Szczęśliwsze i prostsze życie z dziećmi - ebook

738 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Szczęśliwsze i prostsze życie z dziećmi - ebook

 1. 1. Szczęśliwszei prostsze życie z dziećmi
 2. 2. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - audiobooki, e-booki.
 3. 3. Werner Tiki Küstenmacher jest ewangelic-kim pastorem i pracuje od 1990 roku jakoniezależny autor oraz karykaturzysta. Opu-blikował ponad 50 książek, wśród nich – wewspółpracy z Lotharem J. Seiwertem – mię-dzynarodowy bestseller Simplify your life. Wspólnie z żoną, Marion Küstenmacher,redagują ukazujący się co miesiąc poradnikSimplify your life® (www.simplifty.de). Marion i Werner Küstenmacher mają trój-kę dzieci.
 4. 4. MARION I WERNER TIKI KÜSTENMACHER dom i Ty Szczęśliwsze SERIA i prostsze życie z dziećmi your Life JAK UPRASZCZAĆ ŻYCIE DOMOWE
 5. 5. Tytuł oryginału Simplify your life. Mit Kindern einfacher und glücklicher leben Przekład: Katarzyna Zaorska-Podsiadło Opracowanie polskiej wersji okładki: Łukasz Pawlak Redakcja: Anna Trybuch Korekta: Zofia Smuga Copyright © 2004 Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main© Copyright for the polish edition by Studio EMKA Warszawa 2010 ISBN 978-83-60652-69-5 Wszelkie prawa, włącznie z prawem do reprodukcjitekstów w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie – zastrzeżone. Wszelkich informacji udziela: Wydawnictwo Studio EMKA ul. Królowej Aldony 6/2a, 03-928 Warszawa tel./fax 22 628 08 38, 616 00 67 wydawnictwo@studioemka.com.pl www.studioemka.com.pl Skład i łamanie: „Enterek”, Warszawa Druk i oprawa: CPI books Leck
 6. 6. Spis treściPrzedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Tajemnica zrelaksowanych rodziców . . . . . . . . . . 10Bądźcie wdzięczni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Niemowlęta i małe dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Wyśpijcie się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Przyznajcie swojemu partnerowi pierwszeństwo . . . 23Pozwólcie sobie pomóc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Wykreślcie słowo „wyrodna matka” . . . . . . . . . . . 26Dzieci w wieku przedszkolnym . . . . . . . . . . . . . . . 29Ułatwcie sobie spędzanie Dnia Matki . . . . . . . . . . 29Codzienna rutyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Sprzątanie i utrzymywanie porządku . . . . . . . . . . 39Zasypianie bez lęku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Robienie zakupów z małymi dziećmi . . . . . . . . . . 49Ułatwcie sobie spędzanie urodzin dziecka . . . . . . 51Dzieci w wieku szkolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Ułatwcie życie swojemu dziecku . . . . . . . . . . . . . . 54Jak wasze dziecko pozyskuje prawdziwych przyjaciół? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5
 7. 7. Trening pewności dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Posiadanie zwierzątka domowego nie musi być takie uciążliwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Szkoła może być prostsza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Dzieci a telefony komórkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Życie rodzinne (dotyczy dzieci w każdym wieku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Polepszcie wzajemne komunikowanie się . . . . . . 97Załagodźcie konflikty rodzinne . . . . . . . . . . . . . . . 100Urlop z rodziną może być udany . . . . . . . . . . . . . . 106Gdy dzieci chorują . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Porady dla rodziny „patchworkowej” . . . . . . . . . . 118Zaufajcie prostocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
 8. 8. PrzedmowaRodzice! Największym skarbem w Waszymżyciu są dzieci. Nic nie może zakłócić radościz ich „posiadania”. Nerwy i stres to nieprosze-ni goście. Wszyscy jesteśmy dziećmi swoichrodziców, którzy byli tak wspaniałomyślni, żewydali nas na świat. Myśl ta jest podstawą„simplify” i na niej opiera się nasze życie.Czasami jednak zasady „simplify your life”nie zdają egzaminu. Wynika to z tego, że czasjest z natury skomplikowany i w swoim zary-sie niezmienny. Jeżeli posiadacie małe dziec-ko, to żyjecie właśnie w takim okresie,o którym jest tu mowa. Dziecko stoi zawsze napierwszym planie – nie pomoże nam tu świet-na organizacja, doskonałe zarządzanie cza-sem czy ustalenie celów. Jeżeli posiadacie kil-koro dzieci, sytuacja staje się bardziej złożona.Niestety, komplikacje nie mijają z wiekiemdzieci. Co prawda, starsze dzieci nie absorbu-ją naszej uwagi na okrągło, ale za to ich proble-my stają się większe i poważniejsze. 7
 9. 9. My sami od 21 lat żyjemy w tej skompli-kowanej fazie życia, ponieważ narodziny na-szych dzieci – które teraz mają 21, 18 i 6 lat –rozłożyły się na okres 15 lat. Ponieważ fazata trwała dla nas po prostu za długo, posta-nowiliśmy „zgromadzić środki”, aby ją ulep-szyć. I tak oto, staliśmy się specjalistamiw tym temacie. Krok po kroku, nauczyliśmysię, usprawniać życie z dziećmi. Jesteśmyprzekonani, że jeśli będziecie bazowali nanaszym doświadczeniu, i wam to się uda. W tej książce często mówimy o „dzie-ciach” – zdajemy sobie sprawę z tego, że wie-lu z was ma tylko jedno dziecko. Jednakżeskrupulatne rozróżnianie pomiędzy liczbąpojedynczą a mnogą („wyjaśnijcie to swoje-mu dziecku/swoim dzieciom”) utrudniłobynam tylko pisanie, a wam czytanie. Dlategoprosimy o zrozumienie, że „językowo” fa-woryzujemy w tej książce wielodzietne ro-dziny. Przyjmijcie liczbę mnogą za pewnegorodzaju szeroki gest, który ma objąć nie tyl-ko wasze dziecko, lecz także w ogóle wszyst-kie dzieci. Wszystkie ksiązki z serii „simplify” opie-rają się na „zasadzie bufetu”: nie zjadajciewszystkiego co leży na stole – skosztujcietylko tego, co wam się podoba. Stosujcie tyl-8
 10. 10. ko te rady, które spontanicznie zaakceptuje-cie. Tak, jak w przypadku dobrego bufetu,każdy może znaleźć dla siebie coś smakowi-tego do jedzenia. Bądźcie cierpliwi, ponie-waż opisane przez nas metody nie zadziałająod razu. Niech ta książka pobudzi was do ekspery-mentowania, do znalezienia własnej drogii porzucenia starych, już mocno zadepta-nych ścieżek. Nawet gdy uda wam się cośulepszyć w jednej dziedzinie (czy dwóch),zmieni się wasza jakość życia i będzieciemieli więcej czasu dla swoich dzieci. Życierodzinne stanie się prostsze i bardziej rados-ne – a o to przecież nam wszystkim chodzi. Marion i Werner Tiki Küstenmacher
 11. 11. Tajemnica zrelaksowanych rodziców Bądźcie wdzięczniZasady „simplify” mają swój początek w gło-wie i w sercu. Jest to kilka prostych myślioraz podstawowych uczuć, dzięki którymodróżnimy opanowanych rodziców od ze-stresowanych. Potraktujcie następujące wyli-czenie jako „podstawowe wyposażenie”,które będziecie ze sobą zawsze nosić. W na-tłoku pracy możecie czasami o nim zapo-mnieć. Przyzwyczajcie się jednak sięgaćw takich momentach po tę listę, tak jak sięga-cie do apteczki po lekarstwo w razie chorobyczy po plaster. Ten, kto posiada dziecko, jest bogaty.To zdanie napiszcie dużymi literami naddrzwiami pokoju dziecinnego, na segregato- rze, gdzie trzymacie wszy- stkie rachunki bankowe. Myślcie o tym stwierdzeniu10
 12. 12. nawet wtedy, gdy środki masowego przeka-zu będą was bombardować zdaniem: „Niestać nas na posiadanie dzieci”. Śledząc losyludzkości dowiecie się, że już od zaraniadziejów pieniądze i dobra materialne nie by-ły dla ludzi najważniejszą zdobyczą. Dobresamopoczucie, sens życia, bogate życie we-wnętrzne możemy na pewno osiągnąć, jeżelibędziemy posiadać potomstwo. Nieważnejest to, czy rodzice są małżeństwem, czy żyjąbez ślubu, czy też mieszkają osobno.Bądźcie nudni Oczywiście, zdarzają się „su-perrodzice”, którzy wymyślają dzieciom cią-gle jakieś fajne, ciekawe zajęcia. Lecz tacy sąw szczególności przeciążeni, a ich dzieciw jakiś sposób także. Jeżeli należyciedo tych nielicznych rodziców, weźciesobie do serca następującą zasadę„simplify”. Bądźcie dla swoich dzieci (przy-najmniej na jakiś czas) nudni. Ważne jest to,żebyście mieli trochę czasu dla siebiei „podładowali swoje baterie”. Jeżeli jednak zdecydujecie się po-święcić czas swojemu dziecku, wy-korzystajcie go należycie. Efektyw-nie spędzony razem, nawet krótki, czasjest na pewno lepszy niż cały dzień „na 11
 13. 13. pół gwizdka”. Czasami wystarczy tylko pół godziny fajnej, wspólnej zabawy, aby wasza pociecha mówiła tylko o tym, kładąc się spać. Pozwólcie swojemu dziecku zagospo- darować ten czas. Pozostańcie dojrzali Dzieci wywracają życie do góry nogami. Pomimo wszystko, już od początku zadbajcie o to, byście mieli trochę „wolnej prze- strzeni” tylko dla siebie. Stwórzcie w do- mu strefę, gdzie dzieciom nie będzie można wejść, w której zawsze będzie panowałsypialnia porządek i w której będziecie się dobrze czuć. Dzieciom nie wolno będzie zajmować tego te- renu, nawet jeżeli by to była sypialnia. Nie jedzcie potraw przeznaczonych tylko dla ma- luchów. Gotujcie przynajmniej dwa razy w tygodniu prawdziwe „dorosłe” potrawy. Nawet miłość do siebie samego prowadzi przez żołądek! Słuchajcie swojej muzyki, nie tylko bajek czy piosenek dla dzieci. One w swoim pokoju mogą słuchać bajek, Kubu- sia Puchatka czy nawet puszczać „superowską” 12
 14. 14. muzykę techno. Natomiast w pozo-stałych pomieszczeniach to wydecydujecie o rodzaju dźwię-ków. Mimowolnie ukształtują sięgusta muzyczne waszych dzieci. Szczególnieważne, byście dla swoich pociech byli part-nerami, z którymi można porozmawiaćna różne tematy, nawet te „wstydli-we”. Swoje problemy w związku oma-wiajcie, jeżeli jest to możliwe, na osob-ności, ale nigdy w sypialni. Łóżko służydo innych celów.Unikajcie nadopiekuńczości „To jest zbytniebezpieczne” – to jedno z najczęściej wy-powiadanych zdań przez rodziców (oczywi-ście w dobrej wierze). Co prawda, prawie za-wsze użyte jest w dobrym kontekście, alemoże być inaczej zrozumiane, bozawiera ono przesłanie: „Tego niepotrafisz, jak się z tym uporasz”?Wasza przezorność osłabi poczu- Watacie pewności dzieci. Pewnego dniazaprotestują i będą gotowi do podjęcia, prze-sadnego wręcz, ryzyka. Dozujcie zatem użycienagan. Uzasadniajcie waszą troskę w sposóbrzeczowy i przejrzysty. Zaufajcie swoimdzieciom. Zachęćcie je, aby same wypróbo- 13
 15. 15. wały coś nowego. Jeżeli nie pozwolicie swojemu dziecku podjąć wyzwań, nie nauczy się ono bronić. Pozwólcie muponieść klęskę. Zawsze upewniajcie je, żez tego powodu świat się nie zawali, że za na-stępnym razem pójdzie mu na pewno lepiej.Konstruktywne radzenie sobie z niepowo-dzeniami jest jedną z najważniejszych lekcjiżycia. Dzięki temu wasze dzieci nauczą sięsame rozwiązywać problemy.Unikajcie perfekcjonizmu „Wysil się bar-dziej!”, „Mnie by się to nie przytrafiło!”, „Zakrótko się uczyłeś!”. Nic tak nie przytłaczadzieci, również i rodziców, jak istny szał by-cia doskonałym. Przez takie zachowaniestracicie swoją pozycję wspaniałych rodzi-ców, a w zamian obejmiecie stanowisko sę-dziego. Rezultatem tego będą wyczerpującewalki o sprawowanie władzy: przesłuchania,pakty, kary, odpokutowania. A wszystkodlatego, że mieliście na uwadze dobro swoje-go dziecka. Bądźcie odważni i przyznajcie się, że nie jesteście doskonali. Dotychczasowy porządek nie runie z dnia na dzień z powodu zmian. Traktuj-14
 16. 16. cie każde wydarzenie z osobna, nie uogól-niajcie („Nigdy nie sprzątają po sobie okru-szków”). Przejmijcie od swoich dzieci tenluz. Bądźcie wyrozumiali oraz przyj-mijcie to z humorem i cierpli-wością. Dzieciom wolno pła-kać, mieć napady złościi chociaż raz „wyjść z siebie”. Jeżeli obstaje-cie przy ciszy i zewnętrznym opanowaniu,pozbawiacie dzieci ważnego źródła energii.Poza tym, problemy waszych pociech będąnarastać, dzieci zamkną się w sobie, cow przyszłości może mieć zły wpływ na roz-wój ich osobowości.Zredukujcie presję czasu Dzieci guzdrają się,a rodzice poganiają. „Nie guzdraj się!”, „Niemam teraz czasu!”, „Z twojego powodu sięspóźnimy!”, „Innym razem!”. Brak czasu po-woduje, że z pozoru niewinne wymiany zdańmogą przerodzić się w zaciętą sprzeczkę. Oczywiście, czas ciągnie się w nieskoń-czoność, bo co chwila zerkacie nerwowo nazegarek. Wprowadźcie dla siebie i swo-ich dzieci przerwy przeznaczonena odpoczynek. Czasem wspólna,południowa drzemka może okazać się zba- 15
 17. 17. wienna. Nie planujcie wszystkiego co do mi-nuty, bądźcie bardziej elastyczni, nic sięprzecież nie stanie, jak coś zrobicie później.Im późniejsza godzina, tym dzieci są bar-dziej zmęczone i potrzebują więcej czasu nawykonanie różnego rodzaju czynności. Im później dzieci zasypiają wieczorem,tym trudniej rano wstają. „Guzdrają się”,a nam się śpieszy. Denerwujemy się wtedy,poganiamy dzieci, narasta napięcie i stres.Wprowadźcie zatem przejrzysty „rytuał za-sypiania”, który będzie trwał około 20 minuti polegał na tzw. „wyciszeniu” (łagodneprzejście od zabawy do snu). Dla przykładuprzyjmijmy taką kolejność: szaleństwo czywygłupy, przytulanie się, czytanie, wyłącze-nie światła, piosenka, modlitwa. Ten czas po-święćcie tylko swojemu dziecku, nie odbie-rajcie nawet telefonu. Możecie, oczywiście,trochę zmodyfikować ten codzienny rytuał,co w miarę upływu czasu jest nawet koniecz-ne, by wasze dziecko się nie zanudziło.Główne zasady powinny jednak zostać nie-zmienne.Określenie granic Dajecie swojemu dzieckupełną swobodę, to uważacie to za przejaw to-lerancji, ale w rzeczywistości jest to oznaka16
 18. 18. braku waszych cech przywód-czych. Niektórzy dorośli mająproblemy w odnalezieniu sięw roli rodziców. Wtedy są dwiemożliwości: albo przyjmiecie po-stawę „kumpla”, albo pozwolicie sięzdominować – poddacie się. Dzieci „pu-szczone samopas” nie są w stanie rozwinąćw sobie wewnętrznego instynktu, nie potra-fią bowiem same zorganizować sobie dnia.W późniejszym okresie życia będzie im bar-dzo trudno uszanować inne wartości, bo bę-dą miały kłopoty w kontaktach międzyludz-kich, nie zaakceptują ograniczeń. Efektytakich zachowań widać często już w przed-szkolu, a potem w szkole. To tzw. „szkolnityrani”, dominujący w grupie i uważaniprzez rówieśników za dziwaków. W rodzinie wielodzietnej dziecko musibyć w stosunku do swojego młodszego ro-dzeństwa uprzywilejowane, bez względu najego indywidualne zdolności czy upodoba-nia. Udzielcie mu pierwszeństwa, nawetwtedy gdy o to nie prosi. W zasadzie niemusicie wskazywać zobowiązań, jakiestarsze dzieci mają w stosunku do młod-szych. Jeżeli każde dziecko wie, jakiezajmuje stanowisko w „hierarchii domo- 17
 19. 19. wej”, jest również świadome odpowiedzial-ności za drugą osobę, oczywiście tylko doczasu jak go od tego nie odwiedziecie.W przypadku jedynaka ważne jest, abyw sposób przejrzysty rozgraniczyć światdziecka od świata dorosłych. W każdym ra-zie, bądźcie dla swoich dzieci wzorem do na-śladowania.Nauczcie je samodzielności Kombinacja mi-łości i klarowności jawi się jako najlepszamieszanka dla waszych dzieci. Przygotowujeona wasze pociechy do pokonywania proble-mów w życiu. Ustalcie im granice. Dzieci in-terpretują luźny styl wychowania jako pew-nego rodzaju zaniedbywanie, natomiastprzejrzyste reguły jako przejaw miłości i tro-ski o nie – nawet gdy w jakiejś kwestii sta- nowczo protestują. Samodyscypliny – decydującego czynnika in- teligencji emocjonalnej – wasze dziecko nauczy się tylko wtedy, gdy bę- dziecie je regularnie „wciągać” dopomocy, na przykład przy wykonywaniulekkich prac domowych. Ideałem byłoby,gdybyście zadania dostosowywali do wiekumalca. Czterolatek może wcielić się w rolę18
 20. 20. „służby hotelowej” i pomóc wam nakryć dostołu, a nawet dopilnować tego, żeby każdygość miał serwetkę. Siedmiolatek może prze-jąć obowiązki „podczaszego”, będzie wypy-tywał gości o to, czego się napiją i sam przy-niesie im napoje.Znajdźcie i opowiadajcie historie rodzinne„Mój dziadek wygrał los na loterii. Wygranepieniądze dobrze ulokował i wybudował zanie własną fabrykę. Niestety, w 1929 roku,w dobie wielkiego kryzysu go-spodarczego, wszystko stra-cił”. „Moja babcia wyszłaza dziadka, kiedy miał po-nad 50 lat. Wszyscy myśleli,że zostanie już kawaleremi ród wyginie”. „Moja pra-babcia zakochała się w czło-wieku, który nie należał do tej samej klasyspołecznej co ona. I mimo sprzeciwu całej ro-dziny poślubiła go”. Każda rodzina posiada tego typu krótkiehistorie, w których „przemycona” jest mą-drość dla przyszłych generacji. Nie są onejednak regułami życia, lecz stanowią mocnąwięź, łączącą nas z naszymi przodkami.Opowiadając dzieciom żywiołowo takie hi- 19
 21. 21. storie, wzmacniacie u nich pamięć kolektyw-ną i otwieracie źródło siły, które w przyszło-ści będzie miało dla nich duże znaczenie.Nie zrażajcie się, jeśli wasze pociechy będąsię niecierpliwić („Tata, tylko nie znowu tasama historia”). Uzupełnijcie znaną opo-wieść nowymi faktami. Nie dawajcie za wy-graną. Dopilnujcie, aby na długo została onaw pamięci waszych dzieci. Przy opowiada-niu posłużcie się również techniką wizualną.Wykorzystajcie w tym celu album ze zdjęcia-mi waszych rodziców i dziadków albo też ja-kąś pamiątkę rodzinną.Codziennie upewniajcie swoje dziecko Każ-dego dnia mówcie swojemu dziecku, że jestwaszym dzieckiem. Rada, która na pierwszy rzut oka wydaje się oczywista. Dziecko nie chce pewnych rzeczy się domyślać, potrzebuje wyraźnego wsparcia du- chowego. Nie bójcie się okazywać emocji. Wyraźcieswoją miłość do dziecka nie tylko słowami,lecz także czynami. Badania wykazują, żeuczucie przynależności do rodziny u dzieci,których rodzice często okazują swoje uczu-cia, jest o 50 procent wyższe, niż u tych,które ich nie doświadczają.20
 22. 22. Notatki
 23. 23. Notatki
 24. 24. Notatki
 25. 25. Notatki
 26. 26. Notatki
 27. 27. oprawa twarda z obwolutą | s. 128 | cena 24,90 zł
 28. 28. oprawa twarda z obwolutą | s. 128 | cena 24,90 zł
 29. 29. oprawa twarda z obwolutą | s. 128 | cena 24,90 zł
 30. 30. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - audiobooki, e-booki.

×