Unit6 : penugasan kerja

5,443 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
114
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit6 : penugasan kerja

 1. 1. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /1 PENUGASAN KERJAObjektif Pembelajaran: Mengetahui bagaimana pengurus mengagihkan kerja kepada pekerja.Hasil Pembelajaran: Di akhir unit ini, pelajar dapat: • Mendefinisikan penugasan kerja. • Menyenaraikan prinsip-prinsip penugasan. • Mengenalpasti punca-punca kuasa pengurus. • Mengenalpasti halangan-halangan kepada penugasan. • Membezakan antara struktur organisasi pemusatan dan pemencaran.
 2. 2. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /2 PENUGASAN KERJA (DELEGASI)6.0 PengenalanPengurus tidak dapat melaksanakan semua tugas-tugas dalam organisasi.Sebahagian daripada tugasnya perlu diberikan kepada orang lain untukdilaksanakan. Pengurus perlu bekerjasama dengan pekerja bagi memastikan semuatugas yang perlu dilaksanakan dapat disiapkan dengan sempurna.6.1 Definisi penugasanPenugasan merupakan satu proses di mana seorang ketua atau pengurus memberihak atau menyerahkan kuasa dan tanggungjawab kepada orang bawahannya untukmenjalankan tugas bagi pihaknya.6.2 Prinsip-prinsip penugasan 6.2.1 Tanggungjawab (Responsibility) Tanggungjawab merupakan kewajipan seseorang individu untuk melaksanakan tugas yang telah diserahkah dengan sempurna. Pengurus perlu menyedari hakikat tanggungjawab yang telah diamanahkan untuk dilaksanakan. 6.2.2 Kebertanggungjawapan (Accountability) Setiap pengurus dan pekerja mestilah bertanggungan terhadap hasil kerja yang telah dibuat. Tanggungjawab yang telah diserahkan merupakan tanggungan pengurus atau pekerja untuk dilaksanakan. Pengurus atau pekerja haruslah bersedia menerima pujian ataupun cemuhan di atas kejayaan atau kegagalan kerja yang telah dibuat. Pengurus bukan sahaja bertanggungjawab keatas diri mereka sahaja tetapi juga bertanggungan ke atas kerja yang dibuat oleh orang lain.
 3. 3. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /3 6.2.3 Kuasa dan Authoriti Autoriti ialah hak atau kebenaran seseorang pengurus mengambil sesuatu keputusan dan mengambil tindakan untuk menjalankan tugas yang telah diserahkan. Ia juga adalah kuasa yang membolehkan pengurus mengarah dan menurunkan kuasa kepada staf bawahannya. Autoriti dan tanggungjawab mestilah berjalan serentak. Ini bermakna apabila seseorang diberi tanggungjawab, ia juga seharusnya diberikan kuasa atau autoriti untuk melaksanakan tugas tersebut. 6.2.3.1 Punca – punca kuasa • Kuasa ganjaran atau penghargaan Keupayaan seseorang individu untuk memberikan penghargaan ataupun ganjaran kepada orang lain yang telah melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan sempurna. • Kuasa hukuman atau dendaan Keupayaan mengenakan hukuman dan mendenda seseorang kerana tidak memenuhi keperluan, kehendak atau perintah. Kuasa ini penting bagi memastikan prestasi dikekalkan juga mewujudkan keseragaman arahan. • Kuasa mutlak atau sah Apabila pekerja melihat seseorang itu mempunyai hak untuk memberi perintah atau secara undang-undang memang dibolehkan menggunakan pengaruh. Yang menerima perintah mempunyai sifat mematuhi dan tidak mempersoalkan arahan yang diberikan. • Kuasa kepakaran Apabila seseorang ketua mempunyai pengetahuan luas mengenai satu- satu perkara atau bidang dan memiliki kemahiran yang tidak ada pada orang lain. • Kuasa rujukan Apabila pengikut cuba meniru atau mengaitkan atau ada keinginan untuk mengaitkan diri mereka dengan orang lain. Orang yang cuba ditiru dikatakan mempunyai kuasa rujukan. Rujukan mungkin dari segi
 4. 4. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /4 perwatakan, tingkahlaku, pendirian dan lain-lain. Yang menjadi rujukan mungkin pemimpin, artis, ibubapa atau siapa sahaja yang dikagumi. Berdasarkan pengalaman yang telah anda lalui, cuba berikan contoh individu-individu yang mempunyai punca-punca kuasa seperti yang telah dibincangkan.6.3 Kepentingan Kewibawaan dan Tanggungjawab Keberkesanan penurunan tugas ini bergantung juga kepada kedudukan seseorang itu dalam rantaian perintah. Untuk menyerahkan tugas kepada orang lain, mesti ada suatu talian kuasa memerintah yang jelas dan bertingkat dari peringkat atasan hinggalah kepada peringkat paling bawah. Dengan adanya rantaian ini, ahli organisasi dapat memahami: o Kepada siapa mereka boleh mengagihkan kuasa. o Siapa yang boleh mengagihkan kuasa. o Kepada siapa mereka akan dipertanggungjawabkan. Kegagalan seseorang pekerja menjalankan tugas yang diarahkan akan menyebabkan pengurus terpaksa mengambil tanggungjawab kegagalan tersebut dan ini akan mencerminkan ketidakcekapan pengurus itu sendiri. Oleh yang demikian walaupun tanggungjawab itu diturunkan kepada pekerja, seorang pengurus tidak boleh terlepas dari tanggungjawab tidak kira hasil yang didapati baik atau buruk. 6.4 Halangan kepada penugasan kerja atau delegasi Halangan ini berpunca dari dua pihak a) Pengurus b) Pekerja a) Halangan daripada pengurus adalah disebabkan oleh pengurus yang enggan melepaskan hak memerintah dan enggan memberi kuasa kepada pekerja. Ini adalah disebabkan oleh beberapa perkara: • Pengurus merasakan mereka dapat melaksanakan semua kerja tersebut dan dapat melaksanakan lebih baik daripada para pekerja. Pengurus juga menganggap pekerja–pekerja tidak mempunyai kebolehan.
 5. 5. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /5 • Pengurus merasakan kepentingan mereka akan tergugat. Pengurus dipertanggungjawabkan atas setiap kerja yang akan dilaksanakan oleh pekerja dan mereka tidak mahu mengambil risiko jika berlaku kegagalan. Mereka juga bimbang pekerja akan dapat melaksanakan kerja lebih baik daripada mereka yang menyebabkan kedudukan dan nama mereka akan terjejas. • Pengurus tidak mempunyai kebolehan untuk merancang kerja-kerja yang akan dilaksanakan oleh pekerja. • Pengurus bimbang jika pekerja tidak mempunyai kemahiran dalam melaksanakan tugas dan mereka juga bimbang jika berlaku penyalahgunaan kuasa oleh pekerja. b) Halangan daripada pihak pekerja yang enggan menerima tanggungjawab. Ini adalah disebabkan oleh perkara berikut: • Kepentingan mereka akan tergugat. Pekerja takut mereka tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan dan mereka lebih suka jika pengurus yang melaksanakan semua kerja-kerja tersebut. Mereka bimbang akan dikenakan hukuman jika tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan. • Pekerja merasakan tiada insentif yang diberikan terhadap kerja-kerja yang akan dibuat. Pekerja memerlukan penghargaan dan insentif kewangan bagi setiap tugas yang akan mereka lakukan kerana tugas yang dilaksanakan memerlukan masa, tenaga dan tekanan yang perlu mereka hadapi.
 6. 6. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /6 AKTIVITI 6AUjikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya…..!!!Sila semak jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya.Arahan : Bulatkan jawapan yang betul.6.1 Hak atau kebenaran seseorang pengurus mengambil sesuatu keputusan dan memberi arahan adalah merujuk kepada kuasa. ( B / S)6.2 Pengurus memberi penilaian gaji statik kepada pekerja merujuk kepada pengurus menggunakan kuasa hukuman. (B / S)6.3 Pengurus tidak perlu bertanggungjawab atas kerja-kerja yang dilakukan oleh pekerja. (B / S)6.4 Pekerja enggan menerima kerja daripada pengurus kerana tiada insentif yang diberikan atas kerja-kerja yang akan dilaksanakan. (B / S)6.5 Pengurus enggan menurunkan tugas kepada pekerja kerana mereka takut dikritik oleh pekerja. (B / S)6.6 Rantaian perintah dapat menerangkan siapa yang boleh mengagihkan kuasa. (B / S)Soalan esei6.7 Berikan definisi penugasan atau delegasi.6.8 Kenapakah penugasan diperlukan dalam organisasi.6.9 Bezakan di antara tanggungjawab dan kebertanggungjawaban.
 7. 7. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /7 MAKLUM BALAS AKTIVITI AKTIVITI 6A 6.1 S 6.2 B 6.3 S 6.4 B 6.5 S 6.6 BSoalan 6.7 Definisi-proses seseorang ketua atau pengurus memberi hak dan meyerahkan kuasa atau autoriti kepada orang bawahannya untuk menjalankan tugas bagi pihaknya.Soalan 6.8 Penugasan diperlukan kerana:-Pengurus tidak dapat melaksanakan semua kerja-Melatih pekerja-Meringankan beban pengurusSoalan 6.9 Tanggungjawab Kebertanggungjawaban • Kewajipan individu untuk • Tanggungjawab pengurus dan melaksanakan tugas yang pekerja untuk bertanggungan tertentu dengan sempurna • Bertanggungan samada • Menjadikan tanggungjawab mendapat hasil yang baik atau tersebut sebagai satu amanah buruk yang perlu di pikul • Pengurus berrtanggungan atas kerja mereka dan kerja pekerja
 8. 8. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /8 6.5 Pemusatan dan Pemencaran Konsep pemusatan dan pemencaran adalah dua corak pengurusan yang yang bertentangan dari segi pengagihan kuasadan pembuatan keputusan. Samada kuasa itu diagihkan atau tidak kepada kakitangan bawahan bergantung kepada pengurus peringkat atasan selepas dipertimbangkan dari segi kebaikan dan keburukannya. Pemusatan Konsep pemusatan merujuk kepada keadan dimana tidak berlaku penurunan atau pengagihan kuasa kepada pihak bawahan. Pengurus mempunyai kuasa penuh bagi setiap perkara yang akan dilaksanakan dan pekerja hanya mengikut arahan yang dilekuarkan. Ini juga bermakna bahawa semua keputusan dibuat oleh pihak atasan sahaja. Pemencaran Proses penurunan atau pengagihan kuasa keseluruhan organisasi kepada pihak pekerja. Melalui pemencaran, kakitangan bawahan di beri kuasa untuk membuat keputusan. Mereka juga diberi kuasa untuk mengenalpasti masalah atau isu serta membuat cadangan bagi tujuan penyelesaian. Berdasarkan pemerhatian anda terhadap organisasi yang anda kenali, senaraikan organisasi yang mengamalkan prinsip pemusatan dan pemencaran dan apakah kebaikan dan keburukannya.
 9. 9. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /96.6 Kebaikan dan keburukan Pemusatan Dan PemencaranKedua-dua konsep tersebut mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri.KebaikanPemusatan Pemencaran • Membolehkan pihak pengurusan • Organisasi akan menjadi lebih mengkoordinasi aktiviti fleksibel organisasi supaya fokus kepada pencapaian matlamat • Tidak berlaku penyalahgunaan • Memberi peluang kepada kuasa diperingkat bawahan pengurus peringkat pertengahan dan bawahandalam proses pembuatan keputusan • Keselarasan dari segi arahan • Pengurus pertengahan dan yang dikeluarkan kepada pekarja bawahan dapat mempamerkan kebolehan dan kecekapan mereka • Mengurangkan beban pengurus atasan dalam membuat keputusanKeburukanPemusatan Pemencaran • Pengurus atasan akan mengambil • Kuasa yang tidak terkawal dan masa yang lama dalam membuat penyalahgunaan kuasa keputusan • Sukar diubahsuai dalam situasi- • Setiap pekerja hanya akan situasi yang berubah-ubah mementingkan fungsi atau jabatan masing-masing. • Tidak memberi peluang dan • Berlaku masalah jika keputusan kepercayaan kepada pekerja yang dibuat tidak tepat.
 10. 10. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /10 AKTIVITI 6BUji kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya…..!!!!Sila semak jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya.Arahan: Bulatkan jawapan yang betul6.10 Pekerja diberi kebebasan penuh untuk membuat keputusan dalam konsep pemusatan ( B / S)6.11 Bentuk komunikasi dalam konsep pemusatan adalah dari atas kebawah (B/S)6.12 Kebaikan pemencaran adalah ia dapat menyelaraskan semua arahan daripada pihak organisasi. (B/S)6.13 Kebaikan pemusatan adalah ia dapat menjimatkan masa dalam membuat keputusan. ( B/ S )6.14 Pemencaran memberi peluang kepada pekerja untuk menunjukkan kebolehan. ( B/ S )Soalan eseiSoalan 6.15Terangkan 3 kebaikan pemusatan dan pemencaran.
 11. 11. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /11 MAKLUM BALAS AKTIVITIAKTIVITI 6B6.10 S6.11 B6.12 S6.13 B6.14 B6.15KebaikanPemusatan Pemencaran • Membolehkan pihak pengurusan • Organisasi akan menjadi lebih mengkoordinasi aktiviti fleksibel organisasi supaya fokus kepada pencapaian matlamat • Tidak berlaku penyalahgunaan • Memberi peluang kepada kuasa diperingkat bawahan pengurus peringkat pertengahan dan bawahandalam proses pembuatan keputusan • Keselarasan dari segi arahan • Pengurus pertengahan dan yang dikeluarkan kepada pekarja bawahan dapat mempamerkan kebolehan dan kecekapan mereka
 12. 12. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /12 AKTIVITI PENILAIAN KENDIRIAnda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiriini dan semak jawapan anda pada maklum balas yang disediakan.Jika ada masalah,sila berbincang dengan pensyarah anda. Selamat Mencuba Semoga Berjaya .Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai._______i________ialah kuasa yang diberi secara sah oleh organisasi kepadapengurus. Jika kuasa ini dipegang sepenuhnya oleh pihak atasan, organisasi tersebutdipanggil_______ii_________. ____iii____________ialah dimana pengurus menyebarkankuasa dan autoriti kepada pelbagai kedudukan dan jabatan dalam organisasi.prosesdimana pengurus menagihkan sebahagian daripada beban kerjanya kepada oranglain ialah merujuk kepada_____iv________. Delegasi yang berkesan memerlukanpenyerahan ______v__________dan ____vi___________daripada__vii_______________kepada _______viii_________. Prinsip kepada delegasiialah _________ix____,______x_________dan_____xi___________.Soalan Esei. 1. Jelaskan kepentingan kewibawaan dan tanggungjawab pengurus. 2. Huraikan prinsip-prinsip penugasan. 3. Terangkan halangan-halangan kepada berlakunya delegasi yang berpunca dari pihak pengurs dalam organisasi. 4. Bilakah organisasi memerlukan pemusatan dan pemencaran.
 13. 13. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /13 MAKLUM BALAS PENILAIAN KENDIRIIsi tempat kosong i. Autoriti ii. Pemusatan iii. Pemencaran iv. Delegasi v. Kuasa vi. Tanggungjawab vii. Pengurus viii. Pekerja ix. Kuasa x. Tanggungjawab xi. KebertanggungjawabanSoalan eseiSoalan 1Kewibawaan/kuasa-melihat kedudukan individu tersebut dalam organisasi -peringkat atasan hinggalah peringkat bawahan -siapa yang boleh mengeluarkan arahan -siapa yang akan menerima arahan -untuk mempengaruhi pekerja Tanggungjawab-menentukan siapa yang harus melaksanakan tugas -siapa yang akan bertanggungan atas kerja yang dibuat -memastikan kerja-kerja dapat dilakukan dengan sempurna -melancarkan tugas yang akan dilaksanakan
 14. 14. PENUGASAN P3119/UNIT 6 /14 Soalan 2 Tiga prinsip penugasan i. tanggungjawab ii. kebertanggungjawaban iii. kuasa Soalan 3 Halangan daripada pengurus adalah disebabkan oleh pengurus yang enggan melepaskan hak memerintah dan enggan memberi kuasa kepada pekerja. Ini adalah disebabkan oleh beberapa perkara: i. Pengurus merasakan mereka dapat melaksanakan semua kerja tersebut dan dapat melaksanakan lebih baik daripada para pekerja. Pengurus juga menganggap pekerja –pekerja tidak mempunyai kebolehan.ii. Pengurus merasakan kepentingan mereka akan tergugat.Pengurus dipertanggungjawabkan atas setiap kerja yang akan dilaksanakan oleh pekerja dan mereka tidak mahu mengambil risiko jika berlaku kegagalan. Mereka juga bimbang pekerja akan dapat melaksanakan kerja lebih baik daripada mereka yang menyebabkan kedudukan dan nama mereka akan terjejas. iv. Pengurus tidak mempunyai kebolehan untuk merancang kerja kerja yang akan dilaksanakan oleh pekerja. v. Pengurus bimbang jika pekerja tidak mempunyai kemahiran dalam melaksanakan tugas dan mereka juga bimbang jika berlaku penyalahgunaan kuasa oleh pekerja. Soalan 4 Pemusatan Pemencaran o Bila keputusan yang o Memerlukan keputusan seragam perlu diambil yang berbeza o Hanya pengurus atasan yang o Keputusan yang segera mahu buat keputusan o Keputusan yang dibuat oleh o Melibatkan keseluruhan pekerja organisasi o Melibatkan keputusan- o Tidak dalam keadaan keputusan aktiviti seharian tergesa-gesa o Keputusan-keputusan segera

×