Proposta d'entorn integrat (grup 6)

365 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proposta d'entorn integrat (grup 6)

 1. 1. Proposta d'ensenyament-aprenentatge 2.0<br />Fent Història al web 2.0<br />
 2. 2. Obejctius de la proposta<br /><ul><li>Introduir les TICcom a mitjà per accedir i treballar la informació i el coneixement
 3. 3. Implementar noves metodologies d'ensenyament basades o centrades en l'alumne
 4. 4. Fomentar la reflexió, l'aprenentatge constructiu i connectivista entre els alumnes
 5. 5. Fomentar la interacció i la comunicació a través del treball col·laboratiu
 6. 6. Motivar els alumnes en el seu aprenentatge amb l'ús de les TIC</li></li></ul><li>Objectius d'aprenentatge<br /><ul><li>Introduir el concepte de civilització i relacionar-lo amb el de ciutat i Estat.
 7. 7. Debatre sobre l'origen de la civilització.
 8. 8. Situar l'origen de la civilització en el temps.
 9. 9. Comparar l'aparició de les civilitzacions a Iberoamèrica i en altres regions del planeta.
 10. 10. Estimular la reflexió sobre la història com a relat i com a ciència.
 11. 11. Relacionar la història amb altres disciplines, com l'arqueologia i l'antropologia.</li></li></ul><li>Característiques de l'alumnat<br /><ul><li>Alumnes d'educació secundària d'un Institut de Catalunya
 12. 12. Usuaris de nivell bàsic de les TIC més comunes (xarxes socials, correu electrònic, youtube, etc.) Per tant, per segons quina eina 2.0 caldrà realitzar un petit tutorial.
 13. 13. Les activitats proposades haurien de ser adaptables al possible alumnat amb necessitats educatives especials.</li></li></ul><li>Context d'implementació<br /><ul><li>Disponibilitat de mitjans i recursos: sala TIC del centre ( 30 ordinadors), connexió de banda ampla. 
 14. 14. Professoratamb formació introductòria en dinamització de processos educatius mitjançant TIC i amb actitud positiva envers el canvi.</li></ul> <br />
 15. 15. Competències a desenvolupar Transversals<br /><ul><li>Desenvolupament del pensament crític i de presa de posicions conscients.
 16. 16. Desenvolupament d'habilitats comunicatives, d'expressió de les idees pròpies i respecte de les alienes.
 17. 17. Desenvolupament d'habilitats per al treball col·laboratiu, el sentit de compromís social, de responsabilitat i d'actitud ètica en la realització de les tasques pròpies i les comunes.
 18. 18. Desenvolupament de competències informacionals de recerca i selecció d'informació, d'ús i apropiació d'eines de treball i comunicació.</li></li></ul><li>Tipus d'activitats a proposar<br /><ul><li>Activitats multimèdia amb hipertext, videos, imatges, enllaços a la web.
 19. 19. Activitats de treball col·laboratiu
 20. 20. Activitats per a la discussió i debat
 21. 21. Activitats de síntesi i conclusió.</li></ul> <br /> <br />
 22. 22. Rols dels alumnes i del professor<br />Alumnes<br /><ul><li>Constructor del seu propi coneixement, individual i col·lectivament.
 23. 23. Transformador d'experiències en coneixement.
 24. 24. Controlador del procés d' E- A.</li></ul> <br />Professor<br /><ul><li>Guia
 25. 25. Facilitador
 26. 26. Motivador
 27. 27. Dinamitzador</li></li></ul><li>Materials a utilitzar i reproduir. Eines addients.<br /> <br /> <br /><ul><li>Enllaços a la web: Youtube
 28. 28. Eina col·laboratives de redacció: GoogleDocs
 29. 29. Eina per a compartir enllaços de recerca: Delicious
 30. 30. Eina de debat i discusió: fòrum/xat de l'espai virtual comú
 31. 31. Eina per a conclusió i síntesi: Glogster(elaboració d'un poster resum) 
 32. 32. Eina per a l'elaboració d'una Linea del Temps: Xtimeline
 33. 33. Plataforma on agrupar totes les activitats: Facebook</li></ul> <br /> <br />
 34. 34. Una xarxa social: Facebook<br />Tot iqueelsalumnestreballaranambdiferentseines web 2.0 queseranpresentadesitractades de manera individual, per tald'organtizar el treballdelsalumnesicentralitzard'algunamanera totes les tasquesques'aniranfent, escrearà un grup al Facebookqueanomenarem "ORIGEN DE LES CIVILITZACIONS". <br />El facebooks'hidesenvoluparanalgunesactivitats de debat, peròserviràsobretot com a espai per aglutinar les tasquesqueesrealitzaranambaltreseines (glogster, gdocs,...). Elsalumnesrealitzaran en aquestaxarxa social algunesactivitatsid'altres les enllaçaran per a queelscompanyspuguinvisionarelstreballs .<br />PerquèFacebook?<br />1. És unaeinaque la majoriadelsalumnesconeixen a la perfecció ( i en cascontrari, és molt intuïtivaifàcild'utilitzar)         MOTIVACIÓ<br />2. Permet la comunicaciósíncronaiasíncrona entre elsusuaris<br />3. Permetpenjar videos, enllaços, documents, etc.<br />
 35. 35. Dinàmica de treball <br />Activitat 1 - Presentació oral de continguts<br />Activitat 2 - Visualització d'enllaç de vídeo + Debat<br />Activitat 3 - Per grups, treball de recerca i elaboració a Gdocs<br />Activitat 4 - Búsqueda i compartir enllaços sobre el tema a delicious<br />Activitat 5 - Per grups, elaboració d'un poster mitjançant Glogster, impressió i els pengem i comentem a classe<br />Activitat 6- Conclusió Individual. Elaboració d'un informe resum del treball realitzat.<br />
 36. 36. Activitat 1 "L'origen de les Civilitzacions"<br />Presentació dels continguts<br /><ul><li>El professor inicia el tema de l'Origen de les Civilitzacions a l'aula amb l'ajuda d'una presentació.
 37. 37. Dirigeix una sèrie de preguntes als alumnes per activar els coneixements prèvis d'aquests i centrar-los en el tema
 38. 38. L'Objectiu és definir el terme "Civilització" des de la prespectiva històrica, mitjançant un debat oral entre els alumnes que culminarà amb la tasca de proposar una definició al mur del Facebook de l'aula.</li></li></ul><li>Metodologia de Treball<br />Un cop introduït el tema, el professor explica als alumnes com treballaran aquesta Unitat didàctica sobre les civilitzacions. Presenta l'espai virtual comú, i dona les indicacions per a les activitats. <br />
 39. 39. Activitat 2 "Caral, la civilització més antiga d'Amèrica"<br /><ul><li>Visionat dels videos al youtube i es pengen al mur. 
 40. 40. Els alumnes han de comentar i respondre a les preguntes que plantejarà en Ramiro per cada secció del video.</li></li></ul><li>Activitat 3. Altres Civilitzacions<br />En grups de tres o quatre, els alumnes han de buscar informació sobre altres civilitzacions antigues importants:<br />- egipte<br />- mesopotamia<br />- Maies<br />- Asteques<br />- China<br />- Indo (Vall de l'Indo, India actual)<br />Recursos: Blog Revista Sapiens, Wikipedia, Youtube<br />Cada grup haurà d'escollir un civilització i elaborar un informe a gdocs. <br />
 41. 41. Activitat 4. Compartir informació a delicious<br /><ul><li>Els alumnes hauran d'anar recopilant les pàgines web i enllaços relacionats amb l'origen de la civilitzacio que trobin a la web de social bookmarking www.delicious.com 
 42. 42. Hauran de comentar cada enllaç que hi pengin, donant una petita descripció del contingut que podem trobar a l'enllaç</li></li></ul><li>Activitat 5. Elaboració d'un glog<br /><ul><li>A mode de resum i conclusió els alumnes elaboraran un poster digital amb Glogster.
 43. 43. Aquest poster els servirà per fer una presentació davant la resta de companys de l'aula de la civilització que han treballat. 
 44. 44. Tot seguit els alumnes hauran de comentar els glogs elaborats pels seus companys a l'espai corresponent que proporciona Glogster: 
 45. 45. Caldrà esmentar les principals característiques que uneixen o diferencien unes civilitzacions de les altres.</li></li></ul><li>6. Conclusió    <br />A mode de conclusió cada alumne elaborarà de manera individual  una linia del temps usant www.Xtimeline.com on descrigui l'origen de les civilitzacions antigues més importants i les seves principals característiques i escriurà un informe (màx 1 pagina) sobre les causes i les consequències de l'origen de la civilització. <br />Exemple:<br />Ancient Civilizations Timeline<br />

×