Eilat 1965 2005

918 views

Published on

investments

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
918
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eilat 1965 2005

 1. 1. ‫אילת‬ ‫אז והיו‬ ‫04 שנה לחברה לפיתוח חו אילת בע"מ‬ ‫5691 - 5002‬
 2. 2. ‫רשרש‬ ‫או‬ ‫והיו‬ ‫אז‬ ‫9491‬ ‫5002‬
 3. 3. ‫שער הכניסה האווירי לעיר‬ ‫5591‬ ‫5002‬ ‫5002‬ ‫5002‬
 4. 4. ‫7691‬ ‫החו הצפוני - אז‬ ‫0691‬ ‫3691‬ ‫4791‬ ‫7791‬ ‫6791‬ ‫3991‬ ‫9891‬
 5. 5. ‫החו הצפוני - היו‬
 6. 6. ‫היה היה‬ ‫0691- חנות מזכרות בחו הצפוני‬ ‫9491- ב גוריו בבסיס ח"י‬ ‫9591- פתיחת בי"ח אילת‬ ‫9591- מבט כללי על אילת‬
 7. 7. ‫6791- הספירל בבניה‬ ‫5591- בית פיליפ מוריי‬ ‫9691- נחיתת קטיושות‬ ‫4691- ג החיות‬ ‫7691- מרכז העיר‬
 8. 8. ‫דמויות‬ ‫0691- רוז'ה קריא‬ ‫4791- אוחיו מל הי‬ ‫6691- מועדו הצלילה של רפי נלסו‬
 9. 9. ‫מלו אילת‬ ‫- מוריה‬ ‫והיו‬ ‫אז‬ ‫3691‬ ‫4691‬
 10. 10. ‫גשר קול‬ ‫2791‬ ‫2891‬ ‫5002‬
 11. 11. ‫הסבר פני לתייר‬ ‫4691‬ ‫5002‬ ‫5002‬ ‫7691‬
 12. 12. ‫טיילת מג'יק פאלאס – הולידיי אי‬ ‫5991‬ ‫4991‬ ‫5002‬ ‫5002‬
 13. 13. ‫מלו מלכת שבא‬ ‫אז‬ ‫- הילטו‬ ‫והיו‬ ‫4691‬
 14. 14. ‫לגונה מערבית‬ ‫נחפרה בסו שנות ה- 06‬ ‫משמשת היו כמרינה‬ ‫לעגינת כ- 003 כלי שייט.‬
 15. 15. ‫חפירת הלגונה המזרחית 59-4991‬
 16. 16. ‫טיילות‬ ‫מג'יק‬ ‫הרודס‬ ‫פאלאס‬ ‫הילטו‬ ‫מוריה‬ ‫רויאל בי '‬ ‫ד‬
 17. 17. ‫)במלש"ח(‬ ‫סה"כ השקעות בפיתוח‬ ‫השקעות עבר‬ ‫השקעות עתיד‬ ‫051 מלש"ח %03‬ ‫השקעות עתיד‬ ‫השקעות עבר‬ ‫043 מלש"ח %07‬
 18. 18. ‫תכניות קיימות ובתכנו‬ ‫• אזור הלגונה המזרחית )אושרה בסו 3002(.‬ ‫• שינוי לתכנית ממערב ללגונה )בהליכי אישור(.‬ ‫• שינוי לתכנית הכיכר הדרומית )בהליכי אישור(.‬
 19. 19. ‫מגרש 0021 ב' מיועד‬ ‫ריכוז המגרשי לפי ייעודי‬ ‫למבני ציבור כ- 4.1 דונ‬ ‫מ "ר‬ ‫מבונה‬ ‫מ "ר‬ ‫קרקע‬ ‫ייעוד‬ ‫מגרש ללגונה‬ ‫תב"ע ממערב 0021 א' אזור‬ ‫819,5‬ ‫154,31‬ ‫אטרקציות‬ ‫מגורי מיוחד כ- 9 דונ‬ ‫352,8‬ ‫070,9‬ ‫מגורי‬ ‫מיוחד‬ ‫מטרותיה העיקריות של התכנית מגרש 02 ה' מיועד‬ ‫686‬ ‫373,1‬ ‫מבנה ציבור‬ ‫לאטרקציות כ- 9.2 דונ‬ ‫604‬ ‫604‬ ‫מסחר‬ ‫מגרש 0003 תכנו‬ ‫• הסדרת שטחי מסחריי על‬ ‫עתידי 69 דונ‬ ‫חמא הטיילת. (‬ ‫טורקי )קיי‬ ‫• הסדרת מגרש חניה ציבורי למבקרי‬ ‫מגרש 0007 מיועד‬ ‫הטיילת.‬ ‫לאטרקציות כ- 2.7 דונ‬ ‫• הסדרת מגרש למבני ציבור לצרכי‬ ‫מגרשי 0002 א', 0002 ב'‬ ‫מיועדי לאטרקציות כ- 5.6 דונ‬ ‫כיבוי 0004, 0005, 0006,‬ ‫מגרשי אש.‬ ‫• הסדרת מסחרי על לאטרקציות‬ ‫0009 אזור מגרשי הטיילת‬ ‫כ- 4.0 דונ‬ ‫)בייעוד נופש, בידור ומסחר(‬
 20. 20. ‫לפי יעודי‬ ‫תכנית אזור מזרחי – ריכוז המגרשי‬ ‫תכנית מפורטת‬ ‫2/30/411/35‬ ‫מ"ר מבונה‬ ‫דונ קרקע‬ ‫ייעוד‬ ‫343,98‬ ‫68‬ ‫מלונאי‬ ‫611,87‬ ‫17‬ ‫אכסו מלונאי‬ ‫מיוחד‬ ‫803,61‬ ‫71‬ ‫דירות נופש‬ ‫475‬ ‫3.1‬ ‫מסחר‬ ‫027,4‬ ‫6‬ ‫מבני ציבור‬ ‫880,31‬ ‫3.61‬ ‫אטרקציות‬ ‫)עיר המלכי (‬
 21. 21. ‫התפלגות חדרי המלו באילת‬ ‫מע"ר -‬ ‫סה"כ חדרי מלו באילת‬ ‫937,1 %61‬ ‫997,01‬ ‫חו צפוני‬ ‫חו דרומי‬ ‫מע"ר‬ ‫חו דרומי -‬ ‫194,1 %41‬ ‫חו צפוני -‬ ‫965,7 %07‬
 22. 22. ‫החו הצפוני )אזור ההרשאה של החברה(‬ ‫• קיי : 72 בתי מלו , מתוכ 91 ברמה של 4 כוכבי ומעלה.‬ ‫1837‬ ‫חדרי בתי מלו קיימי :‬ ‫05‬ ‫חברי בלגונה‬ ‫• דירות נופש קיימות:‬ ‫831‬ ‫רויאל פארק‬ ‫965,7 חדר‬ ‫סה"כ:‬ ‫בתכנו :‬ ‫•‬ ‫793‬ ‫במגרשי ששווקו וטר נבנו‬ ‫•‬ ‫0011‬ ‫באזור המזרחי: חדרי מלו‬ ‫•‬ ‫0011‬ ‫"אכסו מלונאי מיוחד"‬ ‫•‬ ‫071‬ ‫דירות נופש‬ ‫767,2 חדר‬ ‫סה"כ‬ ‫_________‬ ‫633,01 חדר‬ ‫סה"כ אזור החו הצפוני )קיי + בתכנו (‬ ‫•‬ ‫טווח ביצוע: 5-01 שני .‬
 23. 23. ‫אזור החו הדרומי‬ ‫קיי :‬ ‫7 בתי מלו‬ ‫מתוכ 4 ברמה של 4 כוכבי ומעלה.‬ ‫194,1‬ ‫קיימי‬ ‫חדרי בתי מלו :‬ ‫001,1‬ ‫בתכנו‬ ‫195,2 חדרי‬ ‫סה"כ‬ ‫טווח ביצוע: 01 שני‬
 24. 24. ‫אזור המע"ר )מרכז עירוני ראשי(‬ ‫קיי :‬ ‫41 בתי מלו‬ ‫מתוכ 21 ברמה של 3 כוכבי ומטה.‬ ‫937,1‬ ‫קיימי‬ ‫חדרי בתי מלו :‬ ‫3*‬ ‫053‬ ‫בתכנו‬ ‫004 אכסניות‬ ‫בתכנו‬ ‫984,2 חדר‬ ‫סה"כ‬ ‫טווח ביצוע – 01-51 שני .‬
 25. 25. ‫ריכוז חדרי מלו‬ ‫4* ומעלה‬ ‫סה"כ‬ ‫פוטנציאל‬ ‫קיי‬ ‫אזור‬ ‫ב- %‬ ‫%07‬ ‫633,01‬ ‫767,2‬ ‫965,7‬ ‫חו צפוני‬ ‫%75‬ ‫195,2‬ ‫001,1‬ ‫חו דרומי 194,1‬ ‫)חו אלמוג(‬ ‫%51‬ ‫984,2‬ ‫057‬ ‫937,1‬ ‫מ ע"ר‬ ‫614,51‬ ‫716,4‬ ‫997,01‬ ‫סה"כ‬
 26. 26. ‫04 שנות עשייה בתיירות‬ ‫5691 - 5002‬

×