Tsahim1

3,040
-1

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,040
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tsahim1

 1. 1. “ Цэгийн проекц ” бүлэг сэдвийн бататгал хичээл
 2. 2. Хичээлийн зорилго: <ul><li>Цэгийг тэгш өнцөгтийн проекц -ä буюу эпюрт байгуулах </li></ul><ul><li>Цэгийн аксинометр проекцийг изометр тэнхлэг дээр дүрслэх </li></ul><ul><li>Цэгийн проекцийг байгуулах зарчмыг амьдрах ухаан, урлан бүтээх ажилд ашиглах </li></ul><ul><li>Öýãèéí ïðîåêö á¿ëýã ñýäâýýð ¿çñýí ñóðàã÷äûí ìýäëýãèéã áàòàòãàõ </li></ul><ul><li>Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх </li></ul><ul><li>Огторгуйн төсөөлөлийн мэдлэг чадварыг бататгах </li></ul>Хичээлийн зорил ò :
 3. 3. Цэгийг тэгш өнцөгтийн проекц буюу эпюрт байгуулах дараалал Æèøýý1: А цэгийг { 20: 10: 30 } гэсэн утгаар байгуул úÿ .
 4. 4. 1. А (2 0: 10: 30 ) => А цэгийн Х координатын утгыг (x=20) проекцийн тэнхлэг дээр таслаж Ах гэж тэмдэглэнэ.
 5. 6. 2. А (2 0: 10: 30 ) => А х цэгээс У тэнхлэг дагуух хэмжээг ( У= 10 ) таслаж А 1 гэж тэмдэглэнэ.
 6. 7. Ay
 7. 8. <ul><li>А (2 0: 10: 30 ) => А х цэгээс Z тэнхлэг дагуу (Z=30) утгыг таслаж А 2 гэж тэмдэглэнэ. </li></ul>Үүний үр дүнд А цэгийн П 1 , П 2 хавтгай дээрх проекц эпюрт дүрслэгдэнэ.
 8. 10. 4. А цэгийн П 3 хавтгай дээрх проекцийг байгуулахын тулд А 2 проекцийн Z тэнхлэгт, А 1 проекцийн У тэнхлэгт перпендукляр проекцийн холбооны шулуун татаж огтлолцуулж проекцийг байгуулна.
 9. 12. Цэгийн аксинометр проекцийг изометр тэнхлэг дээр дүрслэх дараалал <ul><li>А цэгийн октантыг тодорхойлоно. А (20: 10: 30 ) – I октант 2. Изометр тэнхлэгийг зурж, масштаб авах, хавтгайг хязгааргүй байдлаар дүрслэх </li></ul>
 10. 13. 0 x y z П 3 П 2 П 1 1 1 1 2 2 2 3 Зураг 2
 11. 14. 3. А цэгийн Х утга Х=20 А цэгийн У утга У= 10 А цэгийн Z утга Z= 3 0 – ыг координатын тэнхлэг дээр тэмдэглэнэ.
 12. 15. 0 x y z П 3 П 2 П 1 1 1 1 2 2 2 3 Ax Ay Az Зураг 2 a
 13. 16. 4. Тэмдэглэсэн утгыг паралелиар шилжүүлж х î лбож А цэгийг А 1 А 2 А 3 ут ã ыг хавтгай дээр т ý мдэглэнэ.
 14. 17. 0 x y z П 3 П 2 П 1 1 1 1 2 2 3 Ax A1 Az Зураг 2 b Ay 2 A2 A3
 15. 18. <ul><li>А цэгийн А 1 , А 2 , А 3 -д татсан шулууныг юу гэж нэрлэдэг вэ? /15îíîî/ А. Проекцийн шулуун Б. Холбооны шулуун В. Тогтмол шулуун 2. Ï 3 проекцийн хавтгайг юу гэж нэрлэдэг вэ? /20îíîî/ А. Хэвтээ Б. Хажуугийн В. Нүүрний </li></ul>Á ататгах дасгал ажил
 16. 19. <ul><li>3 . Энэ шулууныг ямар шулуун гэдэг вэ? /15îíîî/ </li></ul><ul><li>А. Налуу хэрчим </li></ul><ul><li>Б. Тогтмол шулуун </li></ul><ul><li>В. Холбооны шулуун </li></ul><ul><li>4 . Х, У, Z тэнхлэгийг юу гэж нэрлэдэг вэ? /30îíîî/ А. урт, өргөн, өндөр </li></ul><ul><li>Б. Аппликат, ординат, абцисс В. Абцисс, ординат, аппликат </li></ul><ul><li>5 . Аль нь аксинометрийн изометр тэнхлэг вэ? /20îíîî/ А. 90* 135*135 </li></ul><ul><li>Б. 120* 120* 120 </li></ul><ul><li>В. 90* 90* 180 </li></ul>
 17. 20. Òåñòèéí ò¿ëõ¿¿ð 1 2 3 4 5 A 15îíîî Á 20îíîî Â 15îíîî Â 30îíîî Á 20îíîî
 18. 21. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА.

×