Brosura 2012 2013 rev_29_mai_20120529
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Brosura 2012 2013 rev_29_mai_20120529

on

 • 18,156 views

 

Statistics

Views

Total Views
18,156
Views on SlideShare
12,111
Embed Views
6,045

Actions

Likes
1
Downloads
60
Comments
0

19 Embeds 6,045

http://econsiliere.blogspot.ro 5762
http://econsiliere.blogspot.com 118
http://www.econsiliere.blogspot.ro 73
http://econsiliere.wordpress.com 46
http://econsiliere.blogspot.it 9
http://econsiliere.blogspot.de 6
http://econsiliere.blogspot.co.uk 5
http://econsiliere.blogspot.fr 4
http://econsiliere.blogspot.be 4
http://econsiliere.blogspot.co.at 4
http://econsiliere.blogspot.hu 3
http://econsiliere.blogspot.no 2
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://econsiliere.blogspot.ru 2
http://econsiliere.blogspot.cz 1
http://econsiliere.blogspot.dk 1
http://econsiliere.blogspot.nl 1
http://econsiliere.blogspot.com.es 1
http://econsiliere.blogspot.co.il 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Brosura 2012 2013 rev_29_mai_20120529 Document Transcript

 • 1. ADMITEREA ÎN LICEUîn anul şcolar 2012 - 2013
 • 2. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Asociaţia ,,Şcoala Democraţiei” vă invită la Ediţia a XII-a, la Palatul Naţional al Copiilor, în perioada 17 - 20 mai 2012, zilnic între orele 10 – 18.Părinţii elevilor claselor a VIII-a sunt invitaţi să participe în perioada 17 - 20 mai 2012, zilnic, între orele 1600 - 1800, iar în 30 mai între orele 1000 - 1400 – la sesiunile de informare privind admiterea elevilor la liceu, în dialog cu membrii Comisiei Municipale de Admitere . Doar la Târgul ,,OFERTA EDUCAŢIONALĂ” puteţi afla totul despre Admiterea 2012, alegând, în cunoştinţă de cauză, cele mai bune licee.
 • 3. I. ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT ANUL ŞCOLAR 2012-2013 Strategiile educaţionale şi sociale ale României plasează şcoala ca factor de dezvoltare a capitalului social în relaţia sa cu comunitatea pe care o deserveşte. Orientarea şcolară şi integrarea socio-profesională reprezintă scopul însuşi al învăţământului. Şcoala ca instituţie de educaţie, formare şi orientare creează premise favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa şi rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului sau a hazardului în alegerea carierei. Pentru ca actul alegerii şcolar-profesionale să se justifice în fapt, toate unităţile şcolare oferă viitorilor absolvenţi cunoştinţe, informaţii, date despre mai multe profesii, domenii de activitate, poziţii sociale, etc. Astfel, încercăm să punem elevul într-o situaţie reală de alegere între alternative, de selectare, de comparare şi, în consecinţă, va fi liber să opteze. Admiterea reprezintă modalitatea prin carea absolvenţii clasei a VIII-a pot accede la un nivel de şcolarizare superior, iar alegerea unei viitoare cariere implică un proces complex de reflecţie şi decizie. Broşura „Admiterea 2012/2013” informează despre rutele educaţionale posibil a fi urmate, tipurile de şcoli liceale din municipiul Bucureşti, profilurile de pregătire, condiţiile de admitere, etc. Pentru a avea siguranţa unei decizii bine fundamentate cu privire la viitorul educaţional, candidaţii trebuie să deţină informaţii orientative referitoare la :  procedurile de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012 – 2013 şi calendarul admiterii aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 5220 din 29.08.2011;  procedura de înscriere;  reţeaua unităţilor de învăţământ liceal din municipiul Bucureşti ;  planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2012 – 2013;  filierele, profilurile şi specializările propuse de aceste unităţi de învăţământ liceal ;  media ultimului candidat declarat admis, în anul şcolar 2011 – 2012, în unităţile pentru care şi-au exprimat opţiunea;  calendarul înscrierii la licee;  unităţile şcolare care organizează clase cu predarea unei limbi moderne în regim bilingv sau clase în învăţământul vocaţional;  graficul susţinerii probelor de aptitudini şi a cunoştinţelor de limbi moderne sau limbă maternă şi centrele de susţinere a acestora; Este necesară sublinierea riscurilor ce pot apărea în acest proces decizional:  fundamentarea opţiunilor pe informaţii incomplete sau raţiuni subiective;  supraevaluarea propriilor abilităţi în cazul unor elevi cu rezultate şcolare modeste;  lipsa de încredere a unor elevi cu potenţial şcolar ridicat;
 • 4.  oscilarea în stabilirea opţiunilor; (studiile referitoare la orientarea elevilor de clasa a VIII-a au arătat că aproape jumătate dintre aceştia sunt indecişi cu câteva luni înainte de admiterea în clasa a IX-a);  insuficienta cunoaştere a ofertei educaţionale şi a reţelei cu unităţile de învăţământ liceal;  completarea greşită a codurilor în fişa de înscriere;  aprecierea inexactă a nivelului de concurenţă între candidaţii care aleg aceeaşi unitate şcolară (anumite licee, profiluri sau specializări);  completarea pe fişa de înscriere a unui număr insuficient de opţiuni. Acestea reprezintă doar câteva dintre ameniţările care pot fi evitate printr-o bunăcunoaştere a realităţii şcolare. În acest sens, familia şi şcoala poartă o mare responsabilitate şi, deaceea, colaborarea celor doi factori este esenţială pentru alegerea corectă a evoluţiei educaţionale atânărului absolvent al clasei a VIII-a. NIVELUL DE ŞCOLARIZARE LA CARE AU ACCES ABSOLVENŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUIGIMNAZIAL ESTE ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL Învăţământul liceal poate fi urmat pe filierele teoretică, tehnologică şi vocaţională. La finalizarea învăţământului liceal – filiera vocaţională/ filiera tehnologică , absolvenţii potobţine un atestat/certificat de competenţe profesionale. Forme de învăţământ: A.1. Învăţământ liceal –curs de zi Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2012, indiferent de vârstă, precum şi cei dinpromoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2012, inclusiv, seînscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. A.2. Învăţământ liceal –curs seral sau cu frecvenţă redusă Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani pânăla data de 11 septembrie 2012, inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri seralesau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. Admiterea candidaţilor se va face în şedinţă publică. Oferta de locuri pentru învăţământul liceal curs de zi sau frecvenţă redusă include claseleorganizate pe filierele teoretică şi tehnologică. Admiterea se realizează conform ,,Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiteriiîn învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013”, aprobată prin OMECTS5220/29.08.2011  Înscrierea în clasa a IX-a învăţământ preuniversitar de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere.
 • 5. II. CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE  Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a. ( pentru absolvenţii din promoţiilor 2011 şi 2012) ABS  EN MA  2 Unde: MA = media de admitere ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.  Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2010 inclusiv,în media de admitere, media generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la teste naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008-2009.  Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.  Media generală la Evaluarea Naţională se calculeaza ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională.  Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obţinute la evaluarea naţională sunt inferioare notei cinci.  Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci.  Media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.  Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor la limba maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile metodologiei.  Prevederile metodologiei se aplică în mod corespunzător pentru absolvenţii învăţământului gimnazial de până în anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma „Evaluarea Nationala” cu sintagma „Examenul de capacitate”, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, respectiv cu sintagma „Testele naţionale”, pentru absolvenţii gimnaziului din perioada 2004-2007, respective cu sintagma „Tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a”, pentru absolventii din promotiile 2008-2009.
 • 6.  Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori examenul de capacitate/testele naţionale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea mai mare din mediile generale obţinute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testele naţionale. Media generală menţionată anterior se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5. Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile special pentru romi) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: a) media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; c) nota obţinută la proba de limba si literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale; e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate scolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. Pentru liceul teoretic si vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri si specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni. În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul scolar au obligaţia de a afişa, până la data de 1 mai a anului în care se organizează admiterea, oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri şi calificări profesionale. Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei. PRECIZĂRI: Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face în perioada
 • 7. prevăzută de grafic, la şcolile generale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii din Bucureşti, care participă la admitere în alte judeţe, se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic. Candidaţii care provin din alte judeţe şi doresc să participe la admitere în Bucureşti se înscriu la centrul special de înscriere organizat la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 “Sfinţii Voievozi” din strada Atelierului nr. 25, sector 1, Bucureşti (în apropierea Gării de Nord, Hotel Ibis), telefon 021/3127572 sau 021/3179916.
 • 8. III. CALENDARUL ADMITERII ÎN CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012 / 2013 DATA EVENIMENTUL LIMITĂ/PERIOADA Pregătirea admiterii 31 ianuarie 2012 Elaborarea planului de măsuri judeţean / al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii 1 martie 2012 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă Transmiterea, de către Comisia Naţională de Admitere, a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 1 mai 2012 Afişarea ofertei de şcolarizare / ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări / domenii de pregătire, limbă de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere 5 mai 2012 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere Transmiterea, de către inspectorate, în şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora 15 mai 2012 Transmiterea, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită 7 mai - 1 iunie 2012 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare 20 iunie 2012 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi 22 iunie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a
 • 9. DATA EVENIMENTUL LIMITĂ/PERIOADA3 iulie 2012 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere, către comisiile judeţene, a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene4 iulie 2012 Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu numele / codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.5 iulie 2012 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ Probele de aptitudini24 mai 2012 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini28-30 mai 2012 Înscrierea pentru probele de aptitudini31 mai -2 iunie 2012 Desfăşurarea probelor de aptitudini5 iunie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru6 iunie 2012 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini22 iunie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a Municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi. Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi4 iulie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere.5 iulie 2012 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele / clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă6 iulie 2012 Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini
 • 10. DATA EVENIMENTUL LIMITĂ/PERIOADA Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă24 mai 2012 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă28-30 mai 2012 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă31 mai - 2 iunie 2012 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă5 iunie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru6 iunie 2012 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă6-7 iunie 2012 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă11 iunie 2012 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite13 iunie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene / a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special15 mai 2012 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi25 iunie 2012 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi6-8 iulie 2012 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi9-11 iulie 2012 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 20135 – 8 iulie 2012 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea5 - 8 iulie 2012 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere6 – 9 iulie 2012 Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator
 • 11. DATA EVENIMENTUL LIMITĂ/PERIOADA10 iulie 2012 Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fişelor de opţiuni originale, la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti11 iulie 2012 Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti, la Centrul Naţional de Admitere12 iulie 2012 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională13 iulie 2012 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor14 iulie 2012 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 201315 iulie 2012 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.16 iulie 2012 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate16 iulie -26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 201316 iulie 2012 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă17-18 iulie 2012 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă19 iulie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii.16 - 20 iulie 2012 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii20 iulie 2012 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă16-21 iulie 2012 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori22 iulie 2012 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere23 iulie 2012 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
 • 12. DATA EVENIMENTUL LIMITĂ/PERIOADA24 iulie 2012 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă24 -26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi26 iulie 2012 Transmiterea, de către unităţile de învăţământ liceal de stat, a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii27 -30 iulie 2012 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate. A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 20131 august 2012 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă3 septembrie 2012 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă4-5 septembrie 2012 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă6-7 septembrie 2012 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare10 septembrie 2012 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă1 mai 2012 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 – 201315 iulie 2012 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 201323-24 iulie 2012 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 201324-26 iulie 2012 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 – 2013, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă
 • 13. IV. SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI / PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA MATERNĂ / MODERNĂ Elevii care doresc să susţină probele de aptitudini, sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă / de limbă modernă se înscriu direct la centrul unde se organizează proba respectivă, în baza anexei la fişa de înscriere eliberată de şcoala de provenienţă, în perioada 28 – 30 mai 2012. Desfăşurarea probelor va avea loc în perioada 31 mai 2012-02 iunie 2012 A. Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se desfăşoară în următoarele centre: Nr. Centrul de susţinere a Data/ora Limba maternă Adresa crt. probei susţinerii probei Str.Bd. Ferdinand nr.89, sector 2 31.05.2012 1. Limba maghiară Liceul “Ady Endre” Tel.021/2521123 Ora 9.00 Colegiul German Str. Cihoschi nr.17, sector 1 31.05.2012 2. Limba germană „Goethe” Tel. 021/2113425 Ora 9.00 Limba bulgară/ Liceul Bulgar “Hristo Str.Semicercului nr.12, sector1 31.05.2012 3. Neogreacă Botev” Tel.021/3108473 Ora 9.00 Liceul Teoretic „Dante Str. Fuiorului nr.9, sector 3 31.05.2012 4. Limba italiană Aligheri” Tel.021/3481950 Ora 9.00 B. Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se desfăşoară în următoarele centre : Nr. Limba Centrul de susţinere a Data/ora Adresa /telefon crt. modernă probei susţinerii probei 01.06.2012 Colegiul Naţional Calea Dorobanţilor, nr.163, sector 1 Scris-ora 8.30 „I.L.Caragiale” Tel. 021/2301021 Oral-ora11.00 01.06.2012 B-dul Ion Mihalache nr.126, sector 1 Liceul Teoretic „N. Iorga” Scris-ora 8.30 Tel.021/2242026 Oral-ora11.00 01.06.2012 Colegiul Bilingv „George Str. Olari nr.29-31, sector 2 Scris-ora 8.30 Coşbuc” Tel.021/2528080 Oral-ora11.00 01.06.2012 Limba Colegiul Naţional „Spiru Str. Italiană nr.17, sector 2 Scris-ora 8.30 1. engleză Haret” Tel. 021/3136462 Oral-ora11.00 01.06.2012 Colegiul Naţional „Iulia B-dul Ferdinand, nr. 91, sector 2 Scris-ora 8.30 Haşdeu” Tel. 021/2524508 Oral-ora11.00 01.06.2012 Colegiul Naţional „Elena Str. Peştera Scărişoara, nr.1 sector 6 Scris-ora 8.30 Cuza” Tel.021/4132495 Oral-ora11.00 01.06.2012 Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sector 3 Liceul Bilingv „Decebal” Scris-ora 8.30 Tel. 021/3469233 Oral-ora11.00 02.06.2012 Limba Colegiul Naţional „I. L. Calea Dorobanţilor, nr.163, sector 1 2. Scris-ora 8.30 germană Caragiale” Tel. 021/2301021 Oral-ora11.00
 • 14. Nr. Limba Centrul de susţinere a Data/ora Adresa /telefoncrt. modernă probei susţinerii probei 31.05.2012 Limba Str. Icoanei, nr. 3-5, sector 2 01.06.2012 3. Şcoala Centrală franceză Tel. 021/ 2118484 Scris-ora 8.30 Oral-ora11.00 31.05.2012 Limba Liceul Bilingv „Miguel Calea Plevnei nr.38-40, sector 1 4. Scris-ora 8.30 spaniolă Cervantes” Tel.021/3149311 Oral-ora11.00 31.05.2012 Liceul Teoretic Str. Ion Neculce nr.2, sector 1 Scris-ora 8.30 „Ion Neculce” Tel.021/2224179 Limba Oral-ora11.00 5. italiană 31.05.2012 Liceul Teoretic Str. Fuiorului nr.9, sector 3 Scris-ora 8.30 „Dante Aligheri” Tel.021/3481950 Oral-ora11.00Examenul de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă constă în două probe: a) Proba scrisă, pentru care se acordă 70 de puncte (din care 10 puncte din oficiu) b) Proba orală, pentru care se acordă 30 de puncte . Timp de lucru pentru redactarea lucrării scrise : 60 de minute. Nota minimă de admitere este 6 (şase) Rezultatele se afişează în data de 5 iunie 2012 , ora 10.00 . Contestaţii se admit numai pentru probele scrise şi se depun în aceeaşi zi la secretariatulcentrului, intre orele 14.00-16.00. Rezultatele finale, după contestaţii, se afişează în ziua de 6 iunie2012, ora 14.00, în fiecare centru . În aceeaşi zi, ora 16.00 se transmit Comisiei de Admitere aMunicipiului Bucureşti, listele cu rezultatele finale. În data de 6-7 iunie 2012, candidaţii îşi ridică anexele fişelor de înscriere de la centrele undeau susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Pe 11 iunie 2012, candidaţii, care au participat la aceste probe, depun anexele fişelor deînscriere la unităţile gimnaziale absolvite. Aceste anexe (completate, semnate, ştampilate), se vorataşa fişei de înscriere. Precizare: Este considerat promovat candidatul care a obţinut :  minimum 5 la examenul de verificare a cunoştinţelor de limba şi literatura maternă.  minimum nota 6 la examenul de verificare a cunoştinţelor de limba modernă. Pentru a II-a etapă de admitere, candidaţii, care doresc să susţină proba de lb.modernă / lb.maternă, se pot înscrie pe data de 16 iulie 2012 la următoarele centre:Nr. Limba maternă/ Centrul de susţinere a Data/Ora AdresaCrt. Limba modernă probei susţinerii probei 17.07.2012 Limba Liceul Teoretic „Jean 1. Str. Jean Monnet nr.2, sector 1 Scris-ora 8.30 franceză Monnet” Oral-ora 11.00 17.07.2012 Colegiul Naţional “I. L. Calea Dorobanţilor, nr.163 2. Limba germană Scris-ora 8.30 Caragiale” sector 1 Oral-ora 11.00
 • 15. Nr. Limba maternă/ Centrul de susţinere a Data/Ora AdresaCrt. Limba modernă probei susţinerii probei 17.07.2012 Liceul Bilingv “Miguel 3. Limba spaniolă Calea Plevnei nr.38-40, sector 1 Scris-ora 8.30 Cervantes” Oral-ora 11.00 17.07.2012 Limba Colegiul Naţional „Iulia B-dul Ferdinand, nr. 91, sector 2 4. Scris-ora 8.30 engleză Haşdeu” Tel. 021/2524508 Oral-ora 11.00 17.07.2012 Limba Liceul Teoretic “Dante 5. Str. Fuiorului nr.9, sector 3 Scris-ora 8.30 italiană Alighieri” Oral-ora 11.00 o Susţinerea probelor : 17- 07.2012 o Afişarea rezultatelor : 19- 07.2012 IMPORTANT! Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă saude limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni lacentrul de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o, în perioadaprevăzută de calendarul admiterii, şi participă la repartizarea computerizată . Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământliceal din municipiu care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă/la clasecu predare în respectiva a minorităţilor.C. Probe de verificare a aptitudinilor Înscrierea pentru probele de aptitudini : 28-30 mai 2012 Desfăşurarea probelor : 31 mai 2012-02 iunie 2012 Centre de organizare şi desfăşurare a probelor de aptitudini :D. Profil artistic – arte vizuale, liceul Waldorf-filologie Data / oraNr. Denumire unitate şcolară Adresa Telefon Probe de aptitudini susţineriicrt. probei Colegiul Tehnic de Proba de percepţie 01.06.2012 1. Arhitectura si Lucrari Str. Occidentului Nr. 1 vizuală 14.30 – 19.30 021/3108958 Publice „Ioan N. Sect. 1 02.06.2012 Proba de creativitate Socolescu” 9.00 – 14.00 Arta dramatica, 31.05.2012 muzica, arta plastica ora 14.00 Str. Sld. Savu Marin 2. Liceul Waldorf 021/2553051 Proba de limba si Nr.29 Sector 2 01.06.2012 literatura romana ora 9.00 (interviu) Inscrieri : Proba de percepţie 31.05.2012 Str. G-ral Berthlot Nr. vizuală 9.00 – 14.00 Liceul de Arte Plastice 58, sector 1 021/3145529 3. „Nicolae Tonitza” Examen: 021/2302793 01.06.2012- Str. Iancu de Hunedoara Proba de creativitate 02.06.2012 Nr. 27, sector 1 9.00 – 14.00
 • 16. E. Profil sportivNr. Denumire unitate Adresa Telefon Probe de aptitudini Data / oracrt. şcolară Colegiul Naţional Str Stephan Ludwig baschet (băieţi) 31.05.20121. 021/2242385 „Aurel Vlaicu” Roth Nr.1 Sect. 1 rugby (băieţi) ora 9.00 Colegiul Tehnic Str Jiului Nr.163 31.05.20122. 021/6675585 handbal (fete) „Media” Sect. 1 ora 9.00 Colegiul Tehnic Str Butuceni Nr.10 volei (băieţi) 31.05.20123. 021/2207795 Feroviar ,,Mihai I” Sect. 1 fotbal (băieţi) ora 9.00 Colegiul Tehnic De Material Rulant Pentru Sos Giulesti Nr.10 31.05.20124. 021/6370484 rugby (băieţi) Transporturi Feroviare Sect. 1 ora 9.00 Bucureşti înot (fete/băieţi) Colegiul Naţional Sos Mihai Bravu 31.05.20125. 021/3217092 polo pe apă (băieţi) „Emil Racoviţă” Nr.169 Sect. 2 ora 9.00 tenis de câmp (fete/băieţi) Grup Şcolar Str Hambarului 31.05.20126. Industrial „Sfântul 021/2559943 fotbal (băieţi) Nr.12a Sect. 2 ora 9.00 Pantelimon” baschet (fete/băieţi) handbal (fete/băieţi) volei (fete, băieţi) B-Dul Nicolae gimnastică (fete/băieţi Grup Şcolar de 31.05.2012 Grigorescu Nr.12 atletism (fete/băieţi)8. Construcţii „Anghel 021/3402654 ora 9.00 Sect. 3 dans sportiv (fete/băieţi) Saligny” karate (fete, băieţi) polo (băieţi) înot (băieţi) lupte (fete/băieţi) Str Pictor Gh taekwondo, (fete/băieţi) Liceul Teoretic 31.05.20129. Tatarescu Nr.1 Sect. 021/3244890 fotbal (băieţi), „Benjamin Franklin” ora 9.00 3 volei (fete) Colegiul Naţional Str Trivale Nr.29 31.05.201210. 021/4603544 atletism „Octav Onicescu” Sect. 4 ora 9.00 fotbal (băieţi) volei (fete) judo (fete/băieţi) 31.05.2012 Spl Independentei 021/314139011. Liceul „Mircea Eliade” tenis (fete/băieţi) ora 9.00 Nr.315-317 Sect. 6 021/3141389 lupte (fete/băieţi) handball (băieţi) gimnastică aerobică (fete) Colegiul Tehnic Calea Griviţei 31.05.201212. 021/224.07.70 rugby (băieţi) Mecanic „Griviţa” nr.363, Sect. 1 ora 9.00ATENŢIE!Admiterea elevilor la clasele cu program sportiv este condiţionată de:  Existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive- condiţie eliminatorie  Susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive.
 • 17. Aprecierea probei de aptitudini se face prin note de la 1 la 10.Rezultatele se afişează în ziua de 5 iunie 2012, până la ora 12.00.Contestaţiile, în cazul în care metodologia permite, se depun în aceeaşi zi, până la ora 16.00.Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, se face în data de 6 iunie 2012.Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele / clasele din învăţământul vocaţionalsunt admişi pe locurile pentru care au susţinut testele / probele astfel:a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate conform art. 8 dinMetodologia de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prinnote;b) în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care apreciereaprobelor se face pe bază de calificativ : admis / respins.Pentru profilul artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf,aprecierea probelor se face prin note.Pentru aceste profiluri, media finală de admitere se calculează media finală de admitere astfel: 3 APT + MA MFA= 4APT= media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini, calculată cu două zecimale, fărărotunjireMA= media de admitereMFA= media finală de admitereMFA se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.F. Profil artistic – muzică, coregrafie, teatru Centre de organizare şi desfăşurare a probelor de aptitudini Nr. Probe de Data / ora Denumire unitate şcolară Adresa Telefon crt. aptitudini susţinerii probei 31.05.2012 ora 9.00 Colegiul Naţional de Str Gheorghe Manu (proba instrumentala) 1. 021/3108871 muzică Muzică „George Enescu” Nr.30 Sect. 1 01-02.06.2012 ora 9.00 (teorie si solfegiu) 31.05.2012 muzică, ora 9.00 (proba instrumentala) Colegiul Naţional de Arte Str Principatele Unite 01-02.06.2012 2. 021/3363588 „Dinu Lipatti” Nr.63 Sect. 4 ora 9.00 (teorie si solfegiu 01-02.06.2012 arta actorului ora 9.00 Liceul de Coregrafie „Floria Str Capitan Preotescu 31.05.2012 3. 021/3363792 coregrafie Capsali” Nr.9 Sect. 4 ora 9.00 Aprecierea probei de aptitudini se face conform Metodologiei de admitere. Rezultatele se afişează în ziua de 5 iunie 2012, până la ora 12.00. Contestaţiile, în cazul în caremetodologia permite, se depun în aceeaşi zi, până la ora 16.00. Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, se face în data de 6 iunie 2012.
 • 18. Elevilor declaraţi admişi la probele de aptitudini li se calculează media finală de admitereastfel: APT + MA MFA= 2 MFA = media finală de admitere APT = media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini MA = media de admitere MFA se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.G. Profil teologic Centre de organizare şi desfăşurare a probelor de aptitudini:Nr. Probe de Data / ora Denumire unitate şcolară Adresa Telefoncrt. aptitudini susţinerii probei Liceul Greco-Catolic 02.06.2012 1. Str. Lainici Nr.4-8 Sect. 1 021/6678434 Religie „Timotei Cipariu” ora 9.00 Liceul Teologic Baptist 02.06.2012 2. Str. Prevederii Nr.19 Sect. 3 021/3451072 Religie „Logos” ora 9.00 Cunostinte de 31.05.2012- Seminarul Teologic Str. Radu Voda Nr.24a 021/3305754 3. muzica si 02.06.2012 Liceal Ortodox Sect. 4 021/3304565 religie ora 9.00 Liceul Teologic Sos. Vitan-Birzesti Nr.11 Religie 31.05.2012 4. Adventist „Ştefan 021/3345015 Sect. 4 adventistă ora 10.00 Demetrescu” Colegiul Romano-Catolic 021/3326602, 01-02.06.2012 5. Sos. Oltenitei Nr.3-7 Sect. 4 Religie „Sfântul Iosif” 021/3322684 ora 9.00 Liceul Teologic Str. Cuza Voda Nr.116 Religie 01.06.2012 6. 021/3311669 Penticostal „Emanuel” Sect. 4 penticostală ora 10.00 Aprecierea probei de aptitudini se face conform Metodologiei de admitere. Rezultatele se afişează în ziua de 5 iunie 2012, până la ora 12.00. Contestaţiile, în cazul încare metodologia permite, se depun în aceeaşi zi, până la ora 16.00. Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, se face în data de 6 iunie 2012. Elevilordeclaraţi admişi la probele de aptitudini, li se calculează media finală de admitere astfel: APT + 3 MA MFA= 4 MFA= media finală de admitere APT= media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini MA= media de admitere MFA se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
 • 19. H. Profil pedagogicCentrul de organizare şi desfăşurare a probelor de aptitudini :Nr. Denumire unitate Probe de Data / ora Adresa Telefoncrt. şcolară aptitudini susţinerii probei Proba de aptitudini muzicale şi coordonare motrică Str Peştera 31.05.2012- Colegiul National 02.06.2012 1 Scărişoara Nr.1 Sect. 021/4132495 Proba de „Elena Cuza” 6 investigare a ora 9.00 capacităţii de s comunica şi a dicţiei Aprecierea probei de aptitudini se face pe bază de calificativ admis/respins. Rezultatele se afişează în ziua de 5 iunie 2012, până la ora 12.00. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini. IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini sau care nu au fost admişi la liceelevocaţionale din lipsă de locuri, în data de 06.07.2012 ridică fişele de înscriere de la secretariateleliceelor la care au susţinut probe de aptitudini, le depun la şcolile generale pe care le-auabsolvit şi, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, completează opţiuni la centrul deînscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă larepartizarea computerizată.
 • 20. V. PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA FIŞEI DE ÎNSCRIERE  Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.  Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă, susţinând tezele cu subiect unic la această disciplină sau au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă menţionată la Art. 10 din prezentele proceduri. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.  Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă, conform prevederilor Art. 11 din Metodologia de admitere. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. Exemplu de completare a opţiunilor: (1) Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu –cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel: 1. 1 0 7 (2) Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale – cursuri de zi, care are în broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel: 2. 2 7 9  Celelalte opţiuni pentru licee, se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin precizarea codului alocat fiecărei opţiuni. Notă: numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite spre exemplificare sunt fictive.  Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor exprimate.  Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere. Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.
 • 21.  Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ, primesc, până în data de 5iulie 2012, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datelepersonale şi,după caz, cu notele obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu media deabsolvire a claselor V-VIII, cu media de admitere. Pe aceste fişe nu vor fi completate opţiuni laşcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se doreşte repartizarea.Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire înregistrul şcolii.Candidaţii care participă la admitere în alt judeţ se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul încare doresc să fie repartizaţi. Candidaţii care nu au fost admişi la clasele la care se susţin probe de aptitudini, precum şicei care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă,indiferent dacă au promovat-o sau nu, ridică fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la careau susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernăşi, în perioada prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la centrul zonal de înscrierela care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la admitereacomputerizată. Transmiterea fişelor de înscriere de la şcoli la centrele zonale de înscriere şi introducereadatelor de pe fişe în baza de date computerizată se va face, pe măsura completării fişelor deînscriere, în perioada 5-8 iulie 2012, conform planificării stabilite de Comisia de Admitere aMunicipiului Bucureşti. În perioada 6-9 iulie 2012, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii şielevii vor verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculatorpentru fiecare elev. În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediulprofesorului diriginte. Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedeazăla corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. Fişagreşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de înscriere,iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului, pentru a fisemnată.Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se realizează în centrul în care s-a făcut înscriereaacestor candidaţi, în perioada prevăzută în grafic.Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidatşi de părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate şirămân în posesia părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniţială a fost corectată, unexemplar al fişei corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, de candidat şi depărintele/tutorele acestuia, va rămâne ataşat fişei iniţiale.De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa numeluisău pe lista de control afişată la sediul şcolii generale, conform Art.33 din Metodologia deadmitere, precum şi corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a notelor din listă.
 • 22. VI. REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR  În data de 12 iulie 2012, Centrul Naţional de Admitere verifică bazele de date transmise de Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti şi transmite acesteia eventualele nereguli semnalate, în scopul remedierii acestora.  Corectarea erorilor se face până la data de 13 iulie 2012 şi se confirmă la centrul Naţional până la ora 22.00 a aceleiaşi zile.  Până la data de 14 iulie 2012 se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare menţionate la Art. 5 din Metodologia de admitere. Nu se iau în considerare: a) opţiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile precizate la Art.3, b) opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau pentru clase bilingve, ale candidaţilor care nu au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau care nu au promovat proba de verificare a cunostinţelor de limbă maternă menţionată la Art.10 c) opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă, prevăzută în metodologie.  Până pe data de 15 iulie 2012, Centrul de Admitere al Municipiului Bucureşti tipăreşte şi afişează în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi; b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal din Municipiul Bucureşti, după încheierea primei etape de admitere. La încheierea primei etape a repartizării computerizate, Centrul de Admitere al Municipiului Bucureşti transmite fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care este afişată la sediul unităţii respective, cel mai târziu până la data de 16 iulie 2012. În perioada 16-26 iulie 2012, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaţii din seria curentă, indiferent de vârstă, şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 10 septembrie 2012 inclusiv şi care se află în una din situaţiile: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de admitere. Candidaţii care nu au participat la prima etapă de repartizare, completează fişa de opţiuni, în perioada 16-20 iulie 2012. În aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă de opţiuni candidaţii care au participat la prima etapă, dar au rămas nerepartizaţi. Completarea opţiunilor de către
 • 23. candidaţii care participă la a doua etapă de admitere se face la şcolile generale de provenienţă saula centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe. În situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe deaptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, înscriereacandidaţilor pentru aceste probe se face în 16 iulie 2012, iar susţinerea probelor se face în perioada17-18 iulie 2012. Afişarea rezultatelor finale se face în 19 iulie 2012. Candidaţii respinşi la probelede aptitudini şi candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbămaternă sau modernă completează opţiunile în data de 20 iulie 2012 şi participă la repartizareacomputerizată. Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fişelor cu opţiuni listate dincalculator, precum şi corectarea eventualelor erori se fac în perioada 16-21 iulie 2012. În data de 22 iulie 2012, până la ora 14, noile baze de date se transmit la Centrul de Admitereal Municipiului Bucureşti, iar acesta le transmite către Centrul Naţional de Admitere,în aceeaşi zi,până la ora 22.00. Până la data de 23 iulie 2012 se realizează a II a etapă de repartizare computerizată. Până la data de 24 iulie 2012, Centrul de Admitere al municipiului Bucureşti, afişează înfiecare unitate de învăţământ gimnazială, precum şi în centrul special de înscriere pentruabsolvenţii proveniţi din alte judeţe: a) lista candidaţilor din unitatea respectivă,admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere,cu unitatea şcolară la care au fost admişi; b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal de stat din Municipiul Bucureşti, după încheierea celei de a doua etape de admitere. Până la data de 24 iulie 2012, fiecare unitate de învăţământ liceal de stat, afişează listacandidaţilor admişi în acea unitate şcolară. În perioada 24-26 iulie 2012, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţiadmişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate seefectuează pe baza următoarelor acte: a) cererea de înscriere; b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională clasa a VIII-a d) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale); e) fişa medicală. Candidaţii care, în perioada 16-26 iulie 2012, nu îşi depun dosarele de înscriere, seconsiderã retraşi, iar locurile corespunzãtoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentrurezolvarea cazurilor speciale de cãtre Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti. Aceşticandidaţi vor fi repartizaţi de comisia mai sus amintită pe locurile rãmase libere, dupãrezolvarea cazurilor speciale. Până pe data de 26 iulie 2012, unităţile de învăţământ liceal transmit Comisiei deAdmitere a municipiului Bucureşti, situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unorcandidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere. În perioada 27-30 iulie 2012, Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti rezolvăsituaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburide elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere,
 • 24. pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de datecomputerizată a opţiunilor exprimate de elevi, etc. Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile,criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul Comisiei de Admitere aMunicipiului Bucureşti după inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul municipiuluiBucureşti. În perioada 27-30 iulie 2012, după rezolvarea situaţiilor speciale, Comisia de Admitere aMunicipiului Bucureşti repartizează pe locurile rămase libere absolvenţii învăţământuluigimnazial care au fost repartizaţi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevăzutăde prezenta metodologie şi pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizărilecomputerizate. De asemenea, tot în perioada 27-30 iulie 2012, Comisia de Admitere a MunicipiuluiBucureşti va analiza şi cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care austudiat în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Naţională de la sfârşitulclasei a VIII-a. Pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calculdoar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România. Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenţi sunt stabilite de Comisia deAdmitere a Municipiului Bucureşti şi vor fi făcute publice până la data de 20 iulie 2012. În situaţia în care există absolvenţi ai clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la careau fost repartizaţi sau nu au participat la cele două etape de admitere şi care, din diferite motive,nu se adresează Comisiei de Admitere a Municipiului Bucureşti în perioada 27-30 iulie 2012 şisolicită ulterior un loc în clasa a IX-a, comisia de admitere repartizează candidaţii, pe locurilerămase libere la liceu. Depunerea cererilor se face la sediul Inspectoratului Şcolar al MunicipiuluiBucureşti în perioada 1-6 septembrie 2012, iar repartizarea candidaţilor va avea loc în perioada 6 -7 septembrie 2012, ţinând cont de criteriile prevăzute în Metodologia de admitere, în bazahotărârilor Comisiei de Admitere a Municipiului Bucureşti. Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor încheiasituaţia în perioada 20 – 22 august 2012 şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de Comisia de Admiterea Municipiului Bucureşti în perioada 1 – 7 septembrie 2012. În situaţia în care există candidaţi cărora nu li se poate calcula media de admitereîntrucât nu au participat la Evaluarea Naţională sau la examenele prevăzute la art. 4 dinMetodologia de admitere, aceştia vor fi repartizaţi de inspectoratele şcolare, în perioada 6 – 7septembrie 2012, după repartizarea celorlalţi candidaţi.
 • 25. VII. PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în unităţile de învăţământ special se realizează de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti, în perioada 9-11 iulie 2012, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în funcţie de opţiuni. Locurile alocate învăţământului special nu sunt ocupate prin repartizarea computerizată. Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a şi care solicită repartizarea în învăţământul de masă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti, în perioada 27-30 iulie 2012, după repartizarea celorlalţi candidaţi. În Bucureşti, indiferent de judeţul din care provine candidatul, repartizarea se face la sediul Scoala pentru Surzi nr. 1, str. Neatarnarii , nr. 5 sector 1, Bucureşti, telefon: 021/6672090. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL SPECIAL: 1) cerere de înscriere; 2) hotărâre de încadrare într-o categorie de handicap, eliberată de Comisia de Protecţia Copilului; 3) fişa privind traseul educaţional, eliberată de şcoala de provenienţă; 4) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 5) fişa psihopedagogică 6) fişa medicală sintetică 7) certificat de naştere, în copie legalizată / copie după B.I./C.I. ;
 • 26. VIII. PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA CANDIDAŢILOR DE ETNIE ROMĂ Admiterea candidaţilor de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri/clasă peste numărul de 30 de elevi la clasă,aprobat. Candidaţii de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ei, trebuie să depună un dosar de înscriere care cuprinde următoarele acte:  fişă de înscriere eliberată de şcoala pe care a absolvit-o elevul;  copie după cartea de identitate (dacă este cazul) / certificatul de naştere, în copie legalizată  recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi NU faptul că fac parte din respectiva organizaţie;  adeverinţă de la unitatea şcolară de provenienţă cu media generală a claselor V-VIII şi media de admitere;  cerere de înscriere (specificând doar opţiunea pentru liceu), fără a preciza unitatea şcolară pe care doresc să o urmeze. Pentru elevii de etnie romă, cererile se primesc la Comisia de Admitere a municipiului Bucureşti, prin centrele speciale organizate în cele şase sectoare din municipiul Bucureşti până la data de 25 iunie 2012, ora 14,00. Centre de înscriere pentru candidaţii de etnie romă: Sector Unitatea şcolară Adresa Str. Nicolae Titulescu nr.52, sector 1 1 Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 Tel. 021/2236393 Str. Herţa, nr. 1, sector 2 2 Şcoala cu clasele I-VIII nr.51 Tel. 021/2254060 Str. Lunca Bradului nr. 2, sector 3 3 Şcoala cu clasele I-VIII nr.195 Tel. 021/3404555 Şcoala cu clasele I-VIII nr.133 „G-ral Ion Str. Stânjeneilor nr. 3, sector 4 4 Dragalina” Tel. 021/3322347 Str. Gutuilor, nr. 1, sector 5 5 Şcoala cu clasele I-VIII nr.131 Tel. 021/4203905 Şcoala cu clasele I-VIII nr.279 „Sfinţii Str. Prelungirea Ghencea, nr. 24, sector 6, 6 Arhangheli Mihail şi Gavril” Tel. 021/7773164 Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare. Repartizarea candidaţilor romi se realizează în perioada 6 - 8 iulie 2012, de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti, la COLEGIUL NAŢIONAL DE MUZICĂ "GEORGE ENESCU", din Str Gheorghe Manu Nr.30 Sect. 1, Bucureşti, telefon 021/ 310 88 71, după un orar care va fi comunicat din timp. Repartizarea se face în şedinţă publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opţiunilor exprimate. În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale.
 • 27. IX. PRECIZĂRI PENTRU ABSOLVENŢII DE GIMNAZIU CARE ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA 11 SEPTEMBRIE 2012 INCLUSIV Înscrierea pentru învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 11 septembrie 2012, inclusiv, se face la centrul special organizat la COLEGIUL NAŢIONAL DE MUZICĂ "GEORGE ENESCU", din Str Gheorghe Manu Nr.30 Sect. 1, Bucureşti, telefon 021/ 310 88 71. Depunerea dosarelor se face în perioada 23 – 24 iulie 2012 Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:  cerere de înscriere;  carte de identitate şi certificatul de naştere (în copie legalizată) şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată;  adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate;  foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);  fişa medicală. Repartizarea candidaţilor se face în perioada 24 -26 iulie 2012, pe locurile publicate în broşura de admitere, în două etape: 1. Repartizarea candidaţilor care au susţinut evaluarea naţională/tezele cu subiect unic/teste naţionale/examenul de capacitate, în ordine descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor; 2. Repartizarea candidaţilor nu au participat la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic/testele naţionale/examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi :  www.edu.ro / Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012  www. ismb.edu.ro  O.M.E.C.T. nr. 4802/31.08.2010  Plan de şcolarizare 2012-2013 aprobat de M.E.C.T.S. De asemenea, vă recomandăm participarea dumneavoastră la şedinţele organizate de conducerile unităţilor şcolare gimnaziale în scopul consilierii privind orientarea şcolară şi profesională. VĂ DORIM SUCCES!
 • 28. X. REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT - NIVEL LICEAL - DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI Nr. Unitatea de învăţământ Adresa Telefon, fax Puncte de reper crt. SECTOR 1 021.314.92.94, Catedrala Romano-Catolică, Conservatorul "Ciprian COLEGIUL NAŢIONAL "SFÂNTUL 1 STR. G-RAL BERTHELOT NR. 23 021.312.68.21, Porumbescu", autobuze 122, 126, 137, 138, 168, 178, 226, 268, 368 - SAVA" 021.310.07.73 staţia Cişmigiu COLEGIUL NAŢIONAL "I.L. Autobuze: 131, 182, 282, 301, 331 - staţia I.L. Caragiale sau staţia 2 CALEA DOROBANŢILOR NR. 163 021.230.10.21 CARAGIALE" Piaţa Dorobanţi, metrou: Aviatorilor, Ştefan cel Mare, Victoriei COLEGIUL NAŢIONAL DE Piaţa 1 Mai, Consulatul Italiei, autobuze: 110, 205, 282, 300, 3 STR. ARH. ION MINCU NR. 10 021.222.66.70 INFORMATICĂ "TUDOR VIANU" tramvaie 20, 24, 45 - staţia Piaţa Ion Mihalache Între str. Pavlov şi str. Feroviarilor, autobuz 300 - staţia Sandu COLEGIUL NAŢIONAL "AUREL STR. STEPHAN LUDWIC ROTH NR. 021.224.23.85, 4 Aldea, autobuz 105, troleibuze 86, 87, 97 staţia Kiev, metrou - VLAICU" 1 021.224.50.18 staţia Griviţa 021.211.34.25, Academia de Studii Economice Bucureşti, autobuze: 126, 131, 133, 5 COLEGIUL GERMAN "GOETHE" STR. S. CIHOSCHI NR. 17 021.210.17.76 168, 300, 331, 368, troleibuze 79, 86 COLEGIUL NAŢIONAL "ION Primăria Sectorului 1, tramvaie: 20, 24, 45, 34, autobuze: 182, 282 - 6 STR. ION NECULCE NR. 2 021.222.41.79 NECULCE" staţia Piaţa Ion Mihalache 021.230.50.78, Sala de sport Floreasca, Televiziunea Română, staţia Piaţa Charles 7 LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET" STR. JEAN MONNET NR. 2 021.230.14.01 de Gaulle, autobuze: 331, 330, 282, 131 Complex Hotelier Flora, Teatrul Masca, Depoul RATB Bucureştii LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN 8 STR. PAJUREI NR. 9 021.667.08.90 Noi, Podul Constanţa, troleibuze 65, 86, 97, tramvaie 20, 24, 45, BRÂNCOVEANU" metrou Jiului, autobuz 331 Piaţa Domenii, autobuze: 205, 282, 300, tramvaie: 20, 24, 42, 45 - 9 LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" B-DUL. ION MIHALACHE NR. 126 021.224.20.26 staţia Mareşal Averescu LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU Cartierul Dorobanţi, în apropierea Bisericii "Sf. Petru", autobuze 10 STR. ŞCOALA FLOREASCA NR. 5 021.230.52.92 VLAHUŢĂ" 131, 182, 282, 330, 331, 335, tramvaie 1, 46, 52 - staţia Perla LICEUL TEORETIC BILINGV "MIGUEL 021.314.93.11, În spatele Facultăţii de Drept, lânga Facultatea de Stomatologie, 11 CALEA PLEVNEI NR. 38-40 DE CERVANTES" 021.312.58.21 capătul troleibuzelor 66, 70, 92, autobuze 620, 635
 • 29. Nr. Unitatea de învăţământ Adresa Telefon, fax Puncte de repercrt. LICEUL TEORETIC BULGAR "HRISTO Gara de Nord, autobuz 133, troleibuz 86, tramvaie 20,45 - staţia 12 CALEA GRIVIŢEI NR. 56 021.310.84.73 BOTEV" Berzei LICEUL GRECO-CATOLIC "TIMOTEI Autobuze 105, 300, troleibuze 65, 86, 97, tramvaie 20, 24, 45 - 13 STR. BUCEGI NR. 97 021.667.84.34 CIPARIU" staţia Carpaţi, metrou 1 Mai COLEGIUL NAŢIONAL DE MUZICĂ STR. G-RAL GHEORGHE MANU Căminele Studenţeşti Moxa, Piaţa Buzeşti, troleibuze 79, 86 - 14 021.310.88.71 "GEORGE ENESCU" NR. 30 staţia Calea Victoriei, 97, 65-Piaţa Sf. Voievozi 021.314.55.29, 1. STR. G-RAL BERTHELOT NR. 58 Autobuze 122, 126, 137, 178, 226, 368 - staţia Grădina Cişmigiu LICEUL DE ARTE PLASTICE 021.313.12.16 15 "NICOLAE TONITZA" 2. B-DUL IANCU DE HUNEDOARA 021.230.27.93, Autobuze 182, 300 tramvaie 20, 34, 46, 52 - staţia Spitalul Grigore NR. 27 021.231.28.90 Alexandrescu, metrou Piaţa Victoriei COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL 021.211.72.56, Hotel Howard Johnson, Academia de Studii Economice, 16 B-DUL DACIA NR. 34 MADGEARU" 021.211.07.23 autobuze 133, troleibuze 79, 86 În apropierea Casei Presei Libere, Parcul Herăstrău, autobuzul 17 COLEGIUL TEHNIC "MEDIA STR. JIULUI NR. 163 021.667.55.85 331, troleibuzul 65 COLEGIUL TEHNIC MECANIC Lângă Registrul Auto Român, metrou - Piaţa Chibrit, tramvaie 6, 18 CAL. GRIVIŢEI NR. 363 021.224.07.70 "GRIVIŢA" 20, 24, 45, 41, troleibuze 87, 97 COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL Zona Podului Grant şi a Stadionului Rapid, tramvai 41, autobuz 19 RULANT PENTRU TRANSPORTURI STR. CALEA GIULEŞTI NR. 10 021.637.04.84 178 - staţia Podul Grant FEROVIARE BUCUREŞTI COLEGIUL TEHNIC DE 021.310.89.58, Tramvaie 20, 24, 45, troleibuz 79, 86, 97, autobuz 133, 205 - Piata 20 ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE STR. OCCIDENTULUI NR. 12 021.310.89.55 Buzeşti, metrou Piaţa Victoriei "I. N. SOCOLESCU" LICEUL TEORETIC "GEORGE Piaţa Amzei, autobuze:131,300,301, troleibuze 79, 86 - staţia Piaţa 21 STR. BISERICA AMZEI NR. 20-24 021.317.83.82 CĂLINESCU" Romană, metrou Piaţa Victoriei COLEGIUL TEHNIC DE Cartierul Băneasa, autobuze 112, 131, 205, 261, 301 - staţia 22 B-DUL FICUSULUI NR. 44 021.232.36.16 AERONAUTICĂ "HENRI COANDĂ" Romaero COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR 021.220.77.95, Intersecţia B-dul Constructorilor cu Calea Giuleşti, tramvai 11, 23 STR. BUTUCENI NR. 10 "MIHAI I" 021.220.77.50 autobuze 162, 163, metrou Crângaşi
 • 30. Nr. Unitatea de învăţământ Adresa Telefon, fax Puncte de repercrt. În cartierul Domenii, lângă Clubul Elevilor "Cireşarii" al COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL 021.224.23.76, sectorului 1, autobuz 300 - staţia Aviator Popişteanu, autobuz 24 STR. FEROVIARILOR NR. 37 BĂTRÂN" 021.224.19.55 105, troleibuze 86, 97 - staţia Griviţa, tramvai 20 - staţia Sandu Aldea, metrou Griviţa COLEGIUL AGRICOL "VIACESLAV 021.232.71.65, Platforma Apicola Băneasa, autobuze: 131, 205, 261, 301, 335, 25 B-DUL FICUSULUI NR. 20-26 HARNAJ" 021.233.28.43 tramvai 5 - staţia H. Măcelariu LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE P-ţa Presei Libere, Combinatul Fondului Plastic, autobuz 112, 148, 26 STR. BAICULESTI NR. 29 021.667.01.95 PACIUREA" 331 SECTOR 2 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI B-DUL PACHE PROTOPOPESCU 021.252.57.00, Sediul ProTv, autobuze 135, 311, troleibuze 79, 86, 90, 92, tramvai 27 VITEAZUL" NR. 62 021.252.58.71 5 - staţia Şcoala Iancului COLEGIUL NAŢIONAL "CANTEMIR 28 STR. VIITORULUI NR. 60 021.210.69.35 Piaţa Gemeni - autobuz 133, troleibuze 79, 86, tramvaie 5, 16 VODĂ" COLEGIUL NAŢIONAL "IULIA Metrou Piaţa Iancului, autobuze 101, 330, 335, troleibuze 69, 85, 29 B-DUL FERDINAND NR. 91 021.252.45.08 HAŞDEU" tramvai 14 - staţia Şos. Mihai Bravu COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU Piaţa Rosetti, troleibuze 61, 69, 70, 85, 90, 91, 92, autobuze 163, 30 STR. ITALIANĂ NR. 17 021.313.64.62 HARET" 311, 336, 601, tramvaie: 5, 16 COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV 021.252.80.80, Foişorul de Foc, tramvaie 14, 55, troleibuze 66, 69, 85, 70, 90, 92, 31 STR. OLARI NR. 29-31 "GEORGE COŞBUC" 021.252.83.76 autobuze 133, 135, 311 COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL 021.321.70.92, Vatra Luminoasă, Piaţa Muncii, metrou Piaţa Muncii, autobuze 32 ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 169 RACOVIŢĂ" 021.320.34.90 104, 135, 311, 330, troleibuze 86, 90, tramvai 1 COLEGIUL NAŢIONAL "VICTOR Spitalul Fundeni, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni, autobuze 33 ŞOS. FUNDENI NR. 254 021.240.78.70 BABEŞ" 182, 253 - staţia Institutul Oncologic Fundeni 021.252.01.92, Metrou Piaţa Iancului sau Bucur Obor - autobuze: 101, 330, 335; 34 LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" B-DUL FERDINAND NR. 89 021.252.11.23 tramvai: 14; troleibuze: 69, 85 - staţia Şos. Mihai Bravu 021.255.12.65, Cora Pantelimon, Granitul - tramvaie: 14, 46, 55; autobuze: 104, 35 LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" ŞOS. PANTELIMON NR. 355 021.255.04.37 246
 • 31. Nr. Unitatea de învăţământ Adresa Telefon, fax Puncte de repercrt. LICEUL TEORETIC "MIHAIL 021.252.78.56, Metrou staţia Obor - tramvaie: 1, 14, 36; troleibuze: 69, 85; 36 STR. POPA LAZĂR NR. 8A SADOVEANU" 021.252.81.98 autobuze: 101, 330, 335 021.230.48.73, Floreasca, metrou Aurel Vlaicu, autobuze 110, 135, 182, 282, 37 LICEUL TEORETIC "C.A. ROSETTI" STR. GARIBALDI NR. 11 021.230.34.30 tramvai 5 LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA Magazinul Kaufland Floreasca - tramvai 5, autobuze: 182, 282 - 38 STR. SF. PETRU TEI NR. 67A-71 021.210.33.91 WEGMAN" staţia Ceaikovski Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Teatrul Bulandra, 39 ŞCOALA CENTRALĂ STR. ICOANEI NR. 3-5 021.211.84.84 Grădina Icoanei, Biserica Icoanei, autobuze 133, 135, troleibuze 86, 79, tramvaie 5, 16 - staţia Piaţa Gemeni Piata Delfinului - autobuze 101, 104, 330, 335; tramvaiele: 14, 36, 40 LICEUL TEORETIC WALDORF STR. SAVU MARIN NR. 29 021.255.30.51 46, 55 - staţia Chişinău În spatele Circului de stat, Kaufland Floreasca - metrou Ştefan cel 021.210.65.98, 41 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN" STR. GALVANI LUIGI NR. 20 Mare - tramvaie 5, 16, 36; autobuze: 182, 282 - staţia Luigi 021.210.59.20 Galvani COLEGIUL TEHNIC "EDMOND Platforma Industrială Pipera, tramvaie 5, 16, 36, autobuze 112, 42 B-DUL DIMITRIE POMPEI NR. 3 021.233.19.10 NICOLAU" 135, metrou staţia Pipera sau Aurel Vlaicu COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE 021.324.32.95, Stadionul "Lia Manoliu", Spitalul Judeţean Ilfov - autobuze: 101, 43 B-DUL BASARABIA NR. 47 LEONIDA" 021.324.69.02 102, 330, 335; tramvaie: 16, 40 - staţia Diham COLEGIUL ECONOMIC "A.D. 021.320.57.19; Foişorul de Foc, troleibuze 70, 90, 92, autobuze 133, 135, 311, 44 STR. TRAIAN NR. 165 XENOPOL" 021.323.61.23 tramvaie 14, 55 - staţia Traian 021.314.76.45; Intersecţia Calea Moşilor cu B-dul Carol, autobuz 311, troleibuze 45 COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" CALEA MOŞILOR NR. 152 021.312.24.72 66, 69, 70, 85, 90, 92, tramvai 5, 16, 21 LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL Stadionul "Lia Manoliu" - tramvaie 14, 46, 55; troleibuze: 86, 90; 46 STR. HAMBARULUI NR. 12 A 021.255.99.43 PANTELIMON" autobuze: 104, 330, 335 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN 021.232.12.75, Platforma Industrială Pipera, tramvaie 5, 16, 36, autobuze 112,135, 47 B-DUL DIMITRIE POMPEI NR. 1 BRÂNCUŞI" 021.232.19.47 metrou staţia Pipera sau Aurel Vlaicu LICEUL TEHNOLOGIC "MECANICĂ 021.252.81.30, Metrou staţia Obor, tramvaie 1, 14, 36, troleibuze 69, 85, autobuze 48 STR. POPA LAZĂR NR. 8 FINĂ" 021.252.02.10 101, 330, 335
 • 32. Nr. Unitatea de învăţământ Adresa Telefon, fax Puncte de repercrt. LICEUL TEHNOLOGIC 021.252.78.86, Hotel "Est", S.C. Aversa S.A., tramvaie 1, 14, 36, troleibuze 85, 69, 49 ŞOS. PANTELIMON NR. 25 "ELECTRONICA INDUSTRIALĂ" 021.252.78.86 autobuzul 101, metrou staţia Obor LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL 021.250.62.20, Stadionul "Lia Manoliu", tramvaie 14, 46, 55; troleibuze: 86, 90; 50 STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 108 "REGINA ELISABETA" 021.250.62.85 autobuze 104, 330, 335. 021.321.38.20, 51 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3 STR. AUSTRULUI NR. 37 Hala Traian - autobuz 133; tramvaie: 14, 16, 40, 55. 021.321.67.92 ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ Vis-à-vis de Spitalul "Sf. Pantelimon", tramvaie 14, 55, autobuz 52 SOS. PANTELIMON NR. 299 021.255.25.40 NR. 2 104 - staţia Spitalul "Sf. Pantelimon" ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ Intersecţia Calea Moşilor cu Mihai Eminescu, tramvai 21, 53 STR. IANCU MARCEL NR. 7 021.210.66.70 NR. 3 autobuze: 133, 135; troleibuze 66, 79 , 86 - staţia Mihai Eminescu. SECTOR 3 COLEGIUL NAŢIONAL "MATEI Lânga Brigada Poliţie Rutieră Bucureşti, str. Udrişte, tramvaie 5, 54 STR. MATEI BASARAB NR. 32 021.321.66.40 BASARAB" 16, 14, 40, staţia Mircea Vodă, autobuze 116, 117, 313 Lânga Piaţa Miniş - troleibuze 70, 79 - staţia Lucreţiu Pătrăşcanu, 55 LICEUL TEORETIC "AL. I. CUZA" ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR. 5 021.340.48.11 troleibuz 92, autobuz 102, 330, 335, tramvaie 19, 23, 50 - staţia Barajul Dunării, metrou staţia Titan Lacul şi parcul IOR, ştrandul Titan, metrou staţia Nicolae LICEUL TEORETIC "DANTE 021.348.19.50, 56 ALEEA FUIORULUI NR. 9 Grigorescu, autobuze 102 - staţia Ilioara, 101, 311 - staţia ALIGHIERI" 021.348.15.45 Policlinica Titan, tramvaie 15, 27 - staţia Ilioara LICEUL TEORETIC "BENJAMIN STR. PICTOR GH. TĂTĂRESCU NR. 021.324.48.90, Metrou staţia Titan, troleibuze 70, 79, 92 - staţia IOR, autobuz 311 57 FRANKLIN" 1 021.324.53.20 - staţia Câmpia Libertăţii LICEUL TEORETIC BILINGV B-DUL ENERGETICIENILOR NR. 9 - 58 021.346.92.33 Autobuze 102, 123, 135, 202 – zona Real Vitan "DECEBAL" 11 ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ 021.313.90.82, 59 B-DUL HRISTO BOTEV NR. 17 Intersecţia Calea Moşilor cu B-dul Hristo Botev "NICOLAE KRETZULESCU" 021.317.32.51 În curtea Colegiului Tehnic "Costin D. Neniţescu" - tramvaie 15, 60 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "LOGOS" B-DUL THEODOR PALLADY NR. 26 021.345.10.72 19, 27
 • 33. Nr. Unitatea de învăţământ Adresa Telefon, fax Puncte de repercrt. COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. 021.345.38.65, Secţia 13 Poliţie, Piaţa Sălăjan, staţia de metrou 1 Decembrie 1918, 61 B-DUL THEODOR PALLADY NR. 26 NENIŢESCU" 021.345.09.20 tramvaie 27, 40 - staţia Ozana LICEUL TEORETIC "NICHITA STR. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR. 021.340.23.30, Metrou staţia Costin Georgian, troleibuze 70, 79, autobuze 102, 62 STĂNESCU" 3 021.340.04.40 253 - staţia Liceul Nichita Stănescu COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 63 021.340.26.54 Complexul Diham, autobuze 330, 335, 101 SALIGNY" 12 021.321.76.99, Staţia de metrou Dristor, autobuze 133, 135, tramvaie 1, 15, 17, 19, 64 COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU" ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 428 021.322.26.16 23, 27 - staţia Dudeşti 65 LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU" B-DUL ENERGETICIENILOR NR. 5 021.346.60.40 Stadionul Olimpia, autobuze 135, 123, 102 - staţia Unex AZ Metrou - staţia Piata Muncii, autobuze 123, 133, 135, tramvaie 1, LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE 66 STR. ION ŢUCULESCU NR. 42 021.324.54.75 17, 34, 46 - staţia "Gh. Petrascu", autobuz 104 - staţia Dragomir TECLU" Murmuzach, troleibuz 70, 79, 92 - staţia Stejarului LICEUL TEHNOLOGIC "TIMPURI SOS. MIHAI BRAVU NR. 428, CORP Vis-a-vis de Mc Donalds, tramvaie 15, 19, 23, 27, metrou Mihai 67 021.321.42.68 NOI" B Bravu Piaţa Coposu, Piaţa Rosetti, tramvaie 5, 16, 21, troleibuze 70, 92, 68 LICEUL TEHNOLOGIC "UNIREA" STR. SBORULUI NR. 7- 9 021.317.32.71 85, 66, autobuz 311 LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR 69 B-DUL BASARABIA NR. 256 021.256.00.83 Metrou Republica, tramvaie 36, 56, autobuz 153 HURMUZESCU" B-DUL THEODOR PALLADY NR. 70 LICEUL TEHNOLOGIC NR. 19 021.345.30.80 Autobaza Titan, tramvaie 19, 27, metrou Anghel Saligny 250 SECTOR 4 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI 71 STR. G. GEORGESCU NR. 2 021.336.42.22 Metrou Piaţa Unirii, tramvaie 7, 23, 32, autobuz 117 EMINESCU" COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE 021.336.14.55, Staţia de metrou Tineretului, autobuze 313, 116, 323, tramvaie 19, 72 CALEA ŞERBAN VODĂ NR. 167 ŞINCAI" 021.336.90.04 50 COLEGIUL NAŢIONAL "ION 021.336.26.95, B-dul Dimitrie Cantemir, Biserica Sf. Spiridon, tramvai 23, 73 STR. CUZA - VODĂ NR. 51 CREANGĂ" 021.335.23.00 autobuz 116, 312, 313, 781, 784, metrou staţia Unirii
 • 34. Nr. Unitatea de învăţământ Adresa Telefon, fax Puncte de repercrt. COLEGIUL NAŢIONAL "OCTAV 021.460.35.44, Cartierul Berceni, autobuze 313, 312, 681, 684, Metrou staţia Piaţa 74 STR. TRIVALE NR. 29 ONICESCU" 021.461.01.94 Sudului LICEUL TEHNOLOGIC DE 75 ŞOS. VITAN-BÎRZEŞTI NR. 11 021.334.59.15 Autobuz 102 - staţia Spitalul Sf. Ioan METROLOGIE "TRAIAN VUIA" LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA 021.336.37.92, Patriarhia Româna, tramvaie 7, 23,27, 32, autobuz 232 - staţia 11 76 STR. CĂPITAN PREOTESCU NR. 9 CAPSALI" 021.336.78.50 Iunie COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE 021.336.35.88, Între Patriarhia Română şi Parcul Carol, tramvaie 7, 23, 27, 32, 77 STR. PRINCIPATELE UNITE NR. 63 "DINU LIPATTI" 021.336.32.99 autobuze 232, 117 - staţia 11 Iunie 021.330.57.54, În apropierea Pieţei Unirii, metrou staţia Piata Unirii, autobuze 78 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX STR. RADU VODĂ NR. 24A 021.330.45.65 312, 313, tramvaie 15, 23, 30 Orăşelul Copiilor (Parcul Tineretului), staţia de metrou COLEGIUL ROMANO-CATOLIC 021.332.26.84, 79 ŞOS. OLTENIŢEI NR. 3-7 C.Brâncoveanu sau Eroii Revoluţiei, autobuze 116, 141, 144, 232, "SFÂNTUL IOSIF 021.332.66.02 tramvaie 11, 17 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST 80 ŞOS. VITAN-BÎRZEŞTI NR. 11 021.334.50.15 Institutul de Medicină Legală, autobuz 102 - staţia Spitalul Sf.Ioan "ŞTEFAN DEMETRESCU" LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL Staţia de metrou Tineretului, autobuze 313, 323, 275, tramvaie 19, 81 STR. CUZA VODĂ NR. 116 021.331.16.69 "EMANUEL" 50 Metrou - staţia Timpuri Noi, autobuze 133, 312, 323, 275, tramvaie 82 COLEGIUL TEHNIC "PETRU RAREŞ" STR. V.V. STANCIU NR. 6 021.330.40.01 19, 50 - staţia Timpuri Noi COLEGIUL TEHNIC "MIRON 021.334.41.17, 83 B-DUL METALURGIEI NR. 89 Metrou staţia Leonida, autobuze 125, 220, 418, 419 NICOLESCU" 021.334.41.22 STR. CAPORAL GRIGORE MARIN Lânga Uzina ROMPRIM SA, capătul tramvaielor 9, 11, 34, staţia 84 LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" 021.334.44.34 NR. 42-44 de metrou Apărătorii Patriei LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA 021.450.24.60, Spitalul de Copii "Budimex", autobuze 116, 141 - staţia Izvorul 85 STR. IZVORUL CRIŞULUI NR. 4 VULCĂNESCU" 021.450.38.31 Crişului, troleibuz 76 SECTOR 5 COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE Ministerul de Justiţie, Grădina Cişmigiu, troleibuze 66, 71, 90, 92 86 B-DUL REGINA ELISABETA NR. 48 021.313.47.56 LAZĂR" autobuz 336, metrou Izvor
 • 35. Nr. Unitatea de învăţământ Adresa Telefon, fax Puncte de repercrt. Drumul Sării, Calea 13 Septembrie, Oficiul Stării Civile sector 6, 87 LICEUL TEORETIC "ION BARBU" STR. NĂBUCULUI NR. 18 021.410.23.32 autobuzul 139, troleibuze 91, 96 - staţia Năbucului LICEUL TEORETIC "DIMITRIE 021.423.40.60, 88 CALEA RAHOVEI NR. 311 Tramvai 32, autobuz 220- staţia Petre Ispirescu BOLINTINEANU" 021.423.40.59 LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN Cinematograf "Lira", autobuze 139, 226 - staţia 13 Septembrie, 89 STR. DORNEASCA NR. 7A 021.411.22.13 ODOBLEJA" autobuz 385 - staţia Sebastian Piaţa Progresul, autobuz 323, tramvaie 7, 25 - staţia Drumul 90 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC ALEEA PODUL GIURGIULUI NR. 5 021.450.06.30 Găzarului COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE 021.555.28.75, Tramvai 1, 11, 25 - staţia Spătaru Preda, autobuz 173 - staţia 91 STR. SPĂTARU PREDA NR. 16 ALIMENTARĂ "DUMITRU MOŢOC" 021.555.28.76 Spătaru Preda, 117 - staţia Doina Monetăria Statului, Fabrica de dulciuri Excelent, Fabrica de ulei 021.316.09.73, 92 COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR" ŞOS. VIILOR NR. 38 Muntenia, autobuze 232, 173, tramvaie 1, 11, 25 - staţia Spătaru 021.316.09.68 Preda LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE Calea 13 Septembrie, Sebastian, autobuze 173, 226, 385 staţia 93 STR. SAMUIL VULCAN NR. 8 021.456.20.50 GUSTI" Prosper Center, reper Kaufland Sebastian COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE Piaţa Pieptănari, Cimitirul Eroii Revoluţiei, tramvaie 1, 7, 11, 25, 94 CALEA ŞERBAN VODĂ NR. 280 021.336.58.90 CERCHEZ" autobuze 116, 173, 232, 323, metrou Eroii Revoluţiei SECTOR 6 COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA 021.413.24.95, Cartierul Drumul Taberei, autobuze 168, 368, 173, 105, troleibuze 95 STR. PEŞTERA SCĂRIŞOARA NR. 1 CUZA" 021.413.47.68 69, 71 - staţia Râul Doamnei 021.413.26.96, COLEGIUL NAŢIONAL "GRIGORE Autobuze 105, 368, 268, 168, troleibuze 90, 91, 93 - staţii : Drumul 96 B-DUL TIMIŞOARA NR. 33 021.413.26.47, MOISIL" Taberei 34, Timişoara 33, Sg. Moise 021.440.10.06 Institutul Politehnic, Cora Lujerului, staţia Tudor Vladimirescu - LICEUL TEORETIC "TUDOR 021.410.38.31, 97 B-DUL IULIU MANIU NR. 15 autobuze 336, 136, 236, troleibuz 61, 62, metrou Lujerului, VLADIMIRESCU" 021.411.87.08 Politehnica LICEUL TEORETIC "EUGEN 021.413.29.47, Autobuze 105, 368, 168, troleibuze 69, 71 - staţia Liceul "Eugen 98 STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6 LOVINESCU" 021.413.91.65 Lovinescu" (prima statie dupa Tricodava)
 • 36. Nr. Unitatea de învăţământ Adresa Telefon, fax Puncte de repercrt. În Parcul Giuleşti vis-a-vis de Uzinele Grant Metal, tramvai 41, 021.220.23.44, 99 LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" STR. RUŞEŢU NR. 17 autobuz 178, 601 - staţia Crângaşi, tramvai 2, 11, 44 - staţia B-dul 021.221.43.95 Constructorilor LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 021.314.13.89,100 SPL. INDEPENDENŢEI NR. 315-317 Petrache Poenaru, autobuz 601, metrou Semănătoarea "MIRCEA ELIADE" 021.314.13.90 LICEUL TEHNOLOGIC "SF. ANTIM Staţia Aleea Poiana Muntelui, autobuz : 268, troleibuze : 90, 91 şi101 ALEEA POIANA MUNTELUI NR. 1 021.413.06.40 IVIREANU" 93 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN C. STR. PEŞTERA DÎMBOVICIOAREI 021.430.36.32,102 Metrou Armata Poporului, autobuze 236, 336, 178, troleibuz 61 KIRIŢESCU" NR. 12 021.430.03.75 COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI 021.413.46.45, troleibuze 90,91, 93, autobuz 268, tramvai 35 - staţia103 TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE STR. ROMANCIERILOR NR. 1 021.413.14.13 Romancierilor AIRINEI" BCR Filiala sector 6, tramvaie 35, 47 - staţia Sibiu, autobuze 105,104 COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR" B-DUL TIMIŞOARA NR. 6 021.318.32.50 168, 268, 368 - staţia Orizont, 137, 138 - staţia Sibiu Între Metro Militari şi Carrefour Militari- capătul troleibuzului105 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" B-DUL IULIU MANIU NR. 381-391 021.316.56.36 62, autobuze 137, 236 Cartierul Giuleşti, staţia de metrou Crângaşi, autobuz 178,106 COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" STR. PORUMBACU NR. 52 021.220.27.50 tramvai 41 - staţia Ceahlău, tramvai 44 - staţia Prunaru COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Staţia Piaţa Celibidache (Moghioroş), autobuze 105, 168, 268, 368,107 ALEEA PRAVĂŢ NR. 24 021.413.04.38 ASACHI" troleibuze 90, 91, 93, tramvai 41 021.311.66.57, Între Urbis şi PECO Militari, metrou staţia Industriilor, tramvaie108 LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" B-DUL PRECIZIEI NR. 18 021.319.93.16 8, 35, 42, troleibuz 61
 • 37. XI. PLANUL DE ŞCOLARIZARE Clasa a IX - a LICEU - ZI, locuri ce urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romi Nr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢII crt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis COLEGIUL NAŢIONAL "SF. SAVA" 9 252 1 intensiv Matematică-informatică 6 168 9,64 100 informatică 1 Matematică-informatică - bilingv engleză 1 28 9,94 101 Ştiinţe ale naturii 1 28 9,60 102 Filologie 1 28 9,67 103 COLEGIUL NAŢIONAL "I.L. CARAGIALE" 10 280 3 1 intensiv Matematică-informatică 2 56 8,66 104 informatică se susţine probă de verificare a 0,5 14 8,84 105 cunoştinţelor de limbă modernă Matematică-informatică - bilingv germană nu se susţine probă de verificare a 0,5 14 8,90 106 cunoştinţelor de limbă modernă 2 Matematică-informatică - bilingv engleză 2 56 8,38 107 Filologie 3 84 3 8,52 108 1 intensiv engleză se susţine probă de verificare a 0,5 14 8,58 109 cunoştinţelor de limbă modernă Filologie - bilingv germană nu se susţine probă de verificare a 0,5 14 8,41 110 cunoştinţelor de limbă modernă Filologie - bilingv engleză 1 28 8,82 111 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ 9 252 3 "TUDOR VIANU" 4 intensiv Matematică-informatică 9 252 9,42 112 informatică COLEGIUL NAŢIONAL "AUREL VLAICU" 4 112 6 4 Matematică-informatică 2 56 2 7,36 113 Filologie 2 56 4 7,73 114 COLEGIUL GERMAN "GOETHE" 4 109 Matematică-informatică - matern germană 1 28 9,08 115 5 Clase speciale - profil real - Matematică- 1 25 9,39 116 informatică - matern germană Filologie - matern germană 1 28 8,22 117 Ştiinţe sociale - matern germană 1 28 8,25 118
 • 38. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis COLEGIUL NAŢIONAL "ION NECULCE" 7 196 2 Matematică-informatică 3 84 8,61 119 1 intensiv engleză Matematică-informatică - bilingv italiană 1 28 7,08 120 6 Ştiinţe ale naturii 1 28 1 121 Filologie 1 28 1 8,49 122 Filologie - bilingv italiană 1 28 5,74 123 LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET" 5 140 2 1 intensiv Matematică-informatică 2 56 8,48 124 informatică, 1 intensiv engleză 7 Ştiinţe ale naturii 1 28 1 8,38 125 Filologie - bilingv franceză 1 28 6,08 126 Ştiinţe sociale 1 28 1 8,44 127 LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN 6 168 8 BRÂNCOVEANU" Matematică-informatică 2 56 2 7,64 128 8 Ştiinţe ale naturii 1 28 2 7,68 129 Filologie 2 56 2 7,66 130 Ştiinţe sociale 1 28 2 7,83 131 LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" 5 140 4 Matematică-informatică 1 28 9,20 132 Matematică-informatică -bilingv engleză 1 28 9,13 133 9 Ştiinţe ale naturii 1 28 1 8,95 134 Filologie 1 28 2 8,55 135 Ştiinţe sociale 1 28 1 8,77 136 LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU 3 84 310 VLAHUŢĂ" Filologie 3 84 3 8,02 137 LICEUL TEORETIC BILINGV "MIGUEL DE 3 84 5 CERVANTES"11 Matematică-informatică 1 28 1 138 Matematică-informatică - bilingv spaniolă 1 28 2 6,31 139 Filologie - bilingv spaniolă 1 28 2 5,00 140 LICEUL TEORETIC BULGAR "HRISTO 3 84 4 BOTEV" Matematică-informatică 1 28 2 7,08 14112 Filologie 1 28 2 7,44 142 Filologie - matern bulgară 0,5 14 5,54 143 Filologie - matern neogreacă 0,5 14 5,69 144
 • 39. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis LICEUL GRECO-CATOLIC "TIMOTEI 1 28 2 CIPARIU"13 intensiv Matematică-informatică 1 28 2 7,36 145 informatică COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL 11 308 11 MADGEARU" tehnician în activităţi14 Filiera tehnologică - SERVICII - Economic 9 252 9 8,78 146 economice (1 intensiv engleză, 1 intensiv franceză) Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi 2 56 2 8,86 147 tehnician în turism alimentaţie COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" 7 196 13 Matematică-informatică 1 28 1 7,17 148 1 tehnician15 operator procesare text/imagine, 2 Filiera tehnologică - TEHNIC - Producţie media 3 84 6 7,20 149 tehnician producţie film şi televiziune Filiera tehnologică - TEHNIC - Tehnici 3 84 6 6,78 150 tehnician poligraf poligrafice COLEGIUL TEHNIC MECANIC "GRIVIŢA" 4 112 8 1 tehnician proiectant CAD, 1 tehnician16 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 3 84 6 4,17 151 mecatronist, 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii tehnician în Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 1 28 2 152 instalaţii electrice COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TRANSPORTURI 4 112 8 FEROVIARE BUCUREŞTI Matematică-informatică 1 28 2 6,35 15317 Filiera tehnologică - TEHNIC - Electronică tehnician în 1 28 2 6,28 154 automatizări automatizări 1 tehnician mecatronist, 1 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 2 56 4 5,22 155 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂLINESCU" 6 168 618 Matematică-informatică 3 84 3 8,09 156 Filologie 3 84 3 8,31 157
 • 40. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ 7 196 13 "HENRI COANDĂ" intensiv Matematică-informatică 1 28 1 7,14 158 informatică 2 tehnician19 proiectant CAD, 1 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 3 84 6 6,26 159 tehnician mecatronist 2 tehnician aviaţie, 1 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Electromecanică 3 84 6 6,13 160 instalaţii de bord (avion) COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I" 3 84 620 Matematică-informatică 1 28 2 6,64 161 tehnician în Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 1 28 2 162 instalaţii electrice tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 5,01 163 transporturi COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL 5 140 10 BĂTRÂN" 1 tehnician21 mecatronist, 2 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 3 84 6 5,01 164 tehnician proiectant CAD tehnician în Filiera tehnologică - SERVICII - Economic 2 56 4 6,13 165 administraţie LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE 1 28 2 PACIUREA"22 tehnician în Filiera tehnologică - TEHNIC - Materiale de industria 1 28 2 166 materialelor de construcţii construcţii COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI 4 112 6 LUCRARI PUBLICE "I. N. SOCOLESCU"23 Matematică-informatică 2 56 2 7,20 167 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Construcţii, desenator pentru 2 56 4 6,74 168 construcţii şi instalaţii şi lucrări publice instalaţii COLEGIUL AGRICOL "VIACESLAV 5 140 10 HARNAJ" tehnician în Filiera tehnologică - SERVICII - Economic 1 28 2 7,12 169 activităţi economice 1 tehnician horticultor, 124 Filiera tehnologică - RESURSE NATURALE ŞI tehnician 3 84 6 5,67 170 veterinar, 1 PROTECŢIA MEDIULUI - Agricultură tehnician pentru animale de companie tehnician ecolog şi Filiera tehnologică - RESURSE NATURALE ŞI 1 28 2 6,77 171 protecţia calităţii PROTECŢIA MEDIULUI - Protecţia mediului mediului
 • 41. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI VITEAZUL" 10 28025 2 intensiv engleză, Matematică-informatică 10 280 9,54 172 1 intensiv informatică COLEGIUL NAŢIONAL "CANTEMIR VODĂ" 7 196 2 1 intensiv engleză, Matematică-informatică 4 112 9,03 173 2 intensiv26 informatică Matematică-informatică -bilingv engleză 2 56 9,28 174 Ştiinţe sociale 1 28 2 9,00 175 intensiv engleză COLEGIUL NAŢIONAL "IULIA HAŞDEU" 9 252 5 Matematică-informatică 4 112 1 9,30 176 Matematică-informatică - bilingv engleză 1 28 9,40 17727 Filologie 2 56 2 9,19 178 Filologie - bilingv spaniolă 1 28 1 6,51 179 Filologie - bilingv engleză 1 28 1 9,23 180 COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" 8 224 4 1 intensiv Matematică-informatică 2 56 9,10 181 informatică28 Matematică-informatică - bilingv engleză 1 28 9,31 182 Ştiinţe ale naturii 2 56 1 9,21 183 1 intensiv engleză Filologie 2 56 1 9,02 184 1 intensiv franceză Ştiinţe sociale 1 28 2 9,10 185 intensiv engleză COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV "GEORGE 6 168 COŞBUC"29 Matematică-informatică - bilingv engleză 3 84 9,40 186 Filologie - bilingv engleză 3 84 9,24 187 COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" 3 84 630 Matematică-informatică 2 56 4 8,10 188 Filologie 1 28 2 8,03 189 intensiv engleză COLEGIUL NAŢIONAL "VICTOR BABEŞ" 7 196 8 Matematică-informatică 1 28 8,18 19031 Ştiinţe ale naturii 4 112 4 7,79 191 Filologie 1 28 2 8,18 192 Ştiinţe sociale 1 28 2 8,13 193 LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" 1 28 132 Matematică-informatică - matern maghiară 1 28 1 6,13 194
 • 42. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" 6 168 10 Matematică-informatică 1 28 7,62 19533 Ştiinţe ale naturii 3 84 6 7,25 196 Filologie 1 28 2 7,43 197 Ştiinţe sociale 1 28 2 7,58 198 LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU" 5 140 10 Matematică-informatică 2 56 4 7,86 199 1 intensiv engleză34 Filologie 2 56 4 7,98 200 1 intensiv engleză Ştiinţe sociale 1 28 2 7,85 201 LICEUL TEORETIC "C.A. ROSETTI" 7 196 8 Matematică-informatică 3 84 8,21 202 1 intensiv engleză35 Ştiinţe ale naturii 3 84 6 8,22 203 1 intensiv engleză Filologie 1 28 2 8,44 204 LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA 1 28 2 WEGMAN"36 nu se susţine probă de verificare a Matematică-informatică - bilingv germană 1 28 2 6,96 205 cunoştinţelor de limbă modernă ŞCOALA CENTRALĂ 8 224 6 Matematică-informatică 3 84 1 8,30 206 1 intensiv engleză37 Matematică-informatică - bilingv franceză 1 28 1 8,05 207 Filologie 3 84 3 8,38 208 1 intensiv engleză Filologie - bilingv franceză 1 28 1 8,33 209 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN" 8 224 14 Matematică-informatică 2 56 2 7,02 210 Ştiinţe ale naturii 2 56 4 7,07 211 Filologie 1 28 2 7,30 21238 Ştiinţe sociale 1 28 2 7,21 213 tehnician mecanic Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 6,57 214 pentru întreţinere şi reparaţii tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 1 28 2 215 electrotehnist
 • 43. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" 4 112 8 Matematică-informatică 2 56 4 6,28 21639 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 5,82 217 mecatronist Filiera tehnologică - TEHNIC - Electronică tehnician operator 1 28 2 5,52 218 tehnică de calcul automatizări COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" 8 224 16 Matematică-informatică 2 56 4 6,86 219 2 tehnician mecatronist, 1 tehnician transporturi, 140 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 5 140 10 5,36 220 tehnician proiectant CAD, 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Filiera tehnologică - TEHNIC - Electronică tehnician în 1 28 2 6,43 221 automatizări automatizări LICEUL TEHNOLOGIC "SF. PANTELIMON" 4 112 8 Ştiinţe ale naturii 1 28 2 6,90 222 tehnician41 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 5,23 223 mecatronist tehnician în Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 1 28 2 5,80 224 instalaţii electrice Filiera tehnologică - TEHNIC - Chimie tehnician chimist 1 28 2 5,27 225 de laborator industrială LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN 4 112 8 BRÂNCUŞI" Matematică-informatică 1 28 2 6,47 226 tehnician designer42 Filiera tehnologică - TEHNIC - Fabricarea mobilă şi 2 56 4 5,57 227 amenajări produselor din lemn interioare tehnician ecolog şi Filiera tehnologică - RESURSE NATURALE ŞI 1 28 2 6,18 228 protecţia calităţii PROTECŢIA MEDIULUI - Protecţia mediului mediului LICEUL TEHNOLOGIC "MECANICĂ FINĂ" 2 56 443 1 tehnician mecatronist, 1 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 2 56 4 4,18 229 tehnician proiectant CAD LICEUL TEHNOLOGIC "ELECTRONICA 4 112 8 INDUSTRIALĂ" Matematică-informatică 1 28 2 6,40 230 tehnician în44 Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 1 28 2 5,15 231 instalaţii electrice Filiera tehnologică - TEHNIC - Electronică tehnician în 1 28 2 4,71 232 automatizări automatizări tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 233 mecatronist
 • 44. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis COLEGIUL ECONOMIC "A.D. XENOPOL" 8 224 10 tehnician în activităţi45 Filiera tehnologică - SERVICII - Economic 6 168 6 8,30 234 economice (1 intensiv engleză) Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi 2 56 4 8,24 235 tehnician în turism alimentaţie COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" 7 196 14 tehnician în46 Filiera tehnologică - SERVICII - Economic 5 140 10 7,78 236 activităţi economice Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi tehnician în 2 56 4 7,75 237 hotelărie alimentaţie COLEGIUL NAŢIONAL "MATEI BASARAB" 8 224 3 1 intensiv engleză, Matematică-informatică 4 112 8,86 238 2 intensiv informatică47 Ştiinţe ale naturii 2 56 1 9,05 239 1 intensiv franceză Filologie 1 28 1 8,96 240 Ştiinţe sociale 1 28 1 9,01 241 LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN 8 224 3 CUZA" 2 intensiv engleză, Matematică-informatică 6 168 1 8,54 242 1 intensiv48 informatică Filologie 1 28 1 243 Ştiinţe sociale 1 28 1 8,59 244 LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI" 8 224 5 Matematică-informatică 2 56 8,06 245 1 intensiv engleză Matematică-informatică - bilingv italiană 1 28 5,64 24649 Ştiinţe ale naturii 2 56 2 8,22 247 Ştiinţe ale naturii - matern italiană 1 28 248 Filologie 1 28 2 8,34 249 Filologie - bilingv italiană 1 28 1 5,80 250 LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN" 6 168 8 Matematică-informatică 2 56 7,69 25150 Ştiinţe ale naturii 2 56 4 7,69 252 Filologie 2 56 4 7,91 253
 • 45. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis LICEUL TEORETIC BILINGV "DECEBAL" 4 112 8 Matematică-informatică 2 56 4 7,19 25451 Filologie - bilingv engleză 1 28 2 7,13 255 Ştiinţe sociale 1 28 2 7,46 256 ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ 8 224 11 "NICOLAE KRETZULESCU" tehnician în Filiera tehnologică - SERVICII - Comerţ 2 56 4 8,39 257 achiziţii şi contractări tehnician în52 activităţi Filiera tehnologică - SERVICII - Economic 5 140 5 8,57 258 economice (2 intensiv engleză, 1 intensiv italiană) Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi 1 28 2 8,56 259 tehnician în turism alimentaţie COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. 4 112 8 NENIŢESCU" Ştiinţe ale naturii 1 28 2 7,15 260 tehnician53 Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 1 28 2 261 electrotehnist (intensiv engleză) tehnician ecolog şi Filiera tehnologică - RESURSE NATURALE ŞI protecţia calităţii 2 56 4 6,56 262 mediului (intensiv PROTECŢIA MEDIULUI - Protecţia mediului engleză) LICEUL TEORETIC "NICHITA STĂNESCU" 7 196 854 Matematică-informatică 4 112 2 7,24 263 Ştiinţe sociale 3 84 6 7,49 264 COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 7 196 14 1 tehnician mecatronist, 1 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 2 56 4 6,58 265 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii55 2 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, 1 Filiera tehnologică - TEHNIC - Construcţii, tehnician în 5 140 10 6,04 266 construcţii şi instalaţii şi lucrări publice lucrări publice, 2 tehnician instalator pentru construcţii
 • 46. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU" 5 140 10 tehnician mecanic pentru întreţinere Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 6,00 267 şi reparaţii (intensiv franceză) tehnician în56 Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 1 28 2 6,04 268 instalaţii electrice (intensiv engleză) tehnician desenator pentru Filiera tehnologică - TEHNIC - Construcţii, construcţii şi 3 84 6 4,69 269 instalaţii (1 instalaţii şi lucrări publice intensiv engleză, 1 intensiv franceză) LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU" 3 84 6 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 2 56 4 3,98 270 reparaţii, 157 tehnician mecatronist tehnician în Filiera tehnologică - TEHNIC - Construcţii, 1 28 2 6,17 271 construcţii şi instalaţii şi lucrări publice lucrări publice LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TECLU" 4 112 8 Ştiinţe ale naturii 1 28 2 6,90 27258 tehnician mecanic Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 2 56 4 5,58 273 pentru întreţinere şi reparaţii Filiera tehnologică - TEHNIC - Chimie tehnician chimist 1 28 2 5,42 274 de laborator industrială LICEUL TEHNOLOGIC "UNIREA" 2 56 4 tehnician59 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 4,86 275 mecatronist Filiera tehnologică - TEHNIC - Electronică tehnician operator 1 28 2 6,00 276 tehnică de calcul automatizări LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR 2 56 4 HURMUZESCU" tehnician în60 Filiera tehnologică - SERVICII - Economic 1 28 2 6,96 277 activităţi economice tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 3,63 278 mecatronist LICEUL TEHNOLOGIC NR. 19 3 84 661 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 3,99 279 transporturi tehnician în Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 2 56 4 280 instalaţii electrice
 • 47. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis LICEUL TEHNOLOGIC "TIMPURI NOI" 3 84 662 tehnician mecanic Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 3 84 6 4,36 281 pentru întreţinere şi reparaţii COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" 6 168 163 1 intensiv Matematică-informatică 5 140 8,61 282 informatică Filologie 1 28 1 8,82 283 intensiv franceză COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE 8 224 2 ŞINCAI" Matematică-informatică 5 140 9,37 284 1 intensiv engleză64 Ştiinţe ale naturii 1 28 9,48 285 Filologie 2 56 2 9,29 286 COLEGIUL NAŢIONAL "ION CREANGA" 8 224 5 1 intensiv Matematică-informatică 3 84 9,07 287 informatică, 165 intensiv engleză Ştiinţe ale naturii 2 56 2 9,05 288 1 intensiv japoneză 1 intensiv Filologie 3 84 3 8,81 289 franceză, 1 intensiv japoneză COLEGIUL NAŢIONAL "OCTAV 7 196 5 ONICESCU" 1 intensiv66 Matematică-informatică 4 112 1 8,04 290 informatică, 1 intensiv engleză Filologie 2 56 2 8,53 291 Ştiinţe sociale 1 28 2 8,48 292 COLEGIUL ROMANO - CATOLIC "SF. IOSIF" 1 28 267 Matematică-informatică 1 28 2 7,43 293 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ŞTEFAN 2 56 4 DEMETRESCU"68 Matematică-informatică 1 28 2 8,80 294 Filologie 1 28 2 295 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE 8 224 13 "TRAIAN VUIA" 1 intensiv Matematică-informatică 2 56 1 7,05 296 informatică69 3 tehnician în Filiera tehnologică - TEHNIC - Electronică automatizări, 3 6 168 12 6,69 297 tehnician operator automatizări tehnică de calcul
 • 48. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis COLEGIUL TEHNIC "PETRU RAREŞ" 7 196 14 Ştiinţe ale naturii 2 56 4 7,28 298 1 tehnician în industria pielariei, Filiera tehnologică - TEHNIC - Industrie textilă 2 56 4 5,39 299 1 tehnician70 şi pielărie designer vestimentar Filiera tehnologică - TEHNIC - Chimie tehnician chimist 1 28 2 6,42 300 de laborator industrială tehnician ecolog şi Filiera tehnologică - RESURSE NATURALE ŞI 2 56 4 7,07 301 protecţia calităţii PROTECŢIA MEDIULUI - Protecţia mediului mediului COLEGIUL TEHNIC "MIRON NICOLESCU" 3 84 671 2 tehnician proiectant CAD, 1 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 3 84 6 4,33 302 tehnician mecatronist LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" 5 140 10 Matematică-informatică 1 28 2 6,10 30372 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 3 84 6 4,87 304 transporturi tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 1 28 2 4,07 305 electrician electronist auto LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA 7 196 14 VULCĂNESCU" tehnician în73 Filiera tehnologică - SERVICII - Economic 5 140 10 7,32 306 activităţi economice Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi 2 56 4 7,32 307 tehnician în turism alimentaţie COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE 10 280 1 LAZĂR" Matematică-informatică 5 140 9,59 30874 Ştiinţe ale naturii 2 56 9,58 309 Filologie 1 28 9,57 310 Ştiinţe sociale 2 56 1 9,52 311 LICEUL TEORETIC "ION BARBU" 6 168 6 2 intensiv Matematică-informatică 3 84 8,78 312 informatică, 1 intensiv engleză75 Ştiinţe ale naturii 1 28 2 8,87 313 Filologie 1 28 2 8,74 314 intensiv franceză Ştiinţe sociale 1 28 2 8,59 315
 • 49. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis LICEUL TEORETIC "DIMITRIE 7 196 10 BOLINTINEANU" Matematică-informatică 2 56 7,47 31676 Ştiinţe ale naturii 2 56 4 7,54 317 Filologie 2 56 4 7,83 318 Ştiinţe sociale 1 28 2 7,81 319 LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN ODOBLEJA" 6 168 777 1 intensiv Matematică-informatică 5 140 5 7,80 320 informatică Filologie 1 28 2 8,38 321 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 6 168 12 Matematică-informatică 2 56 4 6,45 32278 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 1 28 2 6,27 323 electrotehnist tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Electromecanică 2 56 4 6,13 324 electromecanic tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 5,81 325 mecatronist COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE 7 196 14 ALIMENTARĂ "DUMITRU MOŢOC" 2 tehnician în industria79 Filiera tehnologică - RESURSE NATURALE ŞI alimentară, 4 6 168 12 6,47 326 tehnician analize PROTECŢIA MEDIULUI - Industrie alimentară produse alimentare tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Electromecanică 1 28 2 6,29 327 electromecanic LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" 6 168 12 Matematică-informatică 1 28 2 6,49 328 Ştiinţe ale naturii 1 28 2 6,80 32980 Ştiinţe sociale 2 56 4 7,03 330 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 2 56 4 6,09 331 reparaţii, 1 tehnician prelucrări mecanice COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE 6 168 12 CERCHEZ" Matematică-informatică 1 28 2 6,94 33281 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 6,56 333 proiectant CAD Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi 4 112 8 6,96 334 tehnician în turism alimentaţie
 • 50. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR" 14 392 28 2 tehnician în turism, 3 tehnician Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi 8 224 16 7,33 335 în gastronomie, 3 alimentaţie organizator banqueting82 tehnician în Filiera tehnologică - SERVICII - Economic 3 84 6 7,73 336 activităţi economice 2 tehnician în activităţi de Filiera tehnologică - SERVICII - Comerţ 3 84 6 7,25 337 comerţ, 1 tehnician în achiziţii şi contractări COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA CUZA" 4 112 2 intensiv Matematică-informatică 2 56 1 8,90 338 informatică83 Filologie - bilingv engleză 1 28 8,94 339 Filologie 1 28 1 8,91 340 COLEGIUL NAŢIONAL "GRIGORE MOISIL" 6 168 2 1 intensiv engleză,84 Matematică-informatică 5 140 9,17 341 1 intensiv informatică Filologie 1 28 2 9,17 342 intensiv engleză LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" 5 140 10 Matematică-informatică 1 28 2 7,17 34385 Ştiinţe ale naturii 2 56 4 7,40 344 Filologie 1 28 2 7,70 345 Ştiinţe sociale 1 28 2 7,56 346 LICEUL TEORETIC "TUDOR 8 224 12 VLADIMIRESCU" Matematică-informatică 2 56 8,38 34786 Ştiinţe ale naturii 2 56 4 8,34 348 Filologie 2 56 4 8,51 349 Ştiinţe sociale 2 56 4 8,48 350 LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU" 5 140 2 2 intensiv Matematică-informatică 3 84 8,09 351 informatică87 Filologie 1 28 1 8,24 352 intensiv engleză nu se susţine probă de verificare a Filologie - bilingv portugheză 1 28 1 8,06 353 cunoştinţelor de limbă modernă
 • 51. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis LICEUL TEHNOLOGIC "SF. ANTIM 1 28 2 IVIREANU"88 Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi 1 28 2 7,48 354 tehnician în turism alimentaţie COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI 6 168 11 TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE AIRINEI" Matematică-informatică 1 28 1 35589 Filiera tehnologică - TEHNIC - Electronică tehnician de 3 84 6 7,02 356 telecomunicaţii automatizări tehnician în Filiera tehnologică - SERVICII - Economic 1 28 2 7,84 357 activităţi de poştă Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi organizator 1 28 2 7,79 358 banqueting alimentaţie COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR" 6 168 10 Matematică-informatică 1 28 7,67 359 intensiv engleză Filologie 1 28 2 360 intensiv engleză 1 tehnician mecatronist,90 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 2 56 4 6,55 361 1 tehnician prelucrări mecanice tehnician în Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 1 28 2 6,33 362 instalaţii electrice tehnician ecolog şi Filiera tehnologică - RESURSE NATURALE ŞI 1 28 2 363 protecţia calităţii PROTECŢIA MEDIULUI - Protecţia mediului mediului LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" 6 168 12 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 2 56 4 6,29 364 transporturi tehnician în91 Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 2 56 4 5,81 365 instalaţii electrice Filiera tehnologică - TEHNIC - Industrie textilă tehnician în 1 28 2 5,55 366 industria textilă şi pielărie Filiera tehnologică - TEHNIC - Chimie tehnician chimist 1 28 2 5,84 367 de laborator industrială COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" 9 252 16 intensiv Matematică-informatică 1 28 6,84 368 informatică tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 4 112 8 5,30 369 transporturi92 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 2 56 4 5,82 370 electrician electronist auto 1 tehnician în Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi 2 56 4 6,82 371 turism, 1 tehnician alimentaţie în hotelărie
 • 52. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total Codificare Media locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE ultimului OBSERVAŢIIcrt. BAZĂ / SPECIALIZARE admis LICEUL CU PROGRAM SPORTIV"MIRCEA 3 84 6 ELIADE"93 Ştiinţe ale naturii 1 28 2 7,72 372 Ştiinţe sociale 2 56 4 7,64 373 COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" 4 112 8 Matematică-informatică 1 28 2 7,04 37494 Filiera tehnologică - TEHNIC - Electronică tehnician operator 1 28 2 375 tehnică de calcul automatizări Filiera tehnologică - TEHNIC - Industrie textilă tehnician designer 2 56 4 6,01 376 vestimentar şi pielărie COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" 6 168 12 1 tehnician proiectant CAD, 1 tehnician transporturi, 1 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 4 112 8 5,02 377 tehnician prelucrări95 mecanice, 1 tehnician mecatronist Filiera tehnologică - TEHNIC - Electronică tehnician operator 1 28 2 378 tehnică de calcul automatizări tehnician ecolog şi Filiera tehnologică - RESURSE NATURALE ŞI 1 28 2 6,63 379 protecţia calităţii PROTECŢIA MEDIULUI - Protecţia mediului mediului LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN C. 6 168 12 KIRIŢESCU" tehnician în96 Filiera tehnologică - SERVICII - Economic 5 140 10 8,12 380 activităţi economice Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi 1 28 2 8,11 381 tehnician în turism alimentaţie
 • 53. XII. PLANUL DE ŞCOLARIZARE - CLASA A IX - A LICEU – ZI - VOCAŢIONAL Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total locuri romi Nr. Calificare PROFIL Disciplină sportivă crt. profesională COLEGIUL NAŢIONAL "AUREL VLAICU" 1 28 2 1 instructor rugby, baschet SPORTIV 1 28 2 sportiv (băieţi) LICEUL DE ARTE PLASTICE "NICOLAE 5 140 10 TONITZA" tehnician 2 pentru ARTE VIZUALE 5 140 10 tehnici artistice COLEGIUL NAŢIONAL DE MUZICĂ 2 56 4 3 "GEORGE ENESCU" MUZICĂ 2 56 4 instrumentist LICEUL GRECO-CATOLIC "TIMOTEI 1 28 2 4 CIPARIU" TEOLOGIC 1 28 2 COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" 1 28 2 5 instructor SPORTIV 1 28 2 handbal (fete) sportiv COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TRANSPORTURI 1 28 2 6 FEROVIARE BUCUREŞTI instructor SPORTIV 1 28 2 rugby (băieţi) sportiv COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I" 2 56 4 7 instructor SPORTIV 2 56 4 volei, fotbal (băieţi) sportiv COLEGIUL TEHNIC MECANIC "GRIVIŢA" 1 28 2 8 instructor SPORTIV 1 28 2 rugby (băieţi) sportiv COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI 2 56 4 LUCRĂRI PUBLICE "I. N. SOCOLESCU" 9 desenator tehnic ARTE VIZUALE - arhitectură 2 56 4 pentru arhitectură şi design COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" 1 28 2 10 înot, tenis de câmp instructor SPORTIV 1 28 2 (fete/băieţi), polo sportiv pe apă (băieţi)
 • 54. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total locuri romiNr. Calificare PROFIL Disciplină sportivăcrt. profesională LICEUL TEORETIC WALDORF 1 2811 Filiera teoretică, Profil uman - Filologie 1 28 LICEUL TEHNOLOGIC "SF. PANTELIMON" 1 28 212 instructor SPORTIV 1 28 2 fotbal (băieţi) sportiv LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "LOGOS" 1 28 213 TEOLOGIC 1 28 2 COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 2 56 4 mozaic: atletism, baschet, handbal,14 volei, gimnastică, instructor SPORTIV 2 56 4 dans sportiv, sportiv karate, lupte (fete/băieţi), înot, polo (băieţi) LICEUL TEORETIC "BENJAMIN 1 28 2 FRANKLIN"15 mozaic: taekwondo instructor SPORTIV 1 28 2 (fete/băieţi), fotbal sportiv (băieţi), volei (fete) LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA 1 28 2 CAPSALI"16 balerin / COREGRAFIE 1 28 2 dansator COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE "DINU 3 84 6 LIPATTI"17 MUZICĂ 2 56 4 instrumentist instructor de TEATRU 1 28 2 teatru SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 2 56 418 TEOLOGIC 2 56 4 preot COLEGIUL ROMANO - CATOLIC "SF. 1 28 2 IOSIF"19 TEOLOGIC 1 28 2 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ŞTEFAN 2 56 4 DEMETRESCU"20 TEOLOGIC 2 56 4 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL 2 56 421 "EMANUEL" TEOLOGIC 2 56 4
 • 55. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total locuri romiNr. Calificare PROFIL Disciplină sportivăcrt. profesională COLEGIUL NAŢIONAL "OCTAV 1 28 2 ONICESCU"22 instructor SPORTIV 1 28 2 atletism sportiv COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA CUZA" 1 28 223 instructor de PEDAGOGIC 1 28 2 educaţie extraşcolară LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA 3 84 6 ELIADE" mozaic: judo, tenis,24 lupte greco-romane instructor (fete/băieţi), fotbal, SPORTIV 3 84 6 sportiv handbal (băieţi), volei, gimnastică (fete)
 • 56. XIII. PLANUL DE ŞCOLARIZARE - CLASA A IX - A LICEU - SERAL, LOCURI CE URMEAZĂ A FI OCUPATE PRIN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total locuri romi Nr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / OBSERVAŢII crt. SPECIALIZARE COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BĂTRÂN" 1 28 2 1 tehnician mecanic Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 pentru întreţinere şi reparaţii COLEGIUL TEHNIC MECANIC "GRIVIŢA" 1 28 2 2 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 proiectant CAD COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I" 1 28 2 3 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 transporturi COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU 1 28 2 TRANSPORTURI FEROVIARE BUCUREŞTI 4 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 mecatronist COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" 1 28 2 5 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 mecatronist LICEUL TEHNOLOGIC "MECANICĂ FINĂ" 1 28 2 6 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 proiectant CAD LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" 1 28 2 7 tehnician în Filiera tehnologică - TEHNIC - Fabricarea produselor din 1 28 2 prelucrarea lemn lemnului COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 2 56 4 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 mecatronist 8 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Construcţii, instalaţii şi desenator pentru 1 28 2 lucrări publice construcţii şi instalaţii COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU" 1 28 2 tehnician 9 Filiera tehnologică - TEHNIC - Construcţii, instalaţii şi desenator pentru 1 28 2 lucrări publice construcţii şi instalaţii
 • 57. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / OBSERVAŢIIcrt. SPECIALIZARE LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU" 2 56 410 tehnician mecanic Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 2 56 4 pentru întreţinere şi reparaţii LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TECLU" 1 28 211 tehnician mecanic Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 pentru întreţinere şi reparaţii LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" 1 28 212 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 mecatronist LICEUL TEHNOLOGIC "UNIREA" 1 28 213 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 mecatronist LICEUL TEHNOLOGIC "TIMPURI NOI" 1 28 214 tehnician mecanic Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 pentru întreţinere şi reparaţii LICEUL TEORETIC BILINGV "DECEBAL" 1 28 215 Filiera teoretică - UMAN - Ştiinţe sociale 1 28 2 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 2 "DUMITRU MOŢOC"16 tehnician analize Filiera tehnologică - RESURSE NATURALE ŞI 1 28 2 produse PROTECŢIA MEDIULUI - Industrie alimentară alimentare LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" 2 56 4 Filiera teoretică - UMAN - Ştiinţe sociale 1 28 217 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 prelucrări mecanice LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN C. KIRIŢESCU" 1 28 218 tehnician în Filiera tehnologică - SERVICII - Economic 1 28 2 activităţi economice COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR" 1 28 219 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 mecatronist COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI 1 28 2 TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE AIRINEI"20 organizator Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi alimentaţie 1 28 2 banqueting
 • 58. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / OBSERVAŢIIcrt. SPECIALIZARE LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" 2 56 421 tehnician în Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric 2 56 4 instalaţii electrice COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" 1 28 222 tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 transporturi COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" 2 56 4 tehnician23 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 28 2 prelucrări mecanice tehnician Filiera tehnologică - TEHNIC - Electromecanică 1 28 2 electromecanic
 • 59. XIV. PLANUL DE ŞCOLARIZARE - CLASA A IX - A LICEU - FRECVENŢĂ REDUSĂ, LOCURI CE URMEAZĂ A FI OCUPATE PRIN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total locuri romi Nr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE crt. LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂLINESCU" 1 28 2 1 Filiera teoretică - REAL - Ştiinţe ale naturii 1 28 2 COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I" 1 28 2 2 Filiera teoretică - REAL - Matematică-informatică 1 28 2 COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU 2 56 4 TRANSPORTURI FEROVIARE BUCUREŞTI 3 Filiera teoretică - REAL - Matematică-informatică 2 56 4 LICEUL TEHNOLOGIC "ELECTRONICA INDUSTRIALĂ" 1 28 2 4 Filiera teoretică - REAL - Ştiinţe ale naturii 1 28 2 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN" 2 56 4 5 Filiera teoretică - REAL - Matematică-informatică 2 56 4 LICEUL TEORETIC BILINGV "DECEBAL" 2 56 4 6 Filiera teoretică - UMAN - Ştiinţe sociale 2 56 4 LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN" 2 56 4 7 Filiera teoretică - REAL - Ştiinţe ale naturii 1 28 2 Filiera teoretică - UMAN - Filologie 1 28 2 LICEUL TEHNOLOGIC "UNIREA" 1 28 2 8 Filiera teoretică - UMAN - Filologie 1 28 2 COLEGIUL TEHNIC "PETRU RAREŞ" 1 28 2 9 Filiera teoretică - REAL - Ştiinţe ale naturii 1 28 2 COLEGIUL TEHNIC "MIRON NICOLESCU" 1 28 2 10 Filiera teoretică - REAL - Matematică-informatică 1 28 2 LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" 1 28 2 11 Filiera teoretică - REAL - Matematică-informatică 1 28 2
 • 60. Număr locuri pentru elevii Număr clase Număr total locuri romiNr. FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZAREcrt. LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU" 2 56 412 Filiera teoretică - REAL - Ştiinţe ale naturii 1 28 2 Filiera teoretică - UMAN - Ştiinţe sociale 1 28 2 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" 3 84 613 Filiera teoretică - REAL - Ştiinţe ale naturii 1 28 2 Filiera teoretică - UMAN - Ştiinţe sociale 2 56 4 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 2 56 414 Filiera teoretică - REAL - Matematică-informatică 2 56 4 COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ" 2 56 415 Filiera teoretică - REAL - Matematică-informatică 2 56 4 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" 2 56 416 Filiera teoretică - REAL - Matematică-informatică 2 56 4 COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" 2 56 417 Filiera teoretică - REAL - Matematică-informatică 2 56 4 COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII 1 28 218 "GHEORGHE AIRINEI" Filiera teoretică - REAL - Matematică-informatică 1 28 2 LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" 1 28 219 Filiera teoretică - REAL - Matematică-informatică 1 28 2
 • 61. XV. PLANUL DE ŞCOLARIZARE - PENTRU CLASA A IX - A, ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL - ZI Număr Număr locuri clase Nr. total FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE crt. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA ELISABETA" 2 24 1 Filiera teoretică - UMAN - Filologie 1 12 Filiera tehnologică - TEHNIC - Fabricarea produselor din lemn 1 12 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3 4 48 Filiera teoretică - REAL- Ştiinţe ale naturii 2 24 2 Filiera tehnologică - SERVICII - Estetica şi igiena corpului omenesc 1 12 Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi alimentaţie 1 12 ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 2 7 84 Filiera tehnologică - TEHNIC - Fabricarea produselor din lemn 2 24 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică 1 12 3 Filiera tehnologică - TEHNIC - Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 3 36 Filiera tehnologică - RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - 1 12 Industrie alimentară ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 3 7 84 Filiera tehnologică - TEHNIC - Industrie textilă şi pielărie 2 24 Filiera tehnologică - TEHNIC - Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 1 12 4 Filiera tehnologică - RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - 2 24 Industrie alimentară Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi alimentaţie 2 24
 • 62. XVI. REŢEAUA LICEELOR, AUTORIZATE SAU ACREDITATE, CARE ORGANIZEAZĂ ADMITERE ÎN CLASA A IX-A Nr. Sector Unitatea de învăţământ Adresa Telefon crt. 1 1 Şcoala Europeană Bucureşti Str. Băiculeşti nr. 33 021.311.77.70 / 021.311.77.74 2 1 Liceul Particular "Onicescu-Mihoc" Calea Griviţei nr. 56 031.425.27.94 3 1 Complexul Şcolar CRONOS Şos. Nicolae Titulescu nr. 50-52 021.222.50.50 4 1 Liceul "FEG" Str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 2, sala 205 021.311.10.54 5 2 Liceul "Ecoprof" Şos. Pantelimon nr. 25 021.252.20.38 / 031.425.50.54 6 3 Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti Şos. Mihai Bravu nr. 428 021.327.54.43 / 021.327.65.70 7 3 Liceul "Traian Lalescu" B-dul Energeticienilor nr. 9E 021.346.79.75 8 3 Liceul Teoretic "Hyperion" Şos. Mihai Bravu nr. 288C 031.103.28.03 9 3 Complexul Educaţional Lauder-Reut Str. Iuliu Barasch nr. 15 031.805.57.72 / fax: 021.322.97.95 10 3 Liceul Teoretic “Mihai Ionescu” Str. Căuzaşi nr. 43 021.323.54.95 11 3 Liceul "Profesia" Str. Ilioara nr. 16 021.348.66.38 12 6 Colegiul UCECOM “Spiru Haret” Str. Economu Cezărescu nr. 47-59 021.316.61.95, 021.316.61.96 13 6 Liceul Teoretic "Dr. Constantin Angelescu" B-dul Timişoara nr. 6 021.413.43.40 14 6 Liceul "Phoenix" Str. Fabricii nr. 22 021.434.13.64
 • 63. XVII. ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR - PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A, LICEU Media Sector Forma de Domeniul Specializare / Calificare Nr. Baza legală de Unitatea de învăţământ Filiera Profil ultimului învăţământ pregătirii de bază profesională clase funcţionare admis Matematică-informatică - O.M.E.C.I. de Şcoala Europeană Real 1 8,17 1 Zi Teoretică bilingv engleză autorizare nr. Bucureşti Uman Filologie - bilingv engleză 1 8,45 4765/20.08.2009 Teoretică Real Matematică-informatică 1 O.M.E.C.I. de Liceul Particular 1 Zi Tehnician în activităţi acreditare nr. "Onicescu-Mihoc" Tehnologică Servicii Economic 1 economice 5116/09.09.2009 O.M.E.C.I. de Turism şi Tehnologică Servicii Tehnician în turism 1 7,51 acreditare nr. alimentaţie Complexul Şcolar 5106/09.09.2009 1 Zi CRONOS O.M.E.C.T.S. de Teoretică Uman Filologie 1 7,42 autorizare nr. 4747/24.08.2010 Matematică-informatică 1 Real Ştiinţe ale naturii 1 Zi Teoretică Filologie 1 Uman Ştiinţe sociale 1 Matematică-informatică 1 Real Frecvenţă Ştiinţe ale naturii 1 Teoretică redusă Filologie 1 Uman Ştiinţe sociale 1 O.M.E.C.I. de Turism şi 1 Liceul "FEG" Servicii Tehnician în turism 1 autorizare nr. alimentaţie 4745/19.08.2009 Zi Tehnologică Resurse naturale Protecţia Tehnician ecolog şi şi protecţia 1 mediului protecţia calităţii mediului mediului Turism şi Servicii Tehnician în turism 1 alimentaţie Frecvenţă Tehnologică Resurse naturale redusă Protecţia Tehnician ecolog şi şi protecţia 1 mediului protecţia calităţii mediului mediului
 • 64. MediaSector Forma de Domeniul Specializare / Calificare Nr. Baza legală de Unitatea de învăţământ Filiera Profil ultimului învăţământ pregătirii de bază profesională clase funcţionare admis O.M.E.N. de2 Liceul "Ecoprof" Zi Teoretică Real Matematică-informatică 1 5,00 autorizare nr. 3727/02.04.2003 O.M.E.C. de Real Matematică-informatică 4 8,00 acreditare nr. Liceul Internaţional de 5641/14.11.20063 Zi Teoretică Informatică Bucureşti O.M.E.C.I. de Uman Filologie 1 7,20 acreditare nr. 3819/04.05.2009 Zi 1 O.M.E.C.I. de Tehnician în activităţi3 Liceul "Traian Lalescu" Frecvenţă Tehnologică Servicii Economic acreditare nr. economice 1 redusă 4346/12.06.2009 Matematică-informatică 2 Real Teoretică Ştiinţe ale naturii 2 Zi Uman Filologie 2 O.M.E.C.T. de3 Liceul Teoretic "Hyperion" Tehnician în activităţi acreditare nr. Tehnologică Servicii Economic 2 economice 1607/25.07.2007 Frecvenţă Teoretică Uman Filologie 1 redusă Matematică-informatică - Real 1 8,3 O.M.E.C.T.S. de Complexul Educaţional bilingv engleză3 Zi Teoretică acreditare nr. Lauder-Reut Ştiinţe sociale - bilingv Uman 1 8,2 5336/07.09.2011 engleză O.M.E.C.T.S. de Liceul Teoretic “Mihai3 Zi Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 1 7,00 autorizare nr. Ionescu” 5408/12.09.2011 Zi Tehnologică Servicii 2 6,72 O.M.E.C.I. de Tehnician în activităţi3 Liceul "Profesia" Frecvenţă Economic acreditare nr. Tehnologică Servicii economice 2 5,84 redusă 4382/17.06.2009
 • 65. MediaSector Forma de Domeniul Specializare / Calificare Nr. Baza legală de Unitatea de învăţământ Filiera Profil ultimului învăţământ pregătirii de bază profesională clase funcţionare admis Mecanică Tehnician mecatronist 1 5,47 Tehnic Electronică Tehnician operator tehnică O.M.E.C.T. de 1 5,35 automatizări de calcul acreditare nr. Tehnician în activităţi 4849/21.07.2008 Economic 1 5,21 Zi Tehnologică economice Colegiul UCECOM “Spiru Estetica şi igiena6 Servicii Coafor stilist 2 5,30 O.M.E.C.I. de Haret” corpului omenesc acreditare nr. Turism şi Organizator banqueting 1 5,21 3837/04.05.2009 alimentaţie O.M.E.C.T. de Frecvenţă Tehnician în activităţi Tehnologică Servicii Economic 1 5,67 acreditare nr. redusă economice 4849/21.07.2008 Real Matematică-informatică 1 7,00 Zi Teoretică O.M.E.C.I. de Liceul Teoretic "Dr. Uman Filologie 1 7,006 acreditare nr. Constantin Angelescu" Frecvenţă Teoretică Uman Filologie 1 7,00 4347/12.06.2009 redusă Real Matematică-informatică 1 5,40 Zi Teoretică Uman Filologie 1 5,80 O.M.E.C.T. de6 Liceul "Phoenix" Seral Teoretică Uman Filologie 1 5,00 autorizare nr. Frecvenţă Real Matematică-informatică 1 5,00 1601/25.07.2007 Teoretică redusă Uman Filologie 2 5,00
 • 66. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Str. Icoanei nr. 19, sector 2, Bucureşti Telefon 021/211.84.85, 021/211.88.41