állapot ugyanaz. A keleti orvoslás szemlélete szerint a nem él állapot energianélküli állapot, míg az él test energiával teli. Más szavakkal, a halott szervezett az olyanamelyikb l az energia hiányzik, az él test összes energiájának elvesztése annak halálátokozza. A kínai orvoslás elnevezése szerint ez az energia a QI energia (vagy ch’i), ajapánoknál pedig a „ki”. Valami leveg szer anyagként vagy életer ként fogható fel. Gyakranvitalitás er vagy bels energiaként emlegetik és lényegében az emberi testet átjáró láthatatlaner . A nyugati és a keleti ideológia itt különbözik egymástól! A keleti orvoslás a QI energiát atest lényegi összetev jének tekinti, jelen van minden szervi és élet funkcióba egyaránt, annakellenére, hogy közvetlenül nem kimutatható.A keleti orvoslásban a QI energiának két fontos aspektusa kiemelend . El ször is, mindigáramlik, és mindig ez az áramló állapot a jellemz . Ha ez a QI áramlás túl lassú, vagy rosszirányú, akkor betegséget okozhat. Másodszor, a QI-nek állandó egyensúlyban kell lennie,vagyis nem lehet se túl sok, se túl kevés.A QI stimulálása különböz módokon történhet, így akupunktúra, QI gong gyakorlatoknövelhetik, stressz, betegség, negatív emóciók pedig a romlását idézik el . Nem látjuk, nem 2
 3. 3. megfigyelhet közvetlenül még az orvosi eljárások által sem, még akkor sem ha sokan olyanvalóságosnak gondolják mint a leveg t vagy a vért. Létezik azonban egy kicsiny, furcsának t n készülék, mely mérni tudja a bennünk rejl QI energiát. A szerkezet kereke a magas technológiának köszönhet en olyan felfüggesztésen alapszik, mely lehet vé teszi energia áramlások mérését, megfigyelést. És mindezt úgy, hogy a készüléket nem kell megérinteni, csak kezünket kell mellé helyezni. A készülékben lév elektronika mindössze hang és vizuális információt szolgáltat a mérés eredményér l.Az Egely-kerék feltalálója a magyar származású Dr. Egely György. 3
 4. 4. 2. Használati utasításEz a készülék valószín leg a legkomolyabb játék, vagy a legjátékosabb komoly dolog, amivelÖn valaha is találkozott. Kipróbálhatja, megmérheti, fejlesztheti vele saját életenergiaszintjét. A szerkezet használata nagyon egyszer , már most, b vebb használati utasítás nélkülis ki tudja próbálni, ha leveszi az átlátszó m anyag fedelet. A fenti képek mutatják, hogyanhelyezhetjük egyik vagy másik kezünket a készülék mellé. A fogaskerékhez hasonlóforgórész különböz sebességgel elkezd forogni attól függ en, hogy mennyi energiánk van.Ha a készüléket bekapcsoljuk a baloldalán lev kapcsolóval, akkor egy elektronikusszámláló LED-ek segítségével jelzi a pillanatnyi fordulatszámot és az elért maximális értéket.A fordulatszámnak megfelel en egy csipogó hang is hallatszik, ha a kapcsolót továbbmozdítjuk a legfels állásba. Kés bb más kéztartásokkal is mérhetünk az eredmény javításaérdekében.Néhány perces próbálkozás után észre fogjuk venni, hogy akaratunkkal, különböztudatállapot beállításával befolyásolni tudjuk a kerék forgásának sebességét. Egyik vagymásik kezünk más-más irányban forgatja az érzékel t. Ahhoz persze, hogy megértsük, mi isvan a dolog mögött, mit is mérünk valójában, hasznos elolvasni végig a használati utasítást,de el ször érdemes a készüléket kipróbálni, játszani vele egy kicsit.A vitalitásmér készüléket a fenti képek által mutatott módon kell használni. Ügyeljünk arra,hogy vízszintes tárgyra, asztalra tegyük. Ferde felületen nem m ködik jól, mert akkor azérzékel kerék beleakadhat a szerkezetbe. Lehet leg szobah mérsékleten használjuk, nagyhidegben és nagy melegben rossz mérési eredményeket tapasztalunk. Ne használjuk huzatoshelyen, mert az er s légáramlat zavarja a mérést, megforgathatja a forgórészt anélkül, hogy abel lünk kiáradó bioenergiát érzékelné, mérné.A legegyszer bb bioenergiaszint- vagy vitalitásmérést a kezünkkel végezhetjük. A fentiképeken látszik, hogyan helyezhetjük kezünket a készülék mellé. Ujjainkat zárjuk össze s azizmokat enyhén feszítsük meg. Koncentráljunk egy kicsit, s körülbelül 30-60 másodpercmúlva a forgórész elindul, általában az ujjak irányában. Néhány embernek, különösenbalkezeseknek azonban fordítva is szokott m ködni, ekkor az ujjak irányával ellentétesforgásirány jön létre. Rövid tanulással hamar ráérzünk, hogy a fordulatszámot változtatnitudjuk annak függvényében, hogy milyen a tudatállapotunk. Jó, ha az els próbálkozásokategyedül végezzük és semmi nem zavar minket. Ne mérjünk túl sokszor és túl sokat, mertkimerülhetünk. (Naponta maximum 2-3-szor 10-15 percet.) 4
 5. 5. Az Egely Wheel Rekorder (EWR)Az Egely Wheel Recorder (EWR) az Egely-kerékkel el állított mérési adatok rögzítését,megjelenítését, illetve statisztikai feldolgozását teszi lehet vé.Két részb l áll: 1. Fizikai kapcsolat (Hardver): USB port 2. Szoftver: az EWR programA berendezés jack dugaszolóaljzattal ellátott Egely-kerékkel használható. Az EWRprogramhoz minimálisan 2 Mbyte memóriával rendelkez számítógép szükséges és MicrosoftWindows XP operációs rendszer. Az EWR program a mért fordulatszám értékeket, melyek apillanatnyi bioenergiaszintet mutatják, az eltelt id függvényében ábrázolja. 5
 6. 6. 3. VitalitásLátjuk majd, hogy a forgórész fordulatszáma er sen függ fittségünkt l, koncentrálóképességünkt l, s mindig a pillanatnyi állapotunkat mutatja. Így kora reggel, közvetlenülébredés után, vagy nagyon fáradtan, lefekvés el tt alacsony a fordulatszám, a vitalitás értéke.Várhatóan a legnagyobb értékeket a délel tt folyamán vagy kora délután mérhetjük. Nagyonfontos megtalálni és megtanulni, hogy mely tudatállapotban érhetjük el a maximálisfordulatszám-értéket. Ez az állapot a teljes ellazulás, elernyedtség és a görcsöskoncentrálás között jön létre, egy viszonylag keskeny tartományban. Legegyszer bben úgyérhetjük el ezt a meditatív állapothoz hasonló tudatállapotot, ha például kedvenc zenénkregondolunk, vagy egy olyan tevékenységet képzelünk el, amit szívesen és felszabadultanvégzünk. Ez az a tudatállapot, amelyben legjobban m ködik szervezetünk, ahol problémáinknem zavarnak minket. Ekkor keletkezik bennünk a legtöbb energia, és ez a mérésnél isszépen látszik. Érdemes mindkét kezünkkel külön-külön is kipróbálni ezt a jelenséget.Általában azt tapasztaljuk, hogy nem azonos eredményt kapunk, van akinek a jobb kezével,van akinek a bal kezével adódik magasabb fordulatszám, azaz magasabb vitalitásérték.A mért értéket VQ-nak (vitalitás-kvóciensnek) vagy vitalitás hányadosnak nevezzük. Ezösszehasonlító érték, amely azt mutatja, hogy az átlaghoz képest mekkora a mi pillanatnyibioenergia szintünk. Míg az intelligencia hányadosnál (IQ) nincs nagy különbség két emberközött (a mérése sem egzakt), a vitalitás érték pontosan mérhet és nagy különbségeklehetnek. Az intelligencia hányados értéke is befolyásolható egy-egy embernél. Fáradtságvagy idegesség lerontja, de azt tapasztalták, hogy kellemes zene hatására megn het az IQérték. A vitalitás hányadost, a VQ értékét még több paraméter befolyásolja. Ezekre majdrészletesen kitérünk. Az alábbi táblázatban a csúcsid ben, tehát legjobb formánkban mértvitalitás hányados értékelését, összehasonlítását láthatjuk: 6
 7. 7. Lappangó betegség, idegesség, szorongás, fáradtság, frontátvonulás, hideg vagy h séger sen csökkenti a vitalitásszint értékét, de ezek elmúltával a szintnek újra n nie kell. Afenti értékek körülbelül 14 éves kortól 60 éves korig helyesek. Az emberek alkatától,mentalitásától és életvitelét l függ en rendkívül nagy eltérések fordulhatnak el .A vitalitásszint mérését nemcsak a kéz közelében lehet elvégezni (bár ott a legegyszer bb éslegcélszer bb), hanem például a könyöknél, a térdnél, a lábnál is vagy a fejünk körül. Ez akészülék csak igen kis távolságokról képes kimutatni a vitalitást átlagos esetben. Kirobbanóképesség embereknél azonban ki tudja mérni néhányszor tíz centiméteres távolságból is.Ilyenkor elég, ha valaki nagyobb távolságról ránéz a készülékre, vagy ujjaival energiát "l " rá,akkor is forgásba jön. Ez azonban csak kevés embernek sikerül. Az ilyen nagy távolságokravaló érzékeléshez egy külön készülék készül, ami sokkal bonyolultabb felépítés .Összefoglalva, egy adott mérés alkalmával az elért maximális érték jelenti a pillanatnyivitalitásszintünket. Ezt a legmagasabb értéket mindaddig jelzi a készülék, amíg meg nem áll akerék.A több mint ezer emberen történt mérés azt mutatta, hogy az átlagos érték körülbelül 6fordulat/perc, ezt tekintjük az átlagember vitalitásszintjének, ekkor mondjuk azt, hogyvalakinek 100% a VQ szintje. A vitalitás hányados az átlagtól való eltérést mutatja, ha tehátvalakinek 150%-os a vitalitás hányadosa, az azt jelenti, hogy a mért fordulatszám 6x1,5 azaz9, ami már átlag fölötti érték. De ha valakinek 50% a vitalitás hányadosa, akkor afordulatszáma 6x0,5 azaz 3, és ez sajnos átlag alatti érték. Természetesen az is érdekes még,hogy ki mennyi ideig bírja tartani ezt a szintet, mert sokszor el fordul, hogy valaki, bárigen magas értéket tud elérni, hamar kifárad, de akadnak olyan emberek is, akiknekvitalitásszintje (energia-leadása) közepes vagy magas érték, és ezt nagyon hosszú ideig, akárfél óráig is tartani tudják. Nem célunk az, hogy valaki nagyon sokszor vagy állandóan mérjenezzel a készülékkel, mert ez fárasztó lehet. A készüléknek az a f célja és feladata, hogysegítségével életvitelünkben olyan változásokhoz segítsen hozzá, amelyek jelent sennövelik a vitalitásszintet, és így sokkal egészségesebbek, versenyképesebbek lehetünk.Nincs baj akkor sem, ha VQ értékünk néhány hétig a 100%-os szint alatt van, azaz nem éri elaz átlagot. Ett l még egészségesek lehetünk, de ez arra int, hogy figyeljünk magunkra,óvjuk egészségünket, és tegyünk meg mindent azért, hogy vitalitásunk újra legalább átlagosszint legyen.A következ kben ezért azt foglaljuk össze röviden, hogy hogyan javítható a vitalitás, minek ahatására emelkedik vagy csökken értéke. 7
 8. 8. Hogyan növelhet a vitalitás?Vegyük most át dióhéjban azokat a legfontosabb tényez ket, amelyek jelent senbefolyásolják az ember energiaszintjét, teljesít képességét, versenyképességét.AlvásA legfontosabb és legegyszer bb talán az alvás, bár kevesen ismerik és méltányolják ennekigazi jelent ségét. Nemcsak az számít, hogy mennyi id t alszunk, hanem az is, hogy mikor.Az eddigi mérések meger sítették azt a régi tapasztalatot, hogy legcélszer bb este 9-kor, delegkés bb 10-kor megkezdeni az alvást, nyáron nagyjából a Nappal együtt feküdni. Ha ezt atermészetes és srégi ritmust követjük, a szervezetünkbe beépített többszázezer éves szokásharmonikusan hat életünkre, sokkal jobban ki tudjuk pihenni magunkat, mintha például jóvaléjfél után kezdjük el az alvást, és a nappali órákban is folytatjuk. Pihentet bb, jobban feltölta természetes alvásritmus. Vitalitásszintünk legegyszer bben tehát a természetes pihenésiperiódusok visszaállításával javítható, ezzel érdemes kezdenünk.Lazító gyakorlatokEgy másik rendkívül fontos tényez az ellazulás megtanulása, használata, a görcsoldás, arövid feltölt dés elsajátítása. Nagyon régi módszerek léteznek arra, hogyan töltsük fölmagunkat energiával. A legrégebbi talán az indiai jóga, de a Távol-Keleten, Kínában többfélemódszert is kidolgoztak, amelyek a légzés és mozgás kombinálásával töltenek fel. Ilyenpéldául a Csi-Kung. Lényeges, hogy kis id után megtanulhatjuk, hogyan tudjuk magunkatújra stressz mentes állapotba vinni s ezáltal rövid id alatt, akár néhány perc alatt újraföltölteni energiával szervezetünket. (Számos részletes könyv, leírás található alégzéstechnikákról és meditációs állapotokról.) A mai orvostudomány vagy pszichológiamérésekkel is ki tudja mutatni, el tudja határolni az agy egyes m ködési fázisait. A relaxációs,energiafeltölt déssel járó állapotra az alfa állapot elnevezést használják EEG-méréseknél. Ezdurván annyit jelent, hogy nagyjából 10-11 Hz-es frekvencia mutatható ki agyunkm ködésénél, ha annak elektromos tevékenységét vizsgáljuk. Ennek az állapotnak az eléréseis tanulható, egyszer , gyorsan elsajátítható módszer például a Silva-féle agykontroll is. Azideális kombinációt valószín leg a mentális- és légzéstechnikák együttes alkalmazásávalérhetjük el, ez esetben a leggyorsabb a feltölt dés az eddigi tapasztalatok szerint. Éppen ezértnem mindegy a testtartás sem. Nagyon fontos, hogy egyenes gerinccel üljünk, hogy tüd nkmindig megtelhessen leveg vel és így az oxigénellátásunk tökéletes legyen. A horpadtmellkas, a görnyedt testtartás nagymértékben nehezíti a légzést, az oxigéncserét és ígyalacsonyabb vitalitásértékhez vezet.SportSportolással, azaz a relaxáció- és légzésgyakorlat egy másik fajtájával szintén javíthatunkvitalitásértékünkön. Fontos azonban tudni, hogy nem mindig és nem akármeddig hasznos asportolás. Ki tudjuk mérni, hogy mi az az érték számunkra, amíg feltölt a sportolás és mi az ahatár, ami után már kifáraszt, lemerít, esetleg veszélyesen alacsony vitalitásértékre süllyeszt atúler ltetés. Ideális sport ilyen szempontból az úszás, vagy a mértékkel végzett gimnasztika,jó még a kocogás, a tenisz, ha ezt friss, tiszta leveg n tesszük.Míg az eddigi szempontok a mentális technikákkal és az oxigénellátással foglalkoztak, nézzükmeg ezután, hogy milyen tényez k, körülmények hatnak még a vitalitásértékünkre. Ezekjórészt a táplálkozásunktól, étel- és italfogyasztási szokásainktól függenek. 8
 9. 9. VitaminokA legegyszer bb, ha ellen rizzük, hozzá jutunk-e megfelel mennyiség vitaminhoz. Enneklegjobb módja, ha eredeti formájukban, gyümölcsként és zöldségként fogyasztjuk ket. Csakakkor használjunk mesterséges készítményeket, ha nincs lehet ségünk természetesanyagokhoz jutni. Számos vitaminkészítmény kapható a kereskedelemben és ki lehetpróbálni, hogy ezeknek a szedése növeli-e vitalitásértékünket. Néha egy-két vitamin hiánya isjelent sen lecsökkentheti a VQ-értéket, ezt a legkönnyebb pótolni.NyomelemekA következ , jóval bonyolultabb, de igen-igen fontos táplálkozási kérdés a megfelelnyomelemek biztosítása. Szervezetünkben több mint húszezer enzim végzi a tápanyagoklebontását és a szervezet regenerációját. Az enzimek ezeknek a folyamatoknaknélkülözhetetlen részei, katalizátorai. Az enzimek viszonylag kis mennyiség , de nagyonfontos nyomelemet is fölhasználnak m ködésükhöz.Táplálékainkban általában hiánytalanul megkapjuk a hat f bioelemet (hidrogén, oxigén, szén,nitrogén, kén és foszfor). Nagyobb gond van azonban az öt járulékos bioelem felszívásában,beépítésében (vas, magnézium, kalcium, nátrium és kálium). Itt már el fordulhatnak hiányokozta betegségek, például a vashiány elég gyakori. Leggyakrabban azonban a bionyomelemellátással vannak gondok. A modern mez gazdaság ugyanis olyan fejlett növényeketnemesített ki, amelyek az életünkhöz szükséges nyomelemek megfelel mennyisége nélkül isigen magas terméshozamot tudnak biztosítani. Ezek a hibrid növények olcsón ugyan, de rosszmin ség nyomelem garnitúrát juttatnak el hozzánk. Ilyenkor az általunk felvett táplálékmennyiségében ugyan nincs hiány, min ségi összetétele azonban nagyon kedvez tlen lehet.Az ipari környezetszennyezés még akkor is károsítja az enzimjeinket, ezeket a szorgalmasvegyületeket, ha a táplálékunkban egyébként elegend nyomelemhez jutnánk. A nehézfémekpéldául kifejezetten gátolják a hasznos nyomelemek beépülését, ezért nagyon károsak. Denemcsak az a fontos, hogy ezekb l a nyomelemekb l mennyit fogyasztunk, hanem az islényeges, hogy milyen kémiai kötésben jutnak el hozzánk. Egyáltalán nem mindegy, hogyhány vegyérték ek, milyen vegyületben szerepelnek.Jelenlegi technikai civilizációnk sajnos olyan elemeket is juttat a szervezetbe, amelyekkifejezetten károsak és meggátolják, lehetetlenné teszik fontos nyomelemek fölszívódását.Ahogy már említettük az enzimek kifogástalan m ködéséhez az is szükséges, hogy megfelelmennyiség és min ség nyomelem jusson el hozzánk, mint például szilícium, mangán,kobalt, réz, cink, szelén, bróm, jód, bizmut, stb. Egyes nehézfémek azonban, mint például azólom, a kadmium vagy a higany lekötik ezeket a szükséges nyomelemeket, melyek így nemépülhetnek be a szervezetünkbe. Ez igen súlyos anyagcserezavart okoz, a fehérjeszintézis nemm ködik. Így a vérben felhalmozott ólom a szervezet oxigénellátását nagymértékben rontja,esetleg tönkre teheti. Különösen városokban, ipari környezetben él embereknél nagyonfontos a megfelel nyomelem- és vitaminellátás biztosítása azért, mert a légszennyezés éstalajszennyezés miatt sok nehézfém jut a szervezetünkbe. Sajnos az általunk elfogyasztottnövényi táplálékban az utóbbi id ben nagymértékben feldúsultak a nehézfémek. Ah er m vek légszennyezése pedig savassá teszi sok helyen a talajt és ilyen talajból nem tudfölszívódni az összes szükséges nyomelem. 9
 10. 10. Ezért ha 100%-nál alacsonyabb a VQ szintünk hosszabb ideig, mindenképpen több nyomelemkészítményt is ki kell próbálni és huzamosabb ideig szedni azért, hogy még idejébenhelyreálljon a szervezet nyomelem háztartása, azaz enzimjeink, a fehérjeszintézis, testünk újrafelépítése megfelel módon alakuljon. Enzimjeink min sége rendkívül fontos a szervezetvédekez képességének, immunrendszerének er sségében, s minél jobb, er sebb azimmunrendszerünk, annál magasabb a vitalitásértékünk. Konkrét tapasztalatunk volt, hogynagyvárosokban él , vashiányos anémiával (vérszegénységgel) küszköd betegekvitalitásszintje 50% körül mozgott, de hatásos nyomelem terápia után vitalitásértékük néhányhét alatt 100% fölé emelkedett. Ugyancsak fontos lehet átmeneti vitaminhiány esetén avitaminok pótlása. A leggyorsabb, leghatásosabb eredményt a C vitamin megfeleladagolásával lehet elérni. A C vitamin hiány néhány nap alatt megszüntethet , s ez 20-30százalékos VQ szint emelkedéshez vezethet. Nincs pontos, mindenkire általánosanelfogadható adagolási szint, például a C vitamin esetében saját magunknak kellkikísérletezni, hogy mekkora adagra van szükségünk, hiszen ez nagyban függ környezetünkszennyezettségét l, életvitelünkt l, terhelésünk szintjét l.ÉtkezésSokat vitatkoznak azon, hogy táplálkozási szokásaink mennyire befolyásoljákvitalitásszintünket, azaz mennyire helyes például a vegetáriánus életmód, vagy hol kellmeghúzni a határt a különböz ételek fogyasztásában. Sokan esküsznek arra, hogy bármifélehús fogyasztása igen káros a szervezetnek, mások pedig azt mondják, hogy csak az er senzsíros húsok fogyasztása káros és csak az elhízást kell elkerülni.A mérési tapasztalatok nem mutatták, hogy a húsevés önmagában káros lenne és alacsonyvitalitásszinthez vezet. De az igaz, hogy a húsétel fogyasztása után, az emésztés ideje alatt avitalitásszint alacsonyabb, mert nehezebb a húsos, zsíros ételt megemészteni, mint a növényitáplálékot. Általában a növényi táplálék könnyebben, gyorsabban emészthet , több vitaminttartalmaz, de itt is van egy csapda. Ha a növényeket szennyezett területeken termesztik, akkorrendkívül nagy mennyiség ólom halmozódhat föl bennük, ami így az emberi szervezetbejutva igen káros lehet. Sajnos gyakorlatilag nem tudunk védekezni ez ellen, hiszen nincsráírva egy sárgarépára, vagy brokkolira annak nehézfém tartalma, ezért csak az eredményttudjuk mérni. Azt, hogy vitalitásszintünk mekkora. Ha tehetjük, olyan helyr l, olyantermel t l vásároljunk zöldséget és gyümölcsöt, ahol tudjuk, hogy nincs a környékenszennyez nagyüzem vagy autópálya, esetleg medd hányó, ahol nehézfémekkel szennyezett atalaj. A vegetáriánusoknak ügyelni kell arra, hogy megfelel mennyiség vashoz jussanak atáplálékukból, de ez külön nyomelem készítmények nélkül nehezen valósítható meg.IonszintBár nem sok embert érint, de figyeljünk a leveg ionkoncentrációjára is. Azok, akit sokatdolgoznak számítógép képerny je el tt olyan leveg t szívnak be, amelyben sok a pozitívion, ami nem egészséges. Ma már többféle leveg ionizátort lehet kapni, vagy gyakrabbankell szell ztetni, hogy az egészséges negatív ionok koncentrációja megfelel legyen. 10
 11. 11. IngerzónákTöbb ezer éves tapasztalat mutatja, hogy a Földünkön, lakóhelyeinken lehetnek olyan zónák,amelyek kifejezetten károsak az egészségre, és ha hosszabb id t töltünk el ott, ez krónikusbetegségekhez vezet. Régóta ismert, hogy vízerek fölött, különösen vízerek keresztez désefölött nem tanácsos huzamosabb ideig tartózkodni, például ágyat vagy munkaasztaltelhelyezni. A vízerekhez hasonló negatív ingert válthat ki a h cserél vagy a vízzelm ködtetett padlóf tés is, de a nagyteljesítmény transzformátorok vagy nagyfeszültségtávvezeték is. (Ezt a hatást nevezzük elektro-szmognak.) Bár a készülék önmaga nemalkalmas ilyen helyek kimutatására, azonban bioenergia szintünk (ha érzékenyek vagyunkezekre a helyekre) alacsonyabb lesz az ilyen ingerzónákban. Érdemes tehát kipróbálni, hogyágyunk környezetében vagy íróasztalunknál a szokásos, vagy átlagos érték alatt van-e VQszintünk. A szervezetünk reagál ezekre a hatásokra, és ezekben a kisterület zónákban aszokásosnál akár sokkal alacsonyabb vitalitásértékeket is mérhetünk. Ezért lakásunk,munkahelyünk több pontját is érdemes kipróbálni, hogy nincs-e ott ilyen káros zóna éslehet leg kerüljük ezeket a helyeket. Sajnos egyenl re mesterségesen nem tudjuk leárnyékolniezeket a zónákat, a legjobb ha elkerüljük ket.Víz struktúraKevéssé ismert, de fontos tényez lehet a vitalitásban az általunk elfogyasztott folyadék, vízstruktúrája, felépítése is. Azt gondolnánk, hogy a víz, amit elfogyasztunk teljesen alaktalan ésformátlan, felépítés, szerkezet nélküli. A valóság azonban teljesen más, mert a víznekkifejezett szerkezete van. Ez annak a következménye, hogy a vízben lev hidrogén molekulákgyenge kötéseket alkothatnak egymással, és emiatt kisebb-nagyobb szabályos csoportokbarendez dnek. Attól függ en, hogy milyen fokú ez a rendezettség, a víz fizikai jellemz imérhet módon megváltoznak: például az elektromos vezet képesség, a felületi feszültség,viszkozitás, dielektromos állandó. Látszólag ugyanolyan h mérséklet és s r ség víznélmérhet módon eltérhetnek ezek az értékek, ha különböz módon készítjük el a vizet. Hapéldául olvadt jeget melegítünk föl óvatosan 20 °C-ra, akkor jól rendezett, szabályosvízstruktúrát kapunk, ahol sok vízmolekula kapcsolódik egymáshoz. Ez a szerkezetnagymértékben hasonlít ahhoz, ahogyan a víz a növényekben vagy az egészségesél lényekben megtalálható. Teljesen más, rendezetlen struktúrához jutunk akkor, hapéldául mikrohullámú süt vel hevítjük a vizet hosszabb id n keresztül, majd úgy h tjük le 20°C-ra. Ebben az esetben a víz fizikai paraméterei mérhet módon eltérnek attól, amit az el bbemlített esetben kapunk. Érdekes, hogy a vízmolekulában lév két hidrogénatom magjának(spinjének) is szerepe van a szerkezetben. Az a hasznos és jó, ha mindkét proton forgásiiránya azonos, s úgy t nik káros, ha ellenkez a forgásirányuk.A víz felépítése, szerkezete is alapvet en befolyásolja vitalitásunk értékét. Mára már többféleelektromos és mágneses vízkezelési módszer is kialakult, amelyekkel például a növényeknövekedése nagymértékben gyorsítható, vagy ember számára is jóval egészségesebb,kedvez bb szerkezet vízhez juthatunk. A gyümölcsfogyasztásnak az is egyik nagy el nye,hogy a vitaminokon, nyomelemeken kívül ilyen rendezett szerkezetben kapjuk a vizet,ezért jóval könnyebben felszívódik, beépül szervezetünkbe. Talán nem véletlen, hogy a rákosdaganatokban teljesen más tulajdonságú, rendezetlen vizet találunk, míg az ép szövetekbenszabályos, rendezett a szerkezete. Ezért ha tehetjük, szerezzünk be olyan készüléket, amely avíz szerkezetét például mágnesezési eljárás segítségével rendezi. Ha ilyen nem kaphatófogyasszunk minél több gyümölcsöt. Jó tudni, hogy ezek jobbak lehetnek, mint esetleg akonzervként el állított, h kezelt gyümölcslék. Jelent s javulás érhet el a vitalitásszintben, hakipróbáljuk a fenti módszereket, hiszen mindenkinél ott jelentkezik a legnagyobb javulás,ahol a problémái, a "sz k keresztmetszete" megsz nik. Ha valakinél például nyomelem 11
 12. 12. hiány miatt volt alacsony a vitalitásszint, akkor egy nyomelem kúra hatására jelent senemelkedhet, de lehet, hogy megfelel testtartás vagy a természetes alvásritmus beállítása utánfog megemelkedni. Sajnos nincsen mindenki számára biztos recept, hiszen minden embermás, mindenkinek más és más a környezete, így egyénileg kell kipróbálni a számáralegmegfelel bb étrendet és életmódot, életstílust, amely mellett maximális a vitalitása, azegészsége, versenyképessége. Megéri tör dni a szervezetünkkel, mert a betegségeket ígymeg lehet el zni, és ez jóval olcsóbb, mint a beteg szervezet gyógyítása.Egyéb módszerekTovábbi módszerek is léteznek még a vitalitás fokozására, és sokféle módszert tudunkkombinálni. Érdekes hatások, jelent s javulások állhatnak be például télen, a fényszegényid szakban, ha a napfényhez hasonló fénysugárzást kapunk megfelel mennyiségben, deszín és aromaterápia is javíthat hangulatunkon, valamint kedvenc zenénk hallgatása is sokatsegíthet rajtunk. Érdemes kipróbálni a talpmasszázst is, mint igen hatékony regenerálómódszert. Vitalitás : nincs maximumMi tekinthet az egészség maximumának? Tulajdonképpen nincs fels határ, de nagyonelégedettek lehetünk, ha sikerül a 200%-os VQ-szint fölé jutnunk, a zöld lámpákmezejére, az már kirobbanóan jó forma. Jó, ha valahol a 100%-os és 200%-os érték közöttvagyunk, és különösebb bajunk abból sem származik, ha nagyobb er feszítések, nehézperiódusok idején egy-két hétre a 100%-os szint alá kerülünk. De mindenképpen érdemesmagunkra odafigyelni, ha huzamosabb ideig az 50%-os szint alatt van a VQ-értékünk, mert azmár csökkent teljesít képességet jelent, hosszabb távon kisebb-nagyobb betegség léphet fel,vagy már kifejl d ben lev betegség els tünete. Ez a készülék preventív jelleg , amegel zésben hasznos, s már akkor mutatja a közelg gondot, bajt, amikor mégsemmilyen szervi tünet, elváltozás nem mutat erre. Többször tapasztaltuk, hogy közelginfluenza esetén a VQ-érték a láz megjelenése el tt egy-két nappal drasztikusan leesik, bárekkor még semmit nem lehet kimutatni. A láz és a heveny priódus eltelte után a lábadozássorán 3-4 nap kell még, míg a szervezet regenerálódik, vitalitása javul, 100%-hoz közelít,helyreáll, de ezután is nagyjából egy hét kell általában, mire a vitalitásérték újra a 100%-osszint fölé kerülhet. Azokon a napokon, amikor alacsony a vitalitásszintünk, ha lehetkerüljük a nagyobb fizikai vagy szellemi meger ltetést, fontos döntések meghozatalát,fárasztó autóvezetést, sok kés bbi gondot lehet így elkerülni.Az agyféltekék hatásaÁltalában az az egészséges, jó helyzet, ha mindkét kezünkkel külön-külön nagyjából azonosvitalitásértéket mérünk, ám ez kevés embernél valósul meg. Általában csak egyik kezünkkelhaladjuk meg a 100%-os VQ szintet, a másik kézzel gyakran el fordul, hogy az átlag alattiértéket érjük csak el. A mérések során az a tapasztalat alakult ki, hogy akiknek jobb kézzelsikerül magasabb fordulatszámot elérni, azoknak a bal agyféltekéjük az aktívabb. Azembereknél a bal agyfélteke általában az analitikus, az elemz funkciókat látja el és itthelyezkedik el a beszédközpont is. Ezért például beszéd közben alacsonyabb vitalitásértékettapasztalunk, hiszen ilyenkor ha úgy tetszik az energia egy része a beszéd kialakítására,szabályzására megy el. Általában a figyelmes, elemz munkával foglalkozó embereknekmagasabb a VQ értékük jobb kézzel : például mérnököknek, kutatóknak vagy sakkozóknak,vagy bárkinek, akinél nagyon fontos az aprólékos, logikus gondolkodás. Az emberek másikrésze viszont bal kézzel ér el magasabb fordulatszámot, ezeknél a jobb agyfélteke azaktívabb. A jobb agyféltekére jellemz az intuitív gondolkodás, a m vészi látásmód, a 12
 13. 13. holisztikus szemlélet. Általában a n knél a jobb agyfélteke fejlettebb. A valódi balkezeseknélis jellemz , hogy bal kézzel magasabb fordulatszámot érnek el, mint jobb kezükkel.Általános tapasztalat volt, hogy a nyitottabb, könnyebben oldódó, barátságosabb, pozitívgondolkodású embereknél magasabb VQ-értékeket lehetett mérni, mint a visszahúzódó, afélénk, pesszimista, zárkózott embereknél. Személyiségjegyeink tehát visszahatnak azegészségünkre is, már csak ezért is megéri barátságosabbnak, vidámabbnak lennünk, hiszenvalahol ezeket a funkciókat is a jobb agyfélteke szabályozza.A mérések tapasztalata mutatta, hogy a sikeres üzletembereknek nagyon magas VQ-értékük van, igen gyakran a 200%-os szint fölött. Ezeknél az embereknél mindkétagyfélteke rendkívül aktív és kiegyensúlyozott, nagyjából azonos értéket ad a jobb- és balkézis. Az er s analitikus képesség matematikusok, sakkozók vagy az élményre, m vészetrespecializálódott fest k, zenészek megélhetnek egy-egy fejlett agyféltekével. Azüzletembereknek azonban fontos az intuitív készség, amely a jobb agyféltekére jellemz , deaz analitikus elemz készség is, amely a bal agyféltekére jellemz .Általában elmondhatjuk, hogy az az egészséges, ha valaki agyának mindkét féltekéjétfejleszti, hiszen ezek összekapcsolódásából, harmóniájából alakulnak ki az igazán jóteljesítmények, a magas kreativitás. Az igazán sikeres ember mindkét agyféltekéjétintenzíven használja és természetesen jó gazdája testének is.Egészségügyi szempontból azt mondhatjuk, hogy elegend , ha valaki egyik kezével tartósannéhány percig a 100%-os VQ-érték fölötti teljesítményt tud mutatni. Persze az a legjobb, havalaki mindkét kezével 100%-os teljesítmény fölött tud maradni. A magas vitalitásönmagában nem cél, hanem eszköz, lehet ség a teljesebb, egészségesebb élethez.Forgási irányNagyon kevesen el tudják érni, hogy a kerék forgási irányát akaratukkal befolyásolják. Ezkülönlegesen nagy és nehéz mentális teljesítmény. Arra sokan képesek, hogy tetszés szerintleállítják a kereket gondolataik segítségével, majd újra fölgyorsítják, de kevesen tudják tetszésszerinti irányba forgatni. Még kevesebb ember tudja egyszerre két készüléken mindkétkezével tetszés szerinti irányba forgatni a kereket. Ez a képesség olyan ritka, mint a fehérholló, és csak kitartó, szívós mentális gyakorlatok sorával lehet elérni. Aki ennek birtokábanvan, az energiáinak mozgását tetszés szerint uralja, s elvileg ezt gyógyításra is használhatja. 13
 14. 14. 4. Életenergia rövid történeteA rendhagyó használati utasítás következ fejezetében röviden összefoglaljuk, hogy mi atörténeti háttere a bioenergiának, vitalitásnak, mikor, kik, mire használták.Az az energia, amit vitalitásként mérünk, nagyon régóta ismert az emberiségkultúrtörténetében, és nehéz olyan helyet találni, ahol ne használták volna föl gyógyításra.Néprajzkutatók számos, általunk primitívnek vélt népcsoportnál találták meg ezzel azenergiával történ gyógyításnak a nyomait, például Ausztráliában, Szibériában, Óceániátólkezdve Amerikáig, Afrikáig. Tekintve, hogy ez az energia kisebb-nagyobb mértékben mindenemberben benne van és különböz mértékben ugyan, de át tudjuk egymásnak adni, alegrégebbi és a hatásos gyógymódok között tarthatjuk számon.Minden kultúrkörben volt neve: Indiában Práná-nak nevezik, Kínában Chí-nek, de mindenmás régi kultúra is ismeri. A bioenergiával való gyógyítás teljesen általános, elterjedtemberi képesség. A régmúlt id kben egyszerre ismerhették föl jelent ségét Indiában ésKínában is. Indiában a jógik dolgozták ki az energia fokozásának különböz gyakorlatait,meditációs- és légz gyakorlatok formájában. Kínában, pedig ennek az energiának aszabályzásával, terelésével még nagyobb hatást értek el, hiszen valószín leg erre az energiáravezethet vissza az akupunktúra, mert bizonyos pontokban több van bel le mint máshelyeken.A méréseknél kiderült, hogy azokról a helyekr l jön a legtöbb energia az emberi testb l, aholsok akupunktúrás pont van, és azok a helyek kevésbé aktívak, ahol kevés. Föltételezhetjüktehát, hogy ez az energia, ami a készüléket m ködteti, a forgórészt mozgatja, valószín legazonos azzal az energiával, ami az akupunktúrás meridiánokon keresztül terjed. Kínábanazonban nem csak gyógyításra használták föl ezt az energiát, hanem harcra is. Ez az ún. lágyharcm vészet (Wu-Shu), ahol az ellenfél érintése nélkül, egy energia "lövéssel"harcképtelenné lehet tenni az ellenséget. Ezzel a módszerrel az emberi test egyes részeitideiglenesen meg is lehet keményíteni úgy, hogy nagyon er s ütéseket is ki lehet bírni. Aharcm vészetnek ezen formája Kína kivételével jórészt teljesen ismeretlen, épp ezértfantasztikusnak, hihetetlennek t nik.Id számításunk kezdetén a Római Birodalomban is ismert volt ez az energia, mint a gyógyításegy lehetséges eszköze. Ha fölnyitjuk a Bibliát, az Újszövetség mind a négy evangéliumábanigen gyakran találkozunk a kézrátétes gyógyítással, az energiaátadással, ahol néha szó szerintis hivatkoznak az "er "-re. Nem kizárólag isteni tulajdonságúnak írja le már a Biblia sem ezt ajelenséget, hiszen az apostolok és tanítványaik is használták gyógyításra. A kereszténységterjedésével egész Európában ismertté lett ez az energia, ám a középkorban minden visszájárafordult. 14
 15. 15. Ezen az 1591-es fametszeten Skócia uralkodója vezeti Agnes Sampson és társainakboszorkányperét, ahol a vádlottakat a kor szokásainak megfelel en veréssel késztetikvallomástételre.Az inkvizíció többek között azokat is üldözni kezdte boszorkányság vádjával, akik valamilyenokból jóval több energiával rendelkeztek, mint az átlag. Ilyenkor két eset történhetett: az illetmáglyára vagy kínpadra került, de szerencsés esetben boldoggá, esetleg szentté avatták. Haelolvassuk a szentek életér l szóló gy jteményeket, nagyon gyakran találkozunk olyaneffektusokkal, parajelenségekkel, amelyeket minden bizonnyal ennek az er nek, hatásnak,bioenergiának köszönhetünk.Sajnos valószín síthet , hogy több ezer ember halt meg csak Európában azért, mert ilyenképességei voltak. Természetesen nem csak azok kerültek máglyára, akik ilyen kivételesképességekkel, igen magas bioenergia szinttel rendelkeztek. Néha ideológiai okokból vagyegyszer en irigységb l is juttattak máglyára embereket, ám bizonyos, hogy számos emberkerült boszorkányság vádjával vérpadra csak azért, mert ezzel a módszerrel gyógyított. Míg af papok és a királyok "hivatalból" rendelkeztek ezzel a képességgel (hiszen ily módon adtákát hatalmukat, képességüket alattvalóiknak), a közember számára nem volt megengedettennek használata, gyakorlása.Ebb l az üldöztetésb l, a félelemb l, a tagadásból a mai napig is elég sok megmaradt, a maitermészettudomány sem akar tudni err l a jelenségr l, hivatalosan is tagadja létét. Az újkorelején Mesmer kezdett el újra foglalkozni Európában a magnetikus gyógyítással. Azesetében az energiaátadásos módszer és a hipnózis még keveredett egymással. A hipnózisvalóban hatékonyan használható ennek az energiának a feler sítésében, kiváltásában.A vitalitás vagy életenergia az emberi test körül mindenütt, de változó intenzitássalmegtalálható, és ezt általában aurának nevezik. Néhány ember (sok gyakorlás után) érziennek az energiamez nek az eloszlását, és ennek alapján több-kevesebb pontossággal megtudja mondani, hogy kinek milyen betegsége van, pusztán abból kiindulva, hogy érzi holhibás, hol sérült, hol gyengébb ez az energia eloszlás, az aura az emberi test körül. Azenergiahiány pótlásával legalább egy id re helyre lehet hozni a hibákat és így gyógyítani islehet. 15
 16. 16. Ezen az 1580-ban kinyomtatott német fametszeten már látjuk, hogy a varázsvessz thogyan használták a gyakorlatban. A háttérben a kép közepén látható figura levágja afriss ágat. A bal fels sarokban lépeget ember kezében látszik az Y alakú vesszállapota akkor, amikor semmit nem találnak, s a középtájon ábrázolt alak kezébenlecsap a vessz , már talált is valamit. Mellette látszik a kutató vágat kiásása, s a képalján a talált anyagok vizsgálata folyik.Kapcsolat a radisztéziávalRégóta ismert, hogy elég sok ember az úgynevezett "varázsvessz " segítségével meg tudtalálni földalatti vízereket, érceket, barlangokat vagy föld alatt húzódó vezetékeket, kábeleket.Többféle módszert ismerünk, és durván az emberek fele érzékeny kisebb mértékben ezekre ahatásokra. Igazán nagy mértékben az emberek már csak 1-2%-a érzékeny, bár nem mindenkitud err l a képességér l, hiszen nem sokat lehet hallani róla, és még kevesebben próbáltákki a gyakorlatban. Az eddigi mérések tapasztalatai (bár csak néhány tucat emberrel végeztünkilyen kísérleteket) azt mutatták, hogy vagy azok érzékenyek, akiknek az átlag alatti avitalitásértékük és valamilyen betegséggel, problémával küszködnek, vagy pedig azok,akiknek vitalitásszintje messze az átlag fölötti. Gyakorlatilag a piros vagy a zöld mez benteljesít embereknél várható a zónaérzékenység. Ez a két embercsoport nem azonosmódszerrel érzi a geopatogén zónákat, a vízereket, rejtett kábeleket.A néprajzkutatók eddig is számos megfigyelést gy jtöttek már össze nemcsak abioenergetikai kezelésekr l, a sámánizmusról, hanem az ún. varázsvessz s kutatásról is,hiszen sok vándorló népcsoportnak fontos tudni, hogy hol található víz a föld mélyén. Perszeaz ipar szempontjából is fontos, hogy ezzel a képességgel föld alatti bányákat, érctelérekettaláljunk meg. A középkorban és az újkor elején, amikor a geológia még csak gyerekcip benjárt, valóban széles körben használták ezt a módszert. A Távol-Keleten a mai napig is sok újház építésekor olyan szakembert hívnak el, akinek van ilyen képessége, és olyan helyen jelöliki az építend ház helyét, ahol nincs ilyen káros zóna, vagy ahol ez a zóna nem befolyásolja aszervezet energetikai egyensúlyát. 16
 17. 17. A veréssel kicsikart vallomásokban gyakran elismerték a vádlottak, hogyboszorkányszombaton megcsókolták a sátán hátsó felét. Fametszet 1626-ból.Hogy ez a képesség mennyire fontos szerepet játszott a modern ipar megteremtésében, arracsak egyetlen és jellemz történeti példát szeretnék megemlíteni. Az eset f szerepl je Jean deChastelet francia nemes, Beausoleil bárója, aki 1590 körül született Brabantban. Vagyonosember volt, de a családi hagyományok ellenére nem ment katonának, hanem a tudománytválasztotta, s korának egyik tanult mineralógusává vált. A varázsvessz s módszersegítségével Franciaországban, Magyarországon, Németországban, Itáliában,Spanyolországban, Svédországban számos bányát, új tárnát fedezett föl és ezzel mindenüttjelent s mértékben segítette a bányászat és kohászat megindulását, fölvirágzását. A bárófelesége is részt vett a munkálatokban és csak Franciaországban körülbelül 150 bányát tártakföl együtt. Még ma is dolgoznak számos olyan francia bányában, amelyeket hitelesmegállapítások szerint ez a házaspár fedezett föl.Ezen az 1666-ból származó rézmetszeten a híres ír gyógyító Valentine Greatrakeslátható munka közben. Igen ritka, amikor közembert ábrázoltak ilyen pozitív módon,hisz az energiaátadásos gyógyítás a f emberek privilégiuma, "hivatalból" járóképessége volt. 17
 18. 18. Franciaországban alig lehetett abban az id ben bányam velésr l beszélni, kiaknázatlanulhevertek a föld alatt az ország természeti kincsei, ezért a báróné joggal hivatkozott egykés bbi emlékiratában arra, hogy éppolyan szolgálatokat tett Franciaországnak, mint el tteegy másik n , Jeanne dArc. A házaspár kutatásaira költötte egész vagyonát, mintegy 300 ezerlivre-t, ami hatalmas summát jelentett akkoriban. Ez nem csoda, hiszen utazásaikon mindignagyszámú cselédség kísérte ket, és állandóan ötven német és tíz magyar bányászt is vittekmagukkal, akik a feltárásokat végezték. Természetesen, mivel a feltárás pénzt emésztett föl,de önmagában jövedelmet nem hozott (hiszen az csak a bányam velés során térült meg),vagyonuk fogytával a házaspár szerette volna munkája eredményét látni. Beszámolókkal,folyamodványokkal ostromolták a francia kormányt. Nem gondoltak arra, hogy az udvarnálnem az ország java és a személyes érdem az irányadó, hanem a protekció. Néhány talpnyalóúgy gondolta, hogy jobb helyen van az zsebében az ilyen érdem által szerzett pénz, ezértegyszer en feljelentették a házaspárt boszorkányság vádjával. Bevádolták ket Richelieubíborosnál, hogy istenkísért babonaságokat znek, varázslattal dolgoznak, sátánnalcimborálnak. A mindenható bíborosnak volt annyi esze, hogy átlátta a más ostobaságát, desemmi oka sem volt rá, hogy a hatalmas vádlókkal szembeszálljon, s kellemetlenségeketszerezzen magának a pártfogó nélküli, magányos tudós pár miatt. Nem is szólalt felérdekükben senki, hiszen "csupán" annyi szólt mellettük, hogy mérhetetlen gazdagságotszereztek Franciaországnak. Richelieu bíboros úgy könnyített saját lelkiismeretén, hogy nemállította a házaspárt boszorkányság miatt bíróság elé, mert ennek vérpad vagy máglya lettvolna a vége, hanem mindenféle bírói eljárás mell zésével pusztán hatalmi szóval börtönbezáratta ket. A férjet a Bastille-ba, az asszonyt, pedig a Vincennes-i államfogházba. Negyvenévig dolgozott a szerencsétlen házaspár a varázsvessz s módszerrel, de életük alkonyánminden összeomlott fölöttük, elveszett vagyonuk és szabadságuk is.Az 1837-b l származó fametszeten II. Károly brit uralkodó hivatalból gyógyít. Hasonló,az udvari etikett által el írt kötelessége volt a francia uralkodónak is a gyógyításnéhány ünnepélyes alkalom esetén. A közemberek által végzett gyógyítást mindaddigtiltották vagy gátolták, amíg a hivatalos gyógyítás ki nem kopott az udvari etikettb l. 18
 19. 19. Nem csupán egymástól választották el ket örökre, hanem gyermekeikt l is. Egyik fiúmeglátogatta egy alkalommal apját a Bastilleban, erre t is lefogták és elzárták valahova. Nemtudni mi lett a többi négy gyerek sorsa. Az asszony nem sokáig bírta a börtönt, 1642-benkerült fogságba s a rá következ évben meghalt. Férje tovább t rte a fogságot, csak háromév múlva halt meg. Az eset tanulságos példája az emberi butaságnak és a hatalmasok"hálájának".Jó pár gyógyító képességgel rendelkez emberr l jegyezték föl, hogy ezen képességentúlmen en elrejtett tárgyakat tud megtalálni. Az egyik legérdekesebb ilyen példa a portugálDonna Pedegache esete, aki gyerekkorában többször észrevette a korai terhességid szakában az anyák méhében a kisgyermeket, de feln ttként is többször el fordult veleolyan eset, hogy föld mélyébe rejtett tárgyat pontosan meg tudott találni. Egyszer úton voltPortugáliában, s egy helyen megállást parancsolt. Kiszállt kocsijából és azt mondta, hogy kb.harminclábnyi mélységben antik m tárgyat lát a földben, valami medence félét igen szépdíszítésekkel. Jelentették az udvarnak, elrendelték az ásatást s a medencét valóbanmegtalálták.Láthatjuk, hogy a vitalitásnak bizonyos szint fölött lehetnek - persze nagyon ritkán - olyanfurcsa, szokatlan kísér jelenségei, amit a gyakorlati életben egyébként jól lehet használni.A tudomány egyes haladó személyiségei többször is nekirugaszkodtak a különlegeshatások, parajelenségek felderítésének, megismerésének. Az úttör k között volt afrancia Arago, aki 1846 februárjában vizsgálta egy francia lány, Angelique Cotlinszokatlan képességeit. A lány közelében székek, bútorok emelkedtek fel, tárgyakkezdtek mozogni. Már Arago észrevette, hogy ez az energia sok vonásában hasonlít azelektromos energiához, de mégis más, szokatlan tulajdonságai vannak.Másik csoportja a magas vitalitásszinttel rendelkez embereknek, akik környezetében érintésnélkül kisebb-nagyobb tárgyak mozdulnak meg, vagy elektromos szerkezetek viselkednekszokatlanul. Ezt a jelenséget pszichokinézisnek nevezik. Maga a vitalitásmér is, ha úgytetszik pszichokinézissel m ködtethet . Ekkor gondolataink segítségével, közvetett módonugyan, de mozgatunk egy piciny, könnyen forgó tárgyat. Míg ezt a tárgyat (amely a készülékfogaskerék alakú érzékel része) szinte minden ember meg tudja mozgatni, a nagyobbakatmár csak igen kevesen, éppen ezért a tudomány a mai napig sem ismeri el ennek lehet ségét. 19
 20. 20. A múlt század második fele óta számos tehetséges kutató vizsgálta ezeket a jelenségeket és jópár pontos megfigyelés, leírás maradt az utókorra. Ám furcsaságuk, rendkívüli szokatlanságukmiatt, és azért is, mivel különleges képesség emberek híján nagyon nehéz megismételniezeket a kísérleteket, nem fogadta el a megfigyeléseket a tudomány, így ma már alig-aliglehet hozzájutni ezekhez a leírásokhoz.Az els kutató, aki igen nagy figyelemmel, kitartóan, sokoldalúan vizsgálta ezeket ajelenségeket a svájci De Gasparin, majd az angol Crookes volt, aki kés bb a Royal Societyelnöke is lett. els sorban egy D. D. Home nevezet skót fiatalemberen végezte kísérleteit.Ezek a kísérletek általában tárgymozgatásból álltak, de többször megfigyelték azt is, hogyHome közelében lesötétített szobában fehéres, kékes fények villantak fel, hideg fuvallatokatlehetett érezni, és néha dübörgések, csattanások is hallatszottak.A múlt század második felében, s t még a XX. század elején is kedvelt id töltés volt azasztaltáncoltatás. Tízezrek tapasztalták meg a jelenség létét, de kevesen foglalkoztak ajelenség fizikájával mélyrehatóan. Rengeteg téveszme, csalás és féligazság is társulehhez a jelenséghez.A kés bbiekben más alanyokkal elektromos kísérleteket is végeztek néha-néha - említésreméltóak például a lengyel Ochorowitz professzor kísérletei S. Tomczyk nev alanysegítségével. Ezekben a kísérletekben többször is észrevették, hogy kisebb-nagyobb tárgyak,labdák forgásnak indultak és akkor is forogtak, ha majdnem lezárt burába helyezték el ket,de abban a pillanatban megállt a forgás, amint a rés bezárult. Ezekben a kísérletekben perszeigen nagy súrlódási ellenállást kellett legy zni, és sajnos nem jutott eszükbe a kor kutatóinak,hogy technikailag tökéletesítsék ezt a kísérletet, olyan mértékben fejlesszék tovább, hogy azátlagember szintjén megmutatkozó igen kis hatást is ki lehessen mérni. Megelégedtek azzal,hogy néhány rendkívüli képesség emberen végezték a kísérleteket és nem fordítottak kellfigyelmet arra, hogy az átlagemberek ezen képességeit is megismerjék. Crookes-nak ugyanvoltak ilyen gondolatai, azonban ezt a kutatási irányt félbehagyta. Érdemes még megemlíteni,hogy a Curie házaspár is foglalkozott a jelenség kutatásával. Számos mérést is végeztek, ám anehézségek miatt egy árnyalatnyival könnyebbnek, stabilabbnak t n jelenséggel kezdtek elfoglalkozni, a radioaktivitással. 20
 21. 21. A német Schrenck-Notzig báró végezte a legtöbb elektromos hatásra irányuló kutatást.vette észre, hogy ez az energia megváltozatja a testek elektromos ellenállását, mágnesestulajdonságait is. Ezeket a hatásokat évtizedek múlva újra kimérték, például a legutóbbiid ben a leningrádi orosz Nyina Kulaginán. A kísérletek közben felvett filmfelvételekmutatják, hogy Kulagina egész nagy tárgyakat, irányt ket is forgásra tudott bírni (tokjávalegyütt), de az esetében sem finomították a kísérletet annyira, hogy piciny hatásokat isérzékeljenek. Megelégedtek annyival, hogy a környezetünkben található egyszer bbtárgyakon próbálták ki a tárgymozgatás hatásait, s nem törekedtek a jelenség precíz, kiterjedtmegismerésére.Bizonyára sok ember fölteszi a kérdést: mi forgatja ezt a kis korongot? Választ adtunk máreddig arra, hogy milyen tényez k befolyásolják a forgás sebességét, de az is érdekes, hogymegtudjuk, milyen hatás okozza ezt a forgást. 21
 22. 22. 5. A vitalitásmér történeteEzt az eszközt legalább száz évvel ezel tt fel kellett volna találni - ha nem is elektronikusformában -, minden együtt volt hozzá, hogy jól megismerje ezt a jelenséget atermészettudomány. Nem így történt, és sajnos ez az eset sem egyedi, hiszen afolyadékkristályokat például 80 évre felejtették el, de a penicillin 10 éves elfelejtése is eléggészégyenteljes dolog.Én természetesen teljesen véletlenül kezdtem el ezzel a jelenséggel foglalkozni.Gépészmérnökként végeztem a Budapesti M szaki Egyetemen (méghozzá h er gépészként),ahol energiaátadási folyamatokról tanultunk évekig. Ezután mint kutatómérnök egy akadémiaikutatóintézetben kezdtem el atomer m vek energiaátadási problémáival, baleseteivelfoglalkozni. Ilyen folyamatoknál rendkívül összetett, sokoldalú energiaátadási,impulzusátadási események folynak le, és jól kell ismernie a kutatónak a különböz típusúenergiák mozgásának, átalakulásának sajátosságait. Ebb l a témából is doktoráltam, sszabályos kutatói pálya állt el ttem. A 80-as évek elején másfél évet dolgoztam a NemzetköziAtomenergia Ügynökség ösztöndíjasaként az Egyesült Államokban, egy kutatóintézetben. Otttörtént, hogy egy esti beszélgetés során valahogy szóba kerültek a parajelenségek.Mint minden kutató, aki csak saját szemének vagy a mérési jegyz könyveknek hisz, én ismereven elzárkóztam a parajelenségek létének elfogadásától mondván, hogy ez csakmegismételhetetlen hallucinációk sora lehet. Legnagyobb megdöbbenésemre feleségem, akikezd matematikus volt és éppen akkor írta doktori disszertációját, elmesélte, hogytöbbszöris látott asztaltáncoltatást egyetemi évfolyamtársainál. Ez a dolog mélyen megrázott,mert válaszút elé állított : vagy a feleségemnek nem hihetek, vagy a természettudományelfogadott tételeinek. Mindkét dolog keserves, és hosszútávon kellemetlenkövetkezményekkel jár. Mégsem tudtam elfogadni ilyen eretnek dolgok létét, ám egy vitasorán amerikai matematikus kollégám, H. Bruce Stewart egy fontos érvet mondott: egy igazikutató nem utasít el eleve valamit, amíg személyesen meg nem gy z dik objektív,elfogulatlan módon annak létér l vagy nemlétér l.Ez a kijelentés kijózanítólag hatott rám. Bár ilyen baráti beszélgetéseknél én is automatikusanezt a nézetet hangoztattam, valójában (mint sok más kutató) nem gondoltam komolyan. Aziskolában belémültetett el ítéletek miatt rutinszer en utasítottam el a természet ezenoldalának vizsgálatát, az itt található jelenségek elfogadását. De a kétely nem hagyottnyugodni. Néhány hét gondolkodás után egy nagyon egyszer és rutin kutatásba kezdtem :megnéztem a témában fellelhet összes jó könyvet. Úgy gondoltam, hogy számos belsellentmondást fogok találni, amelyek eleve bizonyítani fogják a parajelenségek, anomáliáklétének lehetetlenségét. Hidegzuhanyként ért, hogy a szakemberek és laikusok által végzettesettanulmányok, megfigyelések rendkívül hasonlítottak egymásra, bár ezek a mérések,megfigyelések különböz helyeken, különböz korokban keletkeztek, úgyhogy az illet k nemtudtak egymásról, nem is hivatkoztak egymás eredményeire. Ez a dolog azt mutattaszámomra, hogy mégis létezik valamilyen közös gyökér, közös törvényszer ség amegfigyelések mögött; tehát nem zárható ki, hogy van valóságtartalom a leírások mögött!Persze ha tényleg létezik a jelenség, akkor nemcsak itt és most, hanem a kés bbiekben ismindig léteznie kell. 22
 23. 23. Ezért a leírt megfigyelések alapján egy nagyon egyszer , tapasztalati modellt dolgoztam ki,amely szerint ez az energia nagyon hasonlít az elektromossághoz, de nem az, mert alapvetkülönbségek is vannak. Míg az elektromosság terjedését nagymértékben befolyásolja azanyagok vezet képessége, ez az energia gyakorlatilag minden szilárd testen áthatol, ésáramlása során nem tesz jelent s különbséget elektromosan szigetel és vezet tárgyakközött. Ezért tehát például egy üvegbúra vagy egy m anyag búra egyfajta Faraday-kalitkakéntviselkedik, vagyis ha lezárt burába teszünk tárgyakat, azoknak a mozgását már nagyon nehézbefolyásolni. Ennek a modellnek az alapján olyan kísérletet terveztem, amit mások mégidáig nem végeztek el: arra gondoltam, hogy folyadékban forgó mozgást kellene létrehozni.Azért választottam a forgó mozgást, mert ott viszonylag kis súrlódásra lehet számítani, kiser k jelent s elmozdulást okozhatnak. Természetesen anyagi szempontok is közrejátszottak akísérlet megtervezésénél, mert a legegyszer bb kísérlet egy pohár víz és egy lapos tálkasegítségével elvégezhet nek látszott.Az egyszer sített fizikai modell alapján úgy gondoltam, ha egy lapos tálkát megtöltök vízzel,akkor annak forgásba kell jönnie a mellé helyezett kéz hatására. A víz felületére helyezettapró tárgyak pedig jelzik a mozgását. Izgatottan próbáltam ki magamon ezt a jelenséget, és atálkába öntött félpohárnyi víz valóban lassú forgásba jött. Ez izgalommal, érdekl déssel éscsodálkozással töltött el, de mint h energiával foglalkozó kutató nagymértékbengyanakodtam a kéz h leadására. Ezért el ször vékony keszty vel, majd kés bb vastagabbkeszty vel próbálkoztam, ami jelent s mértékben csökkenti a h leadást. Ilyenkor már aligmarad h mérséklet különbség a keszty felülete és a leveg h mérséklete között. Ám azeffektus ebben az esetben is megmaradt.A nyolcvanas évek közepét l kezdve intenzív kutatásba fogtam. Ismer seim tucatjánpróbáltam végig ezt az energiaáramlási jelenséget. Különböz mértékben ugyan, de általábanképesek voltak az emberek vízforgatásra. Érdekes módon a forgás szögsebessége függöttattól, hogy ki mennyire bírt odafigyelni, mennyire volt fáradt vagy jó er ben. Viszont a kézh mérséklete, felületének nagysága nem befolyásolta jelent s módon az eredményt. Ekkorkéz alakú és nagyságú fémtartályokat építettem, amibe meleg vizet lehetett önteni. Ezzelkísérletek százait végeztem, hogy megnézzem, vajon a kéz alakú meleg tartályok okozhatják-e a folyadék forgását.Valóban tapasztalni lehetett egy kis mozgást. Ennek sebessége azonban legfeljebb a jóeredmények 10%-át érte el, azt is csak olyan esetekben, ha legalább 45 °C-os folyadékottöltöttem a kis tartálykákba. 45 °C-os testh mérséklet azonban nem szokott kialakulni, az márhalálos. A kéz felületének h mérséklete ritkán haladja meg a 35 °C-ot, s t néha 32 °C alá isleh l. Kés bb még pontosabb kísérletet terveztem: a kis üvegtálkába egymás föléhajszálvékony platinadrótokat feszítettem ki, és ezekbe elektromos impulzusokat adtam.Vízben oldott vegyszer segítségével el lehetett érni, hogy a folyadék megbarnult a szálmentén és ezt a megfestett folyadékréteget a mozgó folyadék elsodorta magával.Az eredmények kiértékelése megint azt mutatta, hogy szélmozgás, azaz h mozgás nemokozhatta ezt a jelenséget. Meglepetésemre egy újabb dolgot tapasztaltam: a folyadékelektromos ellenállása hirtelen megváltozott akkor, amikor a sikeres vízforgatási jelenségbekövetkezett. Ez a változás mindig ellenállás-csökkenést okozott, amit ismert hatásokkalnem lehetett megmagyarázni. Néhány mérés azonban nem volt számomra elegend , hogybiztos lehessek a dolgomban, ezért üvegdobozokat építettem, s ebben helyeztem el afolyadékot tartalmazó edényt. Ekkor ugyanis küls szél mozgása, huzat nem befolyásolhattaaz eredményt. 23
 24. 24. Több középiskolában filmre vettem ezeket a kísérleteket kb. 500 embernél. A diákokharmadánál tapasztaltam azt, hogy elég jól láthatóan gyors forgásba jött a víz, továbbiegyharmaduknál csak az elképzelhet mérési hiba 2-3-szorosával forgott, míg a maradékharmaduknál vagy meg sem mozdult, vagy csak mérési hibahatáron belül mozgott.A nagy tömegben végzett mérések újabb tapasztalatot hoztak. El fordult, hogy ugyanazok azemberek, akik egyszer már nagyon jó teljesítménnyel forgatták a vizet, egy frontátvonulásalatt vagy gond, idegesség idején meg sem tudták moccantani. Mire a baj vagy a front elmúlt,újra visszatért eredeti vízforgató képességük. Nagyon érdekes volt, hogy amint elvonultak azes felh k és kisütött a Nap, mindenki jobb kedvre derült, azonnal jobbak lettek a mérésieredmények. Ilyen rövid id alatt viszont nem változott kimutatható mértékben a h mérsékletvagy páratartalom, vagy a kezek h mérséklete, ezt a hatást mindenképpen csak a szervezetbentörtént változással lehetett értelmezni.Továbbra is kérdés maradt számomra a forgás mibenléte és oka, nem tudtam rájönni, hogymilyen energiaátadási folyamat lehet a forgásért felel s. Kiszámoltam, hogy ahhoz, hogy aforgás szögsebessége elérje a percenkénti egy fordulatot (ami jó eredmény) az kellene, hogy afolyadék er sen sós víz legyen, a mágneses térer sség a földi térer sség százszorosa legyen, amérés alanya lógassa bele a kezét a vízbe és ujjai között akkora egyenáram haladjon át, amelymár halálos mérték . Ám a négy feltétel egyike sem állt fönt a kísérletek alatt, így ahhoz,hogy ez az effektus magyarázható legyen, valamilyen ismeretlen dologra kellett gyanakodni.Több fizikus kollégámnak bemutattam a jelenséget. Mindenkinek volt egy-két ötlete, de agondos vizsgálatok egyenként bizonyították, hogy ismert hatások segítségével nemmagyarázható a forgás ténye. Maradt tehát a megoldatlan kérdés és a jelenség léte. Ekkorigazgatómhoz fordultam, engedélyt kértem ahhoz, hogy a továbbiakban hivatalosan éslegálisan is végezhessem ezt a kutatást, mert saját eszközeim és lehet ségeim már nembizonyultak elégségesnek. egy régi ismer séhez, egy akadémikushoz küldött, akit nemrégneveztek ki magfizikusból biofizikussá. Bíztam benne, hogy az 500 filmre, videóra,fényképlemezre fölvett kísérlet dokumentált eredménye, a számos ellen rz kísérlet, az eddigiopponensek érveinek kísérleti cáfolata elegend lesz ahhoz, hogy a kutatást folytathassam. Azakadémikust azonban az eredmények nem érdekelték. Két perc után kijelentette, hogy "akkorsem hiszem, ha látom, ilyen jelenség nincs, mert nem lehet, és azért nem lehet, mert nincs". Abeszélgetés végén arra utasított, hogy azonnal hagyjam abba ezt a munkát, a már kinyomtatottkutatási jelentést (G. Egely : Experimental Investigation of Biologically Induced EnergyTransport Anomalies. Kutatási jelentés. KFKI 1986-94/k) ne mutassam senkinek, ésfoglalkozzam olyasmivel, amivel pénzt lehet keresni. A kutatási jelentés betiltásával (és ezzelaz effektus létének betiltásával) természetesen rendkívüli módon lelassult és megnehezült atovábbhaladás, de a tiltás ellenére folytattam a munkát, a kutatói kíváncsiság nem hagyottnyugodni. A jelenség ma sem kutatható hivatalosan sehol, s "ellenzéki" magatartásom miattaz összes büntetést megkaptam, amit kutató csak kaphat. 24
 25. 25. Mivel az alapkutatás igen költségigényes, megpróbáltam valami más utat választani, amigyakorlati hasznot is hozhat. Úgy véltem talán akad valaki az iparban, aki támogatja ennek ajelenségnek a kutatását. A nehézkes, körülményes, nagy precizitást igényl folyadékforgatásikísérleteket abbahagytam és az egyszer bb, könnyen kezelhet , szilárd tárgy forgatásvizsgálatára tértem át. Barátaim, ismer seim sokat segítettek ebben, hiszen nekem nem voltannyi energiám, hogy a több száz változatban megépített forgórészeket és csapágyakat mindén próbáljam ki saját magam. Évekig tartott a kísérletezés. Az els durva, primitívmodellekt l nagyon hosszú munkával lehetett eljutni ahhoz a készülékhez amit Ön most akezében tart.Minden egyes új csapágyat, kerékalakot, anyagot ki kellet próbálni legalább száz emberen,hogy lássam, jobb-e az el z nél. Közben a készülék érzékenységét is sikerült jelent senjavítani egy olyan megoldással, ahol az érzékel kerék nem ér semmihez, a leveg ben lebeg.Sajnos ez már eléggé drága, emiatt inkább laboratóriumi, orvosi m szerként használhatómajd. (Közvetlen közelr l azonban az Ön által használt, hordozható készülék is ugyanolyanérzékeny.)1989-ben adtam be a szabadalmi kérelmet, és ma is több hivatalban fekszik a kérelem,komoly fejtörést okozva a hivatalnokoknak. Volt olyan hivatalnok, aki azzal utasította el elsmenetben a szabadalom megadását, hogy irányt néven már ismert ez a készülék.Különösebben nem érdekelte, hogy a forgórész m anyagból készült és ferromágneses anyagotegyáltalán nem tartalmaz.Más kutató és feltaláló is belebotlott már ebbe a jelenségbe, de k arra gondoltak, hogy ezh mozgás, vagy más ismert jelenség az okozója, és nem eddig feltáratlan, önálló jelenség.Mivel a hatás nagyon gyönge és rendkívül nehéz elkülöníteni a környezeti hatásoktól, akipontosan nem ismeri a h és energiaátadás törvényeit, annak úgy t nhet, hogy ez egyszerh áramlási hatás. Számomra azonban, aki hivatásszer en foglalkoztam energiaátadásijelenségekkel, igen aprónak t n , de elvi különbségek mutattak rá egyértelm en, hogy atudomány számára új jelenségr l van szó. Kevés szakember érdekl dik a biológiai anomáliákiránt, így nem véletlen, hogy nem foglalkoztak ezzel a jelenséggel. Bár minden lehet ség megvolt már 100 évvel ezel tt is, hogy kutatni kezdjék, ez sajnos elmaradt, nagyrészt azel ítéletek miatt.A jelenség fizikáját is igyekeztem alaposan körbejárni. Kezdett l fogva érdekelt, hogy mitörténne, ha nem függ leges, hanem vízszintes tengely körül történne a forgás. Három évesmunkával, mágneses lebegtetéssel sikerült megoldani, hogy minimális súrlódású vízszintestengely szerkezetet készítsünk. Ezt azonban senki sem tudta megforgatni, bár ugyanolyanfinom mágneses csapágyon futott a forgórész, mint a függ leges esetnél.Ez a készülék korszer csúcstechnológiát képvisel. Nemcsak a szerkezetbe épített picinyszámítógépre gondolok, mert a jelenség elektronika nélkül is fellép. Csúcstechnológiatalálható magában a csapágy t jében is. Ugyanis a csúcs tetején található piciny pontbanakkora a nyomás, hogy megolvad az acélt hegye és ezen az olvadt acélon csúszik, forog aszerkezet, persze igen kicsiny méretben. A látszólagos egyszer ség ellenére számos technikaiproblémát kellett és sikerült legy zni.Végig az a cél vezetett, hogy minél több embernek bizonyítsam, milyen nagy kincsünk azéletenergia, az egészség és mi vagyunk a gazdái. Tör djünk vele, védjük, óvjuk. Az ervelünk lehet. 25
 26. 26. TapasztalatokA sok ezer mérés során sok tapasztalat gy lt össze. Fontosnak tartom, hogy ez a képességjavítható, rövid tanulással, meditációs technikával, életmód változtatással rövid id alatt sokatlehet fejl dni.Kár, hogy az iskolában a gyerekek nem ismerkedhetnek meg ezekkel a relaxációs, meditációsmódszerekkel. Az iskola ma arra jó, hogy a tanulók fizikai képességei, lexikális tudása,kombinációs készsége fejl djön, de agyunk más, értékes, az életben ugyanolyan fontosképességeir l nem hallanak a tanulók. Igaz, a feln ttek is kevesen ismerik ezeket alehet ségeket, legfeljebb a szerencse vagy az élettapasztalat tanítja meg ket.Nagy csoportokban végzett vizsgálatok mutatták, hogy fontosak a személyiségjegyek. Azextrovertált, pozitív gondolkodású, aktív, vezet típusú diákoknak jóval magasabbvitalitásszintjük volt (és hosszabb ideig tudtak magasabb teljesítményt felmutatni), mint acsöndes, visszahúzódó, negatív gondolkodású, mogorvább társaiknak. Érdekes, hogy atizenéves lányoknál a szépség hatása is látszott. A szép lányok valószín leg több bátorítást,pozitív visszajelzést kaptak, mint kevésbé szerencsés társaik.A vitalitás érdekes módon nem függött er sen a tanulmányi eredményt l. Bár a jó tanulókáltalában átlag feletti vitalitással rendelkeztek, s ha sportoltak ez még további javulást ishozott, az igazán kiváló eredményeket nem a jó tanulók mutatták.Mint említettem, több ezer emberen végeztünk méréseket, bár jegyz könyvben csak 1100körüli mérést rögzítettünk. Egyértelm volt az a tapasztalat, hogy a súlyosan betegembereknél alig-alig forgott a kerék (akármilyen magas lázuk volt), míg gyógyítóknál, sikeresüzletembereknél igen magas fordulatszámon pörgött, és ebben nem volt kivétel: betegembereknél nem pörgött magas fordulatszámon, s t alig bírták megindítani, míg jó er benlev , mozgékony, vibráló személyiségeknek igen magas fordulatszámuk volt. A sok-soktapasztalat, sok ezer mérés gy zött meg véglegesen arról, hogy itt önálló jelenségr l van szó,és nem valamiféle véletlen egybeesésr l.Azoknál a tanulóknál tapasztaltam a legnagyobb vitalitásértéket (400% felettieket), akik nemmindig tudtak beilleszkedni az iskolák szigorú rendjébe, de nagyon fogékonyak voltak ameditációs módszerek iránt, és er sen köt dtek barátaikhoz, tör dtek velük, "karizmájuk"volt. Ha k pár méter távolságban voltak az éppen mér személyt l, az eredmények láthatómódon javultak. Igaz, külön kérésemre az ellenkez jét is el tudták érni, azaz ilyenkor a mérszemély vitalitása nagymértékben csökkent. Ehhez nem kellett megérinteni a mérés alanyát, ajavulást és a visszaesést pusztán akaratukkal el tudták érni.Ez újabb fontos érv volt számomra a dolog realitása mellett. Ez is mutatta, hogy ez az energiarégóta ismert, de feltáratlan hatás. Kipróbáltuk azt is, hogy két-három-négy ember egyszerrejobban hajtja-e a kereket, azaz összeadódik-e vitalitásuk. Egy bizonyos fokig valóban javul aközös szint, de nem jelent sen. Olyan, mintha kimerült elemeket kapcsolnánk párhuzamosan.Arra is láttam példát, hogy két-három személy együtt sokkal rosszabb eredményt mutatott,mint egyenként, ha nem ismerték, vagy nem kedvelték egymást. Az interperszonáliskapcsolatok, azaz pusztán az a tény, hogy ki áll mellettünk vagy mögöttünk a mérés során,szintén jelent sen befolyásolhatják az eredményt. 26
 27. 27. Végezetül, pusztán érdekességként említeném, hogy a legnagyobb fordulatszámot s ezzel alegnagyobb vitalitást Rubik Ern , a b vös kocka feltalálója mérte (a készülék egy régebbiváltozatán), percenként 35 fordulatot, ami majdnem 600%-os VQ szintnek felel meg. 27
 28. 28. 6. Mégis mozgat az agy…Ez a jelenség, a tárgy forgatás vagy tárgy mozgatás jelensége nem található meg a fizikakönyvekben vagy folyóiratokban. Néhányan úgy vélik, hogy a hatás visszavezethet márismert fizikai effektusokra, s általában h mozgásra gyanakodnak. Az intenzív, pontosvizsgálatok, kísérleti ellen rzések azonban egyértelm en mutatták, hogy sem mágneses, semelektromos, sem h hatás nem okozhatja ezt a jelenséget. Azoknál, akiknél a VQ értéke200%-nál magasabb, jól látszik ez a dolog. Ha ugyanis keszty t vesznek föl, a jelenség azonkeresztül is létrejön. A vitalitásmér nek készül egy sokkal fejlettebb, érzékenyebb változatais, ezt inkább orvosi m szerként lehet majd fölhasználni. Ennél az érzékeny m szernél márkörülbelül 1,5-2 m távolságról is föllép ez a hatás akár úgy is, hogy valaki er sen koncentrál,ránéz a készülékre. Ilyen esetben h hatásról semmiképpen sem lehet beszélni, világosanlátszik, hogy valamilyen más típusú kölcsönhatás lép föl. De mi lehet ez a kölcsönhatás?Világos, hogy az eddig ismert olyan kölcsönhatások, mint például az elektromágnesességvagy a gravitáció, jelenlegi ismert formáikban nem okozhatják ezt a jelenséget. Márpedig havalami nem írható le a már ismert hatásokkal, akkor nem is létezik - legalábbis sokan ígygondolják. A természet azonban nem így m ködik, nem kutatók kisebb-nagyobb közösségedönti el, hogy mi megengedett és mi nem.A természetben minden természetes, olyan dolgok is, amelyek az emberi elme számáraesetleg természetellenesnek t nhetnek. Ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy ebben azesetben az anyag legbonyolultabb szervez désével van dolgunk. Az emberi elme, az emberitudat egy érdekes produktumát vizsgáljuk, amely jóval több, mint puszta kuriózum. Mivel azelme m ködésének számtalan megfejthetetlen, máig is ismeretlen része van, kár csodálkozniazon, hogy egy újabb (vagy ha úgy tetszik srégi) megfejthetetlen titokkal találkozunk.Az agy számos, fantasztikusan érdekes tulajdonságai közül hadd ragadjak ki egyetönkényesen. Régóta ismert az orvosi irodalomban, hogy léteznek köztünk olyan emberek is,akik átlagos, vagy átlag fölötti intelligenciával rendelkeznek, csak éppen alig van agyszövetük(R. Lewin : Is your Brain Really Necessary? Science, Vol 210,pp 1232-1234, 1980). Míg azátlagember agya körülbelül másfél kilogramm súlyú, ezeknek az embereknek mindösszenéhány dekagramm, s a maradék térfogatot gerincvel folyadék (liquor) tölti ki. Ezeknél azembereknél nyoma sincs az agy másoknál fellelhet szabályos felépítésének, struktúrájának.Papírforma szerint ilyen lények nem élhetnének, ám a természet többet "tud", mint a velefoglalkozó kutatók. Minden bizonnyal még három-négy dönt lépést meg kell tennünk atermészet megismerésében ahhoz, hogy értsük ezt a jelenséget. Persze még ekkor sem fogjukjól ismerni az elme m ködését.Még az sem világos teljesen, hogy a forgó mozgás maga az alapeffektus, vagy pedig csakkísér je egy sokkal mélyebb, fontosabb jelenségnek. Az a tény például, hogy áramjártadrótok körül mágneses tér keletkezik, valamint az, hogy a felhevített vezet fényt bocsát ki,mind pusztán kísér jelensége annak az effektusnak, amelyet elektromos vezetésnek nevezünk.Minden okunk megvan arra, hogy föltételezzünk, hogy ez a forgó mozgás csak egykísér jelensége egy sokkal mélyebb, alapvet bb energiaáramlási jelenségnek. Az eddigikísérletek ugyanis azt mutatták, hogy olyan esetben, amikor nagymennyiség bioenergia jönki valamib l, számos más kísér effektus is föllép. Ilyen például a testek elektromosvezet képességének megváltozása, a mágneses tulajdonságok megváltozása, de létrejöhetfotokémiai reakció, optikai tulajdonságok is megváltozhatnak, a testek szerkezete, szilárdságais drasztikusan megváltozhat. Valójában tehát arról van szó, hogy ez a forgási effektus csak 28
 29. 29. egy kísér jelenség, nem maga a lényeg. Mint ahogy egy drótnál a felmelegedés mértékéb lkövetkeztethetünk az átáramlott elektromos áram mennyiségére, teljesítményére, deönmagában a h csak okozat és nem ok az elektromos áramlás létrejötténél. Pusztán a drótfölmelegedést vizsgálva nem értjük meg az elektromos áram lényegét.Minden jel arra mutat tehát, hogy mélyebben kell keresnünk a jelenség okát, de most nemlenne sok értelme, hogy ebbe nagyon mélyen belemenjünk, hiszen ez a kis könyvecske végülis csak használati utasítás. Ám ne higgyük azt, hogy eleve kilátástalan, hogy megértsük ezt ajelenséget. Úgy hiszem, hogy kitartó munkával és kell lehet ségekkel néhány éven belülakár mesterségesen is el tudjuk állítani ezt a furcsa, ma még jobbára ismeretlen energiafajtát.A kutatást és a megoldást valahol a tér és az id szerkezetében kell kezdeni. Ma sok emberúgy véli, hogy a világ gyakorlatilag üres körülöttünk, azaz ha egy adott térfogatbóleltávolítjuk az anyagot, például kiszivattyúzzuk a leveg t és nagyon alacsony h mérsékletreleh tjük ezt a térrészt, akkor ott teljesen üres teret kapunk. A fizikai valóság ezzel szembendrasztikusan más. Amit mi semminek, vákuumnak hiszünk, az rendkívül s r , nagymennyiség energiát tartalmazó közeg.Régebben éternek nevezték ezt a valamit, aztán a fizika hosszú id re elhagyta, kikerülte, smost a hátsó ajtón kezd "visszalopózni" vákuumenergia néven. Nos ezt a vákuumottöbbféleképpen lehet gerjeszteni. Az elektromos töltések léte, mozgása is gerjeszti, ezekelektromágneses teret hoznak létre, de a tömeg jelenléte is gerjeszti, s valószín leg ilyenkoralakul ki a gravitációs tér. Ám nemcsak ezek a kölcsönhatások jöhetnek létre, hanem okkalföltételezhetjük, hogy például a forgó mozgás is egy eddig nem ismert gerjesztést hoz létre.Az elektronok forgó mozgása, a mágnesesség, vagy az él lényekben lezajlott rendezettmozgások, átalakulások is tudják a vákuumot gerjeszteni. Gerjesztett állapotban a vákuumszámos olyan változást hoz, amit jelenlegi ismereteinkkel még nem tudunk leírni, de mindenremény megvan arra, hogy ez hamarosan megtörténik.A vákuum forgási, rotációs gerjesztési lehet ségét Einstein munkatársa, a francia Cartanvetette fel el ször, de csak most kezdenek intenzívebben foglalkozni vele. A tudománytörténete mindig is arról szólt, hogy új és új hatásokat ismerünk meg a természetben. Nemvéletlen, hogy az anyag legbonyolultabb felépítési formájánál, az emberi elme m ködésénélmutatja meg igazi gazdagságát a természet, és itt találkozunk egy sereg ma még ismeretlenjelenséggel. Ezt a furcsa közeget, a vákuumot nemcsak kölcsönhatásokkal, hanem bizonyosgeometriai formákkal is lehet gerjeszteni érdekes módon, és talán nem véletlen, hogy soknép történetében a piramisok nagy szerepet játszanak. Ezek az alakzatok nem pusztán kultikusépületek, hanem érdekes, ma még jórészt föltáratlan fizikai, biológiai hatások és jelenségekkiváltói is. A keresztény templomok egy részénél is kialakultak olyan geometriai formák,amelyek - talán önkéntelenül, véletlenül, de - szintén kiváltják ezeket a pozitív hatásokat.Ezeket a jelenségeket a tudomány ma még nem ismeri, feltárásukra komolyabb er feszítésnem történt. Pedig már kezdetleges mérések is egyértelm en utalnak arra, hogy jelent sfizikai és biológiai változások történnek a piramisok csúcsai fölött és alatt. Mindez a vákuumkülönböz típusú gerjesztéseivel kapcsolatos, mert ezt a szuper-s r , szuper-folyékony, debizonyos esetekben rugalmasan viselked vákuumot nagyon sokféle módon lehet rezgésbehozni. Amikor ez történik, akkor fordulnak el a számunkra ma még szokatlan jelenségek.Ennek a közegnek a tanulmányozása a jöv tudománya, a tértechnológia feladata lesz. 29
 30. 30. Ez a kis m szer a történelemben az els ilyen jelleg , futószalagon el állított eszköz, hiszen apiramisokat nem tekinthetjük tömegfogyasztási cikknek. A vákuumból, annak gerjesztéséveljön létre egy különleges tulajdonságú részecske, ami vélhet en az energiaáramlás, a vitalitáshordozója. Sok jel mutat arra, hogy a mágneses monopólusok (mágnesáram) felel sek emefurcsa jelenségekért, a parajelenségekért. Abban egyetértenek a kutatók, hogy mágnesesmonopólusoknak létezniük kellene, hiszen ezt Paul M. Dirac már több mint 50 évemegjósolta s azóta keresik is. Meg is találták (el ször 1820-ban, de akkor elsikkadt) újra, azosztrák Felix Ehrenhaft volt ennek a munkának az úttör je. Ehrenhaft dolgozta ki az elektrontöltésének kimérését is, a tudománytörténelemben mégis kollégája, az amerikai Millikan nevemaradt fent. Hiába írta le Ehrenhaft a 40-es évekt l kezdve rangos folyóiratokban a kísérletieredményeket mintegy száz cikkben, kortársai nem érdekl dtek. Az orosz V. F. Mihajlovnapjainkban újra megismételte Ehrenhaft méréseit jóval pontosabb módszerekkel, s igazoltael djét, de az munkáját sem ismerik a kortársak.Elméletileg sok tulajdonsága ismert a mágneses monopólusoknak. Például minden anyagvezeti, és a testeknek megváltoztatja az elektromos, mágneses és szilárdsági, stb.tulajdonságait.Pontosan azokat a változásokat hozza létre a mágnesáram, amit a parajelenségeknélmegfigyeltek. Ha Ehrenhaft módszereivel nagyobb mennyiségben tudnánk el állítanimágneses töltéseket, mágnesáramot, nagyon sok szokatlan, érdekes jelenséget tapasztalnánk, sa parajelenségek azonnal normál jelenséggé változnának, a bioenergia, a vitalitás pontosmibenléte is gyorsan tisztázódna. A vitalitásmér tehát jóval több mint játék, nagyon komolyint jel arra is, hogy még mindig sok feltáratlan terület van a természettudományban. 30
 31. 31. 7. Nemzetközi díjak• 24. Salon International des Inventions, 1996, Genf - Bronz érem• 27. Salon International des Inventions,1999, Genf - Bronz érem• INPEX XII International Invention Show, 1996, Pittsburgh - Arany érem• EUREKA, 45th World Exhibition of Invention, Research and Industrial Innovation, 1996, Brüsszel - Bronz érem• EUREKA, 48th World Exhibition of Invention, Research and New Technology, 1999, Brüsszel - Ezüst érem• Beijing International Exhibition of Inventions, 1996, Peking – Ezüst érem• Sunday Times Invention of The Year Competition, 1997, London - Ezüst érem• East-West Euro Intellect (Exhibition of Invention, Research and Innovation), 1998, Szófia - Arany érem 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. 8. Egely György élete és munkássága 1950-ben születtem, 1974-ben diplomáztam a Budapesti M szaki Egyetem Gépészmérnöki Karán a H er gépész szakot. Itt h átadással és általában energiaátadással foglalkoztunk, ezt folytattam els munkahelyemen is, a Központi Fizikai Kutatóintézet Atomenergiakutató Intézetében (1974-1990). Itt els sorban az atomer m vek lehetséges baleseteinél lejátszódó energiaátadási folyamatokat tanulmányoztuk. 1980-ban kaptam doktori címet a Budapesti M szaki Egyetemen. 1980-81-ben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjával az Egyesült Államokba kerültem Másfél évig dolgoztam a Brookhaven National Laboratory- ban atomer m vek áramlástechnikájával kapcsolatos kutatásban. Ebb l számos publikáció született.Itt olvashattam szabadid mben el ször olyan anomáliákról többek között, mint a kézrátételesgyógyítás. Ekkor ébredt fel bennem az érdekl dés, hogy a tudomány eszközeivel éslehet ségeivel, elfogultság nélkül tanulmányozzam ezeket az ismeretlen jelenségeket.Hazatérve elhatároztam, hogy az irodalom áttanulmányozása után megpróbálok olyan mérésilehet séget teremteni, amely alkalmas az úgynevezett életenergia vagy bioenergia léténekkimutatására. (Mivel abban az id ben a parajelenségek kutatása még a „tiltott” kategóriábatartozott, el ször a gömbvillámok kutatásával kezdtem foglalkozni, mert ez olyan természetijelenség, mely a megfigyelések alapján hasonló anomáliákat okoz, mint a bioenergia.Megfigyelés gy jteményemet és a gömbvillámok leírására vonatkozó elméletemet a„Gömbvillám – a kulcs a negyedik dimenzióban” cím könyvemben tettem közzé.)Eddig is lehetett tudni, hogy a bioenergia többféle hatást okoz, például testek szilárdságátmegváltoztatja (fémhajlítás), az elektromos tulajdonságokat is megváltoztatja, de például azegyes növények növekedésére is hatással van. (Ilyen anomáliákról szól az el ször 1990-benmegjelent, majd 2004-ben átdolgozva kiadott Titokzatos er k? cím könyvem.) Olyan hatástakartam kiválasztani, amely segítségével viszonylag egyszer en, gyorsan, olcsón és azonnalkimutatható a bioenergia léte és mértéke. Ezért azt a jelenséget választottam, amir l igenkevés leírás szólt ugyan, de lehetett tudni, hogy bizonyos könny tárgyak forgásba jönnekennek az energiának a hatására.El ször körülbelül ötszáz középiskoláson végeztem el a mérést úgy, hogy petricsészébe vizettettünk és ezt kellett mozgásba hozni az alanyoknak anélkül, hogy hozzáérnének. Akísérletsorozatot filmeztük, s ennek eredményeként már durván felrajzolódott az a kép, ami akés bbi kiterjedt vizsgálatok során csak er södött: valóban létezik ilyen energia. 36
 37. 37. A továbbiakban a vizsgálatot kiterjesztettük az elektromos vezet képesség mérésére is.Kiderült, hogy ez is befolyásolható a bioenergia segítségével. Több mint tízéves munka után amérési eljárás állandó javításával, finomításával sikerült egy egyszer , hordozható,elektronikus készüléket sorozatgyártásszer en el állítani, melynek segítségével azéletenergia, vagy gyógyító energia egy része mérhet , dokumentálható.1993-ban létrehoztuk az Egely Kutató-Fejleszt Kft-t.Közben 1996-ban elkezdtem azt a kísérleti és elméleti energetikai kutató-fejleszt munkát,melynek célja környezetbarát, megújuló energiaforrások feltárása. Ezzel kapcsolatban többismeretterjeszt és m szaki szakkönyv jelleg könyvem jelent meg az Egely Kft kiadásában.Dr. Egely György megjelent könyvei Egely György : Titokzatos er k? Egely György :Borotvaélen 37
 38. 38. Egely György : Bevezetés a tértechnológiába 3.Egely György : Bevezetés a tértechnológiába 2. Egely György : Tiltott találmányok 38
 39. 39. Egely György : Kitörés a jöv beEgely György : Parajelenségek (Elhalgatott találmányok) Egely György : A titokzatos gömbvillám 39
 40. 40. Egely György : Gömbvillám! A kulcs a negyedik dimenzióban?Dús Magdolna és Egely György : Titokzatos er k tudománya? Hargitai Károly és Egely György : Kifordul a tér 40
 41. 41. Egely György : A kulcs a negyedik dimenzióban?Gyorgy Egely : Experimental investigation of biologically induced energy transport anomalies 41

×