ict in danish schools-eva-2009-uk-es

435
-1

Published on

Korean visit 2010-08-09 at UNI-C in Copenhagen

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
435
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Det, som kendetegner de deltagende skoler hvor anvendelsen af it er mest udviklet, er, at ledelsen prioriterer it i skolen og følger op på anvendelsen. Ledelse med afsæt i klare mål og tydelig prioritering – men, det er ikke nok at opstille mål, de skal også forankres i lærerkollegiet Ledelse med afsæt i lærernes interesser og engagement – men, enkelte læreres interesse og engagement skaber ikke skoleudvikling hvis ikke ledelsen aktivt støtter op
 • Det, som kendetegner de deltagende skoler hvor anvendelsen af it er mest udviklet, er, at ledelsen prioriterer it i skolen og følger op på anvendelsen. Ledelse med afsæt i klare mål og tydelig prioritering – men, det er ikke nok at opstille mål, de skal også forankres i lærerkollegiet Ledelse med afsæt i lærernes interesser og engagement – men, enkelte læreres interesse og engagement skaber ikke skoleudvikling hvis ikke ledelsen aktivt støtter op
 • Hvad er selvevaluering?: Beskrive og vurdere egen praksis, samt ønsker til fremtidig praksis og hvad der skal til for at opnå Deltagere: 11 skoler og kommuner udvalgt så dække centrale problemstillinger. Sikre spredning i fht. geografi, skolestørrelse, land-by, elevgrundlag, specialskoler, samt anvende videndelingssystemer Dataindsamling august-december 2008 Ikke best practice. Både skolernes og kommunernes gode og mindre gode erfaringer. Belyse de centrale udfordringer og problematikker - i dag og fremover. Målgruppen for rapporten er lærere, skolernes ledelsesteams og kommunale skoledirektioner og deres medarbejdere der arbejder med at støtte anvendelsen af it i skolen. Formål med rapporten er at inspirere målgruppen i fht. vurdere egen status og fremtidig indsats
 • GENERELT Mange lærere oplever et positivt udbytte af at anvende it i undervisningen. Første 5 bullets: Det som generelt fremhæves omkring it i undervisningen af lærere, elever, ledelse og kommuner, samt forældre Internet: Hurtigere og lettere adgang til mere og opdateret information. MEN, svært med kildekritik både for eleverne og ad hoc fra lærerne Nogle skoler spærrer for hjemmesider. Dilemma. Ekspertgruppen anbefaler åbne net. Flottere produkter: Både lærere og elever vurderer it godt værktøj skrive. Stavekontrol får skrivning glide. Rette fejl mindre personligt. Lærerne fremhæver procesorienteret skrivning. Mere kreative med kombinere tekst og billeder. Oplever motiverer eleverne at det bliver flottere. MEN nogle svært koncentrere sig og fokuserer på form frem for indhold Præsentere : Eleverne fortæller at de bedre kan lide at præsentere med præsentationsprogram. Mere trygt og ikke alene ved tavlen. Lærerne fortæller om mindre oplæsning fra papir og udfordre bevidstløst klip-og-lim, da eleverne skal omsætte/ oversætte til egne ord og punktopstilling Færdighedstræning : Stort udbud færdighedstræningsprogrammer. Populærere blandt både lærere, elever og forældre. Motiverende med eget niveau og umiddelbart feedback. MEN ekspertgruppen advarer mod anvende ureflekteret til at ’fylde huller’. Skal anvendes med et didaktisk eller fagligt mål.
 • Undervisningsdifferentiering : Lærerne og lederne at med it kan eleverne arbejde på eget faglige niveua indenfor samme ramme eller arbejdsmetode. Tekster på flere niveauer. Lave produkter der ikke ser alt for forskellige ud selv om indholdet varierer. Stærke elever udfordres mere, men også svage elever får success. Oplæsningsprogrammer stærkt støtteværktøj til elever med læse- og skrivevanskeligheder. Men kan stigmatisere. Ekspertgruppen vurderer værktøj relevant alle elevgrupper. Også begrænse stigmatisering. Mobilt udstyr: Bærbare computere og interaktive tavler i klasserne er på vej ind. MEN, it-lokalerne stadig det primære sted for undervisning med it. Problemer med driftsikkerhed bærbart udstyr. Interaktive tavler: Støtter mere spontan anvendelse af it. Hurtigere og nemmere lige at vise noget. Letter forberedelse ikke at printe. Eleverne kan interagere med tavlen. MEN ikke garanti. lærernes kompetencer i at anvende interaktive tavler ikke altid gode nok. Eleverne må nogle steder ikke anvende. Hvor de ansvarliggøres og må anvende fx i frikvartererne er der gode erfaringer. De kan så hjælpe lærerne når der er problemer.
 • Nogle af skolerne haft nogenlunde de samme forudsætningeri fht. bl.a. adgangen til it-udstyr og lærernes kompetenceudvikling én skole ofte står ubrugt hen så anvendes en anden skole aktivt i undervisningen og en elev fortæller at hvis der ikke var it, ville han ’… miste lysten til at gå i skole. Det vil være alt for kedeligt og umotiverende’ , Den afgørende forskel på de to skoler er ledelsens rolle. Ledelsen er den afgørende faktor Stor bevidsthed om vigtigheden af skoleledelsen, men uklart hvad ledelsen konkret skal gøre? Lærerne efterspørger at ledelsen bliver mere tydelig i sine krav og forventninger i forhold til brugen af it. En it-strategi er ikke nok. Vigtigt også at følge aktivt op på anvendelsen – både den gode og den dårlige It-vejlederne værger sig for at stå for at ’dunke deres kollegaer i hovedet’. Ledelsen må på banen. -
 • Det, som kendetegner de deltagende skoler hvor anvendelsen af it er mest udviklet, er, at ledelsen prioriterer it i skolen og følger op på anvendelsen. Ledelse med afsæt i klare mål og tydelig prioritering – men, det er ikke nok at opstille mål, de skal også forankres i lærerkollegiet Ledelse med afsæt i lærernes interesser og engagement – men, enkelte læreres interesse og engagement skaber ikke skoleudvikling hvis ikke ledelsen aktivt støtter op
 • Download frit rapporten Download frit guide til selvevaluering Spørgeskemaer til perspektivering af overvejelser og andet baggrundsmateriale …
 • ict in danish schools-eva-2009-uk-es

  1. 1. Better outcome on ICT in schools A study of experiences and perspectives Korean visit 9th august 2010
  2. 2. Agenda <ul><li>Briefly about the project and study </li></ul><ul><li>Key findings from the study </li></ul><ul><ul><li>Use of ICT in teaching and learning </li></ul></ul><ul><ul><li>Leadership and school culture </li></ul></ul><ul><ul><li>The technical infrastructure </li></ul></ul><ul><li>Presentation of Improved return on ICT in schools. Guide for self-evaluation </li></ul>
  3. 3. <ul><li>The use of information communication technology (ICT) in Danish schools has been a long time coming; from its modest early beginnings, such as the elective ’computer studies’ in 1984, to its present status. </li></ul><ul><li>Today, the Education Act regarding the Folkeskole (Danish primary and lower-secondary education) requires ICT to be integrated in the teaching of all subjects, at all levels. </li></ul>The Use of ICT in Danish Schools. A study of experience and perspectives
  4. 4. <ul><li>In order to sum up the initiatives and experience gained throughout this process, the Danish Evaluation Institute (EVA) and the Danish Ministry of Education have carried out a project on how schools and municipalities have experienced the implementation and use of ICT in the Folkeskole. </li></ul><ul><li>The project was carried out by EVA and the Ministry of Education in collaboration with relevant Unions and 14 municipalities, during the period of March 2008 to August 2009. </li></ul>The Use of ICT in Danish Schools. A study of experience and perspectives
  5. 5. Map of the study <ul><li>Applied self-evaluation as a method, followed up by interviews </li></ul><ul><li>11 schools and 11 municipalities with teachers, school management team, local authority staff with responsibility for ICT in schools, pupils and parents </li></ul><ul><li>An expert group has reviewed and commented on results, and drafted recommendations </li></ul><ul><li>The report can be downloaded freely from www.eva.dk , only in Danish </li></ul>
  6. 6. ICT should be used as an integral part of learning in all subjects and on all levels in the school Use og ICT for teaching purposes Key findings on 'ICT in the school’
  7. 7. <ul><li>Internet very popular, but problems with source criticism </li></ul><ul><li>With ICT, students can make better-looking products, but some lose themselves in the form, rather than content </li></ul><ul><li>Students may prefer to present to each other, when supported by ICT. </li></ul><ul><li>Skill Training with ICT are popular, but the group of experts assessing some risk used without didactic and professional goals </li></ul>Use og ICT for teaching purposes Key findings on 'ICT in the school’
  8. 8. <ul><li>ICT can support educational differentiation. Expert Group recommends reading programs to all student </li></ul><ul><li>Mobile ICT devices are emerging, but some difficulties in reliabety </li></ul><ul><li>Good experience with the interactive whiteboards as supports more spontaneous use of ICT. But not a 'wonder drug' </li></ul>Use og ICT for teaching purposes Key findings on 'ICT in the school’
  9. 9. <ul><li>Leadership as the decisive factor </li></ul><ul><li>An ICT strategy is not suffience. Clear expectations and response from school management is virtual. </li></ul>School managements and school culture Key findings on 'ICT in the school’
  10. 10. <ul><li>Several studies show that the school management plays a vital role in determining how ICT is used at the individual school. The present study confirms this. </li></ul><ul><li>School managements are generally aware of their import in this regard. </li></ul>School managements and school culture Key findings on 'ICT in the school’
  11. 11. <ul><li>Pupils‘ own laptops at school, make new demands for the infrastructure at school </li></ul><ul><li>They should be seen as a resource </li></ul><ul><li>Need for reliable wireless network and access to digital learning resources </li></ul>The technical infrastructure Key findings on 'ICT in the school’
  12. 12. <ul><li>To self evaluate is to put words on the daily practice and ask: </li></ul><ul><ul><li>Why do we do as we do? </li></ul></ul><ul><ul><li>What can and will we change? </li></ul></ul><ul><ul><li>How do we do it? </li></ul></ul><ul><li>The material contains a guide to self-evaluation as a method , questions and templates </li></ul><ul><li>Download, only in Danish: www.eva.dkprojekter/2008/it-i-folkeskolen </li></ul>Better outcome on ICT in school Guide for self-evaluation
  13. 13. <ul><li>EVA has developed materials to assist schools and municipalities in improving their benefits from the use of ICT in schools. </li></ul><ul><li>Carrying out a self-evaluation process in practice means being part of a group. </li></ul><ul><li>During the process of self-evaluation, steps are taken to ensure that the participants systematically deal with every aspect of the subject. </li></ul>Guide to self-evaluation
  14. 14. <ul><li>The materials are meant for teachers, head teachers, and municipal employees responsible for ICT in schools. </li></ul><ul><li>It consists of an introduction to the method of self-evaluation, work questions adapted to the different target groups, and templates for use by participants when taking notes during discussions. </li></ul><ul><li>The self-evaluation process takes approximately three to four hours. </li></ul>Guide to self-evaluation
  15. 16. The project's website www.eva.dk/projekter/2008/it-i-folkeskolen English summary http://www.eva.dk/projekter/2008/it-i-folkeskolen/projektprodukter/The%20Use%20of%20ICT%20in%20Danish%20Schools%20%20English%20summary%20EVA%202009.pdf
  16. 17. Contact <ul><li>The Danish Evaluation Institute </li></ul><ul><li>Sanya Gertsen Petersen, Chief Adviser </li></ul><ul><li>Phone + 45 35 25 46 61 </li></ul><ul><li>E-mail [email_address] </li></ul><ul><li>UNI-C </li></ul><ul><li>Ebbe Schultze, Chief Adviser </li></ul><ul><li>Phone + 45 35 87 88 89 </li></ul><ul><li>E-mail [email_address] </li></ul>

  ×