FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar 01. Introducción
FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar TIC : Tecnoloxías de Información e a comunicación AS TIC NO ENSINO ¿Qué son as T...
FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Porque veñen no currículo Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece ...
FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO ¿Por qué están ou deben estar as TIC no currículo? Alfabetizació...
FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Porque cando as dominamos, aforramos tempo (fotocopiar, recortar, pegar, ajustar...
FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar <ul><li>Máquina de escribir
Calculadora
Multicopista
Radio cassette (auriculares, micrófonos: Laboratorios de idiomas)
TV – Vídeo
Teléfono
Primeros ordenadores (aulas de informática ou sala de profesores) </li></ul>AS TIC NO ENSINO As TIC no son algo “de agora”
FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar <ul><li>Ordenador (secretaría, aulas ordinarias, aulas informática, laboratorios,...
Ordenador portátil
Fotocopiadora
Pendrive
Radio CD
TV – VHS, DVD, BluRay
Home Cinema
Impresora
Escáner
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

01. introduccion

391 views

Published on

Presentación da primeira sesión do cursiño "Formación básica nas TIC. Edición Abalar". TIC, Proxecto Abalar, infraestructura da Aula Abalar, Protocolos.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01. introduccion

 1. 1. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar 01. Introducción
 2. 2. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar TIC : Tecnoloxías de Información e a comunicación AS TIC NO ENSINO ¿Qué son as TIC? RAE : (De la onomat. tic). 1. m. Movimiento convulsivo, que se repite con frecuencia, producido por la contracción involuntaria de uno o varios músculos. Wikipedia : Técnicas usadas para conseguir, recibir, adquirir, procesar, guardar y diseminar información numérica, textual, pictórica, audible, visible (multimedia) a través de accesorios o dispositivos basados en combinación de la microelectrónica, la computación y las telecomunicaciones. Para entendernos: Todos aqueles medios e sistemas destinados a crear, gardar, usar, modificar e transmitir contidos multimedia.
 3. 3. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Porque veñen no currículo Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da Educación Secundaria Obligatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. AS TIC NO ENSINO ¿Por qué ensinar as TIC? Tratamento da información e competencia dixital Obxectivos da educación secundaria obligatoria … e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilida- des para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. … En síntese, o tratamento da información e a competencia dixital implican ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén ter unha actitude crítica e reflexiva na valoración da información dispoñible, contrastándoa cando for necesario, e respectar as normas de conduta acordadas socialmente para regular o uso da información e as súas fontes nos distintos soportes.
 4. 4. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO ¿Por qué están ou deben estar as TIC no currículo? Alfabetización según as demandas da sociedade Ler e escribir Operacións matemáticas básicas Cultura xeral Manexo de aparatos (máquina de escribir, calculadora) Uso de ordenadores, Internet, telefonía móbil Fins da educación 1. Preparar ó alumnado para cursar estudios posteriores 2. Preparar ó alumnado para a súa inserción profesional 3. Preparar ó alumnado para a vida como cidadán Información, ocio, traballo, ... en Internet E-commerce Comunicacións Administración electrónica: Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-12352 Portal de la administración electrónica: http://administracionelectronica.gob.es/ Sanidade: http://www.sergas.es
 5. 5. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Porque cando as dominamos, aforramos tempo (fotocopiar, recortar, pegar, ajustar, fotocopiar otra vez...) AS TIC NO ENSINO ¿Por qué usar as TIC no ensino? Porque aforramos papel (gardamos a información en formato electrónico e non en papel) Porque aforramos espazo (colle todo nun pendrive ou nun disco duro) Porque encontramos antes as cousas (se temos o disco duro ben estruturado, podemos encontrar as cousas enseguida) Porque temos acceso a moitísimos recursos (millóns de páxinas con recursos educativos na Internet, material de editoriais, de compañeiros...) Porque podemos facer máis amenos e atractivos os recursos (canón de vídeo, EDI, filmes, animacións, recursos interactivos, …) Porque a comuniación entre colegas é moitísimo máis fluida, rápida, productiva e eficiente (páxinas web, blogs, correo electrónico, foros, ...)
 6. 6. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar <ul><li>Máquina de escribir
 7. 7. Calculadora
 8. 8. Multicopista
 9. 9. Radio cassette (auriculares, micrófonos: Laboratorios de idiomas)
 10. 10. TV – Vídeo
 11. 11. Teléfono
 12. 12. Primeros ordenadores (aulas de informática ou sala de profesores) </li></ul>AS TIC NO ENSINO As TIC no son algo “de agora”
 13. 13. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar <ul><li>Ordenador (secretaría, aulas ordinarias, aulas informática, laboratorios, biblioteca, sala de profesores, etc...)
 14. 14. Ordenador portátil
 15. 15. Fotocopiadora
 16. 16. Pendrive
 17. 17. Radio CD
 18. 18. TV – VHS, DVD, BluRay
 19. 19. Home Cinema
 20. 20. Impresora
 21. 21. Escáner
 22. 22. EDI
 23. 23. tableta dixital
 24. 24. canón de vídeo
 25. 25. Teléfono, teléfono móbil, fax
 26. 26. Internet (recursos)
 27. 27. e-commerce
 28. 28. correo electrónico
 29. 29. administración electrónica </li></ul>AS TIC NO ENSINO As TIC no ensino, hoxe
 30. 30. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO Información sobre o proxecto: http://www.edu.xunta.es/web/abalar Proxecto Abalar Espazo Abalar : http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/ Guías sobre o espazo Abalar para as familias: http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/GuiaFamilias-espazoABALAR_galego.pdf para os docentes: http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/GuiaProfesores-espazoABALAR_galego.pdf ¿Qué é o Proxecto Abalar? O Proxecto ABALAR, é un compromiso da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria coa cidadanía galega, no ámbito da integración das TIC na práctica educativa, cuxo obxectivo principal é o de transformar os centros educativos tradicionais en centros educativos dixitais para: Acadar a plena alfabetización das TIC entre os profesores e alumnos galegos. Modernizar o sistema educativo galego. Mellorar a calidade da ensinanza en Galicia. Reducir o fracaso escolar. O Proxecto ABALAR garante a dotación e o mantemento da infraestrutura TIC en todos os centros educativos coa entrega de ultraportátiles aos alumnos/as e a dotación de aulas dixitais por medio do portátil para o profesor/a, o encerado dixital interactivo e o proxector, os armarios de carga dos ultraportátiles e as redes Wifi, fomenta a cultura dixital por medio da formación aos docentes e as familias, dota ao profesorado e o resto da comunidade educativa de contidos e recursos educativos dixitais e establece novas canles de comunicación entre a comunidade educativa  e presenza na Web por medio do espazo ABALAR. Para entrar no proxecto (centro): http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/gl/node/112
 31. 31. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO Protocolo Abalar: alumnado e pais A Consellería de Educación dotará ós centros de Un ordenador portátil para o docente por aula Un ordenador ultraportátil (netbook) por alumno ou alumna Un encerado dixital interactivo (EDI) por aula Un canón de vídeo de distancia ultra-curta por aula Un armario de carga por aula Un punto de acceso wi-fi por aula Un servidor de contidos por centro O cableado necesario Todos os aparatos teñen garantía do fabricante por malfuncionamento ou avaría, pero non contra desperfectos Os aparatos, en principio, non están asegurados: ¡ o seguro do centro non cubre ! A Consellería da soporte técnico a través do asesor SIEGA, pero non asume costes de reparación nin sustitución ¿Qué pasa si un alumno ou alumna o estropean? ¡¡¡ Pagan os pais !!!
 32. 32. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO Protocolo Abalar: alumnado e pais COMPROMISO DE USO DO MATERIAL ABALAR Os alumnos e alumnas asumirán a responsabilidade de usar respectuosamente e coidar o material Abalar Os pais e nais, asumirán a responsabilidade económica ante un eventual desperfecto Para isto, ambos asinarán un documento de compromiso de uso e coidado Documento incluído na RRI e aprobado polo Claustro e o Consello Escolar Se comprometen a respectar o material, a responder económicamente ante e o desperfecto, e ademáis se dan por enterados das sancións asociadas ós comportamentos non axeitados
 33. 33. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO Protocolo Abalar: alumnado e pais COMPROMISO DE USO E COIDADO DO MATERIAL ABALAR .................................................................................................., alumno/a de ..................., e .............................................................................................., nai, pai ou titor, comprométense a cumprir as obrigas referentes ó uso e coidado do denominado material Abalar, composto por carro de carga, miniportátil ou netbook, pizarra dixital interactiva (PDI) e canón de vídeo, e a asumir as sancións que se puidesen derivar do seu uso indebido. Ditas normas están especificadas no protocolo de uso, e a sinatura deste documento implica a súa aceptación. Neste acto se lle entregará ó alumno ou alumna unha copia do protocolo de uso e coidado do material Abalar, e ademáis figurará unha copia do mesmo na súa clase en lugar ben visible. Sancións As sancións serán aplicadas ademáis das correspondentes por sanción leve (L), grave (G) ou moi grave (MG), recollidas no regulamento de réxime interior do centro.
 34. 34. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO Protocolo Abalar: alumnado e pais
 35. 35. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar A infraestructura da pe a unha serie de novos comportamentos non lícitos (estropear o material adrede, tentar modificalo, tentar estropear o dun compañeiro ou compañeira, suplantación de identidade, etc...) AS TIC NO ENSINO Protocolo Abalar: alumnado e pais Débense prever estes comportamentos e establecer un reglamento de sancións asociadas. Deben estar recollidas no RRI e tanto o alumnado como os pais e nais deben ser correctamete informados. Documento de compromiso Poster na aula As sancións deberán graduarse con respecto á gravidade dos feitos 1 día sen usar Abalar, 1 semana sen usar Abalar, servicios á comunidade, etc, ata a expulsión total do proxecto As sancións se clasificarán en Leve, Grave ou Moi Grave, e serán complementarias ás establecidas no RRI para este tipo de faltas
 36. 36. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO Protocolo Abalar: alumnado e pais Conducta Grav Sanción Tentar instalar ou desinstalar programas L 1 día sen usar o netbook Utilizar un netbook alleo G 1 semana sen usar o netbook Coller e / ou agachar un netbook G 1 semana sen usar o netbook Sacar un netbook da clase sen autorización G 1 semana sen usar o netbook Levar un netbook para a casa MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, se estudará a súa expulsión do proxecto Abalar Extraviar un netbook MG Pagar un novo e 1 mes sen uso do netbook Roubar ou vender un netbook MG Pagar un novo e expulsión do Proxecto Abalar Suplantar a identidade doutra persoa (na Internet, correo electrónico, etc) MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, expulsión do proxecto Abalar Danar voluntariamente equipos, materiais ou datos G 1 semana sen usar o netbook Non coidar adecuadamente o material Abalar L 1 día sen usar o netbook + 1 día de servicios á comunidade (a especificar polo titor) Utilizar o material Abalar con linguaxe malsoante, sexista, racista, etc G 1 semana sen usar o netbook + 1 semana de servicios á comunidade (a especificar polo titor) Transmitir, visualizar ou utilizar imaxes obscenas ou material ilegal G 1 semana sen usar o netbook + 1 semana de servicios á comunidade (a especificar polo titor) Revelar información de carácter persoal, xa sexa dun mesmo ou dalgún compañeiro ou compañeira MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, expulsión do proxecto Abalar Falsificar calquera tipo de material oficial MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, expulsión do proxecto Abalar Degradar ou interferir no sistema L 1 día sen usar o netbook Utilizar o sistema con propósitos ilegales ou ilícitos MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, expulsión do proxecto Abalar
 37. 37. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO Infraestructura Abalar O acceso á Internet faise lento ó ir todos á vez Interesante traballar todos xuntos, cada un co seu ordenador En rede local, os ordenadores traballan moi rápido A velocidade en rede local, non depende da xeografía: velocidade para todos igual Sistema baseado en ter todos os recursos en local Eficiencia baseada na catalogación e etiquetación dos recursos
 38. 38. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO Infraestructura Abalar Portátil profesor Punto acceso Wi-Fi Carro de carga Proxector EDI Caixa de conexións VGA Wi-Fi Xunta Internet USB Netbook Netbook Netbook Netbook Netbook Netbook Netbook Netbook
 39. 39. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO Protocolo de uso do material Abalar Material moi delicado Material moi caro Cada alumno, alumna responsable, cada pai, nai, pagador Moitas posibles fontes de problemas Adiantarse e ter previstas as eventualidades Como se collen os netbook Como se gardan Como se acenden / apagan Como se usa o canon, a EDI, o carro ¿Qué pasa se …. ? Todo recollido nun documento Coñecido por pais, nais e alumnado Aprovado por claustro e recollido no RRI
 40. 40. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO Webs dinámicas Moitos centros con páxina web Deseños moi diferentes Servidores con diferente fiabilidade Sen control sobre o contido Saber informática para publicar Webs dinámicas Fácil de usar Control central Servidores operativos Non imaxe corporativa, pero imaxe dentro dun rango Formación corporativa Soporte técnico
 41. 41. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO Webs dinámicas ¿Para qué sirve a páxina web do centro?
 42. 42. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar AS TIC NO ENSINO Webs dinámicas ¿Para qué sirve a páxina web do centro?
 43. 43. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Emilio Villanueva López [email_address] AS TIC NO ENSINO

×