Seminarski,diplomski,master,maturski radovi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Seminarski,diplomski,master,maturski radovi

 • 4,182 views
Uploaded on

Izrada svih vrsta seminarskih,diplomskih,maturkih i master radova, kucanje teksta, pravljenje power point prezentacija po povoljnim cenama. Posetite: www.radovi.info

Izrada svih vrsta seminarskih,diplomskih,maturkih i master radova, kucanje teksta, pravljenje power point prezentacija po povoljnim cenama. Posetite: www.radovi.info

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,182
On Slideshare
4,182
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Izrada svih vrsta seminarskih,diplomskih,maturskih,master radovawww.radovi.info1. Akcije2. Analiza poslovanja preduzeća3. Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa4. Racun uspeha5. Min holding a.d. mont-niš6. Timski rad7. Pojam i sadrzina bilansa uspjeha8. Bankarstvo9. Diplomski rad-devizni i dinarski kurs10. Diplomski-centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici11. Diplomski-pojam novca i inflacija12. Diplomski-uticaj centralne banke,novčana masa i delovanje na monetarnu stabilnost u srbiji13. Kapital banke14. Karakteristike i vrste finansijskih sistema15. Likvidnost banaka16. Mobilno bankarstvo17. Razvoj finansijskih tr?išta u uslovima tranzicije18. Sve o bankama(130 strana)
 • 2. 19. Valutni rizik20. Akreditivi21. Bankarski krediti22. Banke23. Elektronski novac24. Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema25. Pojam inflacije26. Svetska banka27. Upravljanje poslovanjem banaka28. Znacaj primene bankarskih principa29. Bankarski agregati30. Finansijski potencijal poslovnog bankarstva31. Lično bankarstvo, e-trgovina i mobilno poslovanje32. Novac kao specifična roba banaka33. Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke34. Savremene tehnologije u bankarstvu35. Baze podataka36. Baze podataka i dijagram stanja- veze37. Postgresql38. Berzansko poslovanje39. Finansijski instrumenti novčanog trţišta40. Berze41. Pojam i vrste berze
 • 3. 42. Biologija43. Krvne celije44. Carinski sistem i politika45. Instituti carinskog sistema46. Medjunarodna trgovina kao faktor razvoj147. Ekonomija48. Globalizacija (6 različitih radova)49. Privatizacija i tranzicija (10 različitih radova)50. Štednja i investicija u funkciji finansijskog privrednog razvoja51. Uticaj globailizacije na bankarstvo52. Uticaj monetarne politike na makroekonomsku perfomansu53. Ekonomske skole54. Ekonomski sistem i njegova struktura55. Investicije56. Kapital57. Kreditiranje stanovnistva58. Odlucivanje59. Pojam i funkcije centralne banke60. Preduzece61. Proces globalizacije svetske privrede62. Tranzicija kao tekući proces koji se dešava danas sa imlikacijama sutra63. Regionalna_ekonomija64. Ekonomika preduzeća
 • 4. 65. Angazovanje sredstava66. Ekonomski principi i reprodukcije67. Elementi proizvodnje i ulaganje u reprodukciju68. Fixni troskovi69. Kvalitet mezoekonomije i njeno izrazavanje70. Proporcionalni troskovi71. Trosenje elemenata kao oblik ulaganja72. Troskovi73. Utrosci74. Vertikalna funkcija75. Profit76. Organizovawe globalnih organizacija77. Planirawe globalnih organizacija78. Trening i edukacija globalno menadzersa79. Vodjenje80. MeĎunarodno kretanje dugoročnog kapitala81. Ekonomska moc globalnih organizacija82. Ekonomski sistem i njegova struktura83. Ograničejna za strana direktna ulaganja84. Elektronsko poslovanje85. Elektronskobankarstvo( 6 primerka)86. Internet i web kao infrastruktura elektronske trgovine87. Internet kao infrastruktutra elektronskog poslovanja
 • 5. 88. Marketing u elektronskoj trgovini89. Miksoft agent90. Aukcije na webu (2 primerka)91. Bankarstvo na internetu92. Biznis to biznis (posao - posao)model elektronske trovine93. Elektronski novac94. Elektronsko poslovanje(5 primerka)95. Elektronsko poslovanje u trgovinskom menadzmentu -diplomski 60 strana96. Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema97. Kriptografske osnove elektronske trgovine98. Mcommercem2e99. Novac budućnosti100. Od menadzmenta znanja do cko-a101. Platne kartice102. Pojam i karakteristike elektronske trgovine103. Prikaz poslovanja centra za bonitet104. Uloga internet marketinga svetske trgovine105. Definisawe elektronskog poslovawa106. E-learning107. Razvoj elektronske trgovine u evropskoj uniji108. Savremene informaticke tehnologije109. Sistem plaćanja u elektronskoj trgovini110. Uloga i značaj elektronske trgovine u internacionalnim trgovinskim operacijama
 • 6. 111. Uticaj infrastrukture elektronskog poslovanja na promenu nacina poslovanja112. Uticaj savremenih informacionih tehnologija na menad?ment internacionalne trgovine113. Uticaj učesnika na forme elektronske trgovine114. Etika115. Eticke norme i pravila prof. ponasanja116. Diplomski iz etike-etičke dileme u "cyberspace"-u117. Moral kao drustvena pojava x2118. Pojmovno odredjenje etike119. Poreklo i osnov morala120. Ideja demokratije i antidemokratska licnost121. Kultura122. Licnost i radni moral123. Moral kao druatven proces i druatvena duhovna tvorevina124. Motivacija125. Menad?erska etika126. Motivacija za rad i radni moral127. Pojam licnosti i morala128. Pojam norme i njene opate antoloake predpostavke129. Pojmovi etike i morala130. Pojmovno odredjenje etike kao nauke o moralu131. Podela poslovne kulture132. Poreklo i osnov morala133. Poslovna etika
 • 7. 134. Poslovna etika-opšti pristup135. Socioloski pojam morala x3136. Uticaj ekonomskih procesa na moral137. Uticaj svojine na moral138. Pojam morala139. Filozofski fakultet140. Romantizam141. Mogucnost primene nastavnih listica142. Odrastao covek u procesu ucenja143. Prikaz knjige antona semjonovica144. Skolske pedagogije145. Teorije vaspitanja146. Konbinovanje razreda147. Finansije148. Bud?et149. Diplomski -lokalna samouprava blace150. Globalizacija151. Kamatna politika banaka152. Pojam finansijskih trzista153. Pojam i f-ja centralne banke154. Pojam i funkcije centralne banke155. Strategija portfolija obveznica156. Strategije za uspesno poslovanje banaka
 • 8. 157. Geografija158. Jezera159. Obale160. Marketing turisticke agencije161. Hotelijerstvo162. Pet nacionalna i pet internacionalna menia sa normativima163. Hotel jezero164. Prijem grupe i rasporeivanje u smestajne jedinice hotela jezera165. Tutp "kopaonik" ad blace166. Informacioni sistemi167. Informacioni sistem u elektrosumadiji168. Informacioni sistem u proizvodnoj organizaciji guess-a169. Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke170. Ugovor sa kupcima171. Informacioni sistemi u bankarstvu172. Elektonski platni promet x2173. On line placanje174. Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke175. Sigurnost i tajnost podataka176. Informatika177. Alkatel 1000 e 10178. Dijagram aktivnosti179. Dijagram sekvenci
 • 9. 180. Diplomski mrezni sloj181. Diplomski-pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a182. Karakteristike sistema datoteka183. Fontovi184. Grafikoni i stampanje dokumenata u excel-u185. Internet186. Izrada nastavka na optickom kablu187. Kompjuterska grafika188. Linux x2189. Organizacija memorije190. Pokretni zarez191. Pristup internetu preko satelita192. Programiranje – pascal193. Rad na internetu194. Virusi x10195. Bezicne mreze196. Edukaciono okru?enje zasnovano na web-u197. Elektronska posta198. Elektronsko poslovanje199. Formule i funkcije u excelu200. Funkcionisanje ethernet201. Hardver202. Instaliranje windowsa
 • 10. 203. Internet1204. Internet marketing205. Internet servisi x2206. Jezgra o.s.-a207. Klase i paketi208. Karakteristike www209. Konfiguracija modema210. Kriptografija211. Maticna ploca x3212. MeĎunarodne organizacije za standardizaciju213. Mikroprocesor214. Mrezna kartica215. Memorija216. Osi modeli217. Operativni sistem računara218. Opisivanje sistema219. Pptp na tcp ip mrezama220. Princip digitalizacije signala221. Projektovanje i.s.222. Racunarske mreze x 4223. Racunarske mreze i mrezni servisi224. Razvoj jedinstvenih uredjaja za racunanje225. Razvoj mikriprocesora
 • 11. 226. Razvoj web aplikacija pomoću opensource rešenja227. Rutiranje ip paketa228. Semanticke_mreze229. Slojeviti referentni modeli230. Sloj prezentacije231. Sloj sesije i sloj prezentacije232. Sloj veze podataka233. Slojeviti referentni modeli234. Transportni sloj235. Topollogija mreze x 3236. Uml237. Uml - ponasanje objekta238. Unicode239. Video kartice x2240. Watermark241. Windowsxp x2242. Zaatita web aplikacija na apache web serveru243. Zvucne kartice x2244. Razvoj i princip rada grafičkih kartica245. Simbolicki jezik programiranja246. Internet bankarstvo247. Digitalno bankarstvo u poljskoj248. Mobilno bankarstvo
 • 12. 249. Likvidnost banke250. Internet ekonomija251. Oraclecorporation e-business e-valuator252. Istorija253. Fasizam x2254. Sparta255. Rene magrit256. Komercijalno i carinsko poznavanje robe257. Alkoho pica258. Ambalaza259. Belančevine260. Energetika261. Nafta262. Sango_poznavanje robe i upravljanje kvalitetom263. Vitamini264. Zitarice265. Zlato266. Kontrola i revizija267. Pojam i nacela kontrole268. Kultura ponasanja269. Civilizacija kao oblik ili kao sinteza kulture270. Masovna kultura i masovna komunikacija271. Pojam i pojava kulture x2
 • 13. 272. Stavovi prema radu i motivaciji273. Evropska kultura274. Evropska kultura275. Masovna kultura276. Oblici i vrste kulture277. Podela poslovne kulture278. Pojam socijalizacije279. Saradnja vaspitaca, roditelja280. Istorija i teorija kulture u učenju281. Institicionalizacija kulture282. Pojam i manifestovanje spontanih oblika kulture kao opšteg napretka u društvu283. Kuvarstvo284. Podvarak285. Ruska salata286. Dorucak287. Hladna predjela288. Marketing289. Marketing istrazivanje i vrste internet prodaje290. Selekcija i izbor inostranih trzista291. Uloga internet marketinga292. Vrste internet prodaje293. Cena kao insrument marketing miksa294. Uloga internet metketinga svetske trgovine
 • 14. 295. Uloga internet marketinga u rastu svetske trgovine296. Uticaj kvaliteta proizvoda na cene kao elektronski marketin{ki miks297. Uticaj ucesnika na forme elektronske trgovine123298. Vrste internet kupovine x2299. Internet marketing x3300. Istrazivanjetrzista301. Kreiranje vrednosti i satisfakcija potrošača302. Marketing komuniciranje303. Marketing mix304. Marketinski informacioni sistem305. Nereo_topics for discussion306. Osnova medunarodnog marketinga307. Planiranje marketinga308. Marketing istraţivanje309. Transferne i profitne cene310. Matematika311. Primenjena analiza312. Medicina313. Poprecni i kosi polozaj ploda314. Acidobazni disbalans315. Uloga tableta u terapiji316. Medjunarodna spedicija317. Carinski postupci s robom (izvoz, uvoz, provoz)
 • 15. 318. MeĎunarodna špedicija319. Medjunarodni biznis320. Faktori razvoja spoljne trgovine321. Pojam i značaj spoljne trgovine x2322. Spoljnotrgovinski sistemi i politike x2323. Medjunarodni platni promet324. MeĎunarodni platni promet sa savremenim meĎunarodnim karakteristikama325. Učešće mjenica u meĎunarodnom platnom prometu326. Diplomski rad. medjunarodni platni promet menice327. Medjunarodni platni promet328. Menadzment329. Diplomski-planiranje kao osnova menad?menta kvaliteta330. Diplomski-ličnost menadţera i individualne razlike u organizacionom ponašanju331. Pojaam menadzmenta x5332. Strategijski menadzment x10333. Ljudski resursi u srbiji kao bitan element privrede x13334. Proces planiranja u proizvodnim organizacijama srbije x6335. Uloga i znacaj menadzmenta u procesu transformacije preduzeca336. Upravljanje ljudskim resursima337. Vodjenje i vodja u politickim organizacijama srbije x5338. Vodjenje kao funkcija menadzmenta u politickim organizacijama u scg x7339. Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u srbiji340. Analiza okruzenja
 • 16. 341. Dimenzije organizacione strukture342. Menad?ment informacionih sistema u praksi343. Mena?dment-odlucivanje344. Merenje uspesnosti preduzeca345. Menadzment i stranke u scg346. Organizacija elemenata org.strukture347. Organizaciona dinamika348. Organizaciona kultura349. Organizaciona struktura x2350. Osnovi organizacije351. Planiranje preduzeca352. Planiranje, odlucivanje, rukovodjenje, kontrola353. Proces organizovanja u organizacijama scg x3354. Ljudski resursi u srbiji, kao osnovni faktor privrednog razvoja zemlje355. Struktura organizacije356. Teorije organizacije357. Uvod mrnadzment i stranke u scg358. Vizija, misija, ciljevi, strategija359. Vrste organizacija360. Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u scg361. Menadzment proizvodnje362. Mala i srednja preduzeca x8363. Principi menad?menta proizvodnje
 • 17. 364. Proces organizovanja365. Proces sistem366. Straategije misp367. Uloga i znacaj malih i srednjih preduzeca368. Menadzment proizvodnje – moderan koncept upravljanja369. Modeli menad?menta proizvodnje370. Preteča modernog menad?menta371. Proizvodnja kao funkcionalna i organizaciona celina372. Povezivanje malih i srednjih preduzeca373. ?ivotni ciklus preduzeća374. Svojinska i upravljačka transformacija društvenih preduzeća375. Monetarne i javne finansije376. Istorijski razvoj novca377. Multimedija378. Muzikalnost i prijemni ispit379. Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke380. Prakticni nacini kompresije slike, grafike i videa381. Naplata javnih prihoda382. Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda383. Pojam i priroda javnih prihoda384. Javni prihod385. Organi zaduzeni za naplatu javnih prihoda386. Neuronske mreze
 • 18. 387. Neuronske mreze x4388. Neuro fazi kontroleri389. Doba znanja390. Objektno orijentisano programiranje391. Softverski inzenjering392. Objektna metodologija393. Principi oop394. Objektno modelovanje395. Operativni sistemi396. Os-memorija i io397. Os-real-time kernel-398. Posix399. Sta je vmware400. Osiguranje401. Neto premija402. Osiguranje zivota403. Osiguranje ?ivota u srbiji404. Osiguravajuće kompanije405. Osnove penzijskog osiguranja406. Upravljanje sredstvima penzijskog osiguranja407. Pojam i značaj reosiguranja408. Pulovi za osiguranje i reosiguranje409. Rizik
 • 19. 410. Tri?ište osiguranja imovine u srbiji411. Bruto premija x3412. Osnovi prava413. Testament414. Nasledjivanje415. Nasledstvo416. Ugovor o do?ivotnom izdr?avanju417. Paralelno inzenjerstvo418. Definisanje modela419. Doba znanja420. Uml - ponasanje objekata421. Interakcija objekata422. Poreski sistem i politika423. Slobodne zone424. Siva ekonomija i izbegavanje plaćanja poreza u svetu i kod nas425. Carine426. Carinski delikti427. Carinski postupak428. Carinjenjee robe429. Diplomski-poreski podsticaj430. Instituti carinskog sistema x2431. Pdv432. Postanski saobracaj
 • 20. 433. Carinski delikti x2434. Carinski sistem u republici srbiji435. Carinjenje robe x6436. Drumski saobracaj437. -pregled carinskog poslovanja x4438. Obracunavanje i naplata carine439. Pojam carinske tarife440. Pojam i vrste carina441. Poreska uprava442. Porezi i uprava443. Carinski upravni postupak444. Spoljnotrgovinsko poslovanje445. Takse446. Vrste carina447. Carinski dug448. Medjunarodna carinska saradnja na suzbijanju krijumčarenja449. Organizacije i uprava carina450. Pojam carinske tarife451. Uticaj carinskih stopa na domaću proizvodnju452. Zakon o poreskom postupku u poreskoj administraciji453. Privredno pravo – odnosno pravo samo stoji454. Kupoprodajni ugovor x2455. Subjekti stvarnog prava
 • 21. 456. Becka_konvencija457. Poslovna administracija i protokol458. Dionicko drustvo kompanijsko pravo459. Pojam i predmet medjunarodnog poslovnog (privrednog) prava460. Pojam obligacionog prava461. Pojmovi dr?ave i prava462. Poslovno pravo prema knjizi463. Povezanadrustva464. Privredno pravo465. Stvarna prava466. Subjekti prava467. Subjekti stvarnog prava468. Trgovacko pravo469. Ugovor o gradjenju470. Ugovori471. Ugovori u poslovnom pravu472. Ugovorozastupanju473. Uvodupravo474. Vazdusni prevoz475. Zalbe-upravno pravo476. Proizvodnja477. Odlucivanje u proizvodnji u svim nivoima menadzmenta478. Projektovanje is
 • 22. 479. Case alati480. Dijagram stanja481. Projektiranje informacionih sistema x3482. Psihologija483. Detinjstvo484. Motivacija485. Pamcenje i zaboravljanje486. Pojam i vrste ucenja487. Prava i potrebe deteta488. Psihologija i menadzment489. Testovi znanja490. Dirken491. Emocije x3492. Inteligencija493. Licnost494. Pamcenje i zaboravljanje495. Pojam arhetipova u jungovoj teoriji licnosti496. Pojam i vrste testova497. Pojam ucenja,pamcenja i zaboravljanja498. Porodicna struktura drustva499. Snovi500. Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnojzapadnoj evropi501. Tela su nekako uvek sa nama
 • 23. 502. Znacaj emocija za mentalno zdravlje503. Ucenje504. Racunovodstvo505. Pojam računovodstva506. Reinzinjering507. Bpr508. Fabrika delises509. Reinzenjering procesa proizvodnje soka u preduzecu vegafruit510. Reinzinjering511. Saobracajna512. Transportni sistemi u funkciji logističkih transportnih usluga u robnom saobraćaju513. Strategijski menad?ment u proizvodnji i saobraćaju514. Ugovori u vodenom saobracaju injihov ynacaj515. 4. upravljanje,razvoj i savremeni koncepti upravljanja u javnom sektoru516. 5. uva?avanje potrebe potrošača517. Savremene informacione tehnologije518. Savremene informaticke tehnologije519. Sociologija520. Istorijski razvoj porodice kao društvene institucije521. Brak i porodica522. Drustveno ekonomska kriza i alkohol523. Istorijski razvoj religije x8524. Narkomanija x7
 • 24. 525. Porodica i njene osnovne funkcjie526. Alkoholizam527. Religija x5528. Sociologija morala529. Uloga skolskog vaspitaca u suzbijanju kriminala530. Bozicni obicaji531. Covecanstvo532. Droga u školskoj klupi533. Drustvene grupe534. Drustveni polozaj vanbracne zajednice535. Istorija i druge drustvene nauke536. Istorijski razvoj religije537. Jevrejstvo538. Kmetovi539. Licnost i drustvo540. Oblici drustvene prevencije u suzbijanju narkomanije541. Odnos sociologije i drugih drustvenih nauka542. Omladina kao društvena zagonetka543. Pojam i podela drustvenih pojava544. Pojam i vrste drustvenih grupa x5545. Pojam i vrste naucnih zakona546. Pojam porodice547. Pojam, predmet i zadaci sociologije
 • 25. 548. Pojam i podela nauke549. Pojam klase i elite550. Politicke partije551. Porodica i njene funkcije x7552. Prevencija alkoholizma u porodici553. Sekte x3554. Sociologija i druge drustvene nauke555. Uticaji ?ivotne i radne sredine na zdravlje556. Metodologija557. Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnojzapadnoj evropi558. Spedicija559. Pojam spedicije560. Spoljno trgovinsko i carinsko poznavanje robom561. Distributer562. Srednja skola563. Analiza masti i ulja564. Transoformatori565. .barijum(ba)566. Namirnice biljnog porekla567. Cokolada568. Korespodencija569. Muzikalnost i prijemni ispit570. Statistika
 • 26. 571. Deskriptivne mere572. Kvantitativne metode573. 3.pojam, predmet i značaj statistike preduzeća574. 4. studija izvodljivosti za scg575. 5.trendovi576. 6. pojam zivotnog standarda577. Turizam578. Diplomski rad- poslovanje turističke agencije kao posrednika i organizatora putovanja579. Biseri (hoteli) nacionalnog parka "kopaonik"580. Kopaonik x2581. 4.struktura i organizacija rada u turističkoj agenciji lasen-tours u vranju582. Upravljanje kvalitetom583. Diplomski-upravljanje kvalitetom u proizvodnji kroz upravljanje materijalom584. Uvodjenje sistema kvaliteta u kompaniji tina585. Upravljanje ljudskim resursima586. Menadzment ljudskih resursa587. 2.tehnologija i ljudski resursi588. 3. osobine lidera u pogledu kvaliteta rada589. Upravljanje preduzetnistvom590. 1.uticaj marketing strategije,finansiranja informisanosti na preduzetništvo591. Biznis plan592. Modeli finansiranja593. Osnovne karakteristike preduzetništva
 • 27. 594. Osnovni elementi preduzetnickog procesa595. Osnovni oblici organizovanja preduzeca u scg596. Programiranje materijalnih resursa597. Informacioni sistem598. Preduzetništvo i inovativnost599. Proces organizovanja600. Finansijsko trziste601. Teorija firme602. Forme vlasnistva603. Preduzetnik i preduzetnicki proces604. Preduzetnistvo, inovacije i preduzetnik i preduzetnicki procesi605. Preduzetnistvo i finansijsko trziste606. 17.izvori finansiranja poslovanja preduzeća607. Upravljanje proizvodnjom608. odlučivanje u proizvodnji u svim nivoima menadţmenta609. Planiranje i stratesko planiranje610. Strategija primene ict u zdravstvu611. Upravljanje promenama612. Korporativna kultura613. Organizacija koja uci614. Organizcija koja uci kao osnova buduceg razvoja615. Ovlascenje616. Promene
 • 28. 617. Reinzenjer - prelazak sa industrijskog na informaticki618. Reinzinjering619. Transofrmacija,promene i buducnost620. Ljudska strana reinzenjeringa621. Vodjenje promena i uticaj na transformaciju622. Ovlašćenje zaposlenih za široku akciju623. Upravljanje razvojem624. Tehnolski razvoj625. Kapital kao faktor razvoja626. Teorije privrednog razvoja627. Upravljanje znanjem628. Procena i merenje intelektualnog kapitala629. Upravljanje znanjem u zastiti zivotne sredine630. 3.menadţment znanja631. 4. upravljanje intelektualnim kapitalom632. 5. upravljanje znanjem633. 6.vrste pristupa internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja634. 7. timsko ucenje635. 8. upravljanje znanjem u obazovanju636. 9. upravljanje znanjem u zdravstvenim ustanovama637. 10. sistemi menadţmenta znanja u praksi638. Upravno pravo639. Kontrola uprave
 • 29. 640. Nacela upravnog postupka641. Upravni akti642. Izvori upravnog prava643. Izvrsni postupak644. Stvarna prava645. Subjekti prava646. Subjekti stvarnog prava647. Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda648. Takse649. Vestacka inteligencija650. Elementi vestacke inteligencije i oblasti upotrebe racunara651. Logichki agenti652. Donosenje jednostavnih odluka653. Planiranje654. Pojacano ucenje655. Reprezentacija znanja656. Sistemi odlucivanja zasnovani na verovatnoci657. Učenje na osnovu opervacija658. 9.znanje u ucenju659. Diplomski radovi660. Mogući pristupa internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja661. Be?ične računarske mre?e662. Ip rutiranje
 • 30. 663. Pojam i uloga menad?menta ljudskih resursa u privrednom rastu dr?ave664. VoĎenje i voĎa u političkim organizacijama srbije665. Obuka i razvoj karijere zaposlenih666. Pojam menadzmenta667. Realizacije strategije projektnim pristupom668. Slojeviti referentni modeli669. -snmp – protokol za upravljanje računarsom mre?om670. Specifičnosti finansiranja lokalne samouprave na primeru opštine blace671. Strateski menadzment672. Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji673. Magistarski rad upravljanje razvojem674. -vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u sicg675. Ladp676. Uloga skolskog vaspitaca u suybijanju kriminala677. Uticaj carinskih stopa na domaću proizvodnju678. Upravljanje proizvodnjom679. Diplomski-carinski preferencijali,carinski kontigenti i carinski dug kao deo carinskogsistema i politike republike srbije680. Maturski radovi681. Akumulatori i popravka682. Berba gro683. Crnogorsko primorje684. Geografije685. Hidraulična instalacija
 • 31. 686. Mesovita i duga rezidba687. Pasterisano i marinirano povrce688. R o j a t s k a k o r d u n i c a689. Siolvoz kordunica - mesovita i duga rezidba690. P1 : novo691. Menandzment- upravljanje dogaĎajima-11692. Aktuelni_procesi_tranzicije_i_globalizacije-21693. Devizni_kurs-14694. Pojam i ekonomsko odredjivanje zajednickih ulaganja-diplomski695. Ljudska i gradjanska prava-17696. Biomehanicka analiza i osnovi obuke u alpskom skijanju-19697. Ulazni ureĎaji racunara-18698. Ekonomija-zavisnost troškova od korišæenja kapaciteta-10699. Tehnologija rukovanja teretom-19700. Stratesko planiranje zdravstvenih usluga701. Primena elektronskog poslovanju u realnom problemu-19702. Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita-ekonomija-16703. Istorijski razvoj sociologije-sociologija-17704. Kina-maturski-geografija-17705. Ričard ii i seljački ustanak-istorija-12706. Primjena ekspertnog sustava pri odreĎivanju klase prioriteta radnog naloga u pojedinačnojproizvodnji-20707. Polinomi-maturski-matematika-16708. Odgoj kao temeljna funkcija porodice-pedagogija-19
 • 32. 709. Sudbina_knjige_u_vremenu_digitalizacije-diplomski710. Korporacijski identitet i korporacijski imidz-16711. Evropska unija-geografija712. Globalizacija sem713. Srednjovjekovna bosna-istorija-13714. Geneticki inzenjering-biologija-16715. Metode ispitivanja u sociologiji-15716. Logaritamska funkcija matematika-22717. Inflacija i deflacija-diplomski- ekonomije718. Elektronskoposlovanje5719. Elektronskoposlovanje4720. Elektronskoposlovanje8721. Elektronskoposlovanje7722. Postindustrijsko drustvo-15723. Usluzno drustvo-10724. Virtuelna trzista-ekonokija-11725. Akcenat i ton glasa-poslovne komunikacije-25726. Programiranje u matlabu-diplomski727. Teorija evolucije-biologija-10728. Genetski algoritni-meko racunarstvo-22729. Matematicko modelovanje-matematicko modelovanje-16730. Ljekovite biljke i njihov znacaj u tradicionalnoj medicin-16731. Investicioni fondovi-8
 • 33. 732. Evropska centralna banka-ekonomija-11733. Analiza preduzeca-34734. Organizacija prevencije industrijskih akcidenata-12735. 1ugovor o nabavi i narudzba736. Jevrejstvo sociologija-12737. Finansijsko planiranje-23738. Izrada web sajta-maturski-informatika-22739. Psihologija ponasanja potrosaca-8740. Tehnicka_organizacija_osiguranja-osnove finansija-22741. Direktne strane investicije-10742. Dugorocno kreditiranje-26743. Marketing u sportu-17744. Lasersko secenje-19745. Predlog promena u preduzecu gavric co-17746. Samostalna izrada biznis plana-17747. Menad?ment specijalizovanih hotela-menandzment-23748. Transport kvarljive robe-13749. Značaj analitičke psihologije-13750. Kombinovano osiguranje motornih vozila-23751. Razvoj racunara-diplomski-informatika752. Poslovanje-15753. Čišćenje sistema-maturski-informatika-19754. Internet markteting-13
 • 34. 755. Obveznice-finansijski menandzment-32756. Domasna rabota757. Demokratsko ureĎenje u atini-maturski-istorija-23758. Menadzment sportskog kluba crvena zvezda i nastanak i razvoj fudbala uopšte-11759. Sinteza i obrada proteina-biologija-28760. Menadzmentusportu-34761. Predpristupni fondovi eu novim clanicama-13762. Korupcija-12763. Internet marketing plan- rakija-17764. Graficka_kartica-informatika-maturski-22765. Istorijat i motivi nastanka korporacije-12766. Porez-diplomski-52767. Sistemi podrske odlucivanja-22768. Elektronsko bankarstvo769. Marksova misao-osnovi ekonomije-16770. Sparta-12771. Osnovna pitanja u vezi teorija novcanog opticaja2-18772. Novac i bankarstvo-80773. Povest novinarstva nemacke-novinarstvo-14774. Lan mre?e-12775. Akcionarsko drustvo i privatizacija-11776. Kyokushinkai karate-diplomski777. Sistemi napajanja indukcionih uredjaja-maturski-13
 • 35. 778. Krvne celije-biologija-26779. Higijena i ekologija-18780. Banke i bankarski krediti-16781. Cadcam sustavi - senzori temperature782. Ugovor o prodaji-15783. Sociloške teorije prava-sociologija prava-16784. Crne rupe-maturski-32785. Binarno prevodjenje-8786. Javni sektor-diplomski rad787. Photoshop-maturski-21788. Plan sajta-25789. Internet marketing program-33790. 100.internet marketing plan turisticke agencije-17791. 101.tehnicka_organizacija_osiguranja-22792. 102organizacija marktinga jedne svetske kompanije-diplomski-41793. 103organizacija preduzeća-33794. 104analiz programa proizvodnje u 3. oktobru-novo milosevo-26795. 105.devizno trziste-5796. 106.elektrotehnika-31797. 107.tjelesne tečnosti krv i limfa-maturski-24798. 108.prelamanje svjetlosti na ravnim povrsinama-fizika-16799. 109.uvod u upravljacko racunovodstvo-19800. 110.nasledne bolesti-maturski-19
 • 36. 801. 111.hartije od vrednosti-21802. 112.zvuk_na_racunaru-16803. 113.izabrana poglavlja iz fizike - boyle-mariotteov zakon - vlado petrović-20804. 114.modemi-informatika-22805. 115.informacioni sistem odeljenja bolnice "uho grlo nos"-diplomski-55806. ----------------------------------807. P2: novo808. MeĎunarodno kretanje kapitala i meĎunarodne finansijske organizacije809. Inflacione strategije810. Tranzistori sa efektom polja811. Sigurnost kompjuterskih sistema812. Hidraulicni sistem traktora mtz 80813. Studija slučaja „crvenka"814. Prokleta avlija seminarski815. Prakticna primena bank. poslovanja816. Drstveni aspekti terorizma.doc seminarski rad817. Razvoj savremenog bankarstva818. Centralna banka italija819. Selo kao turisticki motiv820. Tr?ište tankerkog brodskog prostora821. Oktobarska revolucija-rusija822. Punjač aa baterija823. Voip (voice over internet protocol)
 • 37. 824. Marketing komuniciranja -interne komunikacije kako deo odnosa sa javnoscu825. Revizija u savremenim uslovima poslovanja826. Seminarski osnove finansija827. Pojmovno odreĎivanje izazova, rizika i pretnji u procesu preoblikovanja zamisli i sistemameĎunarodne bezbednosti828. Obaveštajno – bezbedonosni sistem republike slovenije829. Lice i nalicje globalizacije -aktuelni procesi tranzicije i globalizacije830. Ničeova kritika hrišćanstva831. Poljoprivredna škola-špargle sa sosom vinegret832. Uml833. Bilansi834. Seminarski gotov bilans835. Finansijska_tr?išta-seminarski_rad836. Prijenosni sustavi i kanali837. Uticaj novih tehnologija na zaposlenost zapošljavanje838. Od kreativnosti do porodičnog biznisa839. Virusi840. Savremeni komunikacijski sistemi1841. Ulaz-izlaz-assembler842. Poslovanje ugostiteljskih i turističkih organizacija843. Kompjuterski kriminal844. Biogeografija845. Ugljenik846. Diplomski rad-funkcija pricanja u metodici razvoja govora
 • 38. 847. Diplomski rad-metodički pristup obradi basne u radu sa predškolskom decom848. Hamurabijev zakonik849. Stres i prevencija stresa850. Posledice modernosti - enntoni gidens851. Seminarski - raspon menad?menta852. Teorija troskova i teorija ponude853. Seminarski operativni menadzment854. Biznis plan bambi855. Kablovski internet856. Menad?ment_dogadjaja_dtd857. Opadanje americke moci858. Drevni egipat,mit i istorija859. Diplomski-koncept regionalne drzave u spaniji860. Pretpristupni fondovi eu861. Seminarski iz sociologije-n a c i j a862. Solowljev model i presječni pregled dr?ava sa njihovim razlikama u primanjima863. Trgovina dionicama864. Osnove interneta865. Internet servisi866. Internet2867. Elektronsko poslovanje ii868. Verbalna komunikacija869. Liderstvo
 • 39. 870. Poremećaji identiteta u adolescenciji871. Proizvodne mogućnosti zemlje872. Celijske organele873. Srpska vojska na solunskom frontu874. Vista875. Industrijska revolucija876. Informacioni_sistemi877. Ekspertni_sistemi_(1)878. Vrednosni papiri879. B2c (business-to-consumer) model poslovanja880. Znacaj neformalne komunikacije-sem881. Struktura svjetske industrije i podjela882. Hard disk883. Izrada web stranice884. Baze podataka-robno poslovanje885. Primitivna kultura frejzerovo tumacenje magije886. Islam887. Analogni i digitalni signali-diplomski rad888. Internet889. E-trgovina890. Analiza četri faze modela procesa revizije891. Podizanje tehnicko tehnoloskog nivoa u atb severu892. Naftni derivati
 • 40. 893. Terotehnologija894. Odnosi s javnoscu895. Prirodni i vestacki izvori zagadjenja896. Alkoholizam kao problem porodice i drustva897. Liberalizam i globalizacija1898. Osnovne ideje i problemi liberalizma899. Predmet sociologije i njen odnos prema drugim naukama900. Maturalni rad azijski tigrovi901. Diferencijalne jednacine-diplomski rad902. Seminarski iz anatomije-traumatske povrede stopala903. Tolerancije frekvencija904. Komparativna analiza raznih postupaka ometanja sistema prenosa sa frekvencijskimskakanjem905. Tolerancije frekvencija906. Logistika u osiguranju907. Finansijska trzista centralna banka908. Bankarski menadzment909. Otkrivanje i rad sa darovitim ucenima u razrednoj nastavi likovne kulture910. Seminarski iz medjunarodne ekonomije911. Historiski razvoj menad?menta912. Ishrana starih ljudi913. Buducnost mikroprocesora i racunara914. Ljudski resursi915. Procedure osnivanja firme-diplomski
 • 41. 916. Tacka pokrica917. Soc. strategija blagostanja - eko. soc. penzijsko. i zdravstveno. osiguranje918. Krivicno pravna zastita dece i maloletnika919. Akcionarsko društvo920. Korištenje it u sticanju konkurentskih prednosti ii921. Metodi i modeli kontrole u organizaciji922. Investicije923. Etika i moral924. Seminarski rad - menadzment informacioni sistemi925. Operativni menadzment -ekosistem i ekomenadzment926. Upravljanje kvalitetom927. Strategijski menadzment928. Prirodna bogatstva vrnjacke banje929. Savremeni privredni sistem930. Marketing usluga931. Maturski-geografski prikaz egipta932. Istorijski razvoj skijanja933. Tr?išne strukture934. Seminarski rad-poduzetničke strategije i taktike935. Medjunarodno pravo-diplomatski zastupnici936. Internet marketing937. Poslovni kodeks938. Internet3
 • 42. 939. Seminarski radi iz marketing - strategije marketinga i segmentacija trzista940. Seminarski rad iz organizacije - sektor operativne pripreme941. Seminarski - rad sa cirkularnom postom942. Matrice943. Bankarski poslovi944. Konvertibilnost valuta945. Mikroracunari946. Uticaj novca na proizvodnju i cijene947. Penzioni fondovi i osiguravajuće kompanije948. Henry morgan - the king of buccaneers949. Vodonik950. Seminarski rad nacionalni park fruska gora – turizam951. Seminarski,tranzicija i privatizacija u srbiji952. Upravljanje proizvodnjom953. Solunska ofanziva954. Pojam akcije955. Banke956. Krediti mmf i svetske banke957. Radno pravo958. Krvne grupe - sredjeno959. Informacije za marketing odluke960. Istorija i razvoj interneta961. Sigurnost u drumskom saobracaju
 • 43. 962. Monarhija963. Powerpoint prezentacija fudbalskog kluba partizan964. Nadezda petrovic965. Tr?ište kapitala i berze966. Despot stefan lazarevic967. Velike trgovinske berze u svetu968. Vitamin c- hemijska i mikrobiloška969. Eurocontrol (evrokontrola) – izvestavanje970. Mrezni protokoli za multimedijalne usluge971. Primena 3g sistema972. Stvaranje političkog brenda multimedijalnim komuniciranjem973. Seminarski rad iz preduzetnistva974. Cisc & risc arhitekture975. Kompjuterski virusi976. Novac977. Ekonomski zakoni978. Porodica i brak979. Stres u procesu rada980. Informacioni sistemi i baze podataka - access primjena i primjer981. Poslovna etika982. Organizacija proizvodnje983. Usb1984. Usb2
 • 44. 985. Timski rad 1986. Timskirad987. Trziste kapitala988. 3givan989. Izvori kapitala u preduzeću990. Menad?er inovator991. Poslovanje hotel „merkur" v.banja992. Automatizacija procesa993. Proračun stabilnosti regulacijskog kola994. Krivicno delo i osnovi koji iskljucuju od krivicnog dela995. Dokumenta koja prate robu996. Seminarski rad marketing997. Sociologija-kultura-nastanak i razvoj998. UreĎivanje zaštite ?ivotne sredine999. Eutanazija1000. Usb1001. Maturski rad iz racunarskih mreza1002. Marketing mix1003. Misljenje1004. Misljenje1005. Metode tehnoloskog predvidjanja1006. Budizam1007. Cena kao instrument marketing mixa
 • 45. 1008. Firenze1009. Hartije od vrednosti i..1010. Akcionarsko drustvo1011. Ethernet1012. Iptv1013. Revizija1014. Definisanje monopola1015. Abs banka1016. Estetika-popart1017. Coca cola &1018. Strateg plan i pol sred za rad1019. Assembler1020. Arhitektura računara1021. Racunovodstvo1022. Seminarski rad ugovor o graĎenju1023. Sem-bk-bankarski poslovi1024. Kulturna blaga belgije-seminarski rad iz holandske i flamanske kulture1025. Seminarski, niče1026. Web dizajn1027. Pojam hov1028. Seminarski_iz_etike1029. Menadzment ljudskihresursa u uslovima globalizacije1030. Menadzment ljudskih resursa u bankarstvu
 • 46. 1031. Planiranje ljudskih resursa u sportu1032. Selekcija kadrova1033. Djuzepe verdi1034. Analiza motivacione strukture zaposleni. - sem.rad1035. Matica srpska - istorijat, rad, organizacija1036. Pomocni programi1037. Finansijske institucije i tr?išta1038. Seminarski rad coca cola1039. Poslovna etika1040. Rizik1041. Analiza finansijske situacije preduzeća1042. Sociologijska motrišta hipi (hippie) generacije1043. Cajevi u medicini-diplomski1044. Religija-101045. Seminarski-lokalna samouprava1046. Ekonomika preduzeca1047. Način adresiranja mikroprocesora intel 80861048. Neuroze1049. Osmansko carstvo1050. Berza i berzanski posrednici1051. Proteini1052. Komunikmreze1053. Racunarskekomunikacije
 • 47. 1054. Osnivanje privrednog subjekta1055. Matuski - josip broz tito1056. Berzansko i bankarsko poslovanje1057. Ulazno izlazne jedinice kod kompjutera1058. Metodologija ekonomske nauke1059. Metod ekonomije1060. Mehanizmi nasledjivanja1061. Imunost, transplatacije kod ljudi1062. Ekonomika1063. Sap implementation project proposal1064. Biznis plan za proizvodnju jaja1065. Bitka kod kurska1066. Ugovor o trgovinskom zastupanju1067. Menadzment-diplomski1068. Monopol1069. Neuroza1070. Monopol1071. Umetnost fotografije i reneke dijkstra1072. Etika1073. Seminarski rad-analiza tra?nje1074. Informacioni sistem preduzeca1075. Seminarski rad iz organizacije1076. Seminarski rad iz sociologije - moc i vlast
 • 48. 1077. Vrste i efekti carine1078. Susenje mesa1079. Savremene racunarske komunikacije1080. Prostitucija41081. Bezicne mreze1082. Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije1083. Koncepti, metode i tehnike strategijskog menadzmenta1084. Skripta strategijski menadzment1085. Japanski menadzment1086. MeĎunarodna trgovina1087. Biznisplanpreduzecakamendoo1088. Biznis plan keric co1089. Seminarski - analiza troskova u metalfinisu jagodina1090. Turisticke .agencija_i_sire_okruzenje1091. Kadar_u_prodaji1092. Seminarski rad medjunarodne poslovne finansije1093. Devizna tr?išta1094. Komunikacije i odnosi sa javnošću1095. Vode na teritoriji grada kragujevca1096. Principi menadzmenta1097. Seminarski rad -sociologija-religija1098. Dr?ava i organizacija vlasti1099. Globalizacija-sociologija seminarski
 • 49. 1100. Oblici društvene svesti- socilogija1101. Teorijsko filozofske pretpostavke poslovne etike- poslovna etika1102. Zenski likovi u deliva borislava stankovica1103. Stres1104. Agresivnost1105. Geografski prikaz tunisa1106. Regulacija temperature prostora1107. Aleksandar veliki-diplomski1108. MeĎunarodni finansijski menad?ment1109. Raf project proposal-sap implementation project proposal1110. Biznis plan pvc stolarija1111. Optimizacija proizvodnog procesa1112. Geopolitika1113. Evroatlantizam1114. Diplomski rad-bankarski krediti1115. Nova ekonomija1116. Ekonomija obnovljivih resursa1117. Ekonomija i jezik1118. Novac i savremeni problemi novcanog opticaja1119. Nasilje1120. Seminarski-ekonomija (konkurencija)1121. Organizacija i vodenje marketinga21122. ?ivotni vek proizvoda
 • 50. 1123. Motivacija zaposlenih1124. Novac1125. Sistemska strukturna analiza – ssa1126. Ekspertni sistemi1127. Organizacija i vodenje marketinga1128. Diplomski_rad_odlucivanje_i_planiranje_u_menadzmentu1129. Akcionarsko_društvo1130. Javni rashodi1131. Berzanski menad?ment1132. Religija1133. Makroekonomski identiteti1134. Komparativna_analiza_tri_makroekonometrijska_modela1135. Holandija1136. Hemofarm – seminarski1137. Seminarski upravljanje kvalitetom1138. Zdravstveni turizam1139. Seminarski berze1140. Kreditni poslovi seminarski1141. Nezaposlenost u vojvodini1142. Aleksa santic1143. Licna vlast1144. Preduzetnistvo u srbiji1145. Rod i ljudska seksualnost-iz sociologije
 • 51. 1146. Seminarski rad industrijski transporti- konvejeri1147. Proizvodnja sweet bitter-a u doo simex1148. Organizacija proizvodne faze u ¨ bira¨ bihać1149. Ortačko društvo1150. Savremene teorije mĎunarodne podele rada1151. Analiza_finansijskog_polozaja1152. Medjuumrezavanje1153. Lizing21154. Pojam narkomanije1155. Operativni sistem linux1156. Satelitski uredjaj telekomande saobracaja1157. Seminarski rad- projektovanje informacionih sistema1158. Istorija starog egipta1159. Analiza_zakona_o_izmenama_i_dopunama_zakona_o_osiguranju1160. Digitalana slika-bit, bajt, boja1161. Poslovni plan1162. Osnove_menadzmenta1163. Elektronika u zgradama serveto pecin1164. Geometrijska analiza rafaelove "atinske škole"1165. Dan d-iskrcavanje na normandiju1166. Inflacija1167. Trzizte kapitala1168. Keltski,orijentalni i drugi mitovi o gospodaru prstenova
 • 52. 1169. Seminarski rad digitalni sustavi1170. Matrijarhat (mit ili istorijska cinjenica)1171. Sociologija ljubav1172. Prvi svijetski rat. (uzrok,trajanje i posledice)1173. Fiskalna politika1174. Fiskalna ekonomija1175. Luxol zr1176. Rezervacije putem interneta(seminarski)1177. Menad?ment informacioni sistemi-automatska obrada podataka1178. Spoljnotrgovinsko poslovanje1179. E marketing1180. Test maticne ploce asus a8n-sli deluxe1181. Upravno pravo1182. Filozofski-ideoloska osnova marksovog ucenja1183. Odgovornost prevozioca u saobraćaju1184. Obelezja nacionalnih bankarskih sistema1185. Instrumenti monetarne politike1186. Nuklearno naoruzanje1187. Ravnogorski cetnicki pokret1188. Propagandna nacela i tehnike1189. Seminarski rad ispitivanje cvrstoce1190. Berzanski_krahovi111191. Geografski prikaz egipta
 • 53. 1192. Privredna drustva1193. Ustavi srbije posle drugog svetskog rata1194. Ljudska i gradjanska prava1195. Diplomski radovi iz turizma1196. Maturski mreze1197. Socioloski aspekti interneta i rada na internetu1198. Maturski rad-nestanak jezika u svijetu-sociologija1199. Preduzetništvo i inovativnost1200. Seminarski - osnovi ekonomije1201. Otkirivanje i rad sa darovitim ucenicima1202. Solunski front1203. Marketing1204. Agenda 21 –globalni ekoloski problemi-diplomski rad1205. Preduzetnistvo1206. Osnovi marketinga1207. Informaticke tehnologije1208. Ekonomika poslovanja1209. Upotreba wizard-a za izradu upita1210. Procesi i oblici abrazije1211. Sap1212. -------------------------------------------------------------------1213. P31214. Finansijska_trzista-tr?ište opcija
 • 54. 1215. Medjunarodna trgovina-uzroci i posledice rasta1216. Korporativna preduzetnička organiza- ciona kultura i poslovna etika1217. Ispitivanje izduvnih gasova prilikom tehnickog pregleda1218. Geografija naselja-megalopolis boston-vašington1219. Globalna harmonizacija polaganja računa1220. Upravljanje kvalitetom1221. Organizacija1222. Nepotpuna konk,monopol,oligopol...oe1223. Konflikti u organizacijama1224. Dimenzije organizacione strukture1225. Deflacija i deflaciona politika1226. Finansijski menad?ment turističkog preduzeća1227. Kom. poznavanje robe ishrana1228. Diplomski-uloga komunikacije unutar procesa odlučivanja1229. Geometrijski_problemi1230. Inflacija seminarski rad1231. Prvi svetski rat1232. Uvod u graĎansko pravo-fizička lica1233. Uvidjaj kod saobracajnih nezgoda1234. Nastanak evropske unije1235. Kriminalistički aspekt uviĎaja1236. Vaznije_osobine_kruga1237. Trisekcija_ugla
 • 55. 1238. Razvoj omladinske politike na lokalnom nivou - uticaj podmladaka politickih partija na tajproces1239. Govornička vještina cicerona1240. Studija slučajajp ptt "srbija"1241. Preduzetnistvo u sportu - biznis plan inter gym1242. Realizacija redovnog posla izvoza robe-spoljnotrgovinsko poslovanje1243. Menica21244. Strategijski menadzment preduzeća i kvalitet proizvoda1245. Motivacija u organizacijama1246. Krispy kreme- strategijski menadzment1247. Jp aerodrom "nikola tesla"1248. Evidencija nabavke materijala1249. Etika u radio televiziji vojvodina-upravljanje ljudskim resursima-1250. Zadatak prevoza robe1251. Internet marketing1252. Zupcanici i zupcasti parovi opsti pojmovi1253. Linearno programiranje11254. Inflacija1255. Sredstva poslovanja preduzeca1256. Menica1257. Menjacki prenosnici1258. Stambeni_krediti1259. Ekonomija agrarnog razvoja-specifičnost poljoprivrede i njene proizvodnje1260. Uticaj poklona (besplatan prijem i ustupanje) i rashodovanja na stanje osnovnih sredstava
 • 56. 1261. Analiza osnovnih proizvodnih faktora1262. Ip telefonija1263. Pojam tr?išta i instrumenti tr?išta kapitala1264. Menadzment. malog biznisa21265. Voip tehnologija1266. Evropske-integracije-kao-sansa1267. Stres u organizaciji1268. Zastita prava potrosaca1269. Elementi gimnastike u nastavi od 1 do 4 razreda1270. Tajland1271. Sistemske operacije za stvaranje i unistenje procesa1272. Elektronsko bankarstvo1273. Ekonomike preduzeća-rentabilnost1274. Potrebe i motivi potrosaca1275. Pojam moci1276. Boj na kosovu1277. Finansijska revizija javnog sektora - osnova za aktivni poslovni ambijent1278. Trendovi na globalizovanom finansijskom tr?ištu1279. Dinko šimunović»duga«1280. Ustavnost evropske unije i akti institucija evropske unije1281. Historijski pristup, vrijednost i značaj retorike1282. Cisco swicevi catalyst series 29501283. Upravljanje zalihama1
 • 57. 1284. Predmet i razvoj politicke ekonomije1285. Značaj direktnog marketinga1286. Pedagogija-razvijanje samostalnosti na ranom uzrastu1287. Računarske mre?e1288. Strategijsko planiranje1289. Zakljucivanje i forma ugovora1290. Finansijska kontrola iz predmeta finansijski menadzment1291. Osiguranje transporta1292. MeĎunarodna trgovina1293. Inzenjerska ekonomija - industrijski kapital i profit1294. Osiguranje zivota sa primerom osiguranja zivota kod kompanije dunav osiguranje1295. Klasteri i defragmentacija1296. Povećanje pouzdanosti i brzine sistema1297. Operativni sistemi1298. Cefta central european free trade agreement1299. Klasa, stratifikacija i nejednakost1300. Porodicni biznis plan1301. Ziroskop1302. Venecijanska renesansa1303. Seminarski rad iz makroekonomije1304. Spojnice-masinstvo1305. Značaj franšizinga za preduzetništvo1306. Upravljanje zalihama
 • 58. 1307. Multimedijalne komunikacije i odnosi sa javnošću u sportskom menad?mentu1308. Poreska nacela1309. Berze1310. Sklapanje racunara1311. Konsolidovanje bilansa uspjeha1312. Transportne sposobnosti - kapacitet transporta1313. Obrazovna moć i uticaj u menadţmentu1314. Obrazovna moc i uticaj u menadzmentu1315. Etika i moral kod menad?era (u biznisu) u 21. vijeku1316. Telekomunikacione instalacije-električne instalacije slabe struje (instalacijetelekomunikacionih ureĎaja)1317. Devizni racun1318. Igrafickiradizkonstruisanja-ivgodina-2007-20081319. Web design1320. Samsung electronic company- globalne marketinške operacije1321. Organizacija prodaje1322. Nastanak mobilne telefonije, mre?e druge i treće generacije, 3g, 4g1323. Vodjenje u sportu1324. Arhitektura računarskog sistema1325. Problem zivotne sredine1326. Pojam i znacaj troska u poslovanju preduzeca1327. Smkorporacija, strategija korporacije1328. Motivacijapotrosaca1329. Rafinerija gasa elemir
 • 59. 1330. Poduzetništvo-nacin financiranja poduhvata1331. Mleko1332. Pr i televizija1333. Globalna harmonizacija finansijskog izvestavanja1334. Vazdusni prevoz-sr1335. Posledice modernosti - enntoni gidens1336. Adobe photoshop1337. Sociologija,porodica1338. Konsolidovanje_bilansa_uspjeha1339. Vrste_hartija_od_vrednosti1340. Kratkorocni izvori finansiranja1341. Biznis_plan_1__bps1342. Internet mreza svih mreza1343. Seminarski rad - menad?ment ljudskih potencijala- sigurnost i zaštita na radu1344. Nastanak i razvoj odnosa s javnošću u hrvatskom hotelijerstvu1345. Strateško usmjerenja preduzeća1346. Maturski (grcka mitologija)1347. Akcionarsko drustvo1348. Ecb1349. Jevrejstvo1350. Extra-religija1351. Osnovi menadzmenta1352. Matematika kompleksni brojevi
 • 60. 1353. Upravljanje ljudskim potencijalima (human resources management)1354. Funkcijaevaluativnihistrazivanjaureformiobrazovanja1355. Uloga menadzmenta u reformi nauke i obrazovanja1356. Kognitivni razvoj predskolskog deteta1357. Prirodne i drustveno-ekonomske odlike negotinske krajine1358. Menad?er komunikator1359. Teorija igara1360. Antimikrobna terapija u hirurgiji1361. Corel_draw_x3 alatke1362. Seminarski iz teorije sistema1363. Ortačko društvo1364. Jezik kao sistem govora i znakova1365. Sociologija- obrada dela erving gofman- kako se predstavljamo u svakodnevnom ?ivotu1366. Nivoi formulisanja strategije1367. Drustveni bruto proizvod, drustveni proizvod, nacionalni dohodak1368. Procesor-centralna procesorska jedinica1369. Mobilna telefonija1370. Dinko šimunović-duga1371. Poslovno pravo uopšte, akcionarsko društvo1372. Teorije i koncepti institucionalnih promena1373. Izvori meĎunarodnihtrzishih arbitra?e1374. Lizing1375. Xml
 • 61. 1376. Pojam i podela obrtnih sredstava1377. Seminarski eksternalije1378. Logistike-informaciono komunikacione tehnologije – ict u funkciji logistike1379. Metodologija obavjestajnih sluzbi1380. Bankarski_poslovi1381. Šta je energija talasa1382. Cannabis sativa-marihuana1383. Grafičke kartice1384. Kako dobiti, pronaci, kupiti ili na drugi nacin poceti raditi1385. Sociologija-rat kao drustveni fenomen1386. Seminarski-ekologija1387. Turska-geografija1388. Maturski-derivati karboksilnih kiselina1389. Seminar gospodarstvo1390. Dubai-geografija1391. Matematika-odredjeni integrali1392. Uredaji za reprodukciju zvuka1393. Intervju1394. Instrumenti trzista kapitala1395. Seminarski rad iz uis-a-pb1396. Etika i moral u biznisu21397. Multimedijalni sistemi21398. Kvantitativni ekonomski i finansijski modeli biznisa
 • 62. 1399. Seminarski - makroekonomija - nacionalni dohodak i njegova raspodela1400. Seminarski operativni i strategijski manad?ment1401. Spartansko uredjenje1402. Web marketing -reklamiranje na internetu1403. Narkomanija-cirilica1404. Seminarski rad iz marketinga - swot analiza1405. Seminarski rad iz ekonomije - finansijska i devizna trzista u svetu i srbiji1406. Racunovodstvo-pojam i znacaj realizacije robe1407. Analiza programa javnih rashoda1408. Odluke o cenama i upravljanje troškovima1409. Maturski rad-jevrejstvo1410. Organizaciono ponašanje i motivisanje1411. Odnosi medju polovima1412. Politika,moc i vlast1413. Etika i moral u biznisu1414. Seobe srba1415. Kvadratna jednacina i kvadratna funkcija1416. Metod statistickih uzoraka1417. Doping u sportu11418. Seminarski rad iz industrijskog menadzmenta - maslovljeva teorija potreba1419. Seminarski opšte učenje o pravu1420. Seminarski rad iz marketinga - cena kao instrument marketing miksa1421. Poslovna_kultura-verbalna komunikacija u poslovnim odnosima
 • 63. 1422. Nistavni pravni poslovi1423. Internet pojam nastanak razvoj struktura i uporaba1424. Narod kao globalna društvena grupa1425. Marketing menadzment istrazivanja1426. Seminarski rad-okoliš monitoring izvještaj1427. Učenje po modelu1428. Vodic kroz evropsku uniju danas1429. Put alije djerzeleza iva andrica1430. Impresionizam u francuskom slikarstvu1431. Definisanje menad?menta i marketinga usluga1432. Poremecaji ponasanja1433. Pamcenje1434. Porodična pedagogija1435. Bojana knjizevnost1436. Ugovori u medjunarodnom poslovanju1437. Spediterski posao1438. Diplomski-upiti u xml jeziku1439. Transkripcija – uloga i funkcija inicijalnog kompleksa1440. Asortiman proizvoda1441. Finansijska trzista1442. Računar i hladjenje1443. Teorija evolucije1444. Ms agent& cd player
 • 64. 1445. Pametne kartice za placanje1446. Monetarna politika narodne banke srbije1447. Geometrija-osna simetrija1448. Duvanske industrije i etika1449. Memorija racunara1450. Osnovi ekonomije - monopolisticka nepotpuna konkurencija1451. Korišćenje internet servisa u elektronskom1452. Microsoft word - izrada listi i upotreba tabulatora1453. Hriscanstvo i srpska pravoslavna crkva1454. Hriscanstvo1455. Trgovina ljudima – problem na globalnoj razmeri1456. Sporazum o izbjeglicama i raseljenim licima (aneks 71457. Srpskapravoslavnacrkvanakosovuimetohijiiinternet1458. Hriscanstvo 11459. Poslovno planiranje1460. Globalizacija.1461. Nastanak srpskih dinastija obrenovic i karadjordjevic1462. Operativni sistem unih-freebsd1463. Seminarski, javne finansije, takse1464. Marketing istrazivanje1465. Problemi ishrane1466. Stanovnistvo i ekonomski razvoj1467. Bosna i hercegovina u predhistorijsko i rimsko doba
 • 65. 1468. Baze podataka1469. Mladi u srbiji-sociologija1470. Robovi u starom rimu1471. Snovi1472. Turistička valorizacija potencijala za razvoj kulturnog turizma kikinde -diplomski1473. Upravljanje kvalitetom-o b e z b j e Ď e nj e i o b u k a k a d r o v a1474. Obligaciono pravo1475. Windows xp1476. Strategija razvoja preduzeca1477. Mit i mitologija1478. Seminarski rad-analiza tra?nje1479. Ekonomski rast i razvoj preduzeca1480. Upravljanje rizicima1481. Analizatrzista1482. Fazi logički kontrolerii1483. Neuronske mre?e u predviĎanju profitabilnosti1484. Mogućnosti primjene neuronskih mre?a1485. Inteligentno upravljanje sustavima1486. Fuzzy logika1487. Maturski zlijezde sa unutrasnjim lucenjem1488. Krivicna prijava1489. Motivacioni faktori u proizvodnji1490. Finansijsko trziste
 • 66. 1491. Savremeni finansijski proizvodi i njihova primena u turističkoj privredi1492. Osnove tehnike grejanja - at31493. Ponasanje larve i. elegans1494. Vertikalna podela funkcija1495. Informatika-video klub1496. Tematizacija obrade nastavnih sadrzaja-tema aska i vuk1497. Deonice1498. Kriminalistika tehnika tragovi krvi1499. In?enjerska ekonomija1500. Vitamin c- hemijska i mikrobiloška sinteza1501. Prava zena1502. Nejednakosti u vaspitanju i obrazovanju mladih1503. Program poslovanja jkp "parking-sabac"1504. Pojam akcionarskog društva1505. Cena kao insrtument marketing miksa1506. Tr?išna efikasnost i odsupanje od tr?išne efikasnosti1507. Ponašanje emigranta u novoj sredini1508. Napad na francusku 19401509. Profitabilnost banaka1510. Troškovi u funkciji uspostavljanja i korištenja kapaciteta1511. Terenski uzvjestaji umjerena mentalna retardacija1512. ObezbeĎenje i obuka kadrova1513. Metode odreĎivanja ubrzanja zemljine te?e
 • 67. 1514. Akcije1515. Obveznice1516. Srednjevjekovna kultura arapa1517. Fizika-prelamanje svjetlosti1518. Hiv- virusi-prevencija1519. Razvoj računarskih mre?a1520. Dugoročni izvori finansiranja1521. Pojam lider,preduzetnik i menadzer1522. Kreditni bankarski poslovi1523. Cpu – centralna procesorska jedinica1524. Trziste izvedenih hartija od vrednosti1525. Osiguranje bankarskih depozita1526. Pojam benchmarkinga1527. Poslovni bonton1528. Društvena odgovornost i menad?merska etika1529. Rizicno poslovanje1530. Elementi elektricne instalacije1531. Ekologija flaširanih voda1532. Fm predajnik sa fet tranzistorima1533. ţeleznička vučna vozila1534. Značajnost pomorskog kontejnerskog transporta1535. Komunikacije1536. Uputstvo za rs domen
 • 68. 1537. Linux-unix poslovni paketi1538. Opste karakteristike odonata1539. Matematika-odredjeni i neodredjeni integrali1540. Fasizam1541. Jung1542. Snovi1543. Emocije1544. Sparta1545. Segmentacija slika pomocu neuronskih mreza1546. Upotreba višeslojnog perceptrona za raspoznavanje brojčano-slovčanih-diplomski1547. Neuronske mreze u predvidjanju buducnosti1548. Biznis plan1549. Matrice -matematika1550. Odnosi s javnoscu-strateska funkcija mendzmenta1551. Diplomski rad na temu mobilni agenti na internetu1552. Nacionalni parkovi evrope1553. Tehnoloski sistemi1554. Industrijske masine1555. Marketing1556. Trziste troskovi i cene1557. Poslovna logistika i konkurentsko okruzenje1558. Upravljanje kvalitetom1559. 11 direktiva EU
 • 69. 1560. 2008 telenor izvestaj word1561. Agregatna ponuda mikroekonomija1562. AGRICUL TURAL COMPANY Engleski1563. AISP1564. Akcionarsko drusvo i akcije1565. Akcionarsko drusto1566. AKCIONARSKO,doo,KOMANDITNO1567. Aktivno biracko pravo1568. Aktivnosti fotonuklearnim reakcijama moguci indeks kvaliteta terapiskog snopa x-zracenja1569. Aktuelni problem u reg razvoju Srbije51570. Aktuelni Problemi Regionalnog Razvoja Srbije1571. Aktuelni Problemi Regionalnog Razvoja Srbije1572. Alati za upravljanje softverskom konfiguracijom1573. Aldehidi I ketoni1574. ALGORITAM ZA MINIMIZACIJU SNAGE1575. Aminokiseline1576. Analiticka geometrija u prostoru1577. Analiza etickog problema1578. Analiza finansijskog rezultata1579. Analiza funkcije ljudskih potencijala1580. Analiza internet servisa ya podrsku uspesnom funkcionisanju postnet racunarske mreze1581. Analiza neiskoristenih unutrasnjih rezervi u preduzecu1582. Analiza osnovnih sredstava
 • 70. 1583. Anticka geometrija1584. Antropologija postsocijalizma1585. Arbitraza1586. Arhimed1587. Arhimed(2)1588. Arhimed(3)1589. Arhimed(4)1590. Arhita-(delski problem)1591. Aristotel1592. Aristotellll1593. Atina1594. August Ferdinand Mobius1595. Automatizovanje procedure izrade tenderske dokumentacije koriscenjem VBA1596. Automatsko izdvajanje saobracajnih znakova sa digitalne slike1597. Banjski turizam1598. Bankarske I finansijske usluge1599. Barkanski agregati1600. Bankarstvo1601. Bankarstvo(2)1602. Bankarstvo(3)1603. Bankarstvo(4)1604. Bankarstvo(5)1605. Bankarstvo(6)
 • 71. 1606. Banke1607. Baricentar1608. Bayer o kompaniji1609. Baza podataka, robno poslovanje1610. Baze1611. Bencmarking1612. Bencmarking1613. Berza1614. Berze1615. Berze berzansko poslovanje(1)1616. Berze dipl1617. Berze berzansko poslovanje(2)1618. Berze berzansko poslovanje(3)1619. Berze berzansko poslovanje(4)1620. Besplatni seminarski radovi1621. Bezicni internet pristup1622. Bezbednost B i H na putu ka evropskim integracijama1623. Bezbednost B i H na putu ka evropskim integracijama1624. BIH Uloga1625. Bilans kao osnovni finansijski izvestaj1626. Bilten1627. Birokratija1628. Biti digitalan
 • 72. 1629. Bitnost lokacije u preduzetnistvu1630. BIznis plan 11631. Biznis Plan 21632. Biznis plan 31633. BIznis plan 41634. Biznis plan 51635. Biznis plan 61636. BIznis plan 71637. Biznis plan Play Group1638. Biznis plan proizvodnje gljive Bukovaca1639. Biznis plan Skola fudbala1640. Biznis plan 81641. Zenske studije I istrazivanja1642. Blek Šols Diferencijalna jednačina1643. BPM i Šest sigmi1644. Brak i porodica1645. Menadzment i socijalna odgovornost – upravljanje razvojem organizacije1646. Brending1647. Brauerova teorema1648. Brending 21649. Brendiranje1650. Bretonvudski monetarni sistem1651. Broj
 • 73. 1652. Broj fi i fibonacijev niz1653. Broj pi1654. Brojevi1655. Brojevi 21656. Bromotomaterija1657. Budzet javne finansije1658. Carine1659. Carine 21660. Carine i carinske tarife1661. Carinski poslovi i carinski postupak u carinskom sistemu Srbije1662. Carinski sistem Srbije,metode Fleksibilnost i efikasnost na suzbijanju krijumcarenja uSrbiji1663. Case study Ford Motor Company1664. CE ZNAK 10 koraka do CE1665. Centralna banka1666. Centralna banka nezavisnost i samostalnost1667. Ce oznacavanje1668. CE oznacavanje 21669. CE oznacavanje 31670. Cifre i brojevi1671. Ciljevi menadzmenta1672. Operativni menadzment1673. DDV PRESMETUWAVE MAKEDONSKI1674. Deduktivna metoda
 • 74. 1675. Definisanje kruga1676. Determinante1677. Devijacije1678. Devizni sistem i devizna politika1679. Devizni sistem i devizna politika 21680. Devizni sistem i platni promet1681. Devizni sistem i platni promet 21682. Diabetes mellitus (Secerna bolest)1683. Didaktika1684. Digitalna datoteka1685. Karakteristike svatanja dečijeg pogleda na svet1686. Diofantske jednacine1687. kreiranje menadzment tima1688. Distribucija1689. Dobrovoljni penzioni fondovi u Srbiji21690. Dobrovoljni penyioni fondovi u Srbiji1691. Dobrovoljni penziono osiguranje u Srbiji1692. Dobrovoljno penziono u Srbiji1693. Dobrovoljno penziono u Srbiji1694. Domaci Search Engine1695. Doo1696. Doprinosi1697. Doprinosi2
 • 75. 1698. Drustveni sukobi1699. Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu1700. Drzava1701. Drzavljanstvo EU1702. Dug1703. Dusanov Zakonik, kao treci pisani dokument na svetu sa elementima Ustava1704. Dvanaesta direktiva EU1705. E poslovanje1706. E trgovina1707. Efekti na trzistu Kapitala1708. Efekti doze KAP i ESD1709. Egipatska matematika1710. Ekologija I kvalitet zivota1711. Ekonomski modeli1712. Ekonomija I drzava od liberalizma do drzavno monopolistickog kapitalizma1713. Ekonomija i kultura1714. Ekonomija kap. I finansiranje razvoja ii1715. Ekonomija kap. I finansiranje razvoja ii1716. Ekonomija kap. I finansiranje razvoja ii1717. Ekonomika I organizacija poslovanja1718. Ekomomika preduzeca rentabilnost1719. Ekonosmke funkcije trzisna ravnoteza1720. Ekonomske funkcije
 • 76. 1721. Ekonomski aspekti prosirenja Evropske unije I spoljnotrgovinski interes SR jugoslavije1722. Ekonomski recnik1723. Ekspertski sistemi 11724. Eksterni efekti1725. Elektro energetika1726. Elektronska trgovina1727. Elektronsko bankarstvo1728. Elektronsko poslovanje 11729. Elektronsko poslovanje 21730. Elektronsko poslovanje (pojam)1731. Elektronsko poslovanje i automatizacija1732. Elektronsko poslovanje i marketing1733. Elektronsko poslovanje1734. Elementi kruga1735. Emocije i pamcenje1736. Energetika misicne konstrakcije1737. E-posta1738. Efekti u medijima 11739. Eticki aspekti savremenih tehnologija1740. Etika1741. Etika I duh kapitalizma1742. Etika zastite zivotne okoline1743. EU i njen znacaj
 • 77. 1744. EU prezentacija1745. Evaluacija zdravstvene nege sa mojom definicijom zdravstvene nege1746. Evidencija osnovnih sredstava1747. Evolucija poslovnog razmisljanja1748. Evropska centralna banka1749. Evropska centralna banka I druge organizacije1750. Evropska centralna banka1751. Evropski sud pravde1752. Evropsko zaduzno pravo1753. Evropsko zakonodavstvo u oblasti rodne diskriminacije1754. Excel1755. Faraonove rezidencije i geometrija1756. Faraonove rezidencije i geometrija1757. FDUA II-3351758. Fibonacijevi brojevi1759. Filmski marketing1760. Filmski marketing konkretni promotivni mehanizmi za najavu filma1761. Finasijske institucije I finansijske strukture1762. Finansijski menadzment 11763. Finansijski menadzment 21764. Finansijski menadzment 31765. Finansijsko planiranje 11766. Finansijsko planiranje 2
 • 78. 1767. Finansijsko trziste 11768. Finansijsko trziste 21769. Finansijsko trziste 31770. Finansijski menadzment1771. Fiskalna I monetarna ekspanzija sa fleksibilnim deviznim kursom1772. Fiskalna politika 11773. Fiskalna politika 21774. Fiskalna politika 31775. Fiskalna I monetarni menadzment I upravljanje drustvenom infrastrukturom1776. Fiskalni sistem I fiskalna politika1777. Fiskalni sistemi I fiskalna politika1778. Fiziologija domacih zivotinja1779. Fles memorije1780. FM1781. Fraktali1782. Fraktali matematika1783. Funkcija banaka1784. Funkcija ponude I trazenje.doc1785. Funkcija ponude I trazenje1786. Funkcije jedne realne promenljive u ekonomiji1787. Funkcije novca1788. Galerija Milene Pavlovic Barili Pozarevac1789. Geografija
 • 79. 1790. Geometrija drevnih civilizacija 11791. Geometrija drevnih civilizacija 21792. Geometrija I astronomija starog veka1793. Geometrija I priroda1794. Geometrija lobacevskog1795. Geometrija kao nauka1796. Geometrija I umetnost1797. Geometrijski problem antike 11798. Geometrijski problem antike 21799. Globalizacija 11800. Globalizacija 21801. Globalizacija 31802. Globalizacija 41803. Globalizacija 51804. Globalizacija 61805. Globalizacija I globalni razvoj1806. Globalizacija I siromastvo1807. Globalna ekonomija I poslovna diplomatija 11808. Globalna ekonomija I poslovna diplomatija 21809. Globalna ekonomija I poslovna diplomatija 31810. Globalna ekonomija I poslovna diplomatija 41811. Globalna harmonizacija finajsijskog izvestavanja1812. Globalni novac
 • 80. 1813. Gradjansko prosecno pravo1814. Grcka matematika1815. Greske velikih matematicara 11816. Greske velikih matematicara 21817. Harmonija I matematika u muzici1818. Hartije od vrednosti 11819. Hartije od vrednosti 21820. Hartije od vrednosti 31821. Hartije od vrednosti – Obveznice1822. Hartije od vrednosti Obveznice1823. Hemija recnih voda1824. Hipotalmus1825. Hemotetija I njena primena u konstruktivnim zadacima1826. Hromatski broj I poplocavanje ravni1827. Hromatski broj I poplocavanje ravni 21828. Htm –1829. Ideal matematike kroz istoriju filozofije1830. Implementacija strategije1831. Implementacija strategije 21832. Incoterms kalkulacije1833. Individualizacija nastave1834. Indukcija emocionalnih stanja1835. Idustrijska revolucija
 • 81. 1836. Inf. System za upravljanjem razvojem proizvoda I tehnologije1837. Inflalcija1838. Inflacija I deficit javne potrosnje1839. Informaciona tehnologija I organizaciona kultura kao cinioci delovanja javne uprave1840. Informaciona tehnologija1841. Informacioni podsistemi za planiranje resursa1842. Informacioni podsistemi knjaz milos1843. Iformacioni sistem1844. Iformacioni sistemi1845. Iformacioni sistemi za podrsku odlucivanja1846. Iformacioni sistemi – pojam1847. Informacisko komunkiacijski model koriscenja fondova Evropske Unije u svrhuregionalnog razvoja1848. Inkjet stampaci1849. Inoviranje u biznisu1850. Instrumenti strateskog planiranja marketinga1851. Internacionalno trziste novca1852. Internacionalno trziste novca – DIPL1853. Internet 11854. Internet 21855. Internet 31856. Internet GIS1857. Internet I servisi na internetu1858. Internet kao postmoderni Fenomeni
 • 82. 1859. Internet kao postmoderni Fenomeni1860. Internet kao postmoderni Fenomeni za slanje1861. Internet marketing 11862. Internet marketing 21863. Internet marketing 31864. Internet prodaja1865. Internet rad na daljini1866. Inverzija u odnosu na krug1867. Investicija1868. Investicija 11869. Investicioni fondovi1870. Investiciono bankarstvo1871. Investiranje1872. Iracionalan broj1873. Isak Njutn1874. Ispitna pitanja iz rimskog prava1875. Ispitna pitanja uvod u gradjansko I stvarno1876. Istorija broja nula1877. Istorija matematike1878. Istorija matematike kroz razvoj broja PI1879. Istorija matematike u grckoj1880. Istrazivacko novinarstvo1881. Istazivanje trzista
 • 83. 1882. Izrada modela prosudbe ugrozenosti poslovanja novcem I vrednostima1883. Izvodjacki radovi1884. Izbor kanala distribucije1885. Izdavacki ugovori1886. Izlazak u prostor1887. Izometrija euklidovog prostora1888. Izometrijske transformacije u ravni1889. Izrada biznis plana1890. Izvodljivost poslovnih informacijskih sustava IPIS – dokumentacija1891. Javne finansije 11892. Javne finansije 21893. Javne finansije 31894. Javni dug1895. Javni dug fiskalna ekonomija1896. Javni zajmovi1897. Jedanderan tehnologija organizacije preduzeca1898. Jezik I kultura1899. Josip Broz Tito1900. Just in time – proizvodnja1901. Kablovski internet1902. Kako napisati biznis plan1903. Calendar ss 9_101904. Kalkulacija cena
 • 84. 1905. Kamata1906. Kanali prodaje1907. Karakteristike svatanja decijeg pogleda na svet1908. Karakteristike dobrovoljnog penzijskog osiguranja u republici srbiji1909. Keiranje menadzment tima diplomski1910. Keznesijanska I monetarna makroekonomija1911. Klasicni nemacki idealizam-ontologija1912. Klijenti1913. Kljucni indikatori efikasnosti1914. Kljucni indikatori efikasnosti1915. Kljucni indikatori efikasnosti upravljanje kvalitetom1916. Knjigovodstvene informacije1917. Knjigovodstvo1918. Knjigovodstvo I racunovodstvo1919. Knjigovodstvo,korespodencija,privredna matematika,finansijska matematika1920. Knjigovodstvo privredna matematika1921. Kodeks profesionalne etike advokata1922. Kognitivna teorija licnosti1923. Kognitivni aspekti obrazovanja1924. Kognitivna strategija ucenja – neverbalna strategija1925. Kognitivna strategija ucenja 21926. Kognitivno bihejvioralna terapija alkoholizma1927. Kolevka geometije I astronomije
 • 85. 1928. Komparativna analiza programske potpore1929. Komuniciranje I poslovna etika1930. Komuniciranje u poslovnoj sredini1931. Komunikacija1932. Komunikacija I donosenje odluka1933. Komunikacija u organizaciji1934. koncept za revizorski rizik – makedonski1935. Koncesije na pomorskom dobru1936. Konflikti u komunikaciji 11937. Kongres lokalnih I regionlanih vlasti Evrope1938. Konstruktivni zadaci u ravni1939. Kontrola I revizija1940. Kontrola I revizija 21941. Konusni preseci1942. Konvertibilnost1943. Korisnici- formular1944. Koristi I troskovi od clanstva u EU1945. Korporativno bankarstvo1946. Koza1947. Kratak pregled istorijskog razvitka matematike1948. Kredit – zajam1949. Kreditna analiza I tehnologija kredititranja1950. Kreditne analize
 • 86. 1951. Kreditni system I kreditni poslovi1952. Krivicna dela protiv beznbednosti racunarskog sistema1953. Krivicno pravo1954. Krug1955. Krug 21956. Krug 31957. Krug – osnovni elementi1958. Krug –osnovni elementi I svojstva1959. Krug – elementi I delovi kruga1960. Krug I njegova svojstva1961. Kvadratne jednacine1962. Kvalitet1963. Laserski stampaci1964. Leonard Paul ojler1965. Leonardo da vinci I matematika1966. Licna metodologija rada1967. Liderstvo1968. Liderstvo – menadzment1969. Likvidacija1970. Likvidnost banaka1971. Limfomi1972. Limfomi 21973. Linearno parametarsko programiranje
 • 87. 1974. Lizing aranzman1975. Ljudska prava u bosni I hercegovini1976. Ljudski resurski1977. Ljudska prava u eu I ljudska prava u Srbiji1978. Logistika u medjunarodnom marketing1979. Lokalna samouprava1980. Lokalna samouprava 21981. Lopta I sfera1982. LVO I ESOP kao nacin prestuktuiranja kompanija1983. Makroekonomija1984. Makroekonomija I fiskalna politika1985. Makroekonomija I fiskalna politika u srbiji1986. Makro ekonomija mezzo I mikroekonomija1987. Makroekonmska analiza – skripta1988. Mala I srednja preduzeca1989. Menadzment1990. Elektronska trgovina1991. Marketing1992. Marketing 21993. Marketing 31994. Marketing mix1995. Marketing plan1996. Marketing I internet mix
 • 88. 1997. Matematika1998. Matematicka logika1999. Matematicki modeli2000. Matematicko umece starih egipcanja2001. Matematika I njene primene2002. Matematika I umetnost2003. Matematika starog egipta2004. Matematika starog vavilona egipta I kine2005. Matematika u doba renesanse2006. Materijali montesori2007. Materijali montesori 22008. Materinstvo I bracno ocinstvo2009. Maticna ploca2010. Modeli privatizacije u srbiji2011. Medicinska sestra I bolesnik2012. Medijske egzistencije2013. Medjunarodna ekonomija2014. Medjunarodna finansijska trzista2015. Medjunarodna finansijska trzista 22016. Medjunarodna trgovina2017. Medjunarodna trgovina 22018. Medjunarodna trgovina 32019. Mednjunarodna trgovina dinamika I struktura
 • 89. 2020. Medjunarodna trgovina svetske trgovinske organizacija2021. Medjunarodna zaduzenost I duznicka kriza2022. Medjunarodne finansije2023. Medjunarodna marketing tema – Strategije nastupa na inostranom trzistu2024. Medjunarodni marketing2025. Medjunarodni marketing – podravka2026. Medjunarodni monetarni fond2027. Medjunarodni monetarni fond 22028. Medjunarodni transport I spedicija2029. Medjunarodni marketing 22030. Medjunarodni marketing 22031. Mega drzava2032. Memorija racunara2033. Menadzer I njeova licnost2034. Menadzerska ekonomija2035. Menadzment2036. Menadzment I menadzer2037. Menadzment prodaje I kvalitet proizvoda I usluge2038. Menadzment racunovodstva2039. Menica2040. Mere srednjovekovne srbije2041. Mesta troskova2042. Mesto srbije u regionalnom razvoju balkana I jugoistocne evrope
 • 90. 2043. Meod najmanjih kvadrata I QR rastav2044. Metode I koraci odlucivanja2045. Metode selekcije hibrida kukuruza2046. Metodika nastave kroz neka svojstvva u geometrija2047. Metodika nastave metodike za decu sa ostecenim sluhom2048. Migracije2049. Mis menadzment2050. Model izvrsnosti2051. Model izvrsnosti 22052. Model izvrsnosti 32053. Model kontinuiranog poboljsanja poslovnih procesa u turizmu primenom kontrolinga2054. Model upravljanja obavestenjima u operativnom dezurstvu policije u zajednici2055. Model upravljanja rizicima kod javnih projekata2056. Model I apstrakcija2057. Modeliranje I simulacija proizvodnih procesa2058. Monetarna ekonomija2059. Monetarna ekonomijan I bankarski menadzment 12060. Monetarna ekonomijan I bankarski menadzment 22061. Monetarna politika I privredni ciklus2062. Monetarne I javne finansije2063. Monetarne I javne finansije – odabrano2064. Monetarni agregati2065. Monetarni sistem
 • 91. 2066. Monopoliticka konkurencija2067. Monopolska konkurencija2068. Motivacija2069. Motivacija zaposlenih2070. Motivacione teorije2071. Motivi traznje za novcem – osnovi makroekonomija2072. Multinacionalne I transnacionalne kompanije2073. Nacije I pojam nacije2074. Najcesci uzrok ne polaganja vozackog ispita2075. Najranija grcka geometrija2076. Naknada kao izvor sredstava2077. Narkomanija socijologija2078. Narodna banka Srbije2079. Nauticki turizam2080. NBS konsolidovani 20082081. Necarinske barijere 12082. Necarinske barijere 22083. Nehatno lisenje zivota2084. Neke vazne teoreme za kurs – osnove geometrije2085. Neodredjeni integral2086. Nepotpuna konkurencija, oligopoly I monopoliticka konkurencija2087. NEURAU – 12088. Neverbalna komunikacija dodatak
 • 92. 2089. Nezaposlenost kao makroekonomski fenomen2090. Nezaposlenost kao pokazatelj makroekonomske efikasnosti2091. Njujorska berza 12092. Njujorska berza 22093. Nokia2094. Novac2095. Novac 22096. Novac I poslovno bankarstvo2097. Objektivno ojentisana analiza I dizajn2098. Objektivno orijentirano programiranje2099. Obla tela valjak I kupa2100. Obnovljivi izvori energije2101. Obrada korisnickih zahteva u okruzanju programskog jezika java2102. Obrtna tela2103. Obrtna tela 22104. Obrtna sredstva u preduzecu2105. Obveznice2106. Odliv mozgova2107. Odnos prave I krivih drugog reda2108. Odnos stranica I uglova u trouglu2109. Odnosi s medijima2110. Odnosi s javnoscu2111. Oglasna table
 • 93. 2112. Oktobar rok2113. Oligopol2114. Oligopol2115. Operacije u kontenjerskim terminalima2116. Operativni I strategijski menadzment2117. Operativni I strategijski menadzment2118. Operativni menadzment2119. Oplemenjivanje slive2120. Opsta sema informacionog sistema2121. Opsti sporazum o carinama I trgovini2122. Opticke osobine rombicnih karbonata2123. Optimizacija parametara dostavnih reona 12124. Optimizacija proizvodnog procesa2125. Ordo ophidiae – zmije2126. Organizacija graficke proizvodnje faktori konkurentnosti2127. Organizacija zdrstvene zastite I zdrastvenih ekonomika2128. Organizacija struktura preduzeca2129. Organizaciono posanasanje2130. Organizovanje – Menadzment2131. OSIGURANJE2132. Osiguranje 22133. Osiguranje kao metoda za upravljanje rizicima2134. Osnivanje preduzeca
 • 94. 2135. Osnivanje preduzeca u RS2136. Osnova ekonomije2137. Osnova ekonomije preduzetnik,preduzetnistvo I menadzment kao pretpostavke trzisnogprivredjivanja2138. Osnove ekonomske teorije2139. Osnovi evropske unije2140. Osnovi finansija2141. Osobine ljudi2142. Osobna prodaja2143. Osnovni identiteti u trigonometriji2144. Panevropski univerzitet2145. Paradajz2146. Parni ventili2147. Pelaraji Asas kod HTML2148. Penzijski fondovi2149. Penzijski fondovi 22150. Recepcija perifernih telesnih promena2151. Periodni sistem elemenata2152. Personalni porez2153. Pi kroz vekove2154. Piramida2155. Piramida 22156. Piramida I Kupa2157. Piramida I kupa 2
 • 95. 2158. Piramida I kupa 32159. BLAGAJNO2160. MATERIJALNo2161. Osiguranje2162. Pitagora2163. Pitagora 22164. Pitagora 32165. Pitagora 42166. Pitagora 52167. Pitagora I pitagorina teorema2168. Pitagorina terema2169. Pitagorina teorema 22170. Pitagorina teorema 32171. Pitagorina teorema 42172. Pitagorina teorema 52173. Pitagorina teorema 62174. Pitagorina teorema 72175. Pitagorina teorema 82176. Pitagorina teorema 92177. Pitagorina teorema I njena primena2178. Pjer de ferma2179. Planiranje marketinga2180. Planiranje projekta pomozimo deci ometenoj u razvoju
 • 96. 2181. Planiranje saobracaja2182. Platni promet2183. Poboljsanje procesa kupovine2184. Pocetak aritmetike2185. Podela nadleznosti prema predlogu ustava2186. Podravka2187. Podudarnost2188. Podudarnost I primena podudarnosti2189. Podudarnost I primena podudarnosti 22190. Podudarnosti I primena podudarnosti 32191. Podudarnost trouglova I primena podudarnosti2192. Pojam drustvene moci2193. Pojam I znacaj globalizacije2194. Pojam I znacaj propaganda2195. Pojam ljudske lepote (TELO) u savremenom drustvu2196. Pojam preduzeca I preduzetnika2197. Pojam ,karakteristike I vrste carina2198. Pojam geometrije2199. Pojam geometrijskih tacaka2200. Pokazatelji2201. Poliedri (pravilni I polupravilni)2202. Politicke partije2203. Politicke stranke na podruciju opstine
 • 97. 2204. Politicki sistemi srbije III2205. Ponude I narudzbenice2206. Poreski sistem2207. Poreski sistemi2208. Porez na dodatnu vrednost – PDV2209. Porezi2210. Porezi kao glavni izvor javnih prihoda2211. Porezi u Srbiji2212. Porezi u Srbiji 22213. Porodicno pravo2214. Porodicno pravo 22215. Portfolijeva metoda2216. Poslovna etika I upravljanje ljudskim resursima2217. Poslovna etika I upravljanje ljudskim resursima 22218. Poslovna etika2219. Poslovne finansije2220. Poslovni modeli u softverskoj industriji2221. Poslovno I finansijsko pravo2222. Poslovno komuniciranje – internet2223. Poslovno obrazovanje uz koriscenje2224. Poslovno pravo2225. Poslovno pravo 22226. Poslovno planiranje SWOT analiza
 • 98. 2227. Potrebna zananja za primenu zdrastvene nege u praksi2228. Potencijali lokacijksih servisa zasnovanih na tehnologiji mobilnih komunikacija2229. Povratak drzave blagostanja2230. Povratak drzave blagostanja 22231. PPTP na mrezama2232. Pracenje saobracaja u racunarskoj mrezi FON-a2233. Menadzment operacija I kvaliteta u preduzecu2234. Pranje novca2235. Pravo EU2236. Prava krug trougao2237. Prava krug trougao 22238. Pravila poslovanja berzanskog posrednika2239. Pravna drzava2240. Pravna lica2241. Pravni odnosi I subjekti u pravu2242. Pravni polozaj zadruga u RS2243. Pravo2244. Pravo 22245. Pravo konkurencije2246. Pravo zadrzavanja I pravo zaloga2247. Pravo zaloge na pokretnim stvarima2248. Pravougli trougao u euklidskoj geometriji2249. Prednost elektronskog poslovanja u odnosu na klasican biznis
 • 99. 2250. Prestojece poreske reforme u drzavama pred ulaskom u EU Hrvatska I Srbija2251. Preduzeca2252. Preduzece2253. Preduzece kao fenomen svojstven trzisnoj privredi2254. Preduzetnik 22255. Preduzetnicke strategije2256. Preduzetnik 32257. Preduzetnik 42258. Preduzetnistva2259. Preduzetnistvo2260. Preduzetnistvo 22261. Preduzetnistvo I ekoloska kriza2262. Preduzetnistvo I ekoloska kriza 22263. Preduzetnistvo I ekoloska kriza 32264. Medjunarodi Marketing MM2265. Primarni novac I monetarna politika centralne banke2266. Primena LDA protokola2267. Primena pareto analize2268. Primena rasporeda verovatnoca pri oceni rizika investicija2269. Primena geometrije u racunarstvu2270. Primene podudarnosti2271. Primenjena tehnika obrade slike u prepoznavanju I klasifikaciji otisaka prstiju2272. Primopredajni antenski sistemi
 • 100. 2273. Principi menadzmenta2274. Princip zastite poverilaca iz aspekta poimanja finansijskog polozaja privrednih drustava2275. Priroda I rad2276. Privatizacija2277. Privatnik preduzetnik2278. Proces ugovaranja I izrada tenderske dokumentacije br 22279. Proces ugovaranja I izrada tenderske dokumentacije br 32280. Proces ugovaranja I izrada tenderske dokumentacije br 42281. Proces unapredjivanja prodaje novih proizvoda2282. Prodaja I distribucija2283. Produktivnost rada2284. Profesionalna orijentacija – prilog evaluaciji2285. Profit I cena proizvodnje2286. Profit I cena proizvodnje 22287. Program za osposobljavanje menadzera malih I srednjih preduzeca2288. Proizvodjac mleka2289. Proizvodnja filozofija I praksa kontrolne proizvodnje u volvu2290. Proizvodni I infomracioni sistemi2291. Proizvodni process2292. Proizvodnja ( troskovi proizvodnje) sokova Rosa-Bujanovac2293. Proizvodnja jaja2294. Proizvodnost rada2295. Projektiranje informacijskih sustava
 • 101. 2296. Projektni zadatak2297. Projektni zadatak 22298. Projektovanje proizvonih sistema2299. Projektovanje u parametarskom 3d solid modelaru2300. Promene u top menadzmentu I uloga menadzmenta u uslovima tranzicije2301. Promocija2302. Promocija 22303. Preduzetnistvo2304. Psiholingvistika2305. Psihologija2306. Psihologija ucenja I obrazovanja2307. Punjac aa baterija2308. Puzevi2309. Racionalizacija troskova u2310. Racunanje starih egipcanja2311. Racunarske mreze2312. Racuni racunovodstva2313. Racunovodstvo preduzeca u tranziciji2314. Racunovodstvo preduzeca u tranziciji2315. Racunovodstvo telenora doo2316. Racunovodstvo telenora doo 22317. Racunovodstvo preduzeca u tranziciji 22318. Rad – drumska vozila
 • 102. 2319. Rad kao preduslov efikasnog poslovanja2320. Rana grcka geometrija tales2321. Raspored plivaca po stazama2322. Ravnoteza ponude I potraznje2323. Razvijanje strategije delotvornog ucenja2324. Razvoj grcke matematike2325. Razvoj savremenog novca2326. Razvoj vidnog konfiguracijskog pamcenja kod dece2327. Razvoj grcke matematike oda Talesa do Arhimeda2328. Razvoj proizvoda2329. Realizacija simulacionog modela za analizu I upravljanje rizikom investicionih projekata2330. Recnik za ekonomiju2331. Redlights2332. Regionalne integracije2333. Rekreativna geometrija velikih matematicara2334. Religija2335. Religija 22336. Rene Dekart2337. Repo Poslovi2338. Republika Argentina2339. Republika srbija2340. Resavanje kolektivnih radnih sporova u parnicnom postupku2341. Rezultati poslovanja I raspodela
 • 103. 2342. Rickettsia ,Orientia,Ehrlichia,coxiella,chlamydia2343. Rimska porodica2344. Rizici upravnjanje2345. Saradnja srbije I EU2346. Saveti I strategije ucenja2347. Savremena migracijska kretanja u evropi2348. Savremene migracije ( odliv mozgova )2349. Savremeno makroekonomsko planiranje2350. Savremeno odlucivanje2351. SDI2352. SDI 22353. SDI I zemlje u tranziciji2354. Segmentacija trzista I pozicioniranje proizvoda2355. Finansijsko planiranje2356. Semantika2357. Amortizacija2358. Demingova nagrada2359. INTENEt2360. Seminarski rad Uputstvo za izradu2361. Marketing2362. Evolucija poslovnog razmisnja2363. Izbegavanje placanja poreza2364. Pareto dijagram
 • 104. 2365. Pravo2366. Sest sigma2367. Sest sigma upravljanje kvalitetom2368. Sfera2369. Sistem informisanja2370. Sistemi2371. Sistem upravljanje rizicima2372. Skalarni proizvod vektora2373. Sklapanje bracnog ugovora2374. Sklonost kupovini I traznje uzbudjenja2375. Ucenje2376. Sloboda kretanje radne snage2377. Socijalna politika2378. Socijalne reforme I finansijske iinovacije socijalnog upravljanja2379. Socijalni sporazum2380. Socijalno medicinski aspekti alkoholizma2381. Socijalno zdrastveno I pio osiguranje – doprinosi2382. Sociologija2383. Sociologija 22384. Spedicija 22385. Spoljnotrgovinska kalkulacija2386. Spoljnotrgovinska razmena I carinska politika Republike Srbije s Inostranstvom2387. Spoljnotrgovinsko devizno poslovanje
 • 105. 2388. Spoljnotrgovinsko devizno poslovanje 22389. Spontana rekonstrukcija medija2390. Srbija2391. Srednje vrednosti2392. Stabilnost cena2393. Stabilnost cena 22394. Starbucks2395. Starogrcka matematika2396. Stavovi gradjana2397. Sticanje prava private svoine2398. Stilovi vodjenja organizacije2399. Strane direktne investicije2400. Strategija2401. Strategija dinamicnog I ekonomskog rasta2402. Strategijea monetarne politike2403. Strategija razvoja preduzeca2404. Strategija socijalnih naknada2405. Strategija socijalnog blagostanja2406. Strategija ucenja2407. Strategija zdravlje mladih2408. Strategije internet2409. Strategija ucenja 22410. Strategijski menadzment
 • 106. 2411. Strategijski menadzment u proizvodnji2412. Strategijski menadzment I upravljanje procesima2413. Strategijski menadzment I upravljanje resursima2414. Strategijski menadzment I upravljanje resursima 12415. Strateski finansijski menadzment2416. Struktura sistema2417. Studija izvodljivosti za srbiju I crnu goru2418. Stvaranje I ponistavajne novca2419. Stvarno pravi I stvari2420. Subvencionisanje sektra turizma u EU2421. Sastav za uatomatizaciju poslovajna2422. Sustina savremenog menadzmenta2423. Sveskan2424. Svet dogadjaja2425. Svetska banka2426. Svetska banka 22427. Svetski poredak2428. Svojstva paralelograma2429. Swot2430. Swot Analiza2431. Swot analiza u proizvodnji2432. Tacka pokrica kao izvor upravljackih informacija2433. Tacka pokrica troskova
 • 107. 2434. Tacka prava I ravan2435. Tales pitagora euklid Arhimed2436. Tales prvi mudrac2437. Talesova teorema2438. Talesova teorema 22439. Talesova teorema 32440. Talesova teorema 42441. Talesova teorema 52442. Talesova teorema 62443. Tehnoloski proces proizvodnje deterdzenata I njegov uticaj na zagadjenje okolisa2444. Tejlorova formula2445. Tematski turizam2446. Teorija algoritama jezika I automata2447. Teorije sistema2448. Teorija vrednosti I viska vrednosti2449. Teorija igara2450. Teorijska osporavanja primenjenih finansiskih modela I nove znanstvene paradigm2451. Testament pravo2452. Tetivni I tangetivni vetvorouglovi2453. Tigar AD2454. Tiranija pod plastom covjecnosti- sramota medicine ( vivisekcija I ostale vrste mucenja )2455. Titanic2456. Tokovi novca I krediti
 • 108. 2457. Transportna uloga krvi2458. Treci stub penzionog osiguranja2459. Trgovinski menadzment2460. Trgovinski menadzment u savladavanjjni tehnoloskog progresa2461. Trigonometrija pravouglog trougla2462. Trigonometrijske funkcije2463. Trigonometrijske funkcije uglova2464. Trigonometrijske jednacine2465. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja2466. Trzisne opcija2467. Troskovi I traznja2468. Troskovi kalkulacije2469. Trougao2470. Trougao 22471. Trougao cetvorougao I krug2472. Trougao I odnosi uglova I stranica2473. Trzisna ravnoteza2474. Trzisna ravnoteza 22475. Trzisna ravnoteza 32476. Trzisna ravnoteza 42477. Trziste I promet duvana I preradjevina duvana2478. Trziste novca2479. Trziste novca I kapitala
 • 109. 2480. Trziste opcija2481. Turisticki proizvod marketing2482. Turizam2483. Ugovor o delu2484. Ugovor o fransizingu2485. Ugovor o ortakluku2486. Ugovor o ostavi – depozitu2487. Ugovor o zakupu poslovnog prostora2488. Ugovor u medjunarodnom poslovanju2489. Ugovor o delu – intelektualne usluge2490. Uloga hidrotehnike u zastiti zivotne sredine2491. Uloga I znacaj funkcionalnih menadzera u postizanju konkurentnosti2492. Uloga internet marketinga svetske trgovine2493. Uloga marketinga u preduzecu2494. Uloga poslovnih banaka u finansijskom sistemu2495. Uloga svetske banke u globalnoj ekonomiji2496. Uloga zene u matematici2497. Uloga geometrije u otkrivanju I opisivanju sveta2498. Umrezavanje2499. Upravljacke odluke2500. Upravljacko racunovodstvo2501. Upravljacko racunovodstvo 22502. Upravljanje kanalima marketinga
 • 110. 2503. Upravljanje komanditnim drustvima u EU I u Srbiji2504. Upravljanje kvalitetom2505. Upravljanje kvalitetom 22506. Upravljanje kvalitetom 32507. Upravljanje kvalitetom benchmarking u logistici2508. Upravljenj kvalitetom ISO-140002509. Upravljanje kvalitetom PDCA Ciklus2510. Upravljanje kvalitetom u logistici2511. Upravljanje kvalitetom u restoranskom poslovanju – Menadzmentu2512. Upravljanje kvalitetom ISO 220002513. Upravljanje linijama proizvoda2514. Upravljanje ljudskim potencijalima2515. Upravljanje organizcionim promenama u dinamicnom okruzenju2516. Upravljanje projektima uz pomoc kompjutera2517. Upravljanje promenama2518. Upravljanje promenama 22519. Upravljanje rizicima2520. Upravljanje zastitom zivotne sredine2521. Upravljanje znanjem2522. Upravljanje projektima2523. Uputstvo za izradu seminarskog rada2524. Uputstvo za izradu diplomskog rada2525. Uticaj globalizacije na ekonomski rast I siromastvo
 • 111. 2526. Uticanje motivacija2527. Uvod u teorijsko racunarstvo2528. Uvod u geometriju2529. Valjak I kupa2530. Valjak I kupa 22531. Valjak I kupa 32532. Vaznije osobine kruga2533. Vekovna spona geometrije I arhitekture2534. Verski turizam2535. Vestina rukovodjenja2536. Veza izmedju algebra I konstruktivnih zadataka2537. Virtuelne organizacije2538. Virusi2539. Vestine komunikacije2540. Vladavina prava kao element modern demokratske zajednice2541. Vlastiti posao2542. Voda2543. Vodic kroz internet2544. Vodjenje2545. Vodjenje liderstvo2546. VOIP – telefoniranje preko internet2547. Vrste hartija od vrednosti2548. Wap prevod
 • 112. 2549. Web programiranje u windows-u2550. Zakon I zakonitost2551. Zakon ponude I potraznje2552. Zakonodavna politika evropskog parlamenta2553. Zapisi2554. Zastita poslovnih informacionih sistema2555. Zenske studije I istrazivanja2556. Zivotinsko opstenje I ljudski govor2557. Zivot I delo rudjera boskovica2558. Zlatni presek2559. Zlatni presek 22560. Zlatni presek 32561. Zlatni presek 42562. Zlatni presek I fibonacijev niz2563. Zloupotreba platnih kartica2564. Zloupotreba platnih kartica 22565. Veb kao podrska obrazovnom procesu2566. Poslovno obrazovanje uz primenu savremenih informacionih tehnologiji2567. bankarski poslovi2568. civilno drustvo rad2569. marketing istrazivanja2570. porodica2571. monetarne teorije
 • 113. 2572. finansijska revizija javnog sektora2573. globalna harmonizacija racunovodstvene revizorske prakse2574. analiza osnovnih proizvodnih faktora2575. troskovi radne snage2576. prisustvotransnacionalnih korporacija i stranih kompanija u srpskoj privredi2577. koorporativna preduzetnicka i organizacionakultura i poslovna etika2578. poslovno komuniciranje i poslovna etika2579. pojam i predmet poslovne etike2580. dugorocni izvori finansiranja2581. kratkorocni izvori finansiranja2582. platni promet2583. vrste hartija od vrednosti2584. globalizacija pojam uzroci posledice2585. globalizacija i novi svetski poredak2586. globalizacija kao nova fraza u razvoju civilizacije2587. transnacionalni poradak i globalizacija2588. svetski poradak2589. motivacija zaposlenih, stvaranje uspesnog tipa2590. stress u organizaciji2591. edukacija menadzera u procesu transformacije organizacije2592. upravljanje ljudskim resursima2593. ljudski resursi kao savremeni menadzment koncept2594. marketing informacioni sistemi
 • 114. 2595. kvalitet usluga2596. usluzna ekonomija2597. zaposleni i potrosaci2598. kreiranje zaglavlja i podnozja na parnim i neparnim stranama2599. elektronsko poslovanje2600. mobilno bankarstvo2601. pametne kartice2602. setelitske komunikacije2603. XML2604. aplikacija MCommerce2605. internet servisi2606. mobilno bankarstvo2607. obrazovanje na internetu2608. racunarske mreze2609. virtualna stvarnost2610. pravne norme preduzeca prema nasem zakonu o privrednim drustvima2611. obveznice 12612. obveznice 22613. likvidnost banaka2614. hartije od vrednosti – cek2615. revizija javnog sektora2616. transmisioni mehanizmi monetarnih procesa2617. organizacija u pet koraka strategijskog menadzmenta
 • 115. 2618. intermedijarni ciljevi i usmeravanje monetarne politike2619. transmisioni mehanizmi monetarnih procesa2620. uloga racunovodstvene profesije u korporativnom upravljanju kao instrumentu povecanja2621. uloga racunovodstvene profesije u korporativnom upravljanju kao instrumentu povecanja2622. uloga racunovodstvene profesije u korporativnom upravljanju kao instrumentu povecanja2623. poslovni plan kao instrument upravljanja2624. berzanski posradnici2625. globalna harmonizacija finansijskog izvestavanja2626. pojam, razvoj i zadaci finansija2627. razvoj karijere2628. ljudski resursi kao savremeni menadzment concept2629. monetarna politika2630. poslovni dogadjaji2631. sportski dogadjaji2632. specificnost i karakteristike ponude dpgadjaja2633. stvaranje vrednosti2634. zaposleni i potrosaci2635. zastita na radu2636. liderstvo2637. Ugovori robnog prometa, opšte karakteristike i sredstva obezbeĎenja i izvršenja ugovoraAnaliza neiskorišćenih internih resursa preduzeća religija.2638. porodica i brak2639. religija 22640. religija 3
 • 116. 2641. moral2642. promocija kao instrument marketing miksa2643. promocija 22644. promocija 32645. upravljanje inovacijama2646. uloga racunovodstvene profesije u korporativnom upravljanju2647. porodica2648. poslovna etika i upravljanje ljudskim resursima2649. hartije od vrednosti –menise 12650. hartije od vrednosti –menise 22651. finansijske institucije2652. trziste novca2653. menadzment i men znanja2654. revizija javnog sektora2655. razvoj preduzeca u tranziciji2656. standarndni model procesa revizije2657. upravljanje kvalitetom usluga2658. uloga zaposlenih u procesu isporuke usuge2659. mito i korupcija2660. mito i korupcija2661. pojam predmet metod i ciljevi finansijskog planiranja2662. stvarno pravo2663. sociologija maska vebera
 • 117. 2664. religija2665. standardni model procesa revizije2666. Hartije od vrednosti 22667. socijalna politika EU2668. politika eu2669. osnivanje preduizeca u privrednom sistemu RS2670. izvori poslovnog prava2671. organi Eu2672. pravo konkurencije2673. ugovor o lizingu i njegov ekonomski znacaj2674. ugovor o prodaji2675. prestanak privrednog drustva2676. globalna harmonizacija polaganja racuna2677. obveznice2678. e preduzetnik2679. Ebanking2680. centralna banka2681. ugovor o uskladistavanju drobe i ugovor o spediciji2682. fransiza2683. robno poslovanje2684. menadzer buducnosti2685. elektronsko bankarstvo2686. osnovna sredstva
 • 118. 2687. zloupotreba platnih kartica2688. globalizacija2689. analiza osnovnih proizvodnih faktora2690. drustvo i drustvene pojave2691. racunovodstvo preduzeca u tranziciji2692. process planiranja u proizvodnim organizacijama Srbije2693. preduzetnistvo I inovativnost2694. globalna harmonizacija polaganja racuna2695. finansiski derivati2696. berzanski posrednici2697. marketing mix2698. inovacije2699. promocija2700. promocija 32701. cena kao instrument marketing miksa2702. pojam I predmet bankarskog prava2703. pojam I predmet I istorijski razvoj poslovnog prava2704. centralna banka2705. analiza veze interneta I elektronskog poslovanja sa etikom2706. latentne reserve I skriveni gubitci2707. osnove marketing koncepta2708. kljucni marketing koncepti2709. Marketing koncept organizovanja u usluţnom preduzeću
 • 119. 2710. direktivne strane investicije2711. direktne strane investicije 12712. direktne strane investicije 22713. focus invest2714. trzisne nise I preduzetnistvo2715. pojam fransizinga2716. organizaciono ponasanje2717. principi I norme poslovnog ponasanja2718. evropska monetarna unija2719. mmf2720. evropska monetarna unija2721. organi eu2722. biznis plan2723. devizni kurs sa osvrtom na Srbiju2724. devizno trziste2725. evropska monetarna unija2726. mito I korupcija2727. emil dirkem2728. sdudija slucaja preduzeca jasmil2729. savrameno bankarstvo I finansijske institucije2730. uloga racunovodstve profesije u korporativnom upravljanju2731. centralna banka2732. pravo eu
 • 120. 2733. studija slucaja na primeru2734. Neophodnost promena u računovodstvenoj profesiji2735. elektronsko bankarstvo2736. evropska banka za obnovu I razvoj2737. evropska investiciona banka 12738. evropska investiciona banka 22739. investicione banke2740. investicije u Srbiji medjunarodne finansije2741. mmf2742. produktivnost rada2743. Analiza uticaja neiskorišćenih internih resursa na finansijsku situaciju preduzeća2744. Računovodstvo preduzeća u tranziciji2745. Računovodstvo preduzeća u tranziciji 22746. plan pozicioniranja2747. izrade biznis plana2748. Finansijski due diligence prema terminologiji korišćenoj u meĎunarodnimračunovodstvenim standardima2749. Finansijski Due Diligence Privrednih društava2750. Kornjace2751. droga2752. verske sekte2753. sekte I sekte u srbiji2754. sekte2755. komisiono poslovi
 • 121. 2756. e-learning2757. ugovor o komisionu2758. devizni sistem2759. komercijalni bankarski poslovi2760. teorije inflacije2761. hotel park2762. hotel aleksander palas2763. palace2764. due diligence, analiza finansijske situacije privrednih drustava2765. porodica2766. sociologija marska vebera2767. emil dirkem2768. drzava2769. brak I porodica2770. religija2771. religija2772. drustvo I drustvene pojave2773. elektronsko poslovanje2774. Mercator2775. strateski plan2776. troskovi2777. drustvo, pojave I odnosi u drustva2778. zajednicka pravila za privredna drustva
 • 122. 2779. evropski parlament2780. mito I korupcija2781. kodeks ponasanja u preduzecu ,, telekom a.d.,,2782. kamatna stopa2783. razvoj seoskog turizma2784. unutrasnja memorija2785. osnovne komponentne racunare2786. memorija2787. unutrasnja memorija2788. pojam racunovodstva2789. mito I korupcija2790. profesije I biznis2791. opticka memorija2792. upravljanjem procesorom2793. organizacije procesora2794. magnetna traka2795. istorijat racunara2796. upravljanjem memorijom racunara2797. pregled racunarske memorije2798. procesor2799. spoljasnji uredjaj2800. racunarske funkcije2801. tipovi podataka
 • 123. 2802. Uloga i značaj finansijskog izveštavanja na relaciji top menadţment, polaganja računa,vlasnik kompanije optimizacija proizvodnog procesa.2803. ekonomika preduzeca kao nauna disciplina2804. analiza finansijske situacije kao kljucna podloga finansiskog privrednog drustva2805. obveznice diplomski2806. menadzment liderstvo2807. liderstvo 32808. liderstvo vodjenje2809. kanali distribucije usluga2810. upravljanje sportskim dogadjajem2811. medjunarodna trgovina2812. ciljevi strategije2813. drzava2814. pojam,sustina I razvoj interneta2815. elektronsko poslovanje2816. troskovi sredstava za rad2817. cene2818. marketing komunikacija2819. obveznice2820. politika evropske unije2821. planiranje ljudskih potencijala2822. menadzment u 21.veku2823. preduzetnistvo kao factor ekonomskog razvoja2824. strategija razvoja trgovinske marke
 • 124. 2825. trzisni mehanizam na savremenom trzistu2826. finansijska revizija javnog sektora2827. Jasmil Preduzece2828. kontrola I revizija2829. menadzer I njegova licnost2830. narodna banka srbije2831. drustvena socijalna odgovornost2832. poslovne komunikacije2833. pranje novca2834. regrutacija personala2835. religija2836. revizija informacionih sistema2837. zastita poslovnih informacionih sistema2838. banke2839. poslovni obicaji u svetu od znacaja za ljudske resurse2840. TCPIP I internet2841. zakonodavna politika evropskog parlamenta2842. drustvene grupe2843. hartije od vrednosti – cek2844. informacioni sistemi I business intelligence2845. drzava -22846. Regulacija aktivnosti enzima krebsovog ciklusa2847. Dimenzije korporativne odgovornosti
 • 125. 2848. Upravljanje finansijama I racunovodstvo2849. Drustveni bruto proizvod2850. Ekonomska politika2851. Benchmarking2852. brak I porodica2853. predmet korporativne poslovne etike2854. pojmovi strategije I strategijskog menadzmenta2855. benchmarging – novi concept strategijskog menadzmenta2856. carine I carinske tarife2857. islam I druge ideologije2858. pojmovi strategije I strategijskog menadzmenta2859. lider I liderstvo2860. Berze2861. elektrokardiografija2862. robno poslovanje2863. srce2864. nacela upravnog postupka stricto sensu2865. nezaposlenost2866. akcije2867. svetska banka2868. pojam hartija od vrednosti2869. akcije2870. uticaj savremenih tehnologija na preduzetnistvo I uopste drustvou celini
 • 126. 2871. znacaj inovacija za preduzetnistvo seminarski, preduzetnistvo2872. strategija akvizicija I menadzera- sta ih cini neuspasnim2873. taktike odbrane od preuzimanja u procesu menadzera I akvizicije2874. medjunarodne finansije I monetarna politika2875. istorijski razvoj banaka I bankarskih poslova2876. socijalizacija zaposlenih u preduzecu2877. upravljanje proizvodnjom2878. pojam socijalizacije2879. ekonomski rast I rast preduzeca2880. instrumenti finansiranja preduzetnicke sanse2881. osnovne spoznaje o bilansu2882. berze I berzansko poslovanje2883. swot analiza top line color2884. swot analiza 22885. odrzivi razvoj zastite zivotne sredine2886. subjekti prava2887. ogis kont2888. internet servisi protokoli I pripadajuci portovi2889. pojam I znacaj ugovora2890. internet2891. analiza posla2892. biznis plan2893. organizovanje kao jedna od funkcija menadzmenta na primeru dp zastava livnica topola
 • 127. 2894. elektronsko bankarstvo2895. marketing plan preduzeca2896. seminarski rad iz predmeta marketing primer marbo product2897. vestine posovnog multimedijalnog komuniciranja2898. hriscanstvo2899. hriscanstvo 12900. ad scorpion Beograd2901. business plan workshop konacna verzija2902. ugovori o robnom prometu2903. analiza finansiske situacije privrednih drustava2904. evro menadzment poslovni obicaji u Evropi2905. karakteristike menadzera2906. religija2907. evropski revolucionarni talas2908. umetnost2909. fridrih nice smrt boga2910. statisticko istrazivanje2911. lider I liderstvo2912. berze2913. hartije od vrednosti2914. komuniciranje I poslovna etika2915. menadzment I liderstvo2916. parlamentarni sistem
 • 128. 2917. strategijski menadzment upravljanje ljudskim resursima2918. sociologija2919. pravne norme I druga drustvena pravila2920. drustvene – pravne norme2921. demokratija2922. akcize I carine2923. akumulacija2924. brand2925. budzet evropske unije 12926. nacela upravnog postupka strico sensu2927. dugorocno kreditiranje2928. eticki kodeksi2929. upravljanje zalihama2930. interni nadzor poslovanja privrednih drustava2931. klasa, stratifikacija I nejadnakost2932. likvidnost banaka2933. knjigovodstveno obuhvatanje pribavljanje materijala doc – 12934. menica2935. nezaposlenost2936. novac I funkcije novca2937. organizovanje2938. ekonomija kao nauka2939. ekonomicnost kao parcijalni pokazatelj ekonomske uspesnosti
 • 129. 2940. strategija2941. racunovodstvo preduzeca u tranziciji2942. mladi ljudi u ruralnim podrucjima evrope2943. drzava2944. pravne norme2945. motivacija2946. akulturacija I enkulturacija2947. obveznice2948. finansijska revizija javnog sektora2949. trziste rada2950. poraz na dodatu vrednost – PDV2951. drustveni bruto proizvod2952. korupcija2953. prikaz knijge decja psihologija2954. godisnji porez na dohodak gradjanja2955. budzet EU -12956. timski rad2957. akcionarsko drustvo2958. bencmarking kao tehnika strategijskog menadzmenta2959. demokratija2960. drzava2961. eritrociti – biohemijski znacaj2962. gradja pluca (pulmones)
 • 130. 2963. isprave u carinskom postupku2964. javne finansije2965. justinijanova kodifikacija2966. materica2967. medjunarodna trgovina finansija I finansijski prinos2968. nabavka2969. antiglobalizacija2970. operativni menadzment2971. porez na dohodak gradjana2972. porezi2973. drustvena struktura I strustvene klase2974. regulacija aktivnosti enzima krebsovog ciklusa2975. mladi ljudi u ruralnim podrucjima Evrope2976. hematologija2977. stres2978. marketing2979. ugovor o gradjenju2980. uloga svetskih monetarnih I trgovinskih organizacija u procesu globalizacije seminarskirad2981. zastita zivotne sredine2982. finansijske usluge za firme javni rashodi2983. osiguranje2984. pojam, predmet, metod I ciljevi finansijskog planiranja2985. globalizacija kao svetski process
 • 131. 2986. informaciska pismenost2987. kvalitet promocija2988. novac2989. profesionalna orijentacija – kako pronaci, dobiti I izgubiti posao2990. mentalna higijena2991. finansijski konsalting2992. monetarna politika2993. agregatno planiranje u funkciji planiranja tv produkcije 20032994. agregatno planiranje u funkciji planiranja tv produkcije docx2995. analiza faktora projektovanja organizacije2996. B2B model elektronske trgovine2997. bankarstvo2998. benito musolini2999. berzanska trgovina3000. berze finansijski menadzment3001. informaciono komunikacijska mreza UNSA3002. menadzment totalnim kvalitetom (TQM) I studije slucaja3003. Microsoft visual basic 2005 I Microsoft SQL server 20053004. strane direktne investicije I bivse socijalisticke zemlje jugoistocne evrope3005. elektronsko poslovanje3006. estetika u medijima 13007. finansijsko trziste3008. HARTIJE OD VREDNOSTI NA TRŢIŠTU KAPITALA
 • 132. 3009. instrumenti marketing miksa3010. knigovodstvo osn sreds3011. knizenje robe3012. komunikologija3013. krediti3014. Lana Batic3015. menadzment3016. menadzment struktura vodecih svetskih hotelskih lanaca.docx3017. mentalna retardacija3018. modeli elektronske trgovine3019. mogucnosti za razvoj ekoturizma u nacionalnom parku jelousten 20033020. nivoi menadzmenta3021. nastanak EU3022. odrzavanje na bazi rizika3023. organizacija poslovnih sistema3024. osnovi menadzmenta3025. panevropski univerzitet3026. planiranje3027. planiranje – straterski menadzment3028. planiranje – ljudski resursi3029. planiranje u menadzmentu3030. planiranje zvezdana3031. pojam I znacaj globalizacija
 • 133. 3032. pojam sociologije I njen odnos prema drugim drustvenim naukama3033. politicke stranke u politickom sistemu srbije3034. pravo3035. pravo konkurencije3036. pravo zaloge na pokretnim stvarima3037. preduzetnicki izbor ideje3038. principi i nacela bankarskog poslovanja3039. proces planiranja3040. produktivnost rada3041. prof orijentacija3042. proizvod I brend u medjunarodnom marketingu3043. proizvod u MM3044. promocija3045. menadzment3046. finansijsko planiranje 23047. globalni mediji3048. seminarski iz operativnog3049. osnovni menadzment3050. biznis koncepcija3051. bilans kao osnovni finansijski izvestaj3052. biomasa3053. business plan3054. covek I klima
 • 134. 3055. data mining3056. ekologija concept odrzivosti razvoja3057. ekoloski automobil3058. elektronska trgovina3059. elektronsko poslovanje I menadzment3060. fazi brojevi I principi prosirenja3061. finansijska trzista3062. firewall zastitni zid3063. globalizacija3064. hriscanstvo3065. hriscanstvo3066. interaktivna racunarska grafika3067. internet bankarstvo3068. jevrejstvo3069. kataliza I katalizatori3070. kejnzijanska I monetarna politika3071. kristalna struktura materijala3072. menadzment I menadzment znanja3073. mis I tipkovnica3074. merna I regulaciona oprema sistema automatskog3075. nezaposlenost3076. objektno orjentisani koncepti PHP3077. obrazovanje kao resurs 21 veka
 • 135. 3078. odbrana poglavlja iz elektro energetskih postrojenja3079. optimizacija proizvodnog procesa3080. pojam I podela osnovnih sredstava3081. preduzetnistvo3082. primarna I sekundarna trzista akcija3083. prirodni resursi3084. projektovanje proizvodnog sistema3085. rizici globalizacije3086. sociologija3087. skladisno poslovanje3088. skladisno poslovanje3089. skladisno poslovanje3090. skvoterski pokret3091. slabe I jake interakcije3092. spontana rekonstrukcija medija3093. metode I tehnike predvidjanja3094. stress na random mestu3095. studija slucaja o proceni uticaja na zivottnu sredinu3096. tehnika skladisnog poslovanja3097. TQM3098. Virtuelni trgovinski centri3099. Vizija misija I cilj3100. Medjunarodni marketing
 • 136. 3101. Vremenske norme u organizaciji proizvodnje3102. Zensko preduzetnistvo