• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Tradiţia continuă
 

Tradiţia continuă

on

 • 726 views

Seminar Galaţi, 15 octombrie, 2009

Seminar Galaţi, 15 octombrie, 2009

Statistics

Views

Total Views
726
Views on SlideShare
715
Embed Views
11

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

3 Embeds 11

http://www.ecomunitate.ro 8
http://www.slideshare.net 2
http://ecomunitate.ro 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Tradiţia continuă Tradiţia continuă Presentation Transcript

  • Meşter popular – Dan Horgan Tradiţia continuă www.ecomunitate.ro Prezintă Dan HORGAN
  • Cine sunt
  • Meşter popular Dan Horgan Domeniul de activitate: Artă tradiţională –pictură icoane pe sticlă, icoane de vatră, încondeiere ouă, confecţionare măşti ş i statuete din lemn .
  • Sculptura î n lemn şi pictura icoanelor pe sticlă am deprins-o sub îndrumarea me ş terilor populari. Obiectele pe care le realizez respect ă tradi ţ ia ş i cultura rom â neasc ă . Prezentare Am participat la numeroase festivaluri na ţ ionale ş i interna ţ ionale ş i am ob ţ inut numeroase distinc ţ ii.
  • Concurenţa pe piaţă la nivel regional/naţional: L ocal , concurenţa este foarte redusă. Eu sunt singurul me ş ter popular din jude ţ ul Vaslui care confec ţ ioneaz ă m ăş ti din lemn. La nivel naţional există numeroşi meşteri populari, dar nu mulţi produc o varietate atât de mare de obiecte de artă tradiţională. Poziţia pe piaţă şi concurenţa
  • De la idee la afacere
  • Am fost susţinut de familie şi vreau să transmit mai departe tradiţi ile rom â ne ş ti autentice . Primii paşi... Am început afacerea din dorinţa de a păstra vie tradiţia populară dar şi pentru a câştiga mai mulţi bani.
  • Parteneriate Pentru a-mi face cunoscute produsele am încheiat parteneriate cu numeroase centre culturale din ţară. Ca sa încurajez păstrarea tradiţiilor populare am creat un cerc de meşteşuguri la Liceul teoretic ,,Mihai Eminescu’’ cu fonduri obţinute de la Asociaţia Astronomică Sirius din Bârlad .
  • - Website pentru creşterea notorietăţii - U tilizarea instrumentelor on-line pentru p romovare Instrumente TIC utilizate în administrarea afacerii
  • Prezen ţ a pe Internet - un avantaj real
  • Website-ul cuprinde următoarele informaţii: - Lucr ă ri - Diplome ob ţ inute - Galerie foto - Galerie video - Date de contact - Articole din presa local ă Ca sa te găsească poten ţ ialii clien ţ i cât mai rapid este esenţial să fii prezent online . www.danhorgan.com – galerie virtual ă de art ă
  • Ca s ă m ă contacteze poten ţ ial i i clien ţ i, ofer c â t mai multe informa ţ ii despre obiectele pe care le realizez. O descriere detaliat ă , ce include pre ţ ul de v â nzare este elementul definitoriu î n decizia de cump ă rare. Prezentarea lucr ă rilor
  • Am observat că oferind informaţii despre activitatea mea ş i distinc ţ iile pe care le-am ob ţ inut , atrag mai mulţi vizitatori care se pot transforma î n clien ţ i . Diplome
  • Este foarte important ca un potenţial client sau partener s ă vad ă lucr ă rile mele . Majoritatea clienţilor sunt oameni ocupaţi care preferă să cumpere obiectul pe care î l doresc într-un timp cât mai scurt cu efort minim , de aceea au nevoie de c â t mai multe informa ţ ii . Galerie Foto
  • Deoarece străinii sunt extrem de interesaţi de arta românească autentică am considerat potrivit să prezin informaţia şi în limba engleză. Acest lucru mă ajută să mă diferenţiez de alţi mesteri popualari şi să atrag mai mulţi clienţi. Străinii au acces la o ofertă pe care o înţeleg şi mă pot contacta pentru a cumpăra obiectele pe care le realizez. Website în limba engleză
  • Marketing on-line
  • Ca să prezint obiectele traditionale , cea mai ieftină şi uşoară modalitate este să m ă înscri u pe site-uri de anunţuri şi site-uri de publicitate online . Publicitate online
  • Cu cât ne găsesc mai uşor potenţialii clienţi cu atât mai bine. Avem grijă să actualizăm continuu ofertele promoţionale pe care le oferim. Publicitate online
  • P entru a încuraja potenţialii clienţi s ă î mi viziteze site-ul, apelez la schimbul de bannere cu site-uri culturale sau comerciale. Schimb de bannere
  • Articolele online reprezint ă o modalitate foarte eficient ă de a deveni cunoscut. Articole î n presa online
  • Este foarte important ca informa ţ ia s ă ajung ă ş i la rom â nii din str ă in ă tate, pentru c ă mul ţ i clien ţ i provin din aceast ă categorie. Re ţ ele sociale
  • Ca s ă fiu î n contact cu oamenii interesa ţ i de tradi ţ ia popular ă autentic ă mi-am f ă cut un blog. Blog
  • Cum ne dezvoltăm
  • Î ncheierea de noi parteneriate inclusiv cu Muzeul Satului Dimitrie Gusti din Bucure ş ti. Pentru a cre ş te traficul pe site ş i a atrage mai mul ţ i clien ţ i vom introduce un f ormula r online de comandă ş i vom posta anun ţ uri pe site-uri din str ă in ă tate . Potenţial de dezvoltare
  • Un sfat
  • Reclama online e sufletul comerţului, iar p entru dezvoltarea afacerii, calculatorul ş i Internetul sunt esen ţ iale.
  • V ă mul ţ umesc!