Aristoteles

480 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aristoteles

 1. 1. A EVOLUCIÓN DAS IDEAS II O PENSAMENTO DE ARISTÓTELES Eva Garea
 2. 2. INTRODUCCIÓNVIDA DE ARISTÓTELES (384 – 322 a. de C.)Aristóteles naceu en Estagira, unha cidade Macedonia.Aos 18 anos trasladouse a Atenas, ingresou na Academia de Platón e foi o seudiscípulo ata a súa morte.No ano 336 a. de C., Aristóteles volveu a Atenas e creou a súa propia escola: OLiceo.O Liceo era un centro de investigacións científicas, en especial de bioloxía.Aristóteles viviu o momento da expansión de Macedonia e a perda da hexemoníade Atenas (cara o ano 338 a. de C.).Filipo de Macedonia recorreu a Aristóteles para a educación do seu fillo Alexandre.
 3. 3. OBRAS Nome Ἀ ριστοτέλης Aristóteles.Nacemento Estagira, Macedonia, 384 adCPasamento Calcis Eubea, Grecia, 322 adC Escola Escola peripatética, funda o Liceo Intereses Metafísica, Física, Bioloxía, Ética, principais Política, Astronomía Ideas Primeiro motor ou motor inmobil, notables substanciaInfluencias Heráclito, Parménides, Sócrates, PlatónInfluenciou Filosofía cristián e filosofía islámica. Alexandro Magno, Tomás de Aquino, etc.
 4. 4. O PROXECTO FILOSÓFICO DE ARISTÓTELESElaborar A ampliación do coñecemento científico do mundo: Alernativa á teoría das Ideas de PlatónPara iso constrúe un Teoría Hilemorfica parte de Nova teoría do coñecemento Métodos lóxicos: inducción e deducciónAmicus Plato, sed magis O realismo científico e a teoríaamicus veritas da demostración Eudemonismo ético e a busca da felicidade pragmatismo político
 5. 5. A TEORÍA HYLEMÓRFICA NO SEO DA PHYSIS O único real son as SUBSTANCIAS compostas por É a esencia (o que fai substrato da forma que unha substanciaMATERIA (hylé) FORMA (morphé) individualiza a forma sexa tal substancia) É a naturaleza de cadaexisten dous tipos cousa determinada e É o común a toda a materia próxima concreta especie absolutamente posúe un carácter indeterminada e supraindividual materia primera común a todas as esencia e natureza é o mesmo cousas eternas Non existe materia sen forma Materia e forma son inseparables Non existe forma sen materia
 6. 6. A KÍNESIS OU CAMBIO.OS PRINCIPIOS DO CAMBIO• Posibilidade e definición do movemento – A física é a ciencia encargada de estudiar o movemento • A física estudia a natureza • A natureza é o principio interno do movemento – A existencia do movemento non necesita demostración • O problema de Parménides: O movemento supón o tránsito do non-ser ao ser • A solución de Aristóteles: A distinción entre non-ser absoluto (nin é nin pode chegar a ser) e non-ser relativo (non é, pero pode chegar a ser) – Definición de movemento: Tránsito da potencia (non-ser relativo) ao acto (ser actualizado) de iso que estaba en potencia Ser en potencia: posibilidade de cambiar, ou desenrolarse: unha landra pódese converter nunha sobreira. Ser en acto: o que unha cosa é no presente : A sobreira. Non-ser absoluto: incapacidad total para ser algo: Unha pedra non pode chegar a ser unha árbore
 7. 7. Aristóteles ser / no–ser / posibilidade de ser potencia activa poder chegar a ser potencia dous tipos potencia pasiva En todo ser hai Enérgeia o que xa é acto Entelechia xeración pode sustancial corrupción cuantitativoexplicar qué calquera clase de cambio éo accidental movemento cualitativomovemento hay que ter en conta local suxeito O movemento é a actualización forma e así (entelécheia) do que está en potencia privación da forma pero mentres segue estando en potencia
 8. 8. Cambio  Cambio  Elementos que interveñen no substancial accidental movemento:Permanece Materia Prima Substancia •Algo que permanece a través do cambio •Algo que desapareceDesaparece Unha sustancia Un accidente •Algo que aparece Aparece Unha substancia Un accidente Clases de movemento: Cambio substancial: Xeráse unha substancia nova ou destrúese unha existente. Cambio accidental: Modificacións non esenciais de unha substancia Tipos: cuantitativo, cualitativo y local Conversión dunha Cambio dunha calidade Cambio de lugar ou Aumento físico (extensión) posición substancia noutra (non extensión) morte Crecemento Mudar a cor do pelo Andar
 9. 9. HILEMORFISMO E EXPLICACIÓN DO MOVEMENTO TEORÍA HILEMÓRFICA TEORÍA DO ACTO - POTENCIA Explica a realidade do sensible Explica o devir superando a Parménides superando a Platón Formas Forma ouaccidentais esencia Acción de adquirir a forma: ENERGEIAACCIDENTES MORPHÉ ACTO Actualización da forma: ENTELÉCHIA en en activaSubstancia Materia Prima POTENCIA segunda Dynamis pasiva OUSIA HYLÉ Capacidade de adquirir unha forma
 10. 10. A TEORÍA CAUSAL Ciencia ou Episteme coñecer as CAUSAS é todo aquelo do que depende que unha sustancia ou entidade exista MATERIAL FORMAL EFICIENTE FINAL¿De qué está feito? ¿Cómo é? ¿Quen ou qué o produce? ¿Para qué se produce? Mármore Planos Arquitecto adorar a Palas AteneaTELEOLOXÍA INTERNA SERES NATURAIS Permite distinguir EXTERNA SERES ARTIFICIAIS entre
 11. 11. SERES ARTIFICIAIS SERES NATURAIS
 12. 12. XERARQUÍA DE SERES E MODOS DE SER SUPRALUNAR ESFERAS, PLANETAS, ESTRELASMUNDO SUBLUNAR SERES ANIMADOS INANIMADOS teñen principio de vida e ALMA é movemento nos HOMES ANIMAIS PLANTAS vexetativa sensitiva racional Permite o pensamento é energeia Intelecto pasivo Intelecto axente é inmortal enteléchia
 13. 13. O MOTOR INMÓBILMundo supra-lunar Motor inmóbil Seres inmateriais e inmóbiles: os motores das esferasSeres animados: astros (sen xeración nin corrupción) e o motor inmobílMateria: éter (quinto elemento) Seres materiaisMovemento: circular, eterno, regular e perfecto incorruptibles eUniverso: finito, pechado nunha esfera eternos: as esferas, Concepción os astros e planetas. xerárquica do universo Seres corruptiblesSeres animados: homes, animais e plantas ( xeración e corrupción) compostos de: auga,Seres inanimados terra, aire e lumeMateria: 4 elementos (conformados a partir dunha materia común)Movemento: rectilíneo (baseado nos lugares naturais dos corpos)Mundo sub-lunar Física: estudio dos Astronomía: estudio dos movementos naturais movementos circulares dos planetas Visión teleoloxica do xeocentrismo movemento
 14. 14. Cosmos aristótelico Elementos coñecidos Motor inmóbil 1º motor non móbil Cadea Esferas Movemento circular uniforme de motores Mundo Movementos rectilíneos e naturais sublunar
 15. 15. O MOTOR INMÓBIL ¿? actoMateria prima potencia potencia ACTO PURO ¿? potencia acto acto FORMA PURA potencia potencia MOTOR = FORMA TELEOLOXÍA ATRACCIÓN= FILIA NATUREZA: Sistema orgánico e xerárquico
 16. 16. A IDEA DE CIDADÁN EN ARISTÓTELES REALISMO POLÍTICO AS ESTRUCTURAS NOCIÓN ORGANICISTA NATURAIS DA DA POLIS SOCIEDADEO ser humano é social por natureza Tres niveles de Só na sociedad pode atopar a felicidade estructuración socialCarácter comunitario do ben A familia Cada ser humano ha de lograr su bien en la A aldea comunidadNon hai un ben común máis aló do ben O estadoindividualA razón de ser da comunidade é facilitar unha vida vida digna aos ciudadáns XUSTIZA XUSTIZA LEGAL DISTRIBUTIVA POLÍTICA ÉTICA
 17. 17. Deus O home é social Ben,por natureza (fisis) XJusticia... Animal Felicidade individual Familia Aldea colectiva (Platón) A NOCIÓN DE CIDADANÍA FUNDAMENTASE NA PROPIEDADE E NAS ESTRUCTURAS TRADICIONAIS DE PODER
 18. 18. A ÉTICA ARISTOTÉLICA: ETHOS E PRAXE, O CONCEPTO DE ARETÉ A FELICIDADE fin última da conducta humana Perfeccionamento da natureza a través da baséase na HÁBITO VIRTUDE regula a natureza e forma o carácter poden ser racional perfeccionan dianoéticas natureza humana Sabedoría, intelixencia e prudencia material controlan éticas (instintos) Temperanza, valor…PRUDENCIA ETHOS PRAXE Son as boas accións as que fan ao homes bos (reflexión) (carácter) (acción moral)
 19. 19. Virtudes– Virtudes Intelectuais (dianoéticas) : perfeccionan el conocimiento • Virtude principal: Prudencia (importancia en Platón e Aristóteles)– Virtudes Morais (éticas): perfeccionan o carácter (ethos) • Definición: Hábito de elexir con moderación o termo medio entre dous excesos. • Características – Hábitos estables. Requiren vontade – Veñen precedidas da reflexión (prudencia) – O termo medio establecese racionalmente. – O termo medio é diferente para cada individuo. Tipo de Vicio Virtude Vicio conducta ( por defecto) (térmo medio) (por exceso) Praceres Abstinencia Temperanza Desenfreo exemplos Perigo Covardía Valentía Temeridade Diñero Tacañería Xenerosidade Prodigalidade
 20. 20. A xustiza – Virtude xeral: Xustiza legal (Consiste no cumprimento das leis) • Virtude que posúe quen ten as demáis virtudes (similar a Platón) – Virtude particular: Xusticia distributiva (Consiste en proporcionar un trato equitativo nas relacións interpersoais) • Xusticia aritmética = Repartir a todos por igual • Xusticia xeométrica = Repartir en proporción aos méritos• A amizade cívica • Diferencias de significado entre “philía” e “amizade” • A relación de amizade: • É indispensable para a convivencia • Sen ela non hai vida humana plena e satisfactoria. • Supón fines comúns e tradicións comúns • É o fundamento do estado • Ten a mesma extensión ca xustiza porque implica a igualdade e o respecto. • Consiste en que os cidadáns busquen xuntos o ben común.Se os cidadáns practicasen entre sí a amizade, non terían necesidade da xusticia Aristóteles
 21. 21. A IDEA DE POLIS E A CONDICIÓN DE CIDADÁNA constitución da polis é convencional SOFISTAS PLATÓN debe orientarse ao BEN COMÚN esixe XUSTIZA LEGAL DISTRIBUTIVA Obediencia ás leis Distribución de ben e cargos Educación moral esixe VIRTUDEa ética depende da política a política depende da ética
 22. 22. CIENTÍFICO: RÉXIME PERFECTO (Platón)Análise empírico de rexímenes Política é ciencia práctica. Mellor régimen segundo circunstancias ¿O mellor? Preferible, Bo, pero esixe partindo do elevado nivel de ser humano educación INXUSTOS

×