LOE
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

LOE

on

 • 5,486 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,486
Views on SlideShare
4,726
Embed Views
760

Actions

Likes
0
Downloads
43
Comments
0

10 Embeds 760

http://www.ef21.cat 595
http://phobos.xtec.cat 62
http://portfoliguillemcompany.blogspot.com.es 45
http://lescolaalpati.blogspot.com 31
http://www.slideshare.net 11
http://portfoliguillemcompany.blogspot.com 8
http://encarnaciovallespi.blogspot.com 3
http://lescolaalpati.blogspot.com.es 2
http://weblogescola.blogspot.com 2
http://encarnaciovallespi.blogspot.com.es 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

LOE Presentation Transcript

 • 1. LOE
  • Una oportunitat
  • per a la millora
  • Educativa
  • Francesc Segura
 • 2. Per a prendre decisisons que afecten, de veritat, al currículum de la nostra escola Per a compartir amb els nostres companys i companyes el que fem dintre de les aules Per a debatre què hem de canviar per a millorar la qualitat de l´ensenyament OPORTUNITAT
 • 3. CURRÍCULUM LOE
  • ¿Es poden canviar els documents sense canviar la realitat?
  SÍ NO
 • 4. Volem canviar només els documents
  • És que estem “farts” de tants canvis
  • Amb la LOGSE vam estar-hi “hores i hores” per fer el PCC i nungú se´l mira
  • Si l´administració ens “apreta” serà el que farem totes les escoles
  • Les editorials s´encarreguen de fer-nos la feina
  • Potser tenim tota la raó, i a més, tot serà més ràpid, però “ perdrem una oportunitat ”
 • 5. Volem canviar la realitat
  • No es tracta de canviar-ho tot, només el que creiem que “podria anar millor”
  • No es tracta de fer-ho amb preses, però sí de planificar-ho
  • A l´escola ha arribat molta gent nova i podria ser la manera de què es sentin protagonistes
  • Potser aquesta vegada hem de fer “menys papers” i més “debat”
  • “ És una oportunitat per a la millora educativa que podem aprofitar ”
 • 6. El nostre paper…
 • 7. La LOE a Catalunya
  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig
  • Decret 142/2007, de 26 de juny
  • Competències transferides, però el Ministeri d´Educació té competències plenes en l´ordenació general del sistema educatiu, la programació general de l´ensenyament i en l fixació d´ensenyaments mínims.
 • 8. LOE LEC Decret 142/2007 Decreto de mínimos 1513/2006 Ordre d’avaluació
 • 9. MARC LEGAL ESTATAL Llei Orgànica (Parlamento) Llei ordinària (Parlamento) Decret (Gobierno) Ordre (Ministerio) AUTONÒMIC Llei (Parlament) Decret (Govern ) Ordre (Conselleria) Tribunals
 • 10. LLEI ORGÀNICA
  • Lleis que han de ser aprovades per a la majoria absoluta del Congrés. Actualment 176 diputats.
  • Estan reservades a temes d´especial interés, entre d´altres els referents a l´educació.
 • 11. LLEIS ANTERIORS
  • LODE - Llei Orgànica del Dret a l´Educació.
  • Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol
  • LOGSE - Llei Orgànica Gral. del Sistema Educatiu .
  • Llei orgànica 1/1990, de 3 d´octubre
  • LOCE - Llei Orgànica “Calidad” de l´Educació
  • Llei orgànica 10/2003, de 23 de desembre
  • LOE – Llei Orgànica d´Educació
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig
 • 12. Principis pedagògics
  • Principis de comprensivitat de diversitat i d´autonomia de centre
  • Valoració crítica de les desigualtats
  • Filosofia coeducadora que disminueixi el sexisme i l’androcentrisme
  • Reconeixement de la diversitat afectivosexual
  • Atenció a la diversitat, escola inclusiva (no segregadora)
  • Acollida alumnat nouvingut
 • 13. Organització escolar
  • L´EP s´organitza en tres cicles de dos cursos: inicial, mitjà i superior.
  • Mateix tutor o tutora al llarg del cicle
  • Els equips de cicle col·laboraran per a prevenir els problemes d´aprenentatge
  • Els centres habilitaran horaris específics per a les reunions de coordinació dels equips dintre del període de permanència al centre.
 • 14. PARTS DEL CURRÍCULUM
  • LOE
  • Objectius generals d´etapa
  • CB de l´EP+ESO
  • Objectius generals àrea
  • CB àrea
  • Continguts per cicles
  • Criteris d´avaluació
  • NO
  • LOGSE
  • Objectius generals d´etapa
  • NO
  • Objectius generals àrea
  • NO
  • Continguts:3 tipus
  • Objectius terminals
  • Orientacions didàctiques
 • 15. Paraula Clau LOGSE-LOE LOGSE LOE DIVERSITAT COMPETÈNCIES
 • 16. Currículum
  • Adquisició de les competències bàsiques. Totes les àrees han de contribuir a la seva adquisició
  • La lectura inclosa en el desenvolupament de totes les àrees. 30 minuts diaris.
  • Àrea comuna de coneixement del medi natural, social i cultural
  • Nova àrea d´educació artística que engloba música i plàstica
  • Nova àrea per a cicle superior d´educació per a la ciutadania i els drets humans
 • 17. Currículum
  • Programacions adaptades per als alumnes amb necessitats educatives especials
  • Desapareixen els objectius terminals
  • S´incorporen els criteris d´avaluació
  • Desaparèixen els tres tipus de continguts
 • 18. Currículum
  • Realització en cada cicle d´un treball o
  • PROJECTE INTERDISCIPLINARI
  • com a mínim, de caire compentencial que requereixi l´aplicació dels coneixements de diverses àrees (apartat de connesions amb d´altres àrees)
  • Sisena hora: en cap cas avançaran elements curriculars
  • Continguts prescriptius per cicles (segon nivell de concreció)
  • “ Incorporació del PCC al PEC” CURRÍCULUM
 • 19. Apartats normatius a totes les àrees
  • Introducció
  • Competències pròpies de l´àrea
  • Aportacions de l´àrea a les CB
  • Estructura dels continguts
  • Consideracions sobre el desenvolupament del currículum
  • Objectius generals d´etapa
  • Continguts ( per cicles)
  • Connexions amb altres àrees
  • Criteris d´avaluació (per cicles)
 • 20. Llengua
  • Dret a rebre l´ensenyament en català i dret i deure de conèixer el català i el castellà en acabar l´ESO
  • El català com a llengua vehicular de tota la comunitat educativa
  • Projecte lingüístic
  • Llengües estrangeres al cicle inicial
  • Possibilitat d´oferir una segona llengua estrangera al cicle superior
 • 21. RELIGIÓ
  • Totes les famílies poden manifestar la seva voluntat per poder rebre ensenyament religiós
  • Els altres alumnes no poden rebre continguts curriculars associats al coneixement del fet religiós, ni a qualsevol àrea de l´etapa
  • El que es faci durant aquest horari serà conegut per les famílies i formarà part del PEC
  • Les avaluacions no seran computables en les convocatòries en què han d´entrar en concurrència els expedients acadèmics
 • 22. AVALUACIÓ
  • Contínua i global
  • Centrada en el deenvolupament i consolidació de les CB
  • Les estratègies i els instruments d´avaluació han de centrar-se en la identificació de les potencialitats i les habilitats de l’alumnat i han de permetre identificar què aprèn però també com aprèn
 • 23. Finalitat de l’avaluació
  • Identificar les necessitats educatives de cada alumne/a mitjançant l’avaluació inicial
  • Informar sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge amb l’avaluació contínua i formativa
  • Comprovar els progressos de cada alumne amb l’avaluació contínua i sumativa
  • Orientar el professorat a ajustar la seva tasca docent al progrés dels alumnes
 • 24. Acta avaluació final cicle Expedient acadèmic Historial acadèmic EP Informe Individ. Final etapa Informe personal trasllat Comissió d’avaluació Tutor/a Secretari/a Secretari/a Tutor/a Tutor/a Darrera sessió avaluació cicle Durant Tota L’etapa Durant Tota L’etapa Final etapa primària Trasllat abans d’acabar etapa Centre Centre Família Centre receptor Institut Institut Centre receptor
 • 25. Termes de l’avaluació als documents oficials
  • Insuficient I
  • Suficient S
  • Bé B
  • Notable N
  • Excel·lent E
  • (IN/SU/BI/NT/SB)
  • Acta d’avaluació final de cicle
  • Expedient acadèmic
  • Historial acadèmic
  • Informe personal per trasllat
 • 26. Avaluació
  • Promoció: Es posarà especial atenció en finalitzar el cicle inicial i superior. Els alumnes poden romandre un curs escolar més a primària.
  • S´accedirà a l´ESO si s´ha assolit el desenvolupament de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat
  • En acabar el CM es realitzarà una avaluació diagnòstica que servirà per a organitzar en el CS les mesures de reforç per a l´alumnat que les requereixi
  • Avaluació: adquisició d´aprenentatges de les àrees i de les competències bàsiques
 • 27. Avaluació
  • Desapareix el llibre d´escolaritat
  • El substitueix l´historial acadèmic
  • Correspon a cada centre decidir el format i contingut concret dels informes escrits d´avaluació dels alumnes adreçats a les famílies
  • L´avaluació final de cicle es farà amb les següents expressions: Insuficient, Suficient, Bé, Notable i Excal·lent
 • 28. ÀREES INFORMES FAMÍLIES
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera
  • Coneixement del medi natural, social i cultural
  • Educació artística
  • Educació Física
  • Matemàtiques
  • Religió
 • 29. Altres documents que tenen relació amb l’avaluació
  • Full de seguiment del procés d’aprenentatge (PEC)
  • Informes d’avaluació a les famílies (tutor/a, un per trimestre, PEC)
  • Pla individualitzat
 • 30. PLA INDIVIDUALITZAT
  • Ha de recollir el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars
  • La comissió d’atenció a la diversitat l’ha de promoure
  • El responsable d’elaborar aquest pla i de fer el seu seguiment i la coordinació serà el tutor/a amb la col·laboració d’altres professionals
  • El pla serà aprovat pel director/a
 • 31. PLA INDIVIDUALITZAT
  • 1. Identificació de les habilitats de l’alumne en els diferents àmbits i àrees curriculars
  • 2. Els objectius i les competències prioritàries d’aprenentatge de les diferents àrees o àmbits curriculars
  • 3. Altres objectius d’aprenentatge
  • 4. Ajudes tècniques i suports que es proporcionarà a l’alumne/a en les activitats a realitzar en els diferents entorns escolars
  • 5. Valoració periòdica i registre sistemàtic del progrés de l’alumne/a, que servirà per fixar nous objectius i modificar, si és necessari, el pla
  • 6. L’avaluació s’ha de fer d’acord amb els objectius fixats en el pla
 • 32. COMPETÈNCIA BÀSICA
  • Competència és la capacitat d´ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversals i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació
 • 33. Competències bàsiques
  • COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
   • A. Comunicatives
    • 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
    • 2. Competència artística i cultural
   • B. Metodològiques
    • 3. Tractament de la informació i competència digital
    • 4 . Competència matemàtica
    • 5. Competència d´aprendre a aprendre
   • C. Personals
    • 6 . Competència d´autonomia i iniciativa personal
  • COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
  • CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR EL MÓN
   • 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • 8. Competència social i ciutadana
 • 34. CB PER APRENDRE A
   • Ser i actuar de manera autònoma
   • Pensar i comunicar
   • Descobrir i tenir iniciativa
   • Conviure i habitar el món
 • 35. CALENDARI D´APLICACIÓ
  • Curs 2007-2008 CICLE INICIAL
  • Curs 2008-2009 CICLE MITJÀ
  • Curs 2009-2010 CICLE SUPERIOR
 • 36. Horaris globals etapa 3 630 Coneixement del medi 25 5250 TOTAL 3 665 Atenció a la diversitat 1.5 315 Religió 2.5 525 Esbarjo 1 35 Educació per a la ciutadania 3 665 Matemàtiques 1.5 385 Educació Física 2.5 525 Educació artística 2 420 Anglès 2.5 542 Castellà 2.5 543 Català SETMANA SISÈ ETAPA ÀREA
 • 37. Horaris mínims cicles 1.5 1* 3 1.5 2.5 3 2 1.2 2.3 2.3 ETAPA LOE LOGSE LOE LOGSE LOE LOGSE 14.5 20.5 15.5 20.5 15 19.5 TOTAL 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 RELIGIÓ 1* 0 0 0 0 0 CIUTADANIA 2.5 3 2.5 3 2.5 3 MATEMÀTIQUES 1 2.5 1 2.5 1.5 2.5 EDUCACIÓ FÍSICA 1 2 1.5 2 1 3 EDUC. ARTÍSTICA 2 4 2.5 4 2 4 CONEIXEMENT MEDI 1.5 2.5 1.5 2.5 1 0 ANGLÈS 1 1 1 1 1.5 1.5 ESTRUCT. COMUNES 2 2 2 2 2 2 CASTELLÀ 2 2 2 2 2 2 CATALÀ SUPERIOR MITJÀ INICIAL
 • 38. LOE 2007-2008
  • Projecte Lingüístic
  • Treball Interdisciplinari CI
  • Informes d´avaluació
  • Llibres d´escolaritat
  • Revisió PCC (CI)
  • Elecció directors i directores
 • 39. REVISIÓ PCC CI
  • Incorporar Llengua estrangera
  • Unificar coneixements del medi
  • Unificar plàstica i música
  • Canviar nom dels blocs de continguts
  • Incorporar CB
  • Incorporar criteris d´avaluació
 • 40. AVALUACIÓ LOGSE-LOE CALENDARI HORARIS OPORTUNITAT EQUIP DIRECTIU CB LLEIS
 • 41. I per acabar tres consells
  • 1.Que tot el què fem per la LOE impliquin millores per als nostres alumnes
  • 2. Anem a poc a poc
  • 3. Tal com diu un carrer de la meva ciutat… que mai ens falti el …
 • 42.  
 • 43. LOE
  • Una oportunitat
  • per a la millora
  • educativa