Euskadiko 2011ko Jasangarritasun Barometroa

487 views
409 views

Published on

Published in: Sports, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
487
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Euskadiko 2011ko Jasangarritasun Barometroa

 1. 1. JASANGARRITASUN BAROMETROA 2011 Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta- 2011ko maiatza
 2. 2. Web de EcoEuskadi 2020: www.ecoeuskadi2020.netEusko JaurlaritzaIdazkaritza Teknikoa. Ihobe, Sozietate PublikoaProspekzio Soziologikoen kabineteawww.euskadi.net/estudios_sociologicos
 3. 3. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza Aurkibidea0. SARRERA ............................................................................................................................................................ 41 – Bizitza kalitatea .................................................................................................................................................... 5 1.1 – Bizitza kalitaterako osagai garrantzitsuak..................................................................................................... 5 1.2 – Norberaren bizitza kalitatearen osagaiekiko poztasun maila....................................................................... 8 1.3 – Norberaren bizitza kalitatearekiko poztasun maila orokorra..................................................................... 11 1.4 – Helburu nagusien (markoen) garrantzia bizitza kalitaterako ..................................................................... 122 – Jasangarritasunaren giltzarriak .......................................................................................................................... 14 2.1 – Jasangarritasunean giltzarriak diren gaiak duten garrantzia maila ............................................................ 14 2.2 – Garapen ekonomikoa.................................................................................................................................. 17 2.3 – Garapen soziala........................................................................................................................................... 19 2.4 – Ingurugiroaren garapena ............................................................................................................................ 223 – Administrazioen arteko koordinazioa................................................................................................................ 24 3.1 – Koordinatu behar diren administrazioak .................................................................................................... 24 3 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 4. 4. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza0 – SARRERAEcoEuskadi 2020, Euskadiko Garapen Jasangarrirako Estrategia prestatzeko prozesuan, behetik gorako (bottom-up) eskema erabili da, hiru osagai hauek bilatzeko: ahalik eta eragile gehienen parte-hartzea, ahalik eta adosta-sunik handiena, eta euskal gizartea eratzen duten sentsibilitate guztiak egotea bertan.Parte-hartze prozesuak oso pisu nabarmena izan du Estrategia antolatzeko lan guztietan, eta elementu baldin-tzatzailea izan da haren osaketan. Eusko Jaurlaritzak parte-hartzean oinarritutako gogoeta- eta elkarlan-guneak(elkarren arteko sormen aktiboa) bultzatu ditu, gazteen, enpresen, gizartearen, erakundeen eta herritarren iritzieta jarrera ugariak jasotzeko.Partaidetzarako gune horiek sortzeaz gainera, Eusko Jaurlaritzak ahalegin berezi bat egin du bizi-kalitatearen etagarapen jasangarriaren inguruan herritarrek duten diskurtsoa ezagutzeko. Ikerketa hori bi fasetan egin da.Lehenengo fasean, metodologia kualitatibo bat erabili zen. Metodologia diskurtsibo horri esker, gizarteak hain-bat gairi buruz duen diskurtsoaren funtsezko eta oinarrizko elementuak jaso daitezke, eta, gainera, sakonagoezagut daitezke gaion aurrean hartzen diren jarreretarako ematen diren arrazoiak eta argudioak. Zehazki 9 taldeosatu dira, ezaugarri desberdinetako pertsonekin, oinarritzat hiru parametro (Lurralde Historikoa, adina eta lan-da-/hiri-ingurunea) hartuta; landa-lana, berriz, 2011ko martxoan egin zen.Bigarren fasean, ikerketa kuantitatibo bat egin da1, eta haren emaitzak agiri honetan erakusten dira; honakohauek egin dira: 1200 telefono-elkarrizketa, herritarren artean, laginean % 2,89ko errorea onartuz % 95,5eko konfiantza-mailarako. Landa-lana honela banatu da hiru probintzietan: 300 Araban, 500 Bizkaian eta 400 Gipuzkoan. Gero, biztanleriaren benetako pisuaren arabera aztertu dira datuak. Landa-lanaren data: 2011ko maiatza.Emaitzen aurrerapen gisa, esan daiteke oso orekaturik daudela bizi-kalitatearen kontzeptuari dagokionez euskalherritarrek ekonomiaz, gizarteaz edota ingurumenaz egiten dituzten gogoetak. Enplegua eta merkatu globalizatubatean euskal enpresek duten lehiakortasuna funtsezko elementutzat ikusten dira etorkizunari begira, eta Eus-kadiko lehen sektorea bultzatzeko eta laguntzeko sentiberatasun berezi bat ere nabari da. Biztanleriaren zahar-tzeak eta jaiotza tasa txikiak garrantzi ertain bat dute ikerketan. Belaunaldi arteko eta nazioarteko erantzunkide-tasuna da nabarmentzen den beste alderdi bat, eta herritar gehienek badakite egungo baliabide-kontsumoakarriskuan jartzen duela etorkizuneko belaunaldien ongizatea, eta premiazkoa dela herrialde pobreenei lagun-tzea.1 Ikus txosten osoa honako web orri honetan: www.euskadi.net/estudios_sociologicos 4 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 5. 5. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza1 – Bizitza kalitatea1.1 – Bizitza kalitaterako osagai garrantzitsuak GUZTIZKOAK Handia 67 Nahikoa 28 Ertaina * 1 HEZIKETA ONA IZATEA Gutxi 2 Batere ez 2 Ed/Ee 0 Handia 43 Nahikoa 42 Ertaina * 9 BIZI MAILA ONA IZATEA (EKO- NOMIKOKI) Gutxi 4 Batere ez 1 ZURE IRITZIZ PERTSONA BATEN BIZITZA KALITATEA BERMAT- Ed/Ee 1 ZEKO (GARANTIZATZEKO), ZEIN GARRANTZIA DUTE ONDO- Handia 60 RENGO EREMUEK? Nahikoa 35 Ertaina * 3 ETXEBIZITZA EGOKIA IZATEA Gutxi 2 Batere ez 1 Ed/Ee 0 Handia 65 Nahikoa 29 Ertaina * 2 LAN ONA IZATEA Gutxi 2 Batere ez 1 Ed/Ee 1 Ehuneko bertikalak 100 • Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei 5 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 6. 6. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza GUZTIZKOAK Handia 73 Nahikoa 22 Ertaina * 1 FAMILIA BIZITZA ONA IZATEA Gutxi 2 Batere ez 1 Ed/Ee 0 Handia 86 Nahikoa 11 Ertaina * 1 OSASUN ONA IZATEA Gutxi 0 Batere ez 2 ZURE IRITZIZ PERTSONA BATEN BIZITZA KALITATEA BERMAT- Ed/Ee 0 ZEKO (GARANTIZATZEKO), ZEIN GARRANTZIA DUTE ONDO- Handia 55 RENGO EREMUEK? Nahikoa 37 Ertaina * 4 HARREMAN SOZIAL ONAK IZATEA Gutxi 2 Batere ez 1 Ed/Ee 0 Handia 57 Nahikoa 37 Ertaina * 3 KALITATEZKO INGURUGIROA Gutxi 1 Batere ez 1 Ed/Ee 1 Ehuneko bertikalak 100 * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei 6 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 7. 7. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza Handia Nahikoa Ertaina * Gutxi Batere ez Ed/Ee 1 Osasun ona izatea 86 11 2 1 1 Familia bizitza ona izatea 73 22 2 1 Heziketa ona izatea 67 28 22 1 Lan ona izatea 65 29 22 1 Etxebizitza egokia izatea 60 35 32 1 Kalitatezko ingurugiroa 57 37 3 11 1Harreman sozial onak izatea 55 37 4 2 1 Bizi maila ona izatea 43 42 9 4 (ekonomikoki) 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei 7 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 8. 8. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza1.2 – Norberaren bizitza kalitatearen osagaiekiko poztasun maila GUZTIZKOAK Oso pozik 38 Nahikoa pozik 49 Erdipurdi * 5 HEZIKETAREKIN Ez oso pozik 6 Ez batere pozik 1 Ed/Ee 0 Oso pozik 19 Nahikoa pozik 47 Erdipurdi * 18 BIZI MAILAREKIN (EKONOMI- KOA) Ez oso pozik 13 Ez batere pozik 2 ETA ZEHAZKI, ESANGO AL ZENI- DAKE ZEIN NEURRITAN ZAUDE Ed/Ee 1 ZU OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK EDO BATERE POZIK Oso pozik 33 EZ, ZURE…? Nahikoa pozik 48 Erdipurdi * 9 ETXEBIZITZAREKIN Ez oso pozik 6 Ez batere pozik 3 Ed/Ee 1 Oso pozik 32 Nahikoa pozik 46 Erdipurdi * 9 LANAREKIN ** Ez oso pozik 11 Ez batere pozik 1 Ed/Ee 1 Ehuneko bertikalak 100 * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei ** Galdera hau soilik lanean ari direnei egin zaie (%46) 8 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 9. 9. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza GUZTIZKOAK Oso pozik 53 Nahikoa pozik 40 Erdipurdi * 4 FAMILIA BIZITZAREKIN Ez oso pozik 2 Ez batere pozik 1 Ed/Ee 0 Oso pozik 39 Nahikoa pozik 42 Erdipurdi * 10 OSASUNAREKIN Ez oso pozik 7 Ez batere pozik 2 ETA ZEHAZKI, ESANGO AL ZENI- DAKE ZEIN NEURRITAN ZAUDE Ed/Ee 0 ZU OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK EDO BATERE POZIK Oso pozik 37 EZ, ZURE…? Nahikoa pozik 52 Erdipurdi * 7 HARREMAN SOZIALEKIN Ez oso pozik 3 Ez batere pozik 1 Ed/Ee 0 Oso pozik 21 Nahikoa pozik 49 Erdipurdi * 13 ZURE INGURUKO INGURUGI- ROAREN KALITATEAREKIN Ez oso pozik 13 Ez batere pozik 2 Ed/Ee 1 Ehuneko bertikalak 100* Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei** Galdera hau soilik lanean ari direnei egin zaie (%46) 9 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 10. 10. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza Oso pozik Nahikoa pozik Erdipurdi * Ez oso pozik Ez batere pozik Ed/Ee 4 Familia bizitzarekin 53 40 1 10 2 Osasunarekin 39 42 7 5 Heziketarekin 38 49 6 1 1 Harreman sozialekin 37 52 7 3 0 Etxebizitzarekin 33 48 9 6 31 1 Lanarekin ** 32 46 9 11 1 2 Zure inguruko 21 49 13 13ingurugiroaren kalitatearekin 2 Bizi mailarekin 19 47 18 13 (ekonomikoa) 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei ** Galdera hau soilik lanean ari direnei egin zaie (%46) 10 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 11. 11. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza1.3 – Norberaren bizitza kalitatearekiko poztasun maila orokorra GUZTIZKOAK Oso ona 17 Ona 68 ORO HAR, 0TIK 10ERAKO ESKALAN ZEIN PUNTUAZIO Erdipurdikoa 13 EMANGO ZENIOKE ZURE BIZITZAREN KALITATEARI, NON 0K “OSO TXARRA” DELA ADIERAZTEN DUEN ETA 10AK “OSO ONA” DELA….? Txarra 1 Oso txarra 0 Ed/Ee 1 Ehuneko bertikalak 100 Modu honetan berkodifikatutako aldagaia: 0-2 Oso txarra, 3-4 Txarra, 5-6 Erdipurdikoa, 7-8 Ona, 9-10 Oso ona 11 Oso ona 13 17 Ona Erdipurdikoa Txarra Oso txarra 68 Ed/Ee Oso 7,6 Oso txarra ona 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Batez bestekoa (0_10) 11 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 12. 12. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza1.4 – Helburu nagusien (markoen) garrantzia bizitza kalitaterako GUZTIZKOAK Handia 14 Nahikoa 54 Erdipurdikoa 25 OPAROTASUN EKONOMIKOAK Gutxi 3 Batere ez 2 Ed/Ee 2 Handia 21 Nahikoa 47 Erdipurdikoa 21 BERDINTASUN SOZIALAK Gutxi 3 Batere ez 3 OROKORREAN, 0TIK 10ERAKO ESKALAN ZEIN NEURRITARAINO USTE DUZU ERA- Ed/Ee 4 GINA DUTELA ZURE BIZITZA KALITATEAN ONDORENGO ESPARRUEK, ZEINETAN 0K “BATERE ERAGINIK EZ” DUELA ESAN NAHI Handia 25 DUEN ETA 10K ERAGIN “HANDIA”? Nahikoa 46 Erdipurdikoa 20 INGURUGIROAREN BABESAK Gutxi 4 Batere ez 2 Ed/Ee 3 Handia 31 Nahikoa 39 Erdipurdikoa 16 ELKARBIZITZA (KONBIBENTZIA) DEMOKRATIKOAK Gutxi 4 Batere ez 4 Ed/Ee 7 Ehuneko bertikalak 100 Modu honetan berkodifikatutako aldagaia: 0-2 Batere ez, 3-4 Gutxi, 5-6 Erdipurdikoa, 7-8 Nahikoa, 9-10 Handia 12 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 13. 13. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza Handia Nahikoa Erdipurkikoa Gutxi Batere ez Ed/EeElkarbizitza (konbibentzia) 31 39 16 4 4 7 demokratikoak Ingurugiroaren babesak 25 46 20 4 2 3 Berdintasun sozialak 21 47 21 3 3 4Oparotasun ekonomikoak 14 54 25 3 22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 13 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 14. 14. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza2 – Jasangarritasunaren giltzarriak2.1 – Jasangarritasunean giltzarriak diren gaiak duten garrantzia maila GUZTIZKOAK Oso garrantzitsua 68 Nahiko garrantzitsua 27 Garrantzia pixka bat 3 ENPLEGUA Garrantzia gutxi 0 Batere garrantzitsua ez 1 Ed/Ee 1 Oso garrantzitsua 45 Nahiko garrantzitsua 39 Garrantzia pixka bat 8 EUSKAL ENPRESEN KONPETITIBITATEA MUNDUKO MERKATUAN Garrantzia gutxi 1 DATOZEN 10 URTEETAN EUSKAL Batere garrantzitsua ez 1 GIZARTEAK ONDO FUNTZIONATU DEZAN, 0TIK 10ERAKO ESKALAN ZEIN Ed/Ee 6 NEURRITARAINO USTE DUZU IZANGO DIRELA GARRANTZITSUAK ONDO- RENGO GAIAK, NON 0K “BATERE Oso garrantzitsua 33 GARRANTZITSUAK EZ" ETA 10K “OSO GARRANTZITSUAK” ESAN NAHI DUEN? Nahiko garrantzitsua 42 Garrantzia pixka bat 13 BIZTANLERIAREN ZAHARTZEA Garrantzia gutxi 2 Batere garrantzitsua ez 1 Ed/Ee 8 Oso garrantzitsua 21 Nahiko garrantzitsua 42 Garrantzia pixka bat 22 IMMIGRANTEEN INTEGRAZIOA Garrantzia gutxi 4 Batere garrantzitsua ez 4 Ed/Ee 7 Ehuneko bertikalak 100 Modu honetan berkodifikatutako aldagaia: 0-2 Batere garrantzitsua ez, 3-4 Garrantzia gutxi, 5-6 Garrantzia pixka bat, 7-8 Nahiko garrantzitsua, 9-10 Oso garrantzitsua 14 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 15. 15. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza GUZTIZKOAK Oso garrantzitsua 30 Nahiko garrantzitsua 38 Garrantzia pixka bat 21 KLIMA ALDAKETA Garrantzia gutxi 2 Batere garrantzitsua ez 2 Ed/Ee 7 Oso garrantzitsua 18 Nahiko garrantzitsua 37 Garrantzia pixka bat 31 ZIRKULAZIO EDO TRAFIKO ARAZOAK Garrantzia gutxi 5 DATOZEN 10 URTEETAN EUSKAL Batere garrantzitsua ez 3 GIZARTEAK ONDO FUNTZIONATU DEZAN, 0TIK 10ERAKO ESKALAN ZEIN Ed/Ee 6 NEURRITARAINO USTE DUZU IZANGO DIRELA GARRANTZITSUAK ONDO- RENGO GAIAK, NON 0K “BATERE Oso garrantzitsua 29 GARRANTZITSUAK EZ" ETA 10K “OSO GARRANTZITSUAK” ESAN NAHI DUEN? Nahiko garrantzitsua 42 BESTE HERRIALDEETATIK DATOZEN Garrantzia pixka bat 16 BALIABIDE ENERGETIKOEN BEHARRA (PETROLIOA, GAS NATURALA) Garrantzia gutxi 3 Batere garrantzitsua ez 2 Ed/Ee 8 Oso garrantzitsua 47 Nahiko garrantzitsua 36 Garrantzia pixka bat 9 ELKARBIZITZA (KONBIBENTZIA) DE- MOKRATIKO ONA IZATEA Garrantzia gutxi 1 Batere garrantzitsua ez 1 Ed/Ee 5 Ehuneko bertikalak 100Modu honetan berkodifikatutako aldagaia: 0-2 Batere garrantzitsua ez, 3-4 Garrantzia gutxi, 5-6 Garrantzia pixka bat,7-8 Nahiko garrantzitsua, 9-10 Oso garrantzitsua 15 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 16. 16. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza Oso garrantzitsua Nahiko garrantzitsua Garrantzia pixka bat Garrantzia gutxi Batere garrantzitsua ez Ed/Ee 1 Enplegua 68 27 3 1 1Elkarbizitza (konbibentzia) 47 36 9 5 demokratiko ona izatea 1 1 Euskal enpresenkonpetitibitatea munduko 45 39 8 6 merkatuan 1 1 Biztanleriaren zahartzea 33 42 13 2 8 Klima aldaketa 30 38 21 22 7 Beste herrialdeetatik datozen baliabide 29 42 16 3 2 8 energetikoen beharra (petrolioa, gas naturala)Immigranteen integrazioa 21 42 22 4 4 7 Zirkulazio edo trafiko 18 37 31 5 3 6 arazoak 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 16 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 17. 17. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza2.2 – Garapen ekonomikoa GUZTIZKOAK Guztiz ados 20 Nahiko ados 42 Pixka bat ados 25 EUSKAL ENPRESAK KONPETITIBOAK DIRA NAZIOARTEAN Adostasun gutxi 3 Batere ados ez 1 Ed/Ee 10 Guztiz ados 33 Nahiko ados 35 BATEZ ERE BERTAN EGINDAKO PRO- Pixka bat ados 21 DUKTUAK KONTSUMITU BEHARKO GENITUZKE NAHIZ APUR BAT GARES- TIAGOAK IZAN Adostasun gutxi 5 JARRAIAN ESALDI BATZUK IRAKUR- Batere ados ez 5 RIKO DIZKIZUT, ESADAZU MESEDEZ 0TIK 10ERAKO ESKALAN ZEIN NEURRI- Ed/Ee 2 RAINO ZAUDEN ADOS HORIETAKO BAKOITZAREKIN, 0K “BATERE ADOS Guztiz ados 52 EZ” ETA 10K “GUZTIZ ADOS” ESAN NAHI DUTELA KONTUTAN HARTUTA… Nahiko ados 36 GARRANTZITSUA DA Pixka bat ados 8 EUSKADIKO LEHEN SEKTOREA BABES- TEA ETA LAGUNTZEA (NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA) Adostasun gutxi 1 Batere ados ez 1 Ed/Ee 2 Guztiz ados 25 Nahiko ados 39 Pixka bat ados 23 GAZTEAK LAN MERKATURAKO ONDO PRESTATUAK DAUDE Adostasun gutxi 5 Batere ados ez 3 Ed/Ee 5 Ehuneko bertikalak 100 Modu honetan berkodifikatutako aldagaia: 0-2 Batere ados ez, 3-4 Adostasun gutxi, 5-6 Pixka bat ados, 7-8 Nahiko ados, 9-10 Guztiz ados 17 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 18. 18. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza Guztiz ados Nahiko ados Pixka bat ados Adostasun gutxi Batere ados ez Ed/Ee Garrantzitsua da Euskadiko 1lehen sektorea babestea eta 52 36 8 2 laguntzea (nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza) 1 Batez ere bertan egindako produktuak kontsumitu 5 2 33 35 21 5 beharko genituzke nahiz apur bat garestiagoak izan Gazteak lan merkaturako 25 39 23 5 3 5 ondo prestatuak daude 1 Euskal enpresak konpetitiboak dira 20 42 25 3 10 nazioartean 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 18 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 19. 19. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza2.3 – Garapen soziala GUZTIZKOAK Guztiz ados 41 Nahiko ados 30 Pixka bat ados 14 GAZTEEK LANERA EUSKADITIK KANPO JOAN BEHAR IZATEA ARAZO BAT DA Adostasun gutxi 6 Batere ados ez 5 Ed/Ee 4 Guztiz ados 40 Nahiko ados 27 ZENTZU BERDINEAN, 0TIK 10ERAKO GEROZ ETA URTE GEHIAGO BIZITZEN ESKALAN ESAN DIEZADAKEZU ZEIN Pixka bat ados 15 JARRAITZEN BADUGU ETA FAMILIKO NEURRIRAINO ZAUDEN ADOS ONDO- HAUR GUTXI JAIOTZEN BADIRA, ETOR- RENGO ESALDIEKIN, ZEINETAN 0K KIZUNEAN EZ DA EGONGO PENTSIOAK Adostasun gutxi 6 “BATERE ADOS EZ” ETA 10K “GUZTIZ ORDAINTZEKO DIRURIK ADOS” ESAN NAHI DUEN…? Batere ados ez 6 Ed/Ee 5 Guztiz ados 54 Nahiko ados 22 MUGARIK GABE KONTSUMITZEN DUEN Pixka bat ados 12 GIZARTEA EZ DA HORREGATIK ZORI- ONTSUAGOA Adostasun gutxi 3 Batere ados ez 3 Ed/Ee 5 Ehuneko bertikalak 100 Modu honetan berkodifikatutako aldagaia: 0-2 Batere ados ez, 3-4 Adostasun gutxi, 5-6 Pixka bat ados, 7-8 Nahiko ados, 9-10 Guztiz ados 19 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 20. 20. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza GUZTIZKOAK Guztiz ados 46 Nahiko ados 27 Pixka bat ados 17 GEROZ ETA ELKARTASUN GUTXIAGO DAGO JENDEAREN ARTEAN Adostasun gutxi 5 Batere ados ez 2 Ed/Ee 3 Guztiz ados 28 Nahiko ados 30 ZENTZU BERDINEAN, 0TIK 10ERAKO ESKALAN ESAN DIEZADAKEZU ZEIN Pixka bat ados 21 NEURRIRAINO ZAUDEN ADOS ONDO- ESTATUAK GLOBALIZAZIOAREN AUR- RENGO ESALDIEKIN, ZEINETAN 0K REAN DEFENDITU EGIN BEHAR DIRA “BATERE ADOS EZ” ETA 10K “GUZTIZ Adostasun gutxi 3 ADOS” ESAN NAHI DUEN…? Batere ados ez 4 Ed/Ee 13 Guztiz ados 59 Nahiko ados 25 HERRIALDE ABERATSEK EKONOMIKOKI Pixka bat ados 8 LAGUNDU EGIN BEHAR DITUZTE HER- RIALDE POBREAK Adostasun gutxi 2 Batere ados ez 2 Ed/Ee 4 Ehuneko bertikalak 100Modu honetan berkodifikatutako aldagaia: 0-2 Batere ados ez, 3-4 Adostasun gutxi, 5-6 Pixka bat ados, 7-8 Nahiko ados,9-10 Guztiz ados 20 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 21. 21. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza Guztiz ados Nahiko ados Pixka bat ados Adostasun gutxi Batere ados ez Ed/EeHerrialde aberatsek ekonomikoki lagundu egin behar dituzte 59 25 8 22 4 herrialde pobreakMugarik gabe kontsumitzen duen gizartea ez da horregatik 54 22 12 3 3 5 zoriontsuagoa Geroz eta elkartasun gutxiago 46 27 17 5 2 3 dago jendearen arteanGazteek lanera Euskaditik kanpo 41 30 14 6 5 4joan behar izatea arazo bat da Geroz eta urte gehiago bizitzen jarraitzen badugu eta familiko haur gutxi jaiotzen badira, 40 27 15 6 6 5 etorkizunean ez da egongo pentsioak ordaintzeko dirurik Estatuak globalizazioaren aurrean defenditu egin behar 28 30 21 3 4 13 dira 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 21 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 22. 22. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza2.4 – Ingurugiroaren garapena GUZTIZKOAK Guztiz ados 16 Nahiko ados 32 AURRERAPEN ZIENTIFIKO ETA TEKNO- Pixka bat ados 26 LOGIKOEKIN INGURUGIROKO ARAZOAK KONPONDUKO DIRA Adostasun gutxi 7 Batere ados ez 9 Ed/Ee 10 Guztiz ados 18 ZEHAZKI INGURUGIROAREN GAIAZ Nahiko ados 28 HITZ EGINEZ, BESTE 4 ESALDI IRAKUR- RIKO DIZKIZUT, 0TIK 10ERAKO ESKA- Pixka bat ados 23 LAN ZURE ADOSTASUNA EMAN INGURUGIROAZ EGITEN DIREN ME- DEZAZUN, GOGORATU 0K “EZ ZAU- HATXUAK GEHIEGIZKOAK DIRA DELA BATERE ADOS” ESAN NAHI Adostasun gutxi 9 DUELA ETA 10K “GUZTIZ ADOS” ZAUDELA… Batere ados ez 14 Ed/Ee 8 Guztiz ados 44 Nahiko ados 31 BALIABIDE NATURALAK EGUNGO ERRITMOAN KONTSUMITZEN JARRAITU Pixka bat ados 12 EZKERO, ETORKIZUNEKO BELAUNAL- DIEN ONGIZATEA ARRISKUAN EGON Adostasun gutxi 2 LITEKE Batere ados ez 1 Ed/Ee 9 Ehuneko bertikalak 100 Modu honetan berkodifikatutako aldagaia: 0-2 Batere ados ez, 3-4 Adostasun gutxi, 5-6 Pixka bat ados, 7-8 Nahiko ados, 9-10 Guztiz ados 22 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 23. 23. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza Guztiz ados Nahiko ados Pixka bat ados Adostasun gutxi Batere ados ez Ed/Ee Baliabide naturalak egungo 1 erritmoan kontsumitzen jarraitu ezkero, etorkizuneko 44 31 12 2 9 belaunaldien ongizatea arriskuan egon liteke Ingurugiroaz egiten diren 18 28 23 9 14 8mehatxuak gehiegizkoak dira Aurrerapen zientifiko etateknologikoekin ingurugiroko 16 32 26 7 9 10 arazoak konponduko dira 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 23 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 24. 24. EcoEuskadi 2020 - Bizitza kalitatea eta jasangarritasunaren inkesta, 2011ko maiatza3 – Administrazioen arteko koordinazioa3.1 – Koordinatu behar diren administrazioak GUZTIZKOAK Gobernu zentrala eta Eusko Jaurlaritza 20 ZURE USTEZ ZEIN ADMINISTRAZIO PUBLIKO Eusko Jaurlaritza eta Foru Diputazioak 17 KOORDINATU BEHARKO LIRATEKE EUSKADIKO GARAPEN SOZIAL, EKONOMIKO ETA INGURU- Diputazioak eta Udalak 13 GIROKOAREKIN ZERIKUSIA DUTEN GAI HORIEK GUZTIAK KONPONTZEKO? Guztiak * 40 Ed/Ee 10 Ehuneko bertikalak 100 * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei Gobernu zentrala eta 10 Eusko Jaurlaritza 20 Eusko Jaurlaritza eta Foru Diputazioak Diputazioak eta Udalak 17 40 Guztiak * 13 Ed/Ee * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei 24 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea-Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza

×