Leksikas Stili

29,315 views
28,486 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
29,315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
730
Actions
Shares
0
Downloads
110
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Leksikas Stili

 1. 1. Emocionāli ekspresīvās leksikas stilu veidi
 2. 2. Oficiālais stils
 3. 3. <ul><li>Lietišķa attieksme, nav autora subjektīva vērtējuma; </li></ul><ul><li>Izmanto stilistiski neitrālu leksiku, piemēram, internacionālismus; </li></ul><ul><li>Teikuma uzbūve ir tāda, lai doma būtu izteikta skaidri, nepārprotami, literāri un precīzi. </li></ul>Raksturīgākās pazīmes
 4. 4. <ul><li>Lieto: </li></ul><ul><li>oficiālās sarunās, </li></ul><ul><li>ziņojumos, </li></ul><ul><li>lietišķajos raktos, </li></ul><ul><li>zinātniskajos tekstos. </li></ul><ul><li>Dažkārt šī stila lietojums zemtekstā norāda uz cilvēku saspīlētām savstarpējām attiecībām. </li></ul>Lietojums, etiķete
 5. 5. Svinīgais stils
 6. 6. <ul><li>Pacilājoša, saviļņojoša, svinīga izteiksme; </li></ul><ul><li>izmanto leksiku ar tādu nozīmi, kas blīvā veidā nosauc pozitīvo, izcilo, apbrīnojamo; </li></ul><ul><li>lieto poētismus; </li></ul><ul><li>izmanto frazeoloģismus, spārnotus </li></ul><ul><li>izteicienus, kas rada svinīgu noskaņu; </li></ul><ul><li>daudz valodas tēlaino izteiksmes </li></ul><ul><li> līdzekļu; </li></ul><ul><li>bieži izmanto izsaukuma, jautājuma </li></ul><ul><li>teikumus </li></ul>Raksturīgākās pazīmes
 7. 7. <ul><li>Izmanto : </li></ul><ul><li>Runās oficiālās pieņemšanās; </li></ul><ul><li>Svinīgos notikumos, piemēram, 9.klases izlaiduma aktā; </li></ul><ul><li>Rakstos, kuros vēlas panākt svinīguma noskaņu, piemēram, oficiālos apsveikumos. </li></ul><ul><li>Autors vēlas radīt klausītājā vai </li></ul><ul><li>lasītājā cieņu, apbrīnu par šo notikumu, </li></ul><ul><li>parādību vai personu. </li></ul>Lietojums, etiķete
 8. 8. Sirsnīgais stils
 9. 9. <ul><li>Draudzīga, simpātijas apliecinoša, maiga, arī intīma vai līdzjūtīga izteiksme; </li></ul><ul><li>izmanto pamazināmos vārdus; </li></ul><ul><li>bieži lieto tādu uzrunas konstrukciju, </li></ul><ul><li> kas paspilgtina sirsnīgo izteiksmi; </li></ul><ul><li>izmanto valodas tēlainos izteiksmes līdzekļus un zemtekstu sirsnīguma radīšanai. </li></ul>Raksturīgās pazīmes
 10. 10. <ul><li>Izmanto: </li></ul><ul><li>sarunvalodā; </li></ul><ul><li>daiļliteratūrā, īpaši bērnu literatūrā, izceļot pozitīvo, stāstot par sev tuvām, labi pazīstamām lietām. </li></ul>Lietojums, etiķete
 11. 11. Humoristiskais stils Humoristiskais stils
 12. 12. Raksturīgākās pazīmes <ul><li>Labsirdīga, veselīgus smieklus izraisoša, zobgalīgi pozitīva izteiksme; </li></ul><ul><li>Bieži izmanto tēlainus sinonīmus kādas parādības vai personas apzīmēšanai, kas izsaka humoristisku attieksmi, piemēram, jauneklis – zaļais salātiņš ( Z. Skujiņš); </li></ul><ul><li>Lieto vārdus netipiskā situācijā, piemēram, sarunvalodas lietojums oficiālos, svinīgos tekstos vai, otrādi, </li></ul><ul><li>komisma radīšanai; </li></ul><ul><li>Dažkārt izmanto humoristiska rakstura vārdus, </li></ul><ul><li> uzvārdus, iesaukas; </li></ul><ul><li>Lieto pārspīlējumus jeb hiperbolas, īpatnējus salīdzinājumus; </li></ul><ul><li>Komisma radīšanai izmanto situācijas, kurās atklāti dažādi pārpratumi. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Lieto: </li></ul><ul><li>daiļliteratūrā; </li></ul><ul><li>publicistikā; </li></ul><ul><li>sarunvalodā, lai paustu labsirdīgu attieksmi pret atsevišķiem trūkumiem, labestīgi un draudzīgi pajokotu. </li></ul><ul><li>! Esi uzmanīgs šā stila lietotājs, jo </li></ul><ul><li>“ ne visiem ir vienādi dotumi humora </li></ul><ul><li> saprašanai un tā nianšu uztveršanai”. </li></ul><ul><li> (J. Rozenbergs.) </li></ul>Lietojums, etiķete
 14. 14. Ironiskais stils
 15. 15. Raksturīgākās pazīmes <ul><li>Negatīva, slēpti izsmejoša, komiska izteiksme; </li></ul><ul><li>Dažkārt ar cildinošiem vārdiem, kas kontrastē ar raksturojamās personas vai parādību būtību, rada ironisku attieksmi pret to; </li></ul><ul><li>Lieto daudz pārnestas nozīmes vārdu, </li></ul><ul><li> tā radot ironisko attieksmi zemtekstā; </li></ul><ul><li>Izmanto pārspīlējumus jeb hiperbolas, nievājumu izsakošas frāzes. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Izmanto: </li></ul><ul><li>sarunvalodā; </li></ul><ul><li>daiļliteratūrā </li></ul><ul><li>publicistiskos tekstos, lai ar komiskiem valodas līdzekļiem paustu savu </li></ul><ul><li>negatīvo, slēpti izsmejošo attieksmi pret kādu personu vai </li></ul><ul><li>parādību. </li></ul>Lietojums, etiķete
 17. 17. Publicistiskās valodas stils Publicistiskās valodas stils
 18. 18. Leksiskie izteiksmes līdzekļi <ul><li>Vispārlietojamā leksika, arī svešvārdi, termini. </li></ul><ul><li>Dažādi citi leksikas slāņi: sarunvalodas vārdi, barbarismi, žargonismi, apvidvārdi, profesionālismi u.c. </li></ul><ul><li>Frazeoloģismi un vārdi ar pārnestu nozīmi emocionālās noskaņas </li></ul><ul><li>radīšanai. </li></ul>
 19. 19. Morfoloģiskie izteiksmes līdzekļi <ul><li>Daudz lietvārdu, to skaitā arī īpašvārdi, kas nosauc personas, ģeogrāfiskos un iestāžu nosaukumus ( arī abreviatūras) u.c. </li></ul><ul><li>Var tikt izmantoti jebkuras vārdšķiras vārdi, tostarp īpašības vārdi, apstākļa vārdi, skaitļa vārdi, partikulas, izsauksmes vārdi. </li></ul>
 20. 20. Sintaktiskie izteiksmes līdzekļi <ul><li>Teikumu konstrukcijas ir samēra vienkāršas. </li></ul><ul><li>Tiek lietoti gan stāstījuma, gan jautājuma, gan izsaukuma, gan rosinājuma, gan vēlējuma teikumi. </li></ul><ul><li>Izmanto citātus un teiktā atstāstu, ko pieraksta netiešās runas veidā. </li></ul>
 21. 21. Lietojums, etiķete <ul><li>Lieto: </li></ul><ul><li>avīzēs, </li></ul><ul><li>žurnālos, </li></ul><ul><li>radioraidījumos, </li></ul><ul><li>televīzijas raidījumos, </li></ul><ul><li>publicistiska rakstura grāmatās, </li></ul><ul><li>runās - uzmanības pievēršanai aktuāliem jautājumiem. </li></ul>
 22. 22. Sarunvalodas stils
 23. 23. Leksiskie izteiksmes līdzekļi <ul><li>Sarunvalodas vārdi. </li></ul><ul><li>Vārdi ar pozitīvu un negatīvi emocionālo nokrāsu. </li></ul><ul><li>Vārdi ar pārnestu, tēlainu nozīmi. </li></ul><ul><li>Dažkārt tiek lietota neliterārā leksika (barbarismi, žargonismi, vienkāršrunas vārdi), tad tā ir neliterārā sarunvaloda. </li></ul>
 24. 24. Stila pazīmes <ul><li>Tiek lietoti visu vārdšķiru vārdi. </li></ul><ul><li>Īpaša vieta ir izsauksmes vārdiem, partikulām, kas piešķir tekstam īpašu izteiksmi. </li></ul><ul><li>Daudz tiek lietoti arī personu vietniekvārdi. </li></ul><ul><li>Lietvārdi nereti tiek lietoti pamazināmo vārdu formā. </li></ul>
 25. 25. Sintaktiskie izteiksmes līdzekļi <ul><li>Teikumi vienkārši, bieži bezsaikļu saistījumā, dažkārt aprauti, kas raksturīgi dialogam. </li></ul><ul><li>Lieto stāstījuma, jautājuma, izsaukuma, rosinājuma, vēlējuma teikumus. </li></ul><ul><li>Izmanto uzrunas konstrukcijas. </li></ul><ul><li>Tiek lietoti iespraudumi. </li></ul>
 26. 26. Lietojums, etiķete Lieto ikdienas sazināšanās vajadzībām, visbiežāk runas (dialoga formā).
 27. 27. Daiļliteratūras valoda
 28. 28. Leksiskie izteiksmes līdzekļi <ul><li>Lieto daudzveidīgu, bagātu leksiku, kuras izvēle atkarīga no autora stila. </li></ul><ul><li>Plašs poētismu un sarunvalodas vārdu lietojums. </li></ul><ul><li>Tēlu, darbības vides, laikmeta raksturošanai tiek izmantota arī neliterāra leksika: vecvārdi, apvidvārdi, barbarismi, žargonismi, vienkāršrunas vārdi u.c. </li></ul><ul><li>Mērķtiecīgs un daudzveidīgs sinonīmu, antonīmu, homonīmu lietojums. </li></ul><ul><li>Pārnestas nozīmes vārdi tēlainības un emocionalitātes radīšanai. </li></ul><ul><li>Plaši lietoti frazeoloģismi. </li></ul>
 29. 29. Stila pazīmes Tiek lietoti visu vārdšķiru vārdi atkarībā no autora stila, žanra un mākslinieciskās ieceres.
 30. 30. Sintaktiskie izteiksmes līdzekļi <ul><li>Teikuma konstrukciju daudzveidība, bieži dialoga formā. </li></ul><ul><li>Sarunvalodai raksturīgi teikumu aprāvumi un citas teikumu konstrukcijas. </li></ul><ul><li>Plaši izmantoti retoriskie jautājumi, izsaukumi, uzruna. </li></ul><ul><li>Īpašs teksta grafiskais izkārtojums dzejā un dramaturģiskajos tekstos. </li></ul>
 31. 31. Lietojums, etiķete <ul><li>Lieto: </li></ul><ul><li>dzejā; </li></ul><ul><li>prozā; </li></ul><ul><li>dramaturģijā; </li></ul><ul><li>liroepikā. </li></ul>

×