Your SlideShare is downloading. ×
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012

1,150

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,150
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Pressupostos 2012 Desplegament de la 2a fas del pla d’ajust basat en seels principis d’austeritat pri d austeritat, ioritat de la despesa social social, credibilitat i cor rresponsabilitat 2
 • 2. Principis dels pressupostos 2011 i 2 2012 Austeritat: garantir la sostenibilita de les finances públiques de la at Generalitat, a curt termini (Pressupostos 2011 i 2012) i a llarg termini (Projecte de Llei d’Estabilitat Pressup postària de Catalunya) Prioritat de la despesa social: gara antir els serveis essencials de l’estat del benestar, l’esforç no es pot concentra només en les despeses ar Credibilitat: ajust planificat per 2 an nys. L’esforç 2011 es va centrar en les despeses i l’esforç 2012 es reparteix entre ingressos i despeses Corresponsabilitat: L’esforç de la Generalitat ha d’anar acompanyat de l’esforç de la resta d’agents (Govern c central, treballadors públics i ciutadans). Trets bàsics dels pressupostos 3
 • 3. Les grans xifres dels pressupo ostos de la GeneralitatImports en M€ Despesa no financera a càrrec Pressupost Pressupost de recursos Generalitat(1) generals (en Sector públic(3) termes SEC)(2)Despesa no financera amb recursos generals 23.559 23.559 23.559Despesa amb recursos finalistes 3.660 -- 3.660Despesa no financera resta sector públic -- -- 4.055Subtotal despesa no financera (cap. 1 a 7) 27.219 -- 31.274Variació dactius financers (cap .8) 834 -- 2.257Subtotal despesa no financera i variació d’actius financers (cap. 1 a 8) 28.053 -- 33.531Variació de passius financers (amortitzacions del deute - cap. 9) 1.675 -- 3.494Total despesa (capítols 1 a 9) 29.727 -- 37.024Dèficit no financer entitats AP-SEC (4) 245Aport. capital a entitats no AP-SEC assimilables a transf. de capi ital 138Despesa no financera a càrrec de recursos generals (en term SEC) mes 23.942(1) Generalitat: 12 Departaments, 6 Òrgans superiors i 5 Fons no departamentals(2) La despesa no financera en termes SEC (Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC 95) inclo les despeses de la Generalitat dels capítols 1 a 7, les aportacions de capital (capítol 8) per finançar dèficits de les ouentitats AP-SEC i les aportacions de capital a entitats no AP-SEC assimilables a transferències de capital. La despesa a càrrec de recursos generals indica que s’exclouen les despeses finançades amb ingressos finalistes-Sobre aquesta despesa recauen els ajustos a l’hora de garantir el compliment de l’objectiu destabilitat pressupoostària.(3) S t públic de la Generalitat: G Sector úbli d l G lit t Generalitat més 227 entitats en les quals la Generalitat participa di t o i d lit t é tit t l l l G lit t ti i directa inddirectament d manera t t l o majoritària en els seus ò di t t de total j ità i l òrgans d govern. de(4) Correspon al resultat agregat de 192 entitats classificades dins del sector administració pública d’acord amb les normes del SEC (AP-SEC) per un grup de treball de l’INE, IGAE, BdE, excepte el de les universitats públiques,que han de presentar el seu pressupost inicial equilibrat. Trets bàsics dels pressupostos 4
 • 4. Les grans xifres dels pressupostos de la Generalitat s Imports en M€ Pressupost del p Sector Públic Generalitat de Catalunya 37.024 M€ Pressupost de la P td l Recursos i Generalitat de endeutament Catalunya propis de la Resta SP Desp.no fin. Ajustos SEC: Despesa nno 29.727 29 727 M€ (227 entitats) 7.297 M€ Dèficit no financer recursos 192 entitats AP-SEC financera a generals 245 M€ recursoss (termes SEC)* = + + generalss Amortitz.deute Aportacions capital a 1.675 M€ 23.942 M€ entitats no AP-SEC assimilables a despesa 23.559 M M€ Préstecs i no fin. aportacions de Recursos capital it l 138 M€ finalistes 834 M€ 3.660 M€*Despesa a ajustar per assegurar el compliment de l’objectiu de dèficit en termes SEC Trets bàsics dels pressupostos 5
 • 5. Evolució del dèficit i del deute viuValors liquidats i previstos en el pressupost del dèficit no financer (en termes SEC) en % en relació amb el PIB % Dèficit % Deute s/PIB s/PIB 12,0 25,0 10,0 +0,8 19,8 +2,3 19,0 20,0 8,0 16,7 +4,3 6,0 15,0 12,4 +2,7 4,0 +2 2,2 9,7 7,7 8,1 7,6 10,0 7,4 7,5 2,0 0,0 5,0 -0,39 -0,45 -0,22 -0,73 -0,62 -2,0 -1,30 -2,41 2,41 0,0 -2,60 2 60 -2,66 2 66 -4,0 -4,22 -6,0 -5,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 q liquidat liquidat q liquidat q liquidat q liquidat q q liquidat liquidat q liquidat q p pressupost pressupost p p p % Dèficit s/ PIB % Deute s/PIB Font: Banc d’Espanya, Intervenció General de l’Administració de l’Estat, INE i Departament d’Economia i Coneixement. Les dades dèficit dels anys anteriors a 2006 han estat d Espanya, l Administració l Estat, d Economia homogeneïtzades i inclouen la despesa desplaçada de Salut, d’acord amb el criteri aplicat per la IGAE a partir de 2006. Trets bàsics dels pressupostos 6
 • 6. Assoliment de l’objectiu de dèficit a partir de 2012 Valors de dèficit no financer en % sobre el PIB en termes SEC 0,0 -0,22 0 22 -0,5 -0,62 -1,0 -1,00 -1,10 -1,5 15 -1,30 1 30 -1,30 -1 30 -2,0 -2,5 , 2 41 -2,41 -2,60 -2,66 -3,0 -3,5 -4,0 -4,22 - -4,5 2006 2007 2008 2009 2010 2 2011 2012 2013 2014 Liquidat Liquidat Liquidat Liquidat Liq quidat Pressupost Pressupost Objectius CPFF1 2012-2014 1Consell de Política Fiscal i Financera Financera. Font: Departament d’Economia i Coneixement i INE. Trets bàsics dels pressupostos 7
 • 7. Compromís de reducció del dèficit e 2 anys enImports en M€ En un període de 2 anys el dèficit s haurà reduït en 5.611,8 M€ (-67,2%) Im mports % PIB Var. M€ Var. % Dèficit 2010 (liquidat) ( q ) 8.3 , 352,0 4,22 Dèficit 2012 (previst) 2.740,2 1,30 -5.611,8 -67,2 Trets bàsics dels pressupostos 8
 • 8. Continuïtat de l’ajust pressupostari L’ajustament en un sol any podri haver alterat el nucli dels serveis ia essencials de l’estat del benestar, l’ajustament s’havia de programar en 2 , j p g anys Els ajustaments continuen l’any 20 012, però no sols per la banda de les despeses p Cal activar nous esforços en l’àm ç mbit fiscal, en l’àmbit dels treballadors , públics, i per part de la població per mantenir la qualitat dels serveis públics La Generalitat durà a terme una polí ítica activa de venda de patrimoni Trets bàsics dels pressupostos 9
 • 9. Esforç en l’àmbit fiscal Increment de l’impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs (tram autonòmic), amb bonificacion per a determinats col·lectius ns col lectius Creació d’un nou impost sobre esta p ades en allotjaments turístics j Increment dels tipus aplicables a actes jurídics documentats, amb la als inclusió de bonificacions lligades a la dació d’hipoteques en pagament No rebaixa dels tipus impositius dels trams superiors de l’IRPF Manteniment d l’i M t i t de l’impost d patrimo i ( i t t de t i oni (reinstaurat t t temporalment pel G l t l Govern central) Trets bàsics dels pressupostos 10
 • 10. Esforç per part dels usuaris dels se erveis públics Increment del cànon de l’aigua, pe garantir l’abastament i sanejament de er l’aigua, sempre acompanyat de m mesures de suport a les persones més vulnerables Increment de taxes i preus pú úblics per garantir la sostenibilitat de determinats serveis Tiquet moderador en l’àmbit de le receptes farmacèutiques que imposi q es p q q p barreres al sobreús i a l’abús, a amb poc impacte recaptatori, però un possible impacte dissuasiu relativa ament alt Trets bàsics dels pressupostos 11
 • 11. Mesures d’ingressos per als pressu upostos 2012Imports en M€ Import Impost s/ el patrimoni (reinstaurat temporalment pel Gover central) rn 240,4 240 4 Impost s/ vendes minoristes d’hidrocarburs (tram autonòmic) (increment de tipus) 130,0 Impost s/ estades en allotjaments turístics ( p j (creació) ) , 100,0 Taxa per expedició de recepta farmacèutica o producte san nitari (creació) 100,0 IRPF (manteniment dels tipus impositius dels trams superiors) 73,5 Impost s/ actes jurídics documentats (increment de tipus) 72,5 Increment en l’import de taxes per sobre de l’increment general 4,0 Mesures tributàries 720,4 Venda i/o concessió d’actius reals (edificis i altres inversion ns) 888,2 TOTAL 1.608,6 1 608 6 Trets bàsics dels pressupostos 12
 • 12. Detall dels ingressos no financers d la Generalitat deImports en M€ Pressupost Pressupost Var. 2012 / 2011 Conceptes 2011 2012 M€ % Impost s/successions i donacions p 288,6 , 197,6 , -91,0 , -31,5 , Impost s/patrimoni -- 240,4 240,4 -- Impost s/transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 1.286,6 1.221,1 -65,5 -5,1 Tributs sobre el joc 308,3 254,0 -54,3 -17,6 Impost s/energia p g 279,3 , 311,1 , 31,8 , 11,4 , Impost s/determinats mitjans de transport 110,0 114,2 4,2 3,8 Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs 280,4 390,0 109,6 39,1 Tributs cedits totalment 2.553,2 2.728,4 175,2 6,9 IRPF (bestreta del tram autonòmic) ( ) 8.055,9 , 7.842,8 , -213,1 , -2,6 , IVA (bestreta de la participació en limpost estatal) 4.619,0 5.550,2 931,2 20,2 Impostos esp. s/ tabac, alcohol, hidrocarburs (bestreta part. impostos estatals) 2.072,5 1.964,0 -108,6 -5,2 Tributs cedits parcialment 14.747,4 15.356,9 609,5 4,1 Subtotal ingressos per tributs cedits 17.300,6 18.085,4 784,8 4,5 Fons de Suficiència Global (bestreta) 1.840,0 1.765,1 -74,9 -4,1 Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals (bestreta) -1.460,0 -1.065,5 394,6 -27,0 1 Resta de recursos del model de finançament 102,0 91,0 -11,0 -10,8 2 Liquidacions p q pendents 2008 i 2009 model de finançament ç -138,1 , -633,8 , -495,6 , 358,8 , Liquidació pendent 2010 model de finançament -- 1.090,3 1.090,3 -- Subtotal recursos model de finançament 3 17.644,4 19.332,5 1.688,1 9,6 1 Inclouel Fons de cohesió sanitària, el conveni pel control IT i la facturació d’accidents i estrangers. 2L’import L import total de la liquidació 2008 dels recursos del model de finançament és -690 7 (-138 1 M€/any durant 5 anys) i l’import total de la liquidació 2009 és de -2 478 1 M€ (-495 6 M€/any durant 5 anys). 690,7 ( 138,1 l import 2.478,1 ( 495,6 anys) 3Els imports de les bestretes relatives al model de finançament per al 2012 són els comunicats per l’Estat al pa assat mes de juliol. Trets bàsics dels pressupostos 13
 • 13. Detall dels ingressos no financers d la Generalitat (continuació) deImports en M€ Pressupost Pressupost Var. 2012 / 2011 Conceptes 2011 2012 M€ % Subtotal recursos model de finançament 17.644,4 19.332,5 1.688,1 9,6 Participació dels ens locals en els ingressos de lEstat 2.670,2 2.670,2 0,0 0,0 Impost sobre estades en establiments dallotjament turístic p j -- 100,0 , 100,0 , -- Taxa expedició de recepta farmacèutica o productes sanitaris -- 100,0 100,0 -- Venda i/o concessió d’actius reals (edificis i altres) 200,0 888,2 688,2 344,1 Conveni per actuacions en infraestructures. DA3a EAC 671,8 219,0 -452,8 -67,4 Recursos procedents de lEstat per a programes específics 773,7 689,5 -84,2 -10,9 Transferències procedents de la Unió Europea 107,0 91,9 -15,1 -14,1 Resta de taxes, preus i altres 157,0 164,9 7,9 5,0 Resta de recursos no financers 80,5 76,6 -3,9 -4,9 Subtotal recursos no procedents del model de finançament 4.660,3 5.000,4 340,1 7,3 Total ingressos no financers de la Generalitat g 22.304,7 24.332,9 2.028,2 9,1 Total ingressos no finalistes 18.684,1 20.672,6 1.988,6 10,6 Total ingressos finalistes 3.620,7 3.660,3 39,6 1,1 Trets bàsics dels pressupostos 14
 • 14. Precisió en les previsions d’ingress propis sosImports en M€Agregació de les previsions i liquidacions dels principals tributs gestionats per la Generalitat1 7.000 6. .320 5.829 6.000 5.590 4.811 5.000 5.214 5.0 50083 4.020 4.173 4.488 4.000 3.232 3.364 3.802 3.592 3.000 2.394 3.077 2.288 2.824 2.767 2.191 2.000 2.359 2.286* 1.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2 2008 2009 2010 2011* 2012 Previsions inicials Liquidació 1I mpost s/ successions i donacions, Impost s/ grans establiments comercials, Impost s/ transmissions patrimon nials i AJD, Impost s/ det. mitjans de transport, Impost s/ vendes minoristes d’hidrocarburs i tributs sobre el joc. *Estimació de liquidació per al 2011 utilitzant les dades d’execució fins al mes d’octubre. Font: Departament d’Economia i Coneixement. Trets bàsics dels pressupostos 15
 • 15. Esforç en l’àmbit de les despeses L’augment dels interessos del deu i dels pagaments dels finançaments ute diferits de les inversions d l passat i dif it d l i i del at incrementen l necessitat d’ j t d l t la it t d’ajust de la resta de despeses La distribució de l’ajust no és line entre els departaments i té especial eal rellevància l’esforç conjunt dels dos anys 2011 i 2012 Es continua prioritzant la despes social, que manté el seu pes en el sa pressupost 2012 t Es continuen promovent mesures de suport a la recuperació econòmica Esforç singularitzat en l’àmbit dels treballadors públics Trets bàsics dels pressupostos 16
 • 16. Distribució no lineal de la despesa no finan ncera pressupostada a càrrec de recursosgenerals (en termes SEC) per departament (1) tsImports en M€ Pressupost Press supost Var. 2012 / 2011 Var. 2012 / 2010Secció Pressupostària 2011 20 012 import Import M€ % M€ % Tots l T t elsPresidència 536,2 472,9 -63,3 -11,8 -204,7 -30,2 departamentsGovernació i Relacions Institucionals 325,4 307,3 -18,1 -5,6 comptaran amb els -103,0 -25,1Economia i Coneixement 1.213,8 1.101,6 -112,2 -9,2 recursos aportats per -389,4 -26,1Ensenyament (3) 4.834,2 4.595,9 -238,3 -4,9 les mesures -626,8 -12,0 d’estalvis d’ t l i enSalut (3)(4) 8.978,9 8.546,1 -432,7 -4,8 -1.053,5 -11,0 despeses deInterior (3) 1.144,6 1.088,2 -56,4 -4,9 personal i en alguns -134,5 -11,0Territori i Sostenibilitat(2)(4) 1.362,8 1.564,5 201,7 14,8 casos per les noves -228,8 -12,8Cultura 282,3 267,9 -14,4 -5,1 taxes, així com -66,5 -19,9Agricultura, Ramaderia, Pesca, Aliment. i Medi Natural 367,2 340,7 -26,5 l’efecte de les l’ f t d l -138,4 -7,2 -28,9 recurrències de lesBenestar Social i Família 1.746,5 1.728,5 -18,0 -1,0 mesures ja -212,5 -10,9Empresa i Ocupació 586,3 542,6 -43,7 -7,4 adoptades a l’exercici -218,9 -28,7Justícia (3) 911,7 886,8 -24,9 -2,7 2011. -114,4 -11,4 Aquests estalvis A t t l iSubtotal departaments 22.289,9 21.443,0 2 -846,8 -3,8 -3.491,3 -14,0 seran especialmentDeute (interessos) 1.482,6 1.999,9 517,2 34,9 significatius en el cas 879,7 78,5Òrgans superiors i altres 95,0 84,6 -10,4 -11,0 de Salut, -20,5 -19,5Fons no departamentals 245,0 414,3 169,3 69,1 Ensenyament, 23,2 5,9 Interior Justícia I t i i J tí iTotal 24.112,5 23.941,8 2 -170,7 -0,7 -2.609,0 -9,8 1Veure nota 2 pàgina 4 2Si s’exclouen els crèdits per a fer front als finançaments diferits, la variació entre el 2012 i el 2011 del pressu upost del Departament de Territori i Sostenibilitat és de -15,5%. 3Els departaments d’Ensenyament, Salut, Interior i Justícia comptaran per al 2012 amb estalvis significatius g generats per les mesures preses en matèria de personal. 4Els departaments de Salut i Territori i Sostenibilitat comptaran p p p per al 2012 amb el finançament p ç procedent de noves taxes i preus públics. e p p Trets bàsics dels pressupostos 17
 • 17. Es manté la prioritat de la despesa socialImports en M€ Despesa no financera a càrrec de Pressupost Pressupost Pressupost recursos generals en termes SEC1 2010 2011 2012 Salut + Ensenyament + Benestar 67,2% 6 69,8% 69,3% (% sobre total departaments) Salut + Ensenyament + Benestar 72,4% 7 74,4% 74,8% (% sobre total departaments, excepte Territori i Sostenibilitat) 11Veure nota 2 pàgina 4 Trets bàsics dels pressupostos 18
 • 18. Suport a la recuperació econòmica i impuls a l’economia productiva Continuïtat dels programes de l’ICF ap provats a mitjan 2011 i iniciats els darrers mesos La reducció del dèficit de la Generalitat redueix la necessitat d’endeutament públic, afavorint la disponibilitat de crèdi per al sector privat it Política d’estímul a la recerca, desenvol lupament i innovació, amb especial èmfasi en la innovació Canvi de model de formació professional per fer-lo més flexible a les necessitats dels sectors productius Trets bàsics dels pressupostos 19
 • 19. Esforços en l’àmbit dels treballador públics rs Repetició l’any 2012 de la reducció salarial dels alts càrrecs i del personal assimilat del sector públic de la Generalitat, equivalent a l supressió d’una paga extraordinària la Reducció de les retribucions dels treballador públics rs Suspensió del Fons d’Acció Social (s’havia reduït al 50% durant l’any 2011) i dels ajuts- p ( a % y ) j menjador que s’acompanyaran de mesures d flexibilitat horària de Suspensió de l’abonament del complement de productivitat i reducció al 50% dels imports p p p % p màxims a percebre durant el 2012 en co oncepte de direcció per objectius (DPO) del personal estatutari de l’Institut Català de la S Salut Es manté la suspensió del l’aportació al Pla de pensions Altres mesures en matèria de despeses de personal (reducció de vacants i dies de lliure p ep ( disposició, etc) Impacte estim : 625 M€ mat Trets bàsics dels pressupostos 20
 • 20. Evolució de les despeses en interes ssos previstes en els pressupostosde la Generalitat i liquidades1Imports en M€ 2.500 1.994,3 2.000 1.477,9 1.477,12 1.500 1.118,7 1.000 919,2 808,5 796,6 678,7 696,9 561,1 , 570,3 , 480,4 480 4 491,2 491 2 504,7 504 7 440,7 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Inicial LiquidatIncrement dels interessos del deute 2012: s/ import inicial 2011 p l s/ previsió liquidació 20112 p q s/ import liquidat 2010 p q 516,4 M€ 517,2 M€ 1.075,2 M€ 1Dades Generalitat. En el conjunt del sector públic els interessos previstos per al 2012 són 2.443,6M€. 2Previsió de liquidació 2011 del Departament d’Economia i Coneixement. Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Trets bàsics dels pressupostos 21
 • 21. Pagaments amb mètodes de finançament d diferit per a inversions ja efectuadesImports en M€ 20111 2012 2013 2014 2015 Mètodes alemanys en matèria de carreteres 0,0 00 82,4 82 4 317,9 317 9 114,2 114 2 60,3 60 3 Mètodes alemanys en matèria de transport i mobilitat2 20,0 184,9 46,6 48,0 0,0 Mètodes alemanys en matèria de regadius 0,0 82,6 10,4 0,0 0,0 Drets de superfície en matèria dequipaments 64,5 83,7 117,8 134,4 136,3 Drets de superfície Equipaments i Edificis de Catalunya SAL 109,6 141,5 131,9 135,6 139,4 Concessions en matèria dinfraestructures i equipaments 110,8 222,1 270,4 308,0 311,8 Concessió estacions L9 57,9 134,0 217,0 233,8 240,8 Altres finançaments L93 87,0 87 0 48,9 48 9 78,0 78 0 88,0 88 0 100,8 100 8 Altres actuacions i projectes 28,6 40,0 93,9 107,9 104,8 Total 478,4 1.020,1 1.284,0 1.170,0 1.094,2 Situació a l’inici del 20114 845,5 1.481,5 1.305,0 1.091,6 1.221,61Finançaments diferits inclosos en el Pressupost 2011 després de la revisió de compromisos.2No s’inclouen els mètodes alemanys de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).3I Inclou l el cànon d’ú d túnels i l aportacions d capital. N i l l’ d l à d’ús de ú l les i de i l No inclou l’endeutament dIf dIfercat.4 Sense incloure els drets de superfície Equipaments i Edificis de Catalunya SAL Trets bàsics dels pressupostos 22
 • 22. Explicació de la variació de la despesa no financera a càrrec de recursosgenerals (en termes SEC)Imports en M€ Var. Var 2012 / 2011 Pressupost Pressupost Conceptes 2011 2012 M€ % Total d T t l despeses no financeres pressupostades a càrrec de fi t d à de 24.112,5 23.941,8 -170,7 -0,7 recursos generals (en termes SEC) Part de despeses destinada a: Interessos del deute 1.477,9 1.994,3 516,4 34,9 Pagaments d’inversions amb finançaments diferits g ç 478,4 1.020,1 541,7 113,2 Resta de despeses no financeres a càrrec de recursos 22.156,2 20.927,4 -1.228,8 -5,5 generals (en termes SEC) Trets bàsics dels pressupostos 23
 • 23. Detall de l’evolució dels principals program i polítiques de despesa de la mesGeneralitat (inclou despeses finançades am ingressos finalistes) mb Pressupost1 Pressupost La despesa 2012 2012 / 2011 2012 / 2010 2011 2012 se situa perProgrames i polítiques de despesa sobre de la de import import Var. % Var. % l any lanyEducació general 4.579,9 4.346,8 -5,1 -9,1 2007Protecció social 1.875,7 1.883,2 0,4 -5,5 2009Salut 9.063,2 9 063 2 8.628,7 8 628 7 -4,8 -4 8 -10,2 -10 2 2007Seguretat i protecció civil 1.117,8 1.085,6 -2,9 -9,5 2008Justícia 848,0 817,3 -3,6 -12,2 2008Mitjans de comunicació social 317,6 317 6 277,4 277 4 -12 7 12,7 -26 3 26,3 anterior a 20062Foment de locupació 665,3 647,5 -2,7 -11,1 2009Habitatge i altres actuacions urbanes 256,2 179,0 -30,1 -41,6 2006Funcionament d’institucions i administració general d institucions 1.510,0 1.391,7 1 391 7 -7 8 7,8 -28 2 28,2 anterior a 20062Transport 866,0 1.116,3 28,9 -11,0 2007Resta de programes 5.554,8 5.679,4 2,2 -12,4 2006Subtotal programes, excepte despeses del deute 26.654,5 26.052,9 -2,3 2,3 -12,0 12,0Amortització i despeses financeres del deute públic3 5.975,5 3.674,4 -38,5 26,1Total despesa Generalitat 32.630,0 29.727,3 -8,9 -8,61 Pressupost aprovat homogeneïtzat d’acord amb la nova estructura de p g p p g programes i p polítiques de despesa. q p2 La classificació per programes i politiques de despesa s’aplica a partir de 2006. No es disposa de dades com mparables anteriors a 20063 Inclou refinançament del deute i interessos. Trets bàsics dels pressupostos 24
 • 24. Evolució dels ingressos i de les des speses no financeres de laGeneralitatImports en M€ 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 2004 2005 2006 2007 2008 2 2009 2010 2011 2012 1 Ingressos no financers Despeses no financeres Ingressos no financers 2012 (sense ingressos no recurrents)1Es consideren ingressos no recurrents de l’any 2012 la venda i/o concessió de p g y patrimoni ( (888,2 M€). , )Font: Departament d’Economia i Coneixement. Trets bàsics dels pressupostos 25
 • 25. Dèficit (en termes SEC) previst en e pressupostos 2012 elsImports en M€ 2012 Ingressos no financers Generalitat I fi G lit t 24.332,9 24 332 9 Despeses no financeres Generalitat 27.219,0 Resultat no financer pressupostari Generalitat esu tat o a ce p essuposta Ge e a tat t -2.886,1 886, Ajustos SEC1 146,0 Resultat no financer en termes SEC -2.740,2 % de dèficit sobre el PIB -1,30% El dèficit es redueix en 2.668,2 M€ respecte al previst per a l’any 2011 ( 49 3%) dèfi it d i 2 668 2 t l i t l’ (-49,3%)1En els ajustos SEC shi inclou el resultat no financer de la resta dentitats classificades com a administració pública (AP-SEC) (-245,5 M€), les aportacions de capital de la Generalitat a entitats públiques de fora delsector públic AP SEC per a compensar pèrdues d’ t úbli AP-SEC èd d’exercicis anteriors i altres t i i t i lt transferències ( 137 6 M€) l resta d j t SEC ( f è i (-137,6 M€), la t d dajustos (censos, meritament, recaptació i it t t ió incerta i i t inexecució d l d ió de la despesa) ( 104 8M€) i l ) (-104,8M€) laimputació de la 5ª part de les liquidacions negatives del model de finançament dels anys 2008 i 2009 (+138,1 M€ i +495,6 M€ respectivament). € Trets bàsics dels pressupostos 26
 • 26. Evolució del deute públic (àmb SEC) bitImports en M€ % variació Deute (M€) anual del deute 45.000 40,0 36,3 41.676 41 676 40.000 38.531 32,3 35,0 35.000 32.974 30,0 30.000 23,0 0 25,0 89 24.18 25.000 20,0 19.659 16,9 , 20.000 20 000 14.863 15,0 15.000 14.043 8,2 10,0 10.000 5,8 58 5.000 5,0 1,8 0 0,0 2006 2007 2008 200 09 2010 2011 (pr) 2012 (pr) Deute % variació anual del deuteFont: Banc d’Espanya (2006-2010) i Departament d’Economia i Coneixement (impacte pressupost 2011 i 2012 2). Trets bàsics dels pressupostos 27
 • 27. Factors condicionants del dèficitPrevisions prudents d’ingressos Les previsions d’ingressos són coherents amb la situació de feblesa de l’actual context macroeconòmic No s’inclouen els recursos que depene de la corresponsabilitat de l’Estat (Fons de s inclouen en l Estat competitivitat, lleialtat institucional i altres recursos addicionals) s Les incerteses sobre l’eventual revisió de les bestretes o sobre el possible alentiment de l eventual l’economia s’han provisionat amb un increement del Fons de ContingènciaVariabilitat dels ajustos SEC El càlcul final del dèficit està condicionat per la revisió permanent de l’àmbit d’aplicació i de l àmbit d aplicació la interpretació de les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) a Trets bàsics dels pressupostos 28
 • 28. Anne 1 exEl pressupost consolidat del sector públic El pressupost consolidat del sector públic 29
 • 29. Entitats del sector públic de la Generalita en els pressupostos (situació actual) at ntitats1 Nombre d’en El programa d’acció del Govern de la Generalitat 2011 2012 preveu elaborar i aplicar un pla de simplificació, Generalitat2 1 1 aprimament i redefinició d l complex i tit i i t d fi i ió del l institucional l del sector públic. CatSalut, ICS i ICASS 3 3 Entitats autònomes administratives 25 23 L’objectiu del Pla de Govern és reduir un mínim del 20-25% 20 25% el nombre d’entitats l any 2014 en relació d entitats l’any Entitats autònomes comercials i financeres 5 3 amb el 2010. Entitats de dret públic 46 47 Actualment la reducció del nombre d’entitats en els Societats mercantils 52 47 pressupostos 2012 és del 5% (12 entitats) i s’estan s estan tramitant fusions o supressions d’un 10% addicional Consorcis 62 61 (23 entitats). Fundacions 46 43 Total entitats sector públic de la Generalitat 240 228 GC (Generalitat de Catalunya): Inclou 12 departaments, 5 fons no Altres entitats AP-SEC participades de forma 28 26 departamentals i 6 òrgans superiors no majoritària SP (Sector públic de la Generalitat): Inclou a més de la Generalitat totes les Total entitats 268 254 entitats on la participació d’aquesta és total o majoritària en els òrgans de Govern. AP-SEC (Sector Administracions públiques en termes SEC): Inclou a més de la Generalitat, les entitats que han estat classificades dins del Sector Administracions públiques d’acord amb les normes del SEC ( p q (incloses aquelles q1. Entitats existents a l’inici de l’exercici. en les quals la Generalitat no hi té majoria de control)2. Veure definició del requadre adjunt. El pressupost consolidat del sector públic 30
 • 30. eralitat1Pressupostos del sector públic de la GeneImports en M€ Press supost Pressupost 2012 / 2011 2012 / 2010 Subsectors 2011 2012 import import % var. % var. Generalitat 32 2.630,0 29.727,3 -8,9 -8,6 CatSalut, CatSalut ICS i ICASS 13 436 7 3.436,7 3 12.981,0 12 981 0 -3,4 34 -7,9 79 Entitats autònomes administratives 785,3 715,5 -8,9 -22,7 Entitats autònomes comercials i financeres 131,2 24,1 -81,6 -82,5 Entitats de dret públic 5.466,8 5 6.182,5 13,1 -7,3 Societats mercantils 2.345,0 2 2.952,7 25,9 -2,4 Consorcis 3.506,6 3 506 6 3.199,9 3 199 9 -8,7 -8 7 3,3 33 Fundacions 705,3 707,5 0,3 9,2 Transferències internes entre subsectors -19 653 0 19 9.653,0 9 -19 466 1 19.466,1 -1 0 1,0 -9 1 9,1 Total consolidat 39 9.354,0 37.024,5 -5,9 -6,7 1Inclou operacions financeres El pressupost consolidat del sector públic 31
 • 31. Ingressos del sector públic de la Generalit per capítols tatImports en M€ Pressupost 2011 t Pressupost 2012 2012 / 2011 Capítols Import % Import % % var. 1. Impostos directes 8.358,5 21,2 8.116,3 21,9 -2,9 2. Impostos indirectes 8.567,4 21,8 9.307,1 25,1 8,6 3. Taxes i altres ingressos 3.099,0 7,9 3.056,0 8,3 -1,4 4. Transferències corrents1 4.431,6 11,3 5.717,0 15,4 29,0 5. Ingressos patrimonials 301,6 0,8 357,6 1,0 18,5 Ingressos corrents 24.758,1 62,9 26.554,1 71,7 7,3 6. Alienació d’i 6 Ali ió d’inversions reals i l 436,5 436 5 1,1 11 1.040,9 1 040 9 2,8 28 138,5 138 5 7. Transferències de capital 988,5 2,5 341,7 0,9 -65,4 Ingressos de capital 1.425,0 3,6 1.382,6 3,7 -3,0 Total ingressos no financers 26.183,1 66,5 27.936,6 75,5 6,7 8. Variació d’actius financers2 1.019,3 2,6 1.331,7 3,6 30,7 Total ingressos 1 a 8 27.202,4 69,1 29.268,4 79,1 7,6 9. Variació de passius financers (deute)3 12.151,6 30,9 7.756,1 20,9 -36,2 Total ingressos 39.354,0 100,0 37.024,5 100,0 -5,9 1La variació es veu afectada pels ingressos p p g procedents de la liquidació 2010 del model de finançament ( q ç (1.090, M€). 0,3 ) 2Venda d’actius financers, reintegrament de préstecs concedits i aportacions de capital rebudes des de fora del sector públic de la Generalitat. 3Inclou el refinançament del deute. El pressupost consolidat del sector públic 32
 • 32. Despeses del sector públic de la Generalitat per capítolsImports en M€ Pressupost 2011 1 Pressupost 2012 2012 / 2011 2012 / 2010 Capítols Import % Import % % var. % var. 1. Remuneracions del personal1 9.649,7 24,5 5 9.548,7 25,8 -1,0 -5,9 2. Despeses corrents de béns i serveis 8.316,4 21,1 1 7.936,2 21,4 -4,6 -6,8 3. Despeses financeres 1.869,6 4,8 8 2.443,6 6,6 30,7 69,8 4. 4 Transferències corrents 9.221,6 9 221 6 23,4 23 4 8.612,7 8 612 7 23,3 23 3 -6,6 -6 6 -12,1 -12 1 5. Fons de contingència 39,0 0,1 1 250,0 0,7 541,0 66,7 Despeses corrents 29.096,3 73,9 9 28.791,3 77,8 -1,0 -4,2 6. Inversions reals 6 I i l 2.231,0 2 231 0 5,7 57 1.900,8 1 900 8 5,1 51 -14,8 14 8 -54,3 54 3 7. Transferències de capital 740,6 1,9 9 581,5 1,6 -21,5 -39,7 Despeses de capital 2.971,6 7,6 6 2.482,4 6,7 -16,5 -51,6 Total despeses no financeres 32.067,9 81,5 5 31.273,6 84,5 -2,5 -11,1 8. Variació d’actius financers2 1.861,6 4,7 7 2.256,9 6,1 21,2 29,7 Total despeses 1 a 8 p 33.929,4 33 929 4 86,2 86 2 33.530,5 33 530 5 90,6 90 6 -1 2 1,2 -9 2 9,2 3 9. Variació de passius financers 5.424,6 13,8 8 3.493,9 9,4 -35,6 25,7 Total despeses 39.354,0 100,0 0 37.024,5 100,0 -5,9 -6,71Pendent d’incloure l’impacte de les mesures de personal. p p2Aportacions de capital a entitats, concessió de préstecs i adquisició d’altres actius financers3Despeses d’amortització del deute. Inclou les amortitzacions que es refinancen El pressupost consolidat del sector públic 33
 • 33. Evolució de la inversió total a executar anu ualment (inclou inversió pressupostadai inversió a executar per tercers amb un fin nançament pressupostari diferit)Imports en M€ 8.000 7.000 6.322,1 6.020,8 5.865,5 6.000 5.682,6 5.096,3 5.068,7 5.000 5.235,3 5.205,7 4.970,6 4.691,9 4.454,5 3.881,6 4.000 4.294,9 , 3.138,2 2.779,6 3.000 2.450,4 2.951,6 2.715,7 2.000 2.450,4 2.222,4 2.132,5 2 132 5 1.795,6 1.567,4 1.000 1.297,8 1.367,6 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (1) Inversió sector públic en pressupost Inversió sector públic en pressupost + inversió amb finançaments diferits (1) S’exclou el pagament de les inversions ja efectuades finançades amb mètodes alemanys. El pressupost consolidat del sector públic 34
 • 34. Dotacions1 de personal previstes en els pr ressupostos del sector públicNombre de dotacions 201 10 2011 2012 2012/2011 2012/2010 homogeni2 nombre % nombre %Alts càrrecs 24 47 211 207 -4 -1,9 -40 -16,2Eventuals 30 03 203 201 -2 -1,0 -102 -33,7Altre personal directiu (entitats sector públic) 17 71 135 115 -20 -14,8 -56 -32,7Subtotal alts càrrecs, eventuals i altre pers. directiu 72 21 549 523 -26 -4,7 -198 -27,5Subtotal funcionaris 32 168.33 168.113 167.965 -148 -0,1 -367 -0,2Subtotal personal laboral i altres 62.83 31 62.351 61.694 -657 -1,1 -1.137 -1,8Total sector públic 84 231.88 231.013 230.182 -831 -0,4 -1.702 -0,71S’entén per dotacions de personal les places pressupostades.2Inclouel personal transferit durant l’any 2010 de la Inspecció del treball (249) l’ampliació de docents de setemb de 2010 (578) i la incorporació de diverses entitats al sector públic de la Generalitat entre les quals l any (249), l ampliació bre Generalitat,destaquen Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (3.374), Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institu de Recerca (533), Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques-IMIM (214), Consorci Gestió utCorporació Sanitària (135) i la incorporació del personal de l’Hospital del Pallars a Gestió de Serveis Sanitaris (180). En conjunt representa una incorporació de 5.562 dotacions abans de gener 2011. El pressupost consolidat del sector públic 35
 • 35. Annex 2Anàlisi de le polítiques es p q Anàlisi de les polítiques 36
 • 36. Despeses del sector públic de la Generalitat per àrees de despesaImports en M€ Pressupost 2012 2012/2010 Àrees de despesa (cap. 1 a 8) import % % var var. Funcionament de les institucions i administració general 1.544,7 4,6 -29,1 Serveis públics generals (justícia, seguretat, relacions exteriors) 2.001,9 6,0 -12,8 Protecció i promoció social ( t ió sociall i ocupació) (atenció i ió) 2.718,4 2 718 4 8,1 81 -7,7 77 Serveis i béns públics de caràcter social (salut, educació, habitatge, cultura, etc.) 15.012,1 44,8 -13,2 Serveis i béns públics caràct. econòmic (infraestr.i transports, R+D+I, medi ambiient, territori, mitjans comunic., etc.) 4.531,5 13,5 -28,4 sect. (agricultura, indústria comerç, turisme, des. empresarial crèdit oficial, etc) (1) Foment i regulació sect productius (agricultura indústria, comerç turisme des e empresarial, oficial 2.574,5 2 574 5 7,7 77 34,8 34 8 Suport financer als ens locals 2.897,5 8,6 7,7 Fons de contingència 250,0 0,7 66,7 Deute públic (interessos) 1.999,9 1 999 9 6,0 60 78,5 78 5 Total despeses cap. 1 a 8 33.530,5 100,0 -9,2 Variació de passius financers (cap. 9) 3.493,9 10,4 25,7 Total despeses cap. 1 a 9 37.024,5 -- -6,71 L’increment d’aquesta àrea de despesa es deu fonamentalment a l’increment del programa de crèdi oficial de l’Institut Català de Finances en el conjunt dels 2 anys 2011 i 2012. it Anàlisi de les polítiques 37
 • 37. Salut Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència Definició i implantació del nou Pla de Salut de Catalunya 2011- 426 Centres d’atenció primària 2015, com a eix vertebrador de la reforma del sistema sanitari - Català basat en 3 eixos: abordatge de malalties més comunes comunes, atenció integral als pacients cròn i la modernització nics 832 Consultoris locals 8.821 M€ organitzativa. mària de salut, la integració Millorar el nivell de resolució prim 69 Hospitals de la XHUP efectiva de la salut pública en el sistema i lordenació de lalta l ordenació l alta - complexitat per garantir el contin nuum assistencial i leficiència clínica del conjunt del sistema. Centres amb hospitalització 41 psiquiàtrica Model de salut pública que refor la protecció i la promoció de la rci - salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat alimentària a Ce t es soc osa ta s amb Centres sociosanitaris a b 96 internament Actuacions principals incloses en els press supostosElaborar i implantar el nou Pla de salut 2011-2015 que estableixi els objectius i les línies estratègiques per tal daconseguir millors resultats en salut i qualitat de vida de 2.119 Places en centres de diala població amb la participació de tots els agents del sistema.Millorar la capacitat resolutiva de l’Atenció Primària per resoldre els problemes de salut, tot potenciant la proximita als pacients i les seves famílies p p p , p p at pOrdenació dels procediments dalta especialització: garantir la innovació i la qualitat en l’atenció més especialitza mitjançant l’ordenació en base al nombre de casos ada Places d’hospital de diaatesos per un mateix equip (massa crítica). 1.988 sociosanitarisNou abordatge de les malalties més prevalents : plans específics per al càncer, la diabetis, les malalties circulatòr ries i les respiratòries; un enfocament integral per a lesmalalties cròniques i promoure els hàbits de vida saludables. Places d’hospital de dia deNous canals d’atenció a l’usuari (teleassistència, Sanitat Respon, targetes Braille i “Cuida’m”...), implantació efec ctiva del model únic dhistòria clínica compartida, de la 1.061recepta electrònica i de la carpeta de salut del ciutadà. p p salut mentalModernització organitzativa del sistema de salut potenciant la participació dels professionals sanitaris en la gestió per tal dorientar-la sota criteris clínics.Focalitzar la prestació dels serveis sanitaris en els resultats en salut mitjançant sistemes de contractació que inc centivin la integració de nivells assistencials per assolirmillors resultats i compartir el risc en la introducció dinnovacions farmacèutiques. 336 Unitats de suport vital bàsicConsolidació i seguiment de lEscenari per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari 2011-2014Desplegar l’Agència de Salut Pública de Catalunya i integrar els serveis de Salut Pública en el model assistencial i de prestació de serveis Unitats de suport avançat p çElaborar el pla interdepartamental de salut pública que permeti garantir la coordinació de les accions que incideixe en la salut de la població i que són competència de en 70 terrestrediversos departaments de la Generalitat, implicant alhora al ciutadà en les actuacions de prevenció i promoció de la salut i en el bon ús dels recursos del sistema. Anàlisi de les polítiques 38
 • 38. Educació Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència5.470 M€ - Millorar lèxit escolar i promoure un ensenyament de qualitat 71.650 Plantilla de personal docent4 421 7 M€ per a educació4.421,7 Plantilla de Pl till d personal lgeneral 6.869 dadministració i serveis als Incrementar loferta postobligatò i potenciar la formació òria - centres docents professional116,9 M€ per a serveiscomplementaris p Alumnes d’educació general g 1.280.232 1 280 232 no universitària915,9 M€ per a educació Adequar lestructura acadèmica de les universitats i impulsar els - serveis comuns per afrontar millor els reptes de la docència, launiversitària Centres públics d’educació recerca i la transferència de con neixement 3.229 general 710 Centres concertats Actuacions principals incloses en els press supostosAmpliar loferta de places a FP garantint la universalitat dels cicles de formació de gra mitjà i dels Programes de au Professors en universitatsQualificació Professional Inicial, promoure els cicles formatius de grau superior, així c com desenvolupar un model integrat 16.170 públiquesqque faciliti la q qualificació i locupació pMantenir el Pla de Llengües estrangeres incorporant langlès en la Formació Professi ional Alumnes deducació 151.447 universitària (curs 2009-2010)Consolidar l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especialsConsolidar el sistema de beques per minorar les desigualtats econòmiques en l’accés a l’ensenyament s 314 Programes de grau oficialsEstablir el Pla dImpuls a la Lectura per lluitar contra el fracàs escolar 516 Programes de màster oficialEstimular lexcel·lència i eficiència del sistema universitari mitjançant el finançament c condicionat al compliment dobjectiusProposar un nou model de governança i revisar el finançament de les universitats Estudiants matriculats per a laDesenvolupar i redefinir el Pla Serra Húnter amb lobjectiu daconseguir personal doc l objectiu d aconseguir cent i investigador internacional 37.000 realització de les proves pdexcel·lència daccés a la universitat Anàlisi de les polítiques 39
 • 39. Organització territorial i govern local Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prioritats4.082,2 M€ - Polítiques que afavoreixin la suficiència financera dels ens locals, amb atenció a la seva diversitatper als ens locals2.897,5 M€ Millorar les infraestructures e obres i serveis locals que promoguin la dinamització del territori, en - leconomia productiva i que c cerquin leficiència en la seva prestacióper al suport financer als enslocals1.184,7 M€ - Millorar leficiència i la qualita dels serveis oferts als ens locals i fomentar la participació del món local atper a altres transferències en les polítiques de la Genera alitat Actuacions principals incloses en els press supostos Indicadors de referènciaGestionar la transferència dels recursos relatius a la participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat Actuacions incloses en elsElaborar l’avantprojecte de Llei de Governs Locals i lavantprojecte de Llei dHisendes Locals s 1.400 programes del PUOSCElaborar una proposta de carta de serveis de la Direcció General d’Administració Loc als ens locals i a la resta de caldepartamentsReduir en 100 places la interinitat i la temporalitat dels funcionaris dhabilitació estatal dels ajuntaments (secretaris i Grau de finançament de lesinterventors) ) 50% obres incloses en el PUOSCElaborar un estudi de la situació econòmica i financera dels ens locals mitjançant una proposta dindicadors bàsics aGestionar la línia de subvencions PUOSC 2008-2012, corresponent a lexercici 2012 Sol·licituds del programa ViureDur a terme les actuacions per a la p p presentació de la nova convocatòria del Programa “Viure al Poble Més” per a millorar g a p 100 al Poblela qualitat de vida dels municipis de fins a 3.000 habitants Anàlisi de les polítiques 40
 • 40. Infraestructures i mobilitat Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)2.365,3 M€ Prior ritats Indicadors de referència Promoure una xarxa dinfraestruuctures integrada que millori la1.915,9 M€ per a transport públic - Viatges amb títols del sistema competitivitat i el desenvolupam ment econòmic 685,24 , tarifari integrat a les àrees de g765,1765 1 M€ per a infraestructures Dotar l í duna xarxa viària ad D t el país d ià i adequada, segura i que garanteixi d t i iferroviàries - milions Barcelona, Camp de laccessibilitat a tot el territori Tarragona, Girona i Lleida1.112,2 M€ per al suport al transportpúblic de viatgers Millorar la gestió i les infraestruc ctures dels serveis ferroviaris de38,6 M€ per a infraestructures de - viatgers de forma integrada amb la ciutat davui i el disseny de la b Línies regulars dautobusos d autobusostransport de viatgers per carretera del demà d ld à concessionades per la 693 Fomentar un transport públic de viatgers integrat i sostenible e Direcció General de449,4 M€ per a comunicacions i - econòmicament i ambientalment que garanteixi una mobilitat Transports i Mobilitatlogística392,6 M€ per a carreteres , p eficient 26 Instal·lacions portuàries Actuacions principals incloses en els press supostos (ports i gestionades directament per laActuacions de les Autoritats del Transport Metropolità de Barcelona, Lleida, Camp de Tarragona i Girona destinades e dàrsenes) Generalitat de Catalunyafonamentalment a la integració tarifària Línies f Lí i ferroviàries gestionades ià i ti dRemodelació i millora de laccessibilitat de lestació de Gràcia 13 directament per FGCContinuació dels treballs de construcció de la Línia 9 del metro de BarcelonaDesdoblament de lEix transversal. Tram: Cervera-Caldes de Malavella Km de xarxa viària competència de la GeneralitatActuacions de conservació de carreteres 5.961 en que es realitzen tasques de mantenimentObres del carril Bus-VAO a la C-58Ajuts a ens locals i empreses privades per línies de transport i renovació material mòbil Centrals logístiques en g q 10Inversió en centres logístics funcionament o en execució Anàlisi de les polítiques 41
 • 41. Suport financer a l’activitat econòmica i als equipaments Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència2.199,8 M€ Projectes d’inversions Incrementar loferta financera pe tal de facilitar el finançament er 6.667 - finançats amb crèdit oficial ç del sector empresarial i reactiva leconomia catalana ar l economia2.089,2 M€per a crèdit oficial i sector financer 2.432 Volum dinversió financera - Construir, finançar i mantenir equipaments públics milions d’€ formalitzada prevista110,6110 6 M€per a gestió d’equipaments iinversions públiques 600 Volum d’avals concedits - Obtenir finançament provinent d dactius immobiliaris milions d’€ Volum total gestionat per ICF Actuacions principals incloses en els press supostos 31 Capital, de societats de capital milions d’€Línies ICF crèdit, internalització i innovació, i projectes de capitalització, de finançame per a autònoms i PiMEs ent riscFinançament de projectes dinversió p a PiMEs via convenis amb el Govern per p omoure activitats determinades ç p j per p proAvals i garanties per al finançament dautònoms i PiMEs Actuacions gestionades per Equipaments i Edificis de 349Crèdit agroalimentari per al desenvolupament econòmic dactivitats del medi rural Catalunya SA dins làmbit de lAdministracióFons de capital risc especialitzats en lemprenedoria l emprenedoriaContinuïtat en la política activa de venda de patrimoni, incloent-hi edificis destinats a equipaments Nombre dobres en execució dels departaments de laDesenvolupar i obtenir finançament privat per als edificis i equipaments de la Generalitat 189 GeneralitatEstudi de noves formes de finançament/promoció d’equipaments públics (GISA, (GISA REGSA i REGSEGA) Anàlisi de les polítiques 42
 • 42. Protecció social Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)1.995,9 M€ Prior ritats Indicadors de referència1.530,5 M€ per a promoció de Places en residències per a Promoure lautonomia personal i donar suport a les persones en 32.928 latenció a gent gran ambl’autonomia personal - situació de dependència i a les p p persones amb discapacitat p dependència191,5 M€ per a atenció a la infància il’adolescència Places en centres de dia per a190,4 M€ per a inclusió social i lluita Potenciar les polítiques de supo i protecció a la infància i ort 8.102 latenció a gent gran amb -contra la pobresa ladolescència i enfortir les polítiq ques de suport a la família dependència54,6 M€ per a suport a la família Places en residències i llars-16,8 M€ per a atenció a la immigració Fomentar la inclusió social, lluita contra la pobresa i promoure la ar 6.970 residències per a latenció a - persones amb discapacitats12,1 M€ per a atenció a les persones integració de les persones nouvingudesamb discapacitat p Places en centres ocupacionals Actuacions principals incloses en els press supostos 9.394 i centres de dia per a latenció a persones amb discapacitatsIniciar els treballs per a lelaboració del model català de promoció de lautonomia i da atenció a les persones en situació dedependència Beneficiaris del complement de pElaborar l Ll i dEl b la Llei daccessibilitat ibilit t prestacions no contributives 71.955Mantenir els serveis i prestacions destinats a latenció de les necessitats socials prior ritàries dacord amb lestablert a la (necessitats bàsiques iLlei de serveis socials i a la Cartera de serveis socials manteniment de la llar)Elaborar el Pacte per a la Infància a Catalunya i continuar desplegant la Llei dels dret i oportunitats de la infància i tsl adolescèncialadolescència Beneficiaris de prestacions per 4.350 acolliment de menors tutelats iDesenvolupar les mesures del Pacte Nacional per a la Immigració i continuar implementant la Llei dacollida de les per a joves extutelatspersones immigrades a CatalunyaElaborar un pla de mesures contra la pobresa i l’exclusió social Beneficiaris de prestacionsGarantir la coordinació i cooperació interadministrativa amb els ens locals mitjançant la subscripció de contractes contractes- 98.251 98 251 econòmiques datenció a la d atencióprograma dependència Anàlisi de les polítiques 43
 • 43. Seguretat i protecció civil Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència Millorar la seguretat de les perso ones, els seus béns i la cohesió 17.443 Mossos d’esquadra - social1.129,7 M€ 985 Personal de comissaries Impulsar les polítiques de protec cció civil i gestió de les - emergències g 2 595 Bombers 2.595 - Reduir els morts i ferits greus en accidents de trànsit n 91 Comissaries Actuacions principals incloses en els press supostos 150 Parcs de bombersDesenvolupar mesures de protecció contra el tràfic de drogues als entorns educatius i zones dafluència de gent joveElaborar el Pla de seguretat per a làmbit rural Vehicles de V hi l d mossosDesenvolupar el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i dom mèstica 3.089 d’esquadraElaborar el Pla director de bombersImplementar un Sistema de Gestió Integral de lEmergència, per garantir lacció efectiva i coordinada de tots els operatius 785 Vehicles de bombersIntegrar funcionalment el CAT 112 i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per millorar la acoordinació demergènciesImplantar la velocitat variable a la B20, de Montgat a Barcelona 5 Trucades ateses al telèfon milionsd emergències d’emergències 112Posar en funcionament el Servei d’Informació i Atenció a la Víctima daccidents de trà ànsit (SIAV) Anàlisi de les polítiques 44
 • 44. Justícia Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència Plantilla de personal al servei Millorar l’administració de justícia per assolir un servei més àgil 7.406 - de lAdministració de justícia eficient i proper a la ciutadania p p845,3 M€ 612 Òrgans judicials orma responsable i ajustada al seu Gestionar lexecució penal de fo 2,52 Notificacions telemàtiques als - milions jutjats de Catalunya propòsit rehabilitador Actuacions dassistència 494.700 jurídica gratuïta Impulsar la mediació i el dret civ català com a instruments de vil - 65.000 Entitats jurídiques millora de la realitat social del pa aís Mesures penals alternatives 15.000 (MPA) en seguiment anual Actuacions principals incloses en els press supostosFinalitzar la construcció de ledifici de lAudiència Provincial i jutjats de Girona Població atesa pels serveisDesenvolupar el sistema de gestió processal en lentorn e-justicia.cat i millorar els equips informàtics de lAdministració 15.000 penitenciaris que participa ende justícia programes de rehabilitacióIncrementar el nombre de tràmits telemàtics efectuats per les entitats jurídiques Persones ocupades als tallers 3.900Iniciar el procés dimplantació de la nova oficina judicial del CIREGarantir el nivell de prestació del dret dassistència jurídica gratuïta Intervencions anual ambMaximitzar el nombre de mesures penals alternatives (MPA) en execució 13.000 menors i joves per aplicacióDesenvolupar el pla dequipaments penitenciaris per garantir les condicions del mode dexecució penal el dordres i mesures judicialsOptimitzar lorganització, recursos i equipaments per garantir les funcions reeducative i de custòdia dels menors i joves es Formació impartida pel CentreMillorar el programa datenció i els plans de treball a les víctimes d atenció 11.700 d Estudis dEstudis Jurídics i Formació (hores/any)Incrementar la mediació en làmbit del dret privat i reforçar la col·laboració amb les co orporacions de dret públic Especialitzada Anàlisi de les polítiques 45
 • 45. Ocupació Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència644,4 M€ rsones al llarg de la vida com a Impulsar locupabilitat de les per 210.000 Persones que realitzen un - procés dorientació laboral g garantia de locupació i de la comp p mpetitivitat de les empreses p445,6 M€ per a ocupabilitat Persones que realitzen un 40.000 itinerari laboral específic196,9 M€ per a igualtat, qualitat i Impulsar un nou marc de relacio laborals orientat a les ons - Accions dinformació iintegració laboral persones i a la productivitat 5.000 assessorament a empreses1,9 M€ per a formació Perceptors de la RMI (mitjanaprofessional agrària i pesquera Impulsar la igualtat doportunitat la qualitat en el treball i la ts, 18.000 anual) amb la corresponent - integració laboral daquelles perssones amb especials dificultats actuació d’inserció laboral Actuacions principals incloses en els press supostos Persones treballadores en procés d’inserció a lesAtendre de manera individualitzada a les persones demandants d’ocupació mitjançan els recursos propis i la nt 894 empreses d’inserció acol·laboració públic/privada CatalunyaElaborar programes per a la inserció, ajuts per a la contractació de les persones dest tinatàries de la RMI i projectesd’autoocupació Contractes subvencionats per a 100 empreses d’insercióImpulsar la formació orientada als treballadors/ores ocupats/desAssessorar, formar i sensibilitzar a les empreses en matèria d’igualtat, mediació i con nciliació Empreses que implementenConvocatòria d’ajuts per l’elaboració de plans d’igualtat, per a la recerca en seguretat i salut laboral, per a les empreses t 237 plans digualtat i mesures deque inverteixin en la reducció de riscos laborals conciliacióDefinir un nou model de finançament i desenvolupament de normativa reguladora de polítiques per a persones amb Persones treballadores ambdiscapacitat 12.800 discapacitat contractades alsConcloure la transferència de la inspecció de treball i elaborar un pla de sistemes d’in nformació Centres Especials de Treball Anàlisi de les polítiques 46
 • 46. Medi ambient i cicle de l’aigua Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència606,3 M€ - Garantir labastament i la qualita de laigua arreu del país at 455 Estacions depuradores daigües residuals (ACA) Impulsar una gestió de residus s sostenible en el triple vessant Cabal d’aigua tractat (estacions - 715 depuradores daigües residuals185,7 M€ ambiental, econòmic i social hm3/any de l’ACA)per a actuacions ambientals Impulsar polítiques ambientals i de lluita contra el canvi climàtic 669 Cabal d’aigua subministrat - hm3/any( (ACA) )420,6420 6 M€ com un eix transversal i vertebra ador del paísper a cicle de l’aigua 2 Plantes potabilitzadores ATLL 2 Plantes dessalinitzadores Incrementar les actuacions de c conservació de la biodiversitat i - Estacions de gestió i tractament impulsar la gestió forestal sosten nible de residus gestionades p g per 14 lAgència de Residus de Actuacions principals incloses en els press supostos CatalunyaAjuts per al tractament de residus Xarxa destacions 230Inversió de lAgència Catalana de l’Aigua (ACA) en infraestructures de sanejament daigua meteorològiques automàtiquesInversions de lATLL en construcció, millora i renovació dinstal·lacions destinades a a abastament daigua potable Xarxa dobservadors 171 meteorològicsElaboració de lEstratègia catalana dadaptació al canvi climàtic així com del Pla de m mitigació contra el canvi climàtic Hectàrees de forest públiques2013-2020 7.500 ordenadesFoment de la gestió forestal sostenible i de les actuacions de p g prevenció dincendis for restals i suport a les Associacions de p 130.000 Actuacions d‘ 130 000 A t i d‘agents rurals t lDefensa Forestal Plans de recuperació de la ecuperació i conservació despèciesSuport a la conservació i gestió dels parcs naturals i desenvolupament de plans de re 6amenaçades fauna salvatgeManteniment de xarxes meteorològiques i comunicació de dades Hectàrees incloses en 3.250 3 250 actuacions de prevencióImplementació del Pla dactuació de millora de la qualitat de laire 2011-2015 dincendis Anàlisi de les polítiques 47
 • 47. Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) ó Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència Consolidar el conjunt de centres de recerca vinculats a CERCA i s Despesa en R+D respecte el - 1,63% les grans instal·lacions científiqu i tecnològiques ues PIB503,1 M€ - Impulsar les polítiques de forma ació i captació dinvestigadors 37 Centres de recerca finançats Incrementar en nombre dempre eses innovadores, la inversió Grans instal·lacions científiques 4 i tecnològiques - empresarial en R+D+I de les em mpreses catalanes i la seva participació en projectes i conso orcis estatals i europeus 229 Investigadors ICREA Incrementar la creació i el creixe ement dempreses de base Investigadors en procés de - tecnològica 70 formació i postdocs incorporats a les empreses Actuacions principals incloses en els press supostos 9.500 Empreses innovadoresDonar suport, coordinar i avaluar el funcionament dels centres de recerca CERCADonar suport a les grans instal·lacions científiques i tecnològiques 100 Inversió generada als Nuclis d Alta dAlta Tecnologia milions d’€ d€Finançar estructures i activitats destinades a enfortir el sistema dR+D catalàPrograma ICREA per a la contractació dinvestigadors en base al mèrit científic i dexc cel·lència Centres i instituts de recercaPrograma de desenvolupament de Nuclis dAlta Tecnologia 21 biomèdica i en salut ambImpuls i reordenació dels centres tecnològics finançament estructuralComercialització de tecnologia generada en entorns científics Projectes dR+D en làmbitImpuls al desenvolupament tecnològic del sector agroalimentari 195 agroalimentari vigentsPotenciar la Bioregió fomentant el talent i la capacitat per a la recerca així com per a lús dels seus resultatsEnfortir el lideratge dels instituts i centres de recerca biomèdica per mantenir i facilitar un entorn competitiu de recerca a Projectes dinvestigació en el d investigació 64escala internacional camp vitivinícola Anàlisi de les polítiques 48
 • 48. Acció rural Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència396,2 M€ 62.000 Sol·licituds de la Declaració Millorar la competitivitat, la mode ernització i la rendibilitat de les Única Agrària (DUN) - empreses agràries i del sector p pesquer, pesquer i promoure la Explotacions agràries E l t i ài240,3 M€ diversificació de leconomia ruraal 500 modernitzadesper a infraestructures agràries i Incorporacions de jovesrurals 250 agricultors Fomentar la producció agrícola i ramadera i millorar els p g - Superfícies de reg existent S fí i d i t t155,9 M€ programes de control de la sanit animal i vegetal tat 5.000 millorades per comunitats deper a lagricultura, ramaderia i regantspesca Nous llocs de treball en zones - Impulsar la indústria agroalimentària i el cooperativisme agrari 130 rurals Actuacions principals incloses en els press supostos Previsió de llocs de treball a 675 consolidar en zones ruralsFoment de la modernització empresarial agrària i de la incorporació dels joves al sect mitjançant el Contracte Global tordExplotació Empreses beneficiàries de lajut 80Suport a la modernització de les estructures pesqueres mitjançant el Fons Estructura Pesquer al al foment de microempresesMillora de les infraestructures en camins i regadius Embarcacions beneficiàries delImpulsar lexecució de les infraestructures del Segarra-Garrigues 39 programa de modernització -Pla de diversificació econòmica de les zones rurals mitjançant la creació dempreses i ocupació. Iniciativa LEADER inversionsFoment de les mesures de prevenció i control de sanitat animal i vegetal Participacions en fires, missionsPla de modernització del cooperativisme agrari i millora de la transformació i comercialització de la indústria 30 comercials i altres activitats deagroalimentària promoció internacionalSuport a laccés al finançament del sector mitjançant lobtenció de préstecs Explotacions agràriesRecolzament a lexportació de productes agroalimentaris l exportació 34.000 34 000 beneficiàries dajuts per d ajutsFoment de les assegurances en explotacions agràries assegurances Anàlisi de les polítiques 49
 • 49. Mitjans de comunicació social Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència Subvencions concedides a 375 Impulsar el sector dels mitjans d comunicació, fomentar la funció de empreses privades - social, territorial i lús del català en els mitjans de comunicació385,5 M€ així com la viabilitat i consolidac de les empreses del sector ció Subvencions concedides a 180 entitats sense ànim de lucre Racionalitzar i millorar l’ús dels eespais radioelèctric i de televisió - Audiència de TV3 segons el per tal de garantir la llibertat d’ex xpressió i el pluralisme 17,4% baròmetre de comunicació i cultura (2010) Actuacions principals incloses en els press supostosOptimitzar els ajuts a institucions, entitats i empreses privades en l’àmbit de la comun nicació Audiència dels webs del Grup dEmissores de CatalunyaControl de lespectre radioelèctricC t l d l t di lè t i 320.000 320 000 Ràdio al desembre (usuaris únics, OJD, Interactiva)Aportacions a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la signatura del contra acte-programaImpuls de lAgència Catalana de Notícies - Intracatalònia l Agència Percentatge d’execució del projecte de racionalitzacióActualització de la Sala Virtual de Premsa del Govern 70% despais de la Corporació Catalana de MitjansImpuls de nous canals de comunicació amb la ciutadania Audiovisuals (CCMA) Anàlisi de les polítiques 50
 • 50. Foment de l’activitat econòmica Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència337,7 M€ 34.659 Persones assessorades per Promoure el desenvolupament e empresarial facilitant lactivitat Inicia (creació d‘empreses) -113,4113 4 M€ per a indústria emprenedora80,6 M€ per a desenvolupament Accions de difusió relatives al 4.686empresarial Potenciar i enfortir lestructura i l competitivitat del teixit la foment de lesperit emprenedor -58,4 M€ per a comerç productiu i comercial català Accions dajuda al creixement i53,653 6 M€ per a t i turisme 148 consolidació d l t i it lid ió del teixit21,9 M€ per a energia i mines Garantir la qualitat i suficiència d dels subministraments energètics, empresarial cooperatiu - apostant per les energies renova ables i l’estalvi i l’eficiència en lús9,8 M€ per a consum de l’energia Tràmits incorporats a la 87 Finestreta Única Empresarial Actuacions principals incloses en els press supostos Projectes realitzats pels ServeisAvançar en el desenvolupament de la finestreta única empresarial 1.500 dels Centres de Promoció de NegocisDonar ajuts a projectes de reorientació estratègica i noves oportunitats de negoci i a i inversions empresarials d’altimpactei t Projectes materialitzats del 50Acompanyar a les empreses en la millora de la seva competitivitat (àmbits: finançame i regulació) ent programa Invest in CataloniaConvocar línies d’incentius per donar suport a les activitats comercials i firals 600 Potència elèctrica instal·lada enElaborar la nova Llei General del Comerç i dels Serveis de Catalunya energies renovables milions WPromoure plans de dinamització i foment del turisme d’àmbit local i supramunicipal Turistes atesos a les Oficines 270.000Continuar la tramitació i execució de la línia elèctrica de 400 kV Bescanó-França de Turisme de la GeneralitatDesplegar el Codi de Consum, p mitjà de Decrets, p avançar en la p p g , per j , per ç promoció dels drets de les persones s p Empreses adherides a la Juntaconsumidores i la disciplina de mercat 6.900 Arbitral de Consum de Cat. Anàlisi de les polítiques 51
 • 51. Habitatge i ordenació del territori Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència310,1 M€ - Facilitar laccés a lhabitatge a la ciutadania i reactivar el sector a 3.000 Habitatges iniciats amb de la construcció per recuperar locupació protecció oficial302,7 M€ Habitatges que reben Promoure actuacions de millora urbana i de revitalització dels 10.000 subvencions per a rehabilitacióper a habitatge - nuclis antics per aconseguir millorar la qualitat de vida a les ciutats i viles de Catalunya Unitats de convivència que7,47 4 M€ 60.000 reben ajut per al pagament delper a barris i nuclis antics Promoure un desenvolupament urbanístic que garanteixi la lloguer - sostenibilitat i la prosperitat arreu del país, garantint una gestió adequada dels recursos naturals i territorials s Ajuts personalitzats per al pagament del lloguer o la 3.000 hipoteca per evitar ser Actuacions principals incloses en els press supostos desnonatsPromoció de sòl residencialInversió en promoció p p pública dhabitatges g Cèdules dhabitabilitat 100.000 concedides didAjuts a la rehabilitació dedificis dús residencial i habitatges 71 Actuacions en nuclis antics alsAjuts per pagar el lloguer a arrendataris en risc dexclusió social per motius residencia Actuacions de dinamització iInversió en nuclis antics millora de camins a 55Ajuts a comarques i zones de muntanya comarques i zones de muntanyaAjuts al planejament urbanístic Sectors de sòl impulsats perAjuts per actuacions paisatgístiques 4 activitats econòmiques Anàlisi de les polítiques 52
 • 52. Societat de la informació i telecomunic cacions Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència303,7 M€ Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la societat Acords entre operadors mòbils i ajuntaments (desplegament de - 20 digital a Catalunya xarxes i serveis avançats de telefonia mòbil)273,8 M€per a e-infraestructures Torres de radiocomunicacions 180 construïdes Convertir Catalunya en un pol d’innovació de la societat digital d’innovació digital,29,9 M€ - generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, Immobles Gencat ambper a societat digital ocupació de qualitat i transformaador de l’Administració 80 infraestructures de telefonia mòbil Km de xarxa troncal de fibra 2.175 2 175 òptica Actuacions principals incloses en els press supostos Torres de radiocomunicacionsImpuls de la gestió transversal i coordinada de les TIC de tota la Generalitat de Catalunya, així com la planificació, 786 equipades per a cadascun delsdefinició i gestió de solucions tecnològiques operadors mòbilsDisseny de les estratègies de contractació TIC de la G C Generalitat Espais dins de la xarxa Punt beratacsActuació i establiment de mecanismes en matèria de ciberseguretat i prevenció de cib 732 TICCoordinació amb el projecte Xarxa Oberta de les iniciatives en xarxes de fibra òptica als municipis Acreditacions de coneixements alitatDesplegament de xarxes de fibra òptica per a l’autoprestació de serveis de la Genera 10.000 p TIC expedidesParticipació en la candidatura de Barcelona com a capitalitat mundial del mòbil 200 Professionals en TIC formatsRealització d’exàmens i expedició de diplomes de l’acreditació TIC Empreses participants als 480 neració de nous productes i serveisRealització de projectes d’innovació tecnològica amb diferents empreses per a la gen Clústers dEmpreses TICpper a la seva comercialització Empreses assessorades sobre E d bRealització de jornades d’assessorament a PIMES sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a 500 l’ús de les TIC Anàlisi de les polítiques 53
 • 53. Cultura Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència235,9 M€ Impulsar la producció cultural ca atalana i contribuir al 5.800 Beneficiaris de les línies - desenvolupament de les empres culturals, amb especial èmfasi ses dajuts del Dept. de Cultura135,5135 5 M€ per a creadors iempreses culturals a la projecció exterior Usuaris dinfraestructures 3,5 culturals de titularitat o milions59,5 M€ per a patrimoni cultural Millorar la difusió i ampliar i dive ersificar els públics en laccés a gestionades pel Dept. Cultura - loferta cultural arreu del territori33,433 4 M€ per a cooperació i difusió 21 Visitants l Vi it t als museus icultural milions col·leccions de Catalunya Concertar lacció en matèria de patrimoni cultural amb el territori i - els diversos agents implicats, ga arantint-ne laccessiblitat a la7,4 M€ per a associacionisme itradició ciutadania 1,7 Alumnes visitants dels museus milions i col·leccions de Catalunya col leccions Actuacions principals incloses en els press supostosDotar les empreses culturals de les eines per cobrir les seves necessitats financeres i millorar la seva competitivitat Municipis amb els quals es 147 col·labora per a l’organitzacióSimplificar i millorar ladministració cultural catalana ( p (Oficina de Suport a la Iniciativa C p Cultural) ) de programació estableDonar suport i innovar la gestió dels equipaments culturals amb conveni o contracte p programa amb el Departament de Festivals amb aportació 250Cultura econòmica del Dept. CulturaPosar en valor del patrimoni cultural i apropar-lo al ciutadà mitjançant lAgència de Pa l Agència atrimoni Persones participants en les p p 250.000 associacions i entitats dePotenciar els vincles de la cultura amb els municipis, el territori, la universitat, i lescol la cultura popular i tradicionalEixamplar mercat i públic per donar sortida a lalta capacitat de generar talent del país en un escenari internacional s Participació catalana en 250 iniciatives internacionals ambIncrementar el reconeixement de la cultura catalana com una de les grans cultures eu uropees el suport de la Generalitat Anàlisi de les polítiques 54
 • 54. Esports Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència Percentatge de població que portiva catalana com a referent Posicionar la realitat cultural esp 55% - regularment fa esport g global Centres docents del Pla Català124,9 M€ 1.322 dEsport a lEscolaper a activitat física i Incrementar la sensibilització i la pràctica física per a la millora de a - 600.000 Llicències federativesesport la salut i de la qualitat de vida Participants als Jocs Esportius 190.000 Augmentar la contribució dels à àmbits de lactivitat física i lesport Escolars de Catalunya - a leconomia Entitats registrades al registre 16.600 dentitats d tit t Actuacions principals incloses en els press supostos Persones inscrites al Registre 13.183Impulsar conjuntament amb el CAR (Centre dAlt Rendiment) els centres de tecnificac esportiva ció de ProfessionalsActualitzar el marc normatiu de clubs i federacions esportives p Beques concedides per a la 16 recercaDesenvolupar un nou projecte de llei de les professions de lesport Alumnes matriculats en 175 colarRealitzar convocatòries de subvencions per a la programació de lesport federat i esc màsters oficials Alumnes matriculats en grau o gConvocar ajuts i bC j t beques per a l f la formació d’i ió d’investigadors novells en matèria d’ ti d ll tè i d’esport t ts 1.420 1 420 llicenciatura dINEFCParticipar en intercanvis internacionals d’alumnes i de professors en làmbit de lactivi física i lesport itat Esportistes permanents al 330 Centre d’Alt Rendiment (CAR)Impulsar la creació duna xarxa per a la Recerca en Ciències de lActivitat Física i lEs sport Assistents al Circuit deDefinir i elaborar un Pla Estratègic pel Circuit de Catalunya 700.000 Catalunya Anàlisi de les polítiques 55
 • 55. Promoció social Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència78,1 M€ Fomentar el civisme, el voluntar i el suport al tercer sector i la riat Usuaris Xanascat - 379.879 participació activa de la gent gra an (albergs juvenils)34,6 M€ per a polítiques de joventut31,2 M€ per a acció cívica i voluntariat Impulsar les polítiques de jovent per afavorir l’emancipació dels tut, 485.000 Titulars del carnet jove - joves i promoure la seva particip pació en una societat més justa i9,6 M€ per a polítiques de dones democràtica2,1 M€ per a relacions amb les € 679 Plans locals de joventutconfessions religioses Impulsar les polítiques de dones per tal de contribuir a la s - consecució dels canvis necessa que permetin una relació de aris0,6 M€ per a gent gran activa Joves allotjats per la Xarxa de plena igualtat entre dones i hom en tots els àmbits mes 1.100 borses joves d’habitatge Actuacions principals incloses en els press supostos Equipaments cívics adscrits alAvançar en el desplegament del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 171 Departament de Benestar Social i FamíliaImplementar el Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat 2012-2015 p qDesplegar i fer difusió de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista tot desenvolupant la xarxa a Plans de desenvolupament 91datenció i recuperació integral de les situacions de violència masclista comunitariElaborar el 2n Pla nacional de lassociacionisme i el voluntariat l associacionisme Serveis d’informació a les d informació 100 donesElaborar un Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya per a una nova cu ultura cívicaPromoure el suport al tercer sector social (organitzacions civils de caràcter social sen afany de lucre) nse Subvencions per a projectes 744 que promoguin la igualtat entrePromoure programes adreçats a la gent gran que fomentin la seva participació activa en la societat a homes i dones Anàlisi de les polítiques 56
 • 56. Llengua catalana Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència Millorar la competència lingüístic oral i escrita i la qualitat de la ca Cursos de català oferts pel - llengua utilitzada pels ciutadans i les ciutadanes 4.500 Consorci de Normalització Lingüística Li üí ti40,5 M€ Estendre l’ús de la llengua catalana arreu del país, i de loccitàper a la promoció de la - aranès a lAran, en els àmbits de la societat en què hi tinguin una e Alumnes inscrits als cursos del presència escassa o poc relleva ant 113.000 Consorci de Normalitzacióllengua catalana Lingüística Impulsar i mantenir recursos, se erveis i eines que facilitin la Alumnes inscrits als cursos de 55.000 - comunicació en català, especialment en els àmbits de les noves català en línia (parla.cat) tecnologies, de la justícia, de lempresa o de latenció al públic Pel·lícules subtitulades o 35 doblades al català Actuacions principals incloses en els press supostosPotenciar les eines daprenentatge de la llengua catalana: oferta de cursos, Voluntaris per la Llengua, Parla.cat Espectadors de les pel·lícules 752.300 exhibides en catalàIncrementar la presència del català al cinemaDonar suport a les indústries per tal que incorporin el català com a llengua habitual i i impulsar la inclusió de la llengua Parelles participants en elcatalana en els protocols relatius a la responsabilitat social de les empreses 10.555 programa Voluntariat per la llenguaDesplegar la llei de loccità, aranès a lAranDesplegar la llengua de signes catalana Sentències que es dicten a 17% Catalunya escrites en catalàPromocionar accions per a loficialitat del català a les institucions europees en el marc de les relacions Estat-Generalitat i cper a incrementar la presència del català al món 7.303 Consultes a OptimotFer una especial incidència en la formació de català p a p p per personal d’establiments co omercials, empreses d’atenció al , p Estudiants de català enpúblic i col·lectius de nouvinguts 7.049 universitats estrangeres Anàlisi de les polítiques 57
 • 57. Acció exterior, relacions institucionals i participació s Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prior ritats Indicadors de referència39 M€ - Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar els Plans de treball que interessos catalans davant la UE i la resta dactors internacionals E 5 estructuren les relacions bilaterals amb altres governs Consolidar Catalunya com un ac internacional compromès, ctor26,9 M€ - responsable i solidari, mitjançan una política de cooperació al nt Visites de membres delper a acció exterior desenvolupament de qualitat i trransformadora 7 Govern a les institucions europees Aprofundir i fomentar les relacions de col·laboració amb l’Estat,12,112 1 M€ - les altres comunitats autònomes el Parlament i la resta s, 5 Observatoris a l exterior lexteriorper a relacions institucionals i dinstitucions estatutàries Projectes de col·laboració ambparticipació ciutadana 20 altres departaments, ens Recuperació de la memòria dem mocràtica i promoure la difusió locals o organitzacions socials - dels valors de la pau i els drets h humans Convenis i f C i informats t 130 Actuacions principals incloses en els press supostos preceptivamentReforçar la participació del Govern en els afers europeus i en les xarxes regionals i, e especialment, en lEuroregió i la Sol·licituds dinformes sobre 75Comunitat de treball dels Pirineus lactivitat parlamentàriaDonar suport a la consolidació de la Unió per a la Mediterrània (UpM) Sessions formatives en làmbit 7Donar suport a les Comunitats Catalanes a l’Exterior de lactivitat parlamentàriaProjectes denfortiment de la cooperació al desenvolupament: ajuts per fomentar ledu ucació pel desenvolupament, ajuts Projectes i acords deper fomentar accions de codesenvolupament i ajuts a la cooperació directa pel desen nvolupament col·laboració en matèria de 22Organitzar visites institucionals informatives i dinamitzar el programa formatiu "El nos Govern i tu" El stre tu pau, pau drets humans i memòriaPropostes de normatives per a la innovació del marc institucional de la participació qu millori la qualitat democràtica ue democràticaDesenvolupar processos de debat públic sobre actuacions públiques, i elaborar un pr rograma de recerca per a la millora Projectes de recerca vinculats 2de la qualitat democràtica a la participacióAnalitzar les peticions de les víctimes de la Guerra Civil i la postguerra i investigar en els arxius i registres Accions formatives sobre 20Impulsar les relacions de col·laboració per a la difusió, formació i recerca de la cultura de la pau i els drets humans a qualitat democràtica Anàlisi de les polítiques 58
 • 58. Administració pública Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8) Prioritats Indicadors de referència Aconseguir una eficient activitat administrativa de la Generalitat i del se sector públic, així com una eu Empreses, organismes i- consorcis amb participació nova regulació normativa integral de les administracions p g g públiques cata q alanes 35% majoritària de la Generalitat extingits Impulsar lexecució dels plans departamentals de simplificació de proce essos administratius i avançar- en el desenvolupament de l‘Administració electrònica Departaments que apliquen 4 plans d simplificació l de i lifi ió administrativa Millorar lintercanvi dinformació per mitjans telemàtics entre les adminis stracions públiques i les- condicions i mitjans en què la ciutadania i les empreses es relacionen a amb lAdministració Departaments incorporats al 6 projecte de Catàleg Corporatiu de Processos de la Generalitat Actuacions principals incloses en els press supostos Tramitació i gestió de processos de dissolució, supressió i desvinculació dentitats ins strumentals Percentatge de processos Dissenyar un model bàsic dauditoria administrativa i construir la primera fase del DW amb dades agregades del sector WH homogeneïtzats i simplificats públic 50% respecte del total de Normalitzar la periodicitat en lelaboració de productes informatius sobre funció públic de lAdministració ca processos Iniciar els treballs de consultoria per al dimensionament dels departaments de la Gen neralitat de Catalunya Elaborar els treballs previs i dictàmens de la Llei de Funció Pública i de la Llei dOrgaanització del sector públic de la Generalitat Departaments analitzats pel 12 que fa a dimensionament de Actualitzar el sistema d’informació de recursos humans i mantenir el portal de lemple públic eat plantilles Construir el catàleg corporatiu de processos de la Generalitat Mantenir els serveis continuats de suport mitjançant el Centre de Competència dAdm ministració Electrònica del CTTI Mantenir, millorar i evolucionar el nivell de qualitat de la plataforma corporativa PICA Percentatge de processos 20% objecte de p j plans de Realitzar l R lit levolució t l ió tecnològica d l PICA mitjançant l i lò i de la itj t la incorporació d nous serveis i evolutius d i t i construir ió de i l ti derivats, t i simplificació noves eines comunes per facilitar la tramitació i la gestió electrònica Anàlisi de les polítiques 59
 • 59. Annex 3Marc macro oeconòmic Marc macroeconòmic 60
 • 60. Previsionscasos indicats% variació interanual llevat dels macroeconòmiques de Catalunya s 2010 2011 2012 PIB preus de mercat (% variació real) 0,1 0,7 0,8 PIB pm (M€ corrents) 209.727 214.403 219.321 PIB pm (% variació nominal) i ió i l) 1,2 12 2,2 22 2,3 23 Demanda interna1 -0,3 -1,3 0,1 Despesa en consum de les llars 1,7 0,5 0,9 Despesa en consum de les administracions públiques2 0,2 -2,9 -2,6 Formació bruta de capital3 -5,6 56 -5,1 51 0,1 01 Béns dequipament i altres -1,5 -3,1 2,1 Construcció -10,7 -7,3 -2,3 Saldo exterior1 0,3 2,0 0,7 3 Saldo amb l’estranger 1,0 1,9 0,7 Exportacions de béns i serveis 12,6 9,1 4,8 Importacions de béns i serveis 8,4 2,8 2,9 Saldo amb la resta d’Espanya3 -0,7 0,1 0,0 Preus Deflactor del PIB 1,1 1,6 1,5 Mercat de treball Llocs de treball creats (milers)4 -64,1 -22,0 6,2 Llocs de treball creats (% variació)4 -2,0 -0,7 0,2 Taxa d’atur estimat (EPA) (% d’aturats s/població activa) 17,8 18,6 18,5 1. Aportació al creixement. 2. Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars. 3. Inclou la variació d’existències. 4. En termes equivalents a temps complet. Font: Idescat i Departament d’Economia i Coneixement. Marc macroeconòmic 61
 • 61. Evolució del PIB real% variació anual 5 4 3,8 3,7 3 3,4 3,3 3,2 3,3 2 2,6 1 0,7 0,8 0 0,1 0,1 1 -1 -2 -3 -4 -4,2 -5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (pr) 2012 (pr) Catalunya Espanya* Zona euro (pr) previsió Les previsions d’Espanya es corresponen amb les formulades per part de la Comissió Europea. Font: IDESCAT, INE, Comissió Europea i Departament dEconomia i Coneixement. Marc macroeconòmic 62
 • 62. Demanda interna i externa% contribució al creixement 6 5,4 4,7 4,3 43 4,4 , 4 3,5 3,7 3,1 2,0 2 1,1 1,0 0,7 0,3 0,1 0 -0,1 -0,3 -0,5 -0,3 -1,0 10 -1,1 -1,2 -1,0 -1,3 -2 -1,5 -4 -5,2 -6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (pr) 2012 (pr) Demanda interna Demanda externa PIB (pr) previsió Font: Idescat. La demanda externa inclou el comerç amb lestranger i amb la resta dEspanya. Marc macroeconòmic 63
 • 63. Importacions i exportacions (a l’estranger) a% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos 30 20 10 0 10 -10 -20 -30 Exportacions Importacions Font: Idescat a partir dAgència Estatal dAdministració Tributària. Marc macroeconòmic 64
 • 64. Evolució dels preus a Cataluny Espanya i la zona euro ya,% variació interanual 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 Catalunya Espanya Zona euro (IPCH) Font: INE i Eurostat. Marc macroeconòmic 65
 • 65. Taxa d’atur estimat EPA% població activa 25,0 22,5 20,0 18,8 18,6 18,5 17,8 17,1 17,5 16,2 14,4 15,0 12,5 10,7 10,1 10,0 9,7 9 10,0 8,9 9,0 8,6 7,5 7,0 6,6 6,5 5,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (pr) (pr) Catalunya Espanya E Zona euro (pr) previsió Font: Idescat, INE, Eurostat, Departament dEconomia i Coneixement i Comissió Europea. Canvis metològics a les sèries de Catalunya i Espanya al 2001 i al 2005. Marc macroeconòmic 66
 • 66. Evolució de l’Index de producc industrial a Catalunya ció% variació iinteranuall i mitjana mòbil 12 mesos i ió t itj òbil 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 25 -30 % variació interanual mitjana mòbil 12 mesos % var interanual Font: Idescat. Marc macroeconòmic 67
 • 67. Turisme estranger i pernoctacions hoteleres a Catalunya% variació iinteranuall i ió t 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 00 -10,0 -20,0 -30,0 Turisme estranger (viatgers) Pernoctacions hoteleres Font: IDESCAT Marc macroeconòmic 68
 • 68. www.gencat.cat/economia/pressupostos o 69

×