• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Eilat 1965  2005
 

Eilat 1965 2005

on

 • 823 views

investments

investments

Statistics

Views

Total Views
823
Views on SlideShare
793
Embed Views
30

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

2 Embeds 30

http://www.efdc.co.il 28
http://translate.googleusercontent.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Eilat 1965  2005 Eilat 1965 2005 Presentation Transcript

  • ‫אילת‬ ‫אז והיו‬ ‫04 שנה לחברה לפיתוח חו אילת בע"מ‬ ‫5691 - 5002‬
  • ‫רשרש‬ ‫או‬ ‫והיו‬ ‫אז‬ ‫9491‬ ‫5002‬
  • ‫שער הכניסה האווירי לעיר‬ ‫5591‬ ‫5002‬ ‫5002‬ ‫5002‬
  • ‫7691‬ ‫החו הצפוני - אז‬ ‫0691‬ ‫3691‬ ‫4791‬ ‫7791‬ ‫6791‬ ‫3991‬ ‫9891‬
  • ‫החו הצפוני - היו‬
  • ‫היה היה‬ ‫0691- חנות מזכרות בחו הצפוני‬ ‫9491- ב גוריו בבסיס ח"י‬ ‫9591- פתיחת בי"ח אילת‬ ‫9591- מבט כללי על אילת‬
  • ‫6791- הספירל בבניה‬ ‫5591- בית פיליפ מוריי‬ ‫9691- נחיתת קטיושות‬ ‫4691- ג החיות‬ ‫7691- מרכז העיר‬
  • ‫דמויות‬ ‫0691- רוז'ה קריא‬ ‫4791- אוחיו מל הי‬ ‫6691- מועדו הצלילה של רפי נלסו‬
  • ‫מלו אילת‬ ‫- מוריה‬ ‫והיו‬ ‫אז‬ ‫3691‬ ‫4691‬
  • ‫גשר קול‬ ‫2791‬ ‫2891‬ ‫5002‬
  • ‫הסבר פני לתייר‬ ‫4691‬ ‫5002‬ ‫5002‬ ‫7691‬
  • ‫טיילת מג'יק פאלאס – הולידיי אי‬ ‫5991‬ ‫4991‬ ‫5002‬ ‫5002‬
  • ‫מלו מלכת שבא‬ ‫אז‬ ‫- הילטו‬ ‫והיו‬ ‫4691‬
  • ‫לגונה מערבית‬ ‫נחפרה בסו שנות ה- 06‬ ‫משמשת היו כמרינה‬ ‫לעגינת כ- 003 כלי שייט.‬
  • ‫חפירת הלגונה המזרחית 59-4991‬
  • ‫טיילות‬ ‫מג'יק‬ ‫הרודס‬ ‫פאלאס‬ ‫הילטו‬ ‫מוריה‬ ‫רויאל בי '‬ ‫ד‬
  • ‫)במלש"ח(‬ ‫סה"כ השקעות בפיתוח‬ ‫השקעות עבר‬ ‫השקעות עתיד‬ ‫051 מלש"ח %03‬ ‫השקעות עתיד‬ ‫השקעות עבר‬ ‫043 מלש"ח %07‬
  • ‫תכניות קיימות ובתכנו‬ ‫• אזור הלגונה המזרחית )אושרה בסו 3002(.‬ ‫• שינוי לתכנית ממערב ללגונה )בהליכי אישור(.‬ ‫• שינוי לתכנית הכיכר הדרומית )בהליכי אישור(.‬
  • ‫מגרש 0021 ב' מיועד‬ ‫ריכוז המגרשי לפי ייעודי‬ ‫למבני ציבור כ- 4.1 דונ‬ ‫מ "ר‬ ‫מבונה‬ ‫מ "ר‬ ‫קרקע‬ ‫ייעוד‬ ‫מגרש ללגונה‬ ‫תב"ע ממערב 0021 א' אזור‬ ‫819,5‬ ‫154,31‬ ‫אטרקציות‬ ‫מגורי מיוחד כ- 9 דונ‬ ‫352,8‬ ‫070,9‬ ‫מגורי‬ ‫מיוחד‬ ‫מטרותיה העיקריות של התכנית מגרש 02 ה' מיועד‬ ‫686‬ ‫373,1‬ ‫מבנה ציבור‬ ‫לאטרקציות כ- 9.2 דונ‬ ‫604‬ ‫604‬ ‫מסחר‬ ‫מגרש 0003 תכנו‬ ‫• הסדרת שטחי מסחריי על‬ ‫עתידי 69 דונ‬ ‫חמא הטיילת. (‬ ‫טורקי )קיי‬ ‫• הסדרת מגרש חניה ציבורי למבקרי‬ ‫מגרש 0007 מיועד‬ ‫הטיילת.‬ ‫לאטרקציות כ- 2.7 דונ‬ ‫• הסדרת מגרש למבני ציבור לצרכי‬ ‫מגרשי 0002 א', 0002 ב'‬ ‫מיועדי לאטרקציות כ- 5.6 דונ‬ ‫כיבוי 0004, 0005, 0006,‬ ‫מגרשי אש.‬ ‫• הסדרת מסחרי על לאטרקציות‬ ‫0009 אזור מגרשי הטיילת‬ ‫כ- 4.0 דונ‬ ‫)בייעוד נופש, בידור ומסחר(‬
  • ‫לפי יעודי‬ ‫תכנית אזור מזרחי – ריכוז המגרשי‬ ‫תכנית מפורטת‬ ‫2/30/411/35‬ ‫מ"ר מבונה‬ ‫דונ קרקע‬ ‫ייעוד‬ ‫343,98‬ ‫68‬ ‫מלונאי‬ ‫611,87‬ ‫17‬ ‫אכסו מלונאי‬ ‫מיוחד‬ ‫803,61‬ ‫71‬ ‫דירות נופש‬ ‫475‬ ‫3.1‬ ‫מסחר‬ ‫027,4‬ ‫6‬ ‫מבני ציבור‬ ‫880,31‬ ‫3.61‬ ‫אטרקציות‬ ‫)עיר המלכי (‬
  • ‫התפלגות חדרי המלו באילת‬ ‫מע"ר -‬ ‫סה"כ חדרי מלו באילת‬ ‫937,1 %61‬ ‫997,01‬ ‫חו צפוני‬ ‫חו דרומי‬ ‫מע"ר‬ ‫חו דרומי -‬ ‫194,1 %41‬ ‫חו צפוני -‬ ‫965,7 %07‬
  • ‫החו הצפוני )אזור ההרשאה של החברה(‬ ‫• קיי : 72 בתי מלו , מתוכ 91 ברמה של 4 כוכבי ומעלה.‬ ‫1837‬ ‫חדרי בתי מלו קיימי :‬ ‫05‬ ‫חברי בלגונה‬ ‫• דירות נופש קיימות:‬ ‫831‬ ‫רויאל פארק‬ ‫965,7 חדר‬ ‫סה"כ:‬ ‫בתכנו :‬ ‫•‬ ‫793‬ ‫במגרשי ששווקו וטר נבנו‬ ‫•‬ ‫0011‬ ‫באזור המזרחי: חדרי מלו‬ ‫•‬ ‫0011‬ ‫"אכסו מלונאי מיוחד"‬ ‫•‬ ‫071‬ ‫דירות נופש‬ ‫767,2 חדר‬ ‫סה"כ‬ ‫_________‬ ‫633,01 חדר‬ ‫סה"כ אזור החו הצפוני )קיי + בתכנו (‬ ‫•‬ ‫טווח ביצוע: 5-01 שני .‬
  • ‫אזור החו הדרומי‬ ‫קיי :‬ ‫7 בתי מלו‬ ‫מתוכ 4 ברמה של 4 כוכבי ומעלה.‬ ‫194,1‬ ‫קיימי‬ ‫חדרי בתי מלו :‬ ‫001,1‬ ‫בתכנו‬ ‫195,2 חדרי‬ ‫סה"כ‬ ‫טווח ביצוע: 01 שני‬
  • ‫אזור המע"ר )מרכז עירוני ראשי(‬ ‫קיי :‬ ‫41 בתי מלו‬ ‫מתוכ 21 ברמה של 3 כוכבי ומטה.‬ ‫937,1‬ ‫קיימי‬ ‫חדרי בתי מלו :‬ ‫3*‬ ‫053‬ ‫בתכנו‬ ‫004 אכסניות‬ ‫בתכנו‬ ‫984,2 חדר‬ ‫סה"כ‬ ‫טווח ביצוע – 01-51 שני .‬
  • ‫ריכוז חדרי מלו‬ ‫4* ומעלה‬ ‫סה"כ‬ ‫פוטנציאל‬ ‫קיי‬ ‫אזור‬ ‫ב- %‬ ‫%07‬ ‫633,01‬ ‫767,2‬ ‫965,7‬ ‫חו צפוני‬ ‫%75‬ ‫195,2‬ ‫001,1‬ ‫חו דרומי 194,1‬ ‫)חו אלמוג(‬ ‫%51‬ ‫984,2‬ ‫057‬ ‫937,1‬ ‫מ ע"ר‬ ‫614,51‬ ‫716,4‬ ‫997,01‬ ‫סה"כ‬
  • ‫04 שנות עשייה בתיירות‬ ‫5691 - 5002‬