Unit2 : pengurus dan pengurusan

40,464 views

Published on

0 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
40,464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
761
Comments
0
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit2 : pengurus dan pengurusan

 1. 1. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 PENGURUS DAN PENGURUSAN Objektif Am: • Mempelajari dan memahami perkaitan antara organisasi dan pengurusan. • Memahami jenis-jenis pengurusan, kemahiran dan peranan yang perlu mereka mainkan dalam menguruskan organisasi. Objektif Khusus: Di akhir unit ini, anda dapat: • Menerangkan konsep organisasi dan pengurusan. • Mendefinisikan istilah-istilah penting dalam pengurusan. • Membezakan tingkat-tingkat dan kemahiran-kemahiran pengurus dalam organisasi. • Menerangkan prinsip-prinsip dalam proses pengurusan. • Mengenalpasti peranan–peranan pengurus dalam organisasi.
 2. 2. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 PENGURUS DAN PENGURUSANPengenalanSeseorang yang menggerakkan matlamat organisasi kepada kejayaan denganmenggunakan sumber-sumber yang ada secara cekap dan berkesan boleh dianggapsebagai seorang pengurus. Mereka ini tidak semestinya diberi gelaran pengurus tetapisesiapa sahaja termasuk ibubapa, ketua-ketua jabatan, ketua unit dan manusia lain yangterlibat dalam aktiviti mencapai matlamat dengan menggunakan sumber-sumber yangtertentu adalah dianggap sebagai seorang pengurus.Sebagai contohnya ibubapa. Mereka mempunyai matlamat dalam keluarga agar ahlidalam keluarganya berjaya seperti anak-anak berjaya dalam pelajaran. Jadi mereka akanmenggunakan sumber yang ada seperti wang dan keperluan lain agar dapat membantumendidik anak-anak supaya berjaya dalam pelajaran. Di sini, keluarga adalah umpamaorganisasi, manakala ibubapa tadi diibaratkan sebagai pengurus kerana cubamenggerakkan matlamat organisasi kepada kejayaan dengan menggunakan sumber wangdan keperluan lain lagi.Sebenarnya, kita tidak dapat lari daripada mengurus dan diurus. Tetapi apakah yang andafaham mengenai pengurusan? Pengurusan adalah satu bidang yang meluas dan amalanpengurusan yang diamalkan oleh setiap pengurus adalah berbeza di antara satu organisasidengan organisasi yang lain. Begitu juga kalau kita lihat dalam keluarga yang berbeza,ketua keluarga iaitu ibubapa akan mentadbir dan menguruskan keluarga mengikut caramasing-masing. Contoh yang lain pula ialah bagaimana seorang Pengarah Politeknikmengurus organisasinya berbanding dengan seorang doktor yang mengurus parapesakitnya.Pengurusan dan OrganisasiPengurusan adalah aktiviti yang dijalankan oleh pengurus dalam menguruskan sumber-sumber yang terdapat dalam organisasi. Organisasi pula merupakan sesuatu yang pentingdalam kehidupan manusia sehari-hari kerana dengan adanya organisasi kita dapatmencapai objektif hidup kita. Sebagai contoh, anda membeli pakaian di pasaraya, makan
 3. 3. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008di restoran, mengeluarkan dan menyimpan wang di bank dan menghantar surat melaluipejabat pos. Ini bermakna kehidupan kita sehari-hari banyak bergantung kepadaorganisasi, maka pengurusan organisasi yang cekap tidak kira awam atau swastadiperlukan oleh setiap individu kerana ia dapat melancarkan lagi urusan hidup manusia. Berdasarkan contoh di atas, senaraikan lima organisasi yang anda biasa berurusan.Definisi istilah-istilah penting Pengurusan Satu proses di mana pengurus merancang, menyusun, mengarah atau memimpin dan mengawal sumber-sumber organisasi dengan cekap dan berkesan bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Daripada definisi tersebut, terdapat beberapa elemen penting yang ada pada satu proses pengurusan, iaitu: a) Prinsip-prinsip pengurusan iaitu perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan. b) Sumber-sumber organisasi - sumber organisasi terdiri daripada manusia atau pekerja, kewangan, peralatan, maklumat, kemahiran dan bahan mentah. c) Organisasi - sekumpulan individu yang saling bekerjasama di antara satu sama lain dalam mencapai matlamat. d) Cekap - keupayaan seseorang pengurus melakukan sesuatu perkara dengan baik di mana pengurus dapat mencapai output yang maksima dan dapat meminimakan kos. Pengurus yang cekap dapat mengurangkan pembaziran dalam organisasi. e) Keberkesanan - pengurus dapat memilih dan melaksanakan sesuatu yang tepat dan betul dan perkara tersebut memberi faedah kepada organisasi dan mendapat hasil yang diharapkan. f) Objektif – perkara atau sasaran yang cuba dicapai oleh organisasi pada masa hadapan.
 4. 4. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 Tingkat atau tahap pengurus dalam organisasi Pada umumnya, pengurus menjalankan fungsi pengurusan yang sama tetapi penekanan adalah berbeza bergantung kepada kedudukan mereka dalam organisasi. Jenis pengurus dan cara pengurusan mereka dipengaruhi oleh dua perkara berikut: 2.3.1 Peringkat atau tahap di dalam organisasi. 2.3.2 Kumpulan aktiviti atau fungsi yang dijalankan. Pengurusan mengikut tahap atau peringkat a) Pengurus Bawahan atau Peringkat Pertama Pengurus pada tahap ini berada pada tahap paling bawah dalam hirarki organisasi. Mereka bertanggungjawab secara langsung keatas tugas operasi dan kakitangan sokongan organisasi. Kakitangan di bawah kawalan mereka terdiri daripada semua kakitangan bukan pengurusan. Tanggungjawab utama mereka adalah memastikan operasi harian adalah berjalan dengan lancar Contoh pengurus ini adalah seperti penyelia, ketua unit atau ketua kerani. b) Pengurus Pertengahan Pengurus ini mengarah kegiatan pengurus lain, juga pekerja di tahap bawah. Mereka memastikan kegiatan organisasi dilakukan sebagaimana yang termaktub dalam polisi dan matlamat pertubuhan. Pengurus pertengahan perlu mengimbangi keperluan penyelia di peringkat bawahan dan keupayaan pekerja bawahan. Pengurus pertengahan juga perlu mengikut segala arahan yang dikeluarkan oleh pihak atasan. Contoh bagi pengurus peringkat pertengahan adalah seperti pegawai eksekutif, pengurus cawangan dan pengurus-pengurus jabatan. c) Pengurus Atasan Pengurus ini bertanggungjawab terhadap keseluruhan pengurusan dan pentadbiran organisasi. Mereka merangka polisi dan mengawasi perhubungan organisasi dengan persekitaran. Mereka juga yang merancang segala aktiviti untuk keseluruhan organisasi. Contoh bagi pengurus ini adalah seperti Ketua pegawai eksekutif, Pengarah urusan serta presiden.
 5. 5. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008Rajah 2.1 di bawah menunjukkan pengurusan mengikut tahap. A Atasan Pertengahan BawahanRajah 2.1: Tingkat pengurusan dalam organisasi Pengurusan Mengikut Aktiviti atau Fungsi Setelah kita memahami pengurusan mengikut tahap, maka kita akan mempelajari pula pengurusan mengikut aktiviti atau fungsi. Ia terbahagi kepada 2: a) Pengurus fungsi - Pengurus ini bertanggungjawab kepada satu bidang aktiviti atau satu fungsi dalam organisasi seperti pengurus pengeluaran, pengurus kewangan dan pengurus pemasaran. b) Pengurus am - Pengurus ini bertanggungjawab kepada semua bidang dalam aktiviti dalam organisasi. Pengurus ini bertanggungjawab untuk kesemua aktiviti yang berlaku. Contohnya pengurus am adalah seperti pengarah urusan dan presiden dalam sesebuah persatuan.Ciri-ciri organisasi Mempunyai identiti yang tersendiri Setiap organisasi yang dibentuk akan melambangkan identiti mereka yang tersendiri. Sebagai contoh pusat pengajian tinggi, hospital dan jabatan kerajaan. Di mana setiap organisasi ini mempunyai peranan, kemudahan, fungsi dan objektif yang tersendiri yang akan melambangkan organisasi tersebut. Mempunyai tingkat hirarki Tidak kira organisasi tersebut kecil atau besar, swasta atau kerajaan, ia mempunyai tingkat hirarki atau autoriti. Bagi organisasi yang besar ia mungkin mempunyai lebih banyak tingkat autoriti berbanding dengan organisasi yang kecil.
 6. 6. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 Mempunyai pembahagian kerja Dalam sesebuah organisasi, pembahagian kerja dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan dan bahagian yang diwujudkan seperti pengeluaran, pemasaran dan kewangan. Ini adalah untuk melicinkan lagi perjalanan organisasi tersebut. Sistem pengawasan dan kawalan Bagi memastikan perjalanan organisasi adalah teratur seperti yang dirancangkan, organisasi perlu mewujudkan satu sistem pengawasan dan kawalan bagi setiap aktiviti yang dilaksanakan dalam organisasi. Sistem kawalan ini adalah seperti peraturan, prosedur, dasar dan polisi organisasi. Ini bagi memastikan setiap pekerja dalam organisasi mengetahui sesuatu perkara tersebut dengan jelas.Proses PengurusanProses pengurusan melibatkan beberapa prinsip yang perlu dilaksanakan oleh seorangpengurus dalam menguruskan sesebuah organisasi bagi memastikan perjalanan organisasiadalah lancar. Prinsip-prinsip tersebut ialah: Perancangan Sebelum pihak pengurus memulakan aktiviti-aktivit organisasi, perancangan hendaklah dibuat terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang akan dilaksanakan. Perancangan melibatkan beberapa elemen: a) Objektif dan tujuan: Pengurus akan menetapkan dan mengenalpasti perkara yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut selaras dengan matlamat penubuhan organisasi b) Menentukan tindakan - tindakan atau strategi yang akan dilakukan bagi mencapai objektif tersebut. Secara ringkas, perancangan merujuk kepada pengurus menetapkan apa yang akan dilakukan, objektif tindakan tersebut dan strategi yang akan diambil bagi melaksanakan tindakan tersebut. Penyusunan (Pengorganisasian) Penyusunan melibatkan kerja-kerja menstrukturkan sumber organisasi seperti sumber manusia dan bukan manusia supaya perancangan yang ditetapkan dapat dicapai. Penyusunan ini termasuklah membahagikan kerja-kerja yang akan dilakukan oleh pekerja samada mengikut aktiviti, tingkat autoriti dan penyelarasan melalui peraturan dan dasar organisasi.
 7. 7. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 Pengarahan dan Kepimpinan Pengurus mengamalkan prinsip pengarahan dengan memberikan panduan, bimbingan dan perangsang kepada pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Fungsi pengarahan dan kepimpinan melibatkan aktiviti mempengaruhi dan memimpin pekerja bagi mendapatkan satu tingkahlaku yang diperlukan untuk mencapai matlamat organisasi. Untuk mempengaruhi pekerja, pengurus perlulah memberi dorongan, memimpin dan berkomunikasi dengan pekerja. Pengawalan Pengawalan merujuk kepada langkah-langkah mengawasi prestasi, membandingkan keputusan yang didapati dengan matlamat yang telah ditetapkan dan merancang tindakan-tindakan pembetulan bagi memperbaiki kesilapan yang berlaku. Fungsi pengawalan ini penting kerana dengan melaksanakan kawalan, akan dapat mengetahui jika adanya kesilapan yang menyebabkan aktiviti tidak dapat dilaksanakan dan objektif tidak dapat dicapai. Penstafan dan Perancangan Sumber Manusia Aset yang terbaik dalam organisasi adalah sumber manusia kerana sumber manusialah yang menggerakkan aktiviti organisasi. Dengan itu pengurus perlulah memikirkan siapa, di mana dan apakah yang diperlukan. Untuk menjamin kesetiaan pekerja kepada organisasi, pengurus perlu memikirkan apakah yang dapat ditawarkan oleh organisasi kepada pekerja seperti keadaan tempat kerja, ganjaran, program pembangunan diri dan penilaian prestasi pekerja. Ini adalah untuk menjamin keselesaan pekerja dalam organisasi. Secara keseluruhannya, bolehlah disimpulkan bahawa, fungsi-fungsi pengurusan yang dilaksanakan oleh seseorang pengurus dalam sesebuah organisasi adalah terdiri daripada perancangan, penyusunan, pengarahan, pengawalan dan penstafan.
 8. 8. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 AKTIVITI 2 AUjikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya….!!Sila semak jawapan anda pada maklum balas diakhir unit ini.Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuaiPengurusan merupakan satu proses dimana pengurus ______(_i_)___, _______(ii)_____,_______(iii)____,_______(iv)______dan _________(v)_____ sumber-sumber organisasiseperti_______(vi)______,_______(vii)_______,______(viii)______dan____(ix) untukmencapai objektif yang telah ditetapkan. Pengurusan organisasi yang cekap diperlukansamada organisasi tersebut organisasi ________(x)_______atau____(xi)_______.Pengurus–pengurus disusun mengikut tiga lapisan iaitu ______(xii)___________,_________(xiii)_____ dan ____(xiv)_________. Ketua jabatan adalah contoh pengurus____________(xv)__________. ________(xvi)_____________ ialah pengurus yangbertanggung jawab untuk semua bidang aktiviti dalam organisasi.
 9. 9. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 MAKLUM BALAS AKTIVITIAKTIVITI 2A i) Merancang ii) Menyusun iii) Mengarah iv) Mengawal v) Memimpin vi) Maklumat vii) Perkerja viii) Peralatan ix)Kewangan x) Swasta xi)Kerajaan xii) Atasan xiii) Pertengahan xiv) Bawahan xv) Pengurus Atasan xvi) Pengurus Am
 10. 10. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008Jenis Kemahiran Dalam PengurusanRobert L. Katz telah mengenalpasti tiga jenis kemahiran asas yang perlu dimiliki olehseorang pengurus. Kemahiran ini terdiri daripada berikut: KemahiranTeknik Kebolehan menggunakan peralatan, peraturan dan prosedur dan teknik dalam sesuatu pekerjaan atau bidang, kemahiran asas yang membantu pengurus memahami bagaimana kerja-kerja tersebut dilakukan. Kemahiran Kemanusiaan Kebolehan bekerja dengan memahami dan merangsang orang lain. Perhubungan sosial dan individu antara pengurus dengan pekerja agar dapat menjadi teladan kepada mereka agar berupaya menjadi ikutan orang lain. Kemahiran Konsep Kebolehan atau keupayaan pengurus untuk memikir dan menyelaras serta mencampurkan kegiatan unit yang berbeza. Keupayaan melihat secara keseluruhan unit dalam organisasi dan perkaitannya antara satu sama lain. Membolehkan pengurus mengambilkira kesemua kepentingan organisasi.Kemahiran-kemahiran lain yang perlu dikuasai ialah seperti kemahiran berkomunikasi dimana seorang pengurus perlu tahu cara untuk berkomunikasi dengan para pekerja bagimerapatkan perhubungan dengan pekerja.Kemahiran dalam membuat keputusan juga penting kerana pengurus perlu banyakmembuat keputusan–keputusan penting bagi organisasi. Keputusan yang dibuat olehpengurus akan memberi kesan kepada organisasi secara keseluruhan.Kemahiran-kemahiran ini boleh dikaitkan dengan tahap atau tingkat pengurusan dalamorganisasi bagi menentukan anggaran masa dan tenaga yang digunakan oleh seseorangpengurus.Peranan PengurusTerdapat tiga peranan utama dan sepuluh peranan khusus yang dimainkan oleh pengurusmengikut Henry Mintzberg (Ivancevich et al. 1997). Peranan Antara Perorangan atau Penghubung Antara Individu
 11. 11. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 Peranan ini melihat pengurus sebagai seorang yang membantu mewujudkan dan membina perhubungan yang baik di antara pengurus sesama pengurus dan pengurus dengan pekerja. Terdapat tiga peranan khusus dalam melaksanakan tugas sebagai penghubung antara individu: a) Sebagai Ketua atau Orang Terpenting Apabila pengurus dilantik sebagai ketua jabatan, ketua organisasi atau ketua cawangan, mereka merupakan individu yang berkedudukan memimpin individu yang lain dan sentiasa diperlukan oleh pekerja dalam setiap majlis atau aktiviti yang dianjurkan oleh organisasi. Dengan adanya penglibatan ketua ini, akan merapatkan lagi perhubungan individu-individu yang lain dalam organisasi. Walaupun peranan ini tidak melibatkan keputusan atau perkara yang penting tetapi ia penting bagi mengeratkan perhubungan dan rasa tanggungjawab sebagai seorang ketua yang dihormati. Sebagai contoh pengurus menghadiri majlis-majlis perasmian, menghadiri mesyuarat, melayani tetamu dan majlis perkahwinan pekerja-pekerja. b) Sebagai Pemimpin Setiap pengurus memainkan peranan sebagai pemimpin yang mendorong, memotivasi dan mengalakkan pekerja untuk bekerja. Dalam melaksanakan peranan ini pengurus perlu sentiasa bekerja dan berusaha untuk memperbaiki prestasi pekerja, mengurangkan konflik dan memberi Maklum balas terhadap prestasi pekerja. Pengurus juga perlu melaksanakan aktiviti pengawalan bagi memastikan semua aktiviti berjalan dengan lancar c) Sebagai Pegawai Perhubungan Pengurus juga perlu mengadakan hubungan dengan pihak luar untuk mendapatkan maklumat mengenai perkembangan-perkembangan yang berlaku di luar organisasi. Pengurus perlu berinteraksi dengan pengurus dan pihak lain seperti pembekal dan pelanggan. Penyebar Maklumat Pengurus sebagai penyebar maklumat berfungsi sebagai individu yang menerima dan menghantar maklumat kepada pekerja. a) Sebagai Pengawas Pengurus berperanan untuk mencari maklumat-maklumat di persekitaran dalaman dan luaran organisasi mengenai isu-isu semasa, perubahan, peluang dan masalah yang boleh memberi kesan kepada organisasi. Dengan adanya maklumat ini akan dapat membantu organisasi untuk bersaing dengan organisasi yang lain. Pengurus boleh
 12. 12. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 mendapat maklumat semasa menghadiri seminar, persidangan ataupun dalam komunikasi secara tidak langsung. Contohnya maklumat mengenai perubahan fesyen remaja boleh didapati melalui pemerhatian terhadap cara remaja berpakaian ataupun melalui majalah-majalah remaja. Ini dapat membantu pengurus mengeluarkan pakaian yang menepati citarasa remaja. b) Penyebar atau Penyampai Peranan ini merujuk kepada pengurus bertindak untuk menyampaikan semua maklumat yang diperolehi kepada semua individu yang memerlukan maklumat tersebut. Maklumat-maklumat ini mestilah ditapis dahulu oleh pengurus untuk memastikan maklumat yang disampaikan adalah yang tepat dan boleh digunakan oleh pekerja. Maklumat yang disampaikan mungkin merupakan maklumat daripada pihak luar yang perlu disampaikan kepada unit-unit yang ada dalam organisasi ataupun maklumat tersebut maklumat yang didapati daripada pekerja dalam organisasi dan disampaikan kepada pekerja yang lain yang mungkin memerlukan maklumat tersebut. c) Sebagai Jurucakap Peranan jurucakap adalah berkaitan dengan aktiviti menyampaikan sebahagian maklumat kepada mereka yang berada diluar daripada unitnya. Penyampaian maklumat ini mungkin terdiri dari dasar, rancangan tindakan dan keputusan organisasi. Contoh penyebaran maklumat dalaman adalah seperti isu tuntutan gaji pekerja kepada pihak majikan. Manakala penyebaran maklumat luaran ialah seperti pengurus memberi pandangan kepada pihak luar mengenai sesuatu isu seperti kenaikan gaji pekerja. Dengan kata lain pengurus mewakili organisasi dalam menyebarkan maklumat bagi organisasi. Sebagai Pembuat Keputusan Membuat keputusan adalah satu peranan penting yang seharusnya dilakukan oleh pengurus dengan bijak berkaitan dengan setiap aktiviti yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Terdapat empat peranan khusus yang seharusnya dimainkan oleh pengurus dalam melaksanakan peranannya sebagai pembuat keputusan: a) Sebagai Usahawan Pengurus seharusnya memiliki sifat-sifat yang sebagaimana yang terdapat pada usahawan seperti rajin, kreatif, berpandangan jauh, sanggup menerima risiko dan amanah. Dengan adanya sifat-sifat ini, pengurus dapat meningkatkan prestasi organisasi dengan cara menimbulkan idea-idea yang kreatif bagi perkembangan organisasi. Sebagai contoh pengurus memperkenalkan sistem pembayaran gaji yang lebih baik dan adil kepada pekerja berdasarkan beban kerja dan pengalaman kakitangan dan bukannya kepada status kakitangan.
 13. 13. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 b) Sebagai Pengawal Gangguan Pengurus juga mesti sentiasa peka dengan perubahan-perubahan yang berlaku dalam hubungan pekerja-pekerja dalam organisasi seperti masalah dengki dan berpuak-puak dan masalah-masalah luaran seperti kekurangan peralatan, mogok dan rusuhan. Pengurus perlu segera menyelesaikan masalah ini agar tidak merebak dan tindakan yang diambil juga mestilah tidak merugikan mana-mana pihak. c) Sebagai Pengagih Sumber Pengurus menentukan bagaimana dan kepada siapa sumber serta masa pengurus itu akan diagihkan. Pengagihan melibatkan kewangan, peralatan dan aset-aset lain yang terdapat dalam organisasi. Pengagihan ini mestilah dilakukan dengan adil supaya semua pihak berpuashati. Sebagai contoh pengurus menentukan jangkamasa dan siapa yang akan mengendalikan dalam menyiapkan satu-satu projek. d) Sebagai Perunding Pengurus melaksanakan peranan sebagai perunding di mana pengurus akan mewakili organisasi atau unitnya dalam setiap perundingan yang melibatkan bidang tanggungjawab mereka. Perundingan hanya boleh dilakukan oleh pengurus kerana hanya pengurus yang mempunyai maklumat dan kuasa membuat perundingan. Sebagai contoh pengurus berunding dengan kesatuan-kesatuan sekerja berkaitan dengan isu gaji pekerja.
 14. 14. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 AKTIVITI 2BUjikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya….!!Sila semak jawapan anda pada maklum balas di halaman berikut.Soalan esei.2.1 Robert L. Katz telah mengenalpasti tiga kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh seseorang pengurus. Huraikan kemahiran-kemahiran tersebut.2.2 Terangkan secara ringkas peranan utama dan khusus yang perlu dimainkan oleh pengurus-pengurus dalam organisasi beserta dengan contoh yang sesuai.
 15. 15. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 MAKLUM BALASAKTIVITI 2BSoalan 2.1 a) Kemahiran konsep b) Kemahiran kemanusiaan c) Kemahiran teknikalSoalan 2. 2Peranan pengurus 1. Penghubung antara individu a) Pemimpin b) Ketua c) Pegawai Perhubungan 2. Penyampai maklumat a) Pengawas b) Penyampai c) Jurucakap 3. Pembuat Keputusan a) Usahawan b) Pembahagi sumber c) Pengawal Gangguan d) Perunding
 16. 16. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 PENILAIAN KENDIRIAnda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri inidan semak jawapan anda pada maklum balas yang disediakan. Jika ada masalah silaberbincang dengan pensyarah anda. Selamat mencuba dan semoga berjaya.Soalan Objektif 1. Bahan mentah, peralatan adalah sumber A. Manusia B. Wang C. Fizikal D. Maklumat E. Tiada diatas 2. Proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan sumber organisasi untuk mencapai objektif ialah A. Pengurusan B. Organisasi C. Perancangan strategik D. Motivasi E. Pentadbiran 4. Jawatan individu yang tergolong dalam pengurus barisan pertama termasuk A. Presiden B. Pengurus kilang C. Ketua jabatan D. Juruteknik E. Ketua pegawai eksekutifSoalan esei 1. Bincangkan perkaitan di antara tingkat pengurus dan jenis kemahiran utama yang perlu dikuasai oleh pengurus. 2. Jelaskan peranan utama pengurus jabatan dalam membuat satu-satu keputusan 3. Pengurusan wujud bila wujudnya organisasi. Huraikan.
 17. 17. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 MAKLUM BALAS PENILAIAN KENDIRI Objektif 1. C 2. A 3. D Esei Soalan 1. 1. Pengurus atasan Perlu memiliki paling banyak kemahiran konsep kerana pengurus ini perlu merancang untuk jangkamasa panjang. Kemahiran ini juga penting untuk menyelaraskan semua aktiviti dalam organisasi. Kemahiran yang kedua ialah kemahiran kemanusiaan kerana pengurus perlu berkomunikasi dengan pekerja peringkat pertengahan dan pihak luar dalam menyampaikan maklumat. Kemahiran paling asas ialah kemahiran teknikal. Kemahiran ini penting kerana pengurus perlu menerangkan mengenai konsep, prosedur dan alatan yang akan digunakan. 2. Pengurus pertengahan Pengurus ini perlu menguasai ketiga-tiga kemahiran dengan samarata. Ini adalah disebabkan pengurus ini berada di tengah-tengah tingkat diantara pengurus atasan dan pengurus bawahan. Mereka perlu mengimbangi kehendak kedua-dua pihak tersebut. Kemahiran konsep diperlukan kerana mereka perlu merancang aktiviti- aktiviti yang dirancang oleh pengurus atasan.Kemahiran kemanusiaan penting kerana mereka perlu sentiasa berhubung dengan pengurus atasan dan pengurus bawahan. Kemahiran teknikal penting kerana mereka akan menerangkan kepada pengurus bawahan cara, kaedah dan teknik yang akan digunakan oleh pengurus bawahan. 3. Pengurus bawahan
 18. 18. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008 Menguasai paling banyak kemahiran teknikal kerana mereka merupakan pelaksana kepada rancangan pihak atasan dan mereka merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan pekerja-pekerja. Kemahiran konsep dan kemanusiaan diperlukan untuk berhubung dengan pekerjaSoalan 2: Peranan utama pengurus jabatan dalam menbuat keputusan 1. Usahawan. • Perlu memiliki sifat-sifat usahawan, contohnya kreatif. • Memikirkan bagaimana memperkembangkan organisasi. 2. Pengawal ganggguan. • Sentiasa peka dengan perubahan oraganisasi. • Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dengan segera. 3. Pembahagi sumber • Mengagihkan sumber-sumber dengan adil. 4. Perunding • Mewakili organisasi dalam setiap perundingan yang melibatkan pihak luar.Soalan 3: • Organisasi - definisi dan kepentingannya. • Pengurusan-definisi dan kepentingannya. • Pengurusan wujud bila wujudnya organisasi kerana bila terdapat lebih daripada dua orang individu maka kumpulan tersebut perlu diuruskan supaya aktiviti berjalan dengan lancar dan tersusun. Ini juga untuk mengelakkan pertelagahan. Objektif juga dapat dicapai dengan cekap dan berkesan. Pengurusan yang baik juga dapat megelakkan berlakunya pembaziran masa, wang dan tenaga.
 19. 19. PENGURUS DAN PENGURUSAN 9 July 2008

×