Lv Rep

1,069 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,069
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lv Rep

 1. 1. Latvijas Republikas Ministru kabinets
 2. 2. Kas ir Ministru kabinets? Ministru kabinets ir Latvijas valsts valdība jeb valsts augstākā izpildvara. Tā sastāvu un darbību nosaka Latvijas Republikas Satversme un Ministru kabineta iekārtas likums . Ministru kabinetu sastāda persona , kurai to uztic darīt Valsts Prezidents.
 3. 3. Sastāvs <ul><li>Ministru kabinets sastāv no Ministru prezidenta un viņa aicinātiem ministriem. </li></ul><ul><li>Kā pilntiesīgu kabineta locekli Ministru prezidents var kabinetā aicināt vienu Ministru prezidenta biedru un vienu vai vairākus ministrus īpašiem uzdevumiem. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministru kompetenci nosaka Ministru kabinets. </li></ul><ul><li>Ministru prezidents var iecelt amatā valsts ministru. </li></ul><ul><li>Ministru prezidents papildus saviem tiešajiem pienākumiem var uzņemties arī vienas ministrijas pastāvīgu vadību. </li></ul>
 5. 5. Ministru kabineta funkcijas un pilnvaras Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes . Ministru kabinetam pieder likumu ierosināšanas tiesības un tiesības iecelt vai apstiprināt amatos daļu civildienesta ierēdņu . Ministru kabinets apspriež vai izlemj visus jautājumus , kas ir tā kompetencē saskaņā ar Satversmi un likumiem. Ministru kabinets var izdot normatīvus aktus - noteikumus šādos gadījumos: 1) ja likumā noteiktas īpašas pilnvaras jeb deleģējums Ministru kabinetam; 2) ja attiecīgais jautājums nav noregulēts ar likumu. Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi nedrīkst būt pretrunā Satversmei un likumiem. Noteikumos jābūt norādei, uz kāda likuma pamata tie ir izdoti. Ministru kabinets un atsevišķs ministrs var izdot sev padotajām institūcijām saistošas instrukcijas: 1) ja likums vai noteikumi Ministru kabinetu vai atsevišķu ministru tam īpaši pilnvaro; 2) ja attiecīgais jautājums ar likumu vai noteikumiem nav noregulēts. Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs un ministri ir tiesīgi izdot rīkojumus likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos. Rīkojums ir individuāla rakstura administratīvs akts, kas attiecas uz atsevišķām valsts institūcijām un amatpersonām.
 6. 6. Lēmumu pieņemšana Ministru kabinets pieņem lēmumus ar Ministru kabineta sēdē klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ministru kabinets ir lemt tiesīgs, ja tā sēdē piedalās vairāk nekā puse no Ministru kabineta locekļiem.
 7. 7. Aizvietošanas kārtība Ministru prezidenta prombūtnes laikā vai gadījumos, ja viņš citu iemeslu dēļ nevar pildīt sava amata pienākumus, viņa vietu izpilda un Ministru kabineta sēdes vada tas Ministru kabineta loceklis, kuru Ministru prezidents iecēlis par savas vietas izpildītāju. Tas jādara zināms Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam. Ministru prezidenta biedra vai ministra prombūtnes laikā vai gadījumos, ja viņš citu iemeslu dēļ nevar pildīt sava amata pienākumus, viņa vietu izpilda tas Ministru kabineta loceklis , kuru Ministru prezidents iecēlis par šīs vietas izpildītāju.
 8. 8. Apstiprināšana, neuzticības izteikšana, atkāpšanās <ul><li>Ministru kabinets savus pienākumus sāk pildīt pēc tam, kad to ir atbalstījusi Saeima uzticības balsojumā. </li></ul><ul><li>Atsevišķiem ministriem un valsts ministriem, kurus Ministru prezidents amatos ieceļ vēlāk, nepieciešams īpašs Saeimas lēmums par uzticību. </li></ul><ul><li>Ja Saeima izsaka neuzticību Ministru prezidentam, tad ir jāatkāpjas visam Ministru kabinetam . </li></ul><ul><li>Ja neuzticība izteikta atsevišķam ministram , tad šim ministram jāatkāpjas un viņa vietā Ministru prezidentam jāaicina cita persona . </li></ul><ul><li>Neuzticību visam Ministru kabinetam kopumā Saeima izsaka , pieņemot attiecīgu lēmumu vai noraidot Ministru kabineta sagatavoto un Saeimā iesniegto gadskārtējo valsts budžeta projektu . </li></ul>
 9. 9. Par Ministru kabineta atkāpšanos Ministru prezidents paziņo Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam , kuram tuvākajā sēdē par to jāinformē Saeima . Ministru prezidents vai atsevišķi ministri un valsts ministri, kuri atkāpušies bez Saeimas neuzticības izteikšanas vai kuriem ir izteikta neuzticība , turpina pildīt savus amata pienākumus, izņemot gadījumus, kad Saeima lēmusi citādi un iecēlusi personas, kurām uzdota šo amatu pagaidu pildīšana, līdz tos uzņemas šī amata pēcnācēji. Ja Ministru prezidents prasa, lai ministrs vai valsts ministrs atkāpjas, valsts ministram ir jāatkāpjas no amata arī tad, ja Saeima viņam nav izteikusi neuzticību. Ja no amata atkāpjas viens vai vairāki ministri , Ministru prezidents uz laiku var pats uzņemties viņu pienākumus vai uzdot tos pildīt citiem ministriem. Ministru prezidents atkāpušos ministru vietā uzaicina citas personas. Uzaicinātās personas sāk pildīt ministra amatu tikai tad, kad ir saņemta Saeimas uzticība.
 10. 10. Sēdes Sēdes parasti notiek reizi nedēļā (otrdienās), un tās vada Ministru prezidents. Izskata politikas plānošanas dokumentus, ārējos un iekšējos tiesību aktus, Ministru kabineta rīkojumus, informatīvos ziņojumus, nacionālās pozīcijas un nostājas. Ministru kabineta sēdi Ministru prezidenta uzdevumā izziņo Valsts kancelejas direktors, un uzaicina uz to visus Ministru kabineta locekļus , kā arī tiesību aktos noteiktās amatpersonas: ģenerālprokuroru, Valsts kontrolieri, Latvijas Bankas prezidentu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāju, Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Kopienu Tiesā un Ministru prezidenta uzaicinātās personas (attiecīgajā darba kārtības jautājumā). Ministru kabineta sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties plašsaziņas līdzekļu un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
 11. 11. Komitejas sēdes Izvērtē politikas plānošanas dokumentu projektus un izskata tiesību aktu projektus, kuri nav saskaņoti starp insti­tūcijām un par kuriem nav panākta vienošanās Valsts sekretāru sanāksmē. Ministru kabineta komitejas sēdes vada Ministru prezidents. Sēdes parasti notiek reizi nedēļā (pirmdienās), un tajās piedalās visi Ministru kabineta locekļi, ministriju valsts sekretāri , īpašu uzdevumu ministra sekretariātu vadītāji , kā arī projektu izstrādātāji un citu institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
 12. 12. http://www.mk.gov.lv/ lv / mk / vsssanaksmes /pieteikto-projektu-tabula/ AIM Aizsardzības ministrija AM Ārlietu ministrija BM Bērnu un ģimenes lietu ministrija EM Ekonomikas ministrija FM Finanšu ministrija IEM Iekšlietu ministrija IZM Izglītības un zinātnes ministrija RAPLM Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija KM Kultūras ministrija LM Labklājības ministrija SAM Satiksmes ministrija TM Tieslietu ministrija VM Veselības ministrija VIDM Vides ministrija ZM Zemkopības ministrija

×