N.E. de suport

1,081 views

Published on

Escola inclusiva. Necessitats educatives de suport.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,081
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
632
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

N.E. de suport

 1. 1. Escola inclusiva: intervenció i assessorament davantles necessitats educatives de suportTeresa Huguet i Comelles
 2. 2. Leducació inclusiva «és el procés pel qualsofereix a tots els infants, sense distinció de ladiscapacitat, la raça o qualsevol altra diferencia, l oportunitat per continuar sent membre de la classe ordinària i per aprendre dels seus companys, juntament amb ells, dins laula». Susan Bray Stainback
 3. 3. La inclusió és un procésSempre es pot millorar l’atenció a ladiversitat de l’alumnat. Es un procés derecerca i millora que mai s’acaba.Hem d’aprendre a viure amb ladiferència i aprofitar el repte d’aquestadiversitat com una oportunitat perpromoure l’aprenentatge entre adults ialumnat.
 4. 4. La inclusió té a veure amb la identificació i la supressió de barreresConseqüentment, implica observar,analitzar i avaluar les pràctiques, lespolítiques i les cultures en les que enstrobem, per reconèixer i felicitar-nos delspunts forts, detectar els febles i, enconseqüència, planificar millores.Significa utilitzar aquestes valoracions perestimular la creativitat i la resolució deproblemes.
 5. 5. La inclusió té a veure amb la participació i l’aprenentatge de tot l’alumnatAixò implica que, a més que els/les alumnes estiguin inclosos/es i s’utilitzin metodologies diversificades, es tingui especial cura en fer el seguiment, en anar avaluant el procés i la participació de tot l’alumnat a l’aula per tal que aprengui i desenvolupi tota la seva potencialitat. Posant una atenció especial en aquell alumnat que pot estar en risc de marginació, exclusió o infravaloració
 6. 6. Els moviments cap a la inclusió tenen més a veure amb el desenvolupament de les escoles que no pas en, simplement, intentar integrar grups d’alumnes vulnerables amb mesures i suports individuals
 7. 7. Desenvolupament dels centresen les 3 dimensions de l’Índex s Le ue s iq Pr lít àc po tiq s Le ue Centre educatiu s Les cultures
 8. 8. INCLUSIÓ Disminuir les barreres a l’aprenentatge i a la participacióIMPLICA generar suports en els mobilitzar i contextos ordinaris optimitzar recursos “sempre hi ha més recursos per donar suport a l’aprenentatge i a la participació de l’alumnat dels que habitualment s’utilitzen...”
 9. 9. EXEMPLES DE BARRERESFer activitats molt tancadesUtilitzar només formes de presentació i de treballescritesActivitats molt dirigides que tots han de fer en elmateix tempsNo aprofitar o deixar que l’alumnat s’ajudi entre ellsFer classes molt expositives, amb transmissió decontinguts bàsicament a nivell oralTenir expectatives negatives o no tenir-ne vers certalumnatNo animar, felicitar i reconèixer els alumnesFer que l’alumne no es senti del grup com els altres
 10. 10. GENERAR SUPORTSuport és qualsevol activitat o actuació que augmenta la capacitat del centre educatiu per atendre la diversitat de l’alumnat...El fet de proporcionar suports als individus representa només una part dels intents que es fan per millorar la inclusió.
 11. 11. Mesures per atendre a la diversitat a l’aula Mesures d’atenció a la diversitat de centre Organització del centre. Gestió dels espais i temps Cultura de centre: projectes, context i participació Treball de col·laboració Distribució dels Grups i alumnes amb més necessitat de suport Ús dels recursos humansIntervenció del professorat i dels professionals que donen suport a l’ atenció a la diversitat o fan atenció directa a l’alumnat
 12. 12. Els suports humans• tutor/a• equip docent• Mestre/a educació especial, orientador/a, docents que fan suport, mestre de pedagogia terapèutica• Educador/a, vetllador/a• EAP: psicopedagog/a, fisioterapeuta, treballador/a social• CREDA: logopedes, psicopedagogs/es• Altres serveis educatius específics (SEEM, SEETDIC, CREDV)Professionals dels centres d’educació especial
 13. 13. 1. ENTRAR EN UN SISTEMACom entrem en el centre?Com ens presentem?Com definim el nostre paper?
 14. 14. Entrem en un sistema SERVEI TERRITORIAL O CONSORCI INSPECCIÓ CREDV CREDACSMIJ SEEM CENTRE CAD SEETDIC CEE EAPSuport a l’alumneCoordinació entre professionals
 15. 15. La circularitat de les comunicacionsEls sistemes interpersonals poden entendre’scom circuits de retroalimentació ja que laconducta de cada persona afecta a cada una deles altres i – a la vegada – es afectada peraquestes. Pares Alumne/aCadena d’interaccions Especialista Altres mestres...Les causes i els efectes Tutor/aLes expectatives i les etiquetesLes retroalimentacions, els feed-backs podenportar al canvi, a la pèrdua de l’equilibri o alestabilitat
 16. 16. Com entrem?Els inicis....• Respecte i cura a l’establir les relacions• Reconeixement• Definicions dels rols• Coneixement dels contextos des dels que cadascú intervé• Construcció de relacions de col—laboració• Complentarietat
 17. 17. El paper dels centres específicsPunts forts- Coneixement de l’alumnat més vulnerable- Treball en proximitat i continuïtat amb les famílies. Suport pròxim.- Capacitat d’avaluar de manera individualitzada i de valorar els petits progressos.- Estratègies d’ensenyament individualitzades / en petit grup
 18. 18. El paper dels centres específicsPunts febles- Menys coneixement de la realitat “ordinària” (grups classes nombrosos, metodologies, gestió i control de l’aula, continguts…)- Menys coneixement de quines son les competències necessàries per participar i aprendre a l’aula- Estratègies provades en entorns “diferenciats”
 19. 19. Els coneixements dels diferents professionals• Especialització i inclusió• Els coneixements professionals i els recorreguts personals• Límits i fronteres entre professionals• Els sistemes de pertinença• La necessitat d’identificar les pròpies necessitats formatives
 20. 20. Metodologies diversitat a l’aulaINCLUSIÓ Ensenyament inclusiu Gestió de l’aula Gestió i clima del grup Orientació escolar i professional PRÀCTIQUES Tutorització Recursos materials, TIC... Planificació POLÍTIQUES Avaluació Processos aprenentatgeOrganització i recursos zona DiscapacitatsOrganització centre Plans personalitzatsRecursos centre ALUMNAT Competències prioritàriesRelació amb comunitat educativa Avaluació psicopedagògicaPlanificació centre Observació en els contextosAvaluació Treball en xarxa Cooperació Suport Comunicació Col—laboració amb família TREBALL FAMÍLIA Recursos: informació, entorn.. COL—LABORACIÓ Grups de pares
 21. 21. La col—laboració entre professionalsUn requisit, una necessitat i una responsabilitat per avançar en la inclusió
 22. 22. Col—laboració i treball en xarxa• Conèixer els altres sistemes• Orientació positiva• Respecte als coneixements i sistemes respectius• Reconeixement pròpies limitacions• Suport als qui tenen responsabilitat directa i quotidianaBronfrennbrenner: Ecología del desarrollo humano
 23. 23. Col—laboració i treball en xarxa• Co-responsabilitat• Avaluació formativa i millora continua• Equilibri de poders• Confiança mútua• Finalitats compartides (consens)• Suport entre agents educatius per promoure desenvolupament i aprenentatge
 24. 24. La construcció de cultures i pràctiques de col—laboracióRespecte a la iniciativa Construcció progressiva,i la creativitat personal amb moments de crisis i de conflicte Interès per dedicar temps al treball en comú El lideratge en elscentres per facilitarel treball al voltant Valoració positiva del treball d’un projecte en grup com mitjà per millorar l’ensenyament
 25. 25. PERÒ NO OBLIDEML’OBJECTIU… L’APRENENTATGE I EL DESENVOLUPAMENT DELS ALUMNES
 26. 26. Necessitats dels alumnesSentir-se part del grupAprendre a relacionar-seSentir-se acollitSentir-se acceptat cada diaAprendre a conviureAprendre a aprendreAprendre a fer coses per ellmateixAprendre a ser autònomAprendre a comunicar-se
 27. 27. Com hem de intervenir els suports externs per respondre a aquestes necessitats?• En primer lloc pensem en els recursos ordinaris: l’aula, el professorat, els/les companys, el/la tutor/a...• No substituir en les responsabilitats• Capacitar i fer competents• Donar suport
 28. 28. Com hem de intervenir els suports externs per respondre a aquestes necessitats?• Promoure seguretat i confiança en les pròpies competències• No exigir per sobre de les capacitats dels qui han de donar suport cada dia• Promoure autonomia, creativitat i iniciativa• “Criteris ecològics” de sostenibilitat
 29. 29. Zona desenvolupament proper. Vigotsky Incidir aquí aquíEl que sap fersolEl que sap fer amb altres Avaluació Avaluació formativa i intervenció contingent intervenció
 30. 30. XARXES DE SUPORT A LAINCLUSIÓ, ALS DOCENTS, FAMÍLIES, ALUMNAT
 31. 31. Planificació centrada en la persona i no en el dèficit Finalitats compartidesComunicacions freqüents de revisió,regulació i feed-back https://www.miradasdeapoyo.org
 32. 32. XARXES DE SUPORT• Espais de reflexió i treball per la millora de l’atenció a la diversitat en els centres• Per promoure cultures, polítiques i pràctiques inclusives• Per promoure metodologies que donin resposta a tota la diversitat• Pel canvi i la innovació a nivell metodològic i organitzatiu• Per l’ intercanvi i la millora entre iguals
 33. 33. Però per avançarcal avaluar i identificar allò que no va…
 34. 34. L’avaluació dels suports• El suport que faig el podrien proporcionar els qui son al centre i conviuen amb l’alumne cada dia? (companys, mestres, MEE, tutor/a)• El suport que proporciono fa més competents els qui conviuen amb l’alumne/a ?• Quin suport he de donar perquè el centre esdevingui més inclusiu i disminueixin les barreres que troben certs/es alumnes per participar-hi i aprendre?
 35. 35. L’avaluació dels suports• Tenim objectius definits i criteris d’avaluació de la tasca que fem?• Quan ens hem de retirar?• “Mesurem el que volem valorar”? (LA INCLUSIÓ) o “valorem el que sabem mesurar”?
 36. 36. UN REPTE, UNA NECESSITAT… I COM AVALUEM AQUEST TREBALL EN COL—LABORACIÓ???
 37. 37. Gràcies i BONA FEINA!

×